umu.sePublications
Change search
Refine search result
9101112131415 551 - 600 of 87282
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 551.
  Ahlberg, Carolina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Clinical Neuroscience.
  Event related cortical desynchronization during motor imagery in spinal cord injury patients Can electroencephalographically-recorded mu waves command a wheelchair?2018Independent thesis Basic level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 552.
  Ahlberg, Caroline
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography.
  Planering av fritidshus: En studie om Stockholms skärgårds planaktörer och dilemmat fritidshus2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 180 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim for this bachelor thesis is to identify how second homes are applied in planning strategies between different levels of planning. The planning levels are identified by municipality’s and part-regional levels. Furthermore, this thesis aims to analyze in which contexts second homes brings consequences in both positive and negative ways. To answer the purpose of this analyze a case study based on Stockholm archipelago was made. Two part-regional documents, seven documents for the municipalities in the archipelago and two semi-structured interviews with stakeholders was conducted to answer the aim.

  Second homes indicate the change of where a resident primarily lives depending on season. Which means that planning strategies should take into consideration for a phenomenon that doesn’t dwell on an all year basis. Due to this analyze, six themes were identified for the implementation of second homes in the planning strategies. Two main themes were identified. The first theme is in regards of the change that plays out when a second home becomes the primary dwelling and on the other hand when the primary dwelling becomes a second home. This in a combination with the second theme which indicates that the localization of the dwellings is of high priority for planning strategies in Stockholm archipelago. Remaining themes are identified in the planning strategies for the municipalities, which is the local level in this study. They indicate for example that second homes can provide profit for the local organizations and stakeholders, but some contexts also include the opposite implication as well. Furthermore, the themes apply to restrictions of use, constructions and the local conditions. 

 • 553.
  Ahlberg, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Bono, Brittany
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Vad hände och hur gör vi nu?: En fallstudie om hur GDPR har tvingat den enskilda organisationen till interna förändringar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den nya EU-förordningen GDPR (General Data Protection Regulation) tillämpades under 2018 och har orsakat en hel del förändringar på olika fronter. Främst har de företag och organisationer som hanterar större mängder med personuppgifter blivit påverkade och tvingats till organisationsförändringar för att anpassa sig. Detta dynamiska fenomen har undersökts från flera olika perspektiv under åren, men i och med nya tvingande krafter uppstår ny dynamik. Den externa påverkan som GDPR medför till interna organisationsförändringar är fortfarande ett frågetecken inom forskning och denna ovanliga kontext skapar en utmärkt möjlighet att undersöka samspelet mellan extern påverkan och planerad intern förändring.

   

  Denna studie undersöker vilka interna förändringar GDPR har orsakat inom den enskilda organisationen och vilka effekter detta har medfört. Syftet är därmed att beskriva hur organisationen har påverkats av GDPR med fokus på de olika stadierna i förändringsprocessen. Detta utökas för att få en bredare syn genom att undersöka upplevelserna inom de olika befattningsgraderna inom företaget och därmed få en förståelse för eventuella konsekvenser och utmaningar som har uppstått. Med andra ord ligger övergripande fokus på de organisationsförändringar som uppstår i en tvingad planerad förändring till följd av den externa kraften GDPR.

   

  För att uppnå detta på bästa sätt och kunna skapa en grundläggande förståelse har denna studie använt sig av kvalitativ metod. Med detta i åtanke har en fallstudie gjorts på företaget A3, innehållande en observation samt semi-strukturerade intervjuer inom de olika nivåerna i företaget. Utifrån dessa har den empiriska datan kunnat framställas och gett väga för studiens resultat. Resultatet innehåller bland annat de olika uppfattningarna av GDPR som har getts av ledningen, middle-managers och medarbetarna. I grunden har dessa varit relativt lika men med hänsyn till att olika nivåer uppmärksammar olika synsätt på processen och dess effekter. Vidare har resultaten kunnat analyseras utifrån det teoretiska ramverket, med stort fokus på den sammanfattande modellen som kombinerar externa teorier med interna för att skapa en helhetsbild.

   

  Sammanfattningsvis har analysen funnit att företaget omedvetet har använt sig av flera teorier för en lyckad organisationsförändring, men det har även uppmärksammats en del avvikelser. Exempelvis har företaget använt sig av agilt arbetssätt för att lättare anpassa sig, men inte utnyttjat kommunikationsteorier som vill inkludera alla, utan de har valt att begränsa kommunikationen i olika stadier. I slutändan har författarna funnit att företaget saknar uppföljning på en helhetsnivå för att kontrollera att alla inom företaget förstår och efterlever direktiven. Detta kan även medföra att behövliga förändringar i processen inte upptäcks, utan faller mellan stolarna på grund av den saknade kunskapen av problemen. Utifrån detta har rekommendationer till möjliga anpassningar erbjudits för att skapa uppföljning på en helhetsnivå.

 • 554.
  Ahlberg, Elisabet
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Hallgren, Marie
  Träning av exekutiva funktioner jos vuxna: En 19 månaders uppföljning2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flera studier visar att exekutiva funktioner kan förbättras genom träning. Trots detta är det oklart hur stabila träningseffekter är över tid. Denna studie undersöker om ett träningsprogram som adresser tre exekutiva funktioner ger stabila tränings‐ och transfereffekter hos friska unga individer. Syftet med studien var att följa upp ett träingsprogram som tränade uppdatering, skiftning och inhibering och undersöka om de effekterna som uppmättes vid posttestning fortfarande bestod efter 19 månader. I studien deltog 11 personer från träingsgruppen och åtta från kontrollgruppen. Resultaten visade på tendenser till bestånde effekter i den tränade uppgiften Bokstaven. 

  Analyserna visade på en liknande trend, tendenser till bestånde nära transfer, för en otränad uppgift som mäter uppdateringsfömåga. Vad gäller avlägsen transfer kunde inga bestånde effekter redovisas. Arbetsminnesträing är ett forskningsfält med måga obesvarade fråor och motsägelsefulla resultat. För att föstå vilka faktorer som driver transfereffekter och ger kvarstånde resultat behövs fler studier som undersöer vilken typ av träing som ger generaliserade föbättringar som håller i sig över tid.

 • 555.
  Ahlberg, Helena
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Mathematics and Mathematical Statistics.
  Grönlund, Maria
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Mathematics and Mathematical Statistics.
  Lekande lätt: att lära matematik utomhus på ett sociokulturellt sätt.2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tanken bakom detta examensarbete var att framställa ett laborativt läromedel i matematik för utomhusmiljö som ska upplevas som motivationshöjande och lustfyllt för eleverna. Läromedlet är upplagt i lektionsplaneringar som är förankrade i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994), i kursplanen för matematik samt i de sex aspekterna på lärande ur sociokulturellt perspektiv som Dysthe (2003) skriver om. Vi har arbetat fram ett material som innefattar rumsuppfattning och mätning eftersom dessa passar utmärkt att genomföra i utemiljö. Idéerna till lektionsplaneringarna är utifrån oss själva men inspiration från tidigare kurser, kurslitteratur och VFU-platser går inte att frånse. Upplägget på lektionerna är utifrån Lindström och Pennlerts (2003) modell, där flera didaktiska frågeställningar tas i beaktning. Resultatet på detta examensarbete är de tio lektionsplaneringar som vi arbetat fram samt de kopplingar som vi har sett till de sex aspekterna och utomhusmiljön. Slutsatsen är en bekräftelse för oss och våra teorier om att undervisning utomhus ur ett sociokulturellt perspektiv går att förverkliga i lektionsplaneringar. Vi hoppas att flera lärare kommer att utnyttja vårt material för att få variation i sin undervisning.

 • 556.
  Ahlberg, Jane
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Dannvik, Rebecka
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Omvårdnadsåtgärder: En litteraturstudie om omvårdnadsåtgärder vid Anorexia nervosa.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Anorexia nervosa är en ätstörning som debuterar i allt yngre ålder och kan yttra sig på olika sätt beroende på individen. Detta leder till att det inte finns ett enkelt svar på hur sjukdomen ska behandlas. Det ställer krav på både kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskorna för att förstå komplexiteten av anorexia nervosa, vilket är nödvändigt för att uppnå ett lyckat behandlingsresultat.

   

  Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder vid behandling av anorexia nervosa hos unga kvinnor.

   

  Metod: En litteraturstudie grundad på åtta kvalitativa artiklar. Artiklarnas resultat har granskats, analyserats och sammanställts för att besvara syftet. Databassökningen har genomförts i Cinahl, Pubmed samt PsykInfo.

   

  Resultat: Sammanfattningen av artiklarnas resultat bildade tre kategorier som beskriver de omvårdnadsåtgärder sjuksköterskorna använder: 1) Bygga och upprätthålla en god relation till patienten, 2) Säkerställa viktökning och 3) Återställa ett normalt ätbeteende.  

   

  Slutsats: Litteraturstudien beskriver hur behandlingen påverkas av hur sjuksköterskorna genomför omvårdnaden. Att skapa en god relation till patienten är en avgörande komponent för att lyckas med viktökning och en beteendeförändring hos patienten.   

   

  Nyckelord: Anorexia nervosa, behandling, kvinnor, omvårdnad, ungdomar

 • 557.
  Ahlberg, Sebastian
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.
  Ambjörnsson, Tobias
  Lizana, Ludvig
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Physics.
  Many-body effects on tracer particle diffusion with applications for single-protein dynamics on DNA2015In: New Journal of Physics, ISSN 1367-2630, E-ISSN 1367-2630, Vol. 17, article id 043036Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  30% of the DNA in E. coli bacteria is covered by proteins. Such a high degree of crowding affects the dynamics of generic biological processes (e.g. gene regulation, DNA repair, protein diffusion etc) in ways that are not yet fully understood. In this paper, we theoretically address the diffusion constant of a tracer particle in a one-dimensional system surrounded by impenetrable crowder particles. While the tracer particle always stays on the lattice, crowder particles may unbind to a surrounding bulk and rebind at another, or the same, location. In this scenario we determine how the long time diffusion constant D (after many unbinding events) depends on (i) the unbinding rate of crowder particles k(off), and (ii) crowder particle line density rho, from simulations (using the Gillespie algorithm) and analytical calculations. For small k(off), we find D similar to k(off)/rho(2) when crowder particles do not diffuse on the line, and D similar to root Dk(off)/rho when they are diffusing; D is the free particle diffusion constant. For large k(off), we find agreement with mean-field results which do not depend on k(off). From literature values of k(off) and D, we show that the small k(off) -limit is relevant for in vivo protein diffusion on crowded DNA. Our results apply to single-molecule tracking experiments.

 • 558.
  Ahlberg, Tomas
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Jimmy Carters roll som medlare (Nordkorea, Haiti och Bosnien)1996Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 559.
  Ahlbom, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  När livet skapar brytpunkter i karriären: En narrativ studie av fyra individers karriärutveckling2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Karriär är idag ett uppdaterat begrepp som innefattar hela individens liv med åtaganden, sociala relationer och arbetsplatser. Karriären är under ständig utveckling och förs framåt med hjälp av olika vändningar och skiften, också kallade brytpunkter. Studiens syfte var att skapa kunskap kring karriärutvecklingen och dess brytpunkter, vilket gjordes genom att studera fyra individers karriärberättelser. Dessa individer hade alla genomgått både frivilliga, påtvingade och strukturella brytpunkter inom sitt yrkesverksamma liv. Resultatet visar att en karriär består av olika sorters brytpunkter och rutiner, men att det kan vara svårt att kategorisera dem. Därav blir en av slutsatserna att brytpunkter och rutiner är en enhetlig process som tillsammans skapar och utvecklar en människas karriär. 

 • 560. Ahlborg, Liv
  et al.
  Hedman, Leif
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Murkes, Daniel
  Westman, Bo
  Kjellin, Ann
  Fellander-Tsai, Li
  Enochsson, Lars
  Visuospatial ability correlates with performance in simulated gynecological laparoscopy2011In: European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology, ISSN 0301-2115, E-ISSN 1872-7654, Vol. 157, no 1, p. 73-77Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To analyze the relationship between visuospatial ability and simulated laparoscopy performed by consultants in obstetrics and gynecology (OBGYN). Study design: This was a prospective cohort study carried out at two community hospitals in Sweden. Thirteen consultants in obstetrics and gynecology were included. They had previously independently performed 10-100 advanced laparoscopies. Participants were tested for visuospatial ability by the Mental Rotations Test version A (MRT-A). After a familiarization session and standardized instruction, all participants subsequently conducted three consecutive virtual tubal occlusions followed by three virtual salpingectomies. Performance in the simulator was measured by Total Time, Score and Ovarian Diathermy Damage. Linear regression was used to analyze the relationship between visuospatial ability and simulated laparoscopic performance. The learning curves in the simulator were assessed in order to interpret the relationship with the visuospatial ability. Results: Visuospatial ability correlated with Total Time (r = -0.62; p = 0.03) and Score (r = 0.57; p = 0.05) in the medium level of the virtual tubal occlusion. In the technically more advanced virtual salpingectomy the visuospatial ability correlated with Total Time (r = -0.64; p = 0.02), Ovarian Diathermy Damage (r = -0.65; p = 0.02) and with overall Score (r = 0.64; p = 0.02). Conclusions: Visuospatial ability appears to be related to the performance of gynecological laparoscopic procedures in a simulator. Testing visuospatial ability might be helpful when designing individual training programs.

 • 561. Ahlborg, Liv
  et al.
  Hedman, Leif
  Nisell, Henry
  Felländer-Tsai, Li
  Enochsson, Lars
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery. Department of Clinical Science, Intervention and Technology (CLINTEC), Karolinska Institute, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden; Center for Advanced Medical Simulation and Training (CAMST), Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden; Division of Surgery, Karolinska University Hospital, Stockholm, Sweden.
  Simulator training and non-technical factors improve laparoscopic performance among OBGYN trainees2013In: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, ISSN 0001-6349, E-ISSN 1600-0412, Vol. 92, no 10, p. 1194-1201Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: To investigate how simulator training and non-technical factors affect laparoscopic performance among residents in obstetrics and gynecology. DESIGN: In this prospective study, trainees were randomized into three groups. The first group was allocated to proficiency-based training in the LapSimGyn(®) virtual reality simulator. The second group received additional structured mentorship during subsequent laparoscopies. The third group served as control group. At baseline an operation was performed and visuospatial ability, flow and self-efficacy were assessed. All groups subsequently performed three tubal occlusions. Self-efficacy and flow were assessed before and/or after each operation. SETTING: Simulator training was conducted at the Center for Advanced Medical Simulation and Training, Karolinska University Hospital. Sterilizations were performed at each trainee's home clinic. POPULATION: Twenty-eight trainees/residents from 21 hospitals in Sweden were included. METHODS/MAIN OUTCOME MEASURES: Visuospatial ability was tested by the Mental Rotation Test-A. Flow and self-efficacy were assessed by validated scales and questionnaires. Laparoscopic performance was measured as the duration of surgery. Visuospatial ability, self-efficacy and flow were correlated to the laparoscopic performance using Spearman's correlations. Differences between groups were analyzed by the Mann-Whitney U-test. RESULTS: No differences across groups were detected at baseline. Self-efficacy scores before and flow scores after the third operation were significantly higher in the trained groups. Duration of surgery was significantly shorter in the trained groups. Flow and self-efficacy correlate positively with laparoscopic performance. CONCLUSIONS: Simulator training and non-technical factors appear to improve the laparoscopic performance among trainees/residents in obstetrics and gynecology.

 • 562. Ahlborg, Liv
  et al.
  Weurlander, Maria
  Hedman, Leif
  Nisel, Henry
  Lindqvist, Pelle G
  Felländer-Tsai, Li
  Enochsson, Lars
  Individualized feedback during simulated laparoscopic training: a mixed methods study.2015In: International Journal of Medical Education, ISSN 2042-6372, E-ISSN 2042-6372, Vol. 6, p. 93-100Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: This study aimed to explore the value of individualized feedback on performance, flow and self-efficacy during simulated laparoscopy. Furthermore, we wished to explore attitudes towards feedback and simulator training among medical students.

  METHODS: Sixteen medical students were included in the study and randomized to laparoscopic simulator training with or without feedback. A teacher provided individualized feedback continuously throughout the procedures to the target group. Validated questionnaires and scales were used to evaluate self-efficacy and flow. The Mann-Whitney U test was used to evaluate differences between groups regarding laparoscopic performance (instrument path length), self-efficacy and flow. Qualitative data was collected by group interviews and interpreted using inductive thematic analyses.

  RESULTS: Sixteen students completed the simulator training and questionnaires. Instrument path length was shorter in the feedback group (median 3.9 m; IQR: 3.3-4.9) as compared to the control group (median 5.9 m; IQR: 5.0-8.1), p<0.05. Self-efficacy improved in both groups. Eleven students participated in the focus interviews. Participants in the control group expressed that they had fun, whereas participants in the feedback group were more concentrated on the task and also more anxious. Both groups had high ambitions to succeed and also expressed the importance of getting feedback. The authenticity of the training scenario was important for the learning process.

  CONCLUSIONS: This study highlights the importance of individualized feedback during simulated laparoscopy training. The next step is to further optimize feedback and to transfer standardized and individualized feedback from the simulated setting to the operating room.

 • 563.
  Ahlbäck, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Carlsson, Tobias
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE).
  Analys av Swedbanks bankkunders risktagande: En studie om hur Behavioural Finance kan utveckla Swedbanks rådgivningsprocess2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 564. Ahlbäck Öberg, Shirin
  et al.
  Bennich-Björkman, Li
  Hermansson, Jörgen
  Jarstad, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Karlsson, Christer
  Widmalm, Sten
  Projektsamhället och hoten mot akademin2016In: Det hotade universitetet / [ed] Shirin Ahlbäck Öberg, Li Bennich-Björkman, Jörgen Hermansson, Anna Jarstad, Christer Karlsson och Sten Widmalm, Stockholm: Dialogos Förlag, 2016, p. 9-26Chapter in book (Other academic)
 • 565.
  Ahlfeldt, Linn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Rennäringens intressen inom det samiska förvaltningsområdet: En komperativ fallstudie mellan de samiska förvaltningskommunerna2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa huruvida de samiska intressena, med fokus på rennäringen, framställs i de samiska förvaltningskommunernas översiktsplaner. Syftet är även att belysa hur dessa översiktsplaner beskriver rennäringen i relation till övriga näringar samt om en kan urskilja någon skillnad beroende på när översiktsplanen reviderades. De samiska förvaltningskommunernas översiktsplaner delas upp i två grupper, där den ena gruppen besitter översiktsplaner som är antagna före lagen om minoriteter och minoritetsspråk (SFS 2009:724) antagits och den andre gruppens översiktsplaner är reviderade efter denna lag antagits. En blandning mellan kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ innehållsanalys tillämpas för att analysera uppsatsens material. Resultaten som presenteras i denna uppsats är bland annat att dessa två grupper med samiska förvaltningskommuner skiljer sig åt gällande frekvensen av kodningsenheterna som fastställts. Vidare visar resultaten på en skillnad mellan kommunerna gällande huruvida rennäringen beskrivs i positiv eller negativ dager i förhållande till andra näringar i kommunen. Uppsatsen avslutas genom förslag på fortsatt forskning inom området.

 • 566.
  Ahlfeldt, Sanna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Jamalde, Melissa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Man måste tycka om att jobba med skitungar: En kvalitativ studie om implementation av nya riktlinjer på HVB2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har sedan länge funnits en problematik kring att säkerställa barn och ungas välmående och rättssäkerhet i den sociala barnavården. År 2005 gjordes en dokumentär som fick namnet Stulen barndom. Dokumentären belyste hur vanvården i svenska barnhem sett ut historiskt samt hur det fortfarande kan se ut i dagens samhälle. Denna dokumentär kombinerat med olika utredningar och rapporter resulterade i att Socialstyrelsen år 2012 tillsatte nya riktlinjer för den sociala barnavården, med förhoppning att uppnå högre säkerhet för barn och ungdomar som är placerade i HVB (hem för vård eller boende).

  Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning de nya riktlinjerna implementerats i tre HVB-verksamheter inom Västerbottens län. Studien belyser hur föreståndare och personal upplever att det är att arbeta i en verksamhet efter de nya riktlinjernas tillkomst. Detta kommer att undersökas utifrån implementeringsteori och driftperspektiv.

  Studien är uppbyggd av kvalitativ metod och är genomförd med hjälp av intervjuer där tre olika HVB undersöks. Vår sammanfattande slutsats är att det är avsevärt lite som förändrats i verksamheterna som resultat av riktlinjernas tillkomst. En slutsats är också att implementationen av riktlinjerna har gått tillväga på skilda sätt i varje verksamhet.

 • 567.
  Ahlfont, Gustav
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Basic training programme for Police Officers.
  Janesjö, Anna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Basic training programme for Police Officers.
  Thuresson, Benny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Basic training programme for Police Officers.
  Elektronisk intensivövervakning med fotboja2004Independent thesis Basic level (professional degree), 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt arbete var att undersöka om elektronisk fotboja är ett bra alternativ till fängelse. Förändras vardagen mycket för de som bär den. Är fotbojan avskräckande eller inte? Om det är så att den kan användas vid kontroll av att besöksförbud efterlevs, och hur i så fall. Håller lagstiftningen i Sverige som den är idag eller måste den ev. förändras? Vi har hållit två intervjuer, läst en del litteratur och använt oss av Internet för att komma fram till vårt resultat En mycket kort sammanfattning av resultatet är att om man blivit dömd till högst tre mån fängelse och har ett jobb, telefon, bostad och anhöriga har gett sitt godkännande kan man få bära fotboja. Man ansöker själv att få bära den. Under hela tiden man bär fotbojan blir du kontrollerad. Ett schema skall följas noggrant, man får inte dricka någon alkohol. Den teknik vi studerat heter EMS 2000 och kommer från Israel. Den går ut på att man bär en sändare runt foten och har en mottagare i hemmet. Sverige har idag börjat försöka föra in tekniken för att kunna kontrollera att besöksförbud efterföljs. Tekniken finns och används i USA. Idén har utvärderats av flera olika instanser som har kommit fram till liknande resultat. Lagstiftningen är inte tillräcklig i dagsläget. Men viljan finns och samhället skriker efter bättre kontrollsätt av besöksförbuden. Alla instanser är överens om att utredningen bör fortsätta.

 • 568.
  Ahlfors, Anton
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Economics.
  Spelar risktoleransen någon roll?: En studie om svenska studenters investeringsbeslut2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 569.
  Ahlfors, Anton
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Economics.
  Är den svenska bostadsmarknaden effektiv?: En studie om bostadsmarknadens effektivitet i åtta svenska regioner2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 570. Ahlfors, Reetta
  et al.
  Lång, Saara
  Overmyer, Kirk
  Jaspers, Pinja
  Brosché, Mikael
  Tauriainen, Airi
  Kollist, Hannes
  Tuominen, Hannele
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Plant Physiology. Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Plant Science Centre (UPSC).
  Belles-Boix, Enric
  Piippo, Mirva
  Inzé, Dirk
  Palva, E Tapio
  Kangasjärvi, Jaakko
  Arabidopsis RADICAL-INDUCED CELL DEATH1 belongs to the WWE protein-protein interaction domain protein family and modulates abscisic acid, ethylene, and methyl jasmonate responses.2004In: The Plant Cell, ISSN 1040-4651, Vol. 16, no 7, p. 1925-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Experiments with several Arabidopsis thaliana mutants have revealed a web of interactions between hormonal signaling. Here, we show that the Arabidopsis mutant radical-induced cell death1 (rcd1), although hypersensitive to apoplastic superoxide and ozone, is more resistant to chloroplastic superoxide formation, exhibits reduced sensitivity to abscisic acid, ethylene, and methyl jasmonate, and has altered expression of several hormonally regulated genes. Furthermore, rcd1 has higher stomatal conductance than the wild type. The rcd1-1 mutation was mapped to the gene At1g32230 where it disrupts an intron splice site resulting in a truncated protein. RCD1 belongs to the (ADP-ribosyl)transferase domain–containing subfamily of the WWE protein–protein interaction domain protein family. The results suggest that RCD1 could act as an integrative node in hormonal signaling and in the regulation of several stress-responsive genes.

 • 571.
  Ahlgren, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Folkesson, Robert
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  The association between self-paced walking speed and cognitive function among very old people.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning:

  I Sverige förväntas medelåldern att stiga och den äldsta åldersgruppen förutspås växa sig allt större. Nedgång i fysisk funktion och kognitiv funktion är vanligt bland människor som är äldre. Nyligen genomförda tvärsnitts- och longitudinella studier visar att det finns ett samband mellan gång och kognition. Tyvärr är forskningen begränsad då den nästintill exkluderar mycket gamla människor.Syfte:

  Utforska sambandet mellan självvald gånghastighet och kognition hos mycket gamla människor. Det specifika syftet är att analysera sambandet vid baslinjen och vid 5 års uppföljning samt sambandet i förändringen hos mycket gamla människor. Metod:

  Deltagare undersökta i Umeå 85 + / Gerontologisk regional databas-studie (GERDA), med en ålder på 85 år eller äldre, bedömdes vid baslinjen och med 5 års uppföljning. Självvald gånghastighet mättes med 2,4 meters gångtest och individernas kognitiva funktion undersöktes med hjälp av Mini-Mental State Examination.Resultat:

  Medelåldern vid baslinjen var 89,76 (SD ± 4,82). Korrelation för förändringen i självvald gånghastighet och Mini-Mental State Examination mellan baslinjen och vid uppföljningen (n = 277), r = .251, p <.001, r2 värde .063. Konklusion:

  Det finns ett samband mellan självvald gånghastighet och kognitiv funktion bland de mycket gamla, både tvärsnitt och longitudinellt. Sambandet är starkt bland de som utvecklar demens.

 • 572.
  Ahlgren, Andreas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Lundström, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Företagsrekonstruktion ur ett organisationsdesignsperspektiv: Rekonstruktörens beaktande av organisationsdesign2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konkurrensen mellan företag i Sverige är fortsatt hård, samtidigt som världen blir mer globaliserad och multinationella företag söker nya marknader. Mellan åren 2008 och 2013 försattes i snitt 6260 företag i konkurs per år. Konkurser påverkar företagsägare, leverantörer, anställda, staten och samhället negativt.

   

  För företag nära konkurs finns möjlighet att försöka rädda företaget, genom företagsrekonstruktion. Det överordnade målet med företagsrekonstruktion är att rädda värdefulla affärsrörelser, undvika kapitalförstörelse samt att återställa livskraften i företag. Under perioden 2008-2013 genomförde 1045 företag rekonstruktion men endast 18 % överlevde. Därmed uppfattar författarna ett tydligt problem, att inte fler företag överlever efter företagsrekonstruktion. Författarna har funnit ett samband mellan de åtgärder som syftar till att skapa långsiktig överlevnad och organisationsdesign.  Den tidigare forskningen om företagsrekonstruktion har ett juridiskt perspektiv eller studerat det egna ägandet i företag. Utifrån det uppfattade problemet med få överlevande företag och det teoretiska gap författarna sett mellan företagsrekonstruktion och organisationsdesign, grundades en forskningsfråga: Hur har organisationsdesign beaktats av rekonstruktörer i fall med företag som är fortsatt verksamma efter avslutad företagsrekonstruktion?

   

  Studiens syfte är att skapa en djupare förståelse för företagsrekonstruktion ur ett organisationsdesignsperspektiv, samt undersöka hur rekonstruktörer beaktat organisationsdesign för att uppnå långsiktig överlevnad. En kvalitativ studie utformades från en teoretisk referensram med utgångspunk i Star-modellen skapad av Jay R. Galbraith. Star-modellen är en organisationsdesign modell som är uppdelad i fem olika komponenter; strategi, struktur, process, belöning och kompetens, dessa fördjupades i den teoretiska referensramen med annan litteratur. Studien har undersökt rekonstruktörer i åtta rekonstruktionsfall och hur dessa rekonstruktörer beaktat organisationsdesign. Empirin samlades in genom åtta intervjuer med rekonstruktörer för de enskilda rekonstruktionsfallen, samt genom data från tillhörande rekonstruktionsplan.

   

  Resultat av studien visade ett högt beaktande av organisationsdesign under företagsrekonstruktion, där företag är fortsatt verksam efter avslutad rekonstruktion. Komponenterna strategi, struktur, process och kompetens visades ha starkast koppling mot rekonstruktörens beaktande av organisationsdesign. Studien visade också att belöning inte beaktades i lika hög grad av rekonstruktören.

   

  Författarna rekommenderar att rekonstruktörer bör inneha en särskild insikt och erfarenhet av organisationsdesign, samt ett förtydligande av rekonstruktörens roll. Författarna rekommenderar också att rekonstruktörer bör se organisationsdesign ur ett helhetsperspektiv, samt att rekonstruktören om denne genomför förändring i strategi, också bör beakta effekt på andra komponenter. Organisationens representanter rekommenderas att under rekonstruktion vara öppen för förändring, samt att det är fördelaktigt att det finns en bra dialog mellan rekonstruktör och organisationens representanter. 

 • 573.
  Ahlgren, Anton
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Rönnberg, Greta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  När konkurrensen hårdnar: - En kvantitativ studie om ett detaljhandelsföretag i Umeå2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur detaljhandelsföretaget Expo Stormarknad i Umeå AB kan använda olika komponenterför att stärka sin konkurrenskraft på marknaden i Umeå, i takt med att konkurrensen kommer att öka. Att konkurrensen kommer att öka beror på att Ikeainom en snar framtid slår upp sina dörrar i Umeå. För att ett litet företag som Expo ska kunna konkurrera med möbeljätten är det nödvändigt att Expo utvärderar hur de kan agera och vilka verktyg de kan använda sig av för att stå sig i konkurrensen. Den problemformulering som vi utformat och som ligger till grund för studien är:“Hur uppfattar Expos kunder företagets produkter och tjänster, och hur kan Expo utformafem av oss valda komponenter för att stärka sin konkurrenskraft i Umeå?”.Studiens syfte är därmed att med hjälp av enmarknadsundersökning undersöka den uppfattning om och attityder gentemot Expo företagets kunder har, för att ge Expo en nulägesrapport ochför attidentifiera eventuellaförbättringsområden. Marknadsundersökningen genomförde vi med hjälp av enkäter, vilket innebär att vi genomfört en kvantitativ studie. Vi beskriver hur Expos kunder uppfattar företaget, och vi gör därmed en deskriptiv studie, vilket går i linje med vår positivistiska kunskapssyn som utgår från att vetenskap är objektiv.Det angreppssätt vi har är av deduktiv karaktär, där vi med utgångspunkt i existerande teorier undersökt de data vi samlat in. De data vi samlade in bearbetades och sammanställdes i statistikprogrammet SPSS. Underlaget för vår resultatredovisning utgörs av enkätsvar från 114 respondenter, både kvinnor och män i åldrarna 20 till över 60år. I vår teoretiska referensram lyfter vi fram teorier som är relevanta för studiens ändamål och som dels behandlar allmänna teorier gällande konkurrenskraft och dels de fem komponentervår studie undersöker: Utbud, pris, miljö i butik, personal och annonsering. De teorier som utgör vår teoretiska referensram stödjer vår analys och följaktligen våra slutsatser.Resultaten vi fått fram visar att Exposkunder generellt sett är positivt inställda till fyra av de fem komponentersom studerats, där annonseringutgör den komponent som kunderna har svårast att uttala sig om ochhar en mer negativ inställning till. Vi konstaterar också att alla komponenterär av betydelse för kunderna när de handlar på Expo, men attannonsering är av minst betydelse. Vi anser att Expo bör ta alla fem erbjudanden i beaktning för att stärka sin konkurrenskraft. De slutsatser och rekommendationer vigerExpo är att inte förändra sitt utbud, butikens läge ellermiljön i butiken. Vidare råder vi Expo att behålla sina nuvarande priser och att fortsätta med deras goda kundbemötande. Annonseringen rekommenderar vi däremot Expo att öka, och vi lyfter även fram några aspekter för de övriga komponenternasom Expo måste ha i åtanke när konkurrensenblir tuffare.

 • 574.
  Ahlgren, Benjamin
  et al.
  Umeå University.
  Tian, Zhiyong
  Perers, Bengt
  Dragsted, Janne
  Johansson, Emma
  Umeå University.
  Lundberg, Kajsa
  Umeå University.
  Mossegard, Jonatan
  Bystrom, Joakim
  Olsson, Olle
  A simplified model for linear correlation between annual yield and DNI for parabolic trough collectors2018In: Energy Conversion and Management, ISSN 0196-8904, E-ISSN 1879-2227, Vol. 174, p. 295-308Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper proposes a simple method for estimating annual thermal performance of parabolic trough collectors (PTCs) based on a linear relation with annual DNI for a certain latitude. A case study with simulations for a novel concentrating solar collector in 316 locations for three operating temperature scenarios worldwide was carried out and showed promising results for the latitudes and continents investigated. For a certain latitude and mean operating temperature, the annual yield of a PTC was found to be linearly proportional to yearly DNI. The proposed method will serve as a simplified alternative to the steady-state and quasi-dynamic methods already used. Estimating performance based on yearly DNI can be used by design engineers to do quick preliminary planning of solar plants. Customers can also use this method to evaluate existing solar collector installations. A TRNSYS/TRNSED tool that uses a steady-state model has been developed to carry out the simulations and it has been validated against a PTC array at Technical University of Denmark (DTU). The results show that the simplified method can give reliable estimates of long-term performance of parabolic trough collectors.

 • 575. Ahlgren, Camilla
  et al.
  Molin, Margareta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Odontology, Prosthetic Dentistry. Umeå University, Faculty of Medicine, Odontology.
  Lundh, Thomas
  Nilner, Krister
  Levels of gold in plasma after dental gold inlay insertion.2007In: Acta odontologica Scandinavica, ISSN 1502-3850, Vol. 65, no 6, p. 331-4Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  OBJECTIVE: Several studies have reported increased levels of gold (Au) in the blood of patients with dental gold restorations. This study analyzed gold levels in blood plasma before dental gold inlay insertion, 0-12 months after, and 15 years after. MATERIAL AND METHODS: Plasma samples from 9 patients were taken before and 0-10 months after gold inlay insertion. Fifteen years after gold inlay insertion, further blood samples taken from 8 of these patients were analyzed for gold using inductively coupled plasma mass spectrometry. An oral examination was also carried out before and 15 years after gold inlay insertion. RESULTS: Gold levels in plasma were significantly higher 0-12 months after gold inlay insertion than before treatment (p=0.008). No significant difference in gold plasma levels was found between 0-12 months after and 15 years after insertion (p=0.109), although there was a significant correlation between the number of gold alloy surfaces and the amount of gold in plasma 15 years after insertion (p=0.028). CONCLUSIONS: This study supports a dose-related release of gold into plasma from dental gold restorations, a release that appears to be stable over time.

 • 576.
  Ahlgren, Christina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Fjellman-Wiklund, Anncristine
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Hamberg, Katarina
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Family Medicine. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Johansson, Eva E
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Family Medicine.
  Stålnacke, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Rehabilitation Medicine.
  The meanings given to gender in studies on multimodal rehabilitation for patients with chronic musculoskeletal pain: a literature review2016In: Disability and Rehabilitation, ISSN 0963-8288, E-ISSN 1464-5165, Vol. 38, no 23, p. 2255-2270Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose: The purpose of this study is to assess and describe the meanings given to "gender" in scientific publications that evaluate multidisciplinary, interdisciplinary or multimodal rehabilitation for patients with chronic musculoskeletal pain.

  Method: A systematic literature search for papers evaluating multimodal rehabilitation was conducted. The PubMed and EBSCO databases were searched from 1995 to 2015. Two or three researchers independently read each paper, performed a quality assessment and coded meanings of gender using qualitative content analysis.

  Results: Twenty-seven papers were included in the review. Gender was used very differently in the MMR studies investigated but primarily it referred to factual differences between men and women. Only one paper provided a definition of the concept of gender and how it had been used in that study. In the content analysis, the meaning of gender formed three categories: "Gender as a factual difference", "The man is the ideal" and "Gender as a result of social role expectations".

  Conclusions: The meaning of the concept of gender in multimodal rehabilitation is undefined and needs to be developed further. The way the concept is used should be defined in the design and evaluation of multimodal rehabilitation in future studies.

  Implications for rehabilitation

  Healthcare professionals should reflect on gender relations in encounters with patients, selection of patients into rehabilitation programs and design of programs. In rehabilitation for chronic pain the patients' social circumstances and cultural context should be given the same consideration as biological sex and pain symptoms.

 • 577.
  Ahlgren, Christina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Gadin, Katja Gillander
  Struggle for time to teach: Teachers' experiences of their work situation2011In: Work: A journal of Prevention, Assesment and rehabilitation, ISSN 1051-9815, E-ISSN 1875-9270, Vol. 40, no S1, p. S111-S118Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: The objective of this study was to from a gender perspective, explore elementary school teacher' experiences of their work situation, and identify conditions that could be health risks. Participants: Eighteen female teachers who work in an elementary school in Northern Sweden. Method: Thematic interviews were conducted using an interview guide. The interviews were tape-recorded and transcribed verbatim. Qualitative content analysis was used to analyse the transcribed text and interpretations were made within gender theory. Results: Four categories emerged: "Squeezed between dream and reality", "Effort to keep up with demands", "We can make it together" and "The school needs men's qualities". The categories were linked together with the theme "A struggle for time to teach". The theme describes the conflict between the teachers' ambitions to teach and create a stimulating learning environment versus the increased need for behaviour control that took time from classroom work. Beside work at the school, the teachers carried a large burden of domestic work. Conclusions: Teachers' work includes both endless demands and great joy. Their work is structured within the schools gender system in which caring duties are subordinated despite a growing demand for behaviour control. Traditional gender roles affect their domestic work load.

 • 578.
  Ahlgren, Christina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Hammarström, Anne
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS). Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Social medicine.
  Sandberg, Susanne
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Medicine.
  Lindahl, Bernt
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Occupational and Environmental Medicine.
  Olsson, Tommy
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Medicine.
  Larsson, Christel
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition. Department of Food and Nutrition, and Sport Science, University of Gothenburg, Gothenburg, Sweden .
  Fjellman-Wiklund, Anncristine
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Gender Studies (UCGS).
  Engagement in New Dietary Habits: Obese Women's Experiences from Participating in a 2-Year Diet Intervention2016In: International Journal of Behavioral Medicine, ISSN 1070-5503, E-ISSN 1532-7558, Vol. 23, no 1, p. 84-93Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Dietary weight loss interventions most often result in weight loss, but weight maintenance on a long-term basis is the main problem in obesity treatment. There is a need for an increased understanding of the behaviour patterns involved in adopting a new dietary behavior and to maintain the behaviour over time.

  PURPOSE: The purpose of this paper is to explore overweight and obese middle-aged women's experiences of the dietary change processes when participating in a 2-year-long diet intervention.

  METHODS: Qualitative semi-structured interviews with 12 overweight and obese women (54-71 years) were made after their participation in a diet intervention programme. The programme was designed as a RCT study comparing a diet according to the Nordic nutrition recommendations (NNR diet) and a Palaeolithic diet (PD). Interviews were analysed according to Grounded Theory principles.

  RESULTS: A core category "Engagement phases in the process of a diet intervention" concluded the analysis. Four categories included the informants' experiences during different stages of the process of dietary change: "Honeymoon phase", "Everyday life phase", "It's up to you phase" and "Crossroads phase". The early part of the intervention period was called "Honeymoon phase" and was characterised by positive experiences, including perceived weight loss and extensive support. The next phases, the "Everyday life phase" and "It's up to you phase", contained the largest obstacles to change. The home environment appeared as a crucial factor, which could be decisive for maintenance of the new dietary habits or relapse into old habits in the last phase called "Crossroads phase".

  CONCLUSION: We identified various phases of engagement in the process of a long-term dietary intervention among middle-aged women. A clear personal goal and support from family and friends seem to be of major importance for long-term maintenance of new dietary habits. Gender relations within the household must be considered as a possible obstacle for women engaging in diet intervention.

 • 579.
  Ahlgren, Christina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Malmgren Olsson, Eva-Britt
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Brulin, Christine
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Gender analysis of musculoskeletal disorders and emotional exhaustion: interactive effects from physical and psychosocial work exposures and engagement in domestic work2012In: Ergonomics, ISSN 0014-0139, E-ISSN 1366-5847, Vol. 55, no 2, p. 212-228Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The objective of this study was to assess the relationships between physical and psychosocial work exposures, engagement in domestic work and work-home imbalance in relation to symptoms of musculoskeletal disorders and emotional exhaustion in white- and blue-collar men and women. Three thousand employees from 21 companies were asked to answer a questionnaire on family structure, household and child care tasks, work exposure, work-home imbalance and symptoms of neck/shoulder disorders, low back disorders and emotional exhaustion. Women reported more musculoskeletal disorders and engagement in domestic work. Adverse at-work exposures were highest in blue-collar women. High engagement in domestic work was not separately associated with symptoms but paid work exposure factors were associated. High engagement in domestic work interacted with adverse work exposure and increased risk estimates for low back disorders and emotional exhaustion. Reported work-home imbalance was associated with neck/shoulder disorders in women and with emotional exhaustion in both women and men.

  Practitioner Summary. The current article adds to earlier research by showing that high engagement in domestic work is not separately associated with increased symptoms, but interacts with psychosocial work exposure variables to produce emotional exhaustion in both women and men and low back disorders in women.

 • 580.
  Ahlgren, Christina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Stenlund, Therese
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine.
  Steinholtz, K
  Slunga- Birgander, L
  Fjellman-Wiklund, Anncristine
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Perceived benefits from a rehabilitation program: A study on patients with burnout2007Conference paper (Other academic)
 • 581.
  Ahlgren, Christina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine.
  Waling, Kerstin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation. Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine.
  Kadi, Fawzi
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB), Anatomy.
  Djupsjöbacka, Mats
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation. Centre for Musculoskeletal Research, National Institute for Working Life, Umeå , Sweden.
  Thornell, Lars-Eric
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Integrative Medical Biology (IMB), Anatomy.
  Sundelin, Gunnevi
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation.
  Effects on physical performance and pain from three dynamic training programs for women with work-related trapezius myalgia2001In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 33, no 4, p. 162-9Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To compare training programs for women with trapezius myalgia regarding physical performance and pain, 102 women were randomized to strength, endurance, co-ordination and non-training groups. Before and after the intervention, static strength and dynamic muscular endurance in shoulder muscles were measured on a Cybex II dynamometer. Muscle activity in shoulder muscles was monitored via surface EMG. The signal amplitude ratio between the active and passive phase of repeated contractions indicated the ability to relax. Pain at present, pain in general and pain at worst were measured on visual analogue scales. After training, within group comparisons showed that the training groups rated less pain, and in the strength training group ratings of pain at worst differed from the non-training group. Using the non-training group as a reference, static strength increased in the strength and endurance training groups and muscular endurance in all training groups. The study indicates that regular exercises with strength, endurance or co-ordination training of neck/shoulder muscles might alleviate pain for women with work-related trapezius myalgia.

 • 582.
  Ahlgren, Gunnel
  et al.
  Department of Ecology and Evolution (Limnology), Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Vrede, Tobias
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Goedkoop, Willem
  Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Uppsala, Sweden.
  Fatty Acid Ratios in Freshwater Fish, Zooplankton and Zoobenthos - Are There Specific Optima?2009In: Lipids in Aquatic Ecosystems / [ed] Martin Kainz, Michael T. Brett, Michael T. Arts, New York: Springer-Verlag New York, 2009, p. 147-178Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Two groups of polyunsaturated fatty acids (PUFA), termed omega-3 and omega-6 in food (or here as n-3 and n-6 PUFA, respectively), are essential for all vertebrates and probably also for nearly all invertebrates. The absolute concentrations of the different PUFA are important, as is an appropriate balance between the two. The optimal ratio of n-3/n-6 is not known for most organisms but is anticipated to be more or less species-specific (Sargent et al. 1995). The three most important PUFA in vertebrates are eicosapentaenoic acid (EPA, 20:5n-3), docosahexaenoic acid (DHA, 22:6n-3) and arachidonic acid (ARA, 20:4n-6). Both EPA and ARA are precursors for biologically active eicosanoids that are vital components of cell membranes and play many dynamic roles in mediating and controlling a wide array of cellular activities (Crawford et al. 1989; Harrison 1990; Henderson et al. 1996; see Chap. 9). Since n-3 and n-6 PUFA cannot be synthesized de novo by most metazoans, they must be included in the diet, either as EPA, DHA and ARA, or as their precursors, such as α-linolenic acid (ALA, 18:3n-3, precursor of EPA and DHA) and linoleic acid (LIN, 18:2n-6, precursor of ARA) (Bell et al. 1986; Sargent et al. 1995). Both ALA and LIN are produced in the thylacoid membranes of algae and plants with chlorophyll (Sargent at al. 1987).

 • 583.
  Ahlgren, Jessika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Att Skriva sig till Framgång: En studie om skriv- och läsinlärning i skolan med fokus på arbetssättet ASL, Att Skriva sig till Läsning.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There has been a discussion for many years now in Sweden regarding the use of computers in the classrooms. In some schools teachers and pupils are working with a type of method called ASL, wich freely translated means ”writing your way into reading”. With this method the pupils use computor keyboards instead of pencils when learning how to read and write. The purpose with this method is that it is believed to be easier to learn how to write than how to read. Another purpose with this method is that children lacking the fine motor skills needed can also learn how to write in early age.In this study a number of interviews has been made with teachers regarding their experience of the method. The main questions were about the teachers experiences regarding advantages and disadvantages using this method and how they had adjusted the method, if needed, at their schools.The result of this study shows that when working with ASL, the teachers find the pupils become more positive and more engaged in their school work, they also see a quicker progress of the pupils writing skills.. The factors that the teachers found less satisfying was that the teachers need to have a lot of knowledge about different methods used in the reading and writing education in order to optimaize ASL, they also found that some pupils, even when working with computors, still have difficulties reaching their goals. These pupils still need extra help and support.The schools has made some adjustments in order to optimize the method. Some schools start to train handwriting in earlier years than ASL suggests. All of the schools in the study combines this way of working with other methods. The teachers at the different schools are also helped to deepen their knowledge about the method with further training in ASL.

 • 584. Ahlgren, Joakim
  et al.
  De Brabandere, Heidi
  Reitzel, Kasper
  Rydin, Emil
  Gogoll, Adolf
  Waldeback, Monica
  Sediment phosphorus extractants for phosphorus-31 nuclear magnetic resonance analysis: A quantitative evaluation2007In: Journal of Environmental Quality, ISSN 0047-2425, E-ISSN 1537-2537, Vol. 36, no 3, p. 892-898Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The influence of pre-extractant, extractant, and post-extractant on total extracted amounts of P and organic P compound groups measured with 31 P nuclear magnetic resonance (P-31-NMR) in lacustrine sediment was examined. The main extractants investigated were sodium hydroxide (NaOH) and sodium hydroxide ethylenediaminetetraacetic acid (NaOH-EDTA) with bicarbonate buffered dithionite (BD) or EDTA as pre-extractants. Post extractions were conducted using either NaOH or NaOH-EDTA, depending on the main extractant. Results showed that the most efficient combination of extractants for total P yield was NaOH with EDTA as pre-extractant, yielding almost 50% more than the second best procedure. The P compound groups varying the most between the different extraction procedures were polyphosphates and pyrophosphates. NaOH with BD as pre-extractant was the most efficient combination for these compound groups.

 • 585. Ahlgren, Joakim
  et al.
  Djodjic, Faruk
  Borjesson, G.
  Mattsson, L.
  Identification and quantification of organic phosphorus forms in soils from fertility experiments2013In: Soil use and management, ISSN 0266-0032, E-ISSN 1475-2743, Vol. 29, p. 24-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The effects of soil type, crop rotation, fertilizer type and application rate on the composition of organic phosphorus (P) compounds in soils from four sites in a Swedish long-term fertilizer experiment were investigated with 31P-NMR. Soil textures investigated were loamy sand, sandy loam, silty clay loam and clay. Phosphorus has been added to the soils since the 1950s and 1960s at four different rates in the form of either mineral fertilizer or a combination of manure and mineral fertilizer. Results show that in soils receiving no P addition, most of the soil P was present in the form of phosphate monoesters (6070%, depending on soil type). However, a P addition equivalent to the amount of P removed annually by harvest altered this relationship so that the soils were dominated by orthophosphate instead. This trend became more obvious with increasing P addition. At the greatest P application rate, orthophosphate comprised 70% or more of the total extracted P in all the soils. These changes in the soil were due entirely to increase in orthophosphate, because the amounts of monoesters did not change with increasing P additions. This was true both for mineral fertilizer and the combination of manure and mineral fertilizer P. Soil type and crop rotation did not influence the results. The results indicate that there is no apparent build-up of organic P in the soils, but that P addition mainly affects the orthophosphate amounts in the soils regardless of form or amount of fertilizer.

 • 586. Ahlgren, Joakim
  et al.
  Djodjic, Faruk
  Wallin, Mats
  Barium as a Potential Indicator of Phosphorus in Agricultural Runoff2012In: Journal of Environmental Quality, ISSN 0047-2425, E-ISSN 1537-2537, Vol. 41, no 1, p. 208-216Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In many catchments, anthropogenic input of contaminants, and in particular phosphorus (P), into surface water is a mixture of agricultural and sewage runoff. Knowledge about the relative contribution from each of these sources is vital for mitigation of major environmental problems such as eutrophication. In this study, we investigated whether the distribution of trace elements in surface waters can be used to trace the contamination source. Water from three groups of streams was investigated: streams influenced only by agricultural runoff, streams influenced mainly by sewage runoff, and reference streams. Samples were collected at different flow regimes and times of year and analyzed for 62 elements using ICP-MS. Our results show that there are significant differences between the anthropogenic sources affecting the streams in terms of total element composition and individual elements, indicating that the method has the potential to trace anthropogenic impact on surface waters. The elements that show significant differences between sources are strontium (p < 0.001), calcium (p < 0.004), potassium (p < 0.001), magnesium (p < 0.001), boron (p < 0.001), rhodium (p = 0.001), and barium (p < 0.001). According to this study, barium shows the greatest potential as a tracer for an individual source of anthropogenic input to surface waters. We observed a strong relationship between barium and total P in the investigated samples (R-2 = 0.78), which could potentially be used to apportion anthropogenic sources of P and thereby facilitate targeting of mitigation practices.

 • 587.
  Ahlgren, Joakim
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF). The Swedish Institute for the Marine Environment, PO Box 260, SE-40530 Göteborg, Sweden.
  Grimvall, Anders
  Omstedt, Anders
  Rolff, Carl
  Wikner, Johan
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF). The Swedish Institute for the Marine Environment, PO Box 260, SE-40530 Göteborg, Sweden.
  Temperature, DOC level and basin interactions explain the declining oxygen concentrations in the Bothnian Sea2017In: Journal of Marine Systems, ISSN 0924-7963, E-ISSN 1879-1573, Vol. 170, p. 22-30Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Hypoxia and oxygen deficient zones are expanding worldwide. To properly manage this deterioration of the marine environment, it is important to identify the causes of oxygen declines and the influence of anthropogenic activities. Here, we provide a study aiming to explain the declining oxygen levels in the deep waters of the Bothnian Sea over the past 20 years by investigating data from environmental monitoring programmes. The observed decline in oxygen concentrations in deep waters was found to be primarily a consequence of water temperature increase and partly caused by an increase in dissolved organic carbon (DOC) in the seawater (R-Adj(2). = 0.83) as well as inflow from the adjacent sea basin. As none of the tested eutrophication-related predictors were significant according to a stepwise multiple regression, a regional increase in nutrient inputs to the area is unlikely to explain a significant portion of the oxygen decline. Based on the findings of this study, preventing the development of anoxia in the deep water of the Bothnian Sea is dependent on the large-scale measures taken to reduce climate change. In addition, the reduction of the nutrient load to the Baltic Proper is required to counteract the development of hypoxic and phosphate-rich water in the Baltic Proper, which can form deep water in the Bothnian Sea. The relative importance of these sources to oxygen consumption is difficult to determine from the available data, but the results clearly demonstrate the importance of climate related factors such as temperature, DOC and inflow from adjacent basins for the oxygen status of the sea.

 • 588. Ahlgren, Joakim
  et al.
  Reitzel, Kasper
  Danielsson, Rolf
  Gogoll, Adolf
  Rydin, Emil
  Biogenic phosphorus in oligotrophic mountain lake sediments: Differences in composition measured with NMR spectroscopy2006In: Water Research, ISSN 0043-1354, E-ISSN 1879-2448, Vol. 40, no 20, p. 3705-3712Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Phosphorus (P) composition in alkaline sediment extracts from three Swedish oligotrophic mountain lakes was investigated using P-31-NMR spectroscopy. Surface sediments from one natural lake and two mature reservoirs, one of which has received nutrient additions over the last 3 years, were compared with respect to biogenic P composition. The results show significant differences in the occurrence of labile and biogenic P species in the sediments of the different systems. The P compound groups that varied most between these three systems were pyrophosphate and polyphosphates, compound groups known to play an important role in sediment P recycling. The content of these compound groups was lowest in the reservoirs and may indicate a coupling between anthropogenic disturbances (i.e., impoundment) to a water system and the availability of labile P species in the sediment. A statistical study was also conducted to determine the accuracy and reliability of using P-31-NMR spectroscopy for quantification of sediment P forms. (c) 2006 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 589. Ahlgren, Joakim
  et al.
  Reitzel, Kasper
  De Brabandere, Heidi
  Gogoll, Adolf
  Rydin, Emil
  Release of organic P forms from lake sediments2011In: Water Research, ISSN 0043-1354, E-ISSN 1879-2448, Vol. 45, no 2, p. 565-572Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The effects of different physical and chemical conditions on the decomposition and release of organic and inorganic P compound groups from the sediment of Lake Erken were investigated in a series of laboratory experiments. Conditions investigated were temperature, oxygen level, and the effects of additions of carbon substrate (glucose) and poison (formalin). The effects on the P compound groups were determined by measurements with (31)P NMR before and after the experiments, as well as analysis of P in effluent water throughout the experiment. Phosphate analysis of the effluent water showed that oxygen level was the most influential in terms of release rates, with the sediments under anoxic conditions generally releasing more phosphate than the other treatments. (31)P NMR showed that the various treatments did influence the P compound group composition of the sediment. In particular, the addition of glucose led to a decrease in orthophosphate and polyphosphate while the addition of formalin led to a decrease in phosphorus lipids, DNA-phosphate and polyphosphate. Oxic conditions resulted in an increase in polyphosphates, and anoxic conditions in a decrease in these. Temperature did not seem to affect the composition significantly. (c) 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 590. Ahlgren, Joakim
  et al.
  Reitzel, Kasper
  Tranvik, Lars
  Gogoll, Adolf
  Rydin, Emil
  Degradation of organic phosphorus compounds in anoxic Baltic Sea sediments: A P-31 nuclear magnetic resonance study2006In: Limnology and Oceanography, ISSN 0024-3590, E-ISSN 1939-5590, Vol. 51, no 5, p. 2341-2348Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The composition and abundance of phosphorus extracted by NaOH-ethylenediaminetetraacetic acid from anoxic Northwest Baltic Sea sediment was characterized and quantified using solution P-31 nuclear magnetic resonance. Extracts from sediment depths down to 55 cm, representing 85 yr of deposition, contained 18.5 g m(-2) orthophosphate. Orthophosphate monoesters, teichoic acid P, microbial P lipids, DNA P, and pyrophosphate corresponded to 6.7, 0.3, 1.1, 3.0, and 0.03 g P m(-2), respectively. The degradability of these compound groups was estimated by their decline in concentration with sediment depth. Pyrophosphate had the shortest half-life (3 yr), followed by microbial P lipids with a half-life of 5 yr, DNA P (8 yr), and orthophosphate monoesters (16 yr). No decline in concentration with sediment depth was observed for orthophosphate or teichoic acid P.

 • 591.
  Ahlgren, Joakim
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF). Havsmiljöinstitutet.
  Rolff, Carl
  Stockholms universitet.
  Grimvall, Anders
  Havsmiljöinstitutet.
  Omstedt, Anders
  Göteborgs universitet.
  Wikner, Johan
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Marine Sciences Centre (UMF). Havsmiljöinstitutet.
  Orsaker till minskande syrehalter i Bottenhavet2017Report (Refereed)
  Abstract [sv]

  Resultat från den nationella miljöövervakningen visar att syrehalterna i Bottenhavet har minskat sedan 1970-talet, en minskning som accelererat från 1990. För att ha möjlighet att på något sätt kunna åtgärda denna försämring av den marina miljön är det nödvändigt att identifiera orsakerna till denna syreminskning, eftersom olika orsaker kan kräva olika former av åtgärder. Om orsaken till exempel är ökad syreförbrukning beroende på regional övergödning, skulle detta innebära ökat behov av regionala reningsåtgärder. Målsättningen med projektet var därmed att ge en tillförlitlig förklaring till de sjunkande syrehalterna i Bottenhavet under de senaste 20 åren genom att använda data från de nationella miljöövervakningsprogrammen. De huvudhypoteser som undersöktes som orsaker till de sjunkande syrehalterna var:  • Ökad regional gödning av Bottenhavet och därmed ökad produktion.  • Tillförsel av syrefattigt och fosfatrikt från Egentliga Östersjön.  • Starkare haloklin och försämrad ventilation av Bottenhavets djupvatten.  • Ökad temperatur och ökad tillförsel av löst organiskt kol. Analys av tidsserier och modellanalyser utifrån miljöövervaknings- och forskningsdata visade att den observerade syrehaltsminskningen i Bottenhavets djupvatten främst beror på en ökning av vattentemperaturen och delvis på en ökning av löst organiskt kol i vattnet, samt tillflöde från Egentliga Östersjön. Dataanalysen visade däremot inget tydligt stöd för att ökad produktion av biomassa i Bottenhavet orsakat de minskande syrehalterna. Detta gäller indikatorer för växtplankton, sedimentation och bakterieplankton som alla förväntas öka vid ökad produktion och det finns således inga direkta indicier för att stödja hypotesen om ökad gödning av Bottenhavet.  Sammantaget visar de analyser som gjorts inom projektet att Bottenhavets framtida hälsa främst gynnas av en kombination av åtgärder för att motverka globala klimatförändringar, samt åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten i Egentliga Östersjön. Näringstillförsel från Bottenhavets avrinningsområden bedöms främst ha haft betydelse för syresituationen i kustnära vattenförekomster. Den bedöms därför inte i betydande omfattning ha orsakat de minskande syrehalterna i Bottenhavets utsjöområden.  

 • 592. Ahlgren, Joakim
  et al.
  Tranvik, L
  Gogoll, A
  Waldeback, M
  Markides, K
  Rydin, E
  Sediment depth attenuation of biogenic phosphorus compounds measured by P-31 NMR2005In: Environmental Science and Technology, ISSN 0013-936X, E-ISSN 1520-5851, Vol. 39, no 3, p. 867-872Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Being a major cause of eutrophication and subsequent loss of water quality, the turnover of phosphorus (P) in lake sediments is in need of deeper understanding. A major part of the flux of P to eutrophic lake sediments is organically bound or of biogenic origin. This P is incorporated in a poorly described mixture of autochthonous and allochthonous sediment and forms the primary storage of P available for recycling to the water column, thus regulating lake trophic status. To identify and quantify biogenic sediment P and assess its lability, we analyzed sediment cores from Lake Erken, Sweden, using traditional P fractionation, and in parallel, NaOH extracts were analyzed using (31)p NMR. The surface sediments contain orthophosphates (ortho-P) and pyrophosphates (pyro-P), as well as phosphate mono- and diesters. The first group of compounds to disappear with increased sediment depth is pyrophosphate, followed by a steady decline of the different ester compounds. Estimated half-life times of these compound groups are about 10 yr for pyrophosphate and 2 decades for mono- and diesters. Probably, these compounds will be mineralized to ortho-P and is thus potentially available for recycling to the water column, supporting further growth of phytoplankton. In conclusion, P-31 NMR is a useful tool to asses the bioavailability of certain P compound groups, and the combination with traditional fractionation techniques makes quantification possible.

 • 593.
  Ahlgren, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Hed, Erika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business.
  Vi eller dom?: En fallstudie om anställdas tillhörighet2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 594.
  Ahlgren, Olof
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Orthopaedics.
  Kalciumbrist - osteoporos: parathyreoideaes roll vid adaptionen till lågt kalciumintag hos vuxna råttor1975Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
 • 595.
  Ahlgren, Per
  et al.
  Department of e-Resources, University Library, Stockholm University.
  Colliander, Cristian
  Högskolan i Jönköping, Högskolebiblioteket.
  Document-document similarity approaches and science mapping: experimental comparison of five approaches2009In: Journal of Informetrics, ISSN 1751-1577, E-ISSN 1875-5879, Vol. 3, no 1, p. 49-63Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper treats document-document similarity approaches in the context of science mapping. Five approaches, involving nine methods, are compared experimentally. We compare text-based approaches, the citation-based bibliographic coupling approach, and approaches that combine text-based approaches and bibliographic coupling. Forty-three articles, published in the journal Information Retrieval, are used as test documents. We investigate how well the approaches agree with a ground truth subject classification of the test documents, when the complete linkage method is used, and under two types of similarities, first-order and second-order. The results show that it is possible to achieve a very good approximation of the classification by means of automatic grouping of articles. One text-only method and one combination method, under second-order similarities in both cases, give rise to cluster solutions that to a large extent agree with the classification.

 • 596.
  Ahlgren, Per
  et al.
  Department of e-Resources, University Library, Stockholm University.
  Colliander, Cristian
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Persson, Olle
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Field normalized citation rates, field normalized journal impact and Norwegian weights for allocation of university research funds2012In: Scientometrics, ISSN 0138-9130, E-ISSN 1588-2861, Vol. 92, no 2, p. 767-780Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We compared three different bibliometric evaluation approaches: two citationbased approaches and one based on manual classification of publishing channels into quality levels. Publication data for two universities was used, and we worked with two levels of analysis: article and department. For the article level, we investigated the predictive power of field normalized citation rates and field normalized journal impact with respect to journal level. The results for the article level show that evaluation of journals based on citation impact correlate rather well with manual classification of journals into quality levels. However, the prediction from field normalized citation rates to journal level was only marginally better than random guessing. At the department level, we studied three different indicators in the context of research fund allocation within universities and the extent to which the three indicators produce different distributions of research funds. It turned out that the three distributions of relative indicator values were very similar, which in turn yields that the corresponding distributions of hypothetical research funds would be very similar.

 • 597.
  Ahlgren, Per
  et al.
  School of Education and Communication in Engineering Sciences (ECE), KTH Royal Institute of Technology, Sweden.
  Colliander, Cristian
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Umeå University, Umeå University Library.
  Sjögårde, Peter
  School of Education and Communication in Engineering Sciences (ECE), KTH Royal Institute of Technology, Sweden; Department of ALM, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Exploring the Relation Between Referencing Practices and Citation Impact: A Large-Scale Study Based on Web of Science Data2018In: Journal of the Association for Information Science and Technology, ISSN 2330-1635, E-ISSN 2330-1643, Vol. 69, no 5, p. 728-743Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this large-scale contribution, we deal with the relationship between properties of cited references of Web of Science articles and the field normalized citation rate of these articles. Using nearly 1 million articles, and three classification systems with different levels of granularity, we study the effects of number of cited references, share of references covered by Web of Science, mean age of references and mean citation rate of references on field normalized citation rate. To expose the relationship between the predictor variables and the response variable, we use quantile regression. We found that a higher number of references, a higher share of references to publications within Web of Science and references to more recent publications correlate with citation impact. A correlation was observed even when normalization was done with a finely grained classification system. The predictor variables affected citation impact to a larger extent at higher quantile levels. Regarding the relative importance of the predictor variables, citation impact of the cited references was in general the least important variable. Number of cited references carried most of the importance for both low and medium quantile levels, but this importance was lessened at the highest considered level.

 • 598.
  Ahlgren, Per
  et al.
  School of Education and Communication in Engineering Sciences (ECE), KTH Royal Institute of Technology, 100 44 Stockholm, Sweden.
  Pagin, Peter
  Department of Philosophy, Stockholm University, 106 91 Stockholm, Sweden.
  Persson, Olle
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Svedberg, Maria
  Department of Philosophy, Stockholm University, 106 91 Stockholm, Sweden.
  Bibliometric analysis of two subdomains in philosophy: free will and sorites2015In: Scientometrics, ISSN 0138-9130, E-ISSN 1588-2861, Vol. 103, no 1, p. 47-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study we tested the fruitfulness of advanced bibliometric methods for mapping subdomains in philosophy. The development of the number of publications on free will and sorites, the two subdomains treated in the study, over time was studied. We applied the cocitation approach to map the most cited publications, authors and journals, and we mapped frequently occurring terms, using a term co-occurrence approach. Both subdomains show a strong increase of publications in Web of Science. When we decomposed the publications by faculty, we could see an increase of free will publications also in social sciences, medicine and natural sciences. The multidisciplinary character of free will research was reflected in the cocitation analysis and in the term co-occurrence analysis: we found clusters/groups of cocited publications, authors and journals, and of co-occurring terms, representing philosophy as well as non-philosophical fields, such as neuroscience and physics. The corresponding analyses of sorites publications displayed a structure consisting of research themes rather than fields. All in all, both philosophers involved in this study acknowledge the validity of the various networks presented. Bibliometric mapping appears to provide an interesting tool for describing the cognitive orientation of a research field, not only in the natural and life sciences but also in philosophy, which this study shows.

 • 599.
  Ahlgren, Per
  et al.
  Department of e-Resources, University Library, Stockholm University, SE-106 91 Stockholm, Sweden.
  Persson, Olle
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Globalization of citations and collaboration: a study of twelve journals2012In: Proceedings of 17th International Conference on Science and Technology Indicators / [ed] Éric Archambault, Yves Gingras and Vincent Larivière, 2012, p. 23-32Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We treated citations and collaboration from a spatial point of view with respect to twelve journals. Eleven of the journals are from the field of information science, the remaining one from the nanotechnology field. Publication data from Web of Science were used. The twelve journals were compared with respect to mean global impact (in terms of geographical citation distance), citation impact, share of foreign country citation links, degree of concentration of country citation links, and mean geographical collaboration distance. The information science journals oriented towards research evaluation tended to have lower global impact than the more general information science journals, whereas a reversed pattern was observed regarding share of foreign country citation links. For the relation between global impact and citation impact, there was a weak similarity between the global impact ordering and the citation impact ordering of the journals. Regarding the degree of concentration of country citation links, the links were found to be highly concentrated to certain countries, irrespective of if cited or citing countries were considered. For geographical collaboration distance, the nanotechnology journal in the study, Nature Nanotechnology, had the highest indicator value, which is in agreement with the outcome for global impact.

 • 600.
  Ahlgren, Per
  et al.
  Department of e-Resources, University Library, Stockholm University.
  Persson, Olle
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Tijssen, Robert
  Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University, PO Box 905, 2300 AX Leiden, The Netherlands.
  Geographical distance in bibliometric relations within epistemic communities2013In: Scientometrics, ISSN 0138-9130, E-ISSN 1588-2861, Vol. 95, no 2, p. 771-784Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Scientists collaborate increasingly on a global scale. Does this trend also hold for other bibliometric relations such as direct citations, cocitations and shared references? This study examines citation-based relations in publications published in the journal Scientometrics from 1981 to 2010. Different measures of Mean Geographical Distance (MGD) are tested. If we take all citation links into consideration, there is no indication of MGD increase, but when we look at maximum distances of each relation, a weak tendency of increasing MGD could be observed. One major factor behind the lack of growth of mean distances is the form of the distribution of citation links over distances. Our data suggest that the interactions might grow simultaneously for both short and long distances.

9101112131415 551 - 600 of 87282
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf