umu.sePublikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 51 - 100 av 1612
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 51.
  Andersson, Frida
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Eriksson, Marlene
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  IAS 17 - Leasing: - En kvantitativ studie av attityder och efterfrågan till följd av standardförändringen2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I slutet på andra kvartalet under 2011 planeras införandet av en ny redovisningsstandard för leasing. Syftet med den nya standarden är att skapa mer transparenta finansiella rapporter som bättre ska reflektera den aktivitet som uppstår när företaget ingår i ett leasingavtal. Denna standard innebär att alla leasingavtal ska kapitaliseras, och medför att uppdelningen mellan operationella och finansiella leasingavtal försvinner. I dagsläget är majoriteten av alla leasingavtal operationella, och innebär att tillgången inte redovisas i företagets balansräkning. Detta innebär avsevärda förändringar på företagens finansiella rapporter. Förslaget har skapat diskussioner om vilka effekter som detta kan komma att medföra.

  Syftet med vår studie var att ta reda på om efterfrågan på leasing kommer att förändras till följd av den nya standarden, eftersom denna kommer att eliminera valet av operationella leasingavtal. Detta gjorde vi genom att ta reda på hur ledande befattningshavare ser på motiv till leasing i förhållande till att låna för att köpa en tillgång. Vi tog reda på hur de tror att deras förhållningssätt till dessa motiv förändras efter införandet av den nya standarden, eftersom detta kan komma att få effekter på efterfrågan om motiven förändras eller försvinner. Vi undersökte även om förhållandet mellan kort- och långsiktiga avtal påverkas av förändringen, samt om det förekom branschskillnader eller skillnader mellan leasegivare och leasetagare.

  För att komma fram till ett resultat har vi genomfört en kvantitativ enkätstudie, där vi vänt oss till svenska börsnoterade företag listade på Large och Mid Cap. Vi har gjort en totalundersökning som omfattade 134 företag. Studien utgår från ett positivistiskt synsätt med en deduktiv ansats. Våra teorier och vår analys har ett agentperspektiv, där vi med hjälp av den positiva redovisningsteorin försöker förklara våra resultat.

  Slutsatsen i vår studie visade att ledande befattningshavare i svenska börsnoterade företag listade på Large och Mid Cap är negativt inställda till den nya leasingstandarden, där vi såg att CFO/ekonomichefer var mer negativt inställda än redovisningsansvariga. Vi kunde se indikationer på att efterfrågan av leasing kommer att minska, men däremot inte att förhållandet mellan kort- och långtidsavtal kommer att förändras. Vår studie visade inte några indikationer på skillnader i ledande befattningshavares attityder mellan olika branscher, och vi hade heller inte möjlighet att se några skillnader i attityder mellan leasegivare och leasetagare.

 • 52.
  Andersson, Gustav
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Zeffer, Fredrik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Frusen Kreditmarknad: En studie i hur börsnoterade bolag finansierar sin verksamhet2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dagens finanskris är något som berör alla parter i ett företag på något sätt oavsett vilken näringsgren företaget är verksamt i. Den rådande ekonomiska situationen väckte ett intresse hos oss och vi ställde oss frågande till om företagen är så drabbade som media framställer dem. Vi valde att undersöka kreditmarknaden med följande problemformulering:

  Hur har finanskrisen påverkat möjligheten för större svenska bolag att anskaffa externt kapital samt hur arbetar de för att begränsa riskerna?

  Studiens syfte är att förklara hur finanskrisen inverkat på ett företags finansieringsstrategi. Det kommer att göras med hjälp av personliga intervjuer som ska visa på hur företagen upplever att kreditmarknaden utvecklats under finanskrisen. Vi vill med intervjuerna även undersöka hur riskerna med ett företags externa kapital har förändrats samt hur de arbetar mot olika aktörer för att begränsa dessa.

  Teorierna som har behandlats i denna uppsats är två välkända teorier i form av Stakeholderteorin och Agentteorin. Dessa teorier ska hjälpa till att skildra och ge förklaringar till företagens finansieringsmöjligheter på marknaden. De ska även visa på hur företagen arbetar för att begränsa de risker som uppkommer i samband med finansieringen.

  Uppsatsen är byggd på en kvalitativstudie med ett induktivt angreppssätt och hermeneutisk kunskapssyn. Datainsamlingen består av fem djupgående intervjuer med olika börsnoterade bolag. En sammanställning av intervjuerna presenteras i uppsatsens empiriska kapitel.

  Det som framkommer av uppsatsen är att finanskrisen inte haft någon större inverkan på de undersökta bolagens finansiering, dock har de inofficiellt vidtagit vissa åtgärder. De undersökta företagen använder i dagsläget främst obligationer vid finansieringen av deras verksamhet. Här har vi kunnat urskilja en förändring mot för ett år sedan då några företag föredrog en kortare upplåning. Investerarna har blivit försiktigare i sin utlåning till företagen samtidigt som företagen i dagsläget föredrar en längre upplåning av sitt externa kapital för att begränsa refinansieringsrisken. Detta har vi kunnat urskilja trots att det är dyrare för företagen med längre upplåning. Företagen har accepterat denna extra kostnad i och med dagens turbulenta kreditmarknad. Ingen av företagen har sökt sig till någon alternativ finansieringsform eller tvingats skjuta upp någon investering p.g.a. likviditetsbrist i företaget.

   

 • 53.
  Andersson, Håkan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Can you trust marketing messages?: Challenging a claim in the domain market?2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Today, millions of purchased domain sites names are sitting unused with no real web designs or concrete purpose coupled with them. Why would not owners engage a web-hosting domain-parking hotel so they can earn money through eyeballs advertising or click revenue while their sites sits unused? Parking hotels claim access to passive domain monetization through advertising programs tailored to generate revenue via automatic web page generations containing tailored advertisement. When visitors access these web sites, revenue is generated for domain owners. This study sought to investigate if parking hotels’ advertising claim, that you can make money through them, carries substance. Hence, is it possible to generate sufficient revenue using a parking hotel’s advertising revenue model to pay for the cost of domain ownership and, if possible, generate excess revenue? The study’s epistemological approach, trying to distinguish the truth about the hotels’ claims, stems from a ontological discussion around web hosting hotels’ advertising vehicle existence and its ability to generates revenue. The study challenged a parking hotel’s claim through an inductive quantitative approach by watching advertising revenue for 59 domain names over 105 days. Quantitative data concluded, through a statistical approach, that there were insufficient advertising income, approximately a nickel, to cover the annual cost of approximately $6 USD. Therefore, the study concluded that the advertising claims were misleading and recommends that sites are not purchased, or renew, for the purpose of making money through web hotels’ advertising models.

 • 54.
  Andersson, Håkan A.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Svenska småföretags användning av reserveringar för resultatutjämning och intern finansiering2006Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Small firms often have inadequate access to the capital necessary for sucessful management. The Swedish Government introduced in the mid-1990s allowance rules that facilitate retention of profit for sole proprietorships and partnership firms. The tax credits arising from the allowances give certain benefits as a source of financing compared to traditional forms of credits. Among the more essential benefits are that the payment for some parts of the tax credit can be put on hold almost indefinitely, or alternatively never be paid. The firms are free to use these means, and the responsibility of future payment of the postponed tax debt stays with the individual firms. The comprehensive purpose of the dissertation may be stated as to increase the understanding of small Swedish firms, especially sole proprietorships, utilizing possibilities for allowances for income smoothing and internal financing. At the beginning the dissertation describes case studies, comprising a smaller selection of microfirms. With a starting-point from the accounted and reported income-tax returns, alternative calculations are made where additional positive tax and finance effects appear possible to obtain. One purpose of these studies is to increase the insight regarding the possibilities of income smoothing and internal financing that arise from utilizing these allowances.

  These studies also illuminate, to what extent and in what way they are being used in reality. Another objective of these studies is to give a more substantive insight into the technics behind the different allowances, appropriation to positive or negative interest rate allocation appropriation or dissolving of tax allocation reserve appropriation or dissolving of “expansion fund” Theories regarding the creation of resources, through building of capital, and theories on financial planning and strategy are studied. The purpose is to find support for the choice of theoretical grounded underlying independent variables that can be used in cross-sectional studies to explain the use of the possibilities of appropriations. Theories of finance that are of greatest interest, in the operationalisation of these variables, are theories that discuss the choices of different financing alternatives for small firms. The “pecking order theory”, describes the firm’s order of priority when choices of finance alternatives are made. The concept of “financial bootstrapping” expands the frame for different forms of financing choices that especially very small firms have at their disposal.

  The last part of the theoretical frame deals with the phenomenon of “income smoothing,” which can be translated as leveling out profits/losses. A number of financial and non-financial variables are supported by and operationalised from these financial theories e.g., return on sales, capital turnover, quick ratio and debt-to-equity ratio, respectively age, gender and line of business. Cross-sectional studies are implemented for the taxation years of 1996 and 1999, on databases that have been extracted from Statistics Sweden. The group of 87,276 sole proprietorships included in the study were required to complete tax returns and pay taxes for the business activity according to the supporting schedule, N2, information from the sole proprietorships’ income statement and balance sheet in an accounting statement that comes with the income tax return form. The possibilities of allowances are considered as dependent variables. The intention of the cross-sectional studies is to survey and describe the utilization of possible allowances, with the support of the financial and non-financial independent variables. The connection of these variables to the decision of sole proprietorships to appropriate to the tax allocation reserve is also summarized in a logistic regression model. A number of theoretically based propositions are made for the purpose of observing how the variables are connected to the chances that sole proprietorships actually appropriate to this form of allowance. Appropriation to the tax allocation reserve stands out as the most practiced form of allowance. The studies also clarify that utilization varies among different forms of allowances, but that not all firms that have the prerequisites to utilize the possibilities really do so to the full. A further utilization of the different possibilities of allowances is often conceivable. For the sole proprietorships that are not utilizing these possibilities, the allowances should be considered eligible as a contribution to internal financing and to increase access to capital.

 • 55.
  Andersson, Håkan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Isaksson, Anders
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Larsson, Claes-Göran
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Lindbergh, Lars
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Nilsson, Henrik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Peterson, Christer
  Företagets finanser2008Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 56.
  Andersson, Irene
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Affärssystem – En positiv förändring eller katastrof?!: En kvalitativ studie där SAP förenas med Porters värdekedja.2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 57.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Sörensen, Hanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  “We may see something but if we fail to notice, we are essentially blind..”: A study of what methods companies use when analysing the surrounding world2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  The conditions on the market are rapidly changing and businesses in Sweden need to seize signals of change in time, in order to have a strong market position. The ability to make the right decisions and react in time is vital due to the increasing competition and a mistake can have devastating consequences for a company. The aim of this thesis is to investigate what tools and methods businesses use to analyse the surrounding world, which has lead to following research question:

  How do businesses analyse the surrounding and predict trends and what factors in the society should a company be attentive to while performing an analysis?

  Analyses of the surrounding heritage from a term called Business Intelligence, which consist of internal and external factors. This thesis focuses of analyses of external factors, in other words the surrounding. These external aspects enrich the understanding of the internal factors and together they are the foundation that strategic planning originates from. An analysis can be performed in many different ways for instance with collaborations with consultants or by observing the society. A World Mapping method can be used to chart trends or important changes and a company can also try to identify unpredicted events by using the factor X-model. Theories by Bengt Wahlström have also been used in the study to display how trends can be analysed.

  This study will analyse large food producers who have established brands on the Swedish market. A qualitative approach has been conducted where six food supplier companies and three consultant companies specialised in analysing the surrounding have been interviewed. The method has been deductive where the empirical findings has been analysed with the theoretical framework. The outcome of the research shows that collaborations with consultants is a commonly used instrument and practical methods such as scenario planning and in real life scanning are preferred as visualising factors simplifies the managing of them. Media plays a significant role, both as a tool to search and track trends but also as a tool that can increase the affect of trends and unforeseen occurrences.

 • 58.
  Andersson, Michaela
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Blomqvist, Hanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Fordon eller läkemedel?: Vilken bransch är känsligast?2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 59.
  Andersson, Mårten
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Berglund, Ante
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  VD-ersättningar i statligt ägda bolag: - Ett resultat av lotteri, eller tydliga riktlinjer?2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Storleken på VD-ersättningar i svenska bolag har de senaste åren debatterats livligt i massmedia. Artiklar och olika undersökningar har påvisat en stark ökning av direktörslönerna både på lång och kort sikt. Ytterligare ved på elden har belackarna fått när det visat sig att direktörslönerna stigit i betydligt högre takt än för en vanlig industriarbetare. Flera börsbolag har tvingats till handling för att inte skada sitt rykte, och fryst sina direktörslöner. Även de statliga bolagen har fått ta del av kritiken mot direktörslönerna, där exempelvis Postens VD helt avstod från ersättning efter den massiva folkstormen mot dennes ersättning. Siffror har visat att VD-lönerna i de statliga bolagen mellan 2004-2008 steg i dubbelt så hög takt som för en vanlig statsanställd. Regeringen har också gjort flera uttalanden och ställningstaganden i debatten. Exempelvis satte de stopp för rörlig direktörsersättning i statliga bolag samt i de bolag som vill ta del av den statliga bankgarantin. Med bakgrund av detta samt det faktum att den statliga ägarpolicyn förespråkar restriktivitet i frågan om VD-lönerna, vill vi undersöka följande problemställning: Vilka variabler visar samband med ersättningsnivåerna för verkställande direktörer i statligt ägda bolag? Syftet är att förklara enligt vilka kriterier lönerna sätts, samt vilka faktorer som förklarar störst del av variansen i direktörslönerna för statliga bolag. Ett delsyfte är att också undersöka hur statlig insyn och övervakning påverkar lönenivåerna.

  Undersökningen har utförts med en positivistisk kunskapssyn och en deduktiv forskningsansats, genom en kvantitativ metod. Studien tar sin utgångspunkt i tidigare forskning som hjälpt oss att välja de oberoende variablerna till vår undersökning. Den teoretiska referensramen behandlar till största delen tidigare forskning kring påverkningsvariabler till VD-löners storlek. De utvalda undersökningsvariablerna sambandstestats mot VD-ersättningarna genom linjära multipla regressionsanalyser. Databehandlingen har skett i Excel samt statistikprogrammet SPSS, och informationen är till största delen hämtad från bolagens årsredovisningar.

  Studiens slutsatser är att de faktorer som med säkerhet har samband med ersättningsnivåerna för direktörer i statligt ägda bolag är: bolagens storlek, tillväxt, antal dotterbolag samt antal storägare. Alla dessa har ett positivt samband med den beroende variabeln, men antal storägare har i tidigare forskning uppvisat ett negativt samband. Anledningen till detta tror vi är att den statliga ägandegraden minskar med flera stora ägare. Därmed har inte regeringen samma inflytande och kontroll över VD-lönerna. Våra statistiska modeller visade upp en hög förklaringsgrad, vilket innebär att endast en liten del av variansen i lönenivåerna förblir oförklarad.

 • 60. Anell, Barbro
  et al.
  Wilson, Timothy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Channel Structures of International After-Sales Services Networks2001Ingår i: Journal of marketing channels, ISSN 1046-669X, Vol. 9, nr 1/2, s. 93-124Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The choice of an organizational architecture for providing after-sales services to customers spans two extremes. A firm may either supply the services itself, or it can supply them through an independent distribution network. Because of the importance of after-sales services both in establishing a firm's competitive advantage and in sustaining profitability, the choice of organizational design would appear to be of significant strategic importance. In order to explore this association, a comparative empirical study was made of the after-sales networks of two firms supplying international markets-one directly and the other through a network. Although there were trade-offs in the two organizations, there was equal success in providing customer service, which would suggest that a structure for this purpose does not exist. Instead, it was observed that contact near customer usage and devolved decision making were important in service success. Integrative devices, concerning both culture and knowledge, seemed to play a further role in maintaining these firms' competitive edge. In interpreting these results, network and temporary concepts were useful in describing processes of each organization. It was noted that the distribution channels for services were different from product distribution in both cases, which undoubtedly is of strategic importance in managing these operations.

 • 61. Anell, Barbro
  et al.
  Wilson, Timothy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Prescripts: Creating Competitive Advantage in the Knowledge Economy2002Ingår i: Competitiveness review, ISSN 1059-5422, Vol. 12, nr 1, s. 26-37Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  One recurring theme in the discourse on global competition is the major shift in thinking about what constitute resources in the economy. It is assumed that the economists' traditional categorization into land, labor and capital has been superseded by knowledge as the prime resource. As a consequence, this belief has led to an increased interest in human resource management, human capital, and the problem of attracting and keeping good knowledge workers. It is maintained in this paper that attracting and keeping good knowledge workers will be essential for survival in the knowledge economy, but that it will not necessarily lead to a competitive advantage. Instead, the competitive advantage resides in the competence of the firm to depersonalize knowledge and codify it into software “prescripts” that can be used to duplicate markets or marketed worldwide.

 • 62.
  Angeli, Andrea
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Bonz, Cornelius
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Changes in the creditability of the Black-Scholes option pricing model due to financial turbulences2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 15 poäng / 22,5 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines whether the performance of the Black-Scholes model to price stock index options is influenced by the general conditions of the financial markets. For this purpose we calculated the theoretical values of 5814 options (3366 put option price observations and 2448 call option price observations) under the Black-Scholes assumptions. We compared these theoretical values with the real market prices in order to put the degree of deviations in two different time windows built around the bankruptcy of Lehman Brothers (September 15th 2008) to the test. We find clear evidences to state that the Black-Scholes model performed differently in the period after Lehman Brothers than in the period before; therefore we are able to blame this event for our findings.

 • 63.
  Antonsson, Camilla
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Kunskapsöverföring - vägen till konkurrenskraft och ökad tillväxt i turistindustrin?: En studie baserad på samarbete mellan universitet och tre turistföretag.2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Turism är den nya basnäringen i svensk ekonomi. För att företag inom turistindustrin ska bli konkurrenskraftiga och nå ökad tillväxt krävs innovationsprocesser.

  Tre studentuppsatser från 2007 har legat till grund för den här undersökningen. Syftet med den här studien är att kartlägga hur kunskapsöverföring som överlämnats från universitet till turistföretag bidragit med innovationsprocesser som lett till ökad tillväxt och konkurrenskraft i turistföretag.

  I samtliga undersökta fall påvisas att den överförda kunskapen varit mer bekräftande än innovativ för uppdragsgivarna. Vidare visar undersökningen att studentuppsatserna som erhållits varit för omfattande och för svåra att ta till sig för merparten av mottagarna. Undersökningen visar att kunskapen i sig, genom studentuppsatserna från universiteten inte varit bristfällig och obrukbar. Istället visar undersökningen att kommunikationen, mottagandet och situationen vid överföringen av uppsatsarbetets resultat varit bristfällig och hämmat implementering av innovationsprocesser.  

  Resultatet av studien visar att det behövs nya synsätt kring kunskapsöverföring och hur den kommuniceras. Att utveckla ett kunskapsöverföringsprogram, kvalitetssäkra överföringen och fastställa speciella normer för presentationen av utfört uppsatsarbete skulle kunna vara potentiella faktorer som förbättrade processen och medförde att merparten av mottagarna inom turistindustrin skulle kunna ta till sig den överförda kunskapen på ett bättre sätt.

 • 64.
  Appelblad, Alice
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  "För att få ett jobb!": Hur det kvinnliga entreprenörskapet kan jämföras med situationen som anställd2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Hur kvinnor kan uppleva och uppfatta entreprenörskap är vad denna uppsats syftar till att beskriva. Utifrån syftet presenteras vetenskapliga artiklar och en undersökning av kvinnor i Umeå. Uppsatsen följer därmed en deduktiv ansats och beskriver en kvalitativ undersökning. Uppsatsen håller sig till en hermeneutisk kunskapssyn. Den teoretiska referensramen består i huvudsak av beskrivande och diskuterande kring ett urval av vetenskapliga artiklar om kvinnligt entreprenörskap. I det kapitlet behandlas motiv och drivkrafter till företagande, hur den kvinnliga entreprenören beskrivs i litteraturen och vilka hinder som kvinnliga företagare beskrivs stöta på i artiklarna.

  I min undersökning som sedan beskrivs, intervjuas sex kvinnor, där tre arbetar som anställda och tre driver egna företag. Ur intervjuerna diskuteras sedan likheter och skillnader mellan de olika kvinnorna, men även med det teoretiska underlaget. Denna diskussion utmynnar slutligen i slutsatser där en relativ aspekt i kvinnornas berättelser kan framhållas. Det framkom nämligen hur de kvinnliga företagarna jämförde företagandet med det tidigare arbetet, vilket fick företagandet att upplevas som lockande jämfört med detta. Något annat som kan framhållas är hur de omständigheter som rådde i kvinnornas arbetsliv innan företagandet blev en utlösande faktor för företagsstarten. Även de anställda kvinnornas inställning till företagande kunde sättas i relation till deras nuvarande arbete. De uppfattades som mycket nöjda med sina nuvarande anställningar, något som tycktes få företagandet att verka mindre lockande. Hur språket kan spela in, till exempel då inkomst som drivkraft till företagandet diskuterades bland de kvinnliga företagarna, bör också nämnas bland resultaten av undersökningen. Slutligen, visade det sig också hur en genomgående positiv upplevelse av företagandet fanns bland de kvinnliga entreprenörerna.

 • 65.
  Aqil, Hammad
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Iqbal, Asim
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  The dilemma of children’s advertisement on television in Sweden2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 66.
  Arbuthnott, Andrew
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Regional cooperative and competitive forces driving industry cluster development and renewal2011Ingår i: Journal of Rural and Community Development, ISSN 1712-8277, E-ISSN 1712-8277, Vol. 6, nr 1, s. 22-48Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This research paper assembles regional industry clusters cooperative and competitive relations into a conceptual framework and reports upon an empirical case study that captured initial developments of a regional biorefinery industry cluster in a peripheral region of Sweden. Key findings from the research illustrate how forces of intra-regional cooperation and inter-regional competition drove the new biorefinery industry clusters development, which in turn aided the peripheral regions renewal efforts. For the development and renewal of regional industry, the role of not-for-profit collaborative organisations is evident. As a result, this single case-study provides new implications for research and practice in specific relation to regional renewal and industry cluster development within peripheral regions.

 • 67.
  Arbuthnott, Andrew
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Understanding regional renewal and industry cluster emergence processes within the Swedish periphery2010Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  There are many insightful writings revealing that regions within industrialised nations are able to renew their local business environments through building and supporting industry clusters. Such knowledge stems from research based on how to maintain and develop successful industry clusters located within central regions. Although such knowledge is valuable for both researchers and practitioners, little is known about the processes involved when new industry clusters are emerging; and especially when they are emerging in peripheral regions. To that background, the purpose of this licentiate thesis is to develop further understanding of regional renewal and industry cluster emergence within peripheral regions.

  The thesis is based on a series of covering chapters and three research papers. Each of the three research papers contributes to the aim of this study and the research questions that are brought forward within the covering chapters. With aims of developing theory and providing empirical illustration of regional renewal and industry cluster emergence the research questions used to guide this particular research are: How does a new industry cluster emerge within a peripheral region and what are the main processes involved? What role does the interaction between new regional industry and established regional industry play in facilitating industry cluster emergence? What core co-operative and competitive forces drive such emergence efforts? Relevant empirical material brought forward to help answer these questions is based stems from within the peripheral Swedish county of Västernorrland and specifically centres on the emergence of a new biorefinery industry cluster in the Örnsköldsvik region. A conceptual framework outlining structural-organisational, socio-institutional and cognitive perspectives of regional renewal is employed to help govern the study and aid discussion of the three individual research papers appended.

  Overall, and in a very condensed format, the papers related to this licentiate thesis reveal that industry cluster emergence within a peripheral region can be supported by bottom-up efforts that encapsulate social movement framing activities, dialectical interplays as well as regional competitive and co-operative forces. In particular, interactions between new regional industry and established industry entities can play a key role in the process; mainly through established actors responding to local resource and legitimacy threats that have potential to reduce the region’s opportunities for renewal. Moreover, new industry actors’ mobilisations provide an ‘anti-thesis’ to local traditional industry that restrain but also trigger development. This is found to be crucial to overcome traditional regional actors’ contestation to new industry entities. As such it seems a set of core processes that interact and shape regional industry cluster emergence can be categorised and described as framing processes, movement mobilisation processes, inter-industry relational processes and dialectical processes. Furthermore prominent regional competitive and competitive forces driving industry cluster emergence are revealed to be intra and inter-regional. Those forces can have strong implications for regional renewal in the periphery. As this research focuses upon how a new regional industry cluster can emerge within a peripheral region dominated by declining traditional industries, that is able, but not without difficulties, to aid regional renewal the thesis contributes to further theoretical and practical understanding of regional renewal and industry cluster emergence theories. Thus, offering relevant implications for future researchers, regional policy makers and industry cluster developers interested in peripheral regional development issues.

 • 68.
  Arbuthnott, Andrew
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Who is a "real" competitor and who is not?: A study of competitive and co-operative dynamics within an emerging Swedish cluster2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to complement prior research on competitive and cooperative dynamics within regional clusters. Through a longitudinal investigation I observed the role cooperation and competition played when large and small firms, located in a traditionally strong but currently struggling region of Sweden, interacted during the establishment of a new industry cluster. Qualitative data, consisting of interviews and documents, were coded into first-order categories, second-order themes, and overarching dimensions. Literature on institutional entrepreneurship was used as an interpretative framework. Subsequently for small and large firms working together in regional cluster initiatives, in which cooperation is a natural component, this single case study suggests that localised and institutionalised competition play a key role in their successive regional clustering trajectories.

 • 69.
  Arbuthnott, Andrew
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Eriksson, Jessica
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Thorgren, Sara
  Department of Business Administration & Social Sciences, Luleå University of Technology.
  Wincent, Joakim
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Entrepreneurial initiatives as threats: how seasoned industry actors hinder regional restructuring2009Ingår i: 54th International Council for Small Business World Conference, Seoul, Korea: ICSB , 2009Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this paper was to further understanding of regional restructuring and revitalisation by illustrating how opportunities for regional renewal may be reduced by rigid threat responses by a region’s established actors within declining industries. In an inductive case study of new biorefinery industry initiatives in a region where traditional forestry industries were in decline, we outline how new industry players that created new ways of using existing resources sparked rigid threat responses among established actors. When seasoned industry actors framed new industry initiatives as threats, they responded by (a) reducing new industry actors’ possibilities for new business development, (b) engaging in entrenched resistance, (c) creating collaborative illusions, and (d) undermining the fundamentals of the new industry. Our study contributes to literature by applying the threat-rigidity thesis on a regional level and by illustrating that conflicting behaviours between new and established industry actors can make restructuring and revitalisation problematic.

 • 70.
  Arbuthnott, Andrew
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Eriksson, Jessica
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Thorgren, Sara
  Luleå Tekniska Universitet.
  Wincent, Joakim
  Luleå Tekniska Universitet.
  Reduced opportunities for regional renewal: The role of rigid threat responses among a region's established firms2011Ingår i: Entrepreneurship and Regional Development, ISSN 0898-5626, E-ISSN 1464-5114, Vol. 23, nr 7-8, s. 603-635Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article illustrates how opportunities for regional renewal in a peripheral region may be reduced by rigid threat responses undertaken by established firms operating within traditional regional industry. In an inductive case study of new biorefinery industry initiatives in a region where traditional pulp-and-paper and forestry industry was in decline, we used primary and secondary data to outline how a set of new industry players who created innovative ways of using existing regional infrastructures and resources sparked rigid threat responses among established firms from the struggling traditional industry. Established industry firms framed new industry initiatives as threats, and responded by (1) reducing new industry actors' possibilities for new business development, (2) engaging in entrenched resistance, (3) creating collaborative illusions and (4) undermining the fundamentals of the new industry. Consequently, this study contributes to existing literature by proposing the potential of applying the threat-rigidity thesis on a regional level. This is achieved by illustrating that conflicting behaviours between new and established regional industry actors constrain opportunities for regional renewal in a peripheral region. As such, relevant directions for future research and policy implications are outlined.

 • 71.
  Arbuthnott, Andrew
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Eriksson, Jessica
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Wincent, Joakim
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  When a new industry meets traditional and declining ones: An integrative approach towards dialectics and social movement theory in a model of regional industry emergence processes2010Ingår i: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 26, nr 3, s. 290-308Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper takes an integrative approach towards dialectics and social movement theories in a model of regional industry emergence processes. Based on an inductive qualitative investigation we describe how a new industry emerges in a declining and peripheral region dominated by struggling and traditional local industry. The emanating model of regional industry emergence is based on four main processes; framing processes, movement mobilisation processes,inter-industry relational processes and dialectical processes, which together shape the emerging regional industry. This exemplifies how new regional industry mobilisation efforts provide an ‘anti-thesis’ to traditional industry, and how established industry actors respond with contestation to protect their business concepts. Furthermore we illustrate how new industry actors reframe their concepts to complement dominating traditional industry and to overcome tensions and conflicts. Following dialectic interaction between new and traditional industry wenoticed signs of acceptance and synthesis between the newly formed and old industry actors; ultimately resulting in a revitalisation of the region’s traditional industry. As such, this article makes a point of accounting for agency and productive conflict when understanding regional industry renewal and emergence.

 • 72.
  Arbuthnott, Andrew
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Hannibal, Martin
  University of Southern Denmark.
  Enacting industry cluster renewal through interregional university pipelines2010Ingår i: Proceedings of the 3rd International Conference on Entrepreneurs, Innovation and Regional Development - ICEIRD 2010, Novi Sad, Serbia: Faculty of Technical Sciences, Novi Sad , 2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores how interregional links to universities may renew industry cluster development in a peripheral region. The empirical setting is an automobile testing cluster that emerged, grew and maturing in a remote Swedish region. The findings exemplify that whilst maturing, renewal opportunities were sought through linkages with universities located farther field. It is found that due to an imbalance of motives, challenges in developing the links were experienced. Yet the challenges are found to resolve through what we term an ‘interregional sensemaking process’; resulting in pipelines opening up to renew business activities in the setting. Implications for regional development arise and new avenues for future research are suggested.

 • 73.
  Arbuthnott, Andrew
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Hannibal, Martin
  Department of Marketing and Management, University of Southern Denmark, DK-5230 Odense, Denmark.
  Nybacka, Mikael
  KTH, Royal Institute of Technology, Division of Vehicle Dynamics, Stockholm, Sweden.
  Renewing industry cluster development via interregional industry-university links2011Ingår i: International Journal of Innovation and Regional Development, ISSN 1753-0660, E-ISSN 1753-0679, Vol. 3, nr 6, s. 604-631Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The importance of developing regional industry clusters has grown alongside the need for industries and universities to be more interlinked. A regional automotive testing industry cluster, located in the north of Sweden, is the innovative empirical setting for this research paper. Following the logic of induction, it is discovered that as the regional industry reached a certain maturity, renewal was sought via developing links to universities within other regions in Sweden. A conceptual sensemaking lens is used to theorise upon the links thus formed and to develop new insights into regional industry renewal processes and interregional industry-university links. Practical insights stemming from the case are also explained, and future research directions provided.

 • 74.
  Arbuthnott, Andrew
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Jansson, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet, Företagsekonomi.
  Cluster development and marketing challenges for a regional biorefinery cluster2013Ingår i: Marketing management in geographically remote industrial clusters: Implications for business-to-consumer marketing / [ed] Tesar, G & Bodin, J., Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte Ltd. , 2013, s. 301-323Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 75.
  Arbuthnott, Andrew
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Wincent, Joakim
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Eriksson, Jessica
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  A study of establishment processes and entrepreneurial industry emergence in a Swedish region facing difficulties2008Ingår i: 53rd International Council for Small Business World Conference, Halifax, Canada: ICSB , 2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores establishment processes of a new industry located in a peripheral region of Sweden that is based upon old traditional industries in decline. Based on a qualitativestudy, we identify how actors within the new industry interact and intervene with the existing infrastructures and institutions that support the old local industry while trying to build new infrastructures. We identify key restricting and supporting mechanisms for theestablishment processes, with implications for policy and regional and entrepreneurship research.

 • 76.
  Arklöf, Rebecca
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Seeking Opinions Concerning...: - the Swedish Olympic Committee and its Trademarks2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  Background: In the XX Winter Olympics 2006 in Torino the Swedish Olympic Team succeeded by winning 14 medals. The best result that Sweden has ever made during a Winter Olympics. The happiness was shortly after mixed with disputes between the Swedish Olympic Committee and Swedish companies. There were companies who wrongly had used the trademark ‘OS’ in their marketing campaigns. The disputes happened because the use of the protected trademarks concerning the Olympic Games are reserved only to the Swedish Olympic Committee’s sponsors.

  Title: Seeking Opinions Concerning… - the Swedish Olympic Committee and its Trademarks.

  Problem: What attitudes do people hold towards the Swedish Olympic Committee after the XX Winter Olympics 2006?

  Purpose: The study aims to get an understanding about if people’s attitudes towards the SOC and its trademarks have changed after what has been written and said in media after the XX Winter Games 2006. In order to reach this understanding I will look at people’s knowledge about the SOC’s trademark, their prior knowledge and thoughts and finally their prior knowledge about the ‘Olympic pizza’.

  Theory: By going from an initial description of the factors that make up a good brand and the different meanings to the word ‘brand’, the reader is taken through different steps to finally in the end see how attitudes are created.

  Method: The study was done with a quantitative method through questionnaires, looking at the problem from the perspective of the Committee who are the ones affected by the results of the study. The collection of data was done through a non-random convenience selection in the community of Storuman with a total number of 76 respondents. Further, the study has a positivistic view and a deductive approach.

  Result: The results were that the respondents’ first thought about the Swedish Olympic Committee was mostly indifferent, it seems like they did not have an opinion. Digging deeper it seems like after what has happened in the media the respondents’ attitudes have changed. There was not a big difference however in the number of people who had had an attitude change after the ‘Olympic pizza’ story compared to those who had not. The ones who had experienced attitude changes had had them towards the negative side.

 • 77.
  Arklöf, Rebecca
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Åström, Viktoria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  The European Director: - How International Offices work to market their Exchange Programs2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  As two former exchange students ourselves and studying the International Business and Economics program we were appealed by writing this thesis on commission for the International Office at Umeå University. The marketing of education is an area of research still in development. This lead us to our problem:

  In what way do International Offices work to market their exchange programs?

  The purpose of the study was to get an understanding of how International Offices in Europe work to market their exchange programs. We wanted to see and compare how the International Offices work to make students go and come on exchange programs. All this to improve the knowledge of the International Offices in Europe to become more effective and achieve greater success.

  We started our theory chapter by writing about service marketing: describing a service and how to work with it. We continued with theories about the marketing of education. Australia turned out to be the country where we found the basis for our study. They are researching the most within the marketing of education. Using the theories as a basis we constructed a model called ‘the European Director’ of how International Offices in Europe work to market their exchange programs.

  The study was done using a qualitative method. Three telephone-, and one face-to-face interview were conducted with persons working in International Offices. Our view of knowledge was hermeneutical and we had a deductive approach even though somewhat influenced by the ‘golden middle way’. Our perspective was that of the International Offices.

  The results of our study were a compilation of our model that we constructed. Placing any IO in the head of ‘the European Director’ can tell how an International Office is working on a national- and international level towards students, other IOs and other universities. On an international level towards students the Internet and student ‘recruiters’ are tools that are used. Towards other IO’s and universities the Internet, brochures, personal selling and relationships are important. On a national level the Internet towards students is also an important tool, as is also personal selling and direct marketing. Towards other IO’s and universities the Internet and cooperations in different forms are used. The internationalization and the staff is very important in all offices. The internationalization is constantly on their minds and some offices even feel great pressure from it. The internationalization is evident in all offices since they all, except one, use individual marketing campaigns towards different countries.

 • 78.
  Arnerlöv, Karin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Bengtsson, Cecilia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Open-Plan Offices: The Importance of the Ambient Conditions´ Characteristics for Employee Satisfaction2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  The ambient conditions such as air quality, noise, music, temperature, lighting and colour, in open-plan offices and their impact on employees are important for managements to recognize because open-plan offices are becoming more and more common in Swedish companies' office design today (Aronsson, 2005). For students, who will soon be entering the work force, it is important to understand how the characteristics of the ambient conditions can influence employee behaviour/satisfaction.

  To have a working knowledge of what kinds of effects the ambient conditions can have is likely to increase one's chances of becoming a satisfied employee. An employee that is aware of the importance of creating a servicescape (the attributes of the physical surrounding) that meets its needs and desires is likely to enhance its satisfaction in the ambient conditions. A great number of managements may not be aware of the risks of working in an open-plan office where the ambient conditions are not satisfying the employees; ergonomic issues as well as heart diseases are the most serious results (Evans and Johnson, 2000, pp. 780-782). This leads to the problem formulation of this thesis: "How can management improve employee satisfaction in an open-plan office through the characteristics of a servicescape's ambient conditions?”.

  Four main theories are included in the Theoretical Framework to provide a deep understanding for the reader about the complexity of problems that comes with working in an open-plan office. The Bitner theory and the research compiled by Sundstrom discuss ambient conditions and their impacts on employees' behaviour/satisfaction. Evans and Johnson’s theory discusses how stress is related to low-intensity noise. The final main theory, Person-Environment Fit, upholds the importance of a servicescape that fits employees’ needs and desires.

  The ambient conditions influence employee behaviours in numerous ways (Davis, 1984, pp. 271) and at Sogeti’s open-plan office several ambient conditions are studied through an observation conducted during April 17th 2007 and a questionnaire with 15 closed questions. The outcomes of the observation and the questionnaire are analysed and concrete proposals are created for the Sogeti management to act upon in order to improve the characteristics of their open-plan office’s ambient conditions and thereby improve employee satisfaction.

  One of the concrete proposals to how Sogeti may improve the ambient conditions in their open-plan office is to introduce a survey that should be handed out to the employees three or four times a year. The purpose of the survey is to define employees’ perceptions of the different ambient conditions.

  Based on the outcomes from the survey, employees’ needs and desires of the servicescape, the ambient conditions’ characteristics, can be improved. Also, some examples of actions geared towards reducing the level of noise in the Sogeti open-plan office are to use ear phones when listening to music and to leave the open-plan office when conducting phone calls. The concrete proposals developed based on the Sogeti employees’ perceptions of the ambient conditions in the open-plan office are outcomes of this thesis that may serve as a tool for the Sogeti management to improve the ambient conditions of their servicescape and thereby increase employee satisfaction.

 • 79.
  Arnquist, Ingegerd
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Olsson, Christian
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Management och förändring: Hur managementkoncepten påverkar förändringsprocesserna2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Organisationer befinner sig i en konkurrenskraftig omgivning vilket medför påtryckningar och krav på förändring för att kunna följa med. Omvärldens krav blir allt hårdare och samhället förändras allt snabbare. Förändringar kan vara svåra och därför kan organisationer söka råd, tips och hjälp från olika håll. Under de senaste 20-30 åren har det skett ett uppsving av managementkoncept. Genom managementkoncepten kan omvärlden bli begripligare, prestationsglapp bli mindre och omgivningens krav bemötas. Managementkoncepten lyfter fram begrepp och lösningar till organisationen som kan ligga till grund att uppnå ett önskvärt tillstånd eller att åtgärda eventuella problem. Användningen av managementkoncept förväntas bli mer populärt i framtiden att användas som inspirationskälla till förändring. Därav har intresset för denna studie byggts upp och studiens problemformulering lyder: Hur påverkar närvaron av skiftande managementkoncept förändringsprocesser hos organisationer? Syftet med studien är att utveckla en förståelse för hur managementkoncept påverkar organisationsförändring utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Där det handlar om förståelse för: Förändringsprocessens existens och betydelse, vilka kriterier ett managementkoncept uppfyller innan det accepteras, och de olika roller organisationer och konsulter har för påverkan på förändringsprocessen. För att komma närmare studiens problem har vi valt att bygga den teoretiska referensramen utifrån organisationens förändringsprocess med fokus på varför en förändring genomförs och vilka hinder och dilemman som organisationen står inför. Därefter fokuserar vi resterande på managementkonceptens skapare och anammare, acceptans, spridning, popularitet och avslut, där de eventuellt ersätts av andra managementkoncept.

  Vi har tillämpat en kvalitativ metod utifrån ett organisatoriskt perspektiv med fokus på ledningen inom organisationen. Studiens ansats har en betoning på den gyllene medelvägen och en hermeneutisk kunskapssyn. Studiens har genomförts med telefonintervjuer, åtta stycken totalt med fyra managementkonsulter och fyra organisationer som alla på något sätt har kommit i kontakt med organisationsförändringar.

  Slutligen visar resultatet i studien att en organisationsförändring sker för att organisationen ska kunna bemöta påtryckningarna från omgivningen och följa med i utvecklingen. För att en organisation lättare ska kunna genomföra en förändring är det ledarskapet som belyses, att ledaren ska vara som en coach som skapar delaktighet och uppmuntran vilket präglar de flesta av dagens managementkoncept. En hunger efter nya arbetssätt bidrar till att närvaron av managementkoncept påverkar förändringsprocessen. Det kan handla om att ta till delar av eller hela managementkoncept beroende på vad som passar organisationens struktur och kultur. Individerna är centrala i hela förändringsprocessen och medvetet eller omedvetet påverkas alla av managementkonceptens närvaro. På ett eller annat sätt kommer de in i organisationen.

 • 80.
  Arvidsson, Marie
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Pålsson, Kajsa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Risk Management: Revisionsbyråernas arbete med att hantera risker vid klientaccepterande2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Genom de skandaler som revisionsbranschen mött har ökande krav på branschen uppkommit. Det kan finnas risker i dagens samhälle som inte existerat eller varit aktuella tidigare men på grund av de förändringar som skett i samhället nu framträtt. Vi ville studera hur revisionsbyråerna förhåller sig till dessa samt hur de finner en väg att hantera dem. Studiens syfte var undersöka om det finns något aktivt arbete med att hantera de risker som är förknippade med accepterandet av klienter, det lyder:

  Syftet med vår uppsats är att studera om det finns ett aktiv arbete med Risk Management på revisionsbyråerna samt i så fall hur detta går till och vilka risker som de då främst vill undvika vid accepterande av klienter. Vi vill även studera hur revisionsbyråerna hanterar de risker som de väljer att acceptera.

  Då vi hade uppfattningen att det är ohållbart för revisionsbyråerna att inte på något vis hantera de risker de ställs inför föll det sig troligt för oss at de större byråerna aktivt arbetar med Risk Management. Vi ville för det första kontrollera om vår uppfattning stämde och om så var fallet även klarlägga vilka risker revisionsbyråerna i huvudsak avser att undvika. Uppsatsens problem formulerades enligt följande:

  Vilka risker vill revisionsbyråerna främst undvika genom sitt arbete med Risk Management, vid accepterande av klienter?

  Datainsamlingen genomfördes genom intervjuer med revisorer som arbetar med Risk Management men i olika roller och i olika omfattning. Detta material har sedan jämförts med vad vi i litteraturen funnit kring risker, riskhantering samt accepterande av klienter. De slutsatser vi först och främst har kunnat dra är att ett aktivt arbete med Risk Management hos de större revisionsbyråerna bedrivs. Vidare har vi funnit tre riskområden som byråerna främst avser att undvika med Risk Management, byråns risk, revisorns risk samt risken för tredje man.

 • 81.
  Asele, Massamo Ayele
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Awol, Ebrahim Ahmed
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Building Sustainable Earnings: Low Cost Model-Based Air Carriers in Europe2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 82.
  Aubry, Monique
  et al.
  University of Quebec, Montreal, Montreal, Canada.
  Hobbs, Brian
  University of Quebec, Montreal, Montreal, Canada.
  Müller, Ralf
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE). Norwegian Sch Management BI, Oslo, Norway; Univ Lille Nord France, LSMRC, SKEMA Business, Lille, France.
  Blomquist, Tomas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Identifying forces driving PMO changes2010Ingår i: Project Management Journal, ISSN 8756-9728, E-ISSN 1938-9507, Vol. 41, nr 4, s. 30-45Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Project management offices (PMOs) are dynamic organizational entities, frequently in transition from one charter and structure to the next. Within this article, we present empirical results on the nature and reasons for this transition. The article reports the second of a series of studies aimed at understanding the dynamics of PMOs. It addresses the mistaken paradigm that PMOs change because characteristics or functions in an existing PMO are wrong and require a new PMO charter or structure that can last for a long time. Instead of that, the article proposes a process view on the transformation of the PMO as being triggered by conditions within the external and/or internal context and producing outcomes in terms of impacts from the transformation. A global web-based questionnaire on PMO transitions in structure and charter yielded 184 responses. Factor analysis and correlation analyses revealed that the transition of a PMO from one configuration to the next is not a question of being right or wrong. PMOs in transition can rather be understood as a multilevel dynamic process anchored in a specific organizational context change. From the academic viewpoint, the authors believe that this research filled a large gap in the understanding of the reasons for and nature of PMOs to transition.

 • 83.
  Aubry, Monique
  et al.
  Université du Québec à Montréal Business School, Department of Management and Technology, Montreal (Quebec), Canada.
  Hobbs, Brian
  Université du Québec à Montréal Business School, Department of Management and Technology, Montreal (Quebec), Canada.
  Müller, Ralf
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Blomquist, Tomas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Identifying the forces driving frequent change in PMOs2011Bok (Refereegranskat)
 • 84.
  Aubry, Monique
  et al.
  Université du Québec à Montréal Business School, Department of Management and Technology, Montreal (Quebec), Canada.
  Hobbs, Brian
  Université du Québec à Montréal Business School, Department of Management and Technology, Montreal (Quebec), Canada.
  Müller, Ralf
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Blomquist, Tomas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Project management offices in transition2011Ingår i: Project perspectives, ISSN 1455-4178, Vol. 33, nr 1, s. 48-53Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents empirical results from a research on Project Management Offices (PMO) in transition. This research adopted a process view of PMOs in transition. Descriptive data from 17 case studies was primarily obtained through interviews and analyzed using qualitaive text analysis methods. Thirty-fi ve factors of change have been grouped in ix categories forming a typology of drivers of PMO change. The major contribution of this research is to gain a better understanding of the dynamic evolution of PMOs. For researchers, these findings contribute to the project management theoretical development within the field of organizational change. For practitioners, it challenges the paradigm of considering the PMO change as a sign of failure.

 • 85.
  Aubry, Monique
  et al.
  Université du Québec à Montréal Business School, Department of Management and Technology, Montreal (Quebec), Canada.
  Müller, Ralf
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Glückler, Johannes
  Institute of Geography, University of Heidelberg, Heidelberg, Germany.
  Exploring PMOs through community of practice theory2011Ingår i: Project Management Journal, ISSN 8756-9728, E-ISSN 1938-9507, Vol. 52, nr 5, s. 42-56Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores project management offices (PMOs) through community of practice theory. Preliminary results from a national health care case study are used to confirm the legitimacy of this approach. Today’s knowledgebased economy calls for mechanisms to share knowledge. The issue of making more with less is at stake in order to reuse good practices, support innovative practice, and prevent the reinvention of the wheel. Members of these communities are at the heart of the learning process. The originality of this research is that it sheds light on PMOs in a new theoretical perspective within the field of knowledge management.

   

 • 86.
  Aubry, Monique
  et al.
  Université du Québec à Montréal Business School, Department of Management and Technology, Montreal (Quebec), Canada.
  Müller, Ralf
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  Glückler, Johannes
  Governance and Communities of PMOs2012Bok (Refereegranskat)
 • 87.
  Aubry, Monique
  et al.
  School of Business and Management, University of Quebec in Montreal, Canada.
  Müller, Ralf
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Hobbs, Brian
  School of Business and Management, University of Quebec in Montreal, Canada.
  Blomquist, Tomas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Project management offices in transition2010Ingår i: International Journal of Project Management, ISSN 0263-7863, E-ISSN 1873-4634, Vol. 28, nr 8, s. 766-778Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper presents empirical results from a research on Project Management Offices (PMO) in transition. While PMOs are now a prominentfeature of organizational project management, the underlying logic that leads to their implementation or renewal is still not understood. Thisresearch adopted a process view of PMOs in transition. Descriptive data from 17 case studies was primarily obtained through interviews andanalyzed using qualitative text analysis methods. Thirty-five factors of change have been grouped in six categories forming a typology of driversof PMO change. In addition, three patterns of PMO change are presented. The major contribution of this research is to gain a better understandingof the dynamic evolution of PMOs. For researchers, these findings contribute to the project management theoretical development within the fieldof organizational change. For practitioners, it challenges the paradigm of considering the PMO change as a sign of failure.

 • 88.
  Audén, Robert
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Att sammanställa och återge behov för en systemlösning: En fallstudie av förstadiet till implementeringen av en systemlösning för material- och ekonomiplanering2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 89.
  Axheim, Kristina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Edlund, Sara
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Förstår du?: En kvalitativ flerfallstudie om intern kommunikation och dess kanaler2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Kommunikation är något som har funnits så länge det har funnits människor på jorden. I denna uppsats så ligger fokus på intern kommunikation och dess kommunikationskanaler ur ett organisatoriskt perspektiv. Undersökningen har utförts på anställda inom tre valda organisationer.

  Uppsatsen är en kvalitativ flerfallstudie där sex personer, chefer respektive medarbetare från tre olika företag i Umeå har intervjuats. Syftet med undersökningen var att undersöka hur den interna kommunikationen inom en organisation upplevs samt att se om synen på intern kommunikation och kommunikationskanaler skiljer sig åt beroende på position inom organisationen men även mellan företagen. Undersökningen har startat i teorin för att sedan testa den i verkligheten vilket kallas för ett deduktivt angreppssätt.

  Intervjupersonernas svar har transkriberats och analyserats först utifrån varje företag för sig för att sedan jämföras tillsammans i en korsanalys. Dessa analyser har kopplats ihop med de teorier vi valt att använda oss av. Vår fokus har främst varit att undersöka den interna kommunikationen och dess kommunikationskanaler, och målet för oss var att se om det var några skillnader mellan chefens svar och de svar som medarbetarna gett oss, men även om det var en skillnad mellan företagen.

  I vår undersökning har vi kommit fram till att det är svårt att kommunicera eftersom alla individer är olika och uppfattar saker på olika sätt. Den interna kommunikationen skiljer sig även företagen emellan, vi såg stora skillnader mellan kommunikationsbolaget som enligt oss låg långt fram i utvecklingen av dess kommunikationskanaler och livsmedelsföretaget som av de tre valda organisationerna låg sist i utvecklingen. Det fanns en rad olika faktorer som kunde medföra att intern kommunikation i organisationen stördes och att informationen inte gick fram till den som den var menad till.

  Den definitiva slutsatsen med denna uppsats är enligt oss att det är svårt att få samtliga mottagare att förstå ett budskap. Sändaren måste ha i åtanke vilket budskapet är samt vilken/vilka ska ta emot budskapet när kommunikationskanal väljs.

 • 90.
  Axheim, Kristina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Ng, Jessie Kit Wah
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Have we arrived yet?: Ecotourism operators managing dilemmas in Sweden2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The concern for the environment and social aspects have been highlighting in the concept of ecotourism. Tourism is a growing industry, where ecotourism is one of the fastest growing components in tourism today. The increase of amount of travels and tourists in the world, has led to the acknowledgement of tourism as part of the emissions of greenhouse gases. Therefore, the framework of sustainable development in tourism has been developed as well as ecotourism.

  This thesis is aiming to study the ecotourism operators’ management of facing dilemmas in the ecotourism industry in Sweden. Therefore, the study is contributing to new knowledge in the lack of research in the field. We have identified the knowledge gap which is from the frontline practitioner’s, ecotourism operator point of view on how to manage dilemmas in this strong sustainable industry, ecotourism.

  We structure a literature review where we provide with broader definitions of the major concepts: tourism, sustainable development and ecotourism. Ecotourism is considered as possessing strong sustainability features. The literature review is focused mainly in Swedish context and literature supporting the business purpose of a small firm has been highlighted. The theoretical framework is also presenting research done about the different aspects of sustainable development (economic, social and environment) with the context in ecotourism, which is also presenting the dilemmas that can occur among the perspectives. The theoretical framework ends with some suggestions on how tour operators balance the three perspectives, i.e. economic, social and environment.

  The study takes form as a qualitative study with an exploratory approach. We are aiming at providing new information and knowledge in the field, which has been lacking in research in the Swedish context. By having telephone interviews with eight ecotourism operators across Sweden, we are aiming to gain heterogeneity in respondents’ selection and try to find out if there are any common thoughts and at the same time unique practices among the respondents.

  Our main conclusions are answering the question on how the ecotourism operators manage the dilemmas in the ecotourism industry in Sweden. We acknowledge that ecotourism operators are expected to aim at strong sustainability which concerns on the environmental and social issues. This frames their way of operating the ecotourism business. The ecotourism operators manage dilemmas by communicating, educating, cooperating, marketing, raising price (or no raise), limiting number of tourists and by being professional.

 • 91.
  Ayam, Rufus Tekoh
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Audit sampling: A qualitative study on the role of statistical and non-statistical sampling approaches on audit practices in Sweden2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  PURPOSE: The two approaches to audit sampling; statistical and nonstatistical have been examined in this study. The overall purpose of the study is to explore the current extent at which statistical and nonstatistical sampling approaches are utilized by independent auditors during auditing practices. Moreover, the study also seeks to achieve two additional purposes; the first is to find out whether auditors utilize different sampling techniques when auditing SME´s (Small and Medium-Sized Enterprise) and big companies and the second is to find out some common selection methods that are used by auditors for selecting statistical or nonstatistical audit samples during audit sampling practices.

   

  METHOD: The population that has been investigated consists of professional auditors residing in Umeå-Sweden.Data for the study was collected by conducting semi-structured interviews and convenient sampling; a non-probability sampling technique was used for respondent’s selection. An interviewed guide was sent to respondents in advance with the objective of giving them the opportunity to have both mental and psychological preparations prior to each interview scheduled date. The semi-structured interview technique was adopted because it was a suitable approach to extract valuable information and in-depth explanations from auditors about the current extent of the use of statistical audit sampling and nonstatistical audit sampling during auditing practices. Ultimately, the selected respondents actively participated in which they thoroughly expressed their views and experiences about audit sampling, statistical audit sampling, and nonstatistical audit sampling.

   

  RESULTS: Statistical audit sampling and nonstatistical audit sampling were found to be used most often by auditors when auditing the financial statements of big companies compare to SME´s where nonstatistical audit sampling is most often used. Therefore, both statistical and nonstatistical samplings are in dominant utilization by auditors in Sweden. Audit samples are selected through random selection method and systematic selection methods when using statistical audit sampling and for nonstatistical audit sampling; items are selected by the use of professional judgment. However, auditors in Sweden are more inclined with the use of random selection method for statistical audit sampling and their professional judgment for nonstatistical audit sampling. The main reasons for the auditors using both statistical audit sampling and nonstatistical audit sampling are to minimize risks and to guarantee high quality audit. The conclusion of the study was that auditors in Sweden use both statistical and nonstatistical audit sampling techniques when auditing big companies, use nonstatistical audit sampling when auditing SME´s, select samples using random selection method and systematic selection method for statistical audit sampling and for nonstatistical audit sampling, items are selected within the parameters of their professional judgment.

 • 92.
  Babar, Haseeb Zaman
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Zeb, Gul
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Camels rating system for banking industry in pakistan: does CAMELS system provide similar rating as PACRA system in assessing the performance of banks in Pakistan?2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Financial sector of an economy plays an important role in its economic development and prosperity of the country. Banking industry serves as the backbone of the financial sector that accumulates saving from surplus economic units in the form of deposits and provides it to deficit economic units in the form of advances. Banking industry provides support to economy and industries in specific in the time of recessions and economic crisis. But when banks are at the heart of economic recession or banks are the cause of financial crisis like the recent past financial crisis 2007-09, it makes the situation worst for economic recovery. So it is of great importance to keenly observe the performance of the banks and their compliance with the regulatory requirements.

   

  Performance of the banks is measured at two levels, one is at the management and regulatory level of the banks and another is at external rating agencies. Purpose of regulatory and supervisory rating systems is to measure the bank performance at internal level and its compliance with regulatory requirements to keep the bank on right track. These ratings are highly confidential and are only available to the bank management.  External credit rating agencies examine and evaluate the banks and issue ratings for the general public and investors in particulars. It is of great importance that both these ratings present the same results about the condition of the banks to provide clear information to investors and management. In past several banks suffer from bankruptcy that was the failure of both internal rating systems and credit rating agencies.

   

  CAMELS is the supervisory and regulatory rating system implemented by State Bank of Pakistan. It takes into account six important components of a bank when it evaluates performance of the bank. These components are Capital, Assets, Management, Earning, Liquidity and Sensitivity to market risk. Ratings is assigned to theses components on the scale of 1 to 5 and that is a base for composite rating that also ranged from 1 to 5. PACRA rating agency is the dominant credit rating agency of Pakistan that performs ratings for most banks and industries in the country. In our research we examine the similarities in the results generated by CAMELS rating system and PACRA rating agency. For that purpose we sample seventeen commercial banks of Pakistan Banking industry.

   

  We observed that results generated by sample banks do not show any similarities with each other. This might be an indication of the banks that went on to bankruptcy in past three to four years or a future threat to financial sector of Pakistan.

   

 • 93.
  Babri, Maira
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  vom Dorp, Mishka
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE).
  The Commercialization Debate: A Contextual Study of Microfinance in India2010Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Within the field of microfinance, there has been an ongoing debate about whether microfinance institutions should be commercialized. One side argues that a business that very much can earn profits at the same time as it helps the poor, is not justified to receive charity, but should be run with the risks and benefits of any other profit-seeking business.

  The other side argues that the outreach to the ones who most need microfinance, is severely hampered if firms are profit-seeking; arguing that they only target the individuals who allow them to make profits.

   

  This study is a case study based on India, one of the world’s largest nations, and home to millions of people living below the poverty line[1]. Microfinance is widespread in India, and with one of the researchers speaking Hindi, India became our choice of case study. A grounded theory methodology is applied in order for us to learn as much as possible about the context of microfinance in India. Within the context, we look for the mission and the impact of the various institutions. Analysis is done through the constant comparison method; with comparisons within and between different organizations. Each organization is individually analyzed to find recurring themes, always being open to the emergence of new themes. Then, the organizations are compared with others of the same legal form, and finally with all other forms of organizations.

   

  Several different kinds of institutions are identified, working directly or indirectly with providing small loans to low-income individuals. These institutions include banks, local area banks, section 25 companies, NGOs, and cooperative societies. Each one of the institutions has, by law, different areas of restriction and the study finds that the missions of the various organizations can be linked to their legal form; the mission indicating which form they currently operate under or which legal form they are striving to achieve. The major difference between the various legal forms is their methods of accumulating finances, and how they manage their revenue. Although banks actually earn profits, they have not yet been fully commercialized, as they are restricted from attracting mainstream international capital.

   

  The conclusions indicate that in India, microfinance has not reached the point where it has been fully commercialized, but rather the passion for their work and visions of the founders very much guide the work of the various organizations. This can be seen in the missions that guide the organizations and the services provided to fulfill the mission. Commercialization is however, far from a non-issue. If legislation regarding IPOs is changed, the level of commercialization and competitive scene for microfinance in India could change dramatically.

  [1] Can be measured in different ways, but used here symbolically, indicating a very low amount; discussed in more detail in the paper.

 • 94.
  Backlund, Emma
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Grundström, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Ekonomisk information.: En kartläggning av små företags attityder.2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Extern redovisning behövs bland annat för att öka tilliten mellan olika parter vid företagsaffärer men kan även användas som en kontrollpunkt och som beslutsunderlag för den interna verksamheten. Det finns dock tecken på att den ekonomiska informationen inte används av små företag för dessa ändamål. Det kan tänkas att småföretagare inte känner sig motiverade till detta, om de inte besitter den kunskap som kan tänkas krävas samt om informationen inte kommuniceras till dem på rätt sätt. Redovisningskonsulter kan bidra till att öka småföretagarnas kunskaper inom ämnet, men ett dilemma kan här uppstå för dem då ökade kunskaper hos småföretagaren kan innebära förlorade intäkter för konsulten på lång sikt. Detta kan dock tänkas ske först då informationens värde inte längre överstiger dess kostnad eftersom människor väljer det alternativ som ger störst ekonomisk vinst för henne själv. Bristande motivation, kunskap och kommunikation verkar ändock resultera i att småföretagarnas beslutsfattande grundar sig i erfarenheter och intuition istället för den ekonomiska informationen.

   

  Utifrån denna problembakgrund ämnar vi att undersöka samt besvara följande problemformulering;

  Hur använder små företag redovisningsinformation de fått från sina redovisningskonsulter?

  Syftet med denna studie är att kartlägga små företags attityder gentemot användningen redovisningsinformation, att diskutera en teoretisk referensram som kan underlätta förståelsen av företagarnas attityder samt att bedöma dessa teoriers hållbarhet gentemot dagens sociala verklighet.

  Genom en kvalitativ studie och en deduktiv ansats har vi besvarat studiens problemformulering och syfte. Den teoretiska referensramen, bestående av litteratur och tidigare studier, har utgjort grunden för studien och ökat vår förståelse av ämnesområdet. Vi har utfört semistrukturerade intervjuer med fyra små aktiebolag och tre av deras redovisningskonsulter samt en fristående konsult, samtliga verksamma i Umeå. Respondenternas verksamheter har en viss spridning beträffande storlek och småföretagarna är även verksamma inom olika branscher.

  Resultatet av studien visar att små företag har en positiv attityd gentemot bokföringskravet och dess innebörd, samt att de använder sig av ekonomisk information i någon utsträckning vid internt beslutsfattande. Omfattningen av denna användning varierar dock beroende på de olika verksamheternas storlek. Vi kan vidare konstatera att småföretagarna inte kan anses motiverade att sköta bokföringen på egen hand. Fördelarna som fås genom att anlita externa redovisningskonsulter upplever de vara värd den kostnad det innebär. Utifrån detta resultat vill vi rekommendera småföretagare att i den mån relevant använda sig av redovisningsinformationen. De allra minsta företagen kan dra fördelar av att använda relevanta nyckeltal då de ökar strukturen på beslutsfattandet och kan uppleva ytterligare trygghet beträffande verksamheten.

 • 95.
  Backström, Christian
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Johansson, Daniel
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Får vi be om största, möjliga, transparens: En kvantitativ innehållsanalys av styrelsernas rapporter om intern kontroll2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [sv]

  Våren 2006 lämnade för första gången svenska bolag rapporter om intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen och bolagsstyrningsrapporter enligt kraven i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Rapporterna lämnas för att förbättra transparensen i bolagen och därmed aktieägarnas insyn.

  Studien som presenteras i denna uppsats söker svar på frågan vilken information styrelsernas rapporter om intern kontroll ger aktieägarna. Syftet är att beskriva vilken information styrelsernas rapporter ger, samt vidare att kartlägga förhållandet mellan rapporterna och den rådande normen på området, COSO:s ramverk för intern kontroll.

  Genom en kvantitativ innehållsanalys beskriver uppsatsen innehållet i de fristående rapporter om intern kontroll som avgivits för år 2005. Analys görs också av förhållandet mellan COSO:s ramverk och resultatet av innehållsanalysen.

  Uppsatsens resultat är främst av beskrivande art, men några sammantagna slutsatser dras utifrån analysen. Det konstateras att COSO-modellen har mycket stor genomslagskraft i rapporteringen

  om intern kontroll och att rapporterna innehåller relativt mycket substans i förhållande till ramverket. Kunskap om COSO-modellen kan därför vara en god hjälp i förståelsen för styrelsernas rapporter om intern kontroll.

 • 96.
  Baghdo, Bashar
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Schörling, Egon
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  FONDRÅDGIVNING: En studie av mötet mellan beräkningar och verklighet2007Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Fondsparandet i Sverige har ökat från 300 miljoner kronor till 1600 miljarder kronor på drygt 30 år. Denna ökning har skapat ett behov av kompetent rådgivning för att fatta investeringsbeslut inom detta finansiella område. Fondrådgivning till konsumenter ges för att underlätta finansiella beslut och bör därför ha strategier för att ge ett lämpligt beslutsunderlag. Denna studie syftade till att ge en djupare förståelse för rådgivningsstrategiernas uppbyggnad och hur dessa kan optimeras. Vidare förklarades den bakomliggande processen till dessa strategier samt vilka skillnader som fanns mellan olika aktörer på marknaden. Slutligen skapades även en förståelse för effekterna av ansvarsfördelningen mellan kund och rådgivare. Denna förståelse realiserades genom fyra kvalitativa djupintervjuer på tre rådgivare från banker samt en VD från ett företag som inriktade sig på diskretionär förvaltning. De teorier som lade grunden för intervjufrågorna var lagen om finansiell rådgivning till konsumenter, Markowitz portföljvalsteori, diversifiering, risker, avkastning och kommunikation. Vad detta resulterade i var att strategierna skapades i en organisationsmässig trestegsprocess för den konsultativa rådgivningen samt en tvåstegsprocess för den diskretionära rådgivningen. Ett optimivillkor för dessa strategier skapades utifrån de tre teoretiska byggstenarna kunskap, resurser och kommunikation. Slutligen upptäcktes en brist i den konsultativa rådgivningen eftersom avgifterna togs ut enbart från fonden istället för att även inkludera rådgivningstjänsten. Detta kunde skapa incitament till intressekonflikt vid upprätthållandet av en kontinuerligt optimal fondportfölj för kunden, ur ett kortsiktigt perspektiv.

 • 97.
  Bai, Xuan
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Dongyan, Liu
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Car Purchasing Behavior in Beijing: - An Empirical Investigation2008Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Abstract [en]

  This study aims to give an overview on young Chinese consumers’ car purchase behavior. The results show that car purchasing decision is an important decision for most of Chinese. Consumers get information from different channels. The results of this study also tells us that Chinese consumers take “safety” as the most important characteristic and take “value for money” as the second most important and “riding comfort” as the third important characteristic. Chinese consumers take “after-sale maintenance” and “exterior design/size” as the forth most important factors when making the purchase decision. For “exterior design/size”, it indicates that Chinese people are status-seeking and Chinese people prefer to choose a bigger car with a good appearance (Mian Zi Che) to show their good social status and want to get respects from others. Chinese consumers put the least importance on resale value that is because second hand car market is not well developed in China.

 • 98.
  Bajwa,, Amir,
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Bashir, Amina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  The impact of ownership and board composition on financial performance of the firm- Empirical evidence from Pakistan2011Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 99.
  Bakanova, Irina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Hassan, Dewan Jahidul
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  An exploratory study of project selection in donor funded development programme: An analysis of case studies of project selection in International Development Programmes (IDPs) in Bangladesh2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  International Development Programmes (IDPs) are United Nations‘ (UN) and developedcountries‘ initiatives to develop world‘s least developed countries. IDPs significantly vary fromother mainstream project management topics, as most often they do not have eye for commercialsuccess or are not of simple charity nature of humanitarian perspective aid. Projects under IDPstry to deliver United Nations‘ and rich countries commitment to provide sustainable developmentto developing world in terms of reducing poverty and hunger, improving health and educationsystem, building capacity to face disasters, eliminating gender discrimination, among others.This significant difference and lack of research in this field has left a gap in established projectmanagement methodologies that could be generalised as specifically suitable for IDPs.The knowledge of project selection methodologies has reached to its extreme variety, as itspreads from the simplest model of a checklist to the highest degree mathematical model.Leading researchers in the field have come to conclusion that project selection methods have tomatch the needs of a specific programme or portfolio to serve its purpose. The uniqueness ofIDPs intensified the necessity of choosing projects by understanding the financial and strategicbenefit they can deliver matching their resource requirement. In absence of straight direction inthe research and real life case observations, the practice in project selection in IDPs has not stillbeen an established procedure.To explore this need the authors of this report examined the theoretical framework of projectselection and their compliance with IDPs unique characteristics. Project selection methodsshowed that due to organisations‘ varied need of delivering financial or strategic objectives, theselection models significantly vary. The use of different financial or strategic criteria withdifferent emphasis on them is highlighted in project selection articles. Further analysis wasfocused on project selection stages and possible challenges evolving in the selection process.The researchers tried to explore project selection methods used in IDPs in Bangladesh byanalyzing four different cases. The examination of the project selection process showed that itmainly follows the multi-stage assessment procedure, with project evaluation conducted by theassessment panel, comprised from the functional experts and in some cases stakeholders‘representatives. Further, from the findings it was evident that the primary theoretical suggestionsfor IDPs project selection methods being strategy driven rather than being commercial in natureis true. In all four cases, the researchers have seen the selectors using scoring and ranking modelthat are specifically designed with higher emphasis on the strategic factors, and that try to deliverdevelopment objective rather than contributing to commercial success. In addition, thechallenges in IDP project selection practice are also discussed. Challenges like deliveringdevelopment needs while trying to make the project sustainable in the long run, managing thepowerful influence of different stakeholders in selecting projects, avoiding country politics,among others are making the project selection more difficult. The main contribution of thisresearch has been establishing a primary selection framework from case evidence withsuggestions on appropriate model, set of criteria which can be used and a set of challenges to beaware of. The study is presented as a basis for further research in this field.

 • 100.
  Baldwin, Andrew
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  Bengtsson, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Handelshögskolan vid Umeå universitet.
  The emotional base of interaction amongst competitors - an evaluative dimension of cognition2004Ingår i: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, Vol. 20, nr 1-2, s. 75-102Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, we argue that the emotional bases of interorganisational interaction are of importance for understanding situations where the context of competition is under radical change. From an inductive study of descriptions of interaction among competitors before and after the deregulation of the alcohol import industry in Sweden we show (a) how firms perceive markets boundaries (their boundary beliefs), i.e. identifying who the competitors are, and (b) how they perceive the rules of the competitive game (their rules beliefs), i.e. the norms that define how to interact with competitors, that is their cognitions of competition, and suggest that both these belief sets are challenged due to the changing conditions of competition. New opportunities are created, new actors appear at the arena and established firms change their behaviour—all of which create and spread uncertainty and unpredictability within the industry. This uncertainty triggers intense emotions, which in turn affect firms’ interpretations of the change and the way they interact with competitors. This paper is an explorative attempt to examine more closely how radical change translates into changed boundary beliefs, changed beliefs about appropriate strategic actions, and changed rules of the competitive game, and to elaborate on the influence of emotions in these processes.

1234567 51 - 100 av 1612
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf