umu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1 - 33 of 33
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahlgren, Roger
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Malmros, Bengt
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Sjödin, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Tieva, Åse
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Att bryta en trend och förändra en tradition2015Inngår i: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, s. 6-7Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 2.
  Andersson, Per
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Digital portfölj för dokumentation av pedagogiska meriter2014Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 3.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Dafgård, Lena
  Webbaserad pedagogisk portfölj: För- och nackdelar?2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Arbetet med införandet av modeller av pedagogisk portfölj för dokumentation av pedagogisk skicklighet pågår vid flera lärosäten i Sverige. Vid bl.a Umeå och Göteborgs universitet finns idag möjlighet att lämna in en webbaserad pedagogisk portfölj. Fördelarna med webbaserad portfölj kan vara; att skapa mer överskådlig portfölj, att enkelt tillgängliggöra portföljen, att göra portföljen estetiskt tilltalande och möjliggöra andra medier än text (Winka & Ryegård, 2013). Vid universiteten i Umeå, UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd) och Göteborg, PIL (Pedagogisk utveckling och interaktivt lärande) har ett samarbete påbörjats för att studera för- och nackdelar med införandet av nätbaserad portfölj med syfte att underlätta för lärare att skapa sin portfölj och för sakkunniga att bedöma portföljerna. Vid respektive lärosäte skapades pilotprojekt där verktyg för webbaserad pedagogisk portfölj valdes och ett pedagogiskt upplägg utformades för att introducera lärare i att skapa sin pedagogiska portfölj i webbformat. Samarbetet var inriktat mot både tekniska och pedagogiska aspekter; såsom val av verktyg, modeller hur lärare kunde skapa struktur i verktyget och hur lärares meriter kan tydliggöras genom olika medier. Vid båda lärosätena valdes verktyget Mahara, som fått goda utvärderingar i ett antal studier (Himpsl & Baumgartner, 2009; Balaban & Bubas, 2010). Vid Umeå och Göteborgs universitet har en studie genomförts med syfte att undersöka för- och nackdelar med webbbaserad portfölj. Problemställning: Vilka för- och nackdelar ser lärare och sakkunnigbedömare med webbaserad pedagogisk portfölj? Resultat: De första preliminära resultaten från en enkätutvärdering från hösten 2015 visar ett antal lärare intresse för att använda Mahara. Mahara motsvarar deras förväntningar och är ett system de kan tänka sig att använda. Men tidsbrist hindrade många lärare från att komma igång med skapandet av sina pedagogiska portföljer. Totalt fyra webbaserade pedagogiska portföljer vid Umeå och Göteborgs universitet lämnades in för bedömning. Dessa fyra webbportföljer kommer utvärderas under våren 2016 ur lärar- och bedömarperspektiv. Under pilotprojektet är känslan att en webbaserad pedagogisk portfölj ligger rätt i tiden. Många lärare arbetar idag mer eller mindre nätbaserat och är vana vid s.k. molntjänster. I projektet tycker vi oss se att införandet av webbaserad pedagogisk

  portfölj är fullt möjligt att genomföra inom ramarna för lärosätens befintliga upplägg för pedagogisk portfölj med smärre modifieringar. De problem som uppstått tycks mer bero på tidsbrist hos lärarna och är inte kopplade till tekniken och den webbaserade portföljen. Vi räknar också med att utvärderingarna av de inlämnande webbaserade portföljerna som kommer analyseras under våren kommer bidra med mer underlag.

  Ett tydligt resultat av pilotprojekten är att samarbetet mellan UPL och PIL har varit givande och bidragit till att nya perspektiv och lösningar har synliggjorts. 

 • 4.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Käck, Annika
  Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.
  E-portfölj för dokumentation av pedagogiska meriter?2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 5.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Olsson, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Byholm, Maria
  Vasa universitet, Finland.
  KVOOC istället för MOOC för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK)2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 6.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Olsson, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  From, Jörgen
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Utbildningsinsats för att höja den pedagogiska digitala kompetensen2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Under 2015 genomförde Medicinska fakulteten vid Umeå universitet en satsning för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK) bland sina medarbetare i syfte att öka de digitala inslagen i undervisningen. En del i satsningen var att genomföra en utbildningsinsats. Uppdraget gavs till Pedagogiska institutionen som i samarbete med Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) genomförde ett antal seminarier under 2015. Deltagarna hade möjlighet att delta på plats i Umeå eller via nätet. Målsättningen var att varje seminarium skulle innehålla både teoretiska och praktiska inslag och en progression från inledande förmedlande information till allt fler deltagaraktiva inslag. Under hösten 2015 genomfördes även en workshop, som utgjorde en fördjupning där deltagarna med utgångspunkt i en fiktiv kursplan samt metoden flipped classroom utarbetade egna förslag till kursdesign och undervisningsaktiviteter med stöd av digital teknik. Exempel på digital teknik som deltagarna har fått ta del av eller själva arbeta med under utbildningsinsatsen är Moodle, Googleapps, Adobe connect, Socrative, Screen cast-o-matic och Prezi. En webbresurs har funnits tillgänglig som komplement till seminarieserien. Där har deltagarna haft tillgång till instruktioner, frågeställningar, föreläsningsfilmer samt de digitala presentationerna som hållits under seminarierna. Utöver detta har även ett s.k. bonusmaterial i form av länkar och frivilliga uppgifter tillhandahållits för de som varit intresserade att fördjupa sig inom exempelvis e-lärande i relation till pedagogisk meritering. Totalt medverkade ca 100 deltagare, som representerade 20 utbildningsprogram på fakulteten, i utbildningsinsatsen. Utvärderingen av insatsen visar att majoriteten av deltagare upplever att de höjt sin pedagogiska digitala kompetens i hög eller mycket hög utsträckning. De uttrycker även att de tillägnat sig generella kunskaper, vilket ses som en viktig grund för det egna arbetet med att öka de digitala inslagen i undervisningen. En annan framträdande synpunkt är att de praktiska och exemplifierande inslagen har uppfattats som betydligt mer värdefulla från ett lärandeperspektiv än de inledande teoretiskt inriktade inslagen. Resultatet visar också att majoriteten anser att de ökat sina kunskaper om digitala resurser och verktyg som kan användas i undervisningen. Även webbresursen har använts flitigt. Utvärderingen visar att majoriteten anser att webbresursen varit ett bra komplement till seminarieserien. Detta återspeglas också i de loggdata som visar på relativt omfattande besöksfrekvenser. Att seminariematerialet fanns samlat på ett ställe och tillgängligt för deltagarna före och efter seminarierna har haft stor betydelse för deltagarna. Därmed underlättades deras förberedelser inför seminarierna och möjligheten gavs att i efterhand repetera och ytterligare fördjupa sina kunskaper.Sammanfattningsvis visar resultaten från utvärderingen att målen med utbildningsinsatsen uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, och att satsningen sålunda fallit väl ut. En aspekt som inte framkommit ovan men som är värd att lyftas fram är det faktum att ett flertal kommentarer i utvärderingarna handlar om ett ökande intresse för, och en ökande nyfikenhet på, att integrera digitala inslag i sin egen undervisningspraktik i större utsträckning än tidigare. Den samlade bedömningen är att Medicinsk fakultet vid Umeå universitet i och med denna satsning lagt en mycket god grund för fortsatta utvecklingsarbeten avseende PDK.

 • 7.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Olsson, Johanna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  From, Jörgen
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Utbildningsinsats för att höja den pedagogiskt digitala kompetensen2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Utbildningsinsats för att höja den pedagogiskt digitala kompetensen

  Under 2015 genomförde Medicinska fakulteten vid Umeå universitet en satsning för att höja den Pedagogiska Digitala Kompetensen (PDK) bland sina medarbetare i syfte att öka de digitala inslagen i undervisningen. En del i satsningen var att genomföra en utbildningsinsats. Uppdraget gavs till Pedagogiska institutionen som i samarbete med Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) genomförde ett antal seminarier under 2015. Deltagarna hade möjlighet att delta på plats i Umeå eller via nätet. Målsättningen var att varje seminarium skulle innehålla både teoretiska och praktiska inslag och en progression från inledande förmedlande information till allt fler deltagaraktiva inslag. Under hösten 2015 genomfördes även en workshop, som utgjorde en fördjupning där deltagarna med utgångspunkt i en fiktiv kursplan samt metoden flipped classroom utarbetade egna förslag till kursdesign och undervisningsaktiviteter med stöd av digital teknik. Exempel på digital teknik som deltagarna har fått ta del av eller själva arbeta med under utbildningsinsatsen är Moodle, Googleapps, Adobe connect, Socrative, Screen cast-o-matic och Prezi.

  En webbresurs har funnits tillgänglig som komplement till seminarieserien. Där har deltagarna haft tillgång till instruktioner, frågeställningar, föreläsningsfilmer samt de digitala presentationerna som hållits under seminarierna. Utöver detta har även ett s.k. bonusmaterial i form av länkar och frivilliga uppgifter tillhandahållits för de som varit intresserade att fördjupa sig inom exempelvis e-lärande i relation till pedagogisk meritering.

  Totalt medverkade ca 100 deltagare, som representerade 20 utbildningsprogram på fakulteten, i utbildningsinsatsen. Utvärderingen av insatsen visar att majoriteten av deltagare upplever att de höjt sin pedagogiska digitala kompetens i hög eller mycket hög utsträckning. De uttrycker även att de tillägnat sig generella kunskaper, vilket ses som en viktig grund för det egna arbetet med att öka de digitala inslagen i undervisningen. En annan framträdande synpunkt är att de praktiska och exemplifierande inslagen har uppfattats som betydligt mer värdefulla från ett lärandeperspektiv än de inledande teoretiskt inriktade inslagen. Resultatet visar också att majoriteten anser att de ökat sina kunskaper om digitala resurser och verktyg som kan användas i undervisningen.

  Även webbresursen har använts flitigt. Utvärderingen visar att majoriteten anser att webbresursen varit ett bra komplement till seminarieserien. Detta återspeglas också i de loggdata som visar på relativt omfattande besöksfrekvenser. Att seminariematerialet fanns samlat på ett ställe och tillgängligt för deltagarna före och efter seminarierna har haft stor betydelse för deltagarna. Därmed underlättades deras förberedelser inför seminarierna och möjligheten gavs att i efterhand repetera och ytterligare fördjupa sina kunskaper.

  Sammanfattningsvis visar resultaten från utvärderingen att målen med utbildningsinsatsen uppnåtts på ett tillfredsställande sätt, och att satsningen sålunda fallit väl ut. En aspekt som inte framkommit ovan men som är värd att lyftas fram är det faktum att ett flertal kommentarer i utvärderingarna handlar om ett ökande intresse för, och en ökande nyfikenhet på, att integrera digitala inslag i sin egen undervisningspraktik i större utsträckning än tidigare. Den samlade bedömningen är att Medicinsk fakultet vid Umeå universitet i och med denna satsning lagt en mycket god grund för fortsatta utvecklingsarbeten avseende PDK. 

 • 8.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  “One day, one problem”: applying SOTL on a course about teaching in higher education2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  At the Centre for Teaching and Learning at Umeå University, we are responsible for the development of university teachers’ pedagogical competence. One of the main purposes of our courses is to help teachers develop an array of teaching methods – including a sound basis for their decisions about which method to use. We work with teaching methods for student active learning that develop sustainable knowledge (Hattie, 2009), for example Problem Based Learning, PBL. Our problem is that this usually takes a lot of time on our short courses. So we asked ourselves: How can we use SoTL to describe, develop and evaluate a method that gives key transitions in the university teachers’ journey towards pedagogical competence, both theoretically and practically (Dietz-Uhler and Bishop-Clark, 2012)? We wanted a group of teachers on one of our courses to learn more about PBL and to be active while doing this. We also wanted a meta-didactic discussion about it afterwards. We found a method called “One day, one problem” (O’Grady, 2012) that we wanted to try. We had to redesign the method slightly to fit our context, by writing a relevant scenario in line with our expected learning outcomes. Apart from this we followed the suggested process in the article. We carried out formative and summative evaluations, and we as teachers documented the activity. Our preliminary analysis shows that this method gave us what we wanted since the learners were positive towards working this way, and the self- evaluated learning process and product was given high grades. Our preliminary results and conclusion is that this method is a useful way to both teach about the PBL process and to work with course content. We also saw that SoTL, systematically searching, finding, developing and evaluating a new teaching method is a good way to develop both our own and our students’ pedagogical competence. 

 • 9.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  “One day, one problem”: endags PBL-undervisning2015Inngår i: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, s. 10-11Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 10.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Pedagogical development in higher education with a focus on teaching methods2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Pedagogical development in higher education with a focus on teaching methods

  P. Andersson and M. Wester, Umeå University, Sweden

  ABSTRACT

  The theme of the presentation is teaching methods and how the educational developer’s choice of teaching methods can affect the development of teaching and learning in higher education. The starting point is a study and survey of the teaching methods used at one university teaching development unit, and how and why these methods were chosen. The survey consisted of a systematic review of teaching methods used on fourteen courses, in various fields and levels in teacher professional development  in higher education. Both a description of how the survey was conducted and the results will be presented.

  The survey also included information on the background and reasons why these methods were chosen. Another aim  of the study was to find ways for systematic method development and two concrete examples will be presented. We will also discuss the role and importance the choice of teaching methods has for university teaching development, both at the individual and unit level.[1] Another aspect addresses the role of the educational developer as a role model with a wide range of teaching methods and an ambition for constant development.[2]

  In the study we also address responses to the development initiative. We proposed to our colleagues that the whole unit should work systematically with the development of teaching methods. In general, the responses were positive, but we do not yet know what the result of this will be for the unit as a whole.[3]

  References

  Arnold-Garza, Sara (2014), The Flipped Classroom Teaching Model and Its Use for Information Literacy Instruction, in Communications in Information Literacy

  Baume, David & Popovic, Celia (red) (2016), Advancing Practice in Academic Development. Routledge, New York

  Entwistle, Noel (2009), Teaching for understanding at university, Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan

  Timmermans, Julie A. (2014), Identifying threshold concepts in the careers of educational Developers, International Journal for Academic Development, Vol 19, No 4, pp 305-317

  [1] Arnold-Garza, 2014; Entwistle, 2009

  [2] Timmermans, 2014

  [3] Baume et al (red), 2016

   

 • 11.
  Brinkfeldt, Niklas
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Hansen Nilsson, Andréas
  Örebro universitet.
  Förstå mig rätt: tydligare tentamen för lärares och studenters skull2015Inngår i: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, s. 15-17Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 12.
  Ehlin Kolk, Maria
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Institutionen för Medicinska Vetenskaper Uppsala.
  The Swedish Doctor? En studie om att formulera nationella lärandemål för den grundläggande läkarutbildningen.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 13.
  Englund, Claire
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Exploring approaches to teaching in three-dimensional virtual worlds2017Inngår i: The international journal of information and learning technology, ISSN 2056-4880, E-ISSN 2056-4899, Vol. 34, nr 2, s. 140-151Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose

  The purpose of this paper is to explore how teachers’ approaches to teaching and conceptions of teaching and learning with educational technology influence the implementation of three-dimensional virtual worlds (3DVWs) in health care education.

  Design/methodology/approach

  Data were collected through thematic interviews with eight teachers to elicit their approaches to teaching in a 3DVW and their conceptions of teaching and learning with technology in online health care education.

  Findings

  Results indicate that teaching in 3DVWs necessitates the adoption of a student-centred approach to teaching. The teachers’ underlying approaches to teaching and learning became evident in their student-centred approach and use of problem-based activities. The immersive, social nature of the environment facilitated the creation of authentic, communicative learning activities created by the health care teachers and was in alignment with their disciplinary approaches to teaching and learning.

  Research limitations/implications

  The sample size of the study is relatively small which limits the degree of external validity and generalisability of the results.

  Practical implications

  If sustainability of 3DVWs is to be achieved, academic development activities for teachers and their communities of practice may be necessary to support conceptual change and facilitate a shift to student-centred teaching where necessary.

  Originality/value

  There is limited research concerning the relationship between teachers’ approaches to teaching and the use of educational technologies, in particular the implementation of 3DVWs.

 • 14.
  Englund, Claire
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Exploring interdisciplinary academic development: the Change Laboratory as an approach to team-based practiceManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Higher education institutions are under increasing pressure to offer interdisciplinary education programmes; however their implementation is not uncomplicated. Particularly where parts of a programme are delivered by different departments, academic development activities to change practices and develop a coherent interdisciplinary programme are problematical. This paper describes a team-based academic development activity aimed at improving student experiences of an interdisciplinary programme by seeking to resolve pedagogical, organisational and structural tensions. The activity is in the form of a Change Laboratory; a formative intervention method that builds on the theoretical framework of Cultural-Historical Activity Theory. Using this approach participants were able to analyse and discuss the programme in a neutral interdisciplinary forum not available in academic development initiatives at the micro-level of the individual teacher.

 • 15.
  Englund, Claire
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Teaching in immersive virtual worlds: conceptual challenges and opportunities2016Inngår i: The proceedings of the International Conference on Information Communication Technologies in Education 2016 / [ed] Linda Morris, Costas Tsolakidis, 2016, s. 428-438Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The immersive and social affordances of virtual worlds offer many new opportunities for educators but also challenge established teaching practices in higher education. This study describes the experiences of eight teachers from the fields of Pharmacy and Nursing who have chosen to used immersive virtual worlds in their courses. Results indicate that the immersive, social nature of the environment challenges teachers’ conceptions of teaching and learning, requiring a student-centred approach to design and implementation of activities. 

 • 16.
  Englund, Claire
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Gustafsson, Maria
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Farmakologi.
  Gallego, Gisselle
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Farmakologi. School of Medicine, The University of Notre Dame, Australia, New South Wales 2010, Australia.
  Pharmacy Students' Attitudes and Perceptions of "Virtual Worlds" as an Instructional Tool for Clinical Pharmacy Teaching2017Inngår i: Pharmacy, ISSN 2226-4787, Vol. 5, nr 1, artikkel-id 5Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The objectives of this study were to explore pharmacy students’ perceptions and experiences of three-dimensional virtual worlds (3DVWs) as an instructional tool for clinical pharmacy teaching. Semi-structured interviews were carried out with Master of Science in Pharmacy students who had participated in communicative exercises in a 3DVW. Interviews were digitally recorded, transcribed and analyzed using thematic analysis. More than half of the students were positive to using 3DVWs for educational purposes and see the advantages of having a setting where communication can be practiced in an authentic but ‘safe’ environment available online. However, many students also reported technical difficulties in using the 3DVW which impacted negatively on the learning experience. Perceived ease of use and usefulness of 3DVWs appears to play an important role for students. The students’ level of engagement relates to not only their computer skills, but also to the value they place on 3DVWs as an instructional tool.

 • 17.
  Englund, Claire
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Olofsson, Anders D.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Price, Linda
  University of Bedfordshire, UK.
  Teaching in higher education: contextual factors as facilitators of conceptual change and development in practiceManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Considerable focus is frequently placed upon the 'development' of individual academics in order to improve the quality of teaching in higher education. However, research also shows that the context in which academics work has considerable influence upon practice. This study examines the working environments of teachers on an online pharmacy programme, investigating contextual factors that facilitate or impede academic change and development. Interview data and institutional policy documents are examined within a Cultural-Historical Activity Theory framework relating the individual experiences of the teachers to sociocultural and structural contextual factors. Distinct differences in the teachers’ sociocultural context were identified which in turn influenced possibilities for change and development. Departmental teaching cultures and patterns of communication were found to influence practice both positively, by offering collegial support and negatively, by impeding change. The findings have significance for academic development strategies. They indicate a need for departmental level support including the facilitation of communicative pathways that promote reflection and the development of conceptions of teaching and learning.

 • 18.
  Englund, Claire
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Price, Linda
  Universoty of Bedfordshire, UK.
  Facilitating agency: the Change Laboratory as an intervention for collaborative sustainable development in higher educationManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  To cope with the rapidly changing Higher Education climate, teachers need the agency to act proactively to initiate and steer changes to meet their needs. The results of this study indicate that transformative agency emerges when teachers are given the opportunity to analyse, envision and redesign their practice collaboratively with the help of mediating conceptual tools. This has implications for academic development, suggesting that activities providing a 'third space' for discussion and criticism of current practices is needed to support the development of agency. 

 • 19.
  Englund, Claire
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Educating pharmacists: the perfect prescription?2015Inngår i: Academic Bildung in Net-Based Higher Education / [ed] Trine Fossland, Helle Mathiason and Mariann Solberg, Abingdon, UK: Routledge, 2015, 1, s. 90-106Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 20.
  Eriksson, Sven B
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Ågren, Per-Olof
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik.
  Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Under tio års tid har Universitetspedagogik och lärandestöd (tidigare Universitetspedagogiskt centrum) aktivt bidragit till att stödja studierektorer, programansvariga och motsvarande i deras utövande av uppdraget som pedagogiskt ansvariga. Detta har gjorts dels genom ett nätverk benämnt SPA (seminarieserien för pedagogiskt ansvariga), dels genom en kurs för pedagogiskt ansvariga. Båda aktiviteterna har också ambitionen att leda till en ökad professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitetet. På denna poster presenteras dessa båda aktiviteter. 

 • 21.
  Fjellström, Mona
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Developing education – in a innovative dialogue with stakeholders2013Inngår i: ECER Creativity and Innovation in Educational Research 2013: European Conference on Educational Research 2013, 2013, s. 152-153Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to point out what could be lost in a culture of higher education (HE) development characterised by a quality discourse (Fjellström, 2007; Segerholm, 2012). In a long term case study of a locally initiated participative stakeholder evaluation (supporting a curriculum change) three research questions has been explored. [1] What are the participants’ experiences of participation? [2] How does the evaluation strategy enable participation in the developmental work and [3] what are the benefits of the participation?

 • 22.
  Gruffman Cruse, Ewa
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Lundahl, Lisbeth
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Malmros, Bengt
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Sundbaum, Ann-Christin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Wiklund, Maria
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Ett hum om lärande och rum2015Inngår i: Universitetspedagogiska konferensen 2015: Gränslös kunskap, Umeå: Umeå universitet , 2015, s. 27-29Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 23.
  Gustafsson, Maria
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Farmakologi.
  Englund, Claire
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Gallego, Gisselle
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, Farmakologi. School of Medicine, The University of Notre Dame, 160 Oxford Street, Darlinghurst, New South Wales 2010, Australia.
  The description and evaluation of virtual worlds in clinical pharmacy education in Northern Sweden2017Inngår i: Currents in Pharmacy Teaching and Learning, ISSN 1877-1297, Vol. 9, nr 5, s. 887-892Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background and purpose: The purpose of this article is to describe and evaluate the use of a three-dimensional virtual world (3DVW) in a clinical pharmacy course.

  Educational activity and setting: Students are provided with training opportunities in simulated ward rounds and patient meetings in a 3DVW. The 3DVW enables students to practice communication with patients and colleagues in a professional manner. To evaluate the course and use of the 3DVW, an online course evaluation was completed by students after they had finished the clinical pharmacy course.

  Findings: Forty-two students completed the online course evaluation (62%). Most students (83%) reported that they could adopt the role of a clinical pharmacist in the 3DVW. Sixty percent reported that the environment felt authentic, although some noted that “it can never be quite the same as sitting next to a real person to talk”. More than half of the students (66%) described the use of the 3DVW as a worthwhile exercise. The majority (93%) rated the overall quality of the course as good or very good, with 76% reporting that the pedagogical design of the course helped them with their studies.

  Discussion and summary: Students at Umeå University valued the use of 3DVWs in clinical pharmacy teaching. However, there is a need to make the virtual environment more realistic and easier to use. The invaluable feedback gathered from students will help to improve the future use of virtual worlds in pharmacy education.

 • 24.
  Idberger, Karl
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Andersson, Per
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  OER för förändrad studerandeaktivitet?2015Inngår i: NGL, Next Generation Learning Conference 2015: Formellt och informellt lärande med stöd av teknik, 2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  OER för förändrad studerandeaktivitet?

  Per Andersson, Karl Idberger, UPL

  Begreppet OER (Open Educational Resources) har dykt upp inom utbildningsområdet. Med OER menas lärresurser som är fritt tillgängliga, oftast via internet, som ofta fritt får användas, kopieras och spridas, samt i många fall även bearbetas och sedan spridas igen i sin bearbetade form. En OER har ofta en upphovsrättslicens, som visar under vilka villkor den får användas, kopieras, bearbetas och spridas. Creative Commons är den vanligaste licenstypen.

  Internationellt ser OER-rörelsen ut att fortsätta växa (Horizion Report, 2015). Det händer även saker i Sverige, bl.a. med ett samarbetsprojekt där ett flertal lärosäten, med Karlstad i spetsen, finns med (OER Sverige - öppna digitala lärresurser. 2015)

  En möjlighet med OER är att lärare och studenter kan ta del av de fria resurser som finns och använda dessa i olika undervisnings- och lärsituationer. En annan möjlighet är att låta studenter och kursdeltagare själva skapa OER som en del i undervisningen. Detta kan innebära en förändrad studerandeaktivitet, från konsument till producent, och ge pedagogiska fördelar (Borelius et al, 2012).

  Det finns även andra fördelar, kurser och institutioner kan visa upp sig genom att bra utbildningsmaterial finns synligt vilket kan ge ett gott rykte och locka till sig nya studenter (Ossiannilsson, & Creelman, 2012).

  På UPL (Universitetspedagogik och lärandestöd) vid Umeå universitet ville vi se om det var möjligt att låta deltagarna på en kurs, Pedagogisk Digital Kompetens (PDK), skapa OER som skulle vara tillgänglig på nätet. Vi ville skapa och utvärdera ett upplägg där kursdeltagarna skulle lösa och redovisa en av PDK-kursens uppgifter i form av en OER.

  Syfte: Syftet är tvåfald, dels öka studerandeaktiviteten samt dels öka tillgängligheten på kunskap inom området PDK (Pedagogisk Digital Kompetens)

  Mål: Skapa en OER inom PDK-området som andra kan ha nytta av.

  Metod: Vi utformade ett pedagogiskt upplägg och skapade en teknisk lösning för deltagarna att lösa en uppgift i form av en OER som testades och utvärderades.

  Frågor att hitta svar på var bl.a. - Hur utformas ett pedagogiskt upplägg för kursdeltagare att skapa OER? - Hur löser man de tekniska problem som finns och som gör det enkelt att skapa och publicera resultaten?

  I denna presentation redovisas resultaten från denna pågående studie av hur OER kan användas och hur lärare och kursdeltagare upplevde arbetet. I studien har främst kvantitativa data samlats in samt observationer av arbetet med OER under två kurser vid UPL.

  Referenser

  Bourelius, Lars, Brenner, Mats, Bryant, Keith, Creelman, Alastair,Forsberg, Åsa, Hellström, Margareta, . . . Wennerström, Karin. (2012). Öppna digitala resurser (OER). Nyheter &Amp; Debatt, (3), 4.

  Johnson L, Adams Becker S, Estrada V, Freeman A. NMC horizon report: 2015 higher education edition. Austin, Texas: The New Media Consortium. http://www.nmc.org/publication/nmc-horizon-report-2015-highereducation-edition/. 2015.

  OER Sverige - öppna digitala lärresurser. (2015) Hämtad 1 sept, 1015 från http://oersverige.se.

  Ossiannilsson, Ebba, & Creelman, Alastair. (2012). OER, Resources for learning – Experiences from an OER Project in Sweden. European Journal Of Open And Distance Learning, (1), European Journal of Open and Distance Learning, 2012(1).

 • 25.
  Idberger, Karl
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Brinkfeldt, Niklas
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Att introducera interaktiva lärmiljöer: Dialogduk som pedagogiskt verktyg2015Inngår i: NGL, Next Generation Learning Conference 2015: Formellt och informellt lärande med stöd av teknik, Falun, 2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Att introducera interaktiva lärmiljöer; Dialogduk som pedagogiskt verktyg

  Umeå universitet driver under åren 2012-2018 ett internt utvecklingsprojekt med syfte att skapa interaktiva lärmiljöer i fysiska rum. Om- och nybyggnationer rustas med rullbara möbler, pekskärmar, projektorer och annan interaktiv teknik. I takt med att dessa miljöer färdigställs aktualiseras behovet av utbildningsinsatser för lärare så att rummen nyttjas i sin fulla potential och inte återfaller till att bli rum för traditionell katederundervisning. Samhällsvetenskapliga fakulteten gav ht-14 Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) i uppdrag att stärka kompetensen bland fakultetens lärare gällande undervisning i dessa nya lärmiljöer. Syftet var att introducera möjligheterna med interaktiva lärmiljöer avseende olika typer av pedagogiska metoder och didaktiska grepp och därmed också avdramatisera teknikens betydelse, något som många lärare uttryckt sig frustrerade över att inte behärska. Studerandeaktiva lärandeformer som pedagogisk modell blev fokus för utbildningsinsatsen och de interaktiva salarna och dess tillhörande infrastruktur var förutsättningen.

  Med inspiration av Luleå tekniska universitets arbete med att professionalisera studentrollen (NU2014) skapade UPL en verkstad som tar stöd i en dialogduk. Dialogduken fungerar som spelplan och anteckningsyta där verkstadsdeltagarna gruppvis tar sig ann ett antal utmaningar. Till stöd för dialogduken skapades även ett case baserat på en lärare som tänker högt om universitetslärares vardag. Caset för deltagarna framåt och de får genom diskussion och tillämpade övningar pröva på rummets möjligheter, analoga så väl som digitala. Alltid med fokus på den pedagogiska aspekten av lärande. Dialogdukens övningar har valts med omsorg och berör allt från omvänd brainstorming, citatark, flipped-classroom till ommöblering av rummet och presentation av egna lärresurser. Som metareflektion får deltagarna även fundera över frågor som rör studenternas grad av ansvarstagande och aktivitet i relation till rummets möjligheter och begränsningar. Verkstaden avslutades med en diskussion om förändringsarbete på den egna institutionen och hur deltagarna ska ta detta vidare på sin hemmainstitution och i sin undervisningsvardag.

  Responsen på denna utbildningsinsats har varit över förväntan. Utvärderingar (skriftliga/muntliga) ger verkstaden högt betyg. Vissa institutioner har hängt upp duken i personalrummet för att påminna om diskussionerna som gick, andra har bett om att få skicka deltagare till öppna uppsamlingsverkstäder på samma tema. Det visade sig vara ett vinnande koncept att få uppleva och praktisera olika möjligheter i rummen istället för att få dem berättade för sig. En annan viktig aspekt som tas upp i utvärderingen var vikten av att avdramatisera tekniken och istället fokusera på förändrade undervisningsformer och den egna praktikens utmaningar.

 • 26.
  Lindh, Viveca
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Persson, Chatrin
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Saveman, Britt Inger
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  Englund, Claire
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Idberger, Karl
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Östlund, Ulrika
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för omvårdnad.
  An initiative to teach family systems nursing using online health-promoting conversations: A multi-methods evaluation2013Inngår i: Journal of Nursing Education and Practice, ISSN 1925-4040, E-ISSN 1925-4059, Vol. 3, nr 2, s. 54-66Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Family systems nursing embraces the view that one family member’s illness affects other family members and vice versa. Family nursing developed as a way for nurses to work with families to promote health. Previously, teachers performed most of the education on health-promoting conversations with families on campus. Because online education is increasingly requested in nursing, this article evaluates teaching family systems nursing by using synchronous online health-promoting conversations.

  Methods: Fifteen registered nurses attended the course “Health-Promoting Family Focused Nursing”, an advanced-level nursing elective 10-week course. The course used technology enhanced learning and was evaluated qualitatively and quantitatively. Students and teachers participated in semi-structured focus group interviews analyzed qualitatively. The students filled in a traditional course evaluation. Students responded before and after the course to the multidimensional research instrument “Families’ Importance in Nursing Care—Nurse’s Attitudes” (FINC-NA).

  Results: The students were satisfied with the course and the synchronous health-promoting conversations. They learned to “think family” and acknowledged the importance of inviting families to take part in the care of a family member. They stated that the online practice had helped them gain a useful tool for their future family nursing practice. The teachers appreciated working in a team to develop the course. At the start of the project they viewed the online technology as a challenge. However, during the course they saw many pedagogical possibilities with the synchronous meetings and that the online family conversation training worked well. The ability to record the meetings offered educational advantages and the opportunity for students to reflect on the conversations. Even if the students rated families importance in nursing care positively prior to the course on FINC-NA, the students still gave the following domains even stronger support post-course: Family as a resource in nursing care, Family as a burden, and Family as own resource.

  Conclusions: Family systems nursing and health-promoting conversations with families, comprising interaction between several participants, can be learned using online pedagogical methods. Furthermore, the belief that health-promoting family conversations need to be held with all participants in the same room has been challenged.

 • 27.
  Lundahl, Lisbeth
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Gruffman-Cruse, Ewa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Malmros, Bengt
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Sundbaum, Ann-Christin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Tieva, Åse
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Catching sight of students´ learning – a matter of space?2017Inngår i: Innovation in Higher Education Learning Spaces, 2017Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Based on a two-year study of a development project aiming to enhance students´ learning in a natural science course by making their understanding more visible to themselves and their teachers, the paper analyzes the role of physical space in this context. Data were collected through syste­matic observations, photo and film document­ation, student surveys, interviews with stud­ents and teachers, and also from students´ examination results over an extended period. Previously, the course used traditional teaching methods and spaces. The students found the contents dif­ficult, and the average examination results were poor. The teachers de­velop­ed more student-active work­ingmethods, challenging students to make their under­standing visible. However, the course literature and type of examination tasks remained unchanged, allow­ing for comparisons over time. The instruction took place in a large, innovative “flex-room”, equipped with touchscreens, whiteboards, highly accessible technology and flexible fur­niture, allowing for increased student communication and feedback. The teach­­ers could interact with student groups in the same room,spot and quickly correct misunder­standings in student presen­ta­tions. The students´ examination results improved con­sider­ably. They argued that the work methods contributed to deeper understanding and improved retention of the course contents. Finally, few observed space-related time-losses occurred. We conclude that well-de­signed spaces were crucial preconditions to enable these positive results.

 • 28.
  Lundahl, Lisbeth
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Gruffman-Cruse, Ewa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Malmros, Bengt
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Sundbaum, Ann-Christin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Tieva, Åse
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  PEDAGOGISK RUM-TID OCH STRATEGIER FÖR AKTIVT LÄRANDE I HÖGRE UTBILDNING2017Inngår i: Utbildning och Lärande / Education and Learning, ISSN 2001-4554, Vol. 11, nr 1, s. 16-32Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The design of formal learning spaces in higher education has almost been a non-issue until recently, when the interest has increased considerably, both in Sweden and internationally. Hitherto, the close connection between space and time has been rather unnoticed in this context. The article aims at deepening the knowledge on the relationship between space, time, teaching and learning in higher education. Especially it highlights teachers´ possibilities, or lack thereof, to promote students´ understanding of curricular content under varying spatial and temporal conditions. The article describes and analyses two empirical studies, including five undergraduate courses framed by different combinations of time-space conditions. The analysis rested on extensive data: systematic observations, student surveys, interviews of students and teachers, and in one of the studies, examination results for a longer timeperiod. We found that multi-functional learning spaces where both students and teachers could engage in presentations, communication and use of digital resources enabled teaching for student active learning, thus promoting understanding and improved examination results. This however presupposed that teachers initially got educational support and additional time for planning. Good spatial preconditions also reduced space-related time-losses and disruptions of teaching and learning considerably, which is particularly important when the teacher-led time is sparse.

 • 29.
  Mattsson, Sofia
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap.
  Sjöström, Hans-Erik
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Englund, Claire
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Using a Virtual Tablet Machine to Improve Student Understanding of the Complex Processes Involved in Tablet Manufacturing2016Inngår i: American Journal of Pharmaceutical Education, ISSN 0002-9459, E-ISSN 1553-6467, Vol. 80, nr 5, artikkel-id 87Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective. To develop and implement a virtual tablet machine simulation to aid distance students' understanding of the processes involved in tablet production.

  Design. A tablet simulation was created enabling students to study the effects different parameters have on the properties of the tablet. Once results were generated, students interpreted and explained them on the basis of current theory.

  Assessment. The simulation was evaluated using written questionnaires and focus group interviews. Students appreciated the exercise and considered it to be motivational. Students commented that they found the simulation, together with the online seminar and the writing of the report, was beneficial for their learning process.

  Conclusion. According to students' perceptions, the use of the tablet simulation contributed to their understanding of the compaction process.

 • 30. Pettersson, Anna F.
  et al.
  Laksov, Klara Bolander
  Fjellström, Mona
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Physiotherapists' stories about professional development2015Inngår i: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040, Vol. 31, nr 6, s. 396-402Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: A professional career may extend over a period of 40 years. Although learning is a feature of professional competence, little is known about learning and development after professional entry education. Methods: Narrative inquiry was used to understand how physiotherapists learned and developed over time, and stories from a purposeful sample of 12 physiotherapists were collected. Stories were thematically analyzed with regard to key elements related to learning and development, and common themes were identified across stories. Findings: Four themes emerged from the analysis where physiotherapists learned and developed in working life: (1) facing challenges; (2) contrasting perspectives; (3) drawing on hundreds of educators; and' (4) building on personal experience. Conclusion: Non-formal ways of learning in working life may help physiotherapists learn and develop confidence, communication strategies and different approaches to treatment. Besides reflection on personal experience and patient encounters, learning and development may be promoted and supported by taking on challenges and changing settings.

 • 31.
  Svedmark, Eva
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informatik. Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Malmros, Bengt
  Brinkfäldt, Niclas
  Idberger, Karl
  Att introducera interaktiva lärmiljöer: Dialogduk som pedagogiskt verktyg2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 32.
  Wester, Maria
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Att grundligt värdera värdegrunden2016Inngår i: Gränser, mobilitet och mobilisering: Boundaries, mobility and mobilisation : Nationell konferens för genusforskning = Swedish conference for gender research / [ed] Silje Lundgren, Maja Lundqvist, Björn Pernrud, Göteborg: Nationella sekretariatet för genusforskning , 2016, s. 161-162Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 33.
  Winka, Katarina
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Kartläggning av pedagogiska meriteringsmodeller vid Sveriges högskolor och universitet2017Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Pedagogiska karriärvägar är på frammarsch i Sverige. Detta fastslogs i den första kartläggningen av pedagogiska meriteringsmodeller som Åsa Ryegård genomförde 2013 och bekräftas i denna uppföljning. Även ur ett internationellt perspektiv är pedagogisk meritering en aktuell fråga och den har fått extra skjuts av de senaste årens ökade fokus på kvalitetssäkring av högre utbildning. Knappt hälften (49 %) av Sveriges högskolor och universitet har idag infört någon form av pedagogisk meriteringsmodell, antingen integrerat i den akademiska befordringsgången eller som ett fristående system. Implementeringsarbete eller förberedelser pågår vid ytterligare några lärosäten medan ett antal befintliga modeller är pausade i väntan på utvärdering och revidering. Sett över hela landet är det vanligast med en gemensam modell för hela lärosätet, att modellen har två nivåer som benämns meriterad och excellent samt att lönepåslag och särskilda uppdrag följer med vid antagning till modellen. Kriterierna för pedagogisk skicklighet är i stort sett jämförbara mellan lärosäten och nivåer, däremot förhåller de sig sällan till grundkraven för pedagogisk skicklighet som gäller för anställning vid lärosätet. Pedagogiska portföljer används vid ca 70 % av alla lärosäten i Sverige och instruktioner för hur de pedagogiska meriterna ska sammanställas finns hos samtliga lärosäten som har pedagogiska meriteringsmodeller. Hos några lärosäten accepteras även webbaserade portföljer. De sakkunniga rekryteras framför allt externt, vanligast är att använda två externa bedömare eller en kombination av interna och externa bedömare. Lärosätena lägger allt större vikt vid de sakkunnigas bedömarkompetens och har i några fall särskilda instruktioner för sakkunniga inför bedömning av pedagogisk skicklighet. Över 500 lärare i Sverige har hittills befordrats eller utnämnts i en pedagogisk meriteringsmodell. Deras roll vid lärosätena varierar men denna kartläggning bekräftar att de befordrade och utnämnda lärarnas kompetens börjar efterfrågas och nyttjas på olika sätt vid både det egna lärosätet och vid andra.

1 - 33 of 33
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf