umu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adjei Korang, Evans
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Eriksson, Rikard
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Skogen som resurs in Region Västernorrland: näringslivsnalys 2002-20152019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i perspektivet att ekonomisk utveckling i grund och botten är betingat på de kompetenser som används i produktionen av varor och tjänster, har denna rapport analyserat skogsnäringarnas utveckling i Västernorrland 2002-2015 med avseende på sysselsättning, antal arbetsgivare och arbetsinkomster. Särskilt fokus ligger på hur Västernorrlands skogsindustri är kopplad till övriga delar av näringslivet i form av det humankapital som de delar med varandra. Detta görs empiriskt genom analyser av regionens skill-relatedness, det vill säga flöden av arbetskraft mellan sektorer i regionen, för att grafiskt visa i vilken grad olika sektorer är relaterade till varandra. Utifrån argumentet att humankapital är en central resurs för regional utveckling låter vi data visa hur regionens skogsnäringar är kopplade till övriga näringslivet, och därigenom belysa branschöverskridande relationer bortom gängse föreställningar om kopplingar drivna av det officiella industriklassificeringssystemet. 

  Även om inkomstutvecklingen och andelen kvinnor i Västernorrland följer riksgenomsnittet har både antalet företag och sysselsatta utvecklats betydligt sämre i Västernorrland. Generella utbildningsnivån har ökat både i riket och i regionen, men Västernorrland har generellt en lägre utbildningsnivå. Skogsnäringarna i Västernorrland bryter delvis mot detta generella regionala mönster. Både antalet sysselsatta och antalet arbetsställen inom skogsnäringarna har kraftigt minskat i antal och tvärtemot regionens generella utveckling har också andelen högutbildade (med minst treårig universitetsexamen) minskat liksom andelen kvinnor. Trots dessa kraftiga rationaliseringar på personalsidan är utvecklingen för skogsnäringarna inom Västernorrland betydligt mindre negativ än för riket i övrigt. Det gäller framförallt inkomstnivåerna bland de anställda. Inkomstnivåerna i Sveriges skogsnäring har sjunkit i relativa termer men ökat med drygt 20% i Västernorrland och ligger 2015 på en något högre nivå än övriga näringar i regionen. Det kan i sin tur tyda på en positiv omvandling mot mer kvalificerade arbetstillfällen, även om det också inneburit kraftiga rationaliseringar. 

  För att belysa hur skogsnäringarna är inbäddade i regionens struktur av kompetenser har vi kartlagt graden av specialisering (hur representerad en industri är i regionen relativ i riket), graden av relatedness(hur väl en industri är kopplad till andra industrier genom personalflöden), och graden av inbäddning (förekomsten av andra industrier i regionen som delar liknande kompetensresurser). När det gäller den relativa närvaron av skogsnäringar i regionen utifrån antalet sysselsatta finner vi att ingen av skogsnäringarna har en betydande relativ specialisering i Västernorrland. Det är endast tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar som har en specialiseringsgrad över 1 (dvs högre än riksgenomsnittet). Det innebär med andra ord att trots ett relativt högt bidrag till regionalt förädlingsvärde och skatter är näringarna underrepresenterade på regionens arbetsmarknad. Det återspeglas bland annat i den relativt kraftiga minskningen av sysselsatta och arbetsställen vi identifierat (och som pågått långt innan den period denna rapport analyserar) men också den relativt kraftiga ökningen av inkomster (högre än riksgenomsnittet för skogsnäringarna och i paritet med regionen i övrigt). Skogsnäringarna har med andra ord genomfört produktivitetshöjande rationaliseringar vilket i sig kan gynna regionen.

  Utifrån vårt analytiska ramverk är det dock aningen mer problematiskt att de relativt få arbetsgivarna inom skogsnäringarna också är relativt isolerade i regionen utifrån ett kompetensresursperspektiv. Det är endast tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier, skogsförvaltning, drivning och pappers- och papptillverkning som har en genomsnittlig koppling till andra näringar i regionen över gränsvärdet för en kompetensrelaterad verksamhet. Detta återspeglas också i hur inbäddad skogsnäringen är utifrån den relativa koncentrationen av kompetensrelaterade verksamheter. Det är endast ovan nämnda fyra näringar som är tydligt inbäddade i regionens näringslivsstruktur, och endast två (pappers- och papptillverkning och tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier) som har ett inbäddningsindex över regionens medelvärde. Det innebär att skogsnäringarna generellt är relativt perifera när vi pratar om vilka kompetensresurser skogsnäringen delar med övriga regionen. Dock är teknisk konsultverksamhet direkt eller indirekt relaterat till flertalet skogsnäringar, vilket kan peka på ökade tekniknivåer och ökat behov av tekniska specialistkunskaper. Även om företag kan kompensera för en svag regional inbäddning genom utomregionala nätverk, innebär framförallt en svag inbäddning att det kan vara svårare för arbetskraften att finna nya produktiva uttryck för sina kompetenser i regionen vid framtida rationaliseringar. Det i sin tur kan driva på utflyttning till andra regioner.

  Utifrån en smart specialiseringsagenda drar vi slutsatsen att policyinsatser bör verka för att öka graden av inbäddning för regionens nyckelindustrier då det kan underlätta en framgångsrik omvandling som bygger på regionens redan existerande kompetensresurser. 

 • 2.
  Back, Andreas
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography.
  Åkerlund, Ulrika
  Karlstads universitet, Institutionen för geografi, medier och kommunikation.
  Turism på landsbygden - en betydande näring2019In: Samhällsplaneringens teori och praktik / [ed] Gunnel Forsberg, Stockholm: Liber, 2019, 1, p. 235-244Chapter in book (Other academic)
 • 3. Carmo, Renato M.
  et al.
  Hedberg, Charlotta
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography.
  Translocal mobility systems: social inequalities and flows in the wild berry industry2019In: Geoforum, ISSN 0016-7185, E-ISSN 1872-9398, Vol. 99, p. 102-110Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper uses the lens of translocality to investigate the seasonal mobility system of Thai berry pickers in Sweden: the perspective highlights the local-to-local relations that constitute this transnational and fluid mobility system. In this paper, we add the aspect of social inequalities to translocal studies, while arguing that multi-sited and locally grounded recruitment processes are contributing to produce and reproduce the mobility system. In the migrant-receiving area, stereotyping processes are active in shaping the selection of workers based on ethnicity, whereas in the migrant-sending area local asymmetries are visible in the selectivity of workers on the basis of age, wealth, and gender. In this way, the aspect of social inequalities, locally embedded at both ends of the recruitment process, is highlighted as a dimension to consider in translocal mobility systems. This is achieved through the analysis of multi-sited fieldwork in Sweden and Thailand that consisted of observations and interviews with Thai workers and representatives of the Swedish berry business.

 • 4.
  Carson, Dean B.
  et al.
  Umeå University, Arctic Research Centre at Umeå University.
  Carson, Doris A.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography.
  Disasters, Market Changes and ‘The Big Smoke’: Understandingthe Decline of Remote Tourism in Katherine, Northern TerritoryAustralia2019In: Perspectives on Rural Tourism Geographies: Case Studies from Developed Nations on the Exotic, the Fringe and the Boring Bits in Between / [ed] Rhonda L. Koster and Doris A. Carson, Cham: Springer, 2019, p. 93-114Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter examines the decline of tourism in Katherine, one of the Northern Territory’s iconic remote destinations. While the decline coincided with severe floods damaging much of the town and its tourism infrastructure in 1998, other factors such as the overall decline of Outback tourism in Australia and changes in key markets such as backpackers and self-drive tourists contributed to the difficulty in reviving Katherine’s tourism industry following the floods. Katherine tourism demonstrates characteristics consistent with the Beyond Peripherymodel of tourism development in remote or sparsely populated areas. The chapter argues that Katherine has become even more distant and disconnected from tourist markets, investors and policy makers since the floods. Key issues for future development include an increasingly uneven relationship between Katherine and the capital city of Darwin, and an inability to identify alternative markets and development paths independent of the dominant tourism structures in the Northern Territory. Katherine is an example of a remote destination which initially had substantial competitive advantages because of its location and levels of local investment in tourism, but has since lost those advantages due to a failure to respond to changing market forces. The chapter thus emphasises the fragile nature of tourism in remote locations, and its vulnerability to exogenous shocks and changing government priorities, reminding us of the broader challenges for economic development in remote resource peripheries.

 • 5. Chiwona-Karltun, Linley
  et al.
  Hamed, Sarah
  Åsa, Andersson
  Workshop Paper. Migration and the Food Environment2016Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Enlund, Desirée
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography.
  Westergren, Agneta
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Nursing.
  Bylund, Christine
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Ett samtal om makten över samhället, arbetet och livet2019Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 7.
  Koster, Rhonda L.
  et al.
  Lakehead University.
  Carson, Doris A.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography.
  Considerations for Differentiating Among Rural Tourism Geographies2019In: Perspectives on Rural Tourism Geographies: Case Studies from Developed Nations on the Exotic, the Fringe and the Boring Bits in Between / [ed] Rhonda L. Koster and Doris A. Carson, Cham: Springer, 2019, p. 253-271Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The rural tourism literature has predominantly focused on understanding and theorising rural tourism either as a homogeneous whole, or at either end of the rurality spectrum. The premise of this volume is that a lack of consideration for the particularities of rural does little to aid in our understanding and development of tourism across all rural spaces. Through the use of a consistent framework that examined the spatial, socio-economic, institutional and tourism contexts of each case study, we have identified commonalities and importantly, differences among the examples from three different countries. The analysis illustrated the specific attributes of each type of rural geography (exotic remote, fringe and boring bits in between), and how these result in unique opportunities and challenges. These differentiated rural tourism geographies must be acknowledged and addressed to both advance our knowledge of the complexities of tourism in these locales, and to develop appropriate policies, programs and structures that will support tourism in contributing to a robust and diversified rural economy.

 • 8.
  Koster, Rhonda L.
  et al.
  Lakehead University.
  Carson, Doris A.Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography.
  Perspectives on Rural Tourism Geographies: Case Studies from Developed Nations on the Exotic, the Fringe and the Boring Bits in Between2019Collection (editor) (Refereed)
 • 9.
  Mackay, Heather
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography.
  A Feminist Geographic Analysis of Perceptions of Food and Health in Ugandan Cities2019In: Gender, Place and Culture: A Journal of Feminist Geography, ISSN 0966-369X, E-ISSN 1360-0524Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article contributes to a feminist geographic analysisof how urban food and health environments and non-communicable disease experience may be being constructed, and contested, by healthcare professionals (local elites) in two secondary Ugandan cities (Mbale and Mbarara). I use thematic and group interaction analysis of focus group data to explore material and discursive representations. Findings make explicit how healthcare professionals had a tendency to prescribe highly classed and gendered assumptions of bodies and behaviours in places and in daily practices. The work supports the discomfort some have felt concerning claims of an African nutrition transition, and is relevant to debates regarding double burden malnutrition. I argue that a feministic analysis, and an intersectional appreciation of people in places, is advantageousto food and health-related research and policy-making. Results uncover and deconstruct a dominant patriarchal tendency towards blaming women for obesity. Yet findings also exemplify the co-constructed and malleable nature of knowledge and understandings, and this offers encouragement.

 • 10.
  Mackay, Heather
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography.
  Food Sources and Access Strategies in Ugandan Secondary Cities: An Intersectional Analysis2019In: Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article arises from an interest in African urbanization and in the food, farming and nutritional transitions that some scholars present as integral to urban life. The paper investigates personal urban food environments, food sources and access strategies in two secondary Ugandan cities, Mbale and Mbarara, drawing on in-depth interviews and applying an intersectional lens. Food sources were similar across dimensions of difference but food access strategies varied. My findings indicate that socioeconomic circumstance (class) was the most salient influence shaping differences in daily food access strategies. Socioeconomic status, in turn, interacted with other identity aspects, an individual’s asset base and broader structural inequalities in influencing urban food environments. Rural land and rural connections, or multispatiality, were also important for food-secure urban lives. The work illuminates geometries of advantage and disadvantage within secondary cities, and highlights similarities and differences between food environments in these cities and Uganda’s capital, Kampala.

 • 11.
  Mackay, Heather
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography.
  Lindström, Ida-Maja
  Stjernström, Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography.
  Chapter 16: Sweden: Evaluation of, and Feedback from, Sweden's SKC Recognition System2015In: The Diversity Value: How to Reinvent the European Approach to Immigration / [ed] Laura Zanfrini, Maidenhead, UK: McGraw-Hill, 2015, 1, p. 277-288Chapter in book (Other academic)
 • 12.
  Nilsson, Per A
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography. Planeringsenheten.
  Stålnacke, Britt-Marie
  Umeå University, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Rehabilitation Medicine.
  Life satisfaction among inbound students in northern Sweden2019In: Fennia, E-ISSN 1798-5617, article id DOI:10.11143/fennia.70337Article in journal (Refereed)
 • 13.
  Nordlund, Annika
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Olsson, Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History, Economic and social geography.
  Westin, Kerstin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography.
  Power to the people?: Om ansvar och makt över skog genrellt och tätortsnära skog i synnerhet2011In: Plan : tidskrift för planering av landsbygd och tätorter, ISSN 0032-0560, no 5-6, p. 63-68Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Sandow, Erika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography and Economic History. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Demographic and Ageing Research (CEDAR).
  Til Work Do Us Part: The Social Fallacy of Long-Distance Commuting2019In: Integrating Gender into Transport Planning: From One to Many Tracks / [ed] Scholten L. Christina and Joelsson Tanja, Springer, 2019, p. 121-144Chapter in book (Refereed)
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf