umu.sePublications
Change search
Refine search result
123 1 - 50 of 143
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alsbäck, Marie K
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Täljeblad, Elaine
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Hur kommunicerar man i skolan utan verbalt tal?2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie är syftet att undersöka hur kommunikationen fungerar för ett barn, i detta fall en flicka, som har diagnosen Cerebral pares, och dessutom saknar verbalt tal. Vi vill även undersöka hur skolan har lagt upp sin strävan att uppfylla läroplanens mål genom att inkludera en elev med ett funktionshinder. De frågor vi avsåg att besvara med studien var: Använder man med någon speciell metod för att stödja kommunikationen hos ett barn som har diagnosen Cerebral pares, och som saknar verbalt tal? Vilka fördelar respektive nackdelar finns för denna elev med att gå i en vanlig klass? Våra metoder består av observationer av eleven i olika miljöer i skolan samt intervjuer med tio personer där de intervjuade har god kännedom om den funktions¬hindrades kommunikativa förmåga. Fallstudien genomfördes på en skola i en kommun i norra Sverige. Resultatet av studien visar att metoden Move and Walk fungerar bra för denna flicka. Det framkom även i studien att elevassistenten har en viktig funktion för att stödja flickans kommunikativa utveckling. Vidare visade resultatet på att det fanns både fördelar och nackdelar för det aktuella barnet med att gå i vanlig klass. Den stora fördelen är att ett gott samspel kan utvecklas mellan flickan och klasskamraterna. De nackdelar som framkommit är bland annat att det höga tempot i skolan gör att barnet ibland har svårt att hinna med de aktiviteter som andra barn, utan detta handikapp, lättare klarar av.

 • 2.
  Andersson, Caroline
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Ferm, Catarina
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Döden som kunskap och verklig händelse i förskolan2005Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är dels att kritiskt granska, diskutera, analysera och beskriva förskollärares arbete med och erfarenhet av ämnet döden i undervisning. Vi vill veta hur förskollärare kan beröra begreppet död utan att ett dödsfall måste ha skett, döden som kunskap. Dessutom vill vi ta reda på hur förskollärare förbereder och hanterar ett eventuellt dödsfall, döden som verklig händelse. Frågeställningar vi kommer att utgå från är: 1) Tankar och kunskap om, samt känslor för döden, 2) Förmedling om döden, och 3) Förberedelse och hanterande av döden. För att få svar på detta har vi i vår metod valt att utgå från sökord såsom sorg, krishantering och döden i förskolan/skolan. Vidare utifrån detta, genomförde vi intervjuer med sju stycken förskollärare vid två olika förskolor. Våra resultat tyder på att ämnet döden är ett svårt och tabubelagt ämne att beröra och att integrera i förskolan. Ämnet är inget som medvetet förekommer i verksamheten, utan det tas endast upp när barnen är intresserade och frågar om döden. Slutsatsen av detta är att förskollärarna i vår studie saknar kunskap om hur de kan tänka och se möjligheterna i hur de kan integrera döden som ett ämne i förskolan. Men förskollärarna känner däremot att de kan förlita sig på sina egna känslor och erfarenheter om de blir tvingade att förbereda och hantera ett eventuellt dödsfall.

 • 3.
  Appelberg, Lisbeth
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Barn erövrar datorn: en utmaning för vuxna1999Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 4.
  Appelberg, Lisbeth
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Om barnomsorgens utveckling i Umeå: belyst av några pionjärers berättelser och analyser av relevanta texter1994Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 5.
  Arvidsson, Pär
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Låt eleven växa med uppgiften: Fallstudie om lärlingsprogrammet på Bromangymnasiet2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Regeringen har fastställt att år 2007, då den nya gymnasieförordningen träder i kraft, att alla kommuner i Sverige ska ha lärlingsutbildning som ett alternativ till den befintliga yrkesutbildningen. Vi som är blivande studie- & yrkesvägledare anser att det är av yttersta vikt för vår yrkeskår att få reda på hur detta kan komma att se ut i praktiken. Vi har därför valt att göra en kvalitativ fallstudie om försöksverksamheten av ett specialutformat lärlingsprogram på Bromangymnasiet i Hudiksvall. Vår datainsamling har skett genom litteraturstudier samt kvalitativa intervjuer. Genom en intervju med programansvarig har vi tagit reda på hur utvecklingen av programmet växt fram och hur man har valt att utforma lärlingsprogrammet. Vi har gjort kvalitativa intervjuer med programansvarig, handledare/företagare och nuvarande lärlingar. De handledare/företagare och nuvarande lärlingar som är direkt ute i verksamheten har berättat utifrån sina upplevelser om hur de tycker lärlingsprogrammet fungerar både teoretiskt och praktiskt. Undersökningen utgår ifrån litteraturstudier och programansvarig, handledare/företagare och lärlingarnas berättelser om hur de upplever lärlingsprogrammet. Mottagandet av lärlingsutbildningen har i stort sätt varit positivt. När det väl var etablerat och både arbetsliv och skolan insåg att detta fungerade bra så växte programmet och intresset ute i arbetslivet blev större för att ta emot lärlingar. De elever som vi har intervjuat som har valt lärlingsutbildning som alternativ är också nöjda med sin utbildning. Vår uppfattning om lärlingsprogram har förstärkts efter vår undersökning och vi är ännu mer övertygad att detta är ett bra alternativ till de yrkesutbildningar som finns idag.

 • 6.
  Bergström, Barbro
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Selmersdotter, Lena
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Att tala är ett sätt att lära!2004In: Tidskrift för lärarutbildning och forskning. Journal of Research in Teacher Education, ISSN 1404-7659, Vol. 11, no 3-4, p. 91-103Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  This article describes a pilot study in which we talked with pre-school children, told them fairytales and listened to their conversation in order to describe and analyse their verbal communications. From our own previous observations we were aware of the importance of studying the development of reading and mathematics concurrently as the base of both subjects is verbal language communication. We therefore observed the verbal communication of the children while they solved problems both in and out of the mathematical context. In this pilot study we attempted to determine expressions in the children’s language that showed a connection between their primary linguistic ability and their thought processes. In examining the language used by the children in their discussions we were guided by the following questions: How did they express themselves? Which words did they use?

  Did they use a variety of expressions? We considered both the structure of their sentences and the logistics of their thought processes. We watched for those linguistic structures which indicated the children’s ability to “hold a clear line”. We

  therefore also observed for syntactic structures in the language, which the children used, which indicated their ability to do so. One criterion, which indicates maturity in the development

  of verbal communication is the ability to think before talking. In the study we approached the analyses of the children’s discussions so as to understand their process of problem solving so that we could better understand their thought processes in arriving at their results. The findings have been useful in helping us refine a method of data collection which we can apply to, for further research of this type.

 • 7.
  Bergström, Barbro
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Tinglev, Inger
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Eriksson, Mästa-Lisa
  New Zealand, a country of good first teaching: a documentation of a visit in New Zealand in 19941995Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Biström Risslén, Mattias
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  ”Hoppas att jag inte påverkar dem alls…”: Studie- och yrkesvägledares arbete med att motverka könsstereotypa studieval2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera studie- och yrkesvägledarens arbete med könsstereotypa studieval till gymnasieskolan. Metoden för att samla in data har varit halvstrukturerade intervjuer med fem studie- och yrkesvägledare på grundskolan. Som teoretisk utgångspunkt har vägledningsteorier framtagna av Gerald Egan och Kerstin Hägg/Svea Maria Kuoppa använts tillsammans med Yvonne Hirdmans genusteori. Resultatet har visat att vägledarnas jobb med elevernas val till gymnasieskolan präglas av generell information till alla elever och samtal med enskilda elever. I samtalen används utmaningar som ett av sätten att få eleverna att se alternativ till sina tankar och idéer om framtidens studie- och yrkesval. Ingen av de vägledare som intervjuats har ansett att de ska arbeta med att motverka könsstereotypa studieval. De slutsatser som dragits är att vägledarnas arbete snarare reproducerar genusordningen än att bryta de förväntningar och strukturer som ger könssegregerade utbildningar på gymnasieskolan.

 • 9.
  Boström, Jennie
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Ett arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd2004Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Mitt syfte med studien har varit att få en inblick i hur en skola valt att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Fokus ligger på hur arbetet går till samt att belysa arbetssättet ur olika perspektiv. Jag har valt att göra en kvalitativ studie för att få fram så relevant information som möjligt om arbetssättet. Jag har observerat och intervjuat personer som är involverade i arbetssättet och har på så vis kunnat bilda mig en uppfattning om vad de tycker om metoden som skolan förespråkar. Resultatet visar att alla berörda personer tycker att arbetssättet är bra. Genom ett medvetet förhållningssätt och strukturerade dagar har pedagogerna skapat ett gott inlärningsklimat som gett resultat i skolarbetet. Min slutsats är att arbetssättet verkar vara en bra lösning i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

 • 10.
  Eden, Margareta
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Specialpedagogik med inriktning mot grav språkstörning: Rapport från deltagarnas utvärdering av kursen2005Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten gäller 120 specialpedagoger som deltagit i en särskild fortbildningssatsning, kursen Specialpedagogik med inriktning mot grav språkstörning. Kursdeltagarna fick möjlighet att besvara en enkät omfattande frågor med såväl öppna som slutna svarsalternativ. Frågorna gällde bl.a. av vilken anledning de valt kursen, deras upplevelser av kursen, om arbetssituationen hade förändrats efter utbildningen samt om de

  ansåg att det blivit några effekter av utbildningssatsningen i kommunen. De flesta specialpedagoger hade valt kursen utifrån eget intresse och behov av kunskap inom området språkstörning. Några arbetsledare hade uttryckt önskemål om ökad kompetens kring funktionshindret språkstörning. Specialpedagogerna hade upplevt att utbildningen haft ett

  ambitiöst, innehållsrikt och intressant innehåll, med höga krav, vilket var stimulerande och utvecklande. Kursen uppfattades ha haft fokus på grav språkstörning ur ett specialpedagogiskt perspektiv där teori och praktik vävts samman genom kursuppgifterna. Kursdeltagarna ansåg att det varit inspirerande att läsa en riktad kurs som denna och som samtidigt gavs i

  samarbete mellan flera universitet. Därigenom hade de fått nya kontakter med engagerade specialpedagoger över hela landet. Kunskapen om funktionshindret språkstörning hade spritts och ett stort antal av de utbildade specialpedagogerna hade fått nya arbetsuppgifter efter utbildningen genom att de arbetade övergripande i kommunen. Förändringar uppfattades dock ta sin tid och att det samtidigt krävs att fler behövde tillägna sig kunskap inom området.

 • 11.
  Ekström, Kennet
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Förstå förskolan som ett verksamhetssystem.: En självbiografisk resa i det teoretiska landskapet2004In: NaPa-konferens: Forskning med anknytning till lärarutbildningen och pedagogisk yrkesverksamhet - idag och i morgon: Falun 23-24 april 2004, 2004Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 12.
  Ekström, Kenneth
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Att förstå förskolan som ett verksamhetssystem - En självbiografisk resa i det teoretiska landskapet2005In: Forskningsarbete pågår : Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA) / redaktör: Per-Olof Erixon, 2005, p. 34-44Chapter in book (Other academic)
 • 13.
  Ekström, Kenneth
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Discourses in Swedish Preschool Education2004In: RECONED-conferens,Oslo, 2004Conference paper (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 14.
  Ekström, Kenneth
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Distribution of Power and Identities in Swedish Preschools2003In: European Conference on Educational Research, Hamburg, 2003Conference paper (Refereed)
 • 15.
  Ekström, Kenneth
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Förskolans pedagogiska praktik: Ett verksamhetsperspektiv2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Since 1960s, preschools have been important parts both of Swedish welfare and of labour market policies. The preschool thus constitutes a very important site for rearing and educating young children.

  Reforms of the Swedish preschool in the 1990s concerning both accessibility and quality were introduced at a time when the economy of the municipalities dramatically deteriorated because of reductions in State subsidies. The strained economy of the State and the municipalities, has resulted, among other things, in a growing number of children in preschool groups and pressure to change organization and pedagogical content. These changes took place in a time of decentralization where the responsibility for organization of preschools was given to the municipalities. Changes in economy, organization and curriculum form the background for this study.

  The purpose of the study is to examine and understand how preschool working teams shape and realize the pedagogical practice and how working conditions affect this process. The approach of the study is interpretative, where the interpretative perspective is mainly represented by activity theory and theories of cultural reproduction. Three aspects of the actions are observed: the object of the actions, the instruments mediating the actions and the content of mediating actions. Bernstein’s concepts classification and framing are used as tools in analysing the empirical data.

  The interpretative, empirical study is based on qualitative data collected mainly by observations and interviews. Three preschools are chosen for the study. The preschools in the study are located in two municipalities in the north of Sweden, representing three different environments. All preschools receive children one to five years old. The personnel consist of preschool teachers and childminders working in teams. Eleven of them where interviewed.

  The study shows that daily routines both shape and restrict practices in preschools. The work is mainly focused on care giving, where the children are supposed to adapt to and subordinate themselves to the norms and to the existing routines. The children’s influence varies between organized activities, where they have little influence, and play time, where they can choose what to do. It also varies between the preschools, where the preschool with children from more affluent families have more freedom than children from the multicultural, lower-income environment do.

  The work is collectively oriented toward training adaptation, but also, to a certain extent, training for autonomy and responsibility taking. Organization of learning activities often takes the form of transmitting information. The informants regard themselves as caregivers with the main purpose to mediate security and create conditions for the children to develop socially.

  The changes in conditions emanating from political decisions have brought new working tasks to the preschools and have reduced the level of resources at the same time as the demands made are experienced as being harder. This creates frustration and tends to result in lower levels of ambition.

 • 16.
  Ekström, Kenneth
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Praktiknära förskoleforskning, några motiv och exempel2002In: Nationella konferensen kring lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet, 24-26 oktober 2002, Umeå, 2002Conference paper (Other academic)
 • 17.
  Ekström, Kenneth
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Garpelin, Anders
  Avdelningen för pedagogik och specialpedagogik, Mälardalens Högskola.
  Kallberg, Pernilla
  Institutionen för didaktik, Uppsala Universitet.
  Övergångar under förskoleåren: som kritiska händelser för barnet, föräldrarna och verksamheten - en forskningsöversikt2008In: Tidskrift för lärarutbildning och forskning. Journal of Research in Teacher Education, ISSN 1404-7659, Vol. 15, no 1, p. 45-62Article in journal (Other academic)
 • 18.
  Enström, Karolina
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  "Han sa att jag var modig": en studie om ungdomar som brutit mot könsmärkta gymnasieval2008Independent thesis Basic level (professional degree), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med arbetet var att försöka förstå enskilda ungdomars val av ett gymnasieprogram som domineras av det motsatta könet. Jag ville undersöka dessa ungdomars egna tankar om orsaker till och konsekvenser av sitt otraditionella gymnasieval. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med sex gymnasieelever. Av studien framkom att Elprogrammet och Omvårdnadsprogrammet är de program som domineras mest av killar respektive tjejer och av den anledningen valde jag att intervjua tre tjejer på Elprogrammet och tre killar på Omvårdnadsprogrammet. Genom intervjuerna har jag undersökt ungdomarnas bakgrund, orsaker till gymnasievalet, deras framtidssyn, hur de uppfattar att omgivningen ser på deras val och vilken status deras framtida yrke har. Resultatet av intervjustudien visade att elevernas bakgrund har haft stor betydelse för deras val och att det är viktigt att tjejer och killar provar på varandras områden för att ett intresse ska kunna väckas. Ungdomarnas värderingar och förväntningar på sitt framtida yrke skiljer sig från tidigare forskningsresultat om de tjejer och killar som gör traditionella val.

 • 19.
  Eriksson, Birgitta
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp2005Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att studera förskolans roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp mot barn och några rektorers och förskollärares förhållningssätt i frågan. Förskolan är den plats där barnen vistas till stor del under sina sex första år och därmed den miljö där det utsatta barnet har möjlighet att bli upptäckt och få hjälp av förskolepersonalen. Undersökningen är genomförd i en norrländsk kommun och i tre rektorsområden med några slumpmässigt utvalda rektorer och förskollärare. Den kvalitativa intervjumetoden ligger till grund för insamling och bearbetning av data. Resultatet visar att förskolan har en viktig roll i det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp på barn. Det visar också att det idag inte förekommer något sådant arbete i verklig mening. Undersökningen tyder på att det är ett område som är eftersatt vad gäller förskollärarnas kompetens i ämnet. Den visar också att de stora barngrupper som idag råder i förskoleverksamheten inte är gynnsamt i det förebyggande arbetet.

 • 20.
  Erixon Arreman, Inger
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  ”Det kan vara svårt för studenter att bli anställningsbara med denna frihet att välja”: Skolledare om anställningsbarheten hos lärare examinerade i 2001 års lärarprogram vid Umeå universitet2008Report (Other academic)
 • 21.
  Erixon Arreman, Inger
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Lärare och specialpedagoger värderar sin utbildning: en enkätstudie med 2001 och 2006 års alumner från Umeå universitet2008Report (Other academic)
 • 22.
  Erixon Arreman, Inger
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Teacher Education in the Euro-Mediterranean Region2003In: Journal of In-Service Education: an international journal of professional development, ISSN 1367-4587, Vol. 29, no 3, p. 545-547Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Erixon Arreman, Inger
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  The process of finding a shape: stabilising new research structures in Swedish teacher education, 2000-20072008In: European Educational Research Journal (online), ISSN 1474-9041, E-ISSN 1474-9041, Vol. 7, no 2, p. 157-175Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores the development and effects of Swedish post-war policies on the emergence of a research base for teacher education. From 2001 onwards, it is possible to undertake research and post-graduate studies within teacher education in Sweden, which prior to the 2001 reform was not possible. The article draws on a variety of frameworks to explore relationships between various parts of teacher education and also more widely in the university. These include relations of power, discourse and gender based on the theoretical perspectives of Bourdieu, Foucault, Sarfatti Larson and Connell among others. Policy documents relating to teacher education and research into national, regional and local perspectives were used to explore institutional history, structures and research development in teacher education from 1946 to the present time. For a micro-level perspective, an interview study was also carried out between 2000 and 2002 with teacher educators and senior managers who from the late 1940s were responsible for teacher education programmes, in and around Umeå, in northern Sweden. A further complementary interview study was carried out with teacher educators and union representatives between 2005 and 2007. The extended study reveals the emergence of new research areas in teacher education as a multilayered process involving a variety of actors at different levels at Umeå University and elsewhere. The aim of the article is to explore the implications of the new research structures for teacher education in Sweden and also to contribute to current cross-national discourses on the need to establish a research base for teacher education.

 • 24.
  Erixon Arreman, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Erixon, Per-Olof
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Developing research structures and research capacity: the Swedish National Postgraduate School in educational work (NaPA)2008In: European Educational Research Journal (online), ISSN 1474-9041, E-ISSN 1474-9041, Vol. 7, no 4, p. 554-562Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article focuses on the emergence and development of new research structures and research capacity within Swedish teacher education at the beginning of the new millennium. Since 2001, it has been possible in Sweden to undertake postgraduate and research studies within teacher education – something that was previously impossible. As a result of a national reform, a new research discipline, educational work, was established at several Swedish universities. At the same time, the National Postgraduate School in Educational Work (NaPA) was created, the responsibility for which was given to Umeå University, one of the larger Swedish teacher education providers. The aim of the article is to provide a picture of Swedish national teacher education policies in the first years of the millennium that have generated new research structures, which, in turn, have enabled a rapid and nationally distributed expansion of research within the field of Swedish teacher education. It draws on a combination of policy documents, research carried out by the two authors and reflections on their own experiences, as a former PhD student who now has a doctoral qualification in educational work and as the head of NaPA respectively.

 • 25.
  Erixon Arreman, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Erixon, Per-Olof
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Izobrazevanje uciteljev in raziskovanje: sodobne svedske perspektive v mednarodnem konteksturecent2007In: Prispevki k posodobitvi pedagoskih studisjskih programov II / [ed] Tatjana Devjak, Pavel Zgaga, Ljubljana: Pedagoška fakulteta , 2007, p. 91-115Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  This article deals with the emergence and development of new research structures for Swedish teacher education in the beginning of the new millennium. From 2001 onwards, it has been possible to undertake research and post-graduate studies within teacher education which prior to the 2001 reform was not possible. As a result of the reform a new research discipline, Educational Work, was established in teacher education in various Swedish universities and colleges. Moreover, a national post-graduate school in Educational Work was founded, for which Umeå University, one of the larger Swedish teacher education institutions, was appointed Host University. For the article policy documents relating to teacher education and research into national, regional and local perspectives were used to explore institutional history, structures and research development in teacher education from 1946 to the present time. A micro-level perspective was further offered based on two interview studies involving teacher educators, senior managers, doctoral students and supervisors at Umeå University, including a key national representative of the major Swedish teacher union. The article draws on a variety of frameworks to explore relationships between various parts of teacher education and also more widely in the university. These include relations of power and gender based on the theoretical perspectives of Bourdieu, Foucault, Connell and Sarfatti Larson, among others. The article shows that the emergence of new research areas in teacher education in Sweden was a multilayered process involving a variety of actors at different levels at Umeå University and elsewhere. The aims of the article are to present the new research structures in teacher education in Sweden, and thereby point to the implications of the structural reform, and also to contribute to current cross-national discourses on the need to establish a research base for teacher education.

 • 26.
  Erixon Arreman, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Strömgren, Magnus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Anställningsbarhet inom lärarutbildningen vid Umeå universitet2007In: Högskoleverkets kvalitetskonferens, 2007Conference paper (Other academic)
 • 27.
  Erixon Arreman, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Strömgren, Magnus
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Employability of Swedish student teacher alumni2008In: Teacher education policy in Europe: a voice of higher education institutions / [ed] Brian Hudson, Pavel Zgaga, Umeå: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet , 2008, p. 157-181Chapter in book (Other academic)
  Abstract [en]

  In recent years, “employability” has become an increasingly central concept in higher education, in no small part since it constitutes an important aspect of the Bologna Process. The project “Teachers’ employability” is a project carried out on behalf of the Faculty of Teacher Education at Umeå University – one of the major providers of teacher education in Sweden – and is a part of a broader university effort to evaluate and increase employability. The aim of the project is to examine the situation of the university’s student teachers after graduation, as well as to find out how the former students and their employers view their education.

  The study is based on the longitudinal individual database ASTRID, questionnaires and interviews. This paper reports findings from the project, focusing on 1) employment situation, income development and mobility patterns of recent alumni (class of 2000) and 2) primary employers’ (school leaders) view of the quality and usefulness of the present teacher education curriculum. While employability is generally high, there are significant differences in career paths and income development, depending on for instance type of degree and place of residence. The interviews with school leaders reveal that although the present curriculum is perceived to have certain general limitations, it is viewed as more suited for pre-school rather than comprehensive school and gymnasium teacher education.

 • 28.
  Erixon Arreman, Inger
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Weiner, Gaby
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Mathematics, Technology and Science Education.
  Gender, research and change in teacher education: a Swedish dimension2007In: Gender and Education, ISSN 0954-0253, E-ISSN 1360-0516, Vol. 19, no 3, p. 317-337Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the factors that are at present reconstructing teacher education in Sweden and in other European countries, including professionalization, inherited traditions, feminization and globalization. The authors use as a basis for the paper: documentary analysis and nearly 60 qualitative semi-structured interviews with management and teaching staff from teacher education at one Swedish higher education institution, Umeå University. Five overall themes emerged from the study: gender; teacher education cultures; organizational changes; collaboration; and research. It is argued that women and men in teacher education are positioned differently with regard to change. Women teacher educators identify more with research and accountability imperatives while their male colleagues tend to focus more on classroom knowledge and skills. The paper considers possible explanations and makes tentative extrapolations to other European sites in varying political contexts.

 • 29.
  Erixon, Per-Olof
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Creative Studies.
  Frånberg, Gun-MarieUmeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.Kallós, DanielUmeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  The role of graduate and postgraduate studies and research in teacher education reform policies in the European Union:  European network on teacher education policies, ENTEP2001Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 30.
  Eva, Lindvall
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Samverkan med föräldrar: för att motverka mobbning i skolan2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kränkande behandling och mobbning är ett stort problem i skolorna idag, något som både Skolverket (2002), Myndigheten för skolutveckling (2003) och barnombudsmannen Lena Nyberg (2005) har uppmärksammat. Syftet med studien är, mot denna bakgrund, att undersöka några föräldrars erfarenheter av samverkan med skolan i arbetet att förhindra kränkande behandling och mobbning av deras egna barn. Studien syftar även till att belysa föräldrars roll som en resurs i värdegrundsarbetet generellt. I denna studie har jag därför undersökt hur två skolor i en norrlandskommun arbetat för att samverka med föräldrar till mobbade elever för att motverka kränkande behandling och mobbning. Den undersökningsmetod jag använt mig av är den kvalitativa forskningsintervjun. Jag har intervjuat fyra föräldrar som alla har upplevt hur deras barn mobbats i skolan och som därigenom har egna erfarenheter av samverkan hem och skola. Resultaten visar att de två skolorna inte har tagit föräldrarnas upplevelser och vetskap om pågående mobbning av deras barn på allvar. I samtliga fall gäller, för det första, att föräldrarna upplevt att skolan inte har velat lyssna på deras framställningar om mobbning av deras barn. För det andra visar resultaten att föräldrarna till de mobbade barnen varken upplevde samverkan eller delaktighet i skolans ålagda uppdrag att förebygga och åtgärda kränkande behandling och mobbning. Sammantaget visar denna studie, i alla fyra fallen, stora likheter med det som bland andra Forsman (2003), Andersson (2003) och Skolverket (2002a) belyst, att skolans handlingsplaner ofta är korrekt skrivna men att de inte efterlevs. Studien visar att föräldrars berättelser om kränkning och mobbning av deras barn inte tas emot förutsättningslöst utan skolan förlägger problemet hos den utsatte eleven. En slutsats som kan dras är därför att skolans samarbete med hemmet har avgörande betydelse för att kunna stoppa pågående mobbning. Vidare visar studien att kränkningar måste tas på största allvar av alla berörda på skolan för att hindra att det utvecklas till mobbing, d v s: Det är bättre att stämma i bäcken än i ån.

 • 31.
  Forsberg, Jacob
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Kränkande behandling i skolan: En studie om lärares och elevers uppfattningar om mobbning och deras ansvar2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mobbning är ett stort problem i dagens skola. Både lärare och elever låter bli att ingripa när de ser att mobbning sker. I och med att samhället utvecklas mot ett informationssamhälle utvecklas även metoderna för mobbning, idag är det vanligt med mobbning via dator och sms. Syftet med detta arbete är att försöka förstå några lärare och elevers uppfattningar om sitt ansvar i uppkomna mobbningsituationer, vilken syn på mobbning de har samt att jämföra eventuella skillnader som uppkommer. Genom att intervjua sex lärare och sex elever, har det framkommit att lärare tar sitt ansvar under tiden de är i skolan medan alla inte är villiga att ta sitt ansvar efter skoltid. Studien visar även att lärare tror att deras kollegor inte ingriper vid mobbningssituationer exempelvis på grund av den tunga arbetsbörda som följer. Elevernas syn på mobbning visar sig i att de alltid skulle agera direkt eller indirekt. Både lärare och elever ser olika typer av mobbning i skolan såsom psykisk, fysisk och verbal mobbning. Platsen för mobbning är också viktig och studien visar att mobbning sker på skolgården men att det även är vanligt att det sker i korridorer när elever skall förflytta sig till och ifrån lektioner. Både lärare och elever i denna studie ser en mobbningsfri skola närmast som en utopi och menar att det krävs mycket av samhället i stort för att en skola skall bli mobbningsfri.

 • 32.
  Frid, Amanda
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Nivågruppering och individualisering i Sverige och på Nya Zeeland: - en jämförande fallstudie2006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete anlägger ett jämförande och internationellt perspektiv på hur olika slags individualiseringar i skolan kan användas för att tillgodose elevers individuella kunskapsnivåer. Syftet är att undersöka och jämföra hur två lärare, en i Nya Zeeland och en i Sverige utformar och bedriver individualiserad undervisning för yngre elever för att uppnå en undervisnings- och lärandemiljö som passar alla elever i klassen. I detta syfte har jag med en fenomenografisk ansats valt att intervjua och observera undervisning i två klasser, med fokus på både elever och lärare, i skolans år ett i respektive land. Studien visar att i den nya zeeländska klassen tillämpade läraren nivågruppering som utgick från elevernas förkunskaper i de två ämnena engelska och matematik medan andra typer av individualisering användes i de andra ämnena. I den svenska klassen lät läraren varje elev arbeta efter ett individuellt arbetsschema i motsvarande ämnen, svenska och matematik. Resultaten pekar på att elevernas känsla av att lyckas påverkas av de olika individualiserande metoderna. Nivågruppering i det nya zeeländska klassrummet tycktes främja elevernas självbild, medan det individuella arbetsschemat i det svenska klassrummet ledde till att eleverna tenderade att tävla och jämföra sig med varandra.

 • 33.
  Grenander, Lina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Bodén, Peder
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Asperger syndrom i den integrerade skolan: En intervjustudie om hur skolan bör arbeta med elever som har Asperger syndrom2004Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte med detta examensarbete är att ta reda på hur personer med erfarenheter av Asperger syndrom upplever skolsituationen för elever med Asperger. Vi vill med hjälp av dessa, förmedla en förståelse för hur man bör bemöta elever med Asperger i den integrerade grundskolan. Asperger syndrom är en diagnos inom autismspektrat. Människor med Asperger syndrom har, i vissa avseenden, ett annat sätt att se på och hantera situationer. För att diagnostiseras med Asperger, så krävs det att personen uppvisar symtom inom några av dessa områden: Begränsad förmåga till socialt umgänge, annorlunda intressen, i stort behov av rutiner och struktur, problem med att kommunicera och förstå andra, ofta klumpig i sin motorik, i allmänhet egendomliga eller originella sinnesintryck. För att nå vårt syfte har vi gjort en intervjustudie där vi har intervjuat nio personer med god erfarenhet av Asperger syndrom. Våra frågeställningar besvaras av vad dessa personer samt vad våra teoretiska utgångspunkter säger om hur skolan/läraren bör arbeta med elever som har Asperger syndrom i skolan. I resultatdelen har vi fått fram att elever med Asperger syndrom är i stort behov av struktur, rutiner och en individanpassad undervisning i skolan. De behöver vetskap om vad som ska hända timme för timme. Efter att gjort detta examensarbete har vi dragit slutsatsen att det är viktigt att skolan, eleven med Asperger och föräldrar till eleven har ett bra samarbete. Detta innebär att alla parter måste lyssna och lära av varandra. Först då kan man skapa en bra skolmiljö för en elev med Asperger syndrom.

 • 34.
  Gruffman-Cruse, Ewa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Grysell, Tomas
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Sundbaum, Kia
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Rum för lärande - verkstad2006In: Tänk efter, tänk nytt, tänk om: den sjunde universitetspedagogiska konferensen 2–3 mars 2005 / [ed] Margareta Erhardsson och Katarina Winka, Umeå: Umeå universitet , 2006, p. 95-101Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att som universitetslärare/forskare uppmanas till eller för övrigt reflektera över den fysiska miljöns betydelse för undervisning och lärande är inte något vanligt inslag i universitetspedagogiska sammanhang. Som ett led i ett påbörjat utvecklingsprojekt ville vi i en verkstad undersöka och diskutera vilka funktioner det fysiska rummet fyller för lärande och undervisning. Hur medvetet använder vi oss av det fysiska rummet i pedagogiskt syfte? Hur skulle miljön kunna utvecklas för att bättre svara mot olika undervisnings- och lärandesyften? Vid verkstaden presenterade deltagarna genom några idéskisser flera intressanta idéer om hur de skulle vilja utforma det fysiska rummet för undervisning och lärande. Deltagarnas arbete indikerar att den fysiska utbildningsmiljön är betydelsefull och att ett större medvetande om dess betydelse kan i framtiden skapa bättre förutsättningar för undervisning och lärande vid våra universitet.

 • 35.
  Hallin, Malin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Öhlund, Kristina
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Sexåringarnas steg in i skolan: åldersintegrering på gott eller ont?2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Integreringen av sexåringarna i skolverksamheten ökar, tillsammans med årskurs ett bildar de en gemensam klass. Rigmor Lindö skriver att upplägget för hur integreringen ser ut skiljer sig mellan skolor runt om i Sverige . Syftet med denna studie är att få en bild av hur man väljer att integrera sexåringarna inom ett rektorsområde och hur de arbetar med barnens läs- och skrivutveckling, samt hur skolsituationen för barnen ser ut. För att få reda på syftet har vi använt oss av kvalitativa metoder, som kvalitativa forskningsintervjuer och deltagande observationer, precis som Steinar Kvale förespråkar . I denna studie har det deltagit fem pedagoger från två olika skolor. Endast en pedagog var negativ till integreringen, men ingen av pedagogerna menar att integrering påverkar barnens läs- och skrivutveckling, trots en tidigare skolstart. En slutsats från vår sida är att integreringen både har positiva och negativa sidor och om man ska integrera måste man göra det på rätt sätt för att det ska gynna både barn och vuxna i skolan.

 • 36.
  Hägg, Kerstin
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Struktur och frihet för utveckling och lärande2003Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Hägg, Kerstin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Ekman, Inger
  Open future for Children at risk2006Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Hägg, Kerstin
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Tinglev, Inger
  Utvecklande handledning med lärarstuderande2006Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Håkansson, Anita
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Lärares pedagogiska arbete inom den kommunala vuxenutbildningen2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to find out the central, essential, and important issues concerning teaching adult students within the municipal adult education system in Sweden. In accordance with the used method, Grounded Theory, the research question runs as follows: What is the main concern of adult educators and how do they deal with it? Formal and informal conversations with and between adult educators, classroom observations and events occurring outside the classrooms were used as data. A constant comparative analysis of empirical data, supported by literature and results from previous research ended up in an empirical grounded theory.

  The main concern of the adult educators is the high degree of absence and the many dropouts among the students. To avoid this, a majority of the educators perform motivational work through pedagogical and social actions and try to find a balance between teaching and caring. A majority of the adult students, though, have needs that are of a socio-emotional kind; a caring dimension seems to prevail. So, the educational assignment becomes secondary to the social one, but the acts of caring are both of final and instrumental value. By teaching and caring, the adult educators try to help their students to lead a good life either at the moment or in the future, and to experience Quality of Life, the latter have to be motivated to attend school regularly.

  According to the andragogical principles, adults are responsible and motivated to learn by nature. However, this study shows that there is a distance between the ideal adult student and the actual one and that adult educators have to take on both the responsibility and motivational work. An informal theory, generated out of a basic set of values and an experienced-based knowledge that is vital to adult education, is thus put into educational practice.

 • 40.
  Hörnqvist, Marie
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Vad gör man när allt är prövat men inget fungerar?2005Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete har varit att få en ökad förståelse om varför vissa klasser får problem i skolan och hur man kan gå tillväga för att lösa detta. Arbetet är begränsat och har sin utgångspunkt i en mellanstadieklass, någonstans i vårt avlånga land, där varje undervisningstillfälle var i totalt kaos. Vad som framkommit var att det fanns många omständigheter som bidrog till att klassen inte fungerade. Några exempel på detta var skolbyte, bristande auktoritet, gruppdynamik och avsaknad av kontinuitet. De åtgärder som vidtogs för att lösa de problem som fanns i klassen var bl.a. åtgärder från skolan i form av samtal, mer resurser, att koppla in ett trygghetsteam och kalla in föräldrarna. Föräldrarnas åtgärder resulterade i schemalagda besök i skolan, lägerskola och skrivelser till de lokala politikerna. Den metodiska ansats som gjorts i detta arbete tar sin utgångspunkt i den hermeneutiska forskningstraditionen där metoden i huvudsak har varit av kvalitativ art och därför har tolkningen en framträdande plats. Intervjuer har genomförts med skolledare, representant ur skolans trygghetsteam samt föräldrar i den aktuella klassen. Även en mindre kvantitativ undersökning har gjorts bland eleverna om hur de upplever sin skolsituation i dag. Det resultat som presenteras har tolkats ur ett sociologiskt perspektiv där ena sidan representerar reproduktion av vissa givna handlingsmönster när det exempelvis gäller normer och där den andra sidan menar att det idag inte finns några givna normer eftersom samhällets gemensamma referensram förändrats. Följande slutsatser kan dras varför gruppen fick problem: När läraren/arna inte var konsekventa och hade struktur skapades turbulens och otrygghet i klassrumssituationen. När någon förändring skedde i gruppen framkallades oro. Konflikter av olika slag splittrade elevgruppen. Förutsättningen att lösa de aktuella problemen var samarbete mellan hem och skola.

 • 41. Johansen, Jan-Birger
  et al.
  Ahl, Astrid
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Pettersson, Gerd
  Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Ström, Kristina
  Langels, Rose-Marie
  Specialpedagogisk verksamhet i små skolmiljöer: Nordiskt pilotprojekt med inriktning på specialpedagogiskt arbete i små skolmiljöer2011Report (Refereed)
 • 42.
  Johansson, Lina
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  En alternativ undervisningsform för barn i behov av särskilt stöd2004Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har visat sig att inom specialpedagogiken finns det många motstridigheter. Åsikterna går isär om vilka lösningar som är bäst för elever i behov av särskilt stöd. Mitt syfte med uppsatsen är att genom en kvalitativ fallstudieinspirerad undersökning få insikt i hur man på en skola har valt att ge stöd till elever som är i behov av särskilt stöd. För att få en uppfattning om skolans alternativa undervisningsform har jag intervjuat berörda parter och dessutom gjort en observation. Den alternativa undervisningsformen är en liten undervisningsgrupp som har visat sig vara allt vanligare i grundskolan idag. De barn som blir aktuella har svårt att fungera i stor grupp. Resultatet i min undersökning visar att den alternativa undervisningsformen har stora möjligheter för just de här barnen men det går inte att generalisera och säga att verksamheten är bra för alla elever. Valet av metoder måste väljas utifrån varje elevs behov.

 • 43.
  Johansson, Sigurd
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Hedman, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Education.
  Lemar, Signild
  Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Vocational didactic - a usefull concept?2007In: Proceeding of Contested Qualities of Educational Research, 2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper addresses the concept Vocational didactics and argues that the use of this concept is quite valuable when issues related to vocational education and training is discussed. It is obvious that both the VET and VET-TT research and practitioner arenas are in need of concepts acknowledge by all. Often when researchers and practitioners from different countries listen to each other in conferences or reading papers written by foreign authors about vocational education it leaves the listener or reader confused due to the lack of such concepts. The fact that VET and VET-TT in itself are complex activities increases this demand. This is the reasons why vocational didactic are argued for here. We certainly need concepts acknowledged by all in order to better understand each other.

  In teacher education in Germany and Scandinavia the concept didactics is frequently used. In those countries, didactics has a broad and wide meaning. It comprices curriculum studies, sociological questions and more specific questions related to assessment and grade setting. In the Anglo-Saxon part of the world, the word didactics has a more narrow meaning similar to methodology in specific learning situations. It is with the broader definition vocational didactics is used here.

  Vocational didactics has shown to be particularly useful in VET-TT seminars when discussing similarities and differences between subject-oriented and vocational education. Especially when trying to understand why subject- and vocational teachers face huge problem to reach a common understanding when discussing didactic issues in their respective teaching profession. This study indicates that the teachers, in many cases, often unknown even to themselves, have different points of departure regarding the origin of their teaching area. Mostly the similarities between subject-oriented and vocational education are taken for granted and the differences thereby hidden and invisible although it strongly affects their view of the best way to learn.

  It is clear that at the same time the concept vocational didactics is introduced a boundary emerges between subject-oriented education and vocational education. It has to be noted that this boundary is blurred but nevertheless the two fields develops when the concept is introduced. The area, or sphere of subject-oriented education has a knowledge area as its origin with a cognitive learning theory. This knowledge area steaming from the academic disciplines slowly trickle into the school curriculum. The other sphere is formed by vocational education with an activity area and a guided by constructivist learning theory derived from a field of activity and competencies needed to survive in a profession. Furthermore, this activity arena is always interdisciplinary and problem oriented to its nature strongly affecting the way that the training is carried out. As mentioned, the boundary is blurred between the two fields.

 • 44.
  Jonsson, Karin
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Från åldersblandade till åldersindelade barngrupper i förskolan2004Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med den här studien är att skildra och analysera hur det kommer sig att pedagoger väljer att omorganisera förskolorna de arbetar på, från åldersblandade till åldersindelade barngrupper. Vilka motiv och argument finns det bakom förändringsarbetet till åldershomogena barngrupper? Efter omorganisationen har pedagogerna en eller två åldersgrupper på avdelningen som de arbetar med, hur har deras pedagogiska arbete berörts av det? Men framförallt presenteras hur förskolornas viktigaste kärna påverkas av ålderssammansättningen, nämligen barnen. Datainsamlingarna består av djupintervjuer med fem förskollärare och en barnskötare. Resultatet visar på väldigt nöjda pedagoger som också framhåller barnen som de största vinnarna till åldersindelade barngrupper. Hela verksamheten på avdelningen styrs av den åldersgrupp som finns där. Miljön är inbjudande och anpassas till barnens behov och intressen, det finns utmanande och stimulerande material tillgängligt för alla. Barnen blir självständiga i en tillåtande miljö och enligt pedagogerna synliggörs barnens kompetenser tydligare. Pedagogiska aktiviteter blir enklare att planera och genomföra när det är en snävare åldersgrupp, barnen ligger på ungefär samma utvecklingsnivå. Alla pedagoger på förskolan blir ett enda stort arbetslag eftersom de cirkulerar runt på alla avdelningar. Resultatet blir att revirtänkandet får ge vika för professionalism. Åldersindelat fungerar väldigt bra på de två förskolor som förekommer i studien och pedagogerna är väldigt nöjda med sin arbetssituation.

 • 45.
  Jäderström, Johanna
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Jag kan, men inte på svenska: elever med annat modersmål än svenska - en läromedelsanalys2008Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att, utifrån teori och empiri, undersöka hur läromedel som används för elever i behov av särskilt stöd i svenska och med annat modersmål än svenska kan se ut samt om läromedel som används i denna undervisning utgår från individens behov och förutsättningar. I försök att besvara undersökningens frågeställningar har två metoder använts; dels kvalitativa intervjuer med lärare som arbetar med de elever som är i undersökningens fokus och dels en diskursanalytiskt inspirerad textundersökning av de läromedel som informanterna använder sig av. Undersökningen visar på att det finns en negativ attityd till läromedelsutbudet bland lärare. Vidare är det möjligt att se en tendens att lärare upplever svårigheter att finna material som är adekvat för den undervisning de genomför. De läromedel som i denna undersökning analyserats har relativt låg social karaktär i sig och kräver bearbetning av läraren för att möjliggöra samverkan mellan elever. De läromedel som analyserats är av övningsbokskaraktär och används till viss del av lärarna i syfte att arbeta självständigt, vilket försvåras genom att instruktioner och texter många gånger har för hög svårighetsgrad i förhållande till de övningar som förväntas genomföras. Undersökningens resultat kan fungera som ett hjälpredskap för den lärare som väljer undervisningsmaterial, i såväl ämnet svenska som andra ämnen. Resultatet kan leda till en ökad medvetenhet hos lärarna om att läroböcker har stor påverkan på den kunskapsinhämtning eleven gör, vilket ökar kraven på att läromedel ska vara väl utformade och ha ett innehåll som strävar efter att utveckla elevens lärande på bästa sätt.

 • 46.
  Kuoppa, Svea-Maria
  et al.
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Lemar, Signild
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  A Matter of Self-Governance and Control2007In: Presented at the European Conference on Educational Research, Geneva 13-16 september, 2007Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Assessment of Counseling skills using web-based cases Educational Challenge, Aim and Theoretical Framework The European Council has underlined the importance of access to higher education regardless of gender, age, ethnic background/heritage or disability (CEDEFOP 2002; Governmental report 2001). This requires a more flexible university system with alternative forms of educational practice and assessment. Theories which have been influential in schools and teacher education over recent decades include cognitive science and socio-cultural learning. (Schwandt, 1994; Marton,1977; Säljö, 2005). The general assumption of how learning takes place, for these theories, is that knowledge is constructed differently in different cultural settings, and that the development and constitution of knowledge is active, individual and involves a social process (Moll, 1990; Vygotsky, 1978). These perspectives have also influenced the organization of education/teaching processes. (Säljö 2005, Kvale, 2003). Such current educational discourses plus the wish to widen access to higher education have placed increasing demands on universities to adapt and transform their teaching, learning and assessment processes.AimThe task of the project entitled Case-Based Assessment in Medicine and Teacher Education was to develop new assessment methods in line with modern pedagogical principles. It involved collaboration between three universities in Europe and USA; the Teacher Education faculty in Umeå University, Sweden, the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden and Stanford University in USA. The project aimed to address the following two questions:- Is it possible to adapt Web-SP for examination purposes, including solving issues of security and integrity? - Is Web-SP flexible enough to be used as an assessment tool in teacher education? The part of the project reported in this presentation was developed for the Counseling program in Teacher Education at Umeå. The education (or training) of professional counselors currently involves both product and process-related assessment (Roos 2005; Uden 2006). However, there are a number of problems associated with the current assessment procedures. It is in this context that the it was decided to design a new form of assessment which utilised Web-SP.Educational Challenge The starting point of the project therefore involved the creation of an assessment tool using Web-SP, a self-instructional program designed for students. The content of the program contained sections which examine the basic skills needed to carry out guidance conversations; that is, "to ask open questions, actively listen, correctly summarize and develop wider perspectives" (Bujold,2004, Egan, 2002; Brown, 2002; Jacobs, Masson, Harwill, 1998; Hägg&Kuoppa, 1997; Cochran, 1997). During the first part of the program the student "counselor", supported by the program, is expected to collect information on his/her client. Later in the program, the student is required to use the information gained earlier to progress through the program and conclude by summarizing the main factors learned and emotions drawn on, from different perspectives e.g. the client and counselor.Method The evaluation of the program involved a mix of data-collection methods (Patton, 2002; Stake, 2006; Greene, 1994) aimed at strengthening the trustworthiness and the credibility of the information gathered.(Alvesson & Sköldberg, 1994). Anonymity and security for the program was also secured. The evaluation of the program had two phases. In the first, four teachers in the counseling program piloted and evaluated the Web-SP- program. In the second phase five students in the counseling-program piloted and evaluated the program. All participants were filmed during the process, interviewed afterwards and also asked to record their experiences of the program.The four teachers were overwhelmingly positive regarding the focus and the potential of the program. They also thought that it provided a positive learning experience. All appeared to understand and manage the program and on the whole, reported that the students had needed to use different learning strategies and develop different skills in the program.The responses of the five students indicate a mixture of being positive about the program but also having clear proposals for improvement. The students stated that the program is easy to follow, e.g. "I think that this seems really good", "being a dyslexic, very positive for me to see and hear the client." No negative statements were forthcoming. Proposals for improvement included It is clear that the program was much appreciated by the student group in question and that at this stage there seem few problems regarding program security and integrity.Alvesson, M. & Sköldberg, K. (1994). (Interpretation and reflection)Tolkning och reflektion. Lund. Studentlitteratur.Brown, D. (2002). Career Choice and Development. San Francisco: Jossey-Bass Bujold,C. (2004).Constructing career through narrative. Journal of Vocational Behavior, Vol. 64. 470-484 CEDEFOP. (2002). Consultation process on the European Commissions memorandum on lifelong learning; analyses of national reports /European Centre for the Development of Vocational Training. Office for Official Publications of the European Communities, 2002. Luxembourg.Cochran, L. (1997). Career Counselling. California: SAGE Publications.Egan, G. (2002). The Skilled Helper. Brooks / Cole Publishing.Ethics in Social Work, Statement of Principles (IFSW) http://www.ifsw.org/en/p38000324.html Fontana, A. & Frey, J. H. (1994). "Interviewing, the Art of Science". In: Denzin N. & Lincoln Y. (eds.) Handbook of Qualitative research. Thousands Oaks: sage, 361-391. Hägg, K. & Kuoppa, S-M. (1997) (Professional Counselling) Professionell vägledning Studentlitteratur. Lund Greene, J.C. (1994) "Qualitative Program Evaluation - Practice and promise." In: Denzin. N. & Lincoln, Y.(eds) Handbook of Qualitative research. Thousands Oaks: sage, 530-545. Jacobs, E., Masson, R & Harvill, R. (1998) Group counseling, strategies and skills. USA: Brooks/ Cole Publishing Company.Kvale, S. (1993). "Examinations reexamined: Certification of students or certification knowledge." In Chaiklin, S. (Ed) (1993). Understanding practice. Perspectives on activity and context. Cambridge. University Marton, F., Dahlgren, L., Svensson, L. & Säljö R. (1977) (Learning / socio- cultural perspective) Inlärning och omvärldsuppfattning. Stockholm. Almqvist & Wiksell.Moll, L. C. (ed). (1990). Vygotsky and Education. Instructional implications and application of sociohistorical psychology. Cambridge. University Press. Patton, M.Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. London. SAGE.Regeringens proposition 2001/01:15. (Open University) Den öppna högskolan. Stockholm. Utbildningsdepartementet. (Governmental proposition) Roos, B. (2005). ICT and formative assessment in the learning society. Akademisk avhandling. Umeå Universitet. Department of Pedagogy. Schwandt, T. (1994). "Constructivist and, Interpretivist Approaches to Human Inquiry". In: Denzin N. & Lincoln Y. (eds.) Handbook of Qualitative Research. Thousands Oaks: sage, 118-137. Stufflebeam, Daniel "Professional Standards and Ethics for Evaluators". In: McLaughlin, W. and D.C.Phillips (eds. Evaluation and Education: At quarter Century. National Society for the Study of Ed. Säljö, R. (2005). (Practical learning- a socio- cultural perspective)Lärande i praktiken- Ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm. Norstedts akademiska förlag.Uden, L. (2006). Technology and problem- based learning. Information Science pub. Hershey, PA.Vygotsky, L. (1978). Mind in Society: The development of higher psychological processes. Cambridge. MA: Harward University Press.Zunker, V. (1998). Career counselling, applied concepts of life planning. USA: Brooks / Cole Publishing. "International Journal for the Advancement of Counselling"

 • 47.
  Lemar, Signild
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Developing Collaboration Between Schools and Labour Market in Vocational Education Training - a Fruitful or Futile Ambition?2006In: Presented at the European Conference on Educational Research, Geneva 13-16 september, 2006Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Description: Background

  The organisation of VET at upper-secondary level and the connections between VET and working life varies considerably between the European countries (c.f. Olofsson 2005). How to raise the quality of VET and develop a closer collaboration between VET and professional life is however a common issue (Lasonen & Young 1998). This paper concerns such matters in the highly school-based Swedish VET context. In Sweden, VET is integrated in a comprehensive system of upper-secondary education, which since the 1980s includes almost all 16-19 year olds. A reform in the early 1990s meant that vocational educational programs were stronger integrated within a decentralized and goal oriented organization (Lundahl 1998). Vocational as well as academic programs should give eligibility to higher education. Education should be flexible and prepare for broad sections of the labour market, rather than for specific professions. Fifteen weeks of the 3-year education were devoted to work place training. Branches should have a real influence on the content of education. The working places receiving trainees were given a training responsibility and have professional supervisors. This necessitated cooperation between schools and places of work. According to several evaluations, this has however turned out to be problematic, and a number of efforts have aimed at furthering cooperation between school and work. This paper emanates from one of them, the RUSA project (Regional Developement - Collaboration School/ Labour market). The study aims at shedding light on the opinions of actors in upper secondary schools, related branches and teacher education on the collaboration between school and work. It is expected to highlight what is going on at the realization arena related to the formal arena which was set by the upper-secondary school reform in the early 1990s.

  Aim. The aim of the paper is to investigate the relations and cooperation between actors in upper secondary schools and working life from school actors´ point of view. The research questions are: Do working life actors have any real influence on the contents of upper secondary education? What are the school actors visions for the future?

  Theorethical framework. The study is based on curriculum and profession theories. Many of the changes connected to the reform may be described as weakened classification and framing where boundaries between subjects, teachers and pupils have been less distinct (Bernstein 1996). The decentralized and goal oriented organization requires changed roles of school actors. Reflection has become a catchword and the rhetoric of the reflective teacher is also one about the professional teacher (Englund 1997, Hargreaves 2000)..

  Methodology: 108 vocational studies teachers and 9 principals in three vocational programs answered a structured questionnaire allowing for comments. The survey will be completed with a small number of interviews

  Conclusions: The answers are heterogenous, reflecting different traditions. Almost no systematic work to promote closer collaboration with labour market in the investigated programs is indicated, lack of time being a common alleged reason. The reform ambition to give these a real influence has merely caused a few ripples on the surface. However school actors wish to create a deeper collaboration with the branches

  A majority of respondents have continuously worked with a clear goal towards a set profession. New areas and work assignments have gradually been introduced and new competencies have been demanded in line with the rhetoric of extended professionalism (Hargreaves 2000). The identities as vocational teachers have become less distinct. They may also use alliance strategies and approach the teachers in academic subjects who still possess certain privileges.

  Finally, the reform intention of weaker boundaries between academic and vocational subjects and training tends to be counteracted by the implementation and framework of training at the work place

 • 48.
  Lidström, Lena
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  If you want a thing done well, do it yourself: young adult´s contradictory encounter with Swedish career guidance2007Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper emanates from a research project, the aim is to analyse career development of young unemployed adults. The study is based on interviews with 52 women and men, 25-29 of age, from three Swedish municipalities with highly varying socioeconomic conditions. The paper focuses these individuals´ encounters with career guidance services in different public institutions.   

  Encounters with public institutions in career matters tend to be awkward in the eyes of unemployed. Both obstructive and supportive aspects of these meetings are expressed, but negative comments on perceived insensitivity to the individuals´ needs dominate. Hence guidance is regarded irrelevant as reinforcement of ones career development. However it is also concluded from the narratives that when the individual faces structural turning point, e.g. school to work-transitions and business closure, career counsellors may (re-) formulate available options.  

  The respondents use avoidance strategies to reach their goals, and generally meet career counsellors´ intervention with pretended agreement. The power imbalance is important: The young adults don’t trust anyone showing indifference in a relationship where they are subordinate, and take an attitude of “I manage myself”.

  Differences between subgroups are identified: Unemployed with university degrees believe that those with a shorter education receive more support, and vice versa. Respondents from the three local contexts have partly different stories, related to different possibilities at upper-secondary level, and varying measures concerning unemployed people. Furthermore, individuals of non-Swedish origin receive more straightforward advice and are directed to careers which require less expertise. Finally, certain gender-specific strategies towards career guidance are noticeable.   

 • 49.
  Lidström, Lena
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Department of Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Vetenskapliga ändpunkter och gränsland: metodologiska spörsmål i relation till en studie om studie- och yrkesvägledning2007In: Rum för forskning - rymd för lärande: forskning och pedagogisk praktik / [ed] Gun-Marie Frånberg, Umeå: Umeå universitet , 2007, p. 25-43Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  This article emanates from a postgraduate course, and discusses methodological issues related to the research subject Pedagogical Work and to my study, where career development of young unemployed adults are analysed, which is utilized illustratively. The results are based on interviews with 52 women and men, 25-29 of age, from three Swedish municipalities with varying socio-economic conditions, and focus these individuals’ encounters with career guidance services in educational settings. Both obstructive and supportive aspects of these meetings are expressed, but negative comments on perceived insensitivity to the individuals’ needs dominate. Hence guidance is regarded irrelevant as reinforcement of ones career development. However it is also concluded from the respondents’ narratives that career counsellors may (re-) formulate available options. The respondents use avoidance strategies to reach their goals, and meet counsellors’ intervention with pretended agreement. Finally, I return to consider varying bases of research, and conclude my own approach to be rather critical and dialectic.

 • 50.
  Liljebladh, Caroline
  Umeå University, Faculty of Teacher Education, Child and Youth Education, Special Education, and Counselling.
  Lärarens roll vid elevkonflikter: - några lärares röster2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur verksamma lärare ser på sin egen roll vid elevkonflikter, då jag under den verksamhetsförlagda utbildningen upplevt hur dessa upptar en stor del av skoldagen. Mitt intresse har även varit att undersöka vilka verktyg lärare upplever att elever behöver i konfliktsituationer. Som bakgrund till undersökningen har jag studerat tidigare forskning inom området, samt tagit del av utarbetade konflikthanteringsmodeller. Jag har gjort en kvalitativ undersökning, där kvalitativa intervjuer gjorts med sex verksamma lärare i grundskolans tidigare år. Resultaten visar på en relativt samstämmig syn mellan lärarna. Ingen av dem gav uttryck för att vara konfliktlösare, utan snarare att vara ett stöd för eleverna i konfliktsituationen. Samtliga lärare berörde lyssnandet som en viktig del, där det dels handlar om att lyssna till de inblandade eleverna, men även att hjälpa eleverna att lyssna på varandra. Slutsatsen som dras är att kommunikationen har en central roll i konfliktsituationer. Lärarens roll handlar främst om att genom kommunikativt stöd bekräfta eleverna, synliggöra konflikten samt hjälpa eleverna att nå varandra. Därigenom skapas även förutsättningar för eleverna att utveckla sin egen kommunikationsförmåga, vilket är ett av de verktyg de behöver för att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

123 1 - 50 of 143
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf