umu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1840
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Aasa, Ulrika
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Fysioterapi.
  Paulin, Johan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Madison, Guy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Correspondence between physical self-concept and participation in, and fitness change after, bi-weekly body conditioning classes in sedentary women2017Inngår i: Journal of Strength and Conditioning Research, ISSN 1064-8011, E-ISSN 1533-4287, Vol. 31, nr 2, s. 451-461Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aims of the study were (1) to investigate the effects of participation in low impact body conditioning classes on physical fitness in sedentary women at different ages and (2) to examine the correspondence between physical self-concept and participation in, and fitness change after, the participation. Ninety-two sedentary women (mean age 44.2 years) participated in 11-weeks of bi-weekly classes that included cardiovascular, strength, core, endurance and mobility exercises, all performed in synchrony with music. Cardiorespiratory fitness, maximal lifting strength, mobility and balance tests were performed pre- and post the exercise period and the short-form Physical Self-Description Questionnaire (PSDQ-S) was completed. Zero-order Spearman correlation analyses showed that women who rated the PSDQ-S dimension Sport competence higher participated in a larger number of sessions (rs=0.24, p=0.040). At post-tests, all participants had increased their balance, the participants aged 20-34 years had increased their lifting strength, and the participants aged 35-65 years had increased their cardiorespiratory fitness and mobility. Most PSDQ-S dimensions did not affect performance change, but the perception of being physically active was related to increased cardiovascular fitness. We conclude that women with a sedentary lifestyle who wish to increase their physical capacity benefit from music exercise and that inquiries about perceived sport competence and physical activity can improve recommendations made by strength and conditioning professionals.

 • 2.
  Abrahamsson, Joakim
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Lifbom, Erik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Ordförståelse hos äldre vuxna: En valideringsstudie av två test för ordförståelse2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att kunna mäta ordförståelse är viktigt både inom forskning och kliniska sammanhang. Föreliggande uppsats har tre syften. Det första syftet är att studera de psykometriska egenskaperna hos två nyutprovade parallella test för ordförståelse, Ordprovet A och B, hos äldre vuxna. Uppsatsens andra syfte är att undersöka åldersskillnader i ordförståelse. Det tredje syftet är att undersöka om sambandet mellan kognitiva förmågor ökar som funktion av ökad ålder. Totalt har data från 440 deltagare använts i föreliggande studie, varav 222 har fyllt i Ordprovet A och 218 har fyllt i Ordprovet B. Studiens resultat har visat att Ordprovet A och B har goda mätegenskaper med avseende på intern konsistens, begreppsvaliditet och kriterievaliditet. Testen tycks dock lida av en takeffekt inom detta äldre urval. Resultaten har varken visat några tecken på åldersskillnader i ordförståelse eller ökande korrelationer mellan kognitiva förmågor som en funktion av ålder. Föreliggande studie framhåller att Ordprovet A och B är lovande instrument när det gäller att mäta ordförståelse, men att vissa mindre ändringar skulle kunna förbättra testen ytterligare.

 • 3.
  Ackebo, Klas
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Motivation och engagemang hos innebandytränare: - Ur ett Self-determination Theory-perspektiv2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Enligt  Self-determination Theory presterar människor bäst när de upplever inre motivation, snarare än motivation sprungen ur yttre faktorer. Denna studie syftar till att undersöka motivation hos gruppen innebandytränare. I synnerhet undersöks anledningar till att börja som tränare, samt sambandet mellan dessa och tränarnas upplevda motivation. En webbenkät sändes ut till 1059 innebandytränare i Sverige varav 355 svarade. Resultatet visar 12 kategorier av  anledningar till varför tränarna valde att engagera sig: Egna barn, Idrottsintresse, Bidra, Saknades tränare, Nöje, Egen utveckling, Allmänt intresse, Ledarskapsintresse, Social kontakt, Tillfrågad, Besatt kompetens, samt Gott syfte. Resultatet visar även att tränarna upplevde inre motivation i störst utsträckning. Flera samband återfanns mellan åtta av kategorierna och typ av motivation. Tydligast var den positiva korrelationen mellan kategorin Bidra och självbestämmande motivation. Detta kan bero på att viljan att bidra går att relatera till det psykologiska behovet av samhörighet. Studien bidrar till kunskap kring inre motiverande faktorer hos idrottstränare.

 • 4.
  Adner, Kristin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Axelsson, Therese
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Acceptance and Commitment Therapy i arbetet med barn och ungdomar: Behandlares erfarenheter och upplevelser av att anpassa och utöva metoden2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt hur behandlare anpassar Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i arbetet med unga samt deras upplevelser av att utöva metoden med målgruppen. Intervjuer genomfördes med sju psykologer och data bearbetades genom tematisk analys. Resultaten visar att behandlarna utförde generella barnterapeutiska anpassningar, kombinerade ACT med traditionell kognitiv beteendeterapi (tKBT) och modifierade arbetet med ACT-principerna. Vidare beskrevs utmaningar i arbetet vara: att arbeta med en omgivning med annan agenda, ständigt vara flexibel, våga vara aktiv och släppa kontrollen samt att arbeta med en behandlingsmetod som inte var implementerad på arbetsplatsen och som hade en oviss framtid. Möjligheter i arbetet innefattade: att använda ACT på sig själv, arbeta med positiva mål och ha roligt. Därtill presenterades en syn på ACT som livsfilosofi snarare än arbetsmetod och dilemman med att använda en metod med bristande evidens. Vidare forskning föreslås på olika ACT-principers inverkan på psykologisk flexibilitet hos unga samt hur utmaningar i behandlingsarbetet kan avhjälpas.

 • 5.
  Aggelid, Emma
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Testeffekten som medel för att förbättra läsförståelse?2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Swedish school children exhibit deteriorating knowledge results in terms of reading comprehension. Previous research shows that a method to increase the level of knowledge is the use of evidence-based learning techniques. Test based learning generates what is commonly referred to as a test effect, which proved to strengthen the relationship between learning and memory, as well as being applicable to various test formats. The purpose of this study was to investigate whether test based learning, in terms of learning english words leads to increased performance in a reading comprehension test, more specifically a cloze test. The study was based on a within-group design and was conducted three times over four weeks. The participants (n = 26) were pupils in fifth grade in the age of 10-11 years. The results showed significant main effects of both Learning Method and Time, however, in favor of non test based learning. Overall, the results indicated that forgetfulness over time occurred among participants, regardless Learning Method. Learning seems therefore to be dependent on the time interval between learning and retrieval of information.

 • 6.
  Agnemo, Maja
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Skogen i våra hjärtan: Erfarenheter, emotionella band, värderingar och attityder till skog, natur och allemansrätten2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  En betydande del av Sveriges yta är täckt av skog och det finns många olika viljor finns rörande vilka värden skogen ska erbjuda. Syftet med studien var att undersöka människors erfarenheter, emotionella band och värderingar av skog och natur, samt attityder till naturresursutnyttjande och allemansrätt, inklusive samband dem emellan. Syftet var även att diskutera resultatet i förhållande till politiska mål rörande skog och natur. Totalt deltog 663 universitetsstudenter med medelåldern 24 år, varav 254 kvinnor och 401 män, i en enkätundersökning. Resultatet visade genom korrelationsanalys samband mellan samtliga variabler. Attityden att allemansrätten är viktig förklarades främst av starkare emotionella band och att oftare vistas i skogen. Attityden att allemansrätten bör begränsas förklarades av en högre värdering av virkesproduktion. Den var också vanligare hos de vars familj äger skog. Resultatet diskuterades i relation till miljömålsuppfyllelse och allemansrätten: emotionella band, som föds av erfarenheter, är incitament för agerande. För att uppfylla politiska mål bör emotioner beaktas och miljöer som ger förutsättning för erfarenhetsskapande erbjudas. Allemansrätten ger förutsättningar för dessa erfarenheter. 

 • 7.
  Agritellis, Ioannis
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Social media as the Cosmo Neighborhood2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The world has been transformed through the internet into a "global village",and social media platforms have possibly transformed the world into a larger neighborhood covering many regions of the world. Social networks such as Facebook and Twitter came into people’s lives through the Internet, growing daily at a large rate, and it has been proven that they are very popular. This study examines links between different phenomena through social media platforms (e.g. Facebook, Twitter, blogs, etc.). It is discusses cohesiveness, desire to belong, sense of community, beliefs and opinions about different forms of these phenomena in popular virtual platforms in correlation with trust in social media, criticism of information that is spread by these virtual platforms, and if people are influenced in consumer decision making. A questionnaire has been distributed to a convenient sample of 159 international and Swedish students in Sweden in October-November 2012 in both English and Swedish versions. According to the peoples’ answers, tendencies were observed such as to not trust the platforms, and also the information received, beliefs such that social media are "controlled", negative critique, but also an expression for a need for ‘membership’.

 • 8.
  Ahl, Astrid
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Olofsson, Åke
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Taube, Karin
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Studenter med dyslexi inom högre utbildning i Sverige och Storbritannien2010Inngår i: Dyslexi : aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, ISSN 1401-2480, nr 3, s. 4-9Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 9.
  Ahlberg, Elisabet
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Hallgren, Marie
  Träning av exekutiva funktioner jos vuxna: En 19 månaders uppföljning2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flera studier visar att exekutiva funktioner kan förbättras genom träning. Trots detta är det oklart hur stabila träningseffekter är över tid. Denna studie undersöker om ett träningsprogram som adresser tre exekutiva funktioner ger stabila tränings‐ och transfereffekter hos friska unga individer. Syftet med studien var att följa upp ett träingsprogram som tränade uppdatering, skiftning och inhibering och undersöka om de effekterna som uppmättes vid posttestning fortfarande bestod efter 19 månader. I studien deltog 11 personer från träingsgruppen och åtta från kontrollgruppen. Resultaten visade på tendenser till bestånde effekter i den tränade uppgiften Bokstaven. 

  Analyserna visade på en liknande trend, tendenser till bestånde nära transfer, för en otränad uppgift som mäter uppdateringsfömåga. Vad gäller avlägsen transfer kunde inga bestånde effekter redovisas. Arbetsminnesträing är ett forskningsfält med måga obesvarade fråor och motsägelsefulla resultat. För att föstå vilka faktorer som driver transfereffekter och ger kvarstånde resultat behövs fler studier som undersöer vilken typ av träing som ger generaliserade föbättringar som håller i sig över tid.

 • 10. Ahlborg, Liv
  et al.
  Hedman, Leif
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Murkes, Daniel
  Westman, Bo
  Kjellin, Ann
  Fellander-Tsai, Li
  Enochsson, Lars
  Visuospatial ability correlates with performance in simulated gynecological laparoscopy2011Inngår i: European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology, ISSN 0301-2115, E-ISSN 1872-7654, Vol. 157, nr 1, s. 73-77Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: To analyze the relationship between visuospatial ability and simulated laparoscopy performed by consultants in obstetrics and gynecology (OBGYN). Study design: This was a prospective cohort study carried out at two community hospitals in Sweden. Thirteen consultants in obstetrics and gynecology were included. They had previously independently performed 10-100 advanced laparoscopies. Participants were tested for visuospatial ability by the Mental Rotations Test version A (MRT-A). After a familiarization session and standardized instruction, all participants subsequently conducted three consecutive virtual tubal occlusions followed by three virtual salpingectomies. Performance in the simulator was measured by Total Time, Score and Ovarian Diathermy Damage. Linear regression was used to analyze the relationship between visuospatial ability and simulated laparoscopic performance. The learning curves in the simulator were assessed in order to interpret the relationship with the visuospatial ability. Results: Visuospatial ability correlated with Total Time (r = -0.62; p = 0.03) and Score (r = 0.57; p = 0.05) in the medium level of the virtual tubal occlusion. In the technically more advanced virtual salpingectomy the visuospatial ability correlated with Total Time (r = -0.64; p = 0.02), Ovarian Diathermy Damage (r = -0.65; p = 0.02) and with overall Score (r = 0.64; p = 0.02). Conclusions: Visuospatial ability appears to be related to the performance of gynecological laparoscopic procedures in a simulator. Testing visuospatial ability might be helpful when designing individual training programs.

 • 11.
  Ahlner, Ola
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Avdic, Kenan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Acceptance and Commiment Therapy: Enbent existentiell efterapning eller härlig humanistisk hybrid?2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker ACT och ställer frågan om terapiformen kan betraktas som en existentiell beteendeterapi. Ett material bestående av 53 vetenskapliga artiklar undersöktes med en tematisk innehållsanalys för att få en bred och aktuell bild av ACT i avseende på teori, praxis och människosyn. Resultatet sattes in i en psykologihistorisk kontext i allmänhet och en beteendepsykologiskt kontext i synnerhet. Det som talar emot ACT som en existentiell beteendeterapi är främst bristen på oppositionella inslag och kritik av den vetenskapliga normen. I andra vågskålen placerar resultatet det holistiska perspektivet samt synen på människan som ickedeterminerad. Även synen på den mänskliga ångesten som oundviklig samt tyngdvikten på värdestyrt beteende pekar i riktning mot att ACT kan betraktas som en existentiell beteendeterapi. Författarna diskuterar slutligen om detta kan säga något om dagens syn på olika psykologiska ideologier.

 • 12.
  Ahlqvist, Jan B
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi.
  Nilsson, Tore A
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi.
  Hedman, Leif R
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Desser, Terry S
  Dev, Parvati
  Johansson, Magnus
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för odontologi.
  Youngblood, Patricia L
  Cheng, Robert P
  Gold, Garry E
  A randomized controlled trial on 2 simulation-based training methods in radiology: effects on radiologic technology student skill in assessing image quality.2013Inngår i: Simulation in Healthcare: The Journal of the Society for Simulation in Healthcare, ISSN 1559-2332, E-ISSN 1559-713X, Vol. 8, nr 6, s. 382-387Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: A simulator for virtual radiographic examinations was developed. In the virtual environment, the user can perform and analyze radiographic examinations of patient models without the use of ionizing radiation. We investigated if this simulation technique could improve education of radiology technology students. We compared student performance in the assessment of radiographic image quality after training with a conventional manikin or with the virtual radiography simulator.

  METHODS: A randomized controlled experimental study involving 31 first-year radiology technology students was performed. It was organized in 4 phases as follows: (I) randomization to control or experimental group based on the results of an anatomy examination; (II) proficiency testing before training; (III) intervention (control group, exposure and analysis of radiographic images of the cervical spine of a manikin; experimental group, exposure and analysis of the cervical spine images in the virtual radiography simulator); and (IV) proficiency testing after training.

  RESULTS: The experimental group showed significantly higher scores after training compared with those before training (P < 0.01). A linear mixed-effect analysis revealed a significant difference between the control and experimental groups regarding proficiency change (P = 0.01).

  CONCLUSIONS: Virtual radiographic simulation is an effective tool for learning image quality assessment. Simulation can therefore be a valuable adjunct to traditional educational methods and reduce exposure to x-rays and tutoring time.

 • 13.
  Aittamaa, Lina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Ek, Linda
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  "Det är väl mest jag själv som är problemet"Berättelser om nedstämdhet2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskare har påpekat vikten av att förstå erfarenheter av att vara deprimerad eller nedstämd. I linje med detta syftade denna studie till att undersöka och belysa upplevelser av och reflektioner kring vardagen som nedstämd. Vidare var syftet att visa på kulturella resurser (diskurser) som finns tillgängliga för att berätta om en vardag som nedstämd. Vi genomförde halvstrukturerade intervjuer med personer som sökt till ett behandlingsprogram för depression, och som därmed definierat sig själva som nedstämda. Vi analyserade 28 intervjuer med hjälp av tematisk analys och diskursanalytiska metoder. Vi fann att informanterna använde sig av åtminstone fem olika typer av förklaringar som kretsade kring tidiga erfarenheter, personlighet, livskris, eget ansvar och biologi. Vidare fann vi att berättelserna kring nedstämdheten på flera sätt kunde beröra hur levnadssituationen hos informanterna såg ut. Ofta var dock levnadssituationen på samma gång helt frånvarande när det kom till att förklara nedstämdheten. Vårt resultat visade att individfokuserade diskurser var dominerande för att berätta om nedstämdhet, medan diskurser med fokus på yttre omständigheter, exempelvis livssituation, var marginaliserade.

 • 14.
  Alatalo, Marita
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Garvill, Jörgen
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Westin, Kerstin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Zackrisson, Uno
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statistiska institutionen.
  Utvärdering av kollektivtrafikprojekt1996Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 15.
  Aldrin, Lina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Kennedy, Maeve
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Hälsobesvär vid icke-toxisk kemisk exponering: Effekter av negativ affekt och luktvalens2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 16.
  Alfredsson, Jessica
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  INNOVATIVE TOOL-MODIFICATIONS AND TOOL SELECTIVITY IN NEW CALEDONIAN CROWS (CORVUS MONEDULOIDES)2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Tool-use and tool-manufacture are thought to require high cognitive skills and have been considered as an exclusive attribute to primates. Recent observations of New Caledonian crows (NCCs) challenge this assumption. In this study 13 NCCs were tested with two different tool production tasks. The NCC either had to straighten a hook or bend a stick to retrieve food from two different kinds of tree trunks. The result showed that 3/5 birds bent sticks and used them to retrieve food and 1/5 birds straightened hooks to retrieve food. The birds managed to solve both tasks but not the birds in the control group. This indicates that NCC's tool making is a flexible innovative act and not just an innate predisposition to bend flexible material. This finding is interesting given that recent studies on human children show that below 8 years of age children fail in similar innovative tool making tasks.

 • 17.
  Alger, Susanne
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Sundström, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Agreement of driving examiners' assessments - Evaluating the reliability of the Swedish driving test2013Inngår i: Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, ISSN 1369-8478, E-ISSN 1873-5517, Vol. 19, s. 22-30Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to examine the consistency of examiner assessments of test-takers' performance on the Swedish driving test. The study included 535 tests and was designed so that the ordinary examiner and a supervising examiner assessed the same test-taker. The assessment was done on a two-grade rating scale (pass/fail). Since the result can be affected by factors associated with the test-taker and the two examiners, questionnaires were developed and these were filled in by the test-takers and the examiners. Information about the administration of the test was collected via a specially designed form filled in by the supervising examiner. Using this form, the ordinary examiners' performance was rated on a number of aspects. The result from the study indicated that the agreement between the assessments was very good. For 93% of the tests the two examiners chose the same mark on the two-grade scale. In the cases where ratings differed, the analysis indicated only a few systematic differences among variables designed to provide possible explanations for differences in opinion. However, none of these was problematic with respect to consistency of assessment. Results indicated that most tests were carried out in a satisfactory manner. (C) 2013 Elsevier Ltd. All Tights reserved.

 • 18.
  Allan, Veronica
  et al.
  School of Kinesiology & Health Studies, Queen’s University, Kingston, Canada.
  Turnnidge, Jennifer
  School of Kinesiology & Health Studies, Queen’s University, Kingston, Canada.
  Vierimaa, Matthew
  Department of Kinesiology & Health Science, Utah State University, Logan, USA.
  Davis, Paul A.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Côté, Jean
  School of Kinesiology & Health Studies, Queen’s University, Kingston, Canada.
  Development of the Assessment of Coach Emotions systematic observation instrument: A tool to evaluate coaches’ emotions in the youth sport context2016Inngår i: International journal of sports science & coaching, ISSN 1747-9541, E-ISSN 2048-397X, Vol. 11, nr 6, s. 859-871Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Current research on emotions in sport focuses heavily on athletes’ intrapersonal emotion regulation; however, interpersonal consequences of emotion regulation are garnering recent attention. As leaders in sport, coaches have the opportunity to regulate not only their own emotions, but also those of athletes, officials, and spectators. As such, the present study set out to develop an observational tool, demonstrating evidence of validity and reliability, for measuring coaches’ overt emotions in the youth sport context. Categories were derived and refined through extensive literature and video review, resulting in 12 categories of behavioural content and eight emotion modifiers (NeutralHappyAffectionateAlertTenseAnxiousAngry and Disappointed). The final coding system is presented herein, complete with supporting evidence for validity and reliability. As a tool for both researchers and practitioners in sport, the Assessment of Coach Emotions (ACE) offers enhanced insight into the contextual qualities underlying coaches’ interactive behaviours.

 • 19.
  Allzèn-Melander, Anneli
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Betydelsen av KASAM i relation till livsbalans och psykosocial arbetsmiljö för operativa chefer2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 20.
  Alm, Håkan
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Learning of probabilistic inference tasks: effects of uncertainty and function form1982Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This thesis is concerned with the problem of how people learn to use uncer­tain information for making judgments. The general framework for the thesis is Social Judgment Theory (SJT). First the S3T paradigm, and some research conducted within the paradigm, is briefly described, and a series of four empirical studies is summarized. The studies are concerned with two factors that have been found to have great effect on subjects achievement in cue probability learning (CPL) tasks: task predictability, and the form of the function relating cue and criterion. The effects of these two factors were studied in experiments employing cue-probability learning tasks. The studies concerned with task predictability addressed the following questions (a) Do subjects understand the probabilistic nature of CPL-tasks? (b) Are subjects able to detect that a random task is, in fact, random, a study undertaken to test an aspect of Seligmans "theory of helplessness". This was also an attempt to bring emotional factors more in foeus.(c) Do subjects use data from the task only to test hypotheses, or do they use data also to construct hypotheses?

  The results showed that (a) subjects do not seem to be able to cope with probabilistic tasks in an optimal statistical manner. Instead they seem to use a deterministic approach to the tasks, because they do not understand the probabilistic nature of the task, (b) Task predictability affecs subjects mood, but not in the way predicted by Seligman, (c) Subjects seem to use data frorn the task only to test their hypotheses. The results thus supported the hypo­theses sampling model for the learning of CPL-tasks.

  As for the factor of function form, the following questions were addressed, (a) What hypotheses about relations between variables do subjects have? (b) Is the difficulties subjects have in learning complex rules in CPL-tasks due to a low availability of hypotheses about complex rules? The results showed that, (a) the hypothesis hierarchy as revealed in the present experiments was in general agreement with earlier results. However, few nonlinear hypotheses were observed, and other rules than functional rules were observed, (b) The difficulties subjects have to learn complex rules in CPL-tasks do not seem to be caused by low availability of rules.

  Finally, some suggestions are given for how the SJT-paradigm should be deve­loped. Specifically, it is suggested that the effects of emotional factors should be given more attention, and that the paradigm should be turned into a more general hypothesis testing model

 • 21.
  Almgren, Anton
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Winbäck, Hannes
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Användbarhet inom människa-datorinteraktion i praktiken: En kartläggning av utvärderingsmetoder2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att kartlägga yrkesverksammas preferenser och användning av utvärderingsmetoder för användbarhet inom människa-datorinteraktion. En webbenkät distribuerades via epost till företag med minst en anställd som arbetar med användbarhet samt via sociala medier genom intresseorganisationen STIMDI och företaget Inuse. Totalt erhölls 104 svarande varav en räknades som bortfall då den ansågs vara en dubblett. Resultaten visar att ingen enskild eller kombination av metoder används oftast och rankas ge högst effekt på användbarhet. Angående vilka utvärderingsmetoder som används är intervju och tänka högt med användare de två metoder som nämns av flest deltagare. Resultaten visar även att nästan 80 % skattar användning av utvärderingsmetoder och involvering av användare i deras arbete som mycket viktigt. En tydlig preferens för att involvera användare och arbeta med kombinationer av metoder framgår i denna kartläggning. Forskning bör möjligtvis fokusera mer på hur användandet av utvärderingsmetoder sker i kombination. 

 • 22.
  Almlöv, Jonas
  et al.
  Linköping University, Sweden.
  Carlbring, Per
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Källqvist, Karin
  Linköping University, Sweden.
  Paxling, Björn
  Linköping University, Sweden and Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands.
  Cuijpers, Pim
  Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands.
  Andersson, Gerhard
  Linköping University, Sweden and Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Therapist effects in guided internet-delivered CBT for Anxiety Disorders2011Inngår i: Behavioural and Cognitive Psychotherapy, ISSN 1352-4658, E-ISSN 1469-1833, Vol. 39, nr 3, s. 311-322Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Guided internet-delivered CBT for anxiety disorders has received increasing empirical support, but little is known regarding the role of the therapist.

  Aims: This study addressed therapist factors in guided internet-delivered cognitive behavioural therapy for anxiety disorders.

  Method: Data from three controlled trials with a total N of 119 were analyzed with attention to differences between eight therapists.

  Results: No significant mean level differences between therapists appeared in the dataset. However, one significant intraclass correlation between participants was found, suggesting that the outcome on the Beck Anxiety Inventory might have been influenced by the impact of the individual therapists.

  Conclusion: The therapist can possibly have some influence on the outcome of guided internet-delivered CBT for anxiety disorders, but studies with more statistical power are needed to establish whether therapist effects are present in this modality of psychological treatment. The present study was underpowered to detect minor therapist effects.

 • 23.
  Almroth, Amanda
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Kvinnliga fitness-atleters berättelser om hur de påverkats av en coach-styrd diet: Med specifikt fokus på tankar och känslor om kroppen samt förhållningssätt till mat2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inom sporten Fitness och Bodybuilding tar många atleter hjälp av en coach med tävlingsdieten. Denna studie ämnade undersöka vilken inverkan kvinnliga fitness-atleter upplever att coachen haft på deras förhållningssätt till mat och deras tankar och känslor om kroppen. Detta undersöktes genom fem semistrukturerade intervjuer som tolkades med hjälp av tematisk analys, och resulterade i fyra huvudteman: Coachens maktposition, Förhållandet till mat, Tankar och känslor om kroppen samt Behovet av coachen efter dieten. Coacherna tillskrevs en auktoritär maktposition där de gavs utrymme att påverka sina atleter. Atleterna påverkades i olika grad; från ett mer hälsosamt förhållande till mat till ett ökat kontrollbehov och upptagenhet kring mat, samt från ett ökat kroppsnöje till ökat ett kroppsmissnöje. Coacherna kunde inte ses som ensamt ansvariga för hur atleterna påverkades, men deras ansvar bör understrykas då de verkade ha ett inflytande där de kunde antingen förebygga eller förvärra ätstörningsrelaterade symtom. Coacher inom Fitness och Bodybuilding bör därmed beakta det inflytande de har över sina atleter. 

 • 24.
  Amorim, Filipe
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Lam, Mei Ka Geraldine
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Self-Esteem and Anxiety among Asian and European students2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Self-esteem and Anxiety have been widely studied back-to-back on the premises of academic settings, since research has shown that they interact with eachother. The current study compares the score of self-esteem and anxiety of international students currently studying at Umeå University. Thirty students from Europe and Asia have been accessed respectively through usage of a questionnaire designed for its purpose. Overall, Europeans has higher self-esteem than Asians, however, there is no significant difference between Europeans and Asians regarding to anxiety. When taking the lowest ten subjects and the highest ten subjects’ self-esteem scores and compared them within the two cultural groups, significant difference was shown in anxiety, especially in the high self-esteem group of Asians. Asian Top-10 students’ self-esteem tend to have extra worries than others. The implication of this study suggests whether high self-esteem will also exacerbate the level of anxiety among Asians and buffer the anxiety of Westerns due their higher self-esteem.

 • 25.
  Andersson, Anton
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Morawski, Klara
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  "De är inga konstverk, men de visar ju vad man känner": En fallstudie av en tidsbegränsad psykodynamisk bildpsykoterapi2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utfallsstudier har visat goda resultat av bildterapi, men det finns få processtudier som utforskat förändringsprocessen närmare. Denna fallstudie, med en deltagare, hade som övergripande syfte att undersöka och att få en djupare förståelse för förändringsprocessen i en tidsbegränsad psykodynamisk bildpsykoterapi. Då arbete med känslor visat sig vara en viktig komponent i psykoterapeutisk förändring gjordes en fördjupande undersökning av bildskapandets relation till känslor. Kvalitativ innehållsanalys av tio sessioner bildpsykoterapi genomfördes och det övergripande temat i förändringsprocessen var förändrad bild av sig själv och andra. I undersökningen av bildskapandet och arbetet med känslor framkom temana uppleva känslor, uttrycka känslor och göra känslor talbara och möjliga att förändra. Sammanfattningsvis visade denna studie hur processen i en bildterapi kunde visa sig i förändringar i klientens uppfattning om sig själv och andra. Studien visade också hur klienten kunde arbeta med känslor genom bildskapandet.

 • 26.
  Andersson Bsenko, Helene
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Hjerling, Sofia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Kognitiv beteendeterapi och interpersonell terapi vid social fobi förmedlad via smarttelefon2012Independent thesis Basic level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kontrollerade studier har visat att internetförmedlad datorbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektiv i behandling av social fobi. Denna randomiserade och kontrollerade studie undersökte effektiviteten av två smarttelefonförmedlade självhjälpsprogram för vuxna personer med social fobi. Totalt randomiserades 52 deltagare till antingen KBT (n = 27) eller Interpersonell terapi (IPT) (n = 25). Självhjälpsmaterial presenterades i en smarttelefonanpassad webbsida och användes i kombination med veckovis terapeutkontakt i ett slutet meddelandesystem. Det primära utfallsmåttet var Liebowitz Social Anxiety Scale‐Self Rate (LSAS‐SR; Fresco et al., 2001). Variansanalys med upprepad mätning visade en signifikant huvudeffekt av tid och en interaktionstrend (p=0.051) grupp × tid som pekade på större föbättring i KBT‐gruppen. Ytterligare analyser med beroende t‐test visade en signifikant föbättring i KBT men inte IPT‐gruppens, skattningar på LSAS‐SR från för‐ till eftermäning.

  Oberoende t‐test visade en signifikant lägre ångestnivå hos KBT relativt IPT‐gruppen mätt med LSAS‐SR vid den sista behandlingsveckan. Måttliga effektstorlekar i behandlingsutfall uppnåddes mellan grupperna (Cohens d = 0.56) och inom KBT‐gruppen (= 0.71). En liten effektstorlek sågs för IPT‐gruppen ( = 0.23). Sammantaget tenderade KBT ge bättre ångestlindring än IPT vid smarttelefon anpassad behandling av social fobi. Vidare studier behövs med störe gruppstorlekar och tillvaratagande av utväderingar från deltagare.

 • 27. Andersson, C.
  et al.
  Wiberg, Britt
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Beskrivning och symbolisk tolkning av de enskilda leksakerna i Ericamaterialet1986Inngår i: Att bygga sin värld: Handbok i Ericametoden / [ed] Allis Danielsson, Stockholm: Psykologiförlaget , 1986, s. 201-223Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 28. Andersson, C.
  et al.
  Wiberg, Britt
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Ericametoden - En lekdiagnostisk metod: Bearbetning av material, protokoll och utvärderingsblankett, 1:a upplagan1982Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 29. Andersson, C
  et al.
  Wiberg, Britt
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Symboler och lek1986Inngår i: Att bygga sin värld: handbok i Ericametoden, Stockholm: Psykologiförlaget , 1986, s. 224-228Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 30.
  Andersson, Elin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Associations between atherosclerotic plaque and self-efficacy, depression and anxiety in an asymptomatic general population aged 602017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The majority of cases of cardiovascular disease (CVD) are caused by atherosclerosis. Carotid plaques are associated with increased risk of CVD, independently of traditional cardiovascular risk factors. Evidence of early disease is demonstrated before onset and can be assessed with ultrasound. Psychosocial stressors, together with raised lipids and smoking have been identified as the most important risk factors. Cognitive factors such as self-efficacy have been identified as important constructs for health behaviors, and emotional factors do also play a role in this context. Therefore, the present study investigated the association between general self-efficacy, health-specific self-efficacy, anxiety and depression, on the one hand, and atherosclerosis, on the other hand, in a sample of 2291 participants aged 60 year from a general asymptomatic population. Among 2291 participants, 1247 had plaque and 1044 did not have plaque. The results showed that depression (in men only) and anxiety (in participants with university education only) were associated with plaque, and health-specific self-efficacy (in men only) was associated with absence of plaque. However, when statistically controlled for snuff, smoking, harmful alcohol consumption, diabetes, myocardial infarction, hypertension, hypercholesterol and sex or education no group differences were found. Variables share biomedical factors and is therefore possible statistically over-controlled. From an epidemiological perspective, even small changes obtained in a large population have high impact. Therefore, the research question is important and needs to be adressed with interdiciplinary compentence.

 • 31.
  Andersson, Emma
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Which aspects of poor mental health do best predict onset of functional somatic syndromes?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Functional somatic syndromes (FSS) are also known as subjective health complaints or medically unexplained symptoms, because no organic changes can explain the affected individuals’ aversive experiences. FSS are often associated with poor mental health, so the goal of present study was to examine which of the most common factors of poor mental health (including depression, anxiety, stress, exhaustion syndrome/ burnout and sleeping problems) that best predicts FSS (either fibromyalgia syndrome, irritable bowel syndrome, migraine and/or chronic fatigue syndrome). To achieve this goal I used longitudinal data from a population-based survey, filled out by the same individuals with a three–year interval (T1 and T2). Two approaches were used to assess these factors of poor mental health, one approach assessed these factors with questionnaires; the other with a single question about diagnoses made by a physician. Results of the questionnaire based diagnoses showed that burnout was the strongest (z-score difference between groups who had and who had not developed FSS at T2 = 0.618) and stress the second strongest predictor of FSS (z-score difference = 0.607). All the mental health factors were statistically significant predictors of FSS with large effect sizes, except depression, which had a much lower effect size. The results of the single question assessed diagnoses (adjusted for sex and marital status) showed a tendency towards generalized anxiety disorder (GAD) (odds ratio =4.42 (1.47–13.2)) and depression (odds ratio= 3.90 (2.42–6.31)) to be the strongest predictors. The effect sizes for GAD and depression were medium to large while insomnia and exhaustion were small to medium. However, the large overlaps in confidence intervals for the odds ratios between diagnoses make these results less significant. These mental health conditions seem to be closely intertwined, and it is difficult to discern which ones are more important in predicting FSS. I conclude that stress in general is a major factor, whether psychological or physical.

 • 32.
  Andersson, Erik
  et al.
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University, Sweden, Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychiatry, Karolinska Institutet, Stockholm.
  Walén, Christian
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University, Sweden.
  Hallberg, Jonas
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University, Sweden.
  Paxling, Björn
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University, Sweden.
  Dahlin, Mats
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University, Sweden; Psykologpartners, Linköping, Sweden.
  Almlöv, Jonas
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University, Sweden.
  Källström, Reidar
  Department of Urology, University Hospital Linköping, Linköping, Sweden;.
  Wijma, Klaas
  Department of Clinical and Experimental Medicine, Linköping University, Linköping.
  Carlbring, Per
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Andersson, Gerhard
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University, Sweden, †Swedish Institute for Disability Research, Linköping University, Sweden; Department of Clinical Neuroscience, Division of Psychiatry, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; .
  A randomized controlled trial of guided internet-delivered cognitive behavioral therapy for erectile dysfunction2011Inngår i: Journal of Sexual Medicine, ISSN 1743-6095, E-ISSN 1743-6109, Vol. 8, nr 10, s. 2800-2809Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Introduction: Men with erectile dysfunction are often worried about their condition, have interpersonal difficulties, and have a reduced quality of life. Internet-delivered cognitive behavior therapy (ICBT) has been shown effective for a number of health problems but evidence is limited concerning the treatment of erectile dysfunction.

  Aim: The study investigated the effects of ICBT for erectile dysfunction.

  Methods: Seventy-eight men were included in the study and randomized to either ICBT or to a control group, which was an online discussion group. Treatment consisted of a 7-week Web-based program with e-mail-based therapist support. Each therapist spent an average of 55 minutes per participant.

  Main Outcome Measure: The International Index of Erectile Functioning five-item version was administered via the telephone at pretreatment, post-treatment, and 6 months after receiving ICBT.

  Results: At post-treatment, the treatment group had significantly greater improvements with regard to erectile performance compared with the control group. Between-group differences at post-treatment were small (d =0.1), but increased at the 6-month follow-up (d =0.88).

  Conclusions: This study provides support for the use of ICBT as a possible treatment format for erectile dysfunction.

 • 33.
  Andersson, Fanny
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Effekter av SIM (Speed Intuition Management) på medarbetares kognitiva motivation: Utvärdering av företaget Björn Lundéns ledarskapsstil, SIM-metoden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet är att undersöka hur olika organisationsstrukturer påverkaranställdas upplevelse av sin arbetsplats, baserat på Self-determination theory (SDT).Genom att undersöka medarbetare på ett traditionellt företag och på ett SIM-företagkommer man att kunna mäta hur arbetssituationer uppfattas av medarbetare pårespektive arbetsplats, och hur det påverkar motivationen till arbetet. Trettioåttapersoner deltog i studien. Studien har en kvantitativ metod där den empiriska delenbestår av 45 frågor. Halva delen av enkäten är baserad från SDT ISS-C, som mäteranställdas erfarenhet av sin chef, och BPNWS som är ett mått på till vilken grad deanställda upplever att deras behov av faktorerna autonomi, samhörighet och kompetenstillgodoses på arbetsplatsen. Det erhållna resultatet är i linje med hypotesen och attmänniskor motiveras på olika sätt av att använda sig utav skilda arbetsmetoder somSIM-metoden. De fyra kategorier i ISS-C, självständighet, engagemang, struktur ochstyrning, tenderar att vara högre hos SIM-företagets anställda jämfört med detandra företaget. Resultatet är positivt eftersom motivationsfaktorer bidrar till ettstörre välbefinnande och bättre arbetsfokus och trivsel hos de anställda.

 • 34.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University,Linköping, Sweden.
  Carlbring, Per
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Panic disorder2011Inngår i: Stepped care and e-health: Practical applications to behavioral disorders / [ed] William T. O´Donohue and Crissa Draper, New York: Springer-Verlag New York, 2011, s. 61-76Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Panic disorder is an anxiety disorder that is characterized by recurrent and unexpected panic attacks. In this chapter to authors present a stepped care approach to the treatment of panic disorder and provide a comprehensive review of bibliotherapy and recent Internet-delivered treatments.

 • 35.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Carlbring, Per
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Social Phobia (Social Anxiety Disorder)2011Inngår i: Stepped care and e-Health: Practical applications to behavioral disorders / [ed] William T. O`Donohue and Crissa Draper, New York, Dordrecht, Heidelberg, London: Springer-Verlag New York, 2011, 1, s. 99-113Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 36.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Department of Behavioural Sciences an Learning, Linköpings University, Linköping, Sweden.
  Carlbring, Per
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Using different communication channels to support internet interventions2010Inngår i: Oxford Guide to Low Intensity CBT Interventions / [ed] James Bennett-Levy, David Richards, Paul Farrand, Helen Christensen, Kathy Griffiths, David Kavanagh, Britt Klein, Mark A. Lau, Judy Proudfoot, Lee Ritterband, Chris Williams and Jim White, Oxford: Oxford University Press , 2010, 1Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 37.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Swedish Institute for Disability Research, Linköping University, Linkö ping, Sweden and Department of Clinical Neuroscience, Psychiatry Section, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Carlbring, Per
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Furmark, Tomas
  Department of Psychology, Uppsala University, Uppsala, Sweden.
  Therapist experience and knowledge acquisition in internet-delivered CBT for social anxiety disorder: a randomized controlled trial2012Inngår i: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 7, nr 5, s. e37411-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Guided internet-delivered cognitive behavior therapy (ICBT) has been tested in several trials on social anxiety disorder (SAD) with moderate to large effects. The aims of this study were threefold. First, to compare the effects of ICBT including online discussion forum with a moderated online discussion forum only. Second, to investigate if knowledge about SAD increased following treatment and third to compare the effects of inexperienced versus experienced therapists on patient outcomes.

  Methods: A total of 204 participants with a primary diagnosis of SAD were included and randomized to either guided ICBT or the control condition. ICBT consisted of a 9-week treatment program which was guided by either psychology students at MSc level (n = 6) or by licensed psychologists with previous experience of ICBT (n = 7). A knowledge test dealing with social anxiety was administered before and after treatment. Measures of social anxiety and secondary outcomes dealing with general anxiety, depression, and quality of life were administered before and after treatment. In addition, a 1-year follow-up was conducted on the treated individuals.

  Results: Immediately following treatment, the ICBT group showed superior outcome on the Liebowitz Social Anxiety Scale self-report version with a between group posttreatment Hedges geffect size ofg = 0.75. In addition, significant differences on all the secondary outcomes were observed. Gains were well maintained one year later. Knowledge, as assessed by the knowledge test, increased following treatment with little gain in the control group. Therapist experience did not result in different outcomes, but experienced therapists logged in less frequently compared to the inexperienced therapists, suggesting that they needed less time to support patients.

  Discussion: We conclude that guided ICBT reduce symptoms of SAD, increase knowledge about SAD and that therapist experience does not make a difference apart from the finding that experienced therapist may require less time to guide patients.

  Trial Registration: UMIN.ac.jp UMIN000001383

 • 38.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Department of Behavioural Scinces and Learning, Linköping University.
  Carlbring, Per
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Kaldo, Viktor
  Cuijpers, Pim
  Challenges and potential solutions in integrating internet-based CBT interventions into spacialist services2010Inngår i: Oxford Guide to Low Intensity CBT Intervantions / [ed] James Bennett-Levy, David a. Richards, Paul Farrand, Helen Christensen, Kathleen M. Griffiths, David J. Kavanagh, Britt Klein, Mark A. Lau, Judy Proudfoot, Lee Ritterband, Jim White, Chris Williams, Oxford: Oxford University Press , 2010, 1Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 39.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
  Carlbring, Per
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Svanborg, Cecilia
  Institutionen för klinisk vetenskap, Karolinska institutet, Stockholm.
  Bergström, Jan
  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  Öst, Lars-Göran
  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.
  Lindefors, Nils
  Institutionen för klinisk vetenskap, avdelning psykiatri, Karolinska institutet, Stockholm.
  Paniksyndrom: ond cirkel av feltolkade kroppsliga signaler2011Inngår i: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 108, nr 14, s. 795-797Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Attacker av intensiv rädsla utan tydlig yttre orsak som leder till rädsla för nya attacker – det kännetecknar paniksyndrom. Evidensbaserade behandlingsalternativ finns, och det finns inget skäl att avvakta med behandling.

 • 40.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Swedish Institute for Disability Research, Linköping University, Linköping, Sweden and Department of Clinical Neuroscience, Psychiatry Section, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Estling, Fanny
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Swedish Institute for Disability Research, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Jakobsson, Ebba
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Swedish Institute for Disability Research, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Cuijpers, Pim
  Department of Clinical Psychology, Vrjie Universiteit, Amsterdam, the Netherlands.
  Carlbring, Per
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Can the patient decide which modules to endorse?: an open trial of tailored internet treatment of anxiety disorders2011Inngår i: Cognitive Behaviour Therapy, ISSN 1650-6073, E-ISSN 1651-2316, Vol. 1, nr 40, s. 57-64Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Internet-delivered cognitive behaviour therapy commonly consists of disorder-specific modules that are based on face-to-face manuals. A recent development in the field is to tailor the treatment according to patient profile, which has the potential to cover comorbid conditions in association with anxiety and mood disorders. However, it could be that the patients themselves are able to decide what modules to use. The authors tested this in an open pilot trial with 27 patients with mixed anxiety disorders. Modules were introduced with a brief description, and patients could choose which modules to use. The exception was the two first modules and the last, which involved psychoeducation and relapse prevention. The treatment period lasted for 10 weeks. Results showed large within-group effect sizes, with an average Cohen’s  d of 0.88. In a structured clinical interview, a majority (54%) had significantly improved 10 weeks after commencing treatment. Only one person dropped out. On the basis of results of this preliminary study, the authors suggest that the role of choice and tailoring should be further explored in controlled trials and that patient choice could be incorporated into Internet-delivered treatment packages.

   

   

 • 41. Andersson, Gerhard
  et al.
  Hesser, Hugo
  Hummerdal, Daniel
  Bergman-Nordgren, Lise
  Carlbring, Per
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  A 3.5-year follow-up of Internet-delivered cognitive behavior therapy for major depression2013Inngår i: Journal of Mental Health, ISSN 0963-8237, E-ISSN 1360-0567, Vol. 22, nr 2, s. 155-164Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Internet-delivered cognitive behavior therapy (ICBT) for major depression has been tested in several trials, but only with follow-ups up to 1.5 years. Aim: The aim of this study was to evaluate the outcome of ICBT 3.5 years after treatment completion. Methods: A total of 88 people with major depression were randomized to either guided self-help or e-mail therapy in the original trial. One-third was initially on a waiting-list. Treatment was provided for eight weeks and in this report long-term follow-up data were collected. Also included were data from post-treatment and six-month follow-up. A total of 58% (51/88) completed the 3.5-year follow-up. Analyses were performed using a random effects repeated measures piecewise growth model to estimate trajectory shape over time and account for missing data. Results: Results showed continued lowered scores on the Beck Depression Inventory (BDI). No differences were found between the treatment conditions. A large proportion of participants (55%) had sought and received additional treatments in the follow-up period. A majority (56.9%) of participants had a BDI score lower than 10 at the 3.5-year follow-up. Conclusions: People with mild to moderate major depression may benefit from ICBT 3.5-years after treatment completion.

 • 42. Andersson, Gerhard
  et al.
  Paxling, Bjorn
  Wiwe, Maria
  Vernmark, Kristofer
  Felix, Christina Bertholds
  Lundborg, Lisa
  Furmark, Tomas
  Cuijpers, Pim
  Carlbring, Per
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Therapeutic alliance in guided internet-delivered cognitive behavioural treatment of depression, generalized anxiety disorder and social anxiety disorder2012Inngår i: Behaviour Research and Therapy, ISSN 0005-7967, E-ISSN 1873-622X, Vol. 50, nr 9, s. 544-550Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Guided internet-delivered cognitive behaviour therapy (ICBT) has been found to be effective in several controlled trials, but the mechanisms of change are largely unknown. Therapeutic alliance is a factor that has been studied in many psychotherapy trials, but the role of therapeutic alliance in ICBT is less well known. The present study investigated early alliance ratings in three separate samples. Participants from one sample of depressed individuals (N = 49), one sample of individuals with generalized anxiety disorder (N = 35), and one sample with social anxiety disorder (N = 90) completed the Working Alliance Inventory (WAI) modified for ICBT early in the treatment (weeks 3-4) when they took part in guided ICBT for their conditions. Results showed that alliance ratings were high in all three samples and that the WAI including the subscales of Task, Goal and Bond had high internal consistencies. Overall, correlations between the WAI and residualized change scores on the primary outcome measures were small and not statistically significant. We conclude that even if alliance ratings are in line with face-to-face studies, therapeutic alliance as measured by the WAI is probably less important in ICBT than in regular face-to-face psychotherapy. (c) 2012 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 43.
  Andersson, Gerhard
  et al.
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Swedish Institute for Disability Research, Linköping University, Division of Psychiatry, Department of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet.
  Paxling, Björn
  Department of Clinical Psychology and EMGO Institute, Vrije Universiteit, Amsterdam , The Netherlands and Department of Behavioural Sciences and Learning, Swedish Institute for Disability Research, Linköping University, Linköping.
  Roch-Norlund, Pie
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm.
  Östman, Gunnar
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm.
  Norgren, Anna
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm.
  Almlöv, Jonas
  Department of Behavioural Sciences and Learning, Swedish Institute for Disability Research, Linköping University, Linköping.
  Georén, Lisa
  Department of Psychology, Uppsala University, Uppsala.
  Breitholtz, Elisabeth
  Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm.
  Dahlin, Mats
  Psykologpartners, Linköping.
  Cuijpers, Pim
  Department of Clinical Psychology and EMGO Institute, Vrije Universiteit, Amsterdam , The Netherlands.
  Carlbring, Per
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Silverberg, Farrell
  Philadelphia School of Psychoanalysis and Private Practice, Philadelphia, Pa. , USA.
  Internet-based psychodynamic versus cognitive behavioral guided self-help for generalized anxiety disorder: A randomized controlled trial2012Inngår i: Psychotherapy and Psychosomatics, ISSN 0033-3190, E-ISSN 1423-0348, Vol. 81, nr 6, s. 344-355Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Guided Internet-based cognitive behavior therapy (ICBT) has been tested in many trials and found to be effective in the treatment of anxiety and mood disorders. Generalized anxiety disorder (GAD) has also been treated with ICBT, but there are no controlled trials on guided Internet-based psychodynamic treatment (IPDT). Since there is preliminary support for psychodynamic treatment for GAD, we decided to test if a psychodynamically informed self-help treatment could be delivered via the Internet. The aim of the study was to investigate the efficacy of IPDT for GAD and to compare against ICBT and a waiting list control group.

  Method: A randomized controlled superiority trial with individuals diagnosed with GAD comparing guided ICBT (n = 27) and IPDT (n = 27) against a no treatment waiting list control group (n = 27). The primary outcome measure was the Penn State Worry Questionnaire.

  Results: While there were no significant between-group differences immediately after treatment on the main outcome measure, both IPDT and ICBT resulted in improvements with moderate to large within-group effect sizes at 3 and 18 months follow-up on the primary measure in the completer analyses. The differences against the control group, although smaller, were still significant for both PDT and CBT when conforming to the criteria of clinically significant improvement. The active treatments did not differ significantly. There was a significant group by time interaction regarding GAD symptoms, but not immediately after treatment.

  Conclusions: IPDT and ICBT both led to modest symptom reduction in GAD, and more research is needed.

  Copyright (C) 2012 S. Karger AG, Basel

 • 44.
  Andersson, Helena
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Behandlingstrovärdighet och utfallsförväntan: Dess påverkan på behandlingsutfallet i en internetadministrerad depressionsbehandling2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Depression ären av vår tids vanligaste folksjukdomar. Behovet av lättillgängliga och effektiva behandlingsmetoder är stort. För att maximera effekten av en behandlingmåste gemensamma faktorer likt behandlingstrovärdighet och utfallsförväntan säkras. Syftet med denna studie var att undersöka hur behandlingstrovärdighet och utfallsförväntan yttrade sig i en internetadministrerad depressionsbehandling med två behandlingsformer. Vidare, om behandlingstrovärdighet och utfallsförväntan samvarierade med behandlingsutfallet. De två behandlingsformerna var ökad fysisk aktivitet, samt beteendeaktivering. De 197 deltagarna var diagnosticerade med mild till måttlig depression. De var i åldern 18-80 år, 75 % var kvinnor och 25 % män. Deltagarna skattade de två behandlingsformernas behandlingstrovärdighet och utfallsförväntani Treatment Credibility Scale (TCS)innan de randomiserades till någon av behandlingarna. Resultaten visade att behandlingsformen fysisk aktivitet uppfattadessom signifikant mer trovärdig och med högre utfallsförväntan än beteendeaktivering. Vidare fannsett signifikant samband mellan behandlingstrovärdighet och utfallförväntan och behandlingsutfallet för behandlingsformen beteendeaktivering. Inget signifikant sambandmellan behandlingstrovärdighet och utfallsförväntan och behandlingsutfallet för behandlingsformen fysisk aktivitet fanns. Förklaringen till resultaten kan tänkas återspeglas i behandlingsformernasskilda utformning, TCS konstruktionsamt den valdaanalysmetoden.

 • 45.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  Salander, Pär
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete. Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för strålningsvetenskaper, Onkologi.
  Brandstetter-Hiltunen, Marie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Knutsson, Emma
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Hamberg, Katarina
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Allmänmedicin. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  Is it possible to identify patient´s sex when reading blinded illness narratives? An experimental study about gender bias.2008Inngår i: International Journal for Equity in Health, ISSN 1475-9276, E-ISSN 1475-9276, Vol. 7, nr 21, s. 1-9Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 46.
  Andersson, Kjell
  et al.
  Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.
  Nordin, Steven
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Warg, Lars-Erik
  Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro.
  Inomhusklimat och riskkommunikation2010Inngår i: Allergi i praksis, ISSN 0806-5462, nr 2, s. 52-58Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

   

   

 • 47.
  Andersson, Klara
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Wallberg, Agnes
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Examining associations between motives, instructor relationship quality, and state mindfulness in yoga2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Yoga is an ancient tradition that in contemporary research has been shown to have positive associations with a broad spectrum of health outcomes. Although promising findings have been highlighted, research exploring the mechanisms underlying the use of yoga for enhancing mental health is still in its infancy. Researchers have shown that yoga can increase levels of mindfulness, which has been shown to relate to several aspects of general well-being such as low levels of anxiety, depression, and stress. However, limited study has examined how the quality of the relationship between the yoga student and yoga instructor affects state mindfulness during the yoga class. The present study used a cross sectional research design to investigate associations between levels of stress, negative affect, motives for yoga, relationship quality, and mindfulness during yoga classes. The sample consisted of 219 adults that completed measures of stress, affect, motives for yoga, mindfulness, and relationship quality immediately following a yoga class. Analysis of data indicated that higher levels of stress and negative emotional wellbeing increased the likelihood that yoga was practiced to address psychological motives rather than perceived physical health outcomes. Additionally, relationship quality with the instructor was found to predict greater state mindfulness during the yoga session. The present study highlights the importance of the relationship quality between instructor and student, and suggests that future research investigating the efficacy of yoga in optimizing psychological health should consider how health outcomes might be influenced by interpersonal relationships.

 • 48.
  Andersson, Linus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Multiple chemical sensitivity and persistent pain states are related, may be treated with similar procedures?2014Inngår i: Scandinavian Journal of Pain, ISSN 1877-8860, E-ISSN 1877-8879, Vol. 5, nr 2, s. 102-103Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 49.
  Andersson, Linus
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Sick of smells: Empirical findings and a theoretical framework for chemical intolerance2012Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Chemical intolerance (CI) is a term that refers to the surprisingly common phenomenon of persons getting ill from everyday chemicals. Although seemingly similar to asthma and allergies, CI sufferers do not react to exposures with increased histamine release. CI neither conforms to toxicological dose-response relationships as sufferers react to very low concentrations of chemicals assumed to be harmless. In addition, no particular chemical can be tied to any particular set of symptoms as in the case of other kinds of toxic injuries. The two overreaching goals of this thesis were to empirically investigate important hypotheses regarding CI, and to develop a theoretical framework that integrates previous theories of CI into a coherent whole.There are four empirical studies in this thesis. Utilizing event-related potentials (ERPs), magnitude estimations of perceived intensity, detection tests and functional magnetic resonance imaging (fMRI), the studies provided support for the following hypotheses: (1) persons with self-reported CI sensitize to olfactory and chemosomatosensory stimuli, whereas non-intolerant individuals habituate; (2) sensitization in CI is similar in terms of brain activation patterns to both non-clinical sensitization and other unexplained illnesses such as fibromyalgia; (3) persons with CI have an attention bias to chemical exposures, reflected by problems with withdrawing attention from such stimuli; (4) measures of peripheral hyperreactivity are correlated with chemosensory ERP measures; but failed to corroborate (5) the reactions of women resemble those found in persons with CI to a greater degree than the case in men.Three major theories of CI are also discussed. The neural sensitization theory describes CI as pathological and non-immunological increases in neural responsiveness. The conditioning theory describes CI as the result of basic associative learning mechanisms. The neurogenic inflammation theory describes CI as proliferation of sensory c-fibers and inflammatory responses carried to several parts of the body through axon reflexes and release of inflammatory mediators. The main point of the theoretical synthesis is that the theories offer different and complementary perspectives on CI, rather than presenting conflicting ontologies. With an integrated perspective, infected debates whether CI is a psychological or organic illness can hopefully be avoided.Finally, the unexplained characteristics of CI, the empirical findings and the theoretical accounts are described within the theoretical framework of signal detection theory. Several features of CI, e.g. sensitization and peripheral hyperreactivity, are described in terms of applying a low criterion (ß).

 • 50.
  Andersson, Linus
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Bende, Mats
  Department of Otorhinolaryngology, Central Hospital, Skövde, Sweden.
  Millqvist, Eva
  Astma and Allergy Research Group, Sahlgrenska University Hospital, Göteborg, Sweden.
  Nordin, Steven
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för psykologi.
  Attention bias and sensitization in chemical sensitivity2009Inngår i: Journal of Psychosomatic Research, ISSN 0022-3999, E-ISSN 1879-1360, Vol. 66, nr 5, s. 407-416Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  ObjectiveWe investigated whether persons with self-reported chemical sensitivity (CS) have an attention bias and enhanced sensitization to chemical exposure.MethodsChemosomatosensory, olfactory, and auditory event-related potentials (ERPs) were recorded from 21 CS subjects and 17 controls in attend and ignore conditions. Reaction times (RTs) and magnitude estimations of perceived intensity were collected in the attend condition. ERPs were averaged over attention conditions and during the first/second part of the testing.ResultsERP patterns indicated that CS subjects did not habituate to the same extent as the controls and had difficulties ignoring the chemical exposure. CS subjects had faster overall RT, and the perceived intensities for the chemosomatosensory stimuli did not decrease with time in the CS group, which was the case for the controls.ConclusionsThese results indicating attention bias and enhanced sensitization in CS suggest alterations in central, cognitive responses to chemical exposure.

1234567 1 - 50 of 1840
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf