umu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
9101112 551 - 583 of 583
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 551.
  Wide, Jessika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Genusperspektiv och kursspecifikt jämställdhetsarbete: En kartläggning2008Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  I juni 2006 fastställde universitetsstyrelsen Umeå universitets handlingsplan för åren 2007-2009. Handlingsplanen innehöll direkta och kraftfulla satsningar inom universitetets tre huvudområden: Forskning, utbildning och samverkan. En av satsningarna är projektet ”Kartläggning av genusperspektiv i utbildningen”, vars övergripande syfte är att stärka genusperspektivet i utbildningen för att främja kvalitativ jämställdhet vid universitetet och i samhället. Resultatet av projektet skall bl.a. användas som underlag för framtida pedagogisk utveckling och kompetenshöjningsinsatser. Föreliggande rapport utgör projektets slutrapport.

   Ett huvudsyfte med kartläggningen var att ta reda på i vilken utsträckning genusperspektivet och den könsmedvetna pedagogiken behandlas i utbildningar vid Umeå universitet. Det andra huvudsyftet var att ge en övergripande bild av hur genusperspektivet och den könsmedvetna pedagogiken behandlas, vilket har avgränsats till att undersöka hur institutionerna och programmen arbetar med detta.

  Kartläggningen baseras på en enkätundersökning, som gjordes i slutet av vårterminen 2007. Det skickades 216 enkäter till alla jämställdhetsföreträdare, studierektorer och programansvariga vid Umeå universitet. Svarsfrekvensen varierade mellan 56 % och 100 % beroende på fakultet och befattning, men totalt var svarsfrekvensen 77 %. I enkäten ställdes frågor om både genusperspektiv och könsmedveten pedagogik, där genusperspektiv handlar om undervisningens innehåll och könsmedveten pedagogik handlar om undervisningens form. Det visade sig att dessa två begrepp upplevdes som besvärliga av många respondenter. Det ansågs vara oklart vad begreppen innebar, vad skillnaden mellan de två begreppen var samt vilket stöd de hade i relevanta styrdokument. Detta är ett intressant resultat i sig, som förtjänar att uppmärksammas. Därutöver visar enkätundersökningen på framför allt på tre resultat.

  (1) Skillnader mellan fakulteterna: Det visade sig råda stora skillnader mellan fakulteterna med avseende på förankring, kompetens och rutiner inom genusperspektiv och könsmedveten pedagogik. På humanistisk fakultet samt fakulteten för lärarutbildning är det t.ex. över hälften av respondenterna som anser att detta arbete är väl förankrat bland lärarna, medan det på teknisk-naturvetenskaplig fakultet är 88 % av respondenterna som anser att arbetet är mycket lite eller inte alls förankrat. Överhuvudtaget verkar humanistisk fakultet, fakulteten för lärarutbildning samt samhällsvetenskaplig fakultet ha hunnit längst i arbetet, medan teknisk-naturvetenskaplig fakultet ligger långt efter. Medicinska fakulteten hamnar däremellan.

  (2) Ett individuellt projekt: Arbetet med genusperspektiv och könsmedveten pedagogik i undervisningen verkar enligt enkätundersökningen i hög grad vara beroende av den enskilde lärarens intresse och kunskaper. Det verkar vara så att det är ett personligt intresse hos läraren som ger kunskaper som leder till strategier, planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av dessa frågor. Om läraren inte är intresserad av genusperspektiv och könsmedveten pedagogik, går således studenterna miste om dessa bitar i sin utbildning.

  (3) ”Problemen”: Enligt enkätundersökningen anses de främsta problemen som försvårar arbetet med genusperspektiv och könsmedveten pedagogik i undervisningen vara lärarnas kunskapsbrister, undervisningsämnenas karaktär i sig, bristande intresse bland lärarna samt brist på tid eller andra resurser.

 • 552.
  Wide, Jessika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Jämställdhetscertifiering vid Umeå universitet: Vad, hur och varför?2007Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 553.
  Wide, Jessika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Kvinnor i glesbygd: Om kvinnors förvärvsmöjligheter efter 1950 i fyra glesbygdskommuner i Övre Norrlands inland1999Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 554.
  Wide, Jessika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Kvinnors politiska representation i svenska kommuner2011Inngår i: Nordisk kommunforskning: En forskningsöversikt med 113 projekt / [ed] Andreas Ivarsson, Göteborg: Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet , 2011, s. 30-35Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 555.
  Wide, Jessika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Regeringsformen och jämställdheten: En granskning av könsperspektivet i Grundlagsutredningen2011Inngår i: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 113, nr 3, s. 313-330Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Swedish Committee on Constitutional Reform worked during the period 2004-2008. It was assigned to conduct a comprehensive review of the Instrument of Government, the fundamental law which regulates the governing of Sweden. A gender researcher was engaged by the Committee to make an analysis of the Instrument of Government and to propose necessary changes. In the end nothing was changed in the content of the law; instead the main the main result was the adoption of a gender-neutral language. In this article I show that that gender was basically a non-issue in the Committee. There are two main explanations for this. First, gender is the basis of a hierarchical power structure in society. Issues of gender tend to be seen as deviant and not prioritized. Thus, gender is not easily formulated as a constitutional rule. Second, the Swedish tradition of constitutional minimalism makes it difficult to incorporate new issues in the constitution, as this violates institutionalized norms and traditions. 

 • 556.
  Wide, Jessika
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Hudson, Christine
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Den jämställda staden?: Om jämställdhet och delaktighet i stadsplaneringen2008Rapport (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Projektet »Jämställd planering« var ett samarbete mellan forskare vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet och tjänstepersoner vid Samhällsbyggnadskontoret och Stadsledningskontoret, Umeå kommun. Projektet pågick från september 2007 till januari 2008 och finansierades av EU:s Strukturfonder Mål 1, Umeå kommun och Umeå universitet.

  Syftet med projektet var att hitta nya sätt att förbättra kvinnors delaktighet i samhällsplaneringen i samband med förnyelsen av översiktsplanefördjupning för centrala Umeå. Projektet bestod av såväl utåtriktade aktiviteter som forskning. Forskningsdelen bestod av två delstudier:

  • För det första genomfördes en kartläggning av andra svenska kommuners försök att öka kvinnors delaktighet i samhällsplaneringen.

  • För det andra hölls det idéseminarier med aktiva kvinnor från olika föreningar och organisationer i Umeå, där resultatet av kartläggningen användes som diskussionsunderlag.

  Utifrån resultatet av idéseminarierna togs det fram förslag på nya metoder för att öka kvinnors deltagande i samhällsplaneringen. Denna rapport är en summering av projektets resultat.

 • 557.
  Wide, Jessika
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Hudson, Christine
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Women taking place in the city?: diversity, inclusion and city planning2008Inngår i: Nordiska Kommunforskarkonferensen i Kristiansand, 28-30 november, 2008Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 558.
  Wikberg, Stina
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Bildämnet: lika mycket för alla men kanske lite mer för tjejer2018Inngår i: Estetiska ämnen och genus / [ed] Eva Skåreus, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, s. 105-124Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 559.
  Wikberg, Stina
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Bildämnets historia2018Inngår i: Estetiska ämnen och genus / [ed] Eva Skåreus, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2018, 1, s. 29-45Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 560.
  Wiklund, Emelie
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Jonsson, Emma
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Coe, Anna-Britt
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Wiklund, Maria
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  'Strong is the new skinny': navigating fitness hype among teenagers in northern Sweden2019Inngår i: Sport, Education and Society, ISSN 1357-3322, E-ISSN 1470-1243, Vol. 24, nr 5, s. 441-454Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  An increased interest in health, diet, and physical activity exist among young people, in this study termed 'fitness hype'. Viewing the body and health as commodities can be understood as part of a healthism discourse. In this study, we explored how Swedish high school students perceive and negotiate the trend regarding exercise, diet and body ideals.

  Semi-structured interviews were conducted with ten high school students, aged 16 to 18 years, from various educational programs and with varying levels of physical activity. Using qualitative content analysis, we developd one overarching theme navigating life satisfaction in the face of an 'unhealthy fitness hype'. Four additional, interrelated categories showed how the young people negotiated this developing trend through: 1) the quest for social recognition and value, 2) social media sets the standards, 3) the paradox of strong and skinny as the new standard, and 4) the need for new safety nets.

  Our results highlight the young people's perceptions of an excessive and influential focus on health and exercise in contemporary society. They described a fitness hype as exorbitant and unhealthy ideals of body and exercise, and understood this as problematic. Social media was seen as contributing to this hype as a powerful arena for 'the quest for social recognition and value'. While not all the young people felt negatively affected by the fitness hype, they perceived its influence on their lives. Further, body and fitness ideals were gendered. Teenage girls faced the paradox of shaping themselves as 'strong and skinny'. Social ties were recognized as an important safety net, particularly classmates, sports mates, and coaches. Knowledge of these problems from the perspective of young people is crucially needed among health professionals and educators. Further research should explore additional support strategies, and young people's experiences of fitness hype among additional youth groups.

 • 561.
  Wiklund, Maria
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  At the Interstices of Disciplines: Early Career Researchers and Research Collaborations Across Boundaries2013Inngår i: The Social Politics of Research Collaboration / [ed] Gabriele Griffin, Katarina Hamberg, Britta Lundgren, New York: Routledge, 2013, 1, s. 1-188Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 562.
  Wiklund, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Department of Public Health and Caring Sciences, Public Health, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Ahlgren, Christina
  Department of Public Health and Caring Sciences, Public Health, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Hammarström, Anne
  Department of Public Health and Caring Sciences, Public Health, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Constructing respectability from disfavoured social positions: exploring young femininities and health as shaped by marginalisation and social context. A qualitative study in Northern Sweden2018Inngår i: Global Health Action, ISSN 1654-9716, E-ISSN 1654-9880, Vol. 11, nr sup3, artikkel-id 1519960Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Gender, class and living conditions shape health and illness. However, few studies have investigated constructs of femininity in relation to health and living conditions among young women who are unemployed and marginalised at an early age.

  Objective: The aim of this research was to elucidate constructs of femininities in relation to structuring living conditions and expressions of health in Northern Swedish women. The time period of interest was the transition from unemployed teenagers to young adults in a social context of high unemployment and societal change across the critical ‘school-to-work-transition’ period of the life course.

  Methods: Qualitative content analysis was used to analyse data from repeated interviews with unemployed young women, aged 16–33 years, during the 1980s and 1990s. These longitudinal interviews were part of a cohort study in a ‘remote’ municipality in Northern Sweden that began in 1981. All girls who were not in education, employment, or training were selected for interview. An inductive analysis phase was followed by a theoretically informed phase. The contextual frame is the Nordic welfare-state model and the ‘caring state’ with its particular focus on basic and secondary education, and women’s participation in the labour market. This focus paralleled high rates of youth unemployment in northern Sweden during the study period.

  Results: The results are presented as the theme of ‘constructing respectability from disfavoured social positions’. Within this theme, and framed by dominant norms of patriarchal femininity, we explored the constructs of normative and altruistic, norm-breaking, and troubled femininity.

  Conclusions: Gender-sensitive interventions are needed to strengthen young women’s further education and positions in the labour market and to preventing exposure to violence. More research on health experiences related to the multitude of constructs of femininities in various social contexts and across the life course is needed to help design and implement such interventions.

 • 563.
  Wiklund, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  Bengs, Carita
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Working Hard to Create a Visible Self: Social Constructions of (In)Visibility in Relation to Girls' Stress2012Inngår i: Invisible Girl: "Ceci n'est pas une fille" / [ed] Gun-Marie Frånberg, Camilla Hällgren & Elza Dunkels, Umeå: Umeå University , 2012, s. 21-31Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this article we problematise the stress girls experience in the light of invisibility and visibility, including the gendered tensions around the social constructions of girls as (in)visible. Our analysis is based on a rereading of narrative interviews with Swedish girls experiencing stress-related problems. Issues of girl's health and illness are found to be undeveloped in the wider sociocultural context of both health research and cultural youth studies. Our analysis suggests that stress as an illness among girls seems invisible and diminished, and also that girls themselves feel invisible and not good enough. We emphasise that girls' efforts and the external demands on them need to be acknowledged and addressed instead of individualised. Furthermore, we relate the tension between visibility and invisibility, which seems central to the girl's distress, to limiting norms of femininity and gender orders. According to our analysis the girls' efforts to create a visible self seem to come at a price.

 • 564.
  Wiklund, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Strömbäck, Maria
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Psykiatri.
  Från genusblind till genusmedveten: Teoridriven interventionsutveckling i ungdomsvänlig miljö2015Inngår i: Fysioterapi, ISSN 1653-5804, nr 03, s. 24-30Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Ungas psykiska och psykosomatiska hälsa är ett högaktuellt område där fysioterapeuter kan bidra med kunskap om det komplexa samspelet mellan kropp och psyke – i den här artikeln tolkad i en samhällskontext genomsyrad av genus. Resultaten och erfarenheterna kommer från ett forskningsprojekt där vi utvecklat och utvärderat stresshanteringskurser för tjejer vid en ungdomshälsomottagning i Umeå, Ungdomshälsan. Ungdomshälsan är specifikt inrättad för unga med psykosociala och psykiska problem. Under tiden för forskningsprojektet upptäckte man på Ungdomshälsan nyttan av fysioterapeutisk kompetens. I denna artikel ger vi några exempel från den genusmedvetna teori- och metodutveckling som vi själva bedriver med fokus på ungas hälsa, kroppslighet och rörelsefrihet ur olika sociokulturella och genusteoretiska perspektiv. Inför framtiden ser vi en stor potential i genus- och kontextmedveten metod och teori inom olika grenar av fysioterapi.

 • 565.
  Wiklund, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  Strömbäck, Maria
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Sjukgymnastik. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för klinisk vetenskap, Psykiatri. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  Bengs, Carita
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  En ribba att nå: Unga kvinnors förkroppsligade stress i en neoliberal och könad kontext2013Inngår i: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, nr 2-3, s. 57-85Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I föreliggande artikel är vårt syfte att synliggöra och problematisera tonårsflickors och unga kvinnors upplevda och förkroppsligade stress och psykiska ohälsa i förhållande till en könad samhällelig kontext – vilket vi menar har relevans för såväl folkhälsovetenskaplig forskning som för genusvetenskaplig flickforskning. Genom sammanförandet av historiska, sociokulturella, politiska och hälsorelaterade infallsvinklar från olika forskningsfält belyser vi komplexiteten och motstridigheterna i fenomenet/problemet ”unga tjejers stress” med utgångspunkt i vår empiriskt baserade forskning om unga kvinnor, kroppslighet och psykisk ohälsa. Några av våra frågeställningar lyder: Vad och hur berättar unga kvinnor själva om sin upplevda stress och livssituation, och vilka centrala teman kan vi skönja i deras berättelser? Hur kan unga kvinnors stress och psykiska ohälsa kontextualiseras, förstås och begripliggöras utifrån historiska, politiska, sociokulturella och genusrelaterade perspektiv? Hur förkroppsligas den sociala kontexten i unga kvinnors berättade upplevelser och uttryck av stress?

 • 566.
  Wikström, Jenny Jarlsdotter
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  "Get Dirty": En introduktion till Myra J. Hird2016Inngår i: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, Vol. 37, nr 1, s. 91-94Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
 • 567.
  Wolanik Boström, Katarzyna
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  The migrant interview: the researcher as migrant studying sideways2016Inngår i: Cross-cultural interviewing: feminist experiences and reflections / [ed] Gabriele Griffin, London: Routledge, 2016, s. 173-191Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  There is a growing strand of work on qualitative 'insider' research on migration and mobility, e.g. where migrants who have become researchers interview either other migrants from the same country of origin, or return to their country of origin to do research there. This kind of insider research involves particular methodological conditions, especially when it means studying 'sideways', where the power relations are negotiated in complex ways (e.g. Farahani, 2007; Voloder and Kirpitchenko, 2014; see also Ganga and Scott, 2006; Temple and Koterba, 2009; Ghorashi and Moghissi, 2010). In this chapter, I use two sets of extensive, narrative interviews with highly skilled Polish professionals to discuss certain methodological issues that arise in 'sideways migrant interviewing', e.g. interviewing both as a migrant and interviewing people of similar socio-cultural status as myself. The interviews in question were a) migrant-to-'non-migrant' interviews in Poland in the late 1990s; and b) diasporic migrant-to-migrant interviews in Sweden in the early 2010s. I discuss how the researcher may use her biographical experiences as a tool both in collecting data and for gaining a deeper understanding of the issues to be investigated, and how her shifting positioning may be used to secure and enrich data.

 • 568.
  Wälivaara, Josefine
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Dreams of a subversive future: sexuality, (hetero)normativity, and queer potential in science fiction film and television2016Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The aim of the thesis is to explore depictions of sexuality in popular science fiction film and television through a focus on storytelling, narrative, characters and genre. The thesis analyses science fiction as a film and television genre with a focus on the conventions, interpretations, and definitions of genre as part of larger contexts. Central to the argumentation is films and television series, from Star Wars and Star Trek, to Firefly and Torchwood. The approach allows a consideration of how the storytelling conventions of science fiction are, and have been, affected by its contexts. Through a consideration of a historical de-emphasis on narrative complexity and character formation in science fiction, the thesis displays and analyses a salient tendency towards juvenile and heteronormative narratives. This tendency is represented by a concept that I call the Star’verses, through which this dominant idea of science fiction as a juvenile, techno-centred, masculine, and heteronormative genre became firmly established. This generic cluster has remained a dominant influence on science fiction film and television since the 1980s. However, as argued, a major discursive shift took place in science fiction at the turn of the millennium. This adult turn in science fiction film, and television in particular, is attributed to contextual changes, but also to the influence of television dramaturgy. It explains why science fiction in the 21st century is not as unfamiliar with depictions of sexuality as its predecessors were. This turn does not signal a total abandonment of what the Star’verses represent; it instead contributes to a change to this dominant idea of the generic identity of science fiction.

  While sexuality has been disassociated from much science fiction, it is also argued that the science fiction narrative has extensive queer potential. Generic conventions, such as aliens and time travel, invite both queer readings and queer storytelling; the latter however is seldom used, especially in science fiction film. A majority of the examples of science fiction narrative that use this queer potential can be found in television. In cinema, however, this progression is remarkably slow. Therefore, the thesis analyses whether the storytelling techniques of Hollywood cinema, to which science fiction film owes much of its dramaturgy, could be considered heteronormative. A comparison is made to television dramaturgy in order to display the possibilities for the serialised, character-focused science fiction narrative. Ultimately, the thesis investigate the possibility for subversive storytelling and whether a normative use of dramaturgy needs to be overthrown in order to tell a subversive story.

 • 569.
  Wälivaara, Josefine
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Welcome to Buffydale: Mutual Construction of Bodies and Space in Buffy the Vampire Slayer2016Inngår i: Slayage: The Journal of the Whedon Studies Association, ISSN 1546-9212, Vol. 14, nr 2Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  By using space as an analytical tool for narratives, the article introduces the concept of Buffydale as a way to make visible the relationship between space and body in Buffy the Vampire Slayer. The article focuses on how Sunnydale and Buffy mutually construct one another and on the intimate relationship between the two. In addition, it analyses how this conjunction into Buffydale further can be understood as pivotal to the other characters—in particular the vampiric body and its relationship to queer space and time. Through a comparative analysis between the alternative universe depicted in the episodes "The Wish" and "Doppelgangland" and the primary universe otherwise depicted in the series, the article aims to display this mutual construction of body and space. Insights into spatial and corporal issues of narratives grants a new perspective on a well-researched object of study such as Buffy the Vampire Slayer.

 • 570.
  Wälivaara, Josefine
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  "You people and your quaint little categories": märkliga kategorier och den snåriga relationen mellan teori, metod och material2012Inngår i: Mitt i metoden: kulturvetenskapliga reflektioner / [ed] Bo Nilsson & Anna Sofia Lundgren, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet , 2012, s. 107-118Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 571.
  Yttergren, Åsa
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Juridiskt forum.
  Westerstrand, Jenny
  Centre for Gender Research, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  The Swedish Legal Approach to Prostitution: Trends and Tendencies in the Prostitution Debate2016Inngår i: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394X, Vol. 24, nr 1, s. 45-55Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article focuses on academic responses to the Swedish law prohibiting the purchase of sexual services, enacted in 1999. It highlights the close link between popular – populist – ideas circulating in media, and academic work discussing problems with the given legislation. Two myths can be traced, exchanged between and enforced by on the one hand voices in the Sex Workers Rights movement and voices from within academia. The first myth relates to the legal construction of the legislation – which is obscured in order to make women in prostitution seem like victims in the eyes of the lawmaker, and hence portray the legislation as a "radical feminist-victim-oriented" piece of work. The second myth relates to the historical events leading up to the law, what alliances and arguments that were used. The made up history again puts the legislation firmly in radical feminist politics, all though the alliances and arguments came from many strands of thoughts and crucial decisions came about due to ad hoc events as well as the lack of an articulated resistance. The article concludes that the research field is under influence from strong political interests, so far successful in producing non valid arguments against the law. This in turn makes it difficult to gain knowledge about the outcomes and effects of "the Swedish model" on prostitution.

 • 572.
  Åström, Berit
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Döda mammor och ensamstående pappor: föräldraskap i tecknad film2016Inngår i: Att konstruera en kvinna: berättelser om normer, flickor och tanter / [ed] Karin Lövgren, Lund: Nordic Academic Press, 2016, s. 79-98Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 573.
  Åström, Berit
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Negotiating motherhood in The hunger games2018Inngår i: Handmaids, tributes, and carers: dystopian females' roles and goals / [ed] Myrna Santos, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2018, s. 2-17Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This chapter investigates and problematizes representations of motherhood in Suzanne Collins' The Hunger Games-trilogy. The novels depict a range of maternal models, some traditional and conservative, some transgressive. If, as has been argued, young adult literature affects how readers "on the cusp of adulthood" consider society and their place in it, the way mothers and mothering are represented in the novels may have a substantial impact on the readers' identity formation.

  Characterised by scholars as weak, despondent and overly feminine, Katniss' mother has been criticised as a failure, abdicating from her maternal role. Conversely, Katniss' marriage and maternity have been read as a heteronormative cop-out, undoing the character's gender-transcending work. Drawing on literary and sociological research, I suggest a different reading of both characters, in which the narrative allows Katniss' mother to explore a way of mothering that allows for maternal subjectivity, complexity of character and reconciliation of personal growth with motherhood. I further interrogate the epilogue, but not, as other scholars have done, from the point of view of the supposed domestication of Katniss, but from the character's lack of agency and choice. It is suggested throughout the novels that Katniss does not want to have children, and the final decision is framed in terms of (ultimately futile) resistance on her part and coercion on Peeta's. Analysing the text within the framework of voluntary childlessness as female liberation as well as the difference between "will" and "consent" in relation to reproduction, I suggest that Katniss' submission and subsequent emotional distress articulate an ambivalent attitude towards motherhood. Ultimately, it could be argued that Katniss' mother achieves a maternal role that is more transgressive and liberating than that of her daughter. The novels thus offer up a variety of maternal models, which make it possible for readers to negotiate their own understanding of mothering.

 • 574.
  Öberg, Lova
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  OMFÖRHANDLING AV MALLARNAS BETYDELSE: En analys av subjektspositionen tjej2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt syfte är att undersöka de positioner som möjliggörs och utesluts för subjektspositionen tjej, genom beskrivningar av kön, kropp, genus och sexualitet. Med hjälp av diskursanalys och med en utgångspunkt i queerteori har jag analyserat mitt empiriska material, som består av semi-strukturerade intervjuer med fem tjejer som går på gymnasiet. Positionen tjej upplevs, beskrivs och omförhandlas på varierande sätt hos respondenterna. Jag har delat upp material i fyra teman; sexualitet, sammanhang och utrymme. I dessa kan man förstå omförhandlingar som sker utifrån makthierarkier såsom den heterosexuella matrisen, värdehierarkier inom heterosexualiteten och normalitet. Utifrån dessa makthierarkier kan man se hur respondenterna formar och ger innebörd till sina subjektspositioner, där de beskriver olika upplevelser av positions betydelse.

 • 575.
  Öhman, Ann
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och folkhälsovetenskap.
  Genus i vårdens organisationer2004Inngår i: Kropp och genus i medicinen / [ed] Birgitta Hovelius, Eva E. Johansson, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 137-145Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 576.
  Öhman, Ann
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och folkhälsovetenskap.
  Genuskodade kroppsideal i hälso- och sjukvården2004Inngår i: Kropp och genus i medicinen / [ed] Birgitta Hovelius, Eva E. Johansson, Lund: Studentlitteratur, 2004, s. 177-184Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 577.
  Öhman, Ann
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  When mobility becomes too high: on gender, power and work in elderly care2016Inngår i: Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research / [ed] Silje Lundgren, Maja Lundqvist, Björn Pernrud, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning , 2016, s. 165-Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 578.
  Öhman, Ann
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  Emmelin, Maria
  Department of Clinical Sciences, Social Medicine and Global Health, Lund University, Sweden.
  Development policies, intimate partner violence, Swedish gender equality and global health2014Inngår i: Women's Studies: International Forum, ISSN 0277-5395, E-ISSN 1879-243X, Vol. 46, s. 115-122Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper discusses current Swedish international development policies on gender and violence. It deals with the relationship between development policies, global health, promotion of gender equality, and violence against women in a global perspective. The focus is on intimate partner violence and the highly promoted gender mainstreaming policy. Theoretically, our point of departure lies within a feminist notion of gender relations, power structures, and male hierarchies that constrain and subordinate women and girls and which expose them to gendered violence. We claim that stronger links need to be created between local activist groups in low and middle income countries and the international development agencies. It is important to initiate and formalize a North South dialogue between such groups, as well as enhancing South South dialogue and cooperation.

 • 579.
  Öhman, Ann
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS). Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Epidemiologi och global hälsa.
  Keisu, Britt-Inger
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Enberg, Birgit
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Team social cohesion, professionalism, and patient-centeredness: gendered care work, with special reference to elderly care – a mixed methods study2017Inngår i: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 17, artikkel-id 381Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Healthcare organisations are facing large demands in recruiting employees with adequate competency to care for the increasing numbers of elderly. High degrees of turnover and dissatisfaction with working conditions are common. The gendered notion of care work as 'women's work', in combination with low salaries and status, may contribute to negative work experiences. There is abundant information about the negative aspects of elderly care health services, but little is known about positive aspects of this work. The study aim was to investigate work satisfaction from a gender perspective among Swedish registered nurses, physiotherapists, and occupational therapists, focusing specifically on healthcare services for the elderly.

  Methods: A mixed methods approach was adopted in which we combined statistics and open-ended responses from a national survey with qualitative research interviews with healthcare professionals in elderly care organisations. The survey was administered to a random sample of 1578 registered nurses, physiotherapists, and occupational therapists. Qualitative interviews with 17 professionals were conducted in six elderly care facilities. Qualitative and quantitative content analyses, chi2 and constructivist grounded theory were used to analyse the data.

  Results: There was a statistically significant difference in overall work satisfaction between those who worked in elderly care and those who did not (64 and 74,4% respectively, p < 0.001). Nine themes were derived from open-ended responses in the questionnaire. The qualitative interviews revealed four prominent storylines: 'Team social cohesion', 'Career development and autonomy', 'Client-centeredness', and 'Invisible and ignored power structures'.

  Conclusions: The results show the complexity of elderly care work and describe several aspects that are important for work satisfaction among health professionals. The results reveal that work satisfaction is dependent on social interrelations and cohesion in the work team, in possibilities to use humour and to have fun together, and in the ability to work as professionals to provide client-centered elderly care. Power relations such as gendered hierarchies were less visible or even ignored aspects of work satisfaction. The storylines are clearly linked to the two central discourses of professionalism and gender equality.

 • 580.
  Öhrn, Elisabet
  et al.
  Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
  Lundahl, Lisbeth
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV).
  Avslutande diskussion2013Inngår i: Kön och karriär i akademin: en studie inom det utbildningsvetenskapliga fältet / [ed] Elisabeth Öhrn & Lisbeth Lundahl, Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis, 2013, s. 165-176Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 581.
  Örestig, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Observerade könsskillnader har systematiskt överdrivits: Recension av Cordelia Fines "Testosteron Rex: myten om våra könade hjärnor2018Inngår i: Tidskriften Respons, nr 4Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 582. Österlund, Mia
  et al.
  Söderberg, Eva
  Formark, Bodil
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Litteratur och konst som flickforskningens teoretiska språngbräda2013Inngår i: Flicktion: perspektiv på flickan i fiktionen / [ed] Eva Söderberg, Mia Österlund och Bodil Formark, Malmö: Universus Academic Press , 2013, s. 11-25Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 583.
  Öun, Ida
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen.
  Konflikten arbete-familj: Sverige i ett jämförande perspektiv2014Inngår i: Lönsamt arbete: familjeansvarets fördelning och konsekvenser : forskningsantologi till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet / [ed] Boye, K. och Nermo, M., Stockholm: Fritzes , 2014, s. 257-280Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
9101112 551 - 583 of 583
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf