umu.sePublications
Change search
Refine search result
1011121314 601 - 650 of 651
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 601.
  van Doorn, Janis
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Speech and Language Therapy.
  Karlsson, Fredrik
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Speech and Language Therapy.
  Influence of speech task and utterance length on measurement of pitch variability in the speech of Parkinson's disease patients after deep brain stimulation2013In: Movement Disorders, ISSN 0885-3185, E-ISSN 1531-8257, Vol. 28, no Supplement 1, p. S448-Article in journal (Refereed)
 • 602.
  Vandeberger, Olivia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Rättspsykiatrisk vård och allvarlig psykisk störning: Med fokus på personlighetsstörningar2009Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det gemensamma samlingsbegreppet psykisk störning innefattar flera olika slag av diagnoser. Det är när störningen bedömts som allvarlig inom rättspsykiatrin som tvångsvård och straffrättslig särbehandling kan ske. Allvarlig psykisk störning (APS), är ett juridiskt samlingsbegrepp för olika medicinska och psykosociala störningar; framför allt psykotiska tillstånd som utmärks av en störd verklighetsuppfattning. Vanligt är något av symtomen: förvirring, hallucinationer, tankestörning och/eller vanföreställningar. En avgränsning av begreppet beskrivs i förarbetena till 1991 års reform (prop. 1990/1991) samt ytterligare precisering i allmänna råd från Socialstyrelsen (1991:10). Svårare personlighetsstörningar med t.ex. impulsgenombrott av psykotisk karaktär eller ett starkt tvångsmässigt beteende hör till denna kategori. Personlighetsstörningar relaterat till brott, är ett ämne som förekommit i hög grad under senare tid i massmedia. I flera fall har rättspsykiatriskt undersökta individer fått diagnosen personlighetsstörning som en allvarlig psykisk störning, och blivit dömda till rättspsykiatrisk vård med fängelseförbud – men domstolen har senare ändrat påföljden till fängelse. Det har delvis kunna ske genom en stark oenighet om den ”rätta” diagnosen mellan de läkare som inkallats som sakkunnigexperter till rätten. Det har förekommit att de öppet deklarerat sin oenighet i rätten huruvida den dömde lider av en personlighetsstörning, autism, schizofreni och/eller har hjärnskador. Det har i vissa fall inneburit att trovärdigheten i de psykiatriska diagnoserna ifrågasatts och domen har överklagats till hovrätten, där tingsrättens påföljd ändrats. Det är endast en liten del av den totala brottsligheten i vårt land leder till någon form av rättspsykiatrisk bedömning; av de ca 1,2 miljoner brott som årligen begås klaras ca 300 000 fall upp. Omkring 120 000 personer lagföres årligen för dessa brott, varav ca 2000 personer genomgår någon form av rättspsykiatrisk bedömning. Ca 400 personer av dessa överförs efter dom till rättspsykiatrisk vård och ca 12 500 personer döms årligen till fängelse (RMV, 2002).

 • 603.
  Vanoli, Davide
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine.
  Quantification of atherosclerotic plaque area by vascular ultrasound: reproducibility and comparison between conventional B-mode imaging and contrast-enhanced ultrasoundManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Background: Quantification of plaque burden represents a significant challenge to clinical practices, however, innovations in technologies, techniques and methodologies play a significant role in plaque assessment and burden quantification. Plaque area determination represents a useful method for quantifying atherosclerosis but poor visualization of plaques remains an issue that may significantly restrict its use. Contrast enhanced ultrasound (CEUS) has been proposed as a technique to improve the visualization of atherosclerotic plaques, however, blooming artefacts inherent to the CEUS technique, and which are known to vary depending on the intensity of the enhancement, may lead to an underestimation of the true plaque area.

  We hypothesised that plaque area measurements using CEUS will improve reproducibility of plaque area quantification, and that this will be independent of the time at which the image is acquired post-contrast administration when compared with conventional B-mode imaging. In this study, the areas of 42 carotid plaques from 33 subjects (18 men, mean age 61.3 ± 3.02 years) were measured offline. A series of four image loops were acquired for each study: first a conventional B-mode image, then 3 separate CEUS image loops at 5, 10 and 15 seconds post-contrast administration. Also, two expert operators (A and B) performed measurements to assess for inter-observer variability.

  Results: We found a strong correlation between B-mode plaque area measurements and CEUS plaque area measurements performed at 5 (T5, ICC=0.998), 10 (T10, ICC=0.999) and 15 (T15, ICC=0.998) seconds post contrast administration. The ICC for intra-observer variability was 0.99 for operator A, and 0.98 for operator B. The ICC for inter-observer variability was 0.96 for B-mode measurements, and 0.98, 0.98 and 0.99, respectively, for CEUS measurements at T5, T10 and T15.

  Conclusion: This study showed a strong consensus between B-mode and CEUS images. Blooming artefacts, inherent to the CEUS imaging technique, do not seem to significantly affect the measurement of plaque area in comparison to conventional B-mode imaging.

 • 604.
  Varis, Linn
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Antibiotikas miljöpåverkan: Risken för resistens hos bakterier samt rening av vatten2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 605.
  Varmin-Kask, Marcux
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Rättspsykiatrisk vård: En jämförelse mellan domar och medicinska bedömningar gällande kön2013Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 606.
  Vesterlund, Liselotte
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  DNA-tekniken och dess betydelse inom rättsmedicinen: Dåtid, Nutid och FRAMTID2009Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  DNA-baserade metoder infördes inom rättsgenetiken i mitten av 1980-talet och har snabbt ersatt äldre metoder såsom blodgruppsbestämning och HLA[1]-vävnadstypning.

  År 2001 publicerades den första versionen av det humana genomet efter flera års arbete och till en kostnad av 300 miljoner dollar (Lander et al. 2001; Venter et al. 2001). Kunskapen om den specifika genetiska koden för en individ är dock inte samma sak som att veta den genetiska sekvensen för hela mänskligheten, då vi som olika individer skiljer oss åt på DNA sekvens nivå. Denna variation mellan individer beror på dels variation i antalet kopior av våra gener, så kallade “copy number variation” (CNVs) dels på polymorfism vid enstaka nukleotider i DNA sekvensen, så kallad “single nucleotide polymorphism” (SNPs). CNVs är något besvärligare att analysera i jämförelse med SNPs, vilket har lett till att SNPs har blivit ett värdefullt redskap för att skilja olika individer från varandra och även för att identifiera genförändringar inom olika syndrom och sjukdomstillstånd. Men även om vår nyfunna kunskap om det mänskliga genomet redan har gett oss inblick i flertalet olika genetiska sjukdomar och evolutionen av Homo sapiens så är informationen kanske inte bara av godo. De nya etiska betänkanden som uppstått i och med ny kunskap och teknik inom det genetiska området behandlas i slutet av denna uppsats för att belysa behovet av kunskap för att på bästa sätt kunna använda denna kunskap för mänsklighetens bästa.

   

  [1] HLA står för “human leukocyte antigen"-antigen. HLA är en typ av antigen-presenterande molekyler som existerar på cellytan hos alla celler med cellkärna.

 • 607.
  Vesterlund Pettersson, Mikael
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Åklagares användning av rättsmedicinsk bevisning: en analys av hur åklagare värderar rättsmedicinska slutsatser inför beslut om åtal2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

   

  Den 21 oktober 2011 meddelade Solna tingsrätt dom i det uppmärksammade målet med läkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, som i media kom att kalla för ”barnläkarfallet”. Mot bakgrund av det uppmärksammade rättsfallet kom det att ifrågasättas huruvida åklagarna gör någon egentlig bevisrättslig prövning av rättsmedicinska slutsatser inför åtalsbeslut. Det är i det sammanhanget som intresset för den här uppsatsens frågeställningar för min del växte fram.

   

  Det här är en rättsvetenskaplig uppsatts på det medikolegala området med tvärvetenskapliga inslag. Jag har undersökt hur åklagare inför åtalsbeslut går till väga för att kritiskt värdera rättsmedicinsk bevisning, varför uppsatsen är av deskriptiv och inte normativ karaktär. Jag har använt en rättsdogmatisk metod som kompletterats med en interaktiv rättsvetenskaplig metod genom att intervjua tre åklagare vid åklagarkammaren i Skövde. Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer då åklagarna haft möjlighet att svara på frågorna utifrån sin referensram.

   

  Den övergripande frågeställningen i uppsatsen är om åklagare i allmänhet har förmågan att värdera medicinsk sakkunnigbevisning på det sätt som Högsta domstolen förväntar sig att domstolar och åklagare ska göra. Av intervjuerna framgår det att åklagarna i ärenden med grövre brottslighet eller allvarligare skador gör en ingående prövning av de rättsmedicinska slutsatsernas bevisrättsliga värde, men att prövningen inte är lika ingående vid mindre allvarlig brottslighet. Åklagarna har dock uttryckt stor tilltro till de statliga myndigheter som har i uppdrag att bistå rättsväsendet med medicinsk eller annan vetenskaplig sakkunskap. Det är därför sällan som åklagare själva tar initiativ till ett second opinion i de fall som den medicinska bevisningen stärker åklagarens gärningspåstående. Det förekommer dock att åklagare begär yttrade från socialstyrelsens rättsliga råd, men då handlar det inte sällan om att en misstänkt bedömts ha begått den åtalade gärningen under påverkan av allvarlig psykisk störning vilket åklagaren ifrågasätter. Om inte förvaret agerar och begär kompletterande bevisning kommer därför domstolarna i de allra flesta fallen bara ha åklagarens bevisning i form av rättsintyg eller obduktionsprotokoll att tillgå i sin prövning. 

 • 608.
  Vestin, Antonia
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Vilken evidens finns för standardbehandling av hjärtsvikt till äldre?: - En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 609. Vikström, Sofia
  et al.
  Sandman, Per-Olof
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing. Karolinska Inst, Dept Neurobiol Caring Sci & Soc, Div Nursing, S-14183 Huddinge, Sweden.
  Stenwall, Ewa
  Boström, Anne-Marie
  Saarnio, Lotta
  Kindblom, Kristina
  Edvardsson, David
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing. La Trobe Univ, Sch Nursing & Midwifery, Bundoora, Vic 3086, Australia.
  Borell, Lena
  A model for implementing guidelines for person-centered care in a nursing home setting2015In: International psychogeriatrics, ISSN 1041-6102, E-ISSN 1741-203X, Vol. 27, no 1, p. 49-59Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Systematic evaluations of knowledge translation interventions in nursing homes to improve practice are scarce. There is also a lack of studies focusing on creating sustainable evidence-based practice in the setting of residential dementia care. Methods: The aim of this paper is to describe a model for implementing national evidence-based guidelines for care of persons with dementia in nursing homes. The secondary aim is to outline the nursing home staff experiences during the first year of the implementation process. The intervention had a participatory action research approach. This included educational activities such as: (i) thematic seminars introducing national guidelines for dementia care, (ii) regular unit-based seminars; and (iii) later dissemination of information in reflective seminars and several days of poster-exhibitions. Areas of practice development were selected on each of the 24 units, based on unit-specific needs, and a quality improvement strategy was applied and evaluated. Each unit met ten times during a period of eight months. Data for this study were extracted from the reflective seminars and poster presentations, analyzed using a qualitative content analysis. Results: Findings showed that implementation of guidelines were perceived by staff as beneficial for both staff and the residents. However, barriers to identification of relevant sources of evidence and barriers to sustainable implementation were experienced. Conclusions: One of our assumptions was that dementia nursing homes can benefit from becoming knowledge driven, with care practices founded in evidence-based sources. Our findings show that to be partly true, even though most staff units found their efforts to pursue and utilize knowledge adversely impacted by time-logistics and practical workload challenges.

 • 610.
  Viktor, Nilsson
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Sports medicine.
  Estimates of physical activity patterns in older adults considering cardiovascular risk factors: A Comparison between the International Physical Activity Questionnaire and Actigraph GT3X+ Measurements2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: Physical activity has emerged as a determining factor in reducing the risk of chronic diseases. Previous studies have shown that self-reported physical activity tending to be overestimated in comparison with physical activity measured objectively. In this study we investigate the consistency between those methods and the association to cardiovascular risk factors in older adults. Methods: The study population consisted of 1403 men and women aged 70, living in Umeå, Sweden. Physical activity was objectively assessed for seven days by the Actigraph GT3X+ accelerometer in intensity levels of light, moderate and vigorous. For self-reported assessment the International physical activity questionnaire was used. Data from the survey were calculated in metabolic equivalents minutes/week for walking, moderate and vigorous activity level. Results: Self-reported activity levels of moderate and vigorous correlated significantly with light activity measured by accelerometers for both men (r=0.21, p< 0.01) and women (r=0.19 p<0.01). Self-reported walking correlated with moderate activity level from the accelerometer, for men (r=0.40 p< 0.01) and for women (r= 0.40, p< 0.01). Waist, Body Mass Index and triglycerides were significant (p<0.01) for all activity levels measured by accelerometers in women. Individuals with BMI ≥ 25 showed stronger correlations between walking METs and light activity compared to individuals with BMI <25. Conclusion: Overall individuals at the aged of 70 tend to overestimate physical activity at higher intensities in IPAQ compared to accelerometers.

  Keywords: Physical activity - Accelerometry - International Physical Activity Questionnaire - Measurement - Elderly

 • 611.
  Vinterflod, Charlotta
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Physicians’ perceptions on clinical pharmacy services: A qualitative study2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 612.
  Wagner, Ryan G
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Epidemiology and Global Health.
  The Burden of Epilepsy: using population-based data to define the burden and model a cost-effective intervention for the treatment of epilepsy in rural South Africa2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Rationale Epilepsy is a common, chronic, neurological condition that disproportionately affects individuals living in low- and middle- income countries, including much of sub-Saharan Africa. Epilepsy is treatable, with the majority of individuals who take anti-epileptic drugs experiencing a reduction, or elimination, of seizures. Yet the number of individuals taking and adhering to medication in Africa is low and interventions aimed at improving treatment are lacking.

  Aims To define the epidemiology of convulsive epilepsy in rural South Africa in terms of incidence, mortality and disability-adjusted life years; to determine outpatient, out-of-pocket costs resulting from epilepsy treatment; to establish the level of adherence to anti-epileptic drugs amongst people with epilepsy; and, to determine whether the introduction of routine visits to people with epilepsy by community health workers is a cost-effective intervention for improving adherence to anti-epileptic drugs.

  Methods Nested within the Agincourt Health and Demographic Surveillance System, this work utilized a cohort of individuals diagnosed with convulsive epilepsy in 2008 to determine health care utilization and out-of-pocket costs due to care sought for epilepsy. Additionally, using blood samples from the cohort, anti-epileptic drug adherence was measured and, following the cohort, mortality rates were determined. Using these collected epidemiological parameters, disability-adjusted life years due to convulsive epilepsy were determined. Finally, combining the epidemiological and cost parameters, a community health worker intervention was modeled to determine its incremental cost-effectiveness ratio.

  Key Findings The burden of convulsive epilepsy is lower in rural South Africa than other parts of Africa, likely due to lower levels of known risk factors. Yet the burden, especially in terms of mortality, remains high, as does the treatment gap and health care utilization. Findings from the economic evaluation found the introduction of a community health worker to be highly cost-effective and would likely lower the burden of epilepsy in rural South Africa.

  Implications Epilepsy contributes to the burden of disease in rural South Africa, with high levels of mortality and a substantial treatment gap. The introduction of a community-health worker is likely to be one cost-effective, community based intervention that would lower the burden of epilepsy by improving adherence to anti-epileptic drugs. Implementing this intervention, based on these findings, is a justified and important next step.

 • 613.
  Wahab, Gulala
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Sammanställning och utvärdering av läkemedelsgenomgångar inom Västerbottens läns landsting under 20122013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 614.
  Waller, Elisabet
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Sudden infant death syndrome (SIDS)2009Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  When the cause of sudden unexpected death in infancy (SUDI) remains unknown despite a meticulous post-mortem examination including a review of the circumstances of death and hospital journals the death may be classified such as sudden infant death syndrome (SIDS). Through the years, many mechanisms behind SIDS have been postulated even though the most accepted theories today involve thermal stress, rebreathing of expired gases and infection or inflammation.

  The aim of this report is to provide the reader with overall information regarding different hypotheses presented in the last decades trying to explain the etiology of sudden infant death. The results are mainly based on epidemiological studies and post-mortem examinations. This article will also compare old and new hypotheses behind the cause of SIDS and emphasize the importance of post-mortem examinations in determining the cause of sudden unexpected death in infancy. 

 • 615.
  Wamil, Natacha
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  An Evaluation of the Prevalence of Potentially Inappropriate Medications in a Hospital in Northern Sweden: A cross-sectional study using the EU (7)- PIM list and the Swedish indicators for evaluating the quality of older peoples’ drug therapies2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 616.
  Wang, Chao
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.
  Role of pro-inflammatory S100A9 protein in amyloid-neuroinflammatory cascade in Alzheimer’s disease and traumatic brain injury2016Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background Traumatic brain injury (TBI) is a complex disease with a spectrum of symptoms and disabilities. Over the past decade TBI has become the focus of research due to growing epidemiological and clinical evidences that TBI incidences are strong risk factors for Alzheimer’s disease (AD). Major pathological hallmarks of AD are massive accumulations of amyloid-β peptide (Aβ) toxic oligomers and plaques. Neuroinflammation is also considered as a common denominator in AD and aging. The epidemiological and experimental studies have supported that non-steroidal anti-inflammatory drugs markedly reduce the age-related prevalence of AD and can slow amyloid deposition by mechanisms that still remain elusive. S100A9 is a multifunctional cytokine with diverse roles in the cell signaling pathways associated with inflammation and cancers. A widespread expression of S100A9 was also reported in many other ailments involving inflammatory processes, such as AD, malaria, cerebral ischemia and TBI, implying that S100A9 may be a universal biomarker of inflammation. The distinctive feature of S100A9 compared to other pro-inflammatory cytokines is its ability to self-assemble into amyloids, which may lead to the loss of its signaling functions and acquired amyloid cytotoxicity, exceeding that of Aβ.

  Methods S100A9 properties was studied under various ex vivo and in vitro conditions. First, human and mouse tissues with TBI and AD were subjected to microscopic, immunohistochemical and immunofluorescent techniques. Then, aged mouse treated with native, oligomeric and fibrillary S100A9 was also studied by using behavioral and neurochemical analysis. Moreover, S100A9 was established as a biomarker of dementia progression and compared with others such as Aβ42 and tau proteins, by studying cerebrospinal fluid (CSF) samples from different stages of dementia. Finally, in vitro experiments on S100A9 amyloidogenesis, co-aggregation with Aβ40 and Aβ42, digestion and cytotoxicity were also performed by using spectroscopic, atomic force microscopy and cell biology methods.

  Results S100A9-driven amyloid-neuroinflammatory cascade serves as a link between TBI and AD. We have found that S100A9 contributes to the plaque formation and intraneuronal responses in AD, being a part of the amyloid-neuroinflammatory cascade. In TBI we have found that extensive S100A9 neuronal production and amyloid self-assembly is triggered immediately after injury, leading to apoptotic pathways and neuronal loss. S100A9 is an integral component of both TBI precursor-plaques, formed prior to Aβ deposition, and AD plaques, characterized by different degree of amyloid maturation, indicating that all plaques are associated with inflammation. Both intra- and extracellular amyloid-neuroinflammatory cascades are intertwined and showed similar tendencies in human and mouse tissues in TBI and AD. Ex vivo findings are further supported by in vitro experiments on S100A9 amyloidogenesis, digestion and cytotoxicity. Importantly, being highly amyloidogenic itself, S100A9 can trigger and aggravate Aβ amyloid self-assembly and significantly contribute to amyloid cytotoxicity. Moreover, the CSF dynamics of S100A9 levels matches very closely the content of Aβ42 in AD, vascular dementia and mild cognitive impairment due to AD, emphasizing the involvement of S100A9 together with Aβ in the amyloid-neuroinflammatory cascade in these ailments.

  Conclusions The conclusions of this thesis is that the inflammatory pathways and S100A9 specifically represent a potential target for the therapeutic interventions during various post-TBI stages and far prior AD development to halt and reverse these damaging processes.

 • 617.
  Wang, Chao
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.
  Iashchishyn, Igor
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.
  Nyström, Sofie
  Klementieva, Oxana
  Kara, John
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.
  Bengtsson, Sara
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences.
  Foderà, Vito
  Vetri, Valeria
  Sancataldo, Giuseppe
  Horvath, Istvan
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.
  Moskalenko, Roman
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Biophysics. Department of Pathology, Sumy State University, Sumy, Ukraine.
  Rofougaran, Reza
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.
  Bäckström, Torbjörn
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences.
  Wang, Mingde
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences.
  Gouras, Gunnar
  Marklund, Niklas
  Shankar, S.K.
  Morozova-Roche, Ludmilla
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.
  S100A9-driven amyloid-neuroinflammatory cascade in traumatic brain injury as a risk factor for Alzheimer’s diseaseManuscript (preprint) (Other academic)
 • 618.
  Wang, Zihao
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Institute of Design.
  Conceptualization and design of a future chest drainage canister2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Changsha city in Hunan province, China.

  Place: Changsha Center Hospital, Hunan province.

  City Area: 11,819 square kilometers

  City population: 714.66 million

   

  I watched the whole process of chest drainage surgery, introduced by Yang Jicheng, who is a thoracic surgeon attending doctor at this capital.

  During the field research in China, I also had research opportunity of chest drainage management, mostly performed by nurses, where I found out lots of design opportunities about the Chong canister, which was the most popular chest drainage canister used all over the  China

  Then I went back to Umea, Sweden, met Fredrik Homner who is a thoracic surgery doctor working in Norrlands University Hospital for almost 30 years. I told him what I saw in China and we exchanged lots of opinion about chest drainage. I realized that Chinese chest drainage patients were suffering unnecessary pain from outmoded equipment, which in Sweden they had already updated since 20 years ago.

  Whit help of Fredrik Holmner, I had opportunity to watch the whole process of pulmonary resection and endoscope technical, the focus of this process was the insertion of chest drainage tube at the end of this 5 hours surgery.

  After I had seen so many materials related to chest drainage, I found out my design focus, which was the Maquet Oasis Drain,  that had been recognized as the most advanced chest drainage equipment in the world and had been widely used in Europe and United States.

 • 619.
  Ward, Ulla
  et al.
  Örebro University hospital, Örebro, Sweden.
  Nilsson, Ulrica G.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Cardiology. Örebro University hospital, Örebro, Sweden.
  Acupuncture for postoperative pain in day surgery patients undergoing arthroscopic shoulder surgery2013In: Clinical Nursing Research, ISSN 1054-7738, E-ISSN 1552-3799, Vol. 22, no 1, p. 130-136Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this quasi-experimental study was to examine the effect of acupuncture on postoperative pain in day surgery patients undergoing arthroscopic shoulder surgery. Twenty-two participants scheduled to undergo arthroscopic shoulder surgery were included. The results showed that on postoperative day one pain decreased (-1.1) in patients receiving acupuncture compared to the control group in which pain increased (2.0), p = .014. Sleep quality was also significantly higher in the acupuncture group compared to the control group, p = .042. In conclusions, acupuncture seems to have a reducing effect on postoperative pain as well as increase sleep quality in day surgery patients undergoing arthroscopic shoulder surgery. In regards to application, nurses should be encouraged to use additional nonpharmacologic approaches like acupuncture in postoperative pain management, as this can be a part of the multimodal analgesic regimes to improve patients care.

 • 620.
  Warren, Simon
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  VEGF-hämmare vid behandling av våt makuladegeneration2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 621.
  Wejerborn, Sara
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Suicide by cop: En jämförelse mellan nordamerikanska och svenska förhållanden2011Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Suicid i allmänhet

  Suicid är en människas medvetna handling att avsluta sitt liv. Orsaken till att människor begår suicid är många. Ofta finns det en känsla av hopplöshet och kanske också låg värdering av det egna livet. De flesta som lyckas ta sitt liv är män och det är en av de vanligaste sätt att dö bland yngre människor i Sverige i dag. Ytterligare riskfaktorer är att vara ogift, arbetslöshet, missbruk och dessutom lida av en personlighetsstörning. Gemensamt för människor med suicidtankar är att de ofta lider av en mycket stark ångest. Detta tillstånd kan leda till att döden uppfattas som en utväg.

  Varje person kan intuitivt förklara vad ordet självmord innebär. Men begreppet att ta sitt eget liv är dock betydligt mer komplicerat. Man kan ta livet av sig på många sätt. Durkheims klassiska bok Självmordet (1897) identifierar tre typer av självmord. Egoistiskt, altruistiskt och anomiskt. Dessa tre typer illustrerar en persons otillräckliga funktion eller överdrivna integration i samhället. Durkheim ansåg att suicidnivåerna i ett samhälle kan kopplas till den sociala kontext som finns i samhället. ”Egna erfarenheter och upplevelser, som ofta ansetts vara den omedelbara orsaken till att en individ begår självmord, har så att säga endast lånat detta inflytande från individens psykiska dispositioner, vilket i sin tur bara är en spegling av samhällstillståndet”(1897, sid. 8).

  Helena Rådbo (okänt årtal) som forskat kring suicidprevention skriver att man klassificerar ibland sättet att ta sitt liv i våldsam/hård metod och mjuk metod (violent and soft method). Till de våldsamma metoderna hör hängning, skjutvapen, att arrangera ”elolyckor”, att kasta sig från höga höjder och kollision med tåg eller annan tung trafik. Till de mjukare hör förgiftning med tabletter och dylikt. Ofta väljer män en mer våldsam metod. Och metoder med omfattande förstörelse föredras av framförallt yngre män. Detta styrks av en undersökning baserad på depression och suicid på Gotland gjord av Rihmer, Rutz och Pihlgren (1995). I denna kommer de fram till att av de män som ingick i undersökningen så hade två av tre använt våldsamma suicidmetoder.

  Suicide by Cop

  I Sverige har vi forskat kring suicid i preventivt syfte sedan 1970-talet och suicid har minskat sedan dess. Men det finns ett suicidfenomen som i princip är fullständigt outforskat i Sverige idag. Det är forskning på de människor som kommer i kontakt med polis och som beter sig så aggressiv och irrationellt åt att polismännen anser sig nödsakade att skjuta dem i självförsvar. I Nordamerika finns det sedan ett tiotal år tillbaka en etablerad forskning kring denna företeelse som kallas bland annat för Suicide by Cop eller Officer-Related Homicide.

  Inom svensk polis är detta fenomen inte allmänt känt och fram till slutet på 2000-talet så fick poliselever inte någon utbildning på detta. Ändå stöter alla polismän i yttre tjänst på personer som beter sig irrationellt, aggressivt och hotfullt åt trots polismannens, i normala fall, övertag genom beväpning och träning. När en svensk polis har skjutit verkanseld kommer det mer eller mindre per automatik kritik mot detta bland annat från massmedia. Och de poliser som tvingas skjuta står då i skottgluggen för denna kritik. Samtidigt som den skjutna personen ofta ses som offer för polisens övervåld. Detta i kombination med det samhälleliga behovet av att motverka suicid gör att det är önskvärt med mer forskning i ämnet Suicide by Cop ur ett svenskt perspektiv för att öka kunskapen och kanske på sikt kunna förhindra dessa skjuthändelser före de inträffar.

 • 622.
  Westerberg, Erik
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Rättsintyg2011Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 623.
  Westesson, Beatrice
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Överförskrivnings-anmälningar från svenska apotek till Inspektionen för vård och omsorg 2000–20172018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 624.
  Westling, Linnea
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Jämförelse av den viktminskande effekten och biverkningar av Orlistat och Liraglutid vid behandling av fetma2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 625.
  Wetterberg, Marit
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Förekomst av läkemedelsavvikelser vid ortopedavdelningen på Mora lasarett2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 626.
  Wiklander, Ann-Charlotte
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Barnahus - Bemötandet av barn som utsatts för våld och övergrepp i ett rättsmedicinskt perspektiv2010Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På uppdrag av regeringen inleddes år 2005 en nationell försöksverksamhet med Barnahus i Sverige. Socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, barnsjukvård, rättsläkare, polis och åklagare skulle samverka under samma tak i en miljö anpassad för barn. Försöksverksamheten inleddes på sex orter i Sverige: Malmö, Göteborg, Stockholm, Linköping, Sundsvall och Umeå. Försöksverksamheten med Barnahus kom att få två övergripande målsättningar, dels att rättsvårdande myndigheter skulle bedriva ett effektivt utredningsarbete som i förlängningen skulle leda till att fler gärningsmän lagfördes samt att verksamheten skulle innebära ett skydd och stöd för barnet. Ett annat mål med projektet var också att barnen inte skulle utsättas för onödiga påfrestningar i samband med brottsutredningar. 1) Rättsmedicinska undersökningar utgör en del av utredningsarbetet när rättsmedicinsk personal utreder barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp.Undersökningarna kan upplevas av barnen som negativa och känslor av rädsla kan förekomma. Ibland får barnet sövas för att kunna genomgå en rättsmedicinsk undersökning. Då rättsintyget, i egenskap av bevismaterial i en brottmålsprocess, har stor betydelse eftersom det kan åberopas som bevisning till stöd för förekomsten av skador och skadors uppkomstsätt, så är det viktigt att rättsmedicinska undersökningar utförs i frekvent omfattning och på sådant sätt att det inte psykologiskt påverkar barnet negativt, till exempel att det känner en rädsla för framtida sjukhusbesök. 2)

   

 • 627.
  Willberg, Solveig
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Oidipus, Freud och det utsatta barnet2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa och jämföra det utsatta barnets öde såsom det speglas i myten och dramat om Oidipus och i Freuds teori om oidipuskomplexet. Myten och senare Sofokles drama handlar om ett barn som av sina föräldrar sätts ut i skogen för att dö med genomborrade hälar, men blir funnet och räddat till livet. Som vuxen kommer Oidipus långt senare att ovetandes döda sin far och gifta sig med sin mor. Freud såg häri ett mönster som han menar går igen i varje pojkes psykosexuella utveckling – ett sexuellt begär i förhållande till modern och hatiska känslor i förhållande till fadern/rivalen. Freuds uppfattning har under senare år mött mycket kritik vilken refereras i uppsatsen. Oidipuskomplexet ersatte Freuds tidigare uppfattning att neuroserna orsakades av sexuella övergrepp – den s.k. förförelseteorin – och i uppsatsen diskuteras olika skäl till varför Freud övergav förförelseteorin. Bland annat diskuteras om Freuds familjebakgrund kan ha spelat in. Vidare redovisas den ursprungliga oidipusmyten, liksom Sofokles drama och det antika grekiska sammanhanget. Ett återkommande tema är omgivningens syn på det lilla barnet under antiken, på Freuds tid och i vår nutid. Författarens slutsatser är att Freud av flera olika skäl inte kunde behålla sin tidigare förståelse av det utsatte barnet och att oidipuskomplexets universalitet måste ifrågasättas.  Freud tycks förbise den utsatthet och totala hjälplöshet som varje barn föds till, och som inte minst är så påtaglig i berättelsen om Oidipus.

   

 • 628.
  Winroth, Ann Cristin
  Umeå University, Faculty of Arts, Culture and Media.
  Vardagligt och livsviktigt berättande om hälsa och bot2004In: Perspektiv på komplementärmedicin: medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning / [ed] Motzi Eklöf, Lund: Studentlitteratur, 2004, p. 133-146Chapter in book (Other academic)
 • 629.
  Winroth, AnnCristin
  Umeå University, Faculty of Arts, Culture and Media.
  Hur tänker den alternativa patienten2004In: Människan och den medicinska mångfalden: 2003 års skandinaviska forskningskonferens om alternativ och komplementär medicin, Örebro: Örebro universitet , 2004Conference paper (Other academic)
 • 630.
  Wohrne, Therese
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Vorapaxar, en ny trombocyt-aggregationshämmare: Evaluering av kliniska användningsområden2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 631.
  Yngve, Henny
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Edlund, Johannes
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Samstämmighet i bedömning av utfallssteg visuellt och med hjälp av videoanalysprogram2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:Avvikande rörelsemönster kan medföra muskuloskeletala besvär. Därför är det viktigt att kunna göra noggranna bedömningar utav rörelser hos olika individer. Två-dimensionella videoanalysprogram är lättillgänglig teknik som kan underlätta för fysioterapeuten. Få studier till dags dato har undersökt reliabilitet och validitet hos dessa program. Syfte Syftet med undersökningen var att utvärdera överrensstämmelsen emellan och inom två bedömare som använder det två-dimensionella videoanalysprogrammet Kinovea i jämförelse med visuell bedömning på plats för att utvärdera om det kan användas som hjälpmedel vid rörelseanalys. Metod Deltagarna i studien var 15 kvinnor och 17 män (medelålder 23,5 år) Samtliga fick utföra två utfallsseg. Utfallsstegen observerades och filmades av videokamera framifrån och från sidan. Två bedömare gjorde varsin bedömning visuellt och en senare bedömning med Kinovea, samt två vinkelmätningar av knäled i Kinovea. Den procentuella överenstämmelsen och korrelationen emellan och inom bedömarna analyserades. Resultat Resultaten enligt bedömningsverktyget visade att överrensstämmelsen emellan bedömare var moderat till bra i visuellbedömning och moderat till utmärkt i Kinovea. Inom bedömare 1 var överenstämmelsen mellan visuell och Kinovea bedömning bra till utmärkt och för bedömare 2 moderat till bra. Vinkelmätning visade en medelavvikelse på 2 -6 grader och Pearson’s korrelation emellan och inom bedömare var hög (r=0,86-0,98). Konklusion Kinovea tycks kunna användas som hjälpmedel för att observera en dynamisk rörelse såsom ett utfallssteg även om felmarginalen kan vara uppemot 6 grader vid upprepade bedömningar.

 • 632.
  Yousef, Dylan
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  COX-hämmare och risk förakut njursvikt: - En jämförelse mellan coxiber, icke-selektivaNSAID och paracetamol2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 633.
  Yousef, Dylan
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Periodens vara och utmaningar för apotekeni samband medlagerhållning: En enkätstudie2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 634.
  Yu, Chuanhe
  et al.
  Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
  Gan, Haiyun
  Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
  Han, Junhong
  Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
  Zhou, Zhi-Xiong
  Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
  Jia, Shaodong
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.
  Chabes, Andrei
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.
  Farrugia, Gianrico
  Center for Individualized Medicine, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
  Ordog, Tamas
  Center for Individualized Medicine, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
  Zhang, Zhiguo
  Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
  Strand-specific analysis shows protein binding at replication forks and PCNA unloading from lagging strands when forks stall2014In: Molecular Cell, ISSN 1097-2765, E-ISSN 1097-4164, Vol. 56, no 4, p. 551-563Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In eukaryotic cells, DNA replication proceeds with continuous synthesis of leading-strand DNA and discontinuous synthesis of lagging-strand DNA. Here we describe a method, eSPAN (enrichment and sequencing of protein-associated nascent DNA), which reveals the genome-wide association of proteins with leading and lagging strands of DNA replication forks. Using this approach in budding yeast, we confirm the strand specificities of DNA polymerases delta and epsilon and show that the PCNA clamp is enriched at lagging strands compared with leading-strand replication. Surprisingly, at stalled forks, PCNA is unloaded specifically from lagging strands. PCNA unloading depends on the Elg1-containing alternative RFC complex, ubiquitination of PCNA, and the checkpoint kinases Mec1 and Rad53. Cells deficient in PCNA unloading exhibit increased chromosome breaks. Our studies provide a tool for studying replication-related processes and reveal a mechanism whereby checkpoint kinases regulate strand-specific unloading of PCNA from stalled replication forks to maintain genome stability.

 • 635.
  Zaaroura, Samia
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Psoriasis och biologiska läkemedelsbehandlingar2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 636.
  Zakariasson, Caroline
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Förslag till lag om dödsfallsutredning2011Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med en dödsfallsutredning är bland annat att det ska kunna konstateras varför en människa avlidit, det vill säga vad som var orsaken till dödens inträffande. Detta är av speciellt intresse då man misstänker att ett brott har begåtts och en viktig del i anhörigas sorgprocess efter att en nära anhörig avlidit. Ett dödsfall kan vara naturligt eller onaturligt. Ett naturligt dödsfall är ett dödsfall som inträffat endast på grund av sjukdom medan ett onaturligt dödsfall är ett dödsfall som inträffat på grund av annat än enbart sjukdom[1]. I Sverige finns ett flertal lagar som behandlar frågor kring dödsfall, medan dessa frågor i andra länder ofta regleras inom en sammanhållen lagstiftning. Den svenska systematiken gör lagstiftningen svåröverblickbar.

  Syftet med den rättsmedicinska undersökningen är att upptäcka, utreda och utesluta att det är ett brott som är orsaken till att en människa avlidit[2]. Det blir polis och RMV:s uppgift att utreda om ett dödsfall som varit onaturligt har orsakats av skada eller förgiftning.[3]

  [1] Föreläsningsmaterial från 2010-10-13

  [2] Se punkt 1 SOSFS 1997:26 Rättsmedicinalverkets föreskrifter; Rättsmedicinska undersökningar av avlidna

  [3] RMV-rapport 2011:2, s. 12

 • 637. Zamora-Ros, Raul
  et al.
  Ferrari, Pietro
  Gonzalez, Carlos A.
  Tjonneland, Anne
  Olsen, Anja
  Bredsdorff, Lea
  Overvad, Kim
  Touillaud, Marina
  Perquier, Florence
  Fagherazzi, Guy
  Lukanova, Annekatrin
  Tikk, Kaja
  Aleksandrova, Krasimira
  Boeing, Heiner
  Trichopoulou, Antonia
  Trichopoulos, Dimitrios
  Dilis, Vardis
  Masala, Giovanna
  Sieri, Sabina
  Mattiello, Amalia
  Tumino, Rosario
  Ricceri, Fulvio
  Bueno-de-Mesquita, H. Bas
  Peeters, Petra H. M.
  Weiderpass, Elisabete
  Skeie, Guri
  Engeset, Dagrun
  Menendez, Virginia
  Travier, Noemie
  Molina-Montes, Esther
  Amiano, Pilar
  Chirlaque, Maria-Dolores
  Barricarte, Aurelio
  Wallstrom, Peter
  Sonestedt, Emily
  Sund, Malin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Landberg, Rikard
  Khaw, Kay-Thee
  Wareham, Nicholas J.
  Travis, Ruth C.
  Scalbert, Augustin
  Ward, Heather A.
  Riboli, Elio
  Romieu, Isabelle
  Dietary flavonoid and lignan intake and breast cancer risk according to menopause and hormone receptor status in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) Study2013In: Breast Cancer Research and Treatment, ISSN 0167-6806, E-ISSN 1573-7217, Vol. 139, no 1, p. 163-176Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Evidence on the association between dietary flavonoids and lignans and breast cancer (BC) risk is inconclusive, with the possible exception of isoflavones in Asian countries. Therefore, we investigated prospectively dietary total and subclasses of flavonoid and lignan intake and BC risk according to menopause and hormonal receptor status in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort. The study included 334,850 women, mostly aged between 35 and 70 years from ten European countries. At baseline, country-specific validated dietary questionnaires were used. A flavonoid and lignan food composition database was developed from the US Department of Agriculture, the Phenol-Explorer and the UK Food Standards Agency databases. Cox regression models were used to analyse the association between dietary flavonoid/lignan intake and the risk of developing BC. During an average 11.5-year follow-up, 11,576 incident BC cases were identified. No association was observed between the intake of total flavonoids [hazard ratio comparing fifth to first quintile (HRQ5-Q1) 0.97, 95 % confidence interval (CI): 0.90-1.04; P trend = 0.591], isoflavones (HRQ5-Q1 1.00, 95 % CI: 0.91-1.10; P trend = 0.734), or total lignans (HRQ5-Q1 1.02, 95 % CI: 0.93-1.11; P trend = 0.469) and overall BC risk. The stratification of the results by menopausal status at recruitment or the differentiation of BC cases according to oestrogen and progesterone receptors did not affect the results. This study shows no associations between flavonoid and lignan intake and BC risk, overall or after taking into account menopausal status and BC hormone receptors.

 • 638.
  Zebari, Akhtiar
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Modernization of drug distribution in Kurdistan: Is it possible to implement the Swedish drug distribution system in Kurdistan?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 639.
  Zejnilovic, Nermina
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Stratum corneums betydelse för upptag och verkan av mediciner och kosmetiska preparat2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 640.
  Ådén, Emma
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Sammanställning och utvärdering av läkemedelsgenomgångar inom Västerbottens läns landsting under 20112012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 641.
  Ågren, Sara
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Elfving, Helena
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychiatry.
  Självmedkänsla och hälsa: Psykoterapeutstudenter och legitimerade psykoterapeuter2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Självmedkänsla anses vara betydelsefull för vår fysiska och psykiska hälsa och ökar förutsättningarna för vår inre trygghet vid motgångar och svårigheter. Självmedkänsla motverkar nedstämdhet, stress och ökar förmågan till känslomässig självreglering och ger ökad kontakt med adaptiva aktiverande affekter med ökad förmåga till läkande och helande hos människan. Blivande psykoterapeuter och andra inom människovårdande yrken anses speciellt utsatta och självomsorg blir en viktig komponent. Självmedkänsla utvecklas i den trygga anknytningen och kan övas upp som vuxen, via meditation, mindfulness, affektfokuserade psykoterapier och i en trygg terapeutisk relation. Studiens syfte var att undersöka självskattad självmedkänsla och fysisk/psykisk hälsa bland psykoterapeutstudenter och göra en jämförelse med legitimerade psykoterapeuter. En enkät (Self-Compassion Scale, SF-36) som mäter självmedkänsla respektive fysisk/psykisk hälsa, distribuerades till studenterna i en klassrumssituation och till legitimerade psykoterapeuter via post. Totalt kom 33 psykoterapistudenter och 34 legitimerade psykoterapeuter att ingå i studien. Resultatet visar att psykoterapeutstudenterna, enligt självskattning, hade en signifikant bättre självmedkänsla men signifikant sämre fysisk och psykisk hälsa än de legitimerade psykoterapeuterna. Båda grupperna hade en medel nivå avseende självskattad självmedkänsla. Mindfulnessträning och meditation kan vara verktyg att stärka upp självmedkänslan och minska självkritiken.

 • 642.
  Åmodt, Kristine
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Illegal handel av legemidler på internettUtviklingen i Norge og tollvesenets analysemetoder2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 643.
  Åström, Helena
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Liposomalt vinkristin: Ett etablerat cytostatikum i ny beredningsform2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 644.
  Öhlund, Sara
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Otillräknelig, psykiskt störd eller både och?2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vård kontra fängelse. Frågan om hur man bör se på straffansvar och påföljd för personer som begår brott under inflytande av en allvarlig psykisk störning är en omdebatterad och dessutom en mycket känslig fråga. Hur ska man bedöma och bestraffa de personer som inte kan hållas till ansvar för sina handlingar?

  Det är allmänt accepterat att personer som inte kan ta ansvar för sig själv eller sina handlingar inte ska dömas enligt samma straffrättsliga principer som människor med full psykisk förmåga. I det svenska rättssystemet har denna uppfattning rättfärdigat principen om fängelseförbud för personer med en allvarlig psykisk sjukdom. Det svenska rättssystemet kunde tidigare döma en person till straffrättsligt ansvar men utan påföljd. Efter en lagändring 2008[1] har domstolarna numera möjligheten att döma en person som begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning till fängelse om det finns synnerliga skäl.

  Presumtionen för att annan påföljd än fängelse ska användas gäller endast för allvarligt psykiskt störda lagöverträdare. Det räcker således inte med att den tilltalade bedöms som psykiskt störd utan måste bedömas som allvarligt psykiskt störd för att få straffrättslig särbehandling. Den psykiska bedömningen får därför en stor inverkan på påföljdsvalet och kan resultera i skillnaden mellan långvarig vård eller livstids fängelse. Klassificeringen av det psykiska tillståndet är därmed helt avgörande för påföljdsfrågan.

  I de flesta rättsstater finns krav på tillräknelighet för att döma någon till ansvar för en brottslig gärning. Enligt denna syn kan endast de personer som kan ta ansvar kan också begå brott, en svensk rätt skulle följden bli att barn under 15 år och psykiskt sjuka inte kan begå brott och därför inte dömas till ansvar i domstol. Sverige hade ett tillräknelighetskrav fram till 1965 men numera har en gärningsmans psykiska tillstånd endast betydelse vid påföljdsbestämningen.[2]

  [1] SFS 2008:320.

  [2] Asp, s. 399-400

 • 645.
  Ölund, Victor
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Att komma hem: Vägen till att återanpassa sig till det civila Sverige för svenska veteraner utforskad genom tolkande fenomenologisk analys2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are many obstacles that veterans experience when readjusting, something that this study aim to explore due to lacking research within the area. The main problem the five participating veterans experience is lacking understanding from society, lacking support from their closer friends and relatives, that the swedish armed forces don’t do enough and that civilian health care lack satisfactory competence. The participants also express signs of uncertainty around their self-identity when coming home, not knowing what is expected from them. Through all this the participants show compassion and care for comrades even if they themselves have experienced substance abuse and two suicide attempts. In a nutshell the participants would like to see a more educated society in order to ease the readjustment to society and that the swedish armed forces increase their responsibility for taking care about their veterans.

 • 646.
  Örjansen, Beate
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Kan probiotika forebygge utviklingen av eller behandle atopisk eksem hos barn?2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 647.
  Österberg, Sofia
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  How can pharmacists contribute to a more effective care of patients with hypertension or diabetes?: How can pharmacists contribute to a more effective care of patients with hypertension or diabetes?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 648.
  Öström, Mats
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Vehicle-related injuries: with emphasis on fatality prevention1993Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  According to WHO, Sweden should aim to reduce unintentional fatalities, particularly vehicle-related injuries, by 25% by the year 2000. The aim of this thesis was to analyze vehicle-related injuries and injury events, especially the contributory effects of alcohol and disease and the injury reducing capacity of helmets and airbags in order to point out some preventive measures.

  Alcohol: Alcohol is the main contributing factor in fatal traffic crashes. In a study on 121 traffic fatalities in Washtenaw County, Michigan, USA, different sources of data for alcohol involvement were compared. In police reports alcohol involvement was found in 51% of the fatalities, in autopsy reports in 63%, and in hospital emergency records in 91%. To avoid bias in the estimation of the fraction of alcohol-related fatalities, it is important to routinely investigate all severe and fatally injured cases in traffic crashes, ideally as soon as possible after the crash.

  In a study on traumatic car fatalities (n=597) in northern Sweden, 58% of the single vehicle (SV) drivers were inebriated (multi-vehicle, MV 10%), the mean blood alcohol concentration (BAC) was 1.9 g /l (MV 1.6 g/1), and liver steatosis was found in 37% of the cases (MV 2%). Increased BAC was associated with fatty liver, indicating chronic alcohol abuse. To reduce injuries among these types of victims, passive protection is of great importance.

  Disease: Autopsied drivers (n=126) in northern Sweden who had died from natural causes in traffic were studied. This fraction was 25% of all driver fatalities. Cardiovascular causes of death were found in 96% of the deceased. Neither the victims nor other occupants suffered severe traumatic injuries. A minority of the victims had experienced previous symtoms of disease. Further restriction of individuals with, for example, cardiovascular diseases would probably have no significant impact on traffic safety since at present the identification of high-risk individuals is difficult.

  Helmets: Head injuries in 948 injured bicyclists, including 105 fatalities, were analysed. Head/face injuries were found in 64% of the fatal and 38% of the nonfatal cases with a median age of 55 years and 18 years, respectively. Head trauma was mostly blunt with only a few severe face injuries. Of the nonfatal cases with head injuries, 48% might have had an injury reduction effect if a bicycle helmet had been used, compared with 67% of the fatalities with head injuries.

  A helmet with a hard shell, chin cover, accurate retention system, that reduces rotation and translation impact is recommended. To increase helmet use among bicyclists, a law is probably the most effective measure as has been shown for motorcyclists. However, head injuries were less frequent among snowmobile riders than among bicyclist and motorcyclist riders, and in most cases the snowmobile riders with head injuries but without helmet had broken other traffic laws, indicating that in this crash category there was a low compliance to compulsary laws.

  Airbags: In a field study of car crashes where an airbag deployed, the effectiveness of the bag, as well as injuries to the skin and eye from the deployment of the bag, is reported. In laboratory tests with airbag deployment on human volunteers, tethering was found to eliminate skin abrasion within a distance of 250-300 mm. At a distance of 225 mm, the folding technique had the optimal influence on abrasions followed by a marginal effect of tethering. However, injuries due to airbag deployment must be considered as negligible compared with the airbag's role in reduction of severe and fatal injuries.

 • 649.
  Öström, Mats
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Ahlm, Kristin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Eriksson, Anders
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Brister i handläggningen av onaturliga dödsfall1999In: Svenska Läkaresällskapets Handlingar Hygiea, 1999Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Enligt gällande svenska rättsregler förutsätts att i princip samtliga onaturliga dödsfall, inkluderande samtliga fall där misstanke finns om yttre våld, förgiftning, missbruk eller om fel eller försummelse inom sjukvården, ska anmälas till polis och genomgå rättsmedicinsk undersökning. Syftet med den föreliggande undersökningen var att närmare studera de dödsfall som inte genomgått rättsmedicinsk undersökning trots att så borde ha skett enligt gällande regelverk, och att belysa varför så inte blivit fallet.

 • 650.
  Öström, Mats
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Eriksson, Anders
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Snowmobile fatalities aspects on preventive measures from a 25-year review.2002In: Accident; analysis and prevention, ISSN 0001-4575, Vol. 34, no 4, p. 563-8Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  During October 1973 through May 1998, 157 snowmobile fatalities were autopsied in Northern Sweden, including 131 riders, 15 passengers, six occupants with unknown position and five victims pulled by a snowmobile. Most fatalities occurred during March and April (41%), on weekends/holidays (75%), between 18:00 and 02:00 h (59%), during darkness (63%), in clear weather (84%) and at leisure time (94%). The median age was 39 years and 92% were men. The most common causes of death were blunt trauma (53%) and drowning (38%). A total of 64% were inebriated by alcohol, with a mean blood alcohol concentration of 1.7 g/l. More inebriated victims were found during weekends/holidays than on weekdays (75 vs. 51%) and during nighttime than during daytime (92 vs. 52). Driving into water was the most common event (38%) followed by collisions with immobile objects (20%). Alcohol and speeding were the most common contributors to the crashes, while flotation snowmobile suit and helmet use were considered to be the most important injury prevention factors.

1011121314 601 - 650 of 651
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf