umu.sePublications
Change search
Refine search result
13141516171819 751 - 800 of 84934
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 751.
  Ahnqvist, Anna
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Brännström, Emma
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  ”Torktumlarhuvuden” och ”teflonhjärnor”.: En fallstudie om det specialpedagogiska arbetet kring ADHD och dyslexi på tre gymnasieskolor i norra Sverige.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This case study examines how upper secondary schools in a municipality in the northern parts of Sweden structure their special pedagogy with students who have ADHD and dyslexia, students’ and parents’ experiences of this, and what regulates the schools management in this particular aspect. The results show that all the schools have special pedagogues and other support staff employed, though in varied extent. Furthermore, the resources are distributed differently from school to school. The focus, however, is always around communication between the concerned parties. Unfortunately, their good efforts to reach all students have not been successful. Not every special needs student have received the support they are entitled to. Students, as well as parents, have pointed out the shortages that they have experienced in communication, support and information about what rights they have, both as special needs students and as just students in a Swedish upper secondary school. Many of our informants have pointed out the teachers’ ignorance as one reason for the disappointment regarding the support from the schools.

 • 752.
  Ahnqvist, Karin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Ja eller nej till kommunala hälsoförbund2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 753.
  Ahnskog, Martin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Svensson, Paulina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Hållbarhet och prestation: En kvantitativ studie om sambandet mellan Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal och finansiella resultat2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hållbarhetsredovisning är ett ämne som har blivit mycket aktuellt under den senaste tiden i såväl den privata sektorn som i den offentliga. Begreppen “hållbar utveckling” och “Corporate Social Responsibility” (CSR), eller hållbart företagande är grunden till hållbarhetsredovisningen och de yttre krav på transparens organisationer har. Den oberoende organisationen Global Reporting Initiative (GRI) har haft stor betydelse för hållbarhetsredovisning då de erbjuder riktlinjer för hur organisationer ska redovisa sin hållbarhetspåverkan. För svenska bolag har hållbarhetsredovisning tidigare skett på frivillig grund men nu har det för vissa företag kommit att bli obligatoriskt. Statligt ägda företag har sedan 2007 varit tvingade att hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer. Dessa regler omfattar dock inte andra offentliga inrättningar såsom myndigheter, regioner, landsting eller kommuner vilket innebär att de inte har några gemensamma regler eller principer kring redovisning av hållbarhet. Det finns många studier som undersökt på sambandet mellan hållbarhet och ekonomisk prestation hos hos vinstdrivande företag, och majoriteten av dessa har funnit ett svagt positivt samband mellan hållbarhet och finansiella värden men måttenheterna som används har varit inkonsekventa. De studier som finns har fokuserat på vinstdrivande företag och det efterfrågas mer forskning kring sambandet inom den offentliga sektorn. Det finns dock en brist på gemensamma riktlinjer och mått inom den offentliga sektorn, men det finns ett antal intresseorganisationer där kommuner gemensamt arbetar mot hållbarhet. En sådan organisation är Sveriges ekokommuner (SEKOM) som samlar in och publicerar tolv “gröna nyckeltal” och denna undersökning kommer med hjälp av dessa nyckeltal undersöka om det finns ett samband mellan kommunernas finansiella prestation och hållbarhet.

  Studiens huvudsyfte är att undersöka sambandet mellan hållbarhetsrelaterade nyckeltal som Sveriges ekokommuner publicerar och finansiella mått från kommunernas årsredovisningar under åren 2012-2014. De finansiella måtten i undersökningen är årets resultat, avkastning på totala tillgångar samt årets kostnader och av de tolv gröna nyckeltalen kommer vi undersöka sex stycken. Utöver de finansiella måtten kommer vi även att undersöka sambandet mellan de gröna nyckeltalen och befolkningstillväxt, och till sist kommer vi att testa om det finns några skillnader i resultat mellan de kommuner som är medlemmar i SEKOM och de som inte är det. För att undersöka detta formulerades sex hypoteser som sedan testades med hjälp av fem regressionsanalyser och ett t-test. Resultatet visade att det fanns signifikanta variabler i alla utom ett test och vi kunde därmed förkasta fyra av fem hypoteser. De signifikanta resultaten visade främst på positiva resultat gällande sambandet mellan hållbarhet och finansiell prestation.

 • 754.
  Aho, Christina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Massmedier2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 755.
  Ahokangas, Petri
  et al.
  Oulu Business School, University of Oulu.
  Boter, Håkan
  Umeå School of Business and Economics, Umeå University.
  Iivari, Marika
  Oulu Business School, University of Oulu.
  Ecosystems Perspective on Entrepreneurship2018In: The Palgrave Handbook of Multidisciplinary Perspectives on Entrepreurship / [ed] Turcan, R.V. and Fraser, N.M., Cham: Palgrave Macmillan, 2018Chapter in book (Refereed)
 • 756.
  Ahokas, Miska
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Kuikka, Kari
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå School of Business and Economics (USBE), Business Administration.
  Motivating Entrepreneurs Towards The "New Industrial Revolution": A Multiple Case Study Of Sustainability-Driven Entrepreneurial And Institutional Motivations In Finland2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sustainability and sustainable development are concerned as major topics in the current business and academic context. Although business entities are seen as a cause of the problem, they are similarly seen as a solution helping the world to survive from this enormous challenge. The current academic literature underlines the role of sustainable entrepreneurship as a decisive force, which helps to transform the profit-oriented paradigm into the “new industrial revolution”. In this context the motivating factors and their interactions behind the sustainable entrepreneurship are further unclear, which has lead to the following research questions:

  (1)  What entrepreneurial motivations in Finland affect entrepreneur’s decision to form and exploit sustainability-oriented opportunities?

  (2)  What institutional motivations in Finland affect entrepreneur’s decision to form and exploit sustainability-oriented opportunities?

  (3)  What are the interactions between entrepreneurial and institutional motivations affecting entrepreneur’s decision to form and exploit sustainability-oriented opportunities in Finland?

  The theoretical framework was constructed with a strong emphasis on entrepreneurial processes and opportunity theories. The main deviation from the conventional entrepreneurship towards the sustainable entrepreneurship was drawn through the wider nature of value creation in terms of triple bottom line approach. In addition the main motivational concepts were mirrored through the entrepreneurial motivations literature and the institutional theory, which provided effective theoretical lenses for the purpose of the empirical study. 

  The empirical study was conducted in Finland as a multiple case study with an exploratory research approach. The data was collected from sustainability-driven entrepreneurs and experts who had personal knowledge related to the phenomenon. More practical data collection methods were semi-structured interviews and questionnaires concerning entrepreneurial motivations. These selected methodological choices enabled accumulation of a rich set of data and provided further possibilities for fruitful data analysis. 

  The study indicated that human motivations related to the conventional entrepreneurship research are feasible in enhancing sustainable entrepreneurship. In the similar vein entrepreneurial motivations concerning self-realization, opportunities, personal values and prior experience have motivational effects on the sustainability-driven entrepreneur. Institutional motivations towards sustainable entrepreneurship are influential for the sustainability-oriented opportunity process. The analysis indicated that for example governmental incentives, consumption norms and social networks are motivating factors for sustainability-driven entrepreneurs. Finally the study indicated that both motivational sources have co-evolutive interactions throughout the process, but the intensity of these interactions similarly varied.

 • 757.
  Ahokas, Pia
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Förskollärares tankar om tvåspråkighet: En studie om likheter och skillnader från två samhällen med olika språk villkor2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om förskollärares tankar och attityder till tvåspråkighet när det gäller att anpassa den pedagogiska verksamheten utifrån tvåspråkiga barns behov. Det handlar även om att jämföra likheter och skillnader mellan förskollärare som kommer från två samhällen med olika språkvillkor. Examensarbetet fokuserar mest på tvåspråkighet med inriktning på finska och svenska. För studien gjordes intervjuer med sju informanter varav sex var förskollärare och en var förskolechef. De förskollärare som deltog i studien var både en- och tvåspråkiga och kom från två olika samhällen; ett samhälle i Sverige där majoritetsspråket är svenska och det andra var ett samhälle i Tornedalen där de två majoritetsspråken är finska och svenska. En slutsats som drogs av studien är att samtliga av studiens informanter, oavsett i vilken kommun de arbetade och om de själva var tvåspråkiga, såg positivt på tvåspråkighet och ansåg att det är bra för barns senare utveckling att vara tvåspråkiga. En annan slutsats var deras pedagogiska anpassning utifrån tvåspråkiga barns behov. I Tornedalen fokuserade de mer på att barnen skulle lära sig svenska eftersom finskan dominerade både i hemmet och i samhället. Det kunde anses som en problematik för barnen om de inte hade lärt sig att behärska det svenska språket innan de börja skolan. En annan skillnad var att man i det andra samhället i Sverige använde sig mer av hemspråksundervisning för att utveckla barns tvåspråkighet, men i Tornedalen hade man i varje avdelning en förskollärare eller barnskötare som behärskade både finska och svenska.

 • 758.
  Ahonen, Jani
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Can morphologic restoration of hydropower outlet channels create hydraulically suitable spawning and larvae habitats for grayling?: Modelling the effects of environmental measures with HEC-RAS.2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study was to model if hydraulically suitable habitats for juvenile and spawning grayling could be created by morphological restoration alone in the Bjurfors Övre hydropower outlet channel in the Ume River Basin. The study was done by 2D modelling with HEC-RAS using hourly water flow and level data collected during the period 20160521-20161029. Suitable water depth and velocity values for larvae and spawning grayling were collected from literature. Environmental measures for the Bjurfors Övre outlet channel were designed based on the morphology in outlet channels with documented reproducing grayling populations and large habitat diversities. The outlet channel at present morphology and after morphological modifications were modelled at different flow scenarios (0-369m3/s) and areas of suitable water velocities and depths before and after proposed measures were compared. Results show that suitable velocity areas would increase with a factor of between 1,03-1,81 and the suitable depth areas with a factor of 2,34-19,09 and that suitable depths may be the major limiting factor in current conditions. Results also show that zero-flow events at Bjurfors Övre hydropower plant create unsuitable velocities for larvae and spawning grayling and that the frequency and duration of such events could be more limiting than the mere occurrence of such events. The study indicates that the morphological restoration in hydropeaking outlet channels could improve the availability of habitats with suitability water depth and velocity not only for larvae and spawning grayling, but for other lotic organisms. The study also showed that HEC-RAS modelling is a potential resource effective way to assess to what extent certain proposed environmental measures may create suitable water depths and velocities in hydropeaking outlet channels.

 • 759.
  Ahonen, Jani
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences.
  Korttidsregleringsmönster i Ångermanälvens avrinningsområde: Har elmarknadens avreglering påverkat regleringsintensiteten?2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The effects of the deregulation of the electricity market 1996 in Sweden on short-term hydropower regulation are unknown. This report investigates patterns in subdaily regulation in the Ångerman River Basin during the period 1993-2011. Differences in subdaily flows and zero flow events between the periods 1993-1995 and 1996-2011 were studied by analyzing hourly data from 8 regulated and 8 unregulated locations with four subdaily flow variation indices. No correlations between the market deregulation and the regulation intensity in the Ångerman River basin were detected. The number of days natural ranges of variability were exceeded and the magnitude of subdaily variation were significantly higher at regulated locations. Zero flow events increased substantially when the periods 1993-2007 and 2008-2011 were compared. Significant correlations were detected in the summer periods between dry years and high magnitudes for the indices that measured variation in volume and low magnitudes for subdaily flow reversals. Zero flow events in the summer periods increased during dry years if the period 2008-2011 were excluded. The major conclusions are that the deregulation of the electricity market has not affected the subdaily regulation of the Ångerman River and that the regulated sites show highly unnatural subdaily variations. Regulation intensity and zero flows events increases during summertime in dry years and the latter also increased substantially after 2007. The current regulation regime is considered harmful for riverine ecosystems and the high and increasing levels of subdaily flow alteration shows the urgent need of national directives for subdaily hydropower operation.

 • 760.
  Ahosmäki, Katarina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Dahlberg, Marie
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Systemeringsmetoder, används de?1989Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 761. Ahren, Bo
  et al.
  Landin-Olsson, Mona
  Jansson, Per-Anders
  Svensson, Maria
  Umeå University, Faculty of Medicine, Public Health and Clinical Medicine, Medicine.
  Holmes, David
  Schweizer, Anja
  Inhibition of dipeptidyl peptidase-4 reduces glycemia, sustains insulin levels, and reduces glucagon levels in type 2 diabetes.2004In: The Journal of clinical endocrinology and metabolism, ISSN 0021-972X, Vol. 89, no 5, p. 2078-84Article in journal (Refereed)
 • 762.
  Ahrgren, Rikard
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences.
  Post-tonsillectomy hemorrhage in the County of Norrbotten, Sweden between 2008-20132014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 763. Ahrén, C M
  et al.
  Gothefors, Leif
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Clinical Sciences, Paediatrics.
  Stoll, B J
  Salek, M A
  Svennerholm, A M
  Comparison of methods for detection of colonization factor antigens on enterotoxigenic Escherichia coli.1986In: Journal of Clinical Microbiology, ISSN 0095-1137, E-ISSN 1098-660X, Vol. 23, no 3, p. 586-91Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Fecal Escherichia coli isolates from 196 patients with watery diarrhea and 68 healthy individuals (controls) were analyzed in Bangladesh immediately after isolation for the presence of colonization factor antigen (CFA) I or II (CFA/I or CFA/II, respectively) by a mannose-resistant hemagglutination (MRHA) test with six species of erythrocytes and by a slide agglutination test with absorbed CFA/I or CFA/II antisera. The presence of CFAs was confirmed by immunodiffusion analyses done in Sweden. By these methods, it was found that 49 of 69 enterotoxin-producing E. coli strains isolated from patients carried CFA/I or CFA/II, whereas none of the nonenterotoxigenic E. coli isolates or the three toxin-positive strains isolated from healthy individuals carried these adhesins. All E. coli strains retained their MRHA ability after transportation to Sweden followed by one subculture and after storage at -70 degrees C (but not at room temperature) for 1 to 2 years without further subculturing. After 5 to 10 subcultures of the fresh isolates, however, 70% of the initially CFA/I- and 80% of the initially CFA/II-carrying strains analyzed did not hemagglutinate. The efficacy of different methods for detecting CFAs on the fresh isolates was compared with that of immunodiffusion. The sensitivity of MRHA with human blood group A erythrocytes for the detection of CFA/I was high (97%), but the specificity was only 69%. The sensitivity of MRHA with bovine erythrocytes for the detection of CFA/II in Bangladesh was very low but increased considerably when chicken erythrocytes were also used. Whereas both false-positive and false-negative reactions were obtained when absorbed CFA antisera were used for agglutination, antisera against purified CFAs were equally effective as immunodiffusion in identifying CFA/I and CFA/II-carrying strains.

 • 764. Ahsgren, Ingegerd
  et al.
  Baldwin, Ingela
  Goetzinger-Falk, Christina
  Erikson, Anders
  Umeå University, Faculty of Medicine, Clinical Sciences, Paediatrics.
  Flodmark, Olof
  Gillberg, Christopher
  Ataxia, autism, and the cerebellum: a clinical study of 32 individuals with congenital ataxia.2005In: Developmental medicine and child neurology, ISSN 0012-1622, Vol. 47, no 3, p. 193-8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The suggested link between autism and cerebellar dysfunction formed the background for a Swedish clinical study in 2001. Thirty-two children (17 females, 15 males; mean age 12y, SD 3y 10mo; range 6 to 21y) with a clinical suspicion of non-progressive congenital ataxia were examined, and parents were interviewed about the presence of neuropsychiatric problems in the child. Twelve children had simple ataxia, eight had ataxic diplegia, and 12 had 'borderline' ataxia. All but one of the 32 children had a mild to moderate gross motor disability according to Gross Motor Function Classification System (15 were categorized as level I, 16 as level II, and one child as level IV). Neuroimaging and neuropsychological testing were achieved in most cases. There was a strong association between learning disability* and autism spectrum disorder (often combined with hyperactivity disorder) on the one hand, and both simple and borderline 'ataxia' on the other, but a weaker link between ataxic diplegia and neuropsychiatric disorders. A correlation between cerebellar macropathology on neuroimaging and neuropsychiatric disorders was not supported. Congenital ataxia might not be a clear-cut syndrome of cerebellar disease, but one of many signs of prenatal events or syndromes, leading to a complex neurodevelopmental disorder including autism and learning disability.

 • 765.
  Ahvenjärvi, Timo
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Kommunikation mellan systemerare och användare - en viktig faktor inom systemutveckling?1991Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 766. Aichroth, Patrick
  et al.
  Weigel, Christian
  Kurz, Thomas
  Stadler, Horst
  Drewes, Frank
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Computing Science.
  Björklund, Johanna
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Computing Science.
  Schlegel, Kai
  Berndl, Emanuel
  Perez, Antonio
  Bowyer, Alex
  Volpini, Andrea
  MICO - MEDIA IN CONTEXT2015In: 2015 IEEE International Conference on Multimedia & Expo Workshops (ICMEW), 2015Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The abundance of digital content requires cost-effective technologies to extract the hidden meaning from media objects. However, current approaches fail to deal with the challenges related to cross-media analysis, metadata publishing, querying and recommendation that are necessary to overcome this challenge. In this paper, we describe the EU project MICO (Media in Context) which aims to provide the necessary technologies based on open-source software (OSS) core components.

 • 767. Aid, T.
  et al.
  Hyvarinen, S.
  Vaher, M.
  Koel, M.
  Mikkola, Jyri-Pekka
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry. Laboratory of Industrial Chemistry and Reaction Engineering, Johan Gadolin Process Chemistry Centre, Åbo Akademi University, Åbo-Turku, Finland.
  Saccharification of lignocellulosic biomasses via ionic liquid pretreatment2016In: Industrial crops and products (Print), ISSN 0926-6690, E-ISSN 1872-633X, Vol. 92, p. 336-341Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The current work focuses on the pretreatment efficiency of ILs combined with heat for woody biomass consisting of spruce, birch and pine as well as winter wheat straw. The latter was investigated as a comparison and with the aim to enhance its digestibility during enzymatic hydrolysis whereby the influence of IL-treatment to cellulose resistance for hydrolysis was investigated. Considering the wood species, the most common and industrially important wood species in Northern Europe were chosen in the present work and the goal was to obtain fermentable sugars and their degradation product, i.e. 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF), which is known valuable platform chemical. Further, the differences in the yields of IL-obtainable carbohydrates between these species were studied. The highest sugar yields were obtained to glucose in the case of spruce and arabinose in the case of pine sapwood, 12.07 and 7.72 mmol/L, respectively. The highest 5-HMF yield was obtained for spruce heartwood (9.18 mmol/L) with longer treatment time, such as 100h. However, regarding woody biomass, the present work was focused more on the study and analysis of the IL-containing liquid part, wood hydrolysate, after IL-treatment aiming to answer the analysis challenges related to this fraction.

 • 768. Aidanpää, Jan - Olov
  et al.
  Lundström, Niklas L.P.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Mathematics and Mathematical Statistics.
  Developments in rotor dynamical modeling of hydropower units2009Conference paper (Refereed)
 • 769.
  Aigner, Harald
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Characterization of FtsH proteases in the annual plant Arabidopsis thaliana2012Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Background FtsH is an ATP-dependent membrane-bound metalloprotease. A. thaliana contains 12 FtsH proteases localized in membranes of chloroplasts and mitochondria where they form homo- or hetero-hexameric complexes. FtsH11 – the main subject of this thesis – is located in the chloroplast envelope.

   

  Methods

  • Field studies with A. thaliana to determine Darwinian fitness. A growth under outdoor conditions often allows discovering of phenotypes that are unascertainable in the controlled environment of growth chambers.
  • Proteomic methods to discover fragments of substrate proteins (limited proteolysis) and changes in the proteome of FtsH protease deficient mutants.

   

  Results ftsh11 has increased amount of: RuBisCO activase, several Calvin cycle enzymes, two enzymes involved in starch synthesis and some chaperons. Some of those enzymes have been identified as possible substrates of FtsH11. Under long photoperiods ftsh11 develops a chlorotic phenotype accompanied by decreasing NADP+/NADPH ratio and increase of ROS damaged proteins. 

 • 770.
  Aigner, Harald
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Comparison of hypothetical 3D-structures of Arabidopsis thaliana FtsH Proteases with the aim to predict FtsH complex formationManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  In Arabidopsis thaliana 12 metallo proteases of the FtsH family are located in the organellar membranes of chloroplasts and mitochondria. While it is known for the Arabidopsis FtsH proteases FtsH1, 2, 5 and 8 to form a hetero–oligomeric, hexameric complex in the chloroplast thylakoid membrane and for FtsH3 and 10 in the inner membrane of mitochondria, no data are available for the remaining (low abundant) FtsH proteases . We compared the sequence identity of amino acids predicted to be relevant in complex formation of FtsH proteases in order to predict additional hetero-oligomeric FtsH complexes. Focus was set on FtsH11 and FtsH4, two subunits that might form a complex in mitochondria. 

 • 771.
  Aigner, Harald
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Searching for substrates of the metallo protease FtsH11 of Arabidopsis thaliana using N-terminal proteomics2012Manuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  FtsH11 is a membrane-bound metalloprotease localized in mitochondria and in the chloroplast envelope of Arabidopsis thaliana. An ftsh11 knock-out mutant has been shown to develop a chlorotic phenotype in prolonged photoperiods. The proteome of the ftsh11 chloroplast revealed increased abundance of several Calvin cycle enzymes, chaperones and some other proteins, however, none of those proteins could be verified to be an FtsH11 substrate (Harald Aigner, Raik Wagner, Lars L.E. Sjögren, Holger Eubel, A. Harvey Millar, Adrian K. Clarke, Christiane Funk, 2012, manuscript submitted). Here, we have used positional proteomics to identify peptides that report FtsH11 processing events. In this work we were able to identify seven chloroplast-localized proteins that are processed in wild type, but not in ftsh11.  

 • 772.
  Aigner, Harald
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Wagner, Raik
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Sjögren, Lars
  Eubel, Holger
  Millar, Harvey
  Clarke, Adrian
  Funk, Christiane
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  FtsH11 protease is required for Arabidopsis thaliana to adapt to gtowth in continuous lightManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Continuous light can increase greenhouse food production; however, some of the most important greenhouse horticulture crops are not able to adapt to long photoperiods. Here, we provide evidence that knock-out of the FtsH11 protease causes molecular differences that prevent Arabidopsis thaliana to adapt to prolonged photoperiods. Previously this protease had been shown to be critical for thermotolerance (Chen et al. 2006). We demonstrate that knock-out mutants deficient of FtsH11 develop chlorosis when shifted to continuous light. When grown under normal growth conditions and short days, ftsh11 displayed changes in protein amount of chloroplast proteins involved in the photosynthetic light reaction and the Calvin cycle as well as of the FtsH12 protease. The proteomic changes are accompanied by reduced non-photochemical quenching and faster state transition. A shift to continuous light further enhanced these effects and induced morphological changes of the chloroplast and chlorosis. No changes in the mitochondrial proteome were observed between wild type and ftsh11.

 • 773. Aikio, Anita T.
  et al.
  Pitkänen, Timo
  Fontaine, Dominic
  Dandouras, Iannis
  Amm, Olaf
  Kozlovsky, Alexander
  Vaivads, Andris
  Fazakerley, Andrew
  EISCAT and Cluster observations in the vicinity of the dynamical polar cap boundary2008In: Annales Geophysicae, ISSN 0992-7689, E-ISSN 1432-0576, Vol. 26, p. 87-105Article in journal (Refereed)
 • 774.
  Aikio, Anita T.
  et al.
  Department of Physical Sciences, University of Oulu, Finland.
  Pitkänen, Timo
  Department of Physical Sciences, University of Oulu, Finland.
  Fontaine, Dominic
  CETP/UVSQ, Velizy, France.
  Dandouras, Iannis
  CESR/CNRS, Toulouse, France.
  Amm, Olaf
  Finnish meteorological Institute, Helsinki, Finland.
  Kozlovsky, Alexander
  Department of Physical Sciences, University of Oulu, Finland; Sodankylä Geophysical Observatory, Sodankylä, Finland.
  Vaivads, Andris
  Swedish Institute of Space Physics, Ångströmlaboratoriet, Uppsala, Sweden.
  Fazakerley, Andrew
  Mullard Space Science Laboratory, University College, London, UK.
  EISCAT and Cluster observations in the vicinity of the dynamical polar cap boundary2008In: Annales Geophysicae, ISSN 0992-7689, E-ISSN 1432-0576, Vol. 26, p. 87-105Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The dynamics of the polar cap boundary and auroral oval in the nightside ionosphere are studied during late expansion and recovery of a substorm from the region between Tromsø (66.6 degree cgmLat) and Longyearbyen (75.2 degree cgmLat) on 27 February 2004 by using the coordinated EISCAT incoherent scatter radar, MIRACLE magnetometer and Cluster satellite measurements. During the late substorm expansion/early recovery phase, the polar cap boundary (PCB) made zig-zag-type motion with amplitude of 2.5 degree cgmLat and period of about 30 min near magnetic midnight. We suggest that the poleward motions of the PCB were produced by bursts of enhanced reconnection at the near-Earth neutral line (NENL). The subsequent equatorward motions of the PCB would then represent the recovery of the merging line towards the equilibrium state (Cowley and Lockwood, 1992). The observed bursts of enhanced westward electrojet just equatorward of the polar cap boundary during poleward expansions were produced plausibly by particles accelerated in the vicinity of the neutral line and thus lend evidence to the Cowley-Lockwood paradigm.

  During the substorm recovery phase, the footpoints of the Cluster satellites at a geocentric distance of 4.4RE mapped in the vicinity of EISCAT measurements. Cluster data indicate that outflow of H+ and O+ ions took place within the plasma sheet boundary layer (PSBL) as noted in some earlier studies as well. We show that in this case the PSBL corresponded to a region of enhanced electron temperature in the ionospheric F region. It is suggested that the ion outflow originates from the F region as a result of increased ambipolar diffusion. At higher altitudes, the ions could be further energized by waves, which at Cluster altitudes were observed as BBELF (broad band extra low frequency) fluctuations.

  The four-satellite configuration of Cluster revealed a sudden poleward expansion of the PSBL by 2 degree during ˜ 5 min. The beginning of the poleward motion of the PCB was associated with an intensification of the downward FAC at the boundary. We suggest that the downward FAC sheet at the PCB is the high-altitude counterpart of the Earthward flowing FAC produced in the vicinity of the magnetotail neutral line by the Hall effect (Sonnerup, 1979) during a short-lived reconnection pulse.

 • 775. Aikio, Anita T.
  et al.
  Pitkänen, Timo
  Honkonen, Ilja
  Palmroth, Minna
  Amm, Olaf
  IMF effect on the polar cap contraction and expansion during a period of substorms2013In: Annales Geophysicae, ISSN 0992-7689, E-ISSN 1432-0576, Vol. 31, p. 1021-1034Article in journal (Refereed)
 • 776.
  Aikio, Anita T.
  et al.
  Oulu, Finland.
  Pitkänen, Timo
  Oulu, Finland.
  Honkonen, Ilja
  Helsinki, Finland.
  Palmroth, Minna
  Helsinki, Finland.
  Amm, Olaf
  Helsinki, Finland.
  IMF effect on the polar cap contraction and expansion during a period of substorms2013In: Annales Geophysicae, ISSN 0992-7689, E-ISSN 1432-0576, Vol. 31, p. 1021-1034Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The polar cap boundary (PCB) location and motion in the nightside ionosphere has been studied by using measurements from the EISCAT radars and the MIRACLE magnetometers during a period of four substorms on 18 February 2004. The OMNI database has been used for observations of the solar wind and the Geotail satellite for magnetospheric measurements. In addition, the event was modelled by the GUMICS-4 MHD simulation. The simulation of the PCB location was in a rather good agreement with the experimental estimates at the EISCAT longitude. During the first three substorm expansion phases, neither the local observations nor the global simulation showed any poleward motions of the PCB, even though the electrojets intensified. Rapid poleward motions of the PCB took place only in the early recovery phases of the substorms. Hence, in these cases the nightside reconnection rate was locally higher in the recovery phase than in the expansion phase.

  In addition, we suggest that the IMF Bz component correlated with the nightside tail inclination angle and the PCB location with about a 17-min delay from the bow shock. By taking the delay into account, the IMF northward turnings were associated with dipolarizations of the magnetotail and poleward motions of the PCB in the recovery phase. The mechanism behind this effect should be studied further.

 • 777. Aikio, Anita T.
  et al.
  Pitkänen, Timo
  Kozlovsky, Alexander
  Amm, Olaf
  Method to locate the polar cap boundary in the nightside ionosphere and application to a substorm event2006In: Annales Geophysicae, ISSN 0992-7689, E-ISSN 1432-0576, Vol. 24, p. 1905-1917Article in journal (Refereed)
 • 778.
  Ailert Andersson, Natalie
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  Persson, Linn
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food and Nutrition.
  Föreställningar och attityder till mellanmål hos studenter vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background In-between meals can include anything consumed between breakfast, lunch and dinner. There are no explicit recommendations about in-between meals in Sweden. Dietary habits are affected by social norms and peers. Usually dietary habits change during college or university. The eating habits created during this time is often kept for the future.

  Objective Examine students’ ideas about and attitudes towards in-between meals.

  Method Eight semi-structured individual interviews were held with students from Swedish University of Agricultural Sciences and Umeå University. The participants were recruited by the authors at both Universities. The interviews were recorded and transcribed word by word. The data collection was analyzed using a qualitative content analysis.

  Results The participants had different views about in-between meals. Some believed in-between meals was a good thing while others thought it was pointless. Lack of time and bad planning were the biggest reasons not to have in-between meals. The participants described that their friends and acquaintances affected their in-between meals. The participants believed that a person’s body shape and what they ate affected how they saw that person. Some of the female participants brought up social pressure about weight and how it restrained their food choices.

  Conclusion Individuals greatly differed in their opinions towards in-between meals and when it should be consumed. Assortment, social norms and peers was affecting student's thoughts and action towards in-between meals. More research is required to see if there is a need for general advice about in-between meals and how they should be mediated. More research is also required about social norms and in-between meals, but also about their health benefits.

 • 779.
  Ailert, Moa
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Avsikt, insikt och moraliskt ansvar: En genomgång av diskussionen gällande doktrinen om trippel effekt mellan Frances M. Kamm och John Harris.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 780.
  Aili, Margareta
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology).
  Role of YopE and LcrH in effector translocation, HeLa cell cytotoxicity and virulence2005Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  In order to establish an extra-cellular infection the gram-negative bacteria Yersinia pseudotuberculosis uses a type III secretion system (T3SS) to translocate a set of anti-host effectors into eukaryotic cells. The toxins disrupt signalling pathways important for phagocytosis, cytokine production and cell survival. Secretion and translocation via this T3SS is strictly regulated on several levels. In this context, the function of YopE and LcrH during Yersinia infections has been analysed.

  YopE is an essential translocated effector that disrupts the actin cytoskeleton of infected eukaryotic cells, by inactivating small GTPases through its GTPase activating protein (GAP) activity. However, cytotoxicity can be uncoupled from in vitro GAP activity towards the RhoA, Rac1 and Cdc42 GTPases. Furthermore, in vivo studies of the YopE GAP activity revealed that only RhoA and Rac1 are targeted, but this is not a pre-requisite for Yersinia virulence. Hence, YopE must target one or more additional GTPases to cause disease in mice.

  YopE was the only Yersinia effector that blocks LDH release from infected cells. Moreover, translocated YopE could regulate the level of subsequent effector translocation by a mechanism that involved the YopE GAP function and another T3S component, YopK. Loss of translocation control elevated total T3S gene expression in the presence of eukaryotic cells. This indicated the existence of a regulatory loop for feedback control of T3S gene expression in the bacteria that originates from the interior of the eukaryotic cell after effector translocation is completed. This might represent the true virulence function of YopE.

  Exoenzyme S (ExoS) of Pseudomonas aeruginosa has a YopE-like GAP domain with similar activity towards RhoA, Rac1 and Cdc42. However, ExoS is unable to complement hyper-translocation resulting from loss of YopE. This indicates a unique function for YopE in translocation control in Yersinia that might be dependent on correct intracellular localisation. It follows that the Membrane Localisation Domain in YopE was important for translocation control, but dispensable for cytotoxicity and blockage of LDH release.

  YopD and its cognate chaperone LcrH are negative regulatory elements of the T3S regulon and together with YopB, are involved in the effector translocation process. Randomly generated point mutants in LcrH specifically effected stability and secretion of both the YopB and YopD substrates in vitro and prevented their apparent insertion as translocon pores in the membranes of infected cells. Yet, these mutants still produced stable substrates in the presence of eukaryotic cells and most could mediate at least partial effector translocation. Thus, only minimal amounts of the YopB and YopD translocator proteins are needed for translocation and the LcrH chaperone may regulate this process from inside the bacteria.

 • 781. Aili, Margareta
  et al.
  Hallberg, Bengt
  Wolf-Watz, Hans
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology).
  Rosqvist, Roland
  GAP activity of Yersinia YopE2002In: Methods in Enzymology, ISSN 0076-6879, E-ISSN 1557-7988, Vol. 358, p. 359-70Article in journal (Refereed)
 • 782.
  Aili, Margareta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology).
  Isaksson, Elin L
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology).
  Carlsson, Sara E
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Molecular Biology (Faculty of Medicine).
  Wolf-Watz, Hans
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology). Umeå University, Faculty of Medicine, Umeå Centre for Microbial Research (UCMR). Umeå University, Faculty of Medicine, Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS).
  Rosqvist, Roland
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology).
  Francis, Matthew S
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology). Umeå University, Faculty of Medicine, Umeå Centre for Microbial Research (UCMR).
  Regulation of Yersinia Yop-effector delivery by translocated YopE2008In: International Journal of Medical Microbiology, ISSN 1438-4221, E-ISSN 1618-0607, Vol. 298, no 3-4, p. 183-192Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The bacterial pathogen Yersinia pseudotuberculosis uses a type III secretion (T3S) system to translocate Yop effectors into eukaryotic cells. Effectors are thought to gain access to the cytosol via pores formed in the host cell plasma membrane. Translocated YopE can modulate this pore formation through its GTPase-activating protein (GAP) activity. In this study, we analysed the role of translocated YopE and all the other known Yop effectors in the regulation of effector translocation. Elevated levels of Yop effector translocation into HeLa cells occurred by YopE-defective strains, but not those defective for other Yop effectors. Only Yersinia devoid of YopK exhibits a similar hyper-translocation phenotype. Since both yopK and yopE mutants also failed to down-regulate Yop synthesis in the presence of eukaryotic cells, these data imply that translocated YopE specifically regulates subsequent effector translocation by Yersinia through at least one mechanism that involves YopK. We suggest that the GAP activity of YopE might be working as an intra-cellular probe measuring the amount of protein translocated by Yersinia during infection. This may be a general feature of T3S-associated GAP proteins, since two homologues from Pseudomonas aeruginosa, exoenzyme S (ExoS) and exoenzyme T (ExoT), can complement the hyper-translocation phenotypes of the yopE GAP mutant.

 • 783.
  Aili, Margareta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology).
  Isaksson, Elin L
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology).
  Hallberg, Bengt
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Medical Biosciences, Pathology.
  Wolf-Watz, Hans
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology).
  Rosqvist, Roland
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology).
  Functional analysis of the YopE GTPase-activating protein (GAP) activity of Yersinia pseudotuberculosis2006In: Cellular Microbiology, ISSN 1462-5814, E-ISSN 1462-5822, Vol. 8, no 6, p. 1020-1033Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  YopE of Yersinia pseudotuberculosis inactivates three members of the small RhoGTPase family (RhoA, Rac1 and Cdc42) in vitro and mutation of a critical arginine abolishes both in vitro GTPase-activating protein (GAP) activity and cytotoxicity towards HeLa cells, and renders the pathogen avirulent in a mouse model. To understand the functional role of YopE, in vivo studies of the GAP activity in infected eukaryotic cells were conducted. Wild-type YopE inactivated Rac1 as early as 5 min after infection whereas RhoA was down regulated about 30 min after infection. No effect of YopE was found on the activation state of Cdc42 in Yersinia-infected cells. Single-amino-acid substitution mutants of YopE revealed two different phenotypes: (i) mutants with significantly lowered in vivo GAP activity towards RhoA and Rac1 displaying full virulence in mice, and (ii) avirulent mutants with wild-type in vivo GAP activity towards RhoA and Rac1. Our results show that Cdc42 is not an in vivo target for YopE and that YopE interacts preferentially with Rac1, and to a lesser extent with RhoA, during in vivo conditions. Surprisingly, we present results suggesting that these interactions are not a prerequisite to establish infection in mice. Finally, we show that avirulent yopE mutants translocate YopE in about sixfold higher amount compared with wild type. This raises the question whether YopE's primary function is to sense the level of translocation rather than being directly involved in downregulation of the host defence.

 • 784.
  Aili, Margareta
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology).
  Telepnev, Max
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology). Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Molecular Biology (Faculty of Medicine).
  Hallberg, Bengt
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Molecular Biology (Faculty of Medicine).
  Wolf-Watz, Hans
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Molecular Biology (Faculty of Medicine). Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology).
  Rosqvist, Roland
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Molecular Biology (Faculty of Science and Technology).
  In vitro GAP activity towards RhoA, Rac1 and Cdc42 is not a prerequisite for YopE induced HeLa cell cytotoxicity2003In: Microbial Pathogenesis, ISSN 0882-4010, E-ISSN 1096-1208, Vol. 34, no 6, p. 297-308Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The YopE cytotoxin of Yersinia is an essential virulence determinant that is translocated into the eukaryotic target cell via a plasmid-encoded type III secretion system. YopE possess a GTPase activating protein activity that in vitro has been shown to down regulate RhoA, Rac1, and Cdc42. Translocated YopE induces de-polymerisation of the actin microfilament structure in the eukaryotic cell which results in a rounding up of infected cells described as a cytotoxic effect. Here, we have investigated the importance of different regions of YopE for induction of cytotoxicity and in vitro GAP activity. Sequential removal of the N- and C-terminus of YopE identified the region between amino acids 90 and 215 to be necessary for induction of cytotoxicity. Internal deletions containing the essential arginine at position 144 resulted in a total loss of cytotoxic response. In-frame deletions flanking the arginine finger defined a region important for the cytotoxic effect to amino acids 166–183. Four triple-alanine substitution mutants in this region, YopE166-8A, 169-71A, 175-7A and 178-80A were still able to induce cytotoxicity on HeLa cells although they did not show any in vitro GAP activity towards RhoA, Rac1 or Cdc42. A substitution mutant in position 206-8A showed the same phenotype, ability to induce cytotoxic response but no in vitro GAP activity. We speculate that YopE may have additional unidentified targets within the eukaryotic cell.

 • 785.
  Aili Törmä, Maria
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Fornlämningen Luleå Gammelstad: De äldsta spåren från de arkeologiska undersökningarna inom Nederluleå socken Raä 330:1.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 786.
  Aimaiti, Nuerrennisahan
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Computing Science.
  A Comparison of Rotation Parameterisations for Bundle Adjustment2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Bundle Adjustment is an iterative process where 3D information is estimated from 2D image measurements. Typically, the position of object points are estimated simultaneously with the position and orientation of the cameras. While the object points and camera positions have a straightforward "natural" parameterisation, several possibilities exist for the rotation. In this thesis, seven parameterisation of the rotation were investigated; Euler angles (two variants), the Rodriguez representation, the axis-and-angle representation, unit quaternions, and two variants of the direction cosine matrix (DCM). The Euler and Rodriguez parameterisation are common in photogrammetry and each has three parameters. The other parameterisations have more parameters and one or more constraint between them.

  The parameterisations were analyzed with respect to singularities, i.e. well-defined rotations that do not have any bounded and/or unique set of parameters. Four bundle adjustment experiments were setup, each corresponding to a singularity for one or more parameterisations. A fitth, singularity-free, experiment was also added. The experiments were perturbation studies that investigated the convergence properties of each parameterisation. The unconstrained parameterisations were solved by a damped and undamped Gauss-Newton algorithm, whereas the parameterisations with constraints were solved using damped and undamped algorithms based on the Gauss-Helmert estimation model.

  As expected, the parameterisations corresponding to the constructed singularity had higher failure rates and required more iterations and execution time than the others when it did converge. Excluding their singular cases, the Euler xyz and Rodriguez representations were the fastest with about 37% of the dcm. Of the singularity-free parameterisation, the unit quaternion was the fastest with 79% of the dcm.

  Surprisingly, the undamped bundle algorithms converged more often and faster than the damped bundle algorithms, even close to singularities. However, the undamped convergence was to a higher degree associated with numerical warnings and convergence toward angular values outside the nominal 2 range.

  The results suggest that if singularities are not expected, the Euler xyz and Rodriguez representations are the best of the tested parameterisations. Otherwise, the unit quaternion is the best. As an alternative to the latter case, the switching algorithm by Singla may be used, at the expense of a more complex algorithm.

 • 787.
  Aimaiti, Nuerrennisahan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Computing Science.
  Yan, Xu
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Gestire-based Interaction and Implication for the Future2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Currently there exists an advanced and natural form of interaction, named gesture-based interaction. It has been applied in some fields successfully, especially in the form of game applications. Although people are filled with wonder at the new interaction, it has not replaced the traditional interaction, like keyboard and mouse. From the user experience point of view, gesture-based interaction has advantages which traditional interactive form cannot offer, but also shortcomings which people seem dissatisfied with. This thesis focuses on expressing user experience of gesture-based interaction by conducting interview method. Finally, this paper presents a new design and tries to find implications for its practical usage in the future.

 • 788.
  Airey, John
  et al.
  Department of Physics and Astronomy, Uppsala University.
  Berge, Maria
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Music and physics don't mix!: What the humorous misuse of disciplinary-specific semiotic resources can tell us about disciplinary boundaries2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Becoming part of an academic discipline has been described both in terms of becoming fluent in a disciplinary discourse (Airey 2009; Airey & Linder 2009; Northedge 2002) and achieving disciplinary literacy (Airey 2011, 2013; Geisler 1994). In this paper we investigate disciplinary boundaries by documenting the responses of academics to a semiotic disciplinary hybrid. The hybrid we use is the Physikalisches Lied, a bogus piece of sheet music into which disciplinary-specific semiotic resources from the realm of physics have been incorporated to humorous effect.

  The piece is presented to three distinct disciplinary focus groups: physicists, musicians and a group of academics who have had little contact with either discipline. In order to elicit disciplinary responses that are free from researcher prompts, each focus group is first asked the simple, open-ended question What do you see here? Once discussion of this question is exhausted the focus groups are asked to identify as many puns as they can - essentially all the disciplinary items that they feel have been misappropriated - and to attempt to explain what this means from a disciplinary standpoint. The differences in the responses of the three groups are presented and analysed.

  We argue that the semiotic resources focused on by each of the three groups and the nature of the explanation offered provide evidence of the degree of integration into the disciplines of physics and music. Our findings shed light on the process of becoming a disciplinary insider and the semiotic work involved in this process.

 • 789.
  Airey, John
  et al.
  Uppsala University.
  Berge, Maria
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  That’s funny!: The humorous effect of misappropriating disciplinary-specific semiotic resources2014Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  The socialization of disciplinary outsiders into an academic discipline has been described both in terms of becoming fluent in a disciplinary discourse (Airey, 2009; Airey & Linder, 2009; Northedge, 2002) and achieving disciplinary literacy (Airey, 2011, 2013; Geisler, 1994). In this paper we investigate disciplinary boundaries by documenting the responses of academics to a semiotic disciplinary hybrid. The hybrid we use is the Physikalisches Lied, a bogus piece of sheet music into which disciplinary-specific semiotic resources from the realm of physics have been incorporated to humorous effect.

  The piece is presented to three distinct disciplinary focus groups: physicists, musicians and a group of academics who have had little contact with either discipline. In order to elicit disciplinary responses that are free from researcher prompts, each focus group is first asked the simple, open-ended question What do you see here? Once discussion of this question is exhausted the focus groups are asked to identify as many puns as they can—essentially all the disciplinary items that they feel have been misappropriated—and to attempt to explain what this means from a disciplinary standpoint. The differences in the responses of the three groups are presented and analysed.

  We argue that semiotic material focused on by each of the three groups and the nature of the explanation offered, provide evidence of the degree of integration into the disciplines of physics and music. Our findings shed light on the process of becoming a disciplinary insider and the semiotic work involved in this process.

   

  References

  Airey, J. (2009). Science, Language and Literacy. Case Studies of Learning in Swedish University Physics. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology 81. Uppsala Retrieved 2009-04-27, from http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=9547

  Airey, J. (2011). The Disciplinary Literacy Discussion Matrix: A Heuristic Tool for Initiating Collaboration in Higher Education. Across the disciplines, 8(3).

  Airey, J. (2013). Disciplinary Literacy. In E. Lundqvist, L. Östman & R. Säljö (eds.), Scientific literacy – teori och praktik (pp. 41-58): Gleerups.

  Airey, J., & Linder, C. (2009). A disciplinary discourse perspective on university science learning: Achieving fluency in a critical constellation of modes. Journal of Research in Science Teaching, 46(1), 27-49.

  Geisler, C. (1994). Academic literacy and the nature of expertise: Reading, writing, and knowing in academic philosophy. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

  Northedge, A. (2002). Organizing excursions into specialist discourse communities: A sociocultural account of university teaching. In G. Wells & G. Claxton (eds.), Learning for life in the 21st century. Sociocultural perspectives on the future of education (pp. 252-264). Oxford: Blackwell Publishers.

 • 790.
  Airijoki, Jenny
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Vägledning genom sociala medier: Studie- och yrkesvägledares uppfattning om Internet som vägledningsverktyg2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med undersökningen är att beskriva om Internet och sociala medier kan användas inom studie- och yrkesvägledningens verksamhetsområde, men även om det finns problem och hur framtiden kan se ut. Människan är i behov av vägledning genom livet då flera studie- och yrkesrelaterade val genomförs. Denna studie är en kvalitativ semistrukturerad intervjustudie. Studiens mål är att besvara frågeställningarna med hjälp av fem studie- och yrkesvägledare som informanter. Deras erfarenheter och kunskaper ger en bild av hur Internet och Facebook används. Tillsammans med Skolverkets styrdokument, Krumboltz (1999) teori om Planned Happenstance och Peavys (2007) konstruktivistiska vägledning kopplas allt ihop. Resultatet visar att Internet och Facebook som socialt medium utvecklas och användningen av dessa forum i yrkesrollen som studie- och yrkesvägledare varierar från person till person. Många av intervjudeltagarna tror att utvecklingen av dessa forum kommer att fortsätta, men ”face to face” kontakten är fortfarande den viktigaste. Intervjudeltagarna ser Facebook som ett komplement till skolornas lärplattformar och klassinformationen. De tillfrågade studie- och yrkesvägledarna påtalar också att man med hjälp av Facebook och Internet kan förmedla information snabbare till eleverna. Slutsatsen är att den snabba utvecklingen av Internet och sociala medier får en större inverkan på studie- och yrkesvägledarrollen.

 • 791.
  Airijoki, Johan
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Westerdahl, Johanna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Engagemang, nytänkande och ansvar?: En studie av anställdas inställning till LKAB:s värdegrundsarbete.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den 1 februari år 2012 genomförde LKAB en organisationsförändring som bland annat innefattade införandet av explicita värderingar. Dessa värderingar är engagemang, nytänkande och ansvar vilket sammanfattas till ENA. Värderingarna är framtagna i en process som involverade medarbetarna. Syftet med denna organisationsförändring är, bland annat, att höja attraktionskraften av det egna varumärket, bygga en gemensam företagskultur samt minska avståndet mellan omvärldens uppfattningar och företagets verksamhet. Vi har i denna studie valt att beskriva och analysera hur LKAB:s anställda upplever företagets nylanserade explicita värderingar. Bland de svarande finns det en omfamnande samt en avståndstagande bild till LKAB:s värderingsarbete. De svarande beskriver främst företaget i termer av produktion och ekonomi. Ingen av de svarande beskriver spontant LKAB med orden engagemang, nytänkande och ansvar vilket delvis kan bero på att ENA är en relativt nyligen genomförd organisationsförändring. De två bilder som framgår när de svarande beskriver syftet med ENA-arbetet är dels att det är ord som inte fyller någon funktion och dels att de är ord som har en betydelse i verksamheten.Alla de svarande kände inte till orden. Men bland de svarande som kände till ENA så relaterades orden till allt ifrån att hålla ordning på arbetsutrustningen till företagets historia samt dess framtid.

 • 792. Airoldi, Luisa
  et al.
  Vineis, Paolo
  Colombi, Alessandro
  Olgiati, Luca
  Dell'Osta, Carlo
  Fanelli, Roberto
  Manzi, Luca
  Veglia, Fabrizio
  Autrup, Herman
  Dunning, Alison
  Garte, Seymour
  Hainaut, Pierre
  Hoek, Gerard
  Krzyzanowski, Michal
  Malaveille, Christian
  Matullo, Giuseppe
  Overvad, Kim
  Tjonneland, Anne
  Clavel-Chapelon, Francoise
  Linseisen, Jakob
  Boeing, Heiner
  Trichopoulou, Antonia
  Palli, Domenico
  Peluso, Marco
  Krogh, Vittorio
  Tumino, Rosario
  Panico, Salvatore
  Bueno-De-Mesquita, Hendrik B
  Peeters, Petra H
  Lund, Eiliv
  Agudo, Antonio
  Martinez, Carmen
  Dorronsoro, Miren
  Barricarte, Aurelio
  Chirlaque, M Dolores
  Quiros, Josè R
  Berglund, Goran
  Järvholm, Bengt
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Occupational and Environmental Medicine.
  Hallmans, Göran
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Nutritional Research.
  Day, Nicholas E
  Allen, Naomi
  Saracci, Rodolfo
  Kaaks, Rudolf
  Riboli, Elio
  4-Aminobiphenyl-hemoglobin adducts and risk of smoking-related disease in never smokers and former smokers in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition prospective study.2005In: Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention, ISSN 1055-9965, Vol. 14, no 9, p. 2118-24Article in journal (Refereed)
 • 793.
  Aisenbrey, Christopher
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Chemistry.
  Bechinger, Burkhard
  Gröbner, Gerhard
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Chemistry.
  Macromolecular Crowding at Membrane Interfaces: Adsorption and Alignment of Membrane Peptides2008In: Journal of Molecular Biology, ISSN 1089-8638, Vol. 375, p. 376-85Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Association of proteins to cellular membranes is involved in various biological processes. Various theoretical models have been developed to describe this adsorption mechanism, commonly implying the concept of an ideal solution. However, due to the two-dimensional character of membrane surfaces intermolecular interactions between the adsorbed molecules become important. Therefore previously adsorbed molecules can influence the adsorption behavior of additional protein molecules and their membrane-associated structure. Using the model peptide LAH4, which upon membrane-adsorption can adopt a transmembrane as well as an in-planar configuration, we carried out a systematic study of the correlation between the peptide concentration in the membrane and the topology of this membrane-associated polypeptide. We could describe the observed binding behavior by establishing a concept, which includes intermolecular interactions in terms of a scaled particle theory.

  High surface concentration of the peptide shifts the molecules from an in-planar into a transmembrane conformation, a process driven by the reduction of occupied surface area per molecule. In a cellular context, the crowding-dependent alignment might provide a molecular switch for a cell to sense and control its membrane occupancy. Furthermore, crowding might have pronounced effects on biological events, such as the cooperative behavior of antimicrobial peptides and the membrane triggered aggregation of amyloidogenic peptides.

 • 794.
  Aisenbrey, Christopher
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Chemistry.
  Bertani, Philippe
  Henklein, Peter
  Bechinger, Burkhard
  Structure, dynamics and topology of membrane polypeptides by oriented 2H solid-state NMR spectroscopy2007In: European Biophysics Journal, ISSN 0175-7571 (Print) 1432-1017 (Online), Vol. 36, no 4-5, p. 451-60Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Knowledge of the structure, dynamics and interactions of polypeptides when associated with phospholipid bilayers is key to understanding the functional mechanisms of channels, antibiotics, signal- or translocation peptides. Solid-state NMR spectroscopy on samples uniaxially aligned relative to the magnetic field direction offers means to determine the alignment of polypeptide bonds and domains relative to the bilayer normal. Using this approach the 15N chemical shift of amide bonds provides a direct indicator of the approximate helical tilt, whereas the 2H solid-state NMR spectra acquired from peptides labelled with 3,3,3-2H3-alanines contain valuable complimentary information for a more accurate analysis of tilt and rotation pitch angles. The deuterium NMR line shapes are highly sensitive to small variations in the alignment of the Cα–Cβ bond relative to the magnetic field direction and, therefore, also the orientational distribution of helices relative to the membrane normal. When the oriented membrane samples are investigated with their normal perpendicular to the magnetic field direction, the rate of rotational diffusion can be determined in a semi-quantitative manner and thereby the aggregation state of the peptides can be analysed. Here the deuterium NMR approach is first introduced showing results from model amphipathic helices. Thereafter investigations of the viral channel peptides Vpu1–27 and Influenza A M222–46 are shown. Whereas the 15N chemical shift data confirm the transmembrane helix alignments of these hydrophobic sequences, the deuterium spectra indicate considerable mosaic spread in the helix orientations. At least two peptide populations with differing rotational correlation times are apparent in the deuterium spectra of the viral channels suggesting an equilibrium between monomeric peptides and oligomeric channel configurations under conditions where solid-state NMR structural studies of these peptides have previously been performed.

 • 795.
  Aisenbrey, Christopher
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Chemistry.
  Borowik, Tomasz
  Byström, Roberth
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Chemistry.
  Bokvist, Marcus
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Chemistry.
  Lindström, Fredrick
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Chemistry.
  Misiak, Hanna
  Sani, Marc-Antoine
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Chemistry.
  Gröbner, Gerhard
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Chemistry.
  How is protein aggregation in amyloidogenic diseases modulated by biological membranes?2008In: European Biophysics Journal, ISSN 0175-7571, E-ISSN 1432-1017, European Biophysics Journal, ISSN 1432-1017 (Online), Vol. 37, no 3, p. 247-55Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The fate of proteins with amyloidogenic properties depends critically on their immediate biochemical environment. However, the role of biological interfaces such as membrane surfaces, as promoters of pathological aggregation of amyloidogenic proteins, is rarely studied and only established for the amyloid-β protein (Aβ) involved in Alzheimer’s disease, and α-synuclein in Parkinsonism. The occurrence of binding and misfolding of these proteins on membrane surfaces, is poorly understood, not at least due to the two-dimensional character of this event. Clearly, the nature of the folding pathway for Aβ protein adsorbed upon two-dimensional aggregation templates, must be fundamentally different from the three-dimensional situation in solution. Here, we summarize the current research and focus on the function of membrane interfaces as aggregation templates for amyloidogenic proteins (and even prionic ones). One major aspect will be the relationship between membrane properties and protein association and the consequences for amyloidogenic products. The other focus will be on a general understanding of protein folding pathways on two-dimensional templates on a molecular level. Finally, we will demonstrate the potential importance of membrane-mediated aggregation for non-amphiphatic soluble amyloidogenic proteins, by using the SOD1 protein involved in the amyotrophic lateral sclerosis syndrome.

 • 796.
  Aisenbrey, Christopher
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Byström, Roberth
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  Oliveberg, Mikael
  Department of Biochemistry and Biophysics, Stockholm University, 10691 Stockholm, Sweden.
  Gröbner, Gerhard
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Chemistry.
  SOD1 associates to membranes in its folded apo-stateManuscript (preprint) (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [en]

  Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease accompanied by misfolding and intracellular deposition of superoxide dismutase 1 (SOD1). Although the molecular details behind this misfolding process are yet poorly understood, increasing evidence suggest that SOD1 is most susceptible to misfolding in its metal-free and relatively unstable apo-state. Here, we addressed the question, if misfolding and aggregation of SOD1 involves erroneous interactions with membranes as has been implicated for the Aβ peptide in Alzheimers disease. To examine this possibility we subjected various apo SOD1 variants to the presence of different membrane systems. The results reveal that wild type apoSOD1 but to less extent destabilized ALS mutations interact with charged vesicles under physiologically relevant conditions, thereby acquiring pronounced helical structural features. As the data further show, the protein binds to the membranes by an electrostatically driven mechanism, which requires a folded apo-state conformation and a negative membrane surface potential. Unfolded SOD1 molecules show no appreciable affinity to the membrane surfaces yielding a correlation between increased stability, i. e. occupancy of folded molecules and extend of membrane association. Since this trend opposes the correlation between decreased SOD1 stability and progression of neural damage, the results suggest that membrane association is not part of the ALS mechanism. An explanation could be that the observed membrane association of apo SOD1 is reversible and does not ‘bleed out’ in irreversible aggregation as observed for other precursors of protein-misfolding diseases.

 • 797.
  Aisenbrey, Christopher
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Chemistry.
  Cusan, Monica
  Lambotte, Stephan
  Jasperse, Pieter
  Georgescu, Julia
  Harzer, Ulrike
  Bechinger, Burkhard
  Specific Isotope Labeling of Colicin E1 and B Channel Domains For Membrane Topological Analysis by Oriented Solid-State NMR Spectroscopy2008In: ChemBioChem, Vol. 9, no 6, p. 944-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  An approach is presented to selectively label the methionines of the colicin E1 and B channel domains, each about 200 residues in size, and use them for oriented solid-state NMR investigations. By combining site-directed mutagenesis, bacterial overexpression in a methionine auxotroph E. coli strain and biochemical purification, quantitative amounts of the proteins for NMR structural investigations were obtained. The proteins were selectively labeled with 15N at only one, or at a few, selected sites. Multidimensional heteronuclear correlation high-resolution NMR spectroscopy and mass spectrometry were used to monitor the quality of isotopic labeling. Thereafter the proteins were reconstituted into oriented phospholipid bilayers and investigated by proton-decoupled 15N solid-state NMR spectroscopy. The colicin E1 thermolytic fragment that carries a single 15N methionine within its hydrophobic helix 9 region exhibited 15N resonances that are characteristic of helices that are oriented predominantly parallel to the membrane surface at low temperature, and a variety of alignments and conformations at room temperature. This suggests that the protein can adopt both umbrella and pen-knife conformations.

 • 798.
  Aisenbrey, Christopher
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Chemistry.
  Sizun, Christina
  Koch, Joachim
  Herget, Meike
  Abele, Rupert
  Bechinger, Burkhard
  Tampé, Robert
  Structure and dynamics of membrane-associated ICP47, a viral inhibitor of the MHC I antigen-processing machinery2006In: The Journal of Biological Chemistry, ISSN 0021-9258, Vol. 281, no 41, p. 30365-72Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  To evade the host's immune response, herpes simplex virus employs the immediate early gene product ICP47 (IE12) to suppress antigen presentation to cytotoxic T-lymphocytes by inhibition of the ATP-binding cassette transporter associated with antigen processing (TAP). ICP47 is a membrane-associated protein adopting an alpha-helical conformation. Its active domain was mapped to residues 3-34 and shown to encode all functional properties of the full-length protein. The active domain of ICP47 was reconstituted into oriented phospholipid bilayers and studied by proton-decoupled 15N and 2H solid-state NMR spectroscopy. In phospholipid bilayers, the protein adopts a helix-loop-helix structure, where the average tilt angle of the helices relative to the membrane surface is approximately 15 degrees (+/- 7 degrees ). The alignment of both structured domains exhibits a mosaic spread of approximately 10 degrees . A flexible dynamic loop encompassing residues 17 and 18 separates the two helices. Refinement of the experimental data indicates that helix 1 inserts more deeply into the membrane. These novel insights into the structure of ICP47 represent an important step toward a molecular understanding of the immune evasion mechanism of herpes simplex virus and are instrumental for the design of new therapeutics.

 • 799.
  Aisenbrey, Christopher
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Chemistry.
  Sudheendra, U. S.
  Ridley, Helen
  Bertani, Philippe
  Marquette, Arnaud
  Nedelkina, Svetlana
  Lakey, Jeremy H.
  Bechinger, Burkhard
  Helix orientations in membrane-associated Bcl-XL determined by 15N-solid-state NMR spectroscopy2007In: European Biophysics Journal, ISSN 0175-7571 (Print) 1432-1017 (Online), Vol. 37, no 1, p. 71-80Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Controlled cell death is fundamental to tissue hemostasis and apoptosis malfunctions can lead to a wide range of diseases. Bcl-xL is an anti-apoptotic protein the function of which is linked to its reversible interaction with mitochondrial outer membranes. Its interfacial and intermittent bilayer association makes prediction of its bound structure difficult without using methods able to extract data from dynamic systems. Here we investigate Bcl-xL associated with oriented lipid bilayers at physiological pH using solid-state NMR spectroscopy. The data are consistent with a C-terminal transmembrane anchoring sequence and an average alignment of the remaining helices, i.e. including helices 5 and 6, approximately parallel to the membrane surface. Data from several biophysical approaches confirm that after removal of the C-terminus from Bcl-xL its membrane interactions are weak. In the presence of membranes Bcl-xL can still interact with a Bak BH3 domain peptide suggesting a model where the hydrophobic C-terminus of the protein unfolds and inserts into the membrane. During this conformational change the Bcl-xL hydrophobic binding pocket becomes accessible for protein–protein interactions whilst the structure of the N-terminal region remains intact.

 • 800. Aitio, Antero
  et al.
  Bernard, Alfred
  Fowler, Bruce A.
  Nordberg, Gunnar F.
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Clinical Medicine, Environmental Medicine.
  Biological Monitoring and Biomarkers2007In: Handbook on the Toxicology of Metals, 3rd Edition / [ed] Gunnar F. Nordberg, Bruce A. Fowler, Monica Nordberg and Lars T. Friberg, San Diego: Elsevier, 2007, 3, p. 65-78Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  Biomonitoring was developed for the assessment of the health risks from exposure to metals at work, and the approaches and concepts of biomonitoring are derived from such exposures. At present, biomonitoring is increasingly used to assess exposure from the environment. Biomonitoring and assessment of external exposure are complementing activities, where the exposure assessments are much more widely applied, especially when the number of chemicals concerned is considered; environmental analysis also offers the distinct advantage of speciation analysis, which is very poorly developed for biomonitoring. Biomonitoring, on the other hand, provides information on exposure from all sources, and via all absorption routes, and also considers accumulation of the chemical in the body. Biomonitoring using exposure biomarkers thus considers interindividual differences in the absorption, whereas use of effect biomarkers also considers interindividual differences in sensitivity. Few effect biomarkers, however, have been validated. Biomarkers of susceptibility have so far not been adapted for use in metal toxicology. The major challenges of biomonitoring are the development of monitoring methods, which are inexpensive enough to be applied at a frequency that makes possible meaningful biomonitoring of metals with a short half-time; development of exposure biomarker guidance values specific to individual species of different metals; expansion of the repertoire of validated effect biomarkers; and validation and application to effect monitoring of the "omic" technologies.

13141516171819 751 - 800 of 84934
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf