umu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12 51 - 77 of 77
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Idrottens särart och EU:s konkurrensrätt2008Inngår i: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, nr 4, s. 914-933Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 52.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Idrottsjuridik2014 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Idrott är sedan länge Sveriges största folkrörelse och det är svårt att hitta någon verksamhet som omfattar en så stor del av samhället som idrotten gör. De rättsliga reglernas påverkan på idrotten har traditionellt sett varit begränsad, men har numera stor och ökande betydelse för den idrottsliga verksamheten.Idrottsjuridik ger en bred, modern och begriplig beskrivning av hur idrottsliga och rättsliga regler förhåller sig till varandra och påverkar idrottsaktörernas rättigheter och skyldigheter. Boken behandlar ett stort antal frågor av relevans för såväl amatöridrott som för professionell idrott, däribland frågor om processer i idrottsliga ärenden, avtal, anställningsförhållanden, straffrättsligt ansvar, skadeståndsansvar, sponsorrättigheter, sändningsrättigheter, merchandising, konkurrensrätt, doping och mänskliga rättigheter. Genom sin breda ansats till ämnet kan Idrottsjuridik användas både som en lärobok på högskolenivå och i den idrottsliga praktiken. Boken riktar sig dels till juriststudenter och yrkesverksamma jurister som har goda, allmänna kunskaper i juridik, men som vill förstå hur dessa ska tillämpas på de förhållandevis unika förhållanden som råder inom idrotten, dels till högskolestudenter i idrottsvetenskap, idrottsutövare och idrottsledare som vill lära sig hur de rättsliga reglerna påverkar den idrottsliga verksamheten.

 • 53.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  International Sports Law Journal (2016) 16:3-42017Inngår i: International sports law journal, ISSN 1567-7559, Vol. 16, nr 3-4, s. 129-130Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 54.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Jag lärde mig ingen EU-rätt på högstadiet2015Inngår i: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, nr 1, s. 61-63Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 55.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Kommersiell exploatering av idrottslig verksamhet ur ett konkurrensrättsligt perspektiv2015Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Föremålet för denna rapport är kommersiell exploatering av idrottslig verksamhet. Med detta begrepp avses aktiviteter av ekonomisk art som avser att möta ett intresse och en efterfrågan hos allmänheten att på olika sätt konsumera olika aspekter av den idrottsliga verksamheten, det vill säga aktiviteter som i bred bemärkelse kan beskrivas som ”sports marketing”. Kommersiell exploatering av idrottslig verksamhet har under senare tid blivit allt vanligare och kommit att omsätta allt större summor. I teorin finns det ett obegränsat antal varianter av kommersiell exploatering av idrottslig verksamhet, men i dagsläget består merparten av denna verksamhet utav fyra, huvudsakliga exploateringsmodeller: biljettförsäljning, medierättigheter, sponsorskap och merchandising.

  Denna rapport granskar de idrottsliga exploateringsmodellernas förenlighet med konkurrensrätten utifrån svenska förhållanden. Det kan inledningsvis konstateras att konkurrensrättens bestämmelser närmast per definition är tillämplig på kommersiell exploatering av idrottslig verksamhet, så som begreppet definierats här, oavsett om man studerar åtgärder vidtagna av idrottsliga aktörer eller externa aktörer.

  Huruvida sådana åtgärder strider mot konkurrensrättens bestämmelser är en avsevärt svårare fråga. Rapportens övergripande resultat kan mycket kortfattat och allmänt sammanfattas i tre slutsatser. För det första finns det uppenbara konkurrensrättsliga problem med de exploateringsmodeller som i dagsläget är vanligt förekommande och många av dessa problem hör samman med den organisatoriska modell och de civilrättsliga överenskommelser som dominerar idrottsrörelsen. För det andra, å andra sidan är de vanligaste exploaterings- modellerna inte som sådana oförenliga med konkurrensbestämmelserna, inte ens om de utövas inom de existerande organisatoriska ramarna. För det tredje, mot denna bakgrund bör aktörer som bedriver kommersiell exploatering av idrottslig verksamhet noga överväga om den modell som de använder sig av lever upp till de krav som följer av konkurrensbestämmelserna.

  Huruvida en viss exploateringsmodell är förenlig med konkurrensrättens bestämmelser måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Rapporten konstaterar emellertid att det ur ett konkurrensrättsligt perspektiv finns tolv tämligen konkreta rekommendationer som bör beaktas vid utformning av en idrottslig exploateringsmodell:

  1. Idrottsliga aktörer som sä̈ljer kommersiellt exploaterbara rättigheter med anknytning till idrottslig verksamhet till externa aktörer bör i möjligaste mån göra detta var för sig och på så låg nivå som möjligt samt begränsa kollektiv försäljning av sådana rättigheter till situationer där det avser att uppnå ett objektivt motiverat syfte och inte endast främja aktörernas egna ekonomiska intressen;

  1. dessa rättigheter bör säljas genom öppen budgivning utfrån objektiva och transparenta kriterier;

  2. vid försäljning bör sådana rättigheter i möjligaste mån styckas upp i flera mindre paket och i paket av olika art för att kunna attrahera så många externa aktörer som möjligt;

  3. sådana rättigheter bör säljas på korta avtalstider, helst tre år eller mindre;

  4. försäljning av rättigheter på exklusiv basis bör undvikas och bör inte ske på nationell basis;

  5. de externa aktörer som köper sådana rättigheter bör ges en möjlighet, och helst en skyldighet, att överlåta delar av dessa rättigheter till andra externa aktörer när de förra inte kan eller vill utnyttja rättigheterna;

  6. sådana externa aktörer bör inte gå samman för att köpa rättigheter;

  7. om sådana externa aktörer går samman för att köpa rättigheter bör de ha objektiva och transparenta kriterier för deltagande, vara öppna för så många externa aktörer att delta som möjligt och i möjligaste mån tillåta icke- medlemmar att i sin tur licensiera rättigheter;

  8. specialidrottsförbund och andra idrottsliga aktörer som har ett bestämmande inflytande över en idrott bör organisatoriskt särskilja dess reglering av idrotten som sådan från dess reglering av kommersiell exploatering;

  9. om sådana aktörer reglerar frågor kring kommersiell exploatering bör dessa regler inte ingå i bestämmelser som utövare eller föreningar måste acceptera för att få delta i den idrottsliga verksamheten, i synnerhet när de är till ekonomisk gagn för dem själva;

  10. om sådana aktörer reglerar kommersiell exploatering av idrottslig verksamhet bör dessa regler vara nödvändiga och proportionerliga för att uppnå ett objektivt motiverat syfte och inte endast främja deras egna ekonomiska intressen, samt

  11. om sådana aktörer reglerar kommersiell exploatering av den idrottsliga verksamheten på ett sätt som innebär att de erhåller en del av intäkterna bör det tydligt framgå att de står för kostnader eller ekonomiska risker i motsvarande omfattning. 

 • 56.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Konkurrerande och kompletterande dopingregler: Dopad i praktiken2009Inngår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, Vol. 18, nr 4, s. 22-25Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Idrottsrörelsen satsar stora resurser på att beivra doping och varje år genomförs i Sverige ca. 4 000 dopingkontroller men även rättsväsendet bekämpar doping. En undersökning av vilka dopingärenden som prövas i de idrottsliga och rättsliga systemen visar att överlappning av dessa parallella system är relativt liten och att de som straffas för doping kanske är andra än vi vanligen föreställer oss.

 • 57.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Medierättigheter till idrottsvenemang2014Inngår i: Ny Juridik, ISSN 1400-3007, nr 2, s. 63-87Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Försäljningen av medierättigheter till idrottsevenemang omsätter betydande belopp, men vad är det egentligen som säljs och vem är det som innehar medierättigheterna? I artikeln utreder Johan Lindholm, docent i rättsvetenskap vid juridiska institutionen vid Umeå universitet, i vilken utsträckning medierättigheter åtnjuter rättsligt skydd, vem som innehar dessa rättigheter och hur konkurrerande anspråk mellan idrottsliga aktörer bör prövas.

 • 58.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Pechstein: från Lausanne till Strasbourg2016Inngår i: Artikelsamling 2016 / [ed] Krister Malmsten, Stockholm: Svensk idrottsjuridisk förening , 2016, Vol. 21, s. 105-121Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 59.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Juridik.
  State Procedure and Union Rights: A Comparison of the European Union and the United States2007Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The overarching purpose of this doctoral thesis is to determine if the system of legal mechanisms in European Community law governing what procedural rules national courts shall apply to Community rights can be reformed to better balance involved interests. European Community law is often applied and enforced by ordinary national courts that, as a general rule, supplement substantive Community rules with national procedural rules. While the Community rights that individuals can rely upon before national courts are the same in all Member States, the procedural rules that national courts apply to those Community rights can and often does differ between the Member States. While this order is often acceptable, Community law contains a number of exceptions from the general rule that it is the Member States that decide what procedural rules national courts shall apply to Community rights. Such exceptions are primarily motivated by the need to ensure the effectiveness of Community.

  In order to determine what interests should be taken into account when deciding what procedural rules national courts shall apply to Community rights and how a more balanced system could be constructed, the European legal system is herein compared to that of the United States. American State courts apply Federal law much like national European courts apply European Community law and, also similar to Community law, a system of legal mechanism governing what procedural rules State courts shall apply to Federal rights has developed.

  While U.S. law and European Community law are in this respect similar, the two are not identical. A comparison between the two reveals that the European approach improperly overlooks several interests that are central in the American approach. Most importantly, the European approach emphasizes and promotes the effectiveness of union law at the expense of upholding a proper division of power between union and states. American law also provides European Community law with practical advices regarding how a better balanced approach can be constructed and points to solutions that should be avoided.

 • 60.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  The changing European landscape of anti-doping following the Lisbon treaty2011Inngår i: International Sports Law Review Pandektis, ISSN 1109-3943, Vol. 9, nr 1-2, s. 92-107Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 61.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  The court of arbitration for sport and its jurisprudence: an empirical inquiry into lex sportiva2019 (oppl. 1)Bok (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This book takes a close look at the Court of Arbitration for Sport (CAS), challenging existing claims and answering previously unanswered questions, by considering all of its publicly available decisions, both in its entirety as a body of jurisprudence and on a case-by-case level.It also investigates the actors involved in adjudication before the CAS, both the parties that bring disputes before the CAS and the arbitrators that resolve them, and in so doing establish precedents that govern sports generally.While the book relies upon and includes more traditional legal theory and analysis, it combines this with an empirical analysis of a large portion of the CAS's decisions. Hereby it relies upon and relates to the theory of the development of a transnational legal order in sports, the lex sportiva.The publication is targeted at and will benefit those professionally working in or interested in the fields of sports law, arbitration law, transnational law, or empirical legal studies.

 • 62.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  The First Annual International Sports Law Journal conference2018Inngår i: International sports law journal, ISSN 1567-7559, Vol. 17, nr 3-4, s. 117-118Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 63.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  The impact of SBF v KKV on sport: Swedish fender-bender or European pileup2013Inngår i: European Competition Law Review, ISSN 0144-3054, Vol. 34, nr 7, s. 367-372Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Sport is largely organized around the principle of one federation per sport which raises competition law concerns as it affects the market for organizing competitions. The Swedish Market Court’s ruling in SBF v. KKV suggests that the principle, and with it sport’s current organization, is susceptible to competition law challenges.

 • 64.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  The Netflix‑ication of sports broadcasting2019Inngår i: The International Sports Law Journal, ISSN 1567-7559, Vol. 18, nr 3–4, s. 99-101Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 65.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  The problem with salary caps under european union law: The case against financial fair play2011Inngår i: Texas Review of Entertainment and Sports Law, ISSN 1533-1903, Vol. 12, nr 2, s. 189-213Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Salary caps have been part of U.S. professional sports for a long time. Salary caps can be designed in different ways and the term is used here broadly to include all measures that limit how much money a team can spend on player salaries. With the exception of three rugby leagues, salary caps do not exist in European professional sports. This will change in 2012 when UEFA’s recently revealed Financial Fair Play rules (FFP-rules) become applicable to all of European football. The FFP-rules contain a number of quite technical requirements but its core is the ”break-even requirement” according to which professional football clubs will be denied a UEFA competition license if their expenses exceeds their incomes. Unlike most current salary caps, the FFP-rules do not stipulate a fixed maximum payroll that is the same for all teams. Nevertheless, the rules still limit how much money a team can spend on player salaries. The paper will examine whether the FFP-rules are compatible with European Union law. The paper argues that the FFP–rules raise antitrust law issues as well as free movement issues. Consequently, the compatibility of the rules with European Union law turns on whether they can be justified. This, in turn, depends on whether it can be shown that they are proper and necessary to achieve an overriding interest. The paper concludes that this is highly questionable.

 • 66.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  The Second Annual International Sports Law Journal Conference2019Inngår i: International Sports Law Journal, ISSN 1567-7559, Vol. 19, nr 1-2, s. 1-1Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 67.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  The Viability of Constitutional/Non-Constitutional Comparison2010Inngår i: New Directions In Comparative Law / [ed] Antonina Bakardjieva Engelbrekt and Joakim Nergelius, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2010, s. 136-150Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 68.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Who Tweets about Sports Law?2019Inngår i: The International Sports Law Journal, ISSN 1567-7559, Vol. 19, nr 3-4, s. 129-132Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 69.
  Lindholm, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Derlén, Mattias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Article 28 E.C. and rules on use: A step towards a workable doctrine on measures having equivalent effect to quantitative restrictions2010Inngår i: The Columbia journal of European law, ISSN 1076-6715, Vol. 16, nr 1, s. 191-231Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In June 2009 the European Court of Justice (E.C.J.) decided the Mickelsson case (C-142/05). Mickelsson concerns the application of the (in)famous Article 28 E.C. prohibiting practical obstacles to the free movement of goods within the European Union. The meaning of Article 28 is notoriously vague and has given rise to extensive case law. Mickelsson brings attention to a little discussed dimension of Article 28 E.C.: the fact that rules on use (i.e. national measures regulating how, when, and by whom goods can be used) can constitute practical obstacles to trade (so called MEQRs—measures having equivalent effect to quantitative restrictions). Rules on use do not fit the conventional concepts and principles established in the case law of the E.C.J.

  In this Article we examine the application of Article 28 on rules on use, but we also discuss the implications of this development for the free movement of goods in general. We argue that the recent decisions handed down by the E.C.J. have three distinct advantages over previous case law on MEQRs. Firstly, the Court of Justice has approached the concept of MEQRs broadly, thus managing to accommodate national measures that do not easily fit the traditional categories employed in relation to Article 28. Secondly, the Court’s approach is pragmatic and allows for the relatively simple identification of obvious breaches while providing a more nuanced approach based on market access for “hard cases.” Finally, the new approach improves upon existing case law without discarding workable elements established previously.

  While many questions remain unanswered, we argue that the Court’s recent case law on rules on use is a clear and much needed step in the right direction towards a workable doctrine of MEQRs, not only for rules on use but for the entire field of free movement of goods.

 • 70.
  Lindholm, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Derlén, Mattias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  EG-domstolen behåller kontrollen: Kraven enligt CILFIT och Foto-Frost efter Gaston Schul2006Inngår i: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, nr 2, s. 377-388Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 71.
  Lindholm, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Derlén, Mattias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Festina lente – Europarättens genomslag i svensk rättspraxis 1995–20152015Inngår i: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, nr 1, s. 151-177Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 72.
  Lindholm, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Derlén, Mattias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  The court of justice and the Ankara agreement: Exploring the empirical approach2012Inngår i: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, nr 3, s. 462-481Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The contribution explores the role of CJEU case law in relation to the Ankara Agreement and, more broadly, the right of Turkish citizens to free movement of workers. Network analysis is used to group, isolate, and rank CJEU decisions in the field. The examination shows how network analysis can be used to approach and better understand the case law of the CJEU in an empirical manner. The contribution also provides substantive insight to the law in the particular field in question and its relationship to other fields.

 • 73.
  Lindholm, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Derlén, Mattias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ingmanson, Staffan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  EU-rätt2010 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 74.
  Lindholm, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Kaburakis, Anastasios
  St. Louis University, John Cook School of Business .
  Cases C-403/08 and C-429/08 FA Premier League Ltd and Others v QC Leisure and Others; and Karen Murphy v Media Protection Services Ltd, 4 Oct 20112013Inngår i: Leading Cases in Sports Law / [ed] Jack Anderson, Haag: T.M.C. Asser Press, 2013, s. 271-286Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The FA Premier League (“FAPL”) runs the Premier League, the leading professional football league competition for football clubs in England. FAPL’s activities include commercially exploiting the associated broadcasting rights. In maximising the value of the broadcasting rights to its members (the clubs) FAPL grants licences in respect of these rights for live transmission, on a territorial basis and for three-year terms. Rights are awarded to broadcasters under an open competitive tender procedure which begins with the invitation to tenderers to submit bids on a global, regional or territorial basis. Demand then determines the territorial basis on which FAPL sells its international rights. However, as a rule, that basis is national since there is only a limited demand from bidders for global or pan-European rights, given that broadcasters usually operate on a territorial basis and serve the domestic market either in their own country or in a small cluster of neighbouring countries with a common language. Where a bidder wins, for an area, a package of broadcasting rights for the live transmission of Premier League matches, it is granted the exclusive right to broadcast them in that area. This is necessary, according to FAPL, in order to realise the optimum commercial value of all of the rights, broadcasters being prepared to pay a premium to acquire that exclusivity as it allows them to differentiate their services from those of their rivals and therefore enhances their ability to generate revenue. In order to protect the territorial exclusivity of all broadcasters, they each undertake, in their licence agreement with FAPL, to prevent the public from receiving their broadcasts outside the area for which they hold the licence. This requires, first, each broadcaster to ensure that all of its broadcasts capable of being received outside that territory – in particular those transmitted by satellite – are encrypted securely and cannot be received in unencrypted form. Second, broadcasters must ensure that no device is knowingly authorised so as to permit anyone to view their transmissions outside the territory concerned. Therefore, broadcasters are in particular prohibited from supplying decoding devices that allow their broadcasts to be decrypted for the purpose of being used outside the territory for which they hold the licence. In Greece, at the material time, the holder of the sub-licence to broadcast Premier League matches was NetMed Hellas, who broadcasted matches via a NOVA satellite package. Every subscriber, private or commercial, to the package had to be able to provide a name, a Greek address and a Greek telephone number. Subscriptions can be taken out for private or commercial purposes. In the UK, at the material time, the licensee for live Premier League broadcasting was BSkyB Ltd. Where a natural or legal person wished to screen Premier League matches in the UK, they must take out a commercial subscription.

   

  In the UK, certain restaurants and bars began to use foreign decoding devices to access Premier League matches. They would by a card and decoder box from a dealer which would allow them to receive a satellite channel broadcast in another Member State, such as the NOVA channels, the subscription to which was considerably less expensive than BSkyB Ltd’s subscription. FAPL took the view that such activities were harmful to its interests because they undermined the exclusivity of the rights granted by licence in a given territory and hence the value of those rights. Consequently, FAPL and others brought, in Case C-403/08, what they consider to be three test cases before the High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division. Two of the actions were against suppliers (QC Leisure, AV Station etc) to public houses of equipment and satellite decoder cards that enabled the reception of programmes of foreign broadcasters, including NOVA. The third action was brought against the operators of four public houses that screened live Premier League matches by using a foreign decoding device. In short, the FAPL alleged that infringements of their intellectual property rights had occurred through the (mis)use of “pirated” decoder cards. The thrust of the defence was that the proceedings were unfounded because the decoder cards in question were not in any way “pirated” but were in fact issued and placed upon the market, in another Member State, by the relevant satellite broadcaster.

   

  In Case C‑429/08, Ms Murphy, the manager of a public house in Portsmouth, procured a NOVA decoder card to screen Premier League matches. Agents from Media Protection Services Ltd (“MPS”), a body mandated by FAPL to conduct a campaign of prosecutions against public house managers using foreign decoding devices, found that Ms Murphy was receiving, in her public house, broadcasts of Premier League matches transmitted by NOVA. Consequently, MPS brought Ms Murphy before Portsmouth Magistrates’ Court, which convicted her of two offences under section 297(1) of the Copyright, Designs and Patents Act on the ground that she had dishonestly received a programme included in a broadcasting service provided from a place in the United Kingdom with intent to avoid payment of any charge applicable to the reception of the programme. After Portsmouth Crown Court had essentially dismissed her appeal, Ms Murphy brought an appeal by way of case stated before the High Court of Justice, taking a position similar to that adopted by QC Leisure and others.

   

  In both proceedings the High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, decided to stay proceedings and to refer a series of questions to the CJEU for preliminary ruling. By order of the President of the CJEU of 3 December 2008, Cases C-403/08 and C-429/08 were joined for the purposes of the written and oral procedure and the judgment. The judgment of the CJEU (Grand Chamber) was delivered on 4 October 2011. The referred questions, the ruling of the CJEU and its implications are discussed below.

 • 75.
  Lindholm, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Naarttijärvi, Markus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  När rätten sätter gränser: Integriteten och dopingkampen2011Inngår i: Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, ISSN 1103-4629, nr 1, s. 62-65Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I syfte att mer effektivt bekämpa doping övervägs allt mer integri- tetskränkande åtgärder. Det finns dock rättsliga regler som skyddar  idrottsutövarnas integritet och som begränsar dopingkontrollernas  genomförande. I dagsläget är det främst regler till skydd för konsu- menter som aktualiseras men även integritetsskyddet i regerings- formen och Europakonventionen kan sätta stopp för vissa nu disku- terade förändringar.

 • 76.
  Lindholm, Johan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Naarttijärvi, Markus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Personlig integritet och idrottslig dopingkontroll2010Inngår i: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, Vol. 33, nr 4, s. 77-100Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I syfte att mer effektivt bekämpa doping vidtas och övervägs allt mer långtgående åtgärder. I denna utveckling ägnas relativt lite uppmärksamhet åt idrottsutövarnas rätt till integritet. Det övergripande syftet med artikeln är att utreda när dopingkontroller kan utgöra en otillåten kränkning av idrottsutövarnas rätt till integritet. De rättsliga regelkomplex som studeras i artikeln är det offentligrättsliga integritetsskyddet, olika civilrättsliga regler samt Europakonventionen. I artikeln konstateras att dopingkontroller såsom de för närvarande utförs och organiseras främst kan angripas på civilrättslig grund men att en ökad statlig inblanding tillsammans med mer integritetskränkande kontrollåtgärder kan kränka grundläggande rättigheter såsom de skyddas i regeringsformen och Europakonventionen.

   

 • 77.
  Mirshahvalad, Atieh
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.
  Lindholm, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Derlén, Mattias
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rosvall, Martin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för fysik.
  Significant Communities in Large Sparse Networks2012Inngår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 7, nr 3, s. e33721-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Researchers use community-detection algorithms to reveal large-scale organization in biological and social networks, but community detection is useful only if the communities are significant and not a result of noisy data. To assess the statistical significance of the network communities, or the robustness of the detected structure, one approach is to perturb the network structure by removing links and measure how much the communities change. However, perturbing sparse networks is challenging because they are inherently sensitive; they shatter easily if links are removed. Here we propose a simple method to perturb sparse networks and assess the significance of their communities. We generate resampled networks by adding extra links based on local information, then we aggregate the information from multiple resampled networks to find a coarse-grained description of significant clusters. In addition to testing our method on benchmark networks, we use our method on the sparse network of the European Court of Justice (ECJ) case law, to detect significant and insignificant areas of law. We use our significance analysis to draw a map of the ECJ case law network that reveals the relations between the areas of law.

12 51 - 77 of 77
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf