umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 25415
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Abrahamsson, Jan Tony
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Boter, Håkan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Vladimir, Vanyushyn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Organizational practices and dynamic capabilities of international new ventures: Evidence from Sweden 2000-20092013Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 52. Abrahamsson, Jan
  et al.
  Vanyushyn, Vladimir
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Boter, Håkan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Organisational innovativeness of international new ventures: evidence from Swedish firms2019Ingår i: European Journal of International Management, ISSN 1751-6757, E-ISSN 1751-6765, Vol. 13, nr 4, s. 479-495Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper scrutinises how and for what purpose international new ventures (INVs), of various formation types and at different development stages, innovate organisational structures and routines in comparison to other internationally active firms in Sweden. We show that INVs place more emphasis on reorganising their external relationships and primarily aim their reorganisation efforts at furthering their ability to enhance innovative output. Coupled with the fact that INVs report higher rates of new-to-market innovations than other internationalised firms, we conclude that INVs retain their innovative focus over time and, irrespective of their formation type, continuously advance their networking capabilities. We propose that dynamic innovation-advancing relational capability is a characteristic that is unique to the INVs as a group of firms.

 • 53.
  Abrahamsson, Jan
  et al.
  Stamford International University, Bangkok.
  Vanyushyn, Vladimir
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Boter, Håkan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Organizational Innovativeness of International New Ventures: Evidence from Swedish Firms2019Ingår i: European Journal of International Management, ISSN 1751-6757, E-ISSN 1751-6765, Vol. 13, nr 4, s. 479-495Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper scrutinizes how and for what purposeinternational new ventures (INVs), of various formation types and at different developmentstages, innovate organizational structures and routines in comparison to otherinternationally active firms in Sweden. We show that INVs place more emphasison reorganizing their external relationships and primarily aim theirreorganization efforts at furthering their ability to enhance innovativeoutput. Coupled with the fact that INV report higher rate of new-to-marketinnovations than other internationalized firms, we conclude that INVs retaintheir innovative focus over time and, irrespective of their formation type,continuously advance their networking capabilities. We propose that dynamicinnovation-advancing relational capability as a characteristic that is uniqueto the INVs as a group of firms.

 • 54.
  Abrahamsson, Jenny
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Dahlström, Andreas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Essentiella förändringar av revisionsberättelsen?: En kvantitativ studie som undersöker attityder till de kommande förändringarna i revisionsberättelsen.2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Under en längre tid har diskussioner förts huruvida en förändring behövs inom revisionsbranschen med ändring av revisorns arbetsuppgifter och den tillhörande revisionsberättelsen. Dessa diskussioner har lett till förändringar i form av förordningar från EU samt att förändringar i ISA standarder från IFAC har utformats gällande bland annat revisionsberättelsen. Dessa kommer främst påverka börsnoterade företag genom den nya ISA standarden 701 gällande ”Key Audit Matters” men även onoterade företag kommer påverkas genom tillägg i övriga ISAs. Förändringarna på internationell nivå har stått som grund för FARs förändringar av svenska lagar och rekommendationer för hur revisionsberättelsen ska utformas samt vilken information den skall förmedla till företagets intressenter. Dessa förändringar är vad vi i denna studie kommer att undersöka.

  Vi undersöker huruvida förändringarna kommer leda till en bättre revisionsberättelse, både enligt revisorer och intressenter till det granskade företaget, närmare bestämt företagsrådgivare anställd på bank och investeringsrådgivare, samt om dessa förändringar antas leda till ett minskat förväntningsgap i revisionsbranschen som helhet. Studien utförs med en kvantitativ metod genom en enkätundersökning som sänds ut till urvalet med frågor om respondenternas åsikter kring förändringarna i revisionsberättelsen som snart träder i kraft samt frågor med syfte att utreda huruvida förändringarna antas minska förväntningsgapet. Totalt erhölls 54 fullständigt besvarade enkäter från revisorer samt 57 fullständigt besvarade enkäter från rådgivare. Dessa svar kopplas sedan med utvalda teorier i form av agentteorin och förväntningsgapet samt med tidigare studier inom området.

  Studiens problemformulering lyder; Anser revisorer samt företags- och investeringsrådgivare att de kommande förändringarna i revisionsberättelsen genererar ett ökat informationsvärde samt minskar förväntningsgapet? Resultatet studien gav visade att både revisorer och rådgivare anser att förändringarna i revisionsberättelsen är positiva och kommer att leda till ett ökat informationsinnehåll i berättelsen. Vi kunde även utläsa att längden på respondenternas arbetslivserfarenhet var den främst förklarande variabeln till attityder mot förändringarna med ett resultat som visade att revisorer med kortare arbetslivserfarenhet och rådgivare med längre arbetslivserfarenhet såg mer positivt på förändringarna. Indikationer erhölls även på att förväntningsgapet antas minskas i framtiden i och med förändringarna i revisionsberättelsen då rådgivares förväntningar på revisorer idag överstiger dess faktiska arbetsuppgiften men att förändringarna revisionsberättelsen genomgår får intressenters förväntningar att närma sig vad revisorns faktiska arbetsuppgift är. 

 • 55.
  Abrahamsson, Joakim
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Lifbom, Erik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Ordförståelse hos äldre vuxna: En valideringsstudie av två test för ordförståelse2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att kunna mäta ordförståelse är viktigt både inom forskning och kliniska sammanhang. Föreliggande uppsats har tre syften. Det första syftet är att studera de psykometriska egenskaperna hos två nyutprovade parallella test för ordförståelse, Ordprovet A och B, hos äldre vuxna. Uppsatsens andra syfte är att undersöka åldersskillnader i ordförståelse. Det tredje syftet är att undersöka om sambandet mellan kognitiva förmågor ökar som funktion av ökad ålder. Totalt har data från 440 deltagare använts i föreliggande studie, varav 222 har fyllt i Ordprovet A och 218 har fyllt i Ordprovet B. Studiens resultat har visat att Ordprovet A och B har goda mätegenskaper med avseende på intern konsistens, begreppsvaliditet och kriterievaliditet. Testen tycks dock lida av en takeffekt inom detta äldre urval. Resultaten har varken visat några tecken på åldersskillnader i ordförståelse eller ökande korrelationer mellan kognitiva förmågor som en funktion av ålder. Föreliggande studie framhåller att Ordprovet A och B är lovande instrument när det gäller att mäta ordförståelse, men att vissa mindre ändringar skulle kunna förbättra testen ytterligare.

 • 56.
  Abrahamsson, Joel
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  "Vi vinner rättvist": En studie i lokala sportjournalisters hantering av de journalistiska yrkesidealen.2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In Sweden sports journalism has been critisised among many for lacking professionalism and sports journalists have been accused of being both restricted and biased. Especially in local sports journalism the issue is said to be evenmore prominent.Through a qualitative discourse analysis the main purpose of this essay is to study the standard of objectivity in swedish local sports journalism.Thirty two randomly selected articles written in ten local newspapers after ten games in swedish footballs top divison Allsvenskan were read and analyzed during the study. In relation to the profesional ideals of journalism some major themes of shortcomings were discovered and categorized. The most significant was the lack of hearing both sides. The reporting was very one-sided in a way that most of the time favored the local team. From an objective view questionable reporting was also found when it came to the inclusion and exclusion of certain in-game situations but also in what surrounding circumstances the journalists chose to aim their focus on. Uncertaincies were likewise exposed in the amount of personal opinions being shown by the author.

 • 57.
  Abrahamsson, Mathilda
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  LUSTFYLLT LÄRANDE MED LÄRPLATTA: En kvalitativ studie om lärplattan som digitalt läroverktyg i förskolan2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har haft som syfte att bidra med nya kunskaper om hur lärplattan används av barn och pedagoger i förskolan, samt att undersöka pedagogers syn på lärplattan. För att göra detta så har en kvalitativ intervjustudie genomförts. Fyra pedagoger verksamma i förskolan har intervjuats. Resultaten har analyserats med meningskoncentrering och visar på att lärplattan kan och används på flertalet olika sätt tillsammans med barn och kreativa pedagoger. Resultatet har också visat att pedagogerna har uttryckt farhågor och svårigheter med lärplattan som skärmtid och möten med skadligt innehåll. Slutligen har också pedagogens roll i barnets möte med lärplattan undersökts och där har det visat sig att pedagogerna kan och, i informanternas tycke, bör spela en stor roll.

 • 58.
  Abrahamsson, Mattias
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Almarlind, Pia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Bergqvist, Göran
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Lundgren, Christer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Ämnesproven 2011 i grundskolans årskurs 9 och specialskolan årskurs 102012Ingår i: Ämnesproven 2011 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10, Stockholm: Skolverket , 2012, , s. 28-43s. 28-43Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 59.
  Abrahamsson, Mattias
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Almarlind, Pia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Bergqvist, Göran
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Lundgren, Christer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Ämnesproven i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10 årskurs 9, 2013: Biologi, fysik och kemi, årskurs 9, vårterminen 20132013Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 60.
  Abrahamsson, Mattias
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Almarlind, Pia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Bergqvist, Göran
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Lundgren, Christer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Beteendevetenskapliga mätningar (BVM).
  Ämnesprovet i NO: biologi, fysik och kemi2013Ingår i: Ämnesproven 2012 i grundskolans årskurs 9 och specialskolans årskurs 10 / [ed] Skolverket, Stockholm: Skolverket , 2013, , s. 32-44s. 32-44Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 61.
  Abrahamsson, Oscar
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Integration och samverkan: en dagsslända2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Integrationsfrågan ligger högt upp på den politiska agendan efter ett högt lyktingmottagande till Sverige de senaste tio åren. En av de kommuner som haft ett betydande mottagande är Lessebo kommun, där man bland annat initierat ett integrationsprojekt för att förbättra integrationen i kommunen genom samverkan. Studien är en fallstudie av integrationsarbetet

  Lessebo kommun med en utgångspunkt i teorin om multi-level governance. Syftet var att svara på hur samverkan på området sett ut bland de medverkande aktörerna. Det låg även i studiens intresse att se hur kontinuiteten och framtidsutsikterna såg ut för integrationsarbetet.

  Detta undersöktes genom kvalitativa intervjuer och studien visade att Lessebo kommun har ett förhållandevis djupt samverkansarbete inom integrationsområdet. Studien visade att det finns strukturella utmaningar inför framtiden, där bland annat regelverk bör ses över för att harmonisera bättre med hur man arbetar med integration. Resultatet visar dock även att samverkansforumet varit öppet och att samtliga medverkande uppfattat sitt inflytande som gott.

 • 62.
  Abrahamsson, Per
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Boström, Nicklas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Revisorns oberoende - fakta eller fiktion?: En kvantitativ studie om skillnader i förekomsten av typ -II fel i aktiebolag lokaliserade i svenska städer.2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  På senare år har det varit många skandaler exempelvis Enron och Worldcom vilka skakat den finansiella marknaden. Den gemensamma nämnaren var revisorer vilka ej varit oberoende i sitt agerande mot företagen och intressenterna. Dessa skandaler har lett till en ökad diskussion om revisorsyrket samt vad som påverkar revisorernas oberoende. Då intressenterna är beroende av att informationen är kvalitetssäkrad av revisorerna har dessa felaktigheter slagit hårt mot dem som grupp.

  I Sverige skall revisorer följa de lagar och regler som gäller för aktiebolag i samband med en revision. En av dessa regler är uttalandet om ett företags fortsatta drift, vilket påvisas i samband med revisionsberättelsen. Denna anmärkning skall följa direktiven i ISA 570. I denna studie har vi valt att definiera revisorns oberoende som förmågan att korrekt utfärda en anmärkning om fortsatt drift enligt ISA 570. Det har även utförts tester utifrån en bredare proxyvariabel för revisorns oberoende nämligen anmärkning om ekonomisk svårighet.

  Då intressenterna är en grupp vilket felaktigheter från revisorn slår hård mot har denna studie valt att undersöka revisorernas oberoende ur intressenternas perspektiv. För att kunna mäta revisorernas oberoende genom att studera samma information vilket intressenterna får (årsredovisningarna), utfördes en kvantitativ undersökning av företag vilket avslutat konkursen under de sista fyra månaderna av år 2010. Studien grundades på en deduktiv forskningsansats och använde 943 observationer av företag vilket avslutat konkursen år 2010.

  Studien undersökte revisorernas oberoende med undersökningsvariablerna revisionsarvode, konsultarvode och storleken på staden där revisorn var verksam i. Städerna delades upp i liten, mellanstor och stor stad. Dessa undersöktes genom användandet av binära logistiska regressioner med anmärkning om fortsatt drift, samt anmärkning om ekonomisk svårighet som beroende variabel. I studien inkluderade vi kontrollavariabler vilka visats påverka revisorns oberoende utifrån tidigare studier.

  Då tidigare studier mest undersökt revisionsbolagen på antingen koncernnivå eller kontorsnivå valdes att undersöka revisionsbolagen på en stadsnivå. Att välja ett stadsperspektiv ledde till en djupare insikt om det skiljer i oberoendet mellan olika storlekar på städer.

  Resultatet av denna studie uppvisar ej något signifikant samband mellan städernas storlek och revisorns oberoende. Även revisionsarvodet och konsultarvodet uppvisade ej ett signifikant samband med revisorns förmåga att korrekt utfärda en anmärkning om fortsatt drift eller förmåga att anmärka om ekonomiska svårigheter. Det leder till att revisorns oberoende enligt denna studies resultat ej kan antas påverkas av dessa faktorer.

 • 63.
  Abrahamsson, Terese
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Specialpedagogiska insatser för förskolebarn som behöver extra stöd i sin sociala kompetens: En kvalitativ studie av pedagogers uppfattningar om barns socialakompetens och betydelsen av anknytning och lek2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to describe and analyse nine pedagogues understandings and experiences of preschools work with early childhood interventions and special education for children in need of extra support in their social skills, from a special educational approach. Data was collected by qualitative interviews and the collected material was analysed with the phenomenological approach.The result was analysed through systems theory and three perspectives on special education. The major result showed that attachment is a concept that all respondents seemed to think were important in preschool and the foundation of every child's development. Attachment should permeate the entire preschool environment. The definition of social skills in children was for example requirements of various abilities where components such as turn-taking, consideration,communication and empathy where important. Interaction and collaboration was also important.The play of the children was a good activity and a good opportunity to train social skills, as playsituations clearly demonstrates the abilities required and the unique needs of each child. It was important that educators were present and even participating, in play by introducing, guiding,explaining and interpreting rules in playsituations. Special education is about a systematic approach by including time for teachers to reflect and adapting communication, relationships and indoorenvironments in preschools.

 • 64.
  Abramsson, Andreas
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Karlsson, David
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Pojkar som skriver: En kvalitativ studie om vad som utmärker mer avancerade skrivare2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att öka kunskapen om vad som utmärker mer avancerade manliga skrivare på mellanstadiet. Genom en enkätundersökning av pojkars attityder till skrivande samt observationer av pojkars skrivpraktiker före och under ett längre skrivprojekt studerades aspekter som utmärker dessa skrivare gentemot övriga elever. Studien fann att de mer avancerade manliga skrivarna kommer från högutbildade familjer samt att de avancerade skrivarnas positiva attityder till skrivandet var väl förankrade i hemmet. Studien fann också att dessa pojkar i högre uträckning anstränger sig för sin egen, lärarens och sina vårdnadshavares skull än deras klasskamrater. Slutsatsen är att vårdnadshavares värderingar samt att läraren har höga förväntningar på pojkarna avspeglar sig i en vilja att anstränga sig för att lära – vilket i studien visade sig vara nyckeln till att bli en mer avancerad skrivare

 • 65.
  Acan, Ali Ramlat
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Network Governance: The Role of Power and Trust in Mandated Collaboration Network2014Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Mandated collaboration networks are an overly studied topic in the field of public administration and management, with the emphasis on these studies however focused on the failures to accomplish its collaborative aims. The role that mandated collaboration networks play today in enabling societies and governments alike,  to realize insurmountable challenges through their  collaborative efforts is however not being paid as much attention as it should be, yet through it, huge socio and economic benefits are derived. 

  This study recognizes the part mandated collaboration network plays by seeking to further investigate the role, power and trust play in influencing managers towards attaining efficiency. Data was collected from 7 managers from the public sector, with some public managers, tasked with the responsibility of playing oversight role and disbursing funds and other public managers tasked with implementing the services, all working towards achieving a regional goal within Västerbotten region. By conducting semi-structured interviews with them, the aim was to find out the daily encounters they faced in implementing their activities and achieving their goals.

  In order to analyze this study adequately, theories were derived from governance, principal agency, structuration theory, Long & Sitkin integrated trust and control framework  that enabled me to come up with a conceptual framework. The findings of this framework were particularly insightful in regards to how managers in mandated collaboration network can use trust in ensuring that they achieve their desired efficiency goals. The findings show both power and trust in mandated collaboration network play a coordinative and regulative role in ensuring that the goals are realized. Calculative trust alongside formal controls can be used to address challenges that managers encounter in realizing their goals. Relational trust can also be nurtured, however at an interpersonal level or with peers that perform the same activities but not at an institutional level such as the mandated collaboration network. Attaining efficiency in the mandated collaboration network is however also further compounded by contextual matters both internal and external that hamper its attainment. 

 • 66.
  Acar, Sevil
  et al.
  Istanbul Kemerburgaz University.
  Lindmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomisk historia.
  Convergence of CO2 emissions and economic growth in the OECD countries: did the type of fuel matter?2017Ingår i: Energy Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, ISSN 1556-7249, Vol. 12, nr 7, s. 618-627Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study analyzes convergence in CO2 emissions in the OECD countries with respect to the source of emissions (oil versus coal). The investigated period 1973-2010 is divided into two sub-periods, 1973-1991 and 1992-2010. The first period covers the OPEC oil price shocks, where the OECD oil policy was to a high extent governed by energy security concerns and cold war strategic considerations. The second period corresponds to the end of the cold war and the rise of climate policy in several OECD countries. Due to such contextual differences, oil and coal behave differently in the two sub-periods. The generally stronger convergence with respect to oil-related emissions until 1991 conditional on GDP per capita is compatible with a situation where the rising oil prices led to a strong transformation in the countries of interest. Besides, we evidence decoupling of economic growth from oil-related emissions in the post-cold war period.

 • 67.
  Acar, Sevil
  et al.
  Istanbul Kemerburgaz University, Turkey.
  Lindmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomisk historia.
  Periods of converging carbon dioxide emissions from oil combustion in a pre-Kyoto context2016Ingår i: Environmental Development, ISSN 2211-4645, Vol. 19, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper examines convergence of carbon dioxide (CO2) emissions caused by oil combustion for a panel of 86 countries considering the importance of analyzing sub-periods separately. The investigation also points at the necessity of choosing a restricted global sample, which takes into account, for instance, that Eastern Bloc countries reacted differently to increasing world crude oil prices than the rest of the world. The analysis builds on examining the β-convergence hypothesis in a neoclassical growth model setting with additional control variables such as emissions from combustion of solid fuels. The results reveal evidence in support of unconditional β-convergence of CO2 emissions intensity due to oil combustion in the restricted sample for the sub-periods 1973–1979 and 1979–1991, while no evidence for convergence was found for the post-1991, pre-Kyoto period. We could not find support for coal substituting technologies.

 • 68. Acar, Sevil
  et al.
  Söderholm, Patrik
  Brännlund, Runar
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för miljö- och naturresursekonomi (CERE). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Nationalekonomi.
  Convergence of per capita carbon dioxide emissions: implications and meta-analysis2018Ingår i: Climate Policy, ISSN 1469-3062, E-ISSN 1752-7457, Vol. 18, nr 4, s. 512-525Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  There is a rich empirical literature testing whether per capita carbon dioxide emissions tend to converge over time and across countries. This article provides a meta-analysis of the results from this research, and discusses how carbon emissions convergence may be understood in, for instance, the presence of international knowledge spillovers and policy convergence. The results display evidence of either divergence or persistent gaps at the global level, but convergence of per capita carbon dioxide emissions between richer industrialized countries. However, the results appear sensitive to the choice of data sample and choice of convergence concept, e.g. stochastic convergence versus β-convergence. Moreover, peer-reviewed studies have a higher likelihood of reporting convergence in carbon dioxide emissions compared to non-refereed work.

 • 69.
  Ackebo, Klas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Motivation och engagemang hos innebandytränare: - Ur ett Self-determination Theory-perspektiv2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Enligt  Self-determination Theory presterar människor bäst när de upplever inre motivation, snarare än motivation sprungen ur yttre faktorer. Denna studie syftar till att undersöka motivation hos gruppen innebandytränare. I synnerhet undersöks anledningar till att börja som tränare, samt sambandet mellan dessa och tränarnas upplevda motivation. En webbenkät sändes ut till 1059 innebandytränare i Sverige varav 355 svarade. Resultatet visar 12 kategorier av  anledningar till varför tränarna valde att engagera sig: Egna barn, Idrottsintresse, Bidra, Saknades tränare, Nöje, Egen utveckling, Allmänt intresse, Ledarskapsintresse, Social kontakt, Tillfrågad, Besatt kompetens, samt Gott syfte. Resultatet visar även att tränarna upplevde inre motivation i störst utsträckning. Flera samband återfanns mellan åtta av kategorierna och typ av motivation. Tydligast var den positiva korrelationen mellan kategorin Bidra och självbestämmande motivation. Detta kan bero på att viljan att bidra går att relatera till det psykologiska behovet av samhörighet. Studien bidrar till kunskap kring inre motiverande faktorer hos idrottstränare.

 • 70.
  Acosta Bogran, Paola
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Džaja, Daria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  How do SMEs engage in Green Public Procurement?: An exploratory study of SMEs' barriers and enablers for Green Public Procurement in Scotland.2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 71.
  Adama, Blekou
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Kulturgeografi.
  Assessing the walking access to bus stops in Umeå urban area and the relationship with the socio-economic characteristics2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  To reduce greenhouse gas emissions in the atmosphere and protect the environment, Swedish cities are heavily invested in sustainable development by developing pedestrian roads and intensifying public transport. Their goal is to make the population less dependent on cars by facilitating accessibility to transit transport. The urban area of ​​Umeå (Sweden), which is experiencing an annual increasing of it population due to urban development, includes 244 km of pedestrian or bike routes and an intensified bus network. The purpose of this paper is to evaluate the walking accessibility of the population at bus stops and to analyze the socio-economic relationship. The use of GIS tools allowed to calculate the proportion of the population and the houses around the bus stop, the average distance accessibility. The use of 3D allowed the observation of access constraints related to the topography and to calculate the slope. The use of the multiple regression model has analyzed the relationship between the shortest accessibility distance and the socio-economic factors that are the income, gender and age. The results show that the average distance of access to the bus stop is 186m. 99.2% of the population lives within 800m from the bus stops. The results of the regression showed that income is the main factor that pushes people to take the bus and live in certain types of housing. The observation of the 3d map and the calculation of the slope made it possible to know the neighborhoods established in the hill and whose residents are susceptible to spend more energy than the other inhabitant living on flat ground. The results mean that most people living in the urban area of ​​Umeå have good access to the bus stop whatever the social group, the level of income and the type of housing.

 • 72.
  Adamiak, Czeslaw
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi. Department of Spatial Planning and Tourism, Faculty of Earth Sciences and Spatial Management, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland.
  Current state and development of Airbnb accommodation offer in 167 countries2019Ingår i: Current Issues in Tourism, ISSN 1368-3500, E-ISSN 1747-7603Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The paper examines the size, structure, distribution, dynamics, and use of Airbnb accommodation offer in 167 countries. Web-scrapping Airbnb website in fall 2018 and 2019 resulted in a datasets on 5.7 million listings, including 3.6 million active listings which have been rented out (reviewed) during the last year. Listings are divided into four groups based on types of properties and numbers of offers hosted by one platform user. The results show that the platform is most commonly used to rent out entire apartments by multi-hosts. The numbers of Airbnb listings in countries depend on the level of economic development and size of inbound tourism. One third of Airbnb supply is located in big cities, another one third near seacoasts. Airbnb offer grows most quickly in its relatively new markets, while in primary urban destinations of some European countries it is stable or decreases. The offer of professional hosts is growing more quickly than of peer-to-peer hosts. Differences in the frequency of use and prices of listings exaggerate the geographical unevenness in benefits and impacts of Airbnb activity. Airbnb supply is not a uniform segment of tourist accommodation and its effects on destinations should be considered in relation to territorial context.

 • 73.
  Adamiak, Czeslaw
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi. Department of Spatial Planning and Tourism, Faculty of Earth Sciences, Nicolaus Copernicus University, 87-100 Toruń, Poland.
  Szyda, Barbara
  Dubownik, Anna
  Garcia-Alvarez, David
  Airbnb Offer in Spain-Spatial Analysis of the Pattern and Determinants of Its Distribution2019Ingår i: ISPRS International Journal of Geo-Information, ISSN 2220-9964, Vol. 8, nr 3, artikel-id 155Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The rising number of homes and apartments rented out through Airbnb and similar peer-to-peer accommodation platforms cause concerns about the impact of such activity on the tourism sector and property market. To date, spatial analysis on peer-to-peer rental activity has been usually limited in scope to individual large cities. In this study, we take into account the whole territory of Spain, with special attention given to cities and regions with high tourist activity. We use a dataset of about 250 thousand Airbnb listings in Spain obtained from the Airbnb webpage, aggregate the numbers of these offers in 8124 municipalities and 79 tourist areas/sites, measure their concentration, spatial autocorrelation, and develop regression models to find the determinants of Airbnb rentals' distribution. We conclude that apart from largest cities, Airbnb is active in holiday destinations of Spain, where it often serves as an intermediary for the rental of second or investment homes and apartments. The location of Airbnb listings is mostly determined by the supply of empty or secondary dwellings, distribution of traditional tourism accommodation, coastal location, and the level of internationalization of tourism demand.

 • 74.
  Adams, Brent Michael
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Tran, Thi Bich Van
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Project Manager Competencies in managing International Development Projects: The Project Managers' Perspective2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This research studies the competencies of International Development (ID) project managers from their perspectives, taking into consideration the contextual factors and the challenges that they face when managing ID projects.

  The study adopts a constructionist ontological viewpoint and an interpretivist epistemological philosophical assumption. The nature of the research is exploratory with an inductive approach, using qualitative research method. The data was collected through semi-structured interviews with experienced project managers in International Development projects. Template analysis strategy was used to analyse the data.

  The findings show that contextual factors have a significant influence on the challenges that ID project managers face when managing projects. Contextual factors are operating environment, large network of stakeholders and intangible goals of ID projects. Five challenges were identified as the results of the context, namely stakeholder management challenge, beneficiary needs analysis challenge, the challenge of balancing strategic and operational views, capacity building and training challenge and sustainable funding challenge. To overcome these challenges, seven ID project manager competencies were identified management skills, personal qualities, interpersonal skills, stakeholder engagement skills, capacity building skills, and change management skills. These competencies are found to be interrelated and complementary. While the role and responsibilities of ID project managers were also uncovered during the research, the findings on contextual factors, challenges and competencies help to better understand the ID project manager role and responsibilities.

  This study makes the contributions from both theoretical and practical point of view. With regards to theoretical contribution, our findings expanded on ID project manager competencies as well as relating them to the context and challenges in ID projects. The role and responsibilities of ID project manager is another theoretical contribution in this study. From a practical point of view, this thesis’s findings would be useful for various organizations who deliver ID projects, particularly human resources management. In addition, it can act as knowledge sharing with ID project managers and help in designing and enhancing educational programmes in ID project management. Overall, this could result in better delivery and overcoming the challenges of International Development projects.

 • 75. Adams, M.
  et al.
  Andersson, Lars-Fredrik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Lindmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Veprauskaite, E.
  Competing models of organizational form: Risk management strategies and underwriting profitability in the Swedish fire insurance market between 1903 and 19392012Ingår i: Journal of Economic History, ISSN 0022-0507, E-ISSN 1471-6372, Vol. 72, nr 4, s. 990-1014Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Mutual and stock insurers have coexisted and competed against each other in insurance markets for centuries. In this article, we examine the risk management strategies and underwriting profitability of the different organizational forms in Sweden's property fire insurance market between 1903 and 1939. We demonstrate that stock insurers acted as intermediaries between policyholders and reinsurers to operate effectively in the potentially high-risk segments of the fire insurance market. In contrast, nationwide mutual insurers kept larger reserves to balance fluctuations in claims experiences, while local insurance pools relied on social obligation and trust to mobilize capital after adverse fire events.

 • 76.
  Adams, Mike
  et al.
  Swansea University, UK.
  Andersson, Jonas
  Norwegian School of Economics and Business Administration, Norway.
  Andersson, Lars Fredrik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomisk historia.
  Lindmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomisk historia.
  Commercial banking, insurance and economic growth in Sweden between 1830 and 19982009Ingår i: Accounting Business and Financial History, ISSN 0958-5206, E-ISSN 1466-4275, Vol. 19, nr 1, s. 21-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We examine empirically the dynamic historical relation between commercial bank lending, insurance and economic (income) growth in Sweden using time-series data from 1830 to 1998 and performing tests for Granger causality. Because of the non-stationary nature of the time series examined the procedure of Toda andYamamoto (1995) is used. Our results, which have accounted for possible regime changes due to different exchange rate mechanisms over time, indicate that insurance has Granger-caused economic growth and bank lending. Therefore, we conclude that insurance is an important prerequisite for stimulating economic growth and that this could have important implications for contemporary developing economies.

 • 77. Adams, Mike
  et al.
  Andersson, Lars Fredrik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Lindmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Eriksson, Liselotte
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  Veprauskaite, Elena
  Managing policy lapse risk in Sweden's life insurance market between 1915 and 19472020Ingår i: Business History, ISSN 0007-6791, E-ISSN 1743-7938, Vol. 62, nr 2, s. 222-239Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We examine the challenges that Swedish life insurers faced in managing the lapse risk of policies written on the lives of the industrial urban working class between 1915 and 1947. We observe that with the threat of State socialisation of insurance in the 1930s, industrial life insurers modified their business practices to better control policy lapses. Using firm-level data, we also analyse the effect of socio-economic changes, such as rising real wages, interest rate fluctuations and unemployment on life insurance policy lapses. Our results support contemporary tests of the emergency fund and interest rate explanations for the voluntary premature termination of life insurance policies.

 • 78. Adams, Mike
  et al.
  Andersson, Lars Fredrik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomisk historia.
  Yihui Jia, Joy
  Lindmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomisk historia.
  Mutuality as a control for information asymmetry: a historical analysis of the claims experience of mutual and stock fire insur ance companies in Sweden, 1889 to 19392011Ingår i: Business History, ISSN 0007-6791, E-ISSN 1743-7938, Vol. 53, nr 7, s. 1074-1091Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We test two competing arguments regarding the influence of organisational form onunderwritingperformance usingdatafromtheSwedish fireinsuranceindustry for the years 1889 to 1939 – a period of both economic growth and stagnation. Since mutuality is a response to information asymmetry problems, mutual insurers are expected to report lower annual claims relative to premiums than stock insurance companies. However, an alternative view is that stock insurers seek to reduce information asymmetry problems by issuing non-participatory rights insurance contracts with high deductibles that induce risk-sharing between the insurer’s shareholders and policyholders. This implies that stock insurers are likely to report lower annual claims than mutual insurers. Our results show that organisational form is an important determinant of the claims experience of Swedish fire insurers, suggesting that mutuality acts as an effective control for information asymmetries in the market.

 • 79. Adams, Mike
  et al.
  Andersson, Lars-Fredrik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Hardwick, Philip
  Lindmark, Magnus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Firm size and growth in Sweden's life insurance market between 1855 and 1947: A test of Gibrat's law2014Ingår i: Business History, ISSN 0007-6791, E-ISSN 1743-7938, Vol. 56, nr 6, s. 956-974Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Using data for the period from 1855 to 1947 and the two sub-periods, 1855-1902 and 1903-47, the article examines whether the organic growth rates of 38 Swedish life insurance firms are independent of size, as predicted by Gibrat's (1931) Law of Proportionate Effects. Using panel unit root tests and panel Generalised Method of Moments (GMM) regression, the article finds a significant difference between the growth rates of small and large Swedish life insurance firms (with smaller firms tending to grow faster than larger firms), a result that clearly contradicts Gibrat's Law as a long-run tendency in the Swedish life insurance sector. significant influences were also found on firm growth from profitability, organisational form, reinsurance, the real rate of interest and the Swedish regulatory environment.

 • 80.
  Adamson, Frank
  et al.
  Stanford University.
  Åstrand, Björn
  Karlstads universitet.
  Privatization or public investment? A global question2016Ingår i: Global education reform: How privatization and public investment influence education outcomes / [ed] Adamson, F, Åstrand, B & Darling-Hammond, L, Routledge , 2016, 1, s. 1-15Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 81.
  Adamson, Frank
  et al.
  Stanford University.
  Åstrand, BjörnKarlstads universitet.Darling-Hammond, LindaStanford University.
  Global education reform: How privatization and public investment influence education outcomes2016Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 82.
  Adamsson, Malin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Johansson, Jennifer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Effekterna av Särskilt Betydelsefulla Områden: En kvantitativ studie om den utökade revisionsberättelsen2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Revisionsberättelsen och dess roll att förmedla trovärdig och väsentlig information har länge varit uppe för diskussion. Kritiker menar att revisionsberättelsen har utvecklats till en alltför standardiserad rapport där det råder brist på transparens i revisionen samt att kommunikationen med intressenter är bristfällig. Detta resulterade i att IAASB, parallellt med EU, utvecklade den nya utökade revisionsberättelsen i syfte att höja dess kommunikativa värde, relevans och kvalitet. De nya direktiven trädde i kraft den 15:e december 2016 i form av sex reviderade och en helt ny standard. Den mest signifikanta förändringen är den nya standarden ISA 701 som handlar om Särskilt Betydelsefull Områden (SBO). SBO omfattar de områden som i revisorns professionella bedömning är av särskilt betydande karaktär för det reviderade företaget. Dessa områden ska vidare vara specifika för varje enskilt företag och även behandla vad som har varit mest problematiskt i revisionen. Den ytterligare informationen ska ge användarna mer insyn i revisionsprocessen och öka förståelsen för de områden som krävt betydande bedömningar. 

  Denna studie syftar därmed att ge en bild av hur den nya standarden gällande SBO fungerar i praktiken, vilken utformning de SBO som rapporterats har och om införandet av SBO har förändrat revisionsberättelsen sett till räkenskapsåren 2015 och 2017. För att få en bredare bild kompletteras detta med att undersöka och jämföra om revisionskvaliteten förändrats i och med den utökade revisionsberättelsen. 

  Med utgångspunkt i teorierna om informationsgapet och förväntningsgapet samt agentteorin undersöktes studiens syfte genom en kvantitativ innehållsanalys, där revisionsberättelser från svenska börsnoterade bolag kodats och analyserats efter framtagna kategorier. Denna information har sammanställts som deskriptiv statistik för att konkret se förändringarna mellan åren sett till bland annat längd, antal SBO och utvalda nyckelord. För att mäta revisionskvaliteten prövades istället en huvud- och tre delhypoteser genom en multipel regressionsanalys. Den data som användes som grund för både innehållsanalysen och hypotesprövningen kommer från databasen Orbis Europe och är ett register på 394 svenska börsnoterade företag. 

  Resultatet visar att det skett märkbara förändringar från ett år innan till ett år efter implementeringen av den utökade revisionsberättelsen. Detta i form av en längre rapport, där olika typer av SBO rapporteras i majoriteten av företagen, och där rapporten frångått sin standardiserade mall genom en större spridning på valda nyckelord. Resultatet finner däremot inte stöd för att det finns en negativ, signifikant effekt mellan den utökade revisionsberättelsen och revisionskvalitet som följd av lägre oväntade periodiseringar. Det finns dock ett stöd för att rapporteringen av SBO har en negativ, signifikant effekt på oväntade periodiseringar vilket således betyder en högre revisionskvalitet.

 • 83. Adelmann, Kenneth
  et al.
  Bergman, Lotta
  Dahlbeck, Per
  Hermansson, Carina
  Malmö högskola.
  Jönsson, Karin
  Nygård Larsson, Pia
  Olsson Jers, Cecilia
  Persson, Magnus
  Thavenius, Marie
  Widén, Pär
  Språkutveckling, medier och demokrati2014Ingår i: Medie- och informationskunnighet i Norden: en nyckel till demokrati och yttrandefrihet / [ed] Ulla Carlsson, Göteborg: Nordicom, 2014, s. 117-129Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 84.
  Adenling, Elinor
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Pedagogik.
  Att bli miljömedveten: Perspektiv på miljöhandbokens textvärld2007Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This dissertation is the study of environmental consciousness as a discursive educational project. The empirical material consist of 18 environmental handbooks that have been published in Sweden during the years 1976-2007 of which 13 appeared between 1988 and 1995. The research work uses the basic assumptions of discourse analysis, namely that language is an important factor in the construction and development of social norms and values. Three areas recieve close attention: questions relating to the form and content of the handbooks, questions relating to the social circumstances in which the handbooks were produced and questions relating to the overall educational significance of the handbooks. In the first instance, the handbooks are examined in the light of three different contextual stories. They can be read as part of wider discussions of environmentally-concsious life-styles, as a development of earlier Swedish discussions about domesticity, health, thrift and consumption, and, finally they can be read as an expression of a narrative about a dominant aspect of modernity – science. The second part of the research work comprises an examination of the handbooks in terms of their audience and educational purpose. What kind of individual is to be shaped by these handbooks? What is anticipated as the desired or ideal environmentalist? Discourse analysis suggests that, collectively, the handbooks project an image of somone who displays qualities of motivation, investigation and judgement. They should be motivated to begin a process of change in their lives, to encourage others to do the same, and to adopt the environmental problems as their own personal problems. The second quality pursued in the handbooks is of someone who should take an active stance towards the environment as a pervasive element in their way of life. They should, therefore, adopt an investigative attitude to the surrounding world, cultivate certain cognitive properties such as watchfulness, thoughtfulness and being suspicious, and constantly ask questions about their surroundings with a view to understanding how actions in their private world has an effect on the wider world. And thirdly, the ideal environmentalist citizen should be someone who demonstrates judgement in balancing polarities and resolving the claims of different standpoints. They should give attention to separating right from wrong, wisdom from madness and, above all, to finding a way of linking their own efforts to what is worth striving for and what is worth avoiding or neglecting. In summary, the subjects identified in the handbooks are expected to avoid extreme positions, to place their own expectations about sustainability on a suitable level, and to be prepared for failure and feelings of guilt. The final part of the investigation – interpreting the wider significance of the handbooks – uses a pluralistic model of analysis which takes its departure from three concepts – ecological modernisation, governmentality and the risk society. Using these orientations, the extent of the discursive educational project of the environmental handbooks is highlighted. If the handbooks are regarded as modernist prescriptions, they are texts which highlights slow and careful change taking place within the present power structure of society. If they are regarded as texts that offer a governmentality prescription, they can be read as texts which promote the transformation of everyday micropractices. And if they are regarded as prescriptions for a risk society, they are texts which enable readers to come to terms with confusion and powerlessness in a complex and risky social context. One main result is that the environmental handbooks display interesting similarities, worthy of futher exploration, supported by a broadened empirical base.

 • 85.
  Adenling, Elinor
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Liljeström, Monica
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Studentpresentationer i pedagogik2018Ingår i: Digitalisering av högre utbildning / [ed] Stefan Hrastinski, Lund: Studentlitteratur AB, 2018, s. 95-98Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 86.
  Adenling, Elinor
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Olsson, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Att mötas utan att mötas: Portfolios som pedagogiskt verktyg i nätbaserad utbildning2010Ingår i: Undervisning på tvären, Student- och lärarerfarenheter / [ed] Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet , 2010, s. 11-28Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 87.
  Adenling, Elinor
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Olsson, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Erfarenheter av portfoliometodiken inom nätutbildning: Kritiska reflektioner och ”halleluja moments”2011Ingår i: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 1, nr 2, s. 77-87Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har nätutbildningen expanderat kraftigt under de senaste två och ett halvt åren, då institutionen började ge fristående helfartskurser i pedagogik via Internet. Vårterminen 2008 läste cirka 60 studenter och inför varje termin har sedan studenttillströmningen ökat, för att under våren 2010 uppgå till 240 studenter. Hösten 2008 infördes, med stöd av interna utvecklingsmedel, examinerande portfoliouppgifter på samtliga nätbaserade kurser med målsättningen att möta de utmaningar som både formen (nätundervisning) och den utökade och heterogena studentgruppen innebar. Syftet var att stärka studenternas förmåga att synliggöra sitt eget lärande, samt att minska anonymiteten mellan lärare och student. Uppgifterna var av självreflekterande karaktär där studenterna uppmanades att relatera det egna lärandet till kursinnehållet och att exempelvis identifiera framtida tillämpningsområden inom studier och arbetsliv. Studenterna fick under terminen individuell återkoppling av en och samma lärare. Intentionen med återkopplingen var bland annat att guida och uppmuntra studenterna till att inta ett personligt förhållningssätt till kursinnehållet. I artikeln argumenteras det för att portfoliometodik i flera avseenden kan sägas harmoniera väl med ett rådande synsätt på examination där ett sociokulturellt synsätt på lärande dominerar och livslångt lärande och självständighet framhålls som eftersträvansvärt. Detta medför att, det både utifrån ett student- och ett lärarperspektiv, kan kännas naturlig och relevant att använda portfolio som examinationsform inom nätutbildning. Samtidigt är det viktigt att problematisera och kritiskt reflektera över portfoliometodik som examinationsform och de förhållningssätt och ideal som skapas, vilket görs i artikeln med hjälp av en Foucaultinspirerad tolkningsram. I artikeln presenteras alltså både ett kritiskt perspektiv, men även de många ”halleluja moments” som arbetet med portfoliouppgifter inneburit för medverkande lärare och institutionen i stort. Erfarenheterna visar att arbetet med portfolio som examinationsform är dubbelbottnat: Å ena sidan kan det exempelvis bidra till en stärkt språklig kompetens och personlig utveckling hos studenterna. Å andra sidan kan portfoliometodik sägas leda till en ökad kontroll och självdisciplinering som sträcker sig bortom själva examinationstillfället.

 • 88.
  Adere, Endale
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Accounting for Oil and Gas: The effect of the gap between US GAAP and IFRS on Norwegian companies2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Abstract

  Background

  Oil and gas is a main source of revenue for many countries. Norway is one of them. Several companies operate in these countries. The companies demand accounting to communicate to their stakeholders. The two biggest accounting regimes, IASB and USA have their own standards for the upstream activities of those companies. The standard setting bodies mandatorily require companies to comply. Norwegian listed companies, as they are in the IASB regime, must comply with the IASB standard, IFRS 6.

  Problem 

  The IASB standard has a problem of addressing the entire upstream activities of the companies Moreover, the standard has conceptual flaw. However, these oil and gas firms are required to follow it. As a remedy, the entities fill the gap by using the US GAAP, if they are listed, as the regulation requires them to follow IFRS. Thus, using these two standards coupled with the defect of the IASB standard is affecting them.

  Purpose

  The purpose of this thesis is to explain the effects of IFRS 6 on companies by comparing it with the US GAAP standard. In doing so, theories relevant to the issue are described and the technical gaps between the two standards are elaborated.

  Method 

  This thesis uses mixed method. The research design followed is concurrently mixing quantitative and qualitative methods. However, qualitative method dominates in the mixing. As a data collection mechanism, interview, questionnaire and documentation i.e. the annual reports of the companies are used. In the study both deductive and inductive reasoning are used.

  Conclusion

  Subsequent to making the study, the author concludes that the surveyed companies have used the US GAAP to fill the gap that IFRS possess. However, retaining two sets of accounts has economic effect and the companies are paying for that. Moreover, they expend costs for adopting the IFRS when they change their standard from US GAAP to IFRS. Moreover, it is difficult to make conclusion about diffusion of accounting method due to contagion effect. Similarly, although previous studies show that size of a firm is a determinant factor, it is tricky to make conclusion on the studied companies.

 • 89. Aderud, Johan
  Användbarhetsstudie av Nätuniversitetets webbportal: en uppföljning 20052006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 90.
  Adestam, Martin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Husberg, Susanne
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  ESG Implementation in Venture Capital Investments: A qualitative study of Swedish State-owned Investors2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The need for sustainable investments has grown dramatically in recent years and so has the pressure on investors, especially state-owned investors, to integrate sustainability factors in their investments. Several researchers state that private equity investors play a major role in creating new businesses and influencing new companies towards sustainability. On the Swedish private equity market, a major part of the funds available to growth companies are provided by the Government. State-owned investor’s role to create sustainable businesses in Sweden is therefore essential. However, research on how to implement ESG issues into venture capital investments is rare. Still today, we could not find any reports on how ESG issues are implemented by Swedish state-owned investors.

  An empirical study was conducted on four major Swedish state-owned investors with the purpose to answer how state-owned investors implement ESG issues in venture capital investments. The study also aimed to identify problems with implementing ESG and how can state-owned investors work to deal with these problems.

  Interviews with investment managers and people working within these organization showed that it is generally up to each investor how ESG issues are being considered in the due diligence and screening process within direct investments. When it comes to post-investment activities the responsibility to work with ESG issues lays upon the board of each firm.

  The study further showed that little is being done to implement ESG issues within indirect investments. The study shows that ESG issues are not included in the valuation of general partner or as criteria for investing in a fund or other partnerships. A final conclusion is that when it comes to how state-owned investors are working with venture capital investments, ESG issues are integrated in how investors think, but it is not implemented in how investors act.

  In order to move from integration to implementation we suggest that investors could use a set of templates in the screening and due diligence process. Every template should be specific for the sector that includes the type of ESG criteria that is relevant for this sector. When it comes to indirect investments, the implementation of ESG issues is harder due to limited possibility to actively directing funds. The focus should be working with co-investors with the same values and beliefs and influence the board of the fund.

 • 91.
  Adestam, Martin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Rosenberg, Lars
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Vikten av en finansiell strategi under en finansiell kris: - En kvantitativ studie av svenska publika aktiebolag2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien utfördes mot bakgrund av hur den globala finanskrisen, som startade i USA under 2007, påverkade svenska företag. Syftet med studien var att undersöka om svenska företag kan påverka hur de klarar en finansiell kris genom att arbeta med komponenter i den finansiella strategin. En kvantitativ undersökning genomfördes på 59 svenska publika aktiebolag där samband testades mellan riskrelaterade variabler ur den finansiella strategin och variabler som mäter hur företag klarat sig under krisåret 2008. I undersökningen testades soliditet, likviditet, kassalikviditet, andel finansiella tillgångar och andel lager, som delar ur den finansiella strategin. Studien visar att kapitalstrukturhantering, kapitalbudgetering (i form av andel finansiella tillgångar) och rörelsekapitalhantering är alla delar ur den finansiella strategin som visats betydande. Kapitalstrukturhanteringen ska karaktäriseras av låg skuldsättning och kapitalbudgeteringen av låg andel finansiella tillgångar, för att skapa en finansiell strategi som ger företag bättre förutsättningar i en finansiell kris. Kontrollen av rörelsekapital i rörelsekapitalhanteringen är också en betydande del i en sådan strategi, även om inga tydliga riktlinjer gällande nivåer på rörelsekapitalet kan härledas från studien.

 • 92.
  Adielsson, Peter
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Sjöström, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  HR-funktionens strategiska roll: En kvalitativ studie i uppfattningen om HR-funktionens värdeskapande2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  HR är ett ämnesområde som traditionellt fått mycket uppmärksamhet inom akademisk forskning där fokus varit på HR som stödjande funktion i form av personalförsörjning. I början av 1990-talet bildades en ny forskningsinriktning som berör HR som en strategiskt viktigt affärsenhet och i takt med den ökade konkurrensen på den Svenska arbetsmarknaden har HR blivit en mer prioriterad funktion för företag. Vi har valt att utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv applicera teorier kring strategisk HR, arbetsgivarvarumärke samt talanghantering på svenska organisationer. Tidigare forskning har främst haft fokus på att enbart undersöka HR-avdelningen. Således har vi i den här studien försökt skapa en förståelse för om det finns en skillnad i uppfattningen av HR-funktionen som värdeskapande genom att intervjua specialister samt generalister. Historiskt finns det en problematik i att HR-funktionen enligt tidigare forskning haft svårt att synliggöra värdeskapande då den ofta ses som en ren stödjande funktion. Genom att undersöka Svenska företag inom flera olika branscher, och som uttalat arbetar strategiskt med HR är syftet med studien att undersöka om det finns en skillnad i uppfattningen av HR-funktionens värdeskapande mellan personer som arbetar med HR som generalister gentemot personer som är specialister. Vidare vill vi genom att undersöka hur organisationers strategiska arbete skiljer sig med fokus på strategisk HRM, talanghantering samt arbetsgivarvarumärke öka kunskapsbildningen inom det vetenskapliga ämnesområdet.

   

  Den övergripande slutsatsen i studien är att den interna kommunikationen mellan specialister och generalister bör förbättras för att synliggöra HR-funktionens värdeskapande roll. Med en tydligare kommunikation kommer även det strategiska arbetet med arbetsgivarvarumärket och talanghantering förbättras. Även utvärdering av strategierna har visat sig vara en central faktor för att öka förståelsen för vilket värdeskapande strategierna ger. Utvärdering blir således ett viktigt verktyg för HR-specialister att skapa större uppskattning av funktionen. 

   

   

   

   

   

 • 93.
  Adjei, Daniel
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Rwakatiwana, Peter
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Application of Traditional and Agile Project Management in Consulting Firms.: A Case Study of PricewaterhouseCoopers2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  AbstractPurposeTo study which and how project management methodologies are applied in consulting firmsApproachThe study begins by reviewing literature on Traditional Project Management (TPM) andAgile Project Management (APM) methodologies ending with characteristics of the twomethodologies that identify a project as applying one methodology or another. The literaturethen reviews the nature of consulting firms emphasising on elements such as the professional,professional services and professional service firms before reviewing how projects areimplemented in consulting firms. A case study design is adopted and semi-structuredinterviews were conducted with PricewaterhouseCoopers-Ghana staff. Patterns from theinterviews are identified and compared with the characteristics of both Traditional and Agileproject management before drawing conclusions on which methodologies are applied andhow they are applied. Since APM is presumed to deal with problems of TPM in complexenvironments, challenges in applying TPM in consulting firms are assessed and the extent towhich APM responds to those challenges are also discussed.FindingsThe findings indicate that TPM is applied in consulting firms mainly for structured projects,whilst APM methods are also applied for some structured projects but very much forunstructured and ‘executory’ projects. APM also deals with some challenges of TPM butthose which are organisation related are not solved by applying APM methods.Research limitationThe limited number of people interviewed for this research is one key issue that limitsgeneralization to all consulting firms. However, it is hoped that this work serves as a basis forfurther research in this field.Practical implicationsThe study shows that whilst TPM will continuously be applied in consulting firms due to thenature of some projects, APM can also be applied to the benefit of consulting projects that areunstructured and ‘executory’. Therefore consulting firms do not need to ‘force’ structure intoall projects.Paper typeMasters Thesis – Research paperKeywordsTraditional project management, agile project management, consulting firms, professional,professional service, professional service firms

 • 94.
  Adjei, Evans
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Family firm and entrepreneurial capital: the importance of entrepreneurial capital for firm survival and growthManuskript (preprint) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  We examined the effects of current (family firms) and past family relations (entrepreneurial capital (EC) -inherited entrepreneurial practices from self-employed parents)on the survival and growth of new entrants, taking into account the regional context and the effects of the 2008 global financial crisis. Moreover, we examined whether familial relations also contribute to job creation. The guiding assumption is that the role of familial relations for start-ups is of primary importance for spatial variations of economic development. Using start-ups with a maximum of 50 employees in 2002 in Sweden, we followed each firm until the firm exited. The results indicate that the resilience of family firms is confounded by EC. Hence, it is not family firms per se that are more resilient but rather firms with entrepreneurial experience from self-employed parents; however, it is family firms that create more jobs. The results further indicate that the impacts of EC are predominantly found in rural regions. The analyses suggest that family firms and EC explain different aspects of the local economic development, which is a finding important for policy-making.

 • 95.
  Adjei, Evans
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Eriksson, Rikard
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Lindgren, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Social proximity and firm performance: the importance of family member ties in workplaces2016Ingår i: Regional Studies, Regional Science, ISSN 0080-0694, E-ISSN 2168-1376, Vol. 3, nr 1, s. 303-319Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study empirically assesses the role of social proximity, defined as the concentration of family members (FM) in firms, on firm performance. Based on longitudinal micro-data for the period 1995–2010 connecting information on workers and their workplaces in the Swedish labour market, the effects of FM (parents, children, siblings and grandparents) on per capita productivity in 15,359 firms were analysed. The results indicate that FM positively affect firm performance. In particular, the results suggest that in specialized regions (mainly small regions) FM have a positive influence on performance and can thus compensate for relative shortage of regional agglomeration economies.

 • 96.
  Adjei, Evans
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Eriksson, Rikard
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Lindgren, Urban
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Holm, Einar
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Familial relationships and firm performance: the impact of entrepreneurial family relationships2019Ingår i: Entrepreneurship and Regional Development, ISSN 0898-5626, E-ISSN 1464-5114, Vol. 31, nr 5-6, s. 357-377Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  While the family may serve as a resource for entrepreneurs, it has been studied separately in different disciplines. In this paper, we combine the arguments on familial relationships (family firm literature) and skill variety (regional learning literature) to analyse how different forms of entrepreneurial family relationships (co-occurrences) facilitate firm performance, and how familial relationships moderate the effects of skill variety on firm performance. Using longitudinal data (2002-2012) on a sample of privately owned firms with up to 50 employees with matched information on all employees, our results show that entrepreneur children relationship is the dominant dyad familial relationship in family firms. The fixed effects estimates demonstrate that entrepreneurial family relationships do affect firm performance but that this is dependent on the type of familial relationship. Children and spouses show a positive relationship with firm performance while siblings of the entrepreneur show no significant relationship with performance. The estimates further indicate that familial relationships involving spouses abate the negative effects of having too similar or too different types of skills. The paper thus contributes to new knowledge regarding not only whether family relationships matter for performance, but also in what way they matter.

 • 97.
  Adjei, Evans Korang
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Relatedness through kinship: the importance of family co-occurrence for firm performance2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of the thesis is to analyse the effects of family co-occurrence and past familial relationships (inherited entrepreneurial abilities) on firm performance. This aim is motivated by the contemporary arguments that social relations (e.g. family ties) are important in the analysis of today’s space economy. In most studies, the point of departure in the analysis of firm performance has often been to analyse and examine the cognitive resources available in a firm, as well as a firm’s geographical closeness to related firms and industries. However, this argument has been challenged, and it is further suggested that social relations, and for that matter family relations (or family co-occurrence), may be important in the analysis of firm performance. To test this argument, the analysis is based on longitudinal data comprising various register data on the Swedish population and firms.

  To examine the aim, three different but related questions were analysed: the first analysed the prevalence of family employment across different regions and how this affects firm performance; the second examined the relationship between entrepreneurs’ familial relations (co-occurrence of different family relations) and skill variety, on one hand, and how the relationship affects firm performance on the other; and the third examined the effects of present family relations (family firms) and entrepreneurial capital (EC, past family relations) on the survival and growth of new entrants. Questions 1 and 2 were explored by applying simple ordinary least squares (OLS) and fixed effects (FE) regressions, respectively. Question 3 was explored by employing an event-history analysis (survival analysis) to determine the time to exit and OLS for the growth analysis.

  The results show that family co-occurrence in firms (be they family or non-family firms) positively affect labour productivity. At the same time, the results show that some specific family relationships are more important than others in terms of impacting labour productivity. Moreover, the results indicate that family firms, in particular, benefit the most from having family members employed in the firm, especially when this involves family relationships such as couples and/or children. The co-occurrence of couples and/or children in family firms moderates the negative impacts of similarities and unrelatedness of skills on productivity. The results show that the impacts of family co-occurrence are greater in smaller specialized regions than diverse and larger ones. Thus, while the family positively correlates with firm performance, this is mainly the case in specialized regions. The results further show that family firms are not more resilient, as the literature argues; but this effect is confounded by EC. The implication is that it is not family firms per se that are resilient but rather firms with entrepreneurial experience from parents, especially in rural regions; meanwhile, family firms create more jobs. However, the analysis could not identify a clear regional effect of the role of family firm on job creation. In this sense, the present thesis provides important insight into why the family constitutes an important part of the firm production setup. The findings show that it is necessary and important to consider the family, and family firms, in the larger regional development framework. Moreover, while reflecting on the uniqueness of the family as a social group whose shared identity and mutual trust can enhance firm performance and regional development, we should also not lose sight of the fact that there is a latent risk: it is not a problem—until it becomes a problem.

 • 98.
  Adjei Korang, Evans
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi och ekonomisk historia.
  Regional Income differences in Ghana: the importance of socio-demography and ethnicity2012Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Following the increased attention income differences/inequality has gained within the area of economic geography and among policy-planning; this study seeks to explore and analyze the factors affecting income differences in the regions of Ghana. From the use of regional (10 regions) panel data for 1960, 1970, 1984 and 2000; the results show a direct link between socio-demographic factors and regional income differences/inequality and also the impact of ethnic and religious composition on regional income differences. It was identified that ethnicity and religious compositions have different impacts on regional income differences. Christians have positive effect on regional income due to their fairly representation in almost all the regions likewise the Akans, but have negative effect on regional income. And also high population density in a region reduces the mean regional income, similarly high concentration of population aged 60years and over reduces the regional income. Evidence from the results empirically conclude that regions with high share of aged population, Akans, Muslims and high population density have low regional income compared with regions with high share of Christians. 

 • 99.
  Adjei Korang, Evans
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för regionalvetenskap (CERUM).
  Eriksson, Rikard
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för regionalvetenskap (CERUM).
  Skogen som resurs in Region Västernorrland: näringslivsnalys 2002-20152019Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i perspektivet att ekonomisk utveckling i grund och botten är betingat på de kompetenser som används i produktionen av varor och tjänster, har denna rapport analyserat skogsnäringarnas utveckling i Västernorrland 2002-2015 med avseende på sysselsättning, antal arbetsgivare och arbetsinkomster. Särskilt fokus ligger på hur Västernorrlands skogsindustri är kopplad till övriga delar av näringslivet i form av det humankapital som de delar med varandra. Detta görs empiriskt genom analyser av regionens skill-relatedness, det vill säga flöden av arbetskraft mellan sektorer i regionen, för att grafiskt visa i vilken grad olika sektorer är relaterade till varandra. Utifrån argumentet att humankapital är en central resurs för regional utveckling låter vi data visa hur regionens skogsnäringar är kopplade till övriga näringslivet, och därigenom belysa branschöverskridande relationer bortom gängse föreställningar om kopplingar drivna av det officiella industriklassificeringssystemet. 

  Även om inkomstutvecklingen och andelen kvinnor i Västernorrland följer riksgenomsnittet har både antalet företag och sysselsatta utvecklats betydligt sämre i Västernorrland. Generella utbildningsnivån har ökat både i riket och i regionen, men Västernorrland har generellt en lägre utbildningsnivå. Skogsnäringarna i Västernorrland bryter delvis mot detta generella regionala mönster. Både antalet sysselsatta och antalet arbetsställen inom skogsnäringarna har kraftigt minskat i antal och tvärtemot regionens generella utveckling har också andelen högutbildade (med minst treårig universitetsexamen) minskat liksom andelen kvinnor. Trots dessa kraftiga rationaliseringar på personalsidan är utvecklingen för skogsnäringarna inom Västernorrland betydligt mindre negativ än för riket i övrigt. Det gäller framförallt inkomstnivåerna bland de anställda. Inkomstnivåerna i Sveriges skogsnäring har sjunkit i relativa termer men ökat med drygt 20% i Västernorrland och ligger 2015 på en något högre nivå än övriga näringar i regionen. Det kan i sin tur tyda på en positiv omvandling mot mer kvalificerade arbetstillfällen, även om det också inneburit kraftiga rationaliseringar. 

  För att belysa hur skogsnäringarna är inbäddade i regionens struktur av kompetenser har vi kartlagt graden av specialisering (hur representerad en industri är i regionen relativ i riket), graden av relatedness(hur väl en industri är kopplad till andra industrier genom personalflöden), och graden av inbäddning (förekomsten av andra industrier i regionen som delar liknande kompetensresurser). När det gäller den relativa närvaron av skogsnäringar i regionen utifrån antalet sysselsatta finner vi att ingen av skogsnäringarna har en betydande relativ specialisering i Västernorrland. Det är endast tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar som har en specialiseringsgrad över 1 (dvs högre än riksgenomsnittet). Det innebär med andra ord att trots ett relativt högt bidrag till regionalt förädlingsvärde och skatter är näringarna underrepresenterade på regionens arbetsmarknad. Det återspeglas bland annat i den relativt kraftiga minskningen av sysselsatta och arbetsställen vi identifierat (och som pågått långt innan den period denna rapport analyserar) men också den relativt kraftiga ökningen av inkomster (högre än riksgenomsnittet för skogsnäringarna och i paritet med regionen i övrigt). Skogsnäringarna har med andra ord genomfört produktivitetshöjande rationaliseringar vilket i sig kan gynna regionen.

  Utifrån vårt analytiska ramverk är det dock aningen mer problematiskt att de relativt få arbetsgivarna inom skogsnäringarna också är relativt isolerade i regionen utifrån ett kompetensresursperspektiv. Det är endast tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier, skogsförvaltning, drivning och pappers- och papptillverkning som har en genomsnittlig koppling till andra näringar i regionen över gränsvärdet för en kompetensrelaterad verksamhet. Detta återspeglas också i hur inbäddad skogsnäringen är utifrån den relativa koncentrationen av kompetensrelaterade verksamheter. Det är endast ovan nämnda fyra näringar som är tydligt inbäddade i regionens näringslivsstruktur, och endast två (pappers- och papptillverkning och tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier) som har ett inbäddningsindex över regionens medelvärde. Det innebär att skogsnäringarna generellt är relativt perifera när vi pratar om vilka kompetensresurser skogsnäringen delar med övriga regionen. Dock är teknisk konsultverksamhet direkt eller indirekt relaterat till flertalet skogsnäringar, vilket kan peka på ökade tekniknivåer och ökat behov av tekniska specialistkunskaper. Även om företag kan kompensera för en svag regional inbäddning genom utomregionala nätverk, innebär framförallt en svag inbäddning att det kan vara svårare för arbetskraften att finna nya produktiva uttryck för sina kompetenser i regionen vid framtida rationaliseringar. Det i sin tur kan driva på utflyttning till andra regioner.

  Utifrån en smart specialiseringsagenda drar vi slutsatsen att policyinsatser bör verka för att öka graden av inbäddning för regionens nyckelindustrier då det kan underlätta en framgångsrik omvandling som bygger på regionens redan existerande kompetensresurser. 

 • 100.
  Adman, Per
  et al.
  Uppsala universitet.
  Bergquist, Ann-Kristin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för ekonomisk historia.
  Bonnedahl, Karl Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Eckerberg, Katarina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Eimermann, Marco
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi.
  Enlund, Desirée
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi.
  Eriksson, Madeleine
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi.
  Helmersson, Linnea
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Nilsson, Bo
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Nordlund, Annika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Nordlund, Christer
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Simonsson, Märit
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Örestig, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  DN Debatt. 171 forskare: ”Vi vuxna bör också klimatprotestera”2019Ingår i: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, , s. 1Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Vuxna bör följa uppmaningen från ungdomarna i Fridays for future-rörelsen och protestera eftersom det politiska ledarskapet är otillräckligt. Omfattande och långvariga påtryckningar från hela samhället behövs för att få de politiskt ansvariga att utöva det ledarskap som klimatkrisen kräver, skriver 171 forskare i samhällsvetenskap och humaniora.

1234567 51 - 100 av 25415
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf