umu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 4 of 4
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Eriksson, Linnéa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Culinary Science.
  Englund, William
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Culinary Science.
  MINDRE RÖTT KÖTT - MILJÖ ELLER HÄLSOFRÅGA?: En enkätstudie om konsumenters upplevda kunskap om livsmedels påverkan på miljön.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund Den svenska befolkningen äter nästan dubbelt så mycket rött kött än

  livsmedelsverkets rekommendationer. Då rött kött har stor påverkan på miljön kan ökad

  livsmedelskunskap leda till förbättrade matvanor ur ett miljöperspektiv.

  Syfte Syftet med denna studie var att undersöka den upplevda kunskapen kring olika

  livsmedels påverkan på miljön. Detta gjordes genom att undersöka konsumenter som ur

  ett miljöperspektiv aktivt valt att minska konsumtionen av rött kött. Vidare var syftet att

  undersöka vilka livsmedel som konsumeras istället för rött kött samt om den upplevda

  kunskapen och hur livsmedelsvalen skiljde sig beroende på kön eller utbildningsnivå.

  Metod Undersökningen gjordes med en webbenkät som publicerades på Facebook hösten

  2019. Inklusionskriterierna för studien var att personerna skulle vara 18 år eller äldre, vara

  bosatta i Sverige samt under det senaste året valt att minska på rött kött av miljöskäl.

  Resultat Samtliga respondenter skattade i högst utsträckning att kyckling hade störst

  påverkan på miljön. Vid minskad konsumtion av rött kött hade kvinnor i större

  utsträckning valt att konsumera baljväxter medan män valt fisk. Den upplevda

  livsmedelskunskapen hos respondenterna visade sig vara måttlig och visade ingen

  signifikant skillnad mellan kvinnor och män samt låg- och högutbildade.

  Slutsats Trots att studien inriktade sig till de som av miljöskäl valt att minska på rött kött

  var det intressant att se att majoriteten även gjorde det av hälsoskäl. Studien bestod till

  största delen av kvinnor som visade sig främst välja baljväxter medan män valde fisk. En

  större andel av respondenterna var högutbildade som även de valde att äta framförallt

  baljväxter. Ett ökat intag av vegetabilier tros vara korrelerat med bättre hälsa men även till

  mindre miljöpåverkan.

 • 2.
  Fallander, Olivia
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Culinary Science.
  Jonsson, Madelen
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Culinary Science.
  En enkätstudie om faktorer som påverkar konsumentens inköp av utrymmesmat i den fysiska matbutiken jämfört med livsmedelsinköp på internet.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Övervikt och fetma är ett globalt problem som delvis anses bero på ett för stort intag av utrymmesmat. Att handla livsmedel på internet har ökat de senaste åren och förväntas fortsätta i samma spår. Den fysiska matbutikens uppbyggnad är något som påverkar konsumenten och därför skulle inköp av livsmedel på internet kunna påverka konsumenten till mer hälsosamma val.Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka olika faktorer som påverkar konsumenten vid inköp av utrymmesmat i fysisk matbutik jämfört med livsmedelsinköp på internet. Metod: En kvantitativ metod användes där data insamlades genom en webbenkät. Deltagarna skulle vara över 18 år och gjort sina livsmedelsinköp på internet minst två gånger. Bearbetning av data genomfördes via SPSS och analyserades med Mann-Whitney U test, Chi- 2 test och Spearmans korrelationstest. Signifikansnivån fastställdes till p<0,05.Resultat: Totalt deltog 209 deltagare i studien, 95% var kvinnor. Majoriteten (79%) ansåg att deras inköp av livsmedel på internet skiljde sig mot inköpen i fysisk matbutik, där många kommenterade att impulsköp reducerades på internet. Resultatet visade även en positiv korrelation mellan intaget av utrymmesmat och hur påverkade konsumenterna ansåg sig vara av den fysiska matbutikens marknadsföringsteknik.Slutsats: Studien visade att det finns faktorer som påverkar konsumenten vid inköp av utrymmesmat i fysisk matbutik jämfört med att handla livsmedel på internet. Livsmedelsinköp via internet skulle kunna minska intaget av utrymmesmat eftersom det innebär att vissa frestelser som uppstår i fysisk matbutik kan undvikas. Dock finns det konsumenter som upplever det genant att handla utrymmesmat i fysisk matbutik eftersom andra ser och dessa skulle då potentiellt kunna handla mer utrymmesmat anonymt på internet istället.

 • 3.
  Henningsson Lindberg, Minna
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Culinary Science.
  SYNEN PÅ E-NUMMER I LIVSMEDEL: En enkätstudie om olika gruppers kunskaper om och attityder till E-nummer2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background E numbers are food additives, and the system of labelling food additives with an E number was introduced in the 1960s. Research has shown that there is a concern regarding E numbers in food, and that a more negative attitude is overrepresented in certain groups.

  Objective The purpose of the study was to investigate the knowledge of and attitudes towards E numbers among people over 18 living in Sweden. Differences in knowledge of and attitudes towards E numbers between gender, age groups, and educational levels were investigated.

  Method The study was conducted through a web survey that was published on social media in the autumn of 2019 where 218 people participated. Chi-square test and Mann-Whitney were statistical tests used to analyse differences.

  Results Almost half of the respondents thought E numbers were safe (45.4%) and 40.4% stated that they prefer foods without E numbers. Those with a higher education answered more often that E numbers are safe (50.6%) compared to those with a lower education (32.3%, p=0.018). Women and people over the age of 27 answered to a greater extent that they prefer to buy food without E numbers (p= 0.008, p<0.001, respectively). Participants with an education in nutrition to a higher extent considered it to not matter if the food they buy contain E numbers (p=0,001). A majority (64,2%) answered that they knew the purpose of E numbers. The main information sources for E numbers were government agencies (45.0%) and media (44.0%).

  Conclusion Women and people over 27 years of age have a more negative attitude towards E numbers. People with an education in nutrition are more positive towards E numbers. To supply information is thus a likely effective way to impact the view on E numbers, something that government agencies, dietitians and other professions can contribute with.

 • 4.
  Sungur, Selin
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Culinary Science.
  Kunskaper om och attityder till E-nummer: En enkätstudie2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background E-numbers, which are additives in many different foods and products, have been used for a long time in Europe. In the 1960s, an E-classification system was introduced to protect consumers against possible food-related risks. In today’s society, E-numbers are mostly associated with bad health due to people who are worried that food additives cause illnesses or allergies. 

  Objective The purpose of the study was to investigate perceived knowledge and attitudes to E-numbers among people over the age of 18. It was also investigated whether knowledge and attitudes differed between gender, age groups and educational levels.

  Method The study was conducted through a web survey that was published on social media in the autumn of 2019. Data were analyzed by using IBM SPSS Statistics 25. Differences between groups were analyzed with Chi-square test, Mann-Whitney U test and Kruskal Wallis test with a significance level of p<0,05.

  Results A total of 218 people participated in the study. Mostly women, young and highly educated persons answered the questionnaire. The older people responded to a greater extent that they knew the function of E-numbers in food compared to the younger age group. An example of a significant difference was found between the education groups (p=0,018). The highly educated answered more often that E-numbers are safe, compared to those low-educated ones who said that E-numbers are dangerous or that they did not know.

  Conclusion Most of them estimated E-numbers as safe, while others replied that they avoided buying products with additives. Hypersensitivity to additives could be a reason why some respondents avoid E-numbers. Through the right knowledge of E-numbers, worries can be reduced and awareness can be increased, and thus consumers can make more justified decisions when purchasing products with food additives. 

1 - 4 of 4
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf