umu.sePublications
Change search
Refine search result
10111213 601 - 634 of 634
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 601.
  Wang, Zihao
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Umeå Institute of Design.
  Conceptualization and design of a future chest drainage canister2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Changsha city in Hunan province, China.

  Place: Changsha Center Hospital, Hunan province.

  City Area: 11,819 square kilometers

  City population: 714.66 million

   

  I watched the whole process of chest drainage surgery, introduced by Yang Jicheng, who is a thoracic surgeon attending doctor at this capital.

  During the field research in China, I also had research opportunity of chest drainage management, mostly performed by nurses, where I found out lots of design opportunities about the Chong canister, which was the most popular chest drainage canister used all over the  China

  Then I went back to Umea, Sweden, met Fredrik Homner who is a thoracic surgery doctor working in Norrlands University Hospital for almost 30 years. I told him what I saw in China and we exchanged lots of opinion about chest drainage. I realized that Chinese chest drainage patients were suffering unnecessary pain from outmoded equipment, which in Sweden they had already updated since 20 years ago.

  Whit help of Fredrik Holmner, I had opportunity to watch the whole process of pulmonary resection and endoscope technical, the focus of this process was the insertion of chest drainage tube at the end of this 5 hours surgery.

  After I had seen so many materials related to chest drainage, I found out my design focus, which was the Maquet Oasis Drain,  that had been recognized as the most advanced chest drainage equipment in the world and had been widely used in Europe and United States.

 • 602.
  Ward, Ulla
  et al.
  Örebro University hospital, Örebro, Sweden.
  Nilsson, Ulrica G.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Cardiology. Örebro University hospital, Örebro, Sweden.
  Acupuncture for postoperative pain in day surgery patients undergoing arthroscopic shoulder surgery2013In: Clinical Nursing Research, ISSN 1054-7738, E-ISSN 1552-3799, Vol. 22, no 1, p. 130-136Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this quasi-experimental study was to examine the effect of acupuncture on postoperative pain in day surgery patients undergoing arthroscopic shoulder surgery. Twenty-two participants scheduled to undergo arthroscopic shoulder surgery were included. The results showed that on postoperative day one pain decreased (-1.1) in patients receiving acupuncture compared to the control group in which pain increased (2.0), p = .014. Sleep quality was also significantly higher in the acupuncture group compared to the control group, p = .042. In conclusions, acupuncture seems to have a reducing effect on postoperative pain as well as increase sleep quality in day surgery patients undergoing arthroscopic shoulder surgery. In regards to application, nurses should be encouraged to use additional nonpharmacologic approaches like acupuncture in postoperative pain management, as this can be a part of the multimodal analgesic regimes to improve patients care.

 • 603.
  Warren, Simon
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  VEGF-hämmare vid behandling av våt makuladegeneration2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 604.
  Wejerborn, Sara
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Suicide by cop: En jämförelse mellan nordamerikanska och svenska förhållanden2011Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Suicid i allmänhet

  Suicid är en människas medvetna handling att avsluta sitt liv. Orsaken till att människor begår suicid är många. Ofta finns det en känsla av hopplöshet och kanske också låg värdering av det egna livet. De flesta som lyckas ta sitt liv är män och det är en av de vanligaste sätt att dö bland yngre människor i Sverige i dag. Ytterligare riskfaktorer är att vara ogift, arbetslöshet, missbruk och dessutom lida av en personlighetsstörning. Gemensamt för människor med suicidtankar är att de ofta lider av en mycket stark ångest. Detta tillstånd kan leda till att döden uppfattas som en utväg.

  Varje person kan intuitivt förklara vad ordet självmord innebär. Men begreppet att ta sitt eget liv är dock betydligt mer komplicerat. Man kan ta livet av sig på många sätt. Durkheims klassiska bok Självmordet (1897) identifierar tre typer av självmord. Egoistiskt, altruistiskt och anomiskt. Dessa tre typer illustrerar en persons otillräckliga funktion eller överdrivna integration i samhället. Durkheim ansåg att suicidnivåerna i ett samhälle kan kopplas till den sociala kontext som finns i samhället. ”Egna erfarenheter och upplevelser, som ofta ansetts vara den omedelbara orsaken till att en individ begår självmord, har så att säga endast lånat detta inflytande från individens psykiska dispositioner, vilket i sin tur bara är en spegling av samhällstillståndet”(1897, sid. 8).

  Helena Rådbo (okänt årtal) som forskat kring suicidprevention skriver att man klassificerar ibland sättet att ta sitt liv i våldsam/hård metod och mjuk metod (violent and soft method). Till de våldsamma metoderna hör hängning, skjutvapen, att arrangera ”elolyckor”, att kasta sig från höga höjder och kollision med tåg eller annan tung trafik. Till de mjukare hör förgiftning med tabletter och dylikt. Ofta väljer män en mer våldsam metod. Och metoder med omfattande förstörelse föredras av framförallt yngre män. Detta styrks av en undersökning baserad på depression och suicid på Gotland gjord av Rihmer, Rutz och Pihlgren (1995). I denna kommer de fram till att av de män som ingick i undersökningen så hade två av tre använt våldsamma suicidmetoder.

  Suicide by Cop

  I Sverige har vi forskat kring suicid i preventivt syfte sedan 1970-talet och suicid har minskat sedan dess. Men det finns ett suicidfenomen som i princip är fullständigt outforskat i Sverige idag. Det är forskning på de människor som kommer i kontakt med polis och som beter sig så aggressiv och irrationellt åt att polismännen anser sig nödsakade att skjuta dem i självförsvar. I Nordamerika finns det sedan ett tiotal år tillbaka en etablerad forskning kring denna företeelse som kallas bland annat för Suicide by Cop eller Officer-Related Homicide.

  Inom svensk polis är detta fenomen inte allmänt känt och fram till slutet på 2000-talet så fick poliselever inte någon utbildning på detta. Ändå stöter alla polismän i yttre tjänst på personer som beter sig irrationellt, aggressivt och hotfullt åt trots polismannens, i normala fall, övertag genom beväpning och träning. När en svensk polis har skjutit verkanseld kommer det mer eller mindre per automatik kritik mot detta bland annat från massmedia. Och de poliser som tvingas skjuta står då i skottgluggen för denna kritik. Samtidigt som den skjutna personen ofta ses som offer för polisens övervåld. Detta i kombination med det samhälleliga behovet av att motverka suicid gör att det är önskvärt med mer forskning i ämnet Suicide by Cop ur ett svenskt perspektiv för att öka kunskapen och kanske på sikt kunna förhindra dessa skjuthändelser före de inträffar.

 • 605.
  Westerberg, Erik
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Rättsintyg2011Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 606.
  Westesson, Beatrice
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Överförskrivnings-anmälningar från svenska apotek till Inspektionen för vård och omsorg 2000–20172018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 607.
  Westling, Linnea
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Jämförelse av den viktminskande effekten och biverkningar av Orlistat och Liraglutid vid behandling av fetma2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 608.
  Wetterberg, Marit
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Förekomst av läkemedelsavvikelser vid ortopedavdelningen på Mora lasarett2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 609.
  Wiklander, Ann-Charlotte
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Barnahus - Bemötandet av barn som utsatts för våld och övergrepp i ett rättsmedicinskt perspektiv2010Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På uppdrag av regeringen inleddes år 2005 en nationell försöksverksamhet med Barnahus i Sverige. Socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, barnsjukvård, rättsläkare, polis och åklagare skulle samverka under samma tak i en miljö anpassad för barn. Försöksverksamheten inleddes på sex orter i Sverige: Malmö, Göteborg, Stockholm, Linköping, Sundsvall och Umeå. Försöksverksamheten med Barnahus kom att få två övergripande målsättningar, dels att rättsvårdande myndigheter skulle bedriva ett effektivt utredningsarbete som i förlängningen skulle leda till att fler gärningsmän lagfördes samt att verksamheten skulle innebära ett skydd och stöd för barnet. Ett annat mål med projektet var också att barnen inte skulle utsättas för onödiga påfrestningar i samband med brottsutredningar. 1) Rättsmedicinska undersökningar utgör en del av utredningsarbetet när rättsmedicinsk personal utreder barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp.Undersökningarna kan upplevas av barnen som negativa och känslor av rädsla kan förekomma. Ibland får barnet sövas för att kunna genomgå en rättsmedicinsk undersökning. Då rättsintyget, i egenskap av bevismaterial i en brottmålsprocess, har stor betydelse eftersom det kan åberopas som bevisning till stöd för förekomsten av skador och skadors uppkomstsätt, så är det viktigt att rättsmedicinska undersökningar utförs i frekvent omfattning och på sådant sätt att det inte psykologiskt påverkar barnet negativt, till exempel att det känner en rädsla för framtida sjukhusbesök. 2)

   

 • 610.
  Willberg, Solveig
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Oidipus, Freud och det utsatta barnet2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa och jämföra det utsatta barnets öde såsom det speglas i myten och dramat om Oidipus och i Freuds teori om oidipuskomplexet. Myten och senare Sofokles drama handlar om ett barn som av sina föräldrar sätts ut i skogen för att dö med genomborrade hälar, men blir funnet och räddat till livet. Som vuxen kommer Oidipus långt senare att ovetandes döda sin far och gifta sig med sin mor. Freud såg häri ett mönster som han menar går igen i varje pojkes psykosexuella utveckling – ett sexuellt begär i förhållande till modern och hatiska känslor i förhållande till fadern/rivalen. Freuds uppfattning har under senare år mött mycket kritik vilken refereras i uppsatsen. Oidipuskomplexet ersatte Freuds tidigare uppfattning att neuroserna orsakades av sexuella övergrepp – den s.k. förförelseteorin – och i uppsatsen diskuteras olika skäl till varför Freud övergav förförelseteorin. Bland annat diskuteras om Freuds familjebakgrund kan ha spelat in. Vidare redovisas den ursprungliga oidipusmyten, liksom Sofokles drama och det antika grekiska sammanhanget. Ett återkommande tema är omgivningens syn på det lilla barnet under antiken, på Freuds tid och i vår nutid. Författarens slutsatser är att Freud av flera olika skäl inte kunde behålla sin tidigare förståelse av det utsatte barnet och att oidipuskomplexets universalitet måste ifrågasättas.  Freud tycks förbise den utsatthet och totala hjälplöshet som varje barn föds till, och som inte minst är så påtaglig i berättelsen om Oidipus.

   

 • 611.
  Winroth, Ann Cristin
  Umeå University, Faculty of Arts, Culture and Media.
  Vardagligt och livsviktigt berättande om hälsa och bot2004In: Perspektiv på komplementärmedicin: medicinsk pluralism i mångvetenskaplig belysning / [ed] Motzi Eklöf, Lund: Studentlitteratur, 2004, p. 133-146Chapter in book (Other academic)
 • 612.
  Winroth, AnnCristin
  Umeå University, Faculty of Arts, Culture and Media.
  Hur tänker den alternativa patienten2004In: Människan och den medicinska mångfalden: 2003 års skandinaviska forskningskonferens om alternativ och komplementär medicin, Örebro: Örebro universitet , 2004Conference paper (Other academic)
 • 613.
  Wohrne, Therese
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Vorapaxar, en ny trombocyt-aggregationshämmare: Evaluering av kliniska användningsområden2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 614.
  Yngve, Henny
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Edlund, Johannes
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Physiotherapy.
  Samstämmighet i bedömning av utfallssteg visuellt och med hjälp av videoanalysprogram2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning:Avvikande rörelsemönster kan medföra muskuloskeletala besvär. Därför är det viktigt att kunna göra noggranna bedömningar utav rörelser hos olika individer. Två-dimensionella videoanalysprogram är lättillgänglig teknik som kan underlätta för fysioterapeuten. Få studier till dags dato har undersökt reliabilitet och validitet hos dessa program. Syfte Syftet med undersökningen var att utvärdera överrensstämmelsen emellan och inom två bedömare som använder det två-dimensionella videoanalysprogrammet Kinovea i jämförelse med visuell bedömning på plats för att utvärdera om det kan användas som hjälpmedel vid rörelseanalys. Metod Deltagarna i studien var 15 kvinnor och 17 män (medelålder 23,5 år) Samtliga fick utföra två utfallsseg. Utfallsstegen observerades och filmades av videokamera framifrån och från sidan. Två bedömare gjorde varsin bedömning visuellt och en senare bedömning med Kinovea, samt två vinkelmätningar av knäled i Kinovea. Den procentuella överenstämmelsen och korrelationen emellan och inom bedömarna analyserades. Resultat Resultaten enligt bedömningsverktyget visade att överrensstämmelsen emellan bedömare var moderat till bra i visuellbedömning och moderat till utmärkt i Kinovea. Inom bedömare 1 var överenstämmelsen mellan visuell och Kinovea bedömning bra till utmärkt och för bedömare 2 moderat till bra. Vinkelmätning visade en medelavvikelse på 2 -6 grader och Pearson’s korrelation emellan och inom bedömare var hög (r=0,86-0,98). Konklusion Kinovea tycks kunna användas som hjälpmedel för att observera en dynamisk rörelse såsom ett utfallssteg även om felmarginalen kan vara uppemot 6 grader vid upprepade bedömningar.

 • 615.
  Yousef, Dylan
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  COX-hämmare och risk förakut njursvikt: - En jämförelse mellan coxiber, icke-selektivaNSAID och paracetamol2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 616.
  Yousef, Dylan
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology and Clinical Neuroscience, Pharmacology.
  Periodens vara och utmaningar för apotekeni samband medlagerhållning: En enkätstudie2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 617.
  Yu, Chuanhe
  et al.
  Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
  Gan, Haiyun
  Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
  Han, Junhong
  Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
  Zhou, Zhi-Xiong
  Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
  Jia, Shaodong
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.
  Chabes, Andrei
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Biophysics.
  Farrugia, Gianrico
  Center for Individualized Medicine, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
  Ordog, Tamas
  Center for Individualized Medicine, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
  Zhang, Zhiguo
  Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, USA.
  Strand-specific analysis shows protein binding at replication forks and PCNA unloading from lagging strands when forks stall2014In: Molecular Cell, ISSN 1097-2765, E-ISSN 1097-4164, Vol. 56, no 4, p. 551-563Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In eukaryotic cells, DNA replication proceeds with continuous synthesis of leading-strand DNA and discontinuous synthesis of lagging-strand DNA. Here we describe a method, eSPAN (enrichment and sequencing of protein-associated nascent DNA), which reveals the genome-wide association of proteins with leading and lagging strands of DNA replication forks. Using this approach in budding yeast, we confirm the strand specificities of DNA polymerases delta and epsilon and show that the PCNA clamp is enriched at lagging strands compared with leading-strand replication. Surprisingly, at stalled forks, PCNA is unloaded specifically from lagging strands. PCNA unloading depends on the Elg1-containing alternative RFC complex, ubiquitination of PCNA, and the checkpoint kinases Mec1 and Rad53. Cells deficient in PCNA unloading exhibit increased chromosome breaks. Our studies provide a tool for studying replication-related processes and reveal a mechanism whereby checkpoint kinases regulate strand-specific unloading of PCNA from stalled replication forks to maintain genome stability.

 • 618.
  Zaaroura, Samia
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Psoriasis och biologiska läkemedelsbehandlingar2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 619.
  Zakariasson, Caroline
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Förslag till lag om dödsfallsutredning2011Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med en dödsfallsutredning är bland annat att det ska kunna konstateras varför en människa avlidit, det vill säga vad som var orsaken till dödens inträffande. Detta är av speciellt intresse då man misstänker att ett brott har begåtts och en viktig del i anhörigas sorgprocess efter att en nära anhörig avlidit. Ett dödsfall kan vara naturligt eller onaturligt. Ett naturligt dödsfall är ett dödsfall som inträffat endast på grund av sjukdom medan ett onaturligt dödsfall är ett dödsfall som inträffat på grund av annat än enbart sjukdom[1]. I Sverige finns ett flertal lagar som behandlar frågor kring dödsfall, medan dessa frågor i andra länder ofta regleras inom en sammanhållen lagstiftning. Den svenska systematiken gör lagstiftningen svåröverblickbar.

  Syftet med den rättsmedicinska undersökningen är att upptäcka, utreda och utesluta att det är ett brott som är orsaken till att en människa avlidit[2]. Det blir polis och RMV:s uppgift att utreda om ett dödsfall som varit onaturligt har orsakats av skada eller förgiftning.[3]

  [1] Föreläsningsmaterial från 2010-10-13

  [2] Se punkt 1 SOSFS 1997:26 Rättsmedicinalverkets föreskrifter; Rättsmedicinska undersökningar av avlidna

  [3] RMV-rapport 2011:2, s. 12

 • 620. Zamora-Ros, Raul
  et al.
  Ferrari, Pietro
  Gonzalez, Carlos A.
  Tjonneland, Anne
  Olsen, Anja
  Bredsdorff, Lea
  Overvad, Kim
  Touillaud, Marina
  Perquier, Florence
  Fagherazzi, Guy
  Lukanova, Annekatrin
  Tikk, Kaja
  Aleksandrova, Krasimira
  Boeing, Heiner
  Trichopoulou, Antonia
  Trichopoulos, Dimitrios
  Dilis, Vardis
  Masala, Giovanna
  Sieri, Sabina
  Mattiello, Amalia
  Tumino, Rosario
  Ricceri, Fulvio
  Bueno-de-Mesquita, H. Bas
  Peeters, Petra H. M.
  Weiderpass, Elisabete
  Skeie, Guri
  Engeset, Dagrun
  Menendez, Virginia
  Travier, Noemie
  Molina-Montes, Esther
  Amiano, Pilar
  Chirlaque, Maria-Dolores
  Barricarte, Aurelio
  Wallstrom, Peter
  Sonestedt, Emily
  Sund, Malin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Surgical and Perioperative Sciences, Surgery.
  Landberg, Rikard
  Khaw, Kay-Thee
  Wareham, Nicholas J.
  Travis, Ruth C.
  Scalbert, Augustin
  Ward, Heather A.
  Riboli, Elio
  Romieu, Isabelle
  Dietary flavonoid and lignan intake and breast cancer risk according to menopause and hormone receptor status in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) Study2013In: Breast Cancer Research and Treatment, ISSN 0167-6806, E-ISSN 1573-7217, Vol. 139, no 1, p. 163-176Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Evidence on the association between dietary flavonoids and lignans and breast cancer (BC) risk is inconclusive, with the possible exception of isoflavones in Asian countries. Therefore, we investigated prospectively dietary total and subclasses of flavonoid and lignan intake and BC risk according to menopause and hormonal receptor status in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC) cohort. The study included 334,850 women, mostly aged between 35 and 70 years from ten European countries. At baseline, country-specific validated dietary questionnaires were used. A flavonoid and lignan food composition database was developed from the US Department of Agriculture, the Phenol-Explorer and the UK Food Standards Agency databases. Cox regression models were used to analyse the association between dietary flavonoid/lignan intake and the risk of developing BC. During an average 11.5-year follow-up, 11,576 incident BC cases were identified. No association was observed between the intake of total flavonoids [hazard ratio comparing fifth to first quintile (HRQ5-Q1) 0.97, 95 % confidence interval (CI): 0.90-1.04; P trend = 0.591], isoflavones (HRQ5-Q1 1.00, 95 % CI: 0.91-1.10; P trend = 0.734), or total lignans (HRQ5-Q1 1.02, 95 % CI: 0.93-1.11; P trend = 0.469) and overall BC risk. The stratification of the results by menopausal status at recruitment or the differentiation of BC cases according to oestrogen and progesterone receptors did not affect the results. This study shows no associations between flavonoid and lignan intake and BC risk, overall or after taking into account menopausal status and BC hormone receptors.

 • 621.
  Zebari, Akhtiar
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Modernization of drug distribution in Kurdistan: Is it possible to implement the Swedish drug distribution system in Kurdistan?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 622.
  Zejnilovic, Nermina
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Stratum corneums betydelse för upptag och verkan av mediciner och kosmetiska preparat2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 623.
  Ådén, Emma
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Sammanställning och utvärdering av läkemedelsgenomgångar inom Västerbottens läns landsting under 20112012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 624.
  Ågren, Sara
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychotherapy.
  Elfving, Helena
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Psychiatry.
  Självmedkänsla och hälsa: Psykoterapeutstudenter och legitimerade psykoterapeuter2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Självmedkänsla anses vara betydelsefull för vår fysiska och psykiska hälsa och ökar förutsättningarna för vår inre trygghet vid motgångar och svårigheter. Självmedkänsla motverkar nedstämdhet, stress och ökar förmågan till känslomässig självreglering och ger ökad kontakt med adaptiva aktiverande affekter med ökad förmåga till läkande och helande hos människan. Blivande psykoterapeuter och andra inom människovårdande yrken anses speciellt utsatta och självomsorg blir en viktig komponent. Självmedkänsla utvecklas i den trygga anknytningen och kan övas upp som vuxen, via meditation, mindfulness, affektfokuserade psykoterapier och i en trygg terapeutisk relation. Studiens syfte var att undersöka självskattad självmedkänsla och fysisk/psykisk hälsa bland psykoterapeutstudenter och göra en jämförelse med legitimerade psykoterapeuter. En enkät (Self-Compassion Scale, SF-36) som mäter självmedkänsla respektive fysisk/psykisk hälsa, distribuerades till studenterna i en klassrumssituation och till legitimerade psykoterapeuter via post. Totalt kom 33 psykoterapistudenter och 34 legitimerade psykoterapeuter att ingå i studien. Resultatet visar att psykoterapeutstudenterna, enligt självskattning, hade en signifikant bättre självmedkänsla men signifikant sämre fysisk och psykisk hälsa än de legitimerade psykoterapeuterna. Båda grupperna hade en medel nivå avseende självskattad självmedkänsla. Mindfulnessträning och meditation kan vara verktyg att stärka upp självmedkänslan och minska självkritiken.

 • 625.
  Åmodt, Kristine
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Illegal handel av legemidler på internettUtviklingen i Norge og tollvesenets analysemetoder2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 626.
  Åström, Helena
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Liposomalt vinkristin: Ett etablerat cytostatikum i ny beredningsform2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 627.
  Öhlund, Sara
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Otillräknelig, psykiskt störd eller både och?2012Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vård kontra fängelse. Frågan om hur man bör se på straffansvar och påföljd för personer som begår brott under inflytande av en allvarlig psykisk störning är en omdebatterad och dessutom en mycket känslig fråga. Hur ska man bedöma och bestraffa de personer som inte kan hållas till ansvar för sina handlingar?

  Det är allmänt accepterat att personer som inte kan ta ansvar för sig själv eller sina handlingar inte ska dömas enligt samma straffrättsliga principer som människor med full psykisk förmåga. I det svenska rättssystemet har denna uppfattning rättfärdigat principen om fängelseförbud för personer med en allvarlig psykisk sjukdom. Det svenska rättssystemet kunde tidigare döma en person till straffrättsligt ansvar men utan påföljd. Efter en lagändring 2008[1] har domstolarna numera möjligheten att döma en person som begått ett brott under påverkan av en allvarlig psykisk störning till fängelse om det finns synnerliga skäl.

  Presumtionen för att annan påföljd än fängelse ska användas gäller endast för allvarligt psykiskt störda lagöverträdare. Det räcker således inte med att den tilltalade bedöms som psykiskt störd utan måste bedömas som allvarligt psykiskt störd för att få straffrättslig särbehandling. Den psykiska bedömningen får därför en stor inverkan på påföljdsvalet och kan resultera i skillnaden mellan långvarig vård eller livstids fängelse. Klassificeringen av det psykiska tillståndet är därmed helt avgörande för påföljdsfrågan.

  I de flesta rättsstater finns krav på tillräknelighet för att döma någon till ansvar för en brottslig gärning. Enligt denna syn kan endast de personer som kan ta ansvar kan också begå brott, en svensk rätt skulle följden bli att barn under 15 år och psykiskt sjuka inte kan begå brott och därför inte dömas till ansvar i domstol. Sverige hade ett tillräknelighetskrav fram till 1965 men numera har en gärningsmans psykiska tillstånd endast betydelse vid påföljdsbestämningen.[2]

  [1] SFS 2008:320.

  [2] Asp, s. 399-400

 • 628.
  Ölund, Victor
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Att komma hem: Vägen till att återanpassa sig till det civila Sverige för svenska veteraner utforskad genom tolkande fenomenologisk analys2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There are many obstacles that veterans experience when readjusting, something that this study aim to explore due to lacking research within the area. The main problem the five participating veterans experience is lacking understanding from society, lacking support from their closer friends and relatives, that the swedish armed forces don’t do enough and that civilian health care lack satisfactory competence. The participants also express signs of uncertainty around their self-identity when coming home, not knowing what is expected from them. Through all this the participants show compassion and care for comrades even if they themselves have experienced substance abuse and two suicide attempts. In a nutshell the participants would like to see a more educated society in order to ease the readjustment to society and that the swedish armed forces increase their responsibility for taking care about their veterans.

 • 629.
  Örjansen, Beate
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Kan probiotika forebygge utviklingen av eller behandle atopisk eksem hos barn?2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 630.
  Österberg, Sofia
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  How can pharmacists contribute to a more effective care of patients with hypertension or diabetes?: How can pharmacists contribute to a more effective care of patients with hypertension or diabetes?2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 631.
  Öström, Mats
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Vehicle-related injuries: with emphasis on fatality prevention1993Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  According to WHO, Sweden should aim to reduce unintentional fatalities, particularly vehicle-related injuries, by 25% by the year 2000. The aim of this thesis was to analyze vehicle-related injuries and injury events, especially the contributory effects of alcohol and disease and the injury reducing capacity of helmets and airbags in order to point out some preventive measures.

  Alcohol: Alcohol is the main contributing factor in fatal traffic crashes. In a study on 121 traffic fatalities in Washtenaw County, Michigan, USA, different sources of data for alcohol involvement were compared. In police reports alcohol involvement was found in 51% of the fatalities, in autopsy reports in 63%, and in hospital emergency records in 91%. To avoid bias in the estimation of the fraction of alcohol-related fatalities, it is important to routinely investigate all severe and fatally injured cases in traffic crashes, ideally as soon as possible after the crash.

  In a study on traumatic car fatalities (n=597) in northern Sweden, 58% of the single vehicle (SV) drivers were inebriated (multi-vehicle, MV 10%), the mean blood alcohol concentration (BAC) was 1.9 g /l (MV 1.6 g/1), and liver steatosis was found in 37% of the cases (MV 2%). Increased BAC was associated with fatty liver, indicating chronic alcohol abuse. To reduce injuries among these types of victims, passive protection is of great importance.

  Disease: Autopsied drivers (n=126) in northern Sweden who had died from natural causes in traffic were studied. This fraction was 25% of all driver fatalities. Cardiovascular causes of death were found in 96% of the deceased. Neither the victims nor other occupants suffered severe traumatic injuries. A minority of the victims had experienced previous symtoms of disease. Further restriction of individuals with, for example, cardiovascular diseases would probably have no significant impact on traffic safety since at present the identification of high-risk individuals is difficult.

  Helmets: Head injuries in 948 injured bicyclists, including 105 fatalities, were analysed. Head/face injuries were found in 64% of the fatal and 38% of the nonfatal cases with a median age of 55 years and 18 years, respectively. Head trauma was mostly blunt with only a few severe face injuries. Of the nonfatal cases with head injuries, 48% might have had an injury reduction effect if a bicycle helmet had been used, compared with 67% of the fatalities with head injuries.

  A helmet with a hard shell, chin cover, accurate retention system, that reduces rotation and translation impact is recommended. To increase helmet use among bicyclists, a law is probably the most effective measure as has been shown for motorcyclists. However, head injuries were less frequent among snowmobile riders than among bicyclist and motorcyclist riders, and in most cases the snowmobile riders with head injuries but without helmet had broken other traffic laws, indicating that in this crash category there was a low compliance to compulsary laws.

  Airbags: In a field study of car crashes where an airbag deployed, the effectiveness of the bag, as well as injuries to the skin and eye from the deployment of the bag, is reported. In laboratory tests with airbag deployment on human volunteers, tethering was found to eliminate skin abrasion within a distance of 250-300 mm. At a distance of 225 mm, the folding technique had the optimal influence on abrasions followed by a marginal effect of tethering. However, injuries due to airbag deployment must be considered as negligible compared with the airbag's role in reduction of severe and fatal injuries.

 • 632.
  Öström, Mats
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Ahlm, Kristin
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Eriksson, Anders
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Brister i handläggningen av onaturliga dödsfall1999In: Svenska Läkaresällskapets Handlingar Hygiea, 1999Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Enligt gällande svenska rättsregler förutsätts att i princip samtliga onaturliga dödsfall, inkluderande samtliga fall där misstanke finns om yttre våld, förgiftning, missbruk eller om fel eller försummelse inom sjukvården, ska anmälas till polis och genomgå rättsmedicinsk undersökning. Syftet med den föreliggande undersökningen var att närmare studera de dödsfall som inte genomgått rättsmedicinsk undersökning trots att så borde ha skett enligt gällande regelverk, och att belysa varför så inte blivit fallet.

 • 633.
  Öström, Mats
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Eriksson, Anders
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Snowmobile fatalities aspects on preventive measures from a 25-year review.2002In: Accident; analysis and prevention, ISSN 0001-4575, Vol. 34, no 4, p. 563-8Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  During October 1973 through May 1998, 157 snowmobile fatalities were autopsied in Northern Sweden, including 131 riders, 15 passengers, six occupants with unknown position and five victims pulled by a snowmobile. Most fatalities occurred during March and April (41%), on weekends/holidays (75%), between 18:00 and 02:00 h (59%), during darkness (63%), in clear weather (84%) and at leisure time (94%). The median age was 39 years and 92% were men. The most common causes of death were blunt trauma (53%) and drowning (38%). A total of 64% were inebriated by alcohol, with a mean blood alcohol concentration of 1.7 g/l. More inebriated victims were found during weekends/holidays than on weekdays (75 vs. 51%) and during nighttime than during daytime (92 vs. 52). Driving into water was the most common event (38%) followed by collisions with immobile objects (20%). Alcohol and speeding were the most common contributors to the crashes, while flotation snowmobile suit and helmet use were considered to be the most important injury prevention factors.

 • 634.
  Öström, Mats
  et al.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Eriksson, Anders
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Forensic Medicine.
  Snowmobilie fatalities in Sweden1999In: Proceeding annual meeting American Academy of Forensic Sciences, 1999Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
10111213 601 - 634 of 634
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf