umu.sePublications
Change search
Refine search result
9101112 551 - 572 of 572
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 551.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts.
  Mullonen, Irma I.
  Pedersen, Aud-Kirsti
  Vahtola, Jouko
  Valtonen, Taarna
  Place names (Toponyms)2016In: Encyclopedia of the Barents Region: Vol. II, N-Y / [ed] Mats-Olov Olsson (Editor-in-Chief), Fredrick Backman, Alexey Golubev, Björn Norlin, and Lars Ohlsson (Co-Editors), and Lars Elenius (Assistant and Graphics Editor), Olso: Pax Forlag, 2016, p. 173-179Chapter in book (Refereed)
 • 552.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Nordman, Marianne
  Språkmöten i Västerbotten och Österbotten2017Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  I boken medverkar 13 skribenter, samtliga med band till den akademiska miljön i den västerbottniska och i den österbottniska regionen. Västerbotten representeras av sex skribenter och Österbotten av sju. Bidragen i boken har genomgått en redaktionell granskning.

  Boken har tematiskt delats in i fyra avdelningar, var och en med sitt lokala perspektiv. Den inledande avdelningen, "Språkliga landskap", handlar om det språkliga landskapet i Västerbotten och Österbotten, om dynamiken i relationen mellan enspråkighet och flerspråkighet, och ger en bakgrund till studierna i de följande avsnitten.

  Den andra avdelningen, "Möten i Västerbotten", ger i det första bidraget en översikt över Umeåbaserad forskning i språkliga och kulturella mönster i norra Sverige. Uppsatsen tar som utgångspunkt den forskning i nordiska språk som under en lång följd av år bedrivits vid Umeå universitet. Fokus ligger på teman som språketnografi, kulturgränser, språkgeografi, ortnamn och skriftbruk, allt inom nordsvenskt område. Den moderna Umeåsvenskan som ett norrländskt stadsspråk presenteras i avdelningens andra uppsats, där också två Umeåungdomar får ge sin syn på dialekt och identitet.  

  Den tredje avdelningen i boken, "Möten mellan Västerbotten och Österbotten", fokuserar i den första uppsatsen på de språkmöten som ägt rum i Kvarken mellan säljägarna och som satt sina märken i jägarnas ordförråd för säl och för verksamheter i samband med säljakten. Två uppsatser anknyter till kontakterna på båda sidor om Kvarken genom att ge en inblick i spår som avsatts i olika typer av namn. Det gemensamma ordspråksmaterialet, framför allt i Skelleftebygden och Jakobstadstrakten, får sin belysning i avdelningens sista uppsats.

  Bokens fjärde avdelning, "Möten i Österbotten", inleds med en överblick över den forskning som bedrivits i tvåspråkighet i Vasaregionen och lyfter fram den bild som forskningen ger av två- och flerspråkighet i olika miljöer: på arbetsplatsen, inom servicen, i möteskontext, inom utbildningen och inom kulturen men också hos enskilda individer. Språkundervisningens roll för två- och flerspråkighet och hur den didaktiska verksamheten kan utvecklas och förverkligas betonas i en uppsats som visar på den språkbadsundervisning och de tandemförsök som gjorts utgående från forskningsmiljön i Vasa. I en av uppsatserna redogörs för hur namn på vägar i det finska Lillkyro fick sin svenska »komplettering» när Vasa och Lillkyro fusionerades. En annan uppsats med stark anknytning till Vasamiljön är en folkdialektologisk studie av några Vasasvenskars syn på språket i staden. Språkmöten på individnivå illustreras genom en Vasaflicka med Downs syndrom, och avdelningen avslutas bredare med språkmöten både individuellt och i grupp, förankrat i Närpes.

  Språkmöten är, så som vi illustrerat dem i boken, ett mångfasetterat begrepp som kan ses ur en mängd synvinklar. Språkmöten äger rum inom den enskilda individen som en fråga om tvåspråkighet, flerspråkighet, språkval och individuell språkanvändning. Språkmöten sker olika individer emellan i regionalt språkbruk men också i samtal sådana som dem mellan säljägarna i Kvarken. Språkmöten kommer till i officiella situationer som på arbetsplatser, möten, sammanträden men även i den officiella skyltningen på platser och vägar. Också kulturen och den konkreta geografin lyfter fram språkmöten i dialektord, ortnamn och ordspråk där gemenskapen och samhörigheten mellan Västerbotten och Österbotten tydligt dokumenteras.

  Boken Språkmöten i Västerbotten och Österbotten visar den nära växelverkan som funnits inom Kvarkenregionen i gångna tider, den växelverkan som finns i dag och den som har en stark potential att finnas också i framtiden. Språket lever, språken möts över Kvarken och språken möts på båda sidor om Kvarken i ett ständigt språkligt kretslopp.

 • 553.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Palm, Fredrik
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Diabas – nordisk ordgeografisk databas2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Diabas – North Germanic geolexical database

  Online database to explore, visualize words in North Germanic dialects with dynamic maps, tables etc. Login required, contact Authors for permission

 • 554.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Comparative Literature and Scandinavian Languages.
  Platzack, Christer
  Hallberg, Göran
  Litteraturkrönika 2005: Claudia Bornholdt, Engaging Moments. The Origins of Medieval Bridal-Quest Narrative; Boulhosa, Patricia Pires, Icelanders and the Kings of Norway. Mediaeval Sagas and Legal Texts; Catharina Nyström Höög, Teamwork? Man kan lika gärna samarbeta. Svenska åsikter om importord; Margaret Clunies Ross, A history of Old Norse Poetry and Poetics; Svenskan i Finland 8. Red. Kristina Nikula, Harry Lönnroth, Kaisa Alanen, Carl-Eric Johansson; John McKinnell, Meeting the Other in Norse Myth and Legend; Literacy in Medieval and Early Modern Scandinavian Culture. Ed. Pernille Hermann; Klaus Böldl, Eigi einhamr. Beiträge zum Weltbild der Eyrbyggja und anderer Isländersagas; Læsemåder. Udgavetyper og målgrupper. Bidrag til en konference afholdt af Nordisk Netværk for Editionsfilologer 10.–12. oktober 2003. Red. Per Dahl, Johnny Kondrup & Karsten Kynde; Hilde Sollid, Språkdannelse og -stabilisering i møtet mellom kvensk og norsk; Shamanhood – an endangered language. Ed. Juha Pentikäinen and Péter Simoncsics2006In: Arkiv för nordisk filologi, ISSN 0066-7668, Vol. 121, p. 275-307Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 555.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Comparative Literature and Scandinavian Languages.
  Platzack, Christer
  Hallberg, Göran
  Litteraturkrönika: Bl.a.:Karin Milles, Kvinnor och män i möte. En samtalsanalytisk studie av interna arbetsmöten; Tuve Skånberg, Glömda gudstecken. Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken; Astrid van Nahl, Einführung in das Altisländische. Ein Lehr- und Lesebuch; Sören Norbys räkenskapsbok för Gotland 1523-24. Utgiven med inledning och register av Evert Melefors med skattehistorisk översikt av Tryggve Siltberg; Boel Englund & Per Ledin (red.), Teoretiska perspektiv på sakprosa; Historia Norwegie. Edited by Inger Ekrem and Lars Boje Mortensen. Translated by Peter Fischer; Svenskt ortnamnslexikon. Utarbetat inom Språk- och folkminnesinstitutet och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Redaktör: Mats Wahlberg; Ottar Grønvik, Der Rökstein. Über die religiöse Bestimmung und das weltliche Schicksal eines Helden aus der frühen Wikingerzeit;2004In: Arkiv för nordisk filologi, no 119, 2004, p. 249-291Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Karin Milles, Kvinnor och män i möte. En samtalsanalytisk studie av interna arbetsmöten; Tuve Skånberg, Glömda gudstecken. Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken; Astrid van Nahl, Einführung in das Altisländische. Ein Lehr- und Lesebuch; Sören Norbys räkenskapsbok för Gotland 1523-24. Utgiven med inledning och register av Evert Melefors med skattehistorisk översikt av Tryggve Siltberg; Boel Englund & Per Ledin (red.), Teoretiska perspektiv på sakprosa; Historia Norwegie. Edited by Inger Ekrem and Lars Boje Mortensen. Translated by Peter Fischer; Svenskt ortnamnslexikon. Utarbetat inom Språk- och folkminnesinstitutet och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Redaktör: Mats Wahlberg; Ottar Grønvik, Der Rökstein. Über die religiöse Bestimmung und das weltliche Schicksal eines Helden aus der frühen Wikingerzeit; MISS. Meddelanden från institutionen för svenska språket [vid Göteborgs universitet Nr 44. Charlotte Lindström, Vore finns ju … Om översättning av spansk konjunktiv till svenska. – Nr 45. Peter Wennerholm, Det är som att köra bil med endast en ratt. En undersökning av bildspråket i gymnasisters skrivande. – Nr 46. Martin Sandberg, Gränsmarkörerna så, då och Ø i gymnasisters tal- och skriftspråk. Kvantitativa och funktionella aspekter på adjunktionella så/platshållar-så. – Nr 47. Lisa Niklasson, ”emedan jag gek ständigt naken”. En jämförande studie av bisatsledföljden i utgåvorna 1674 och 1743 av Nils Matson Kiöpings resa; Från Närpesdialekt till EU-svenska. Festskrift till Kristina Nikula. Redigerad av Harry Lönnroth; Namn och språk i när och fjärran. Hyllningsskrift till Marianne Blomqvist den 24 september 2002. Redigerad av Ann-Marie Ivars under medverkan av Pirkko Lilius, Anne-Marie Londen och Mirja Saari; Vägar till Midgård. ISSN 1650-5905. 1. Myter om det nordiska. Mellan romantik och politik. Red.: Catharina Raudvere, Anders Andrén & Kristina Jennbert. – 2. Plats och praxis. Studier av nordisk förkristen ritual. Red.: Kristina Jennbert, Anders Andrén & Catharina Raudvere. – 3. Catharina Raudvere, Kunskap och insikt i norrön tradition. Mytologi, ritualer och trolldomsanklagelser; Skånes ortnamn. Ser. A Bebyggelsenamn, 12 Luggude härad med Höganäs stad. Helsingborgs stad. Av Bertil Ejder under medverkan av Göran Hallberg och Claes Ringdahl; Gunnar Tingbjörn, Engelskt lån i svenskt idrottsspråk; Språk i endring. Indre norsk språkhistorie. Red.: Jan Terje Faarlund; Brit Mæhlum, Gunnstein Akselberg, Unn Røyneland och Helge Sandøy, Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk; Jan Einarsson, Språksociologi; Lyssna på svenska dialekter! Cd med utskrifter och översättningar utgiven av Språk- och folkminnesinstitutet genom Eva Thelin; Old Norse Myths, Literature and Society. Edited by Margaret Clunies Ross.; Einar Ólafur Sveinsson, The folk-stories of Iceland. Revised by Einar G. Pétursson, translated by Benedikt Benedikz, edited by Anthony .

 • 556.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Reinhammar, Maj
  Utgivarnas förord2016In: Ortnamnsstudier i urval / [ed] Lennart Elmevik, Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur , 2016, p. 7-8Chapter in book (Other academic)
 • 557.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts. Institutionen för språkstudier.
  Strzelecka, ElżbietaMittuniversitetet.
  Mellannnorrland i centrum: språkliga och historiska studier tillägnade profssor Eva Nyman2017Collection (editor) (Refereed)
 • 558.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Sundström, OlleUmeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.Klein, BarbroSjöberg, Kjell
  Journal of Northern Studies: Published by Umeå university & The Royal Skyttean Society2009Collection (editor) (Refereed)
 • 559.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Comparative Literature and Scandinavian Languages.
  Svanberg, Ingvar
  Mjölke - Rallarros: Epilobium angustifolium2005In: Människan och floran, Centrum för biologisk mångfald, Uppsala , 2005, p. 193-194Chapter in book (Other academic)
 • 560.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Comparative Literature and Scandinavian Languages.
  Thelin, Eva
  Aktuell litteratur om svenska dialekter.: En krönika sammanställd av Lars-Erik Edlund och Eva Thelin2004In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, p. 119-126Article, review/survey (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 561.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Comparative Literature and Scandinavian Languages.
  Thelin, Eva
  Westerberg, Anna
  Aktuell litteratur om svenska dialekter: en krönika2005In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, p. 119-126Article, review/survey (Other academic)
 • 562.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Comparative Literature and Scandinavian Languages.
  Thelin, Eva
  Westerberg, Anna
  Aktuell litteratur om svenska dialekter: en krönika2008In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, Vol. 129, p. 127-138Article in journal (Other academic)
 • 563.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Thelin, Eva
  Westerberg, Anna
  Aktuell litteratur om svenska dialekter: en krönika2007In: Svenska landsmål och svenskt folkliv, ISSN 0347-1837, Vol. 130, p. 125-133Article in journal (Other academic)
 • 564.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies. Nordiska språk.
  van Nahl, Astrid
  Dialectologia et Gelinguistica DiG: Journal of the International Society for Dialectology and Gelinguistics2008Collection (editor) (Refereed)
 • 565.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Comparative Literature and Scandinavian Languages.
  van Nahl, Astrid
  Dialectologia et Geolinguistica: Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics2006Collection (editor) (Refereed)
 • 566.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Comparative Literature and Scandinavian Languages.
  van Nahl, Astrid
  Dialectologia et Geolinguistica, No. 15: Journal of the International Society for Dialectology and Geolinguistics2007Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Dialectologia et Geolinguistica publishes contributions on the variation of languages world-wide, systematic and inherent, diachronic and synchronic, regional and social, based on either oral or written data. It is open to all theoretical and methodological approaches. The journal also furthers interdisciplinary research. Moreover, Dialectologia et Geolinguistica carries reports on the scholarly activities of national language research institutes, reviews, and conference reports.

 • 567.
  Edlund, Lars-Erik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Yttergren, Leif
  Skiing2016In: Encyclopedia of the Barents Region: Vol. II, N-Y / [ed] Mats-Olov Olsson (Editor-in-Chief), Fredrick Backman, Alexey Golubev, Björn Norlin, and Lars Ohlsson (Co-Editors), and Lars Elenius (Assistant and Graphics Editor), Oslo: Pax Forlag, 2016, p. 321-324Chapter in book (Refereed)
 • 568.
  Edlund, Lars-Eriklaed0001
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Gudrun Utterström 1928–20132013In: Nytt om namn, ISSN 0800-4676, Vol. 58, p. 44-45Article in journal (Other academic)
 • 569.
  Karlgren, Stina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Eckeryd, Robert
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  “The inquisitive vicar”: Bringing Jonas A. Nensen’s nineteenth century records of northern people’s life and culture to a wider audience2015In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 9, no 2, p. 100-108Article, review/survey (Other academic)
 • 570.
  Lindgren, Eva
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Interactive Media and Learning.
  Sullivan, Kirk P H
  Umeå University, Faculty of Arts, Philosophy and Linguistics. Lingvistik.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies. Nordliga studier.
  The story of Nils and Anders: some historical perspectives on reflection and writing development2006In: ISCHE 28: the 28th session of the International Standing Conference for the History of Education : technologies of the word : literacies in the history of education, Umeå: Department of Historical Studies, Teacher Education Faculty, Umeå University , 2006, p. 80-80Conference paper (Other academic)
 • 571.
  Palm, Fredrik
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Humlab.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Data mining, visualisation and publishing of Atlas of Nordic Dialects2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper presents an customized implementation of  the QVIZ-browser to support a multitude of research question towards a structured dataset of Nordic dialects, DIABAS. This is enabled by so called facetted browsing. of the relational database structure. Faceted browsing allows the creation of unpredictable arrangements of search criteria by the user. The system has been customized to support this rather new explorative mode of data mining combined with tools to make working map for future publication. The combination of data mining and creation of visual map enables the research to be using the system for analysis as well as providing content for planned publication Språkatlas (Founded by KGAA)

  The paper will mainly describe how the tool has been used to prepare the publication and how it has been used by the involved researchers with examples of research questions. The analysis of design and its usage will combine knowledge from the research area of Nordic Dialects as well as expertise of the query building mechanism involved under the hood of the system.

  In the paper the collaborative work will be described where special focus is on the translations process between the properties of the content, the research questions foreseen and the potentials and problems with the tools being used.

 • 572.
  Sundström, Olle
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Edlund, Lars-Erik
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  A great inspiration to us all: Special issue in honour of professor Håkan Rydving's 65th birthday2018In: Journal of Northern Studies, ISSN 1654-5915, Vol. 12, no 1, p. 7-10Article in journal (Other academic)
9101112 551 - 572 of 572
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf