umu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahokas, Pia
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Förskollärares tankar om tvåspråkighet: En studie om likheter och skillnader från två samhällen med olika språk villkor2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om förskollärares tankar och attityder till tvåspråkighet när det gäller att anpassa den pedagogiska verksamheten utifrån tvåspråkiga barns behov. Det handlar även om att jämföra likheter och skillnader mellan förskollärare som kommer från två samhällen med olika språkvillkor. Examensarbetet fokuserar mest på tvåspråkighet med inriktning på finska och svenska. För studien gjordes intervjuer med sju informanter varav sex var förskollärare och en var förskolechef. De förskollärare som deltog i studien var både en- och tvåspråkiga och kom från två olika samhällen; ett samhälle i Sverige där majoritetsspråket är svenska och det andra var ett samhälle i Tornedalen där de två majoritetsspråken är finska och svenska. En slutsats som drogs av studien är att samtliga av studiens informanter, oavsett i vilken kommun de arbetade och om de själva var tvåspråkiga, såg positivt på tvåspråkighet och ansåg att det är bra för barns senare utveckling att vara tvåspråkiga. En annan slutsats var deras pedagogiska anpassning utifrån tvåspråkiga barns behov. I Tornedalen fokuserade de mer på att barnen skulle lära sig svenska eftersom finskan dominerade både i hemmet och i samhället. Det kunde anses som en problematik för barnen om de inte hade lärt sig att behärska det svenska språket innan de börja skolan. En annan skillnad var att man i det andra samhället i Sverige använde sig mer av hemspråksundervisning för att utveckla barns tvåspråkighet, men i Tornedalen hade man i varje avdelning en förskollärare eller barnskötare som behärskade både finska och svenska.

 • 2.
  Bédard Olsson, Janique
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  À la Recherche d'Éléments de Phonétique: Une analyse de la phonétique comme outil de travail dans l'enseignement du français dans les lycées suédois2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This examination paper looks into the role of phonetics today in teaching French language to Swedish learners and analyzes the content of upper secondary schoolbooks with regards to phonetic elements. Starting from the statements that French is perceived by Swedish learners as a difficult language and that oral expression has grown in importance in modern language courses’ syllabus, it is believed here that phonetics should be of utmost importance when learning French. As far as language didactics is concerned, it is a fact that research on the subject is almost inexistent. Very little seems to be done to develop and use tools to address phonetics aspects of the language in teaching, especially in learning manuals, that is a hypothesis. The objective here was, therefore, to see whether this could be confirmed. The results show that it is partly the case. Finally, a discussion is raised about ineffectiveness of intuitive learning and all that phonetics has to offer in the teaching of French to Swedish learners.

 • 3.
  Edberg, Lorentz
  Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Musikämnets möjligheter: kreativ musikundervisning i praktiken2012Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 4.
  Eriksson, Eva
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Lärares förhållningssätt till idéskapande i textilslöjd2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med uppsatsen har varit att skapa tydlighet om hur textilslöjdlärare i grundskolan förhåller sig till idéskapande i det inledande arbetet i textilslöjd. Syftet är också att synliggöra frågor kring förhållningssätt till idéskapande i textilslöjd för att jag som lärare ska få verktyg som gör att jag kan erbjuda goda förutsättningar för lärande. Jag vill även synliggöra lärarnas egna erfarenheter av idéskapande i egen process. Dessutom vill jag kunna förklara på ett tydligt sätt vad idéskapande i textilslöjd är. Styrdokument talar om möjligheter till lärande i ett idéskapande arbete, men tidigare forskning visar på att idéfasen ofta minimeras till förmån för "görande". De forskningsfrågor som ställts är: Hur förhåller sig läraren till slöjdprocessens inledande del idéskapande? Hur tolkas styrdokument och hur arbetar läraren didaktiskt utifrån frågorna: Vad görs? Hur görs det? och Varför? Den sista frågan är: Vilka är lärarens personliga erfarenhet av idéskapande som del i egen process? Metod för undersökningen är en litteraturstudie i ämnet samt kvalitativa intervjuer med fyra textilslöjdlärare i grundskolan. Resultatet visar att lärarna arbetar med idéskapande men alla upplever att eleverna får för lite tid och att "görandet" prioriteras. Alla lärare utom en tycker att den nya läroplanen 2011 med preciserade teman som inspiration är bra. Styrdokument och litteraturstudie uttrycker betydelsen av bearbetade idéer, lärarna uttrycker varierad vetskap om detta. Litteraturstudien visar också att man kan tala om lärande i slöjd på flera plan, styrdokumenten är tydliga med att eleverna bland annat ska få möjlighet att i idéfasen utveckla sin kreativitet. Dock visar intervjuerna att lärarna hade svårt att definiera kreativitet och hur man kan arbeta som lärare för att stimulera kreativitet i idéfasen. Lärarna i undersökningen hade olika åsikter om vad idéskapande kan bidra med för lärande för eleverna. Lärarna själva hade olika egna erfarenheter av idéskapande.

  sökord: textilslöjd, idéskapande, slöjdprocesser, lärares kunskapssyn

   

 • 5.
  Franke-Wikberg, Sigbrit
  et al.
  Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Hult, Agneta
  LONG-PROJEKTET: en innehållsmässig granskning av ett urval facktidskrifter under perioden 1971-771979Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Periodical journals in the four sectors economics, medicine, psychology and engineering have been scrutinized regarding their content. A selection of periodicals from 1971, 1973, 1975 and 1977 are included. The study is of an explorative kind and the purpose is to identify "Vorstellungen" (beliefs) in the journals to get ideas to be used in the main study of the LONG-project. Another purpose is to get a basis for the developing of qualitative methods. For each of the four sectors we have found some basic perspectives which directly or indirectly are manifested in the journals. Problems and contents suited for working out qualitative methods have also been crystallized.

 • 6.
  Grönlund, Jonny
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Skiktlimning i skolslöjden: ett gestaltande examensarbete om skiktlimning i slöjdundervisningen2010Student paper other, 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to find out how laminate bending works in school and how one could integrate it even more. The purpose is also to spread awareness of this technique. This is an examinations work. I made three different items that involve the technique laminate bending. I documented them and made manuals for those so that teachers and students in school will be able to understand them. I also made four separate interviews with four different teachers from three different schools and also investigated how the products I made work in a school context. The results show that laminate bending is a technique that can be of interest to students today. It is obvious that teachers do not have much experience and knowledge about the technique. Teachers in sloyd admit the advantages of the technique even though it is not used frequently in learning processes in school. The conclusions from this study are that the technique can be used in school nowadays but it seems like it occurs in a very small extent. It is also apparent from my investigation that it is very popular among the students, once they got introduced and interested in the technique.

 • 7.
  Gyllkvist, Lisa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Sjölund, Sofie
  Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Den fysiska inomhusmiljön och dess betydelse för barns lek: En studie av förskollärarers intentioner med den fysiska inomhusmiljöns betydelse för, och inverkan på, barns lek2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en insyn i förskollärares avsikter när det kommer till den fysiska inomhusmiljöns betydelse för, och påverkan på, barns lek. De fyra frågeställningarna som ställdes var: Vilken betydelse har inomhusmiljön för barns lek enligt förskollärarna? Vilka möjligheter har barnen, enligt förskollärare, att vara med och påverka inomhusmiljön? Vilka avsikter har förskollärarna med den fysiska inomhusmiljön? Hur ser inomhusmiljön ut på de olika avdelningarna? Den metod som använts för studien är kvalitativt inriktad, totalt fyra förskollärare intervjuades och totalt fyra förskoleavdelningar observerades. Resultatet visade att förskollärarna beskrev den fysiska inomhusmiljön som viktig för barns lek. Förskollärarna menade att barnen hade möjlighet att vara med och påverka inomhusmiljön då förskollärarna följde barnens intresse och behov. Förskollärarna lyfte även sin egen betydelse för utformningen av miljön och menade att det var upp till dem att introducera den fysiska inomhusmiljön så att den främjar barns lek. Resultatet visade även att de fyra avdelningarna formade lokalerna i likhet med varandra, oavsett hur många rum som fanns till förfogande. Slutsatser vi kan dra är att förskollärares förhållningssätt och tillåtande personlighet är viktig för utformningen av den fysiska inomhusmiljön.

 • 8.
  Johansson, Martin
  Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Kombinationsutbildningen: integreringsformer och elevattityder1971Book (Other academic)
 • 9.
  Johansson, Tobias
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  ” De tränar allt egentligen, de tränar sig för livet”: Fritidspedagogers attityder och förhållningssätt till fri lek2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka pedagogernas attityder och förhållningssätt när det gäller den fria leken för barn på fritidshem i åldrarna 6-9 år. Studien är en kvalitativ undersökning där intervjuer av fritidspedagogers inställning och förhållningssätt till den fria leken utgör empirin. Genom intervjuerna studeras också hur pedagogerna stöttar de barn som har svårigheter i den fria leken. Resultatet visar att fritidspedagogerna ser den fria leken som väldigt viktig och att den får stort utrymme på fritidshemmen. Studien visar också att pedagogerna agerar i den fria leken genom att vara närvarande och befinna sig i bakgrunden för att kunna gå in och påverka de gånger det behövs. Därtill även finnas i närheten av barnen för att kunna hjälpa och stötta de barn som har svårigheter i den fria leken. Pedagogernas inställning är att lära barn en av de viktigaste färdigheterna, det sociala samspelet, för att de ska utvecklas som personer och ha nytta av det i framtiden.       

 • 10.
  Karlsson, Matilda
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Uppfattningar om fenomenet "hen" bland verksamma förskollärare2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att ta reda på vilka tankar aktiva förskollärare hade om begreppet hen och hur det skulle kunna användas i förskolan och förskolleklassen. För att undersöka detta område har kvalitativa intervjuer genomförts. Dessa gjordes med sex förskollärare i tre olika verksamheter.

   

  Ett av resultaten i studien är att majoriteten av förskollärarna var positiva till användandet av ordet hen, men skeptiska till ordets framtid. Flera av förskollärarna kom fram till att hen kan användas i böcker och berättelser i den praktiska del av förskolläraryrket. De är mer skeptiska till om ordet hen ska kunna användas i det vardagliga språket av förskolärare. I studien har det visats att hen i viss mån kan vara ett användningsbart verktyg i jämställdhetsarbetet som utförs av förskollärare, vilket är en av slutsatserna i arbetet.

 • 11.
  Lagnemyr, Linn
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education). Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Musikinstrument i förskolan: En studie av förskollärares uppfattningar om användning av musikinstrument i förskolan bland barn i åldrarna 3 till 5 år2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This study was meant to cast a light on the use of music-instruments that exists in preschool environments today. Furthermore the purpose was to find out if instruments first and foremost, actually did exist, and what thoughts had been put behind that decision. The focus was directed towards the preschool teachers and their attitudes towards music instruments among preschool children, at the ages 3 to 5 years. The purpose of the study was to understand how preschool teachers thought of activities where music instruments where used. The study was made from interviews with six different preschool teachers from different preschools. The interviews showed that the preschool teachers thought highly of the use of music instruments among children. They expressed instruments to be important for a number of things that developed different skills within the children.  The study also showed that the six preschools that the teachers represented used some sort of instrument in activities with the children. The teachers talked about the curriculum when explaining how they planned these activities, which also was meant to have an important role in this study. 

 • 12.
  Lindgren, Maria
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Duktighetsfenomenet: Ambition, höga krav och stress bland "duktiga tjejer" i den svenska gymnasieskolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det råder idag en rad jämställdhetsproblem i den svenska skolan, trots att denna ska arbeta för jämställdhet. Ett flertal studier visar att förväntningarna på tjejer och killar skiljer sig åt samt att tonårstjejers psykiska hälsa och välmående blir allt sämre. Det har skrivits mycket om psykisk ohälsa gällande ungdomar, men fokus har sällan legat på de högpresterande tjejerna i skolan. Denna uppsats syftade därför till att undersöka i vilken omfattning ett ”duktighetsfenomen” råder bland tjejer som går sista året i den svenska gymnasieskolan samt att ur ett genusperspektiv analysera detta fenomen.

  För att uppnå syftet valdes en tvärsnittsdesign innefattade två metoder; enkäter samt semistrukturerade intervjuer, vilket ansågs nödvändigt eftersom uppsatsens frågeställningar var av både kvantitativ och kvalitativ art. För att undersöka ”duktighetsfenomenet” operationaliserades begreppet ”duktighet” till dess operationella indikatorer, vilka kom att kallas duktighetskriterierna. Dessa användes för att utforma såväl enkäter som intervjuer. Urvalet för enkäterna bestod av ett s.k. gruppurval och omfattade i slutänden 153 respondenter, vilka gick tredje året på gymnasiet (främst vid studieförberedande program). Intervjuer gjordes med sex ungdomar ur enkäturvalet samt med en informant som arbetar som psykolog. Det empiriska materialet bearbetades med hjälp av databehandlings- och statistikprogram samt meningskodning och –koncentrering.

  Undersökningen indikerade att ”duktighet” är en genusfråga. Resultaten visade att ca. en femtedel av de deltagande tjejerna omfattades av ett ”duktighetsfenomen” samt att individbaserade faktorer (exempelvis svag och prestationsbaserad självkänsla samt höga krav på sig själv) såväl som institutionella (förväntningar på ett visst genusbeteende i skolan) och strukturella förklaringar (rådande genusordning) går att finna för förekomsten av ”duktighet” bland de deltagande i undersökningen. Duktigheten visade sig ge negativa konsekvenser för psykisk hälsa och allmänt välmående bland de som var drabbade av denna, då duktigheten förefaller ge upphov till problem av internaliserande karaktär samt höga nivåer av upplevd stress. Studien indikerar dessutom att ”duktig tjej” kan förklaras som en feminin genusposition, eftersom ”duktiga tjejer” ser duktigheten som en del av deras identitet. Då forskningen gällande ”duktighet” är väldigt begränsad samtidigt som de ”duktiga tjejerna” tycks må väldigt dåligt och bli allt fler föreslår författaren vidare forskning i ämnet.

 • 13.
  Lindgren, Tobias
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Instruktionsvideo som undervisningsform: En analys av dess pedagogiska betydelse i gymnasieämnet Medieproduktion.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att analysera instruktionsvideon som undervisningsform i ämnet Medieproduktion. Tidigare forskning visade att interaktiva läromedel på ett positivt sätt kunde bidra till lärande. Med det som utgångspunkt var den övergripande frågeställningen i den här studien ifall interaktiva läromedel kunde fungera som komplement till dagens undervisning och i så fall på vilket sätt? Påverkade användandet av instruktionsvideo lärarens roll i klassrummet? Vidare var meningen med studien att undersöka om det redan idag skedde en inlärning utanför skolans ramar via interaktiva läromedel. Samt om det i så fall togs i beaktande av skolans lärare. Fältstudier gjordes i form av fyra fokussamtal, med sammanlagt 11 elever på gymnasiets program estetiska med inriktning estetik och media och medieprogrammet, samt en lärarintervju. Resultatet från fältstudierna analyserades utifrån en behavioristisk, konstruktivistisk och sociokulturell syn på lärande där olika syn på kunskap utgjorde analysverktyg. Därigenom belystes olika perspektiv på lärande med hjälp av instruktionsvideo. Litteraturbearbetningen och fältstudierna visade att eleverna hade tilltro till digitala läromedel. Resultatet från den här studien bekräftade tidigare forskning om ett tydligt samband mellan användning av interaktiva läromedel och effektiv inlärning. Däremot visade resultaten att sambandet var situationsbundet och att undervisningsformen kunde medföra didaktiska svårigheter. Exempel på sådana svårigheter var om humor borde användas i undervisningsformen eller inte samt hur en instruktionsvideo rent tekniskt borde framställas. Slutligen framkom behov av fortsatt forskning som redovisades.

 • 14.
  Lindmark, Daniel
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Arts, Department of historical, philosophical and religious studies.
  Sámi schools, female enrolment, and the teaching trade: Sámi women's involvement in education in early modern Sweden2019In: Sámi educational history in a comparative international perspective / [ed] Otso Kortekangas, Pigga Keskitalo, Jukka Nyyssönen, Andrej Kotljarchuk, Merja Paksuniemi, and David Sjögren, London: Palgrave Macmillan, 2019, 1, p. 13-26Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This article analyses Sámi women's involvement in education in the Swedish part of Sápmi in the eighteenth century, both as students and teachers. During the eighteenth century, girls became increasingly frequent among the students. After the turn of the century, the schools achieved gender balance. Female enrolment was initiated around 1740, when the Sámi schools changed their recruitment policy in other respects, too. The explicit idea behind opening the schools for girls highlighted women's better teaching opportunities. Excluded from the most formal teaching positions as vicars and schoolmasters, Sámi women could occasionally serve as ambulant catechists, a teaching trade where Sámi ethnic identity prevailed. Women more frequently appeared as 'informants' being awarded premiums for having taught individuals to read or master the catechism, and in their own households they dominated as teachers. Consequently, the more informal the teaching duties were, the higher the representation of Sámi women.

 • 15.
  Lindstam, Malte
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Djuretik i förskolan: Vilken vägledning ger läroplanen och hur arbetar förskollärare?2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In order to examine whether and, if so, how preschool teachers work with animal ethics, I investigate (1) preschool teachers' interpretation of the the formulation of the Swedish curriculum about "respect for all living things", (2) how preschool teachers work with issues of animal ethics, and (3) which consideration they give in this work to the curriculum requirements of objectivity and comprehensiveness. The empirical data is based on qualitative interviews with six pre-school teachers whereof three are vegetarians. The analysis is based on poststructuralist theory and theory of the hidden curriculum. The informants tell that they are working with animal ethics to a small extent. However, the teachers do also mediate unconscious messages about animal ethics. How these preschool teachers work with animal ethics is characterized by a relatively high heterogeneity that partly depends on the food choice of the interviewees. Given that the teachers in this study do include the animals when they interpret the curriculum directives on working to ensure that children develop "respect for all living things", I conclude that the teachers who want to work for children to develop respect for animals may refer to this curriculum wording to justify their work. 

 • 16.
  Léonarde, Ida
  et al.
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Tossavainen, Kristin
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Child and Youth education, Special Education and Counselling.
  Skolan som samhällsrepresentant: En intervjustudie om lärares erfarenhet gällande inkludering av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The topic of neuropsychiatric diagnoses was chosen because it is very current within the school today. Former research has shown that the competence of teachers very often tends to fail and the Swedish school does not succeed in being a school for everybody. The purpose of this thesis was to investigate nine teachers’ experience of inclusion of students with neuropsychiatric diagnoses. The problems were: What capability do the teachers have to include students with a diagnosis in their education and in what ways have they received it? What possibilities and what obstacles do the teachers believe there are with inclusion of students with diagnoses? In which ways do the teachers adjust their education in order to make the students with neuropsychiatric diagnoses achieve the goals of the curriculum? Qualitative interviews with nine informants have constituted the method. The main result has shown that the teachers have found themselves without knowledge within the neuropsychiatric area when they began their career, they have received the competence they possess today by working with students with neuropsychiatric diagnoses. Pros with inclusion of these students is that the school should be a representative of society as it really is, obstacles with inclusion may be lack of time and too large classes. Adjustment of the education might be done by structured classes with short instructions, extended time when writing tests and adjusted tasks. The conclusion is that teachers don’t get any education within this topic; instead they have to learn by themselves by trial and error. The education for students with neuropsychiatric diagnoses could improve by educating teachers and giving them better resources like time and smaller classes.

 • 17.
  Marklund, Jenny
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Fysik med praktisk laboration och datorsimulering: En jämförande undersökning av elevdiskussioner i årskurs 32014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att med två laborationsmetoder - praktisk metod och datorsimulering - undersöka hur elever i en årskurs 3 diskuterar med varandra under laborationerna samt undersöka hur eleverna upplever de valda metoderna och då med tanke på ett lustfyllt lärande. När det gäller fysikundervisning så har ett varierat arbetssätt med teori och laborationer visat sig givande och enligt den sociokulturella teorin är språket, kommunikationen och den proximala utvecklingszonen viktiga delar för elevernas lärande. Resultatet i denna uppsats har framkommit genom observationer och intervjuer av totalt åtta elever i en årskurs 3. Den praktiska laborationen stimulerade till flest diskussioner när det gäller hypotes och resultat av laborationerna medan datorsimuleringen stimulerade flest diskussioner som handlade om något annat. Båda laborationerna värdesattes högt av eleverna men 7 av 8 elever föredrog den praktiska laborationen. Laborationerna stimulerade en nyfikenhet, kreativitet och ett lustfyllt lärande.

 • 18.
  Nilsson Hedblad, Åsa
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Att använda digitala hjälpmedel i de estetiska skolämnena textilslöjd och musik.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsarbetets syfte är att ur ett elevperspektiv öka kunskapen om vad användande av digitala hjälpmedel som didaktiska redskap kan innebära för elevernas lärande i textilslöjd och musik. Frågor om hur lärare och elever tänker om och upplever användandet av digitala hjälpmedel i undervisningen i textilslöjd och musik samt vilka för- respektive nackdelarna kan vara med att använda dem ställs i studien. Bakgrunden till studien är erfarenheter av elevgrupper med en stor andel elever med särskilda behov som koncentrationssvårigheter och låg motivation till skolarbete. För att uppnå syftet har lärare och elever som använder digitala hjälpmedel i de estetiska skolämnena observerats och intervjuats. Empirin har sedan analyserats med hjälp av två teorier om lärande, multimodalt lärande och olika lärstilar. Att digitala hjälpmedel kan ge undervisningen en ytterligare dimension, motivera eleverna och ger dem fler sätt att både ta till sig och uttrycka kunskap på kan ses som de viktigaste resultaten av studien. Fördjupade studier skulle kunna göras i huruvida digitala hjälpmedel även är till hjälp för elever med särskilda didaktiska behov samt hur olika digitala hjälpmedel kan användas i just textilslöjden.

 • 19.
  Näslund, Åsa
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education). Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Bildskapande i förskolan: En studie om förskollärares syn på kompetenser för att främja barns lärande i bild2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad yrkesverksamma förskollärare ansåg vara viktiga kompetenser för att lära ut bild i förskolan. Mina frågeställningar var: Vilka didaktiska kompetenser tycker förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i förskolan?, Vilka sociala kompetenser tycker förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i förskolan? och Vilka ämnes/innehållskompetenser tycker förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i förskolan? Fyra förskollärare och en grundskollärare som vidareutbildat sig till förskollärare intervjuades med kvalitativ intervjumetod. Resultatet visade att de didaktiska kompetenserna var intresse för bild, att ej vara dömmande, kunna kommunicera, förståelse för att lärandet inte alltid är i fokus, ett varierat arbetssätt, att se utvecklingen och att planera, genomföra och utvärdera. De sociala kompetenserna var att vara positiv, inspirerande, uppmuntrande, glad, berömmande, demokratisk, intresserad och att vara hjälpsam och stöttande. Ämnes/innehållskompetenserna var att ha kunskap om material, grundfärglära, former, mönster, symmetrier, kunna se hur barn utvecklas, utveckla barns självkänsla, få barn att tycka att bild är roligt och att kunna locka fram barns känsla för estetik och bild. Bildteknikkunskap och konstnärlighet anses inte lika viktigt. Min studie visar vilka kompetenser som anses viktiga inom de tre kompetensområdena enligt de förskollärare jag intervjuat.

 • 20.
  Raman, Manya
  Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  High achievement in mathematics education in India: A report from Mumbai2010In: Journal of Mathematics Education at Teachers College, ISSN 2156-1397, E-ISSN 2156-1400, Vol. 1, no 2, p. 46-51Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports a study aimed at characterizing the conditions that lead to high achievement in mathematics in India. The study involved eight schools in the greater Mumbai region. The main result of the study is that the notion of high achievement itself is problematic, as reflected in the reports about mathematics achievement within and outside India as well as the complexities of a school system which, despite democratic ideals, has difficulty serving the needs of all students. This study provides snapshots of three mathematics classes that embody some of these complexities to provide a balanced account of conditions that either support or detract from the goal of high achievement in India.

 • 21.
  Raman Sundström, Manya
  Umeå University, Faculty of Science and Technology. Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Beauty as Fit: An Empirical Study of Mathematical Proofs2012In: Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics / [ed] C. Smith, 2012, p. 156-160Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Beauty has been discussed since ancient times, but discussions of beautywithin mathematics education are relatively limited. This lack ofdiscussion is surprising given the importance of beauty within the practiceof mathematics. This study explores one particular metaphor of beauty,that of beauty as fit, as a way to distinguish between proofs that areconsidered beautiful and those that are not. Several examples areexamined, supported by empirical data of mathematicians andmathematics educators who judged and ranked different proofs in aseminar on mathematical beauty.

 • 22.
  Rapp, Anders
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education).
  Musikens sammanhang och funktioner: Hur musiklärare planerar, genomför och organiserar musikens sammanhang och funktioner för elever på grundskolans senare år.2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att få insikt hur musiklärare för grundskolans senare år planerar, genomför och organiserar “Musikens sammanhang och funktioner”, en del av musikämnets centrala innehåll. Det centrala innehållet är obligatoriskt och ska ingå i undervisningen. Musikens sammanhang och funktioner innebär att eleverna ska utveckla sin förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Avsikten med detta examensarbete är att få kunskap om frågeställningar angående musiklärares förhållningssätt till att undervisa inom detta specifika område. Den metoden som valdes är den kvalitativa intervjun. De som deltog i dessa intervjuer var fyra musiklärare, två män och två kvinnor, med lång erfarenhet av musikundervisning riktad mot elever i grundskolans senare år. Resultaten visar på att det finns ett samband mellan informanternas utbildning, musikaliska bakgrund och hur de planerar, genomför och organiserar musikundervisningen. Resultaten pekar även på att undervisningen inom Musikens sammanhang och funktioner mest är inriktad på momentet musikhistoria och då i synnerhet pop- och rockmusik. Resultaten visar också att Musikens sammanhang och funktioner inte får något större utrymme av den totala undervisningstiden.

 • 23.
  Sabina, Bylund
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of Creative Studies (Teacher Education). Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Fritidshemmet är mer än en lek under vuxnas uppsikt: En undersökning om lärandet som kan ske i det fria skapandet på fritidshemmet2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Silfver, Eva
  et al.
  Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Danielsson, Anna
  Uppsala University and King's College London.
  Ingerman, Åke
  University of Gothenburg.
  Berge, Maria
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  The new engineer: Gender and social class in information about engineering educations2016Conference paper (Refereed)
 • 25.
  Stenberg, Rebecca
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Snödrottningar: En komparativ studie av snödrottningens karaktär i barn- och ungdomslitteratur.2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Snowqueens

  - A comparative study of the snowqueens character in child- youthlitterature.

  The purpose of essay is to investigate the Snow Queen's character in children's literature. The morals taught by her existence in the text, but also how it changed over time. For this, five books have been examined; The Snow Queen, Isjungfrun, the Witch and the Wardrobe, Jarlens dom and The Golden Compass. In these books religion, good and evil , gender and the Snow Queen's role examines. The result of this portrays is a womanhood that the Snow Queen symbolice women's power and dominance. The result also shows how the authors chose to portray this as evil. I chose to turn my lesson plans to students up to Year 9.

 • 26.
  Strandberg, Tommy
  Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Creative Music-Making and Changing Educational Traditions.2003In: Mit Spass dabei bleiben. Musikästhetische Erfarungen aus der Perspektive der Forschung / [ed] N. Petrat, R. Kafurke & K. Schöne, Essen: Die Blaue Eule , 2003, p. 127-139Chapter in book (Other academic)
 • 27.
  Strandberg, Tommy
  Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Kreativitet och musik2000In: Fakultetsnämnden för lärarutbildning och forskning, ISSN 1404-7659, no 2/3, p. 73-90Article in journal (Refereed)
 • 28.
  Strandberg, Tommy
  Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  ”Listen to my song please!”: Teachers’ and pupils’ Understanding of Composing in the Classroom.2004In: Teacher Education and International Collaboration; its strength and challenge: Monographs on Journal of Research in Teacher Education / [ed] Per-Olof Erixon, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning , 2004, p. 163-166Chapter in book (Other academic)
 • 29.
  Strandberg, Tommy
  Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Pedagogiskt arbete och en påbörjad studie om musikskapande och undervsning2002In: Tidskrift för lärarutbildning och forskning, ISSN 1404-7659, no 1-2, p. 59-67Article in journal (Other academic)
 • 30.
  Strandberg, Tommy
  et al.
  Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Egerbladh, Thor
  Sundbaum, PA
  Musikpedagogisk forskning. En komparativ studie angående musikskapande1996In: lärarutbildning och forskning i Umeå, no 1Article in journal (Other academic)
 • 31.
  Strandberg, Tommy
  et al.
  Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Scheid, Manfred
  Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Music Education and Identity in a New Media Landscape: A report on work in progress2012Manuscript (preprint) (Other academic)
 • 32.
  Sörblom Groth, Mia
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science.
  Skolan som social arena?: En studie om den levande sociala gemenskapen på två skolor2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att skapa en ökad förståelse för skolan som arena för att främja allsidiga kontakter och en levande social gemenskap samt att undersöka hur pedagoger och rektorer uppfattar och tolkar skollagens och läroplanens direktiv om detta uppdrag. Utgångspunkten i undersökningen ligger i kvalitativa intervjuer med pedagoger och rektorer från två högstadieskolor. Vid intervjuerna undersöks hur den levande sociala gemenskapen prioriteras och definieras, hur man arbetar med att utveckla den och vilka som är den sociala gemenskapens arenor på skolorna. De intervjuade är alla överens om att förutsättningarna för en levande social gemenskap börjar med goda relationer mellan lärare och elever och att den levande sociala gemenskapen är en förutsättning för att skolan ska vara en fungerande institution. I undersökningen framgår att alla informanter är på det klara med vad styrdokumenten beskriver rörande de sociala relationerna utan att de för den skull har en bild som överensstämmer med varandra. Olikheterna i tolkningen av begreppet kan bli ett problem om skolinspektionen beslutar sig för att göra en granskning av hur direktiven om den levande sociala gemenskapen på skolorna efterlevs. Frågan är vilken tolkning som är den rätta och hur den levande sociala gemenskapen ska se ut för att bli godkänd i en granskning?

 • 33.
  Vallin, Ida
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Child and Youth education, Special Education and Counselling. Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  ” Berätta dina känslor, då går knutarna bort”: En studie av hur flickor beskriver sina inbördes konflikter2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flickors konflikter anses vara osynliga för vuxna och det talas även om att de inte skulle existera. Denna studie har som syfte att synliggöra flickors konflikter. Studien har även avsikten att undersöka flickors beskrivning av sina konflikter mellan varandra, samt skapa en djupare förståelse om hur flickor upplever sina konflikter. För att uppnå detta syfte har intervjuer använts som metod. Informanterna är sex flickor i nio års ålder. Valet av informanter syftar till att belysa ett barns perspektiv. Resultatet har analyserats och diskuterats utifrån de valda frågeställningarna. Intervjuerna med flickorna har resulterat i ny kunskap och förståelse kring deras konflikter. De slutsatser som jag konstaterat är att flickor är medvetna om sina konflikter. Uppfattningen är att flickors konflikter är mer psykiska än fysiska. Slag och sparkar är däremot förekommande. Jag har även kunnat konstatera att konflikterna delvis är dolda för de vuxna i skolan. Flickorna väljer ofta att lösa sina egna konflikter och genom detta lämna de vuxna utanför.

 • 34.
  Widell, Linn
  et al.
  Umeå University, Umeå School of Education (USE). Umeå University, Faculty of Arts, Department of language studies.
  Andersson, Gabriella
  Umeå University, Umeå School of Education (USE).
  Hon målar Hon målar en sol: En studie om hur läromedel med inriktning mot läroböcker används i undervisningen i svenska som andraspråk2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare arbetar med och använder sig av läromedel i undervisningen i svenska som andraspråk. Studien är kvalitativt utförd och fyra lärare, verksamma vid tre olika skolor i en mellanstor kommun i Sverige. De har intervjuats om läromedel samt hur de använder dem i undervisningen. Denna studie visar att läroboken är det läromedel som dominerar under lektionerna samt att alla lärare inte har ett basläromedel. I undersökningen har det även framkommit att lärarna har en stor tilltro till tryckta läromedel men en mer negativ inställning till internetbaserade tjänster. Läroboken Svenskbiten har analyserats utifrån lärarnas arbetssätt samt statens bedömningskriterier från 1974-1991 och kursplanen i svenska som andraspråk. Slutsatser som dragits är att skillnaderna i användandet av läromedel mellan lärarna är tämligen små.

1 - 34 of 34
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf