umu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1 - 33 of 33
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Ahokas, Pia
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Förskollärares tankar om tvåspråkighet: En studie om likheter och skillnader från två samhällen med olika språk villkor2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om förskollärares tankar och attityder till tvåspråkighet när det gäller att anpassa den pedagogiska verksamheten utifrån tvåspråkiga barns behov. Det handlar även om att jämföra likheter och skillnader mellan förskollärare som kommer från två samhällen med olika språkvillkor. Examensarbetet fokuserar mest på tvåspråkighet med inriktning på finska och svenska. För studien gjordes intervjuer med sju informanter varav sex var förskollärare och en var förskolechef. De förskollärare som deltog i studien var både en- och tvåspråkiga och kom från två olika samhällen; ett samhälle i Sverige där majoritetsspråket är svenska och det andra var ett samhälle i Tornedalen där de två majoritetsspråken är finska och svenska. En slutsats som drogs av studien är att samtliga av studiens informanter, oavsett i vilken kommun de arbetade och om de själva var tvåspråkiga, såg positivt på tvåspråkighet och ansåg att det är bra för barns senare utveckling att vara tvåspråkiga. En annan slutsats var deras pedagogiska anpassning utifrån tvåspråkiga barns behov. I Tornedalen fokuserade de mer på att barnen skulle lära sig svenska eftersom finskan dominerade både i hemmet och i samhället. Det kunde anses som en problematik för barnen om de inte hade lärt sig att behärska det svenska språket innan de börja skolan. En annan skillnad var att man i det andra samhället i Sverige använde sig mer av hemspråksundervisning för att utveckla barns tvåspråkighet, men i Tornedalen hade man i varje avdelning en förskollärare eller barnskötare som behärskade både finska och svenska.

 • 2.
  Bédard Olsson, Janique
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  À la Recherche d'Éléments de Phonétique: Une analyse de la phonétique comme outil de travail dans l'enseignement du français dans les lycées suédois2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This examination paper looks into the role of phonetics today in teaching French language to Swedish learners and analyzes the content of upper secondary schoolbooks with regards to phonetic elements. Starting from the statements that French is perceived by Swedish learners as a difficult language and that oral expression has grown in importance in modern language courses’ syllabus, it is believed here that phonetics should be of utmost importance when learning French. As far as language didactics is concerned, it is a fact that research on the subject is almost inexistent. Very little seems to be done to develop and use tools to address phonetics aspects of the language in teaching, especially in learning manuals, that is a hypothesis. The objective here was, therefore, to see whether this could be confirmed. The results show that it is partly the case. Finally, a discussion is raised about ineffectiveness of intuitive learning and all that phonetics has to offer in the teaching of French to Swedish learners.

 • 3.
  Edberg, Lorentz
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Musikämnets möjligheter: kreativ musikundervisning i praktiken2012Bok (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 4.
  Eriksson, Eva
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Lärares förhållningssätt till idéskapande i textilslöjd2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med uppsatsen har varit att skapa tydlighet om hur textilslöjdlärare i grundskolan förhåller sig till idéskapande i det inledande arbetet i textilslöjd. Syftet är också att synliggöra frågor kring förhållningssätt till idéskapande i textilslöjd för att jag som lärare ska få verktyg som gör att jag kan erbjuda goda förutsättningar för lärande. Jag vill även synliggöra lärarnas egna erfarenheter av idéskapande i egen process. Dessutom vill jag kunna förklara på ett tydligt sätt vad idéskapande i textilslöjd är. Styrdokument talar om möjligheter till lärande i ett idéskapande arbete, men tidigare forskning visar på att idéfasen ofta minimeras till förmån för "görande". De forskningsfrågor som ställts är: Hur förhåller sig läraren till slöjdprocessens inledande del idéskapande? Hur tolkas styrdokument och hur arbetar läraren didaktiskt utifrån frågorna: Vad görs? Hur görs det? och Varför? Den sista frågan är: Vilka är lärarens personliga erfarenhet av idéskapande som del i egen process? Metod för undersökningen är en litteraturstudie i ämnet samt kvalitativa intervjuer med fyra textilslöjdlärare i grundskolan. Resultatet visar att lärarna arbetar med idéskapande men alla upplever att eleverna får för lite tid och att "görandet" prioriteras. Alla lärare utom en tycker att den nya läroplanen 2011 med preciserade teman som inspiration är bra. Styrdokument och litteraturstudie uttrycker betydelsen av bearbetade idéer, lärarna uttrycker varierad vetskap om detta. Litteraturstudien visar också att man kan tala om lärande i slöjd på flera plan, styrdokumenten är tydliga med att eleverna bland annat ska få möjlighet att i idéfasen utveckla sin kreativitet. Dock visar intervjuerna att lärarna hade svårt att definiera kreativitet och hur man kan arbeta som lärare för att stimulera kreativitet i idéfasen. Lärarna i undersökningen hade olika åsikter om vad idéskapande kan bidra med för lärande för eleverna. Lärarna själva hade olika egna erfarenheter av idéskapande.

  sökord: textilslöjd, idéskapande, slöjdprocesser, lärares kunskapssyn

   

 • 5.
  Franke-Wikberg, Sigbrit
  et al.
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Hult, Agneta
  LONG-PROJEKTET: en innehållsmässig granskning av ett urval facktidskrifter under perioden 1971-771979Rapport (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  En facktidskrift representerande de fyra sektorerna ekonomi, psykologi, teknik samt medicin har granskats med avseende på innehåll. Ett urval nummer av årgångarna 1971, 1973, 1975 och 1977 omfattas av genomgången. Studien är explorativ och avsikten har varit att identifiera föreställningar utifrån tidskriftsmaterialet och därmed få uppslag inför fortsatt arbete i det s k LONG-projektet. Avsikten har också varit att erhålla en bas för metodutveckling. För var och en av sektorerna har vi funnit vissa grundläggande perspektiv som direkt eller indirekt kommit till uttryck i innehållet i respektive facktidskrift. Olika problem- och innehållsområden lämpade att använda vid utformningen av kvalitativa metoder har även utkristalliserats.

 • 6.
  Grönlund, Jonny
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Skiktlimning i skolslöjden: ett gestaltande examensarbete om skiktlimning i slöjdundervisningen2010Student paper other, 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta gestaltande arbete är att ta reda på hur skiktlimning fungerar i skolundervisningen och vilka möjligheter som finns för att integrera den mer i skolan. Syftet är också att bidra med kunskap om tekniken till andra lärare. Detta är ett gestaltande examensarbete. Tre olika produkter tillverkades med hjälp av skiktlimning. Processen dokumenterades så att lärare och elever ska kunna använda dem i slöjdundervisningen. Jag gjorde även fyra olika intervjuer med fyra lärare från tre olika skolor och även en undersökning om hur produkterna jag tillverkat fungerar i en skolsituation. Resultatet visar att skiktlimning är en teknik som kan vara av intresse för elever i skolan. Det är också uppenbart att lärare inte har mycket erfarenhet och kunskap om tekniken. Slöjdlärarna medger att det finns fördelar med tekniken även om den inte används ofta i undervisningen. Slutsatsen av denna studie är att skiktlimning som teknik kan användas i grundskolan men att den verkar förekomma i liten utsträckning. Min undersökning visar att det var mycket populärt bland eleverna när de väl blev introducerade och intresserade av tekniken.

 • 7.
  Gyllkvist, Lisa
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Sjölund, Sofie
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Den fysiska inomhusmiljön och dess betydelse för barns lek: En studie av förskollärarers intentioner med den fysiska inomhusmiljöns betydelse för, och inverkan på, barns lek2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få en insyn i förskollärares avsikter när det kommer till den fysiska inomhusmiljöns betydelse för, och påverkan på, barns lek. De fyra frågeställningarna som ställdes var: Vilken betydelse har inomhusmiljön för barns lek enligt förskollärarna? Vilka möjligheter har barnen, enligt förskollärare, att vara med och påverka inomhusmiljön? Vilka avsikter har förskollärarna med den fysiska inomhusmiljön? Hur ser inomhusmiljön ut på de olika avdelningarna? Den metod som använts för studien är kvalitativt inriktad, totalt fyra förskollärare intervjuades och totalt fyra förskoleavdelningar observerades. Resultatet visade att förskollärarna beskrev den fysiska inomhusmiljön som viktig för barns lek. Förskollärarna menade att barnen hade möjlighet att vara med och påverka inomhusmiljön då förskollärarna följde barnens intresse och behov. Förskollärarna lyfte även sin egen betydelse för utformningen av miljön och menade att det var upp till dem att introducera den fysiska inomhusmiljön så att den främjar barns lek. Resultatet visade även att de fyra avdelningarna formade lokalerna i likhet med varandra, oavsett hur många rum som fanns till förfogande. Slutsatser vi kan dra är att förskollärares förhållningssätt och tillåtande personlighet är viktig för utformningen av den fysiska inomhusmiljön.

 • 8.
  Johansson, Martin
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Kombinationsutbildningen: integreringsformer och elevattityder1971Bok (Annet vitenskapelig)
 • 9.
  Johansson, Tobias
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV).
  ” De tränar allt egentligen, de tränar sig för livet”: Fritidspedagogers attityder och förhållningssätt till fri lek2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka pedagogernas attityder och förhållningssätt när det gäller den fria leken för barn på fritidshem i åldrarna 6-9 år. Studien är en kvalitativ undersökning där intervjuer av fritidspedagogers inställning och förhållningssätt till den fria leken utgör empirin. Genom intervjuerna studeras också hur pedagogerna stöttar de barn som har svårigheter i den fria leken. Resultatet visar att fritidspedagogerna ser den fria leken som väldigt viktig och att den får stort utrymme på fritidshemmen. Studien visar också att pedagogerna agerar i den fria leken genom att vara närvarande och befinna sig i bakgrunden för att kunna gå in och påverka de gånger det behövs. Därtill även finnas i närheten av barnen för att kunna hjälpa och stötta de barn som har svårigheter i den fria leken. Pedagogernas inställning är att lära barn en av de viktigaste färdigheterna, det sociala samspelet, för att de ska utvecklas som personer och ha nytta av det i framtiden.       

 • 10.
  Karlsson, Matilda
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Uppfattningar om fenomenet "hen" bland verksamma förskollärare2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att ta reda på vilka tankar aktiva förskollärare hade om begreppet hen och hur det skulle kunna användas i förskolan och förskolleklassen. För att undersöka detta område har kvalitativa intervjuer genomförts. Dessa gjordes med sex förskollärare i tre olika verksamheter.

   

  Ett av resultaten i studien är att majoriteten av förskollärarna var positiva till användandet av ordet hen, men skeptiska till ordets framtid. Flera av förskollärarna kom fram till att hen kan användas i böcker och berättelser i den praktiska del av förskolläraryrket. De är mer skeptiska till om ordet hen ska kunna användas i det vardagliga språket av förskolärare. I studien har det visats att hen i viss mån kan vara ett användningsbart verktyg i jämställdhetsarbetet som utförs av förskollärare, vilket är en av slutsatserna i arbetet.

 • 11.
  Lagnemyr, Linn
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen. Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Musikinstrument i förskolan: En studie av förskollärares uppfattningar om användning av musikinstrument i förskolan bland barn i åldrarna 3 till 5 år2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  This study was meant to cast a light on the use of music-instruments that exists in preschool environments today. Furthermore the purpose was to find out if instruments first and foremost, actually did exist, and what thoughts had been put behind that decision. The focus was directed towards the preschool teachers and their attitudes towards music instruments among preschool children, at the ages 3 to 5 years. The purpose of the study was to understand how preschool teachers thought of activities where music instruments where used. The study was made from interviews with six different preschool teachers from different preschools. The interviews showed that the preschool teachers thought highly of the use of music instruments among children. They expressed instruments to be important for a number of things that developed different skills within the children.  The study also showed that the six preschools that the teachers represented used some sort of instrument in activities with the children. The teachers talked about the curriculum when explaining how they planned these activities, which also was meant to have an important role in this study. 

 • 12.
  Lindgren, Maria
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.
  Duktighetsfenomenet: Ambition, höga krav och stress bland "duktiga tjejer" i den svenska gymnasieskolan2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det råder idag en rad jämställdhetsproblem i den svenska skolan, trots att denna ska arbeta för jämställdhet. Ett flertal studier visar att förväntningarna på tjejer och killar skiljer sig åt samt att tonårstjejers psykiska hälsa och välmående blir allt sämre. Det har skrivits mycket om psykisk ohälsa gällande ungdomar, men fokus har sällan legat på de högpresterande tjejerna i skolan. Denna uppsats syftade därför till att undersöka i vilken omfattning ett ”duktighetsfenomen” råder bland tjejer som går sista året i den svenska gymnasieskolan samt att ur ett genusperspektiv analysera detta fenomen.

  För att uppnå syftet valdes en tvärsnittsdesign innefattade två metoder; enkäter samt semistrukturerade intervjuer, vilket ansågs nödvändigt eftersom uppsatsens frågeställningar var av både kvantitativ och kvalitativ art. För att undersöka ”duktighetsfenomenet” operationaliserades begreppet ”duktighet” till dess operationella indikatorer, vilka kom att kallas duktighetskriterierna. Dessa användes för att utforma såväl enkäter som intervjuer. Urvalet för enkäterna bestod av ett s.k. gruppurval och omfattade i slutänden 153 respondenter, vilka gick tredje året på gymnasiet (främst vid studieförberedande program). Intervjuer gjordes med sex ungdomar ur enkäturvalet samt med en informant som arbetar som psykolog. Det empiriska materialet bearbetades med hjälp av databehandlings- och statistikprogram samt meningskodning och –koncentrering.

  Undersökningen indikerade att ”duktighet” är en genusfråga. Resultaten visade att ca. en femtedel av de deltagande tjejerna omfattades av ett ”duktighetsfenomen” samt att individbaserade faktorer (exempelvis svag och prestationsbaserad självkänsla samt höga krav på sig själv) såväl som institutionella (förväntningar på ett visst genusbeteende i skolan) och strukturella förklaringar (rådande genusordning) går att finna för förekomsten av ”duktighet” bland de deltagande i undersökningen. Duktigheten visade sig ge negativa konsekvenser för psykisk hälsa och allmänt välmående bland de som var drabbade av denna, då duktigheten förefaller ge upphov till problem av internaliserande karaktär samt höga nivåer av upplevd stress. Studien indikerar dessutom att ”duktig tjej” kan förklaras som en feminin genusposition, eftersom ”duktiga tjejer” ser duktigheten som en del av deras identitet. Då forskningen gällande ”duktighet” är väldigt begränsad samtidigt som de ”duktiga tjejerna” tycks må väldigt dåligt och bli allt fler föreslår författaren vidare forskning i ämnet.

 • 13.
  Lindgren, Tobias
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Instruktionsvideo som undervisningsform: En analys av dess pedagogiska betydelse i gymnasieämnet Medieproduktion.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att analysera instruktionsvideon som undervisningsform i ämnet Medieproduktion. Tidigare forskning visade att interaktiva läromedel på ett positivt sätt kunde bidra till lärande. Med det som utgångspunkt var den övergripande frågeställningen i den här studien ifall interaktiva läromedel kunde fungera som komplement till dagens undervisning och i så fall på vilket sätt? Påverkade användandet av instruktionsvideo lärarens roll i klassrummet? Vidare var meningen med studien att undersöka om det redan idag skedde en inlärning utanför skolans ramar via interaktiva läromedel. Samt om det i så fall togs i beaktande av skolans lärare. Fältstudier gjordes i form av fyra fokussamtal, med sammanlagt 11 elever på gymnasiets program estetiska med inriktning estetik och media och medieprogrammet, samt en lärarintervju. Resultatet från fältstudierna analyserades utifrån en behavioristisk, konstruktivistisk och sociokulturell syn på lärande där olika syn på kunskap utgjorde analysverktyg. Därigenom belystes olika perspektiv på lärande med hjälp av instruktionsvideo. Litteraturbearbetningen och fältstudierna visade att eleverna hade tilltro till digitala läromedel. Resultatet från den här studien bekräftade tidigare forskning om ett tydligt samband mellan användning av interaktiva läromedel och effektiv inlärning. Däremot visade resultaten att sambandet var situationsbundet och att undervisningsformen kunde medföra didaktiska svårigheter. Exempel på sådana svårigheter var om humor borde användas i undervisningsformen eller inte samt hur en instruktionsvideo rent tekniskt borde framställas. Slutligen framkom behov av fortsatt forskning som redovisades.

 • 14.
  Lindstam, Malte
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Djuretik i förskolan: Vilken vägledning ger läroplanen och hur arbetar förskollärare?2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I syfte att undersöka om, och i så fall hur, förskollärare arbetar med djuretik som en värderingsfråga undersöks (1) förskollärares tolkning av läroplanens skrivning om ”respekt för allt levande”, (2) hur förskollärare arbetar med värderingsfrågan djuretik och (3) vilken hänsyn de tar till läroplanens krav på saklighet och allsidighet i detta arbete. Empirin bygger på kvalitativa intervjuer med sex förskollärare varav 3 är vegetarianer. Analysen baseras på poststrukturalistisk teori och teori om den dolda läroplanen. Informanterna anger att de arbetar med djuretik i ringa omfattning men visar också att förskollärarna förmedlar omedvetna budskap om djuretik. Hur dessa förskollärare arbetar med djuretik kännetecknas av en relativt stor heterogenitet som delvis är beroende av de intervjuades kostval. Mot bakgrund av att lärarna i denna studie tolkar in djur i läroplanens direktiv om att arbeta för att barn utvecklar ”respekt för allt levande”, dras en slutsats att den lärare som vill arbeta för att barn ska utveckla respekt för djur kan hänvisa till denna skrivning för att rättfärdiga sitt arbete. 

 • 15.
  Léonarde, Ida
  et al.
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV).
  Tossavainen, Kristin
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV).
  Skolan som samhällsrepresentant: En intervjustudie om lärares erfarenhet gällande inkludering av elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ämnet neuropsykiatriska funktionsnedsättningar valdes eftersom det är aktuellt inom skolans värld. Tidigare forskning har visat att lärares kompetens inom området ofta brister och att den svenska skolan inte alltid lyckas i att vara en skola för alla. Syftet med arbetet var att undersöka nio lärares erfarenhet gällande inkludering av elever med neuropsykiatriska diagnoser. Frågeställningarna var: Vilken kompetens har lärarna för att kunna inkludera diagnosticerade elever i sin undervisning och på vilka sätt har de erhållit den? Vilka möjligheter och hinder upplever lärarna att det finns i arbetet med inkludering av diagnosticerade elever? På vilka sätt anpassar lärarna sin undervisning för att elever med neuropsykiatrisk diagnos ska uppnå kursmålen? Kvalitativa intervjuer av nio informanter har utgjort metoden. Huvudresultatet har visat att lärare ansett sig sakna kunskap om NPF när de börjat jobba, de har erhållit kompetensen de besitter idag genom arbetet med elever som har en neuropsykiatrisk diagnos. En möjlighet lärarna upplever med att dessa elever inkluderas är att skolan blir en representant för hur samhället ser ut. Hinder kan vara ramfaktorer, främst tidsbrist. Anpassning av undervisning kan ske genom strukturerade lektioner med korta instruktioner, förlängd provtid och anpassade uppgifter. Undervisningen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar skulle kunna förbättras genom att lärare får en större kunskap inom området och att de ges fler resurser, främst i form av tid och mindre klasser.

 • 16.
  Marklund, Jenny
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Fysik med praktisk laboration och datorsimulering: En jämförande undersökning av elevdiskussioner i årskurs 32014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att med två laborationsmetoder - praktisk metod och datorsimulering - undersöka hur elever i en årskurs 3 diskuterar med varandra under laborationerna samt undersöka hur eleverna upplever de valda metoderna och då med tanke på ett lustfyllt lärande. När det gäller fysikundervisning så har ett varierat arbetssätt med teori och laborationer visat sig givande och enligt den sociokulturella teorin är språket, kommunikationen och den proximala utvecklingszonen viktiga delar för elevernas lärande. Resultatet i denna uppsats har framkommit genom observationer och intervjuer av totalt åtta elever i en årskurs 3. Den praktiska laborationen stimulerade till flest diskussioner när det gäller hypotes och resultat av laborationerna medan datorsimuleringen stimulerade flest diskussioner som handlade om något annat. Båda laborationerna värdesattes högt av eleverna men 7 av 8 elever föredrog den praktiska laborationen. Laborationerna stimulerade en nyfikenhet, kreativitet och ett lustfyllt lärande.

 • 17.
  Nilsson Hedblad, Åsa
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Att använda digitala hjälpmedel i de estetiska skolämnena textilslöjd och musik.2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsarbetets syfte är att ur ett elevperspektiv öka kunskapen om vad användande av digitala hjälpmedel som didaktiska redskap kan innebära för elevernas lärande i textilslöjd och musik. Frågor om hur lärare och elever tänker om och upplever användandet av digitala hjälpmedel i undervisningen i textilslöjd och musik samt vilka för- respektive nackdelarna kan vara med att använda dem ställs i studien. Bakgrunden till studien är erfarenheter av elevgrupper med en stor andel elever med särskilda behov som koncentrationssvårigheter och låg motivation till skolarbete. För att uppnå syftet har lärare och elever som använder digitala hjälpmedel i de estetiska skolämnena observerats och intervjuats. Empirin har sedan analyserats med hjälp av två teorier om lärande, multimodalt lärande och olika lärstilar. Att digitala hjälpmedel kan ge undervisningen en ytterligare dimension, motivera eleverna och ger dem fler sätt att både ta till sig och uttrycka kunskap på kan ses som de viktigaste resultaten av studien. Fördjupade studier skulle kunna göras i huruvida digitala hjälpmedel även är till hjälp för elever med särskilda didaktiska behov samt hur olika digitala hjälpmedel kan användas i just textilslöjden.

 • 18.
  Näslund, Åsa
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen. Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Bildskapande i förskolan: En studie om förskollärares syn på kompetenser för att främja barns lärande i bild2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vad yrkesverksamma förskollärare ansåg vara viktiga kompetenser för att lära ut bild i förskolan. Mina frågeställningar var: Vilka didaktiska kompetenser tycker förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i förskolan?, Vilka sociala kompetenser tycker förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i förskolan? och Vilka ämnes/innehållskompetenser tycker förskollärarna är viktiga för att lära ut bild i förskolan? Fyra förskollärare och en grundskollärare som vidareutbildat sig till förskollärare intervjuades med kvalitativ intervjumetod. Resultatet visade att de didaktiska kompetenserna var intresse för bild, att ej vara dömmande, kunna kommunicera, förståelse för att lärandet inte alltid är i fokus, ett varierat arbetssätt, att se utvecklingen och att planera, genomföra och utvärdera. De sociala kompetenserna var att vara positiv, inspirerande, uppmuntrande, glad, berömmande, demokratisk, intresserad och att vara hjälpsam och stöttande. Ämnes/innehållskompetenserna var att ha kunskap om material, grundfärglära, former, mönster, symmetrier, kunna se hur barn utvecklas, utveckla barns självkänsla, få barn att tycka att bild är roligt och att kunna locka fram barns känsla för estetik och bild. Bildteknikkunskap och konstnärlighet anses inte lika viktigt. Min studie visar vilka kompetenser som anses viktiga inom de tre kompetensområdena enligt de förskollärare jag intervjuat.

 • 19.
  Raman, Manya
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  High achievement in mathematics education in India: A report from Mumbai2010Inngår i: Journal of Mathematics Education at Teachers College, ISSN 2156-1397, E-ISSN 2156-1400, Vol. 1, nr 2, s. 46-51Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This paper reports a study aimed at characterizing the conditions that lead to high achievement in mathematics in India. The study involved eight schools in the greater Mumbai region. The main result of the study is that the notion of high achievement itself is problematic, as reflected in the reports about mathematics achievement within and outside India as well as the complexities of a school system which, despite democratic ideals, has difficulty serving the needs of all students. This study provides snapshots of three mathematics classes that embody some of these complexities to provide a balanced account of conditions that either support or detract from the goal of high achievement in India.

 • 20.
  Raman Sundström, Manya
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Beauty as Fit: An Empirical Study of Mathematical Proofs2012Inngår i: Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics / [ed] C. Smith, 2012, s. 156-160Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Beauty has been discussed since ancient times, but discussions of beautywithin mathematics education are relatively limited. This lack ofdiscussion is surprising given the importance of beauty within the practiceof mathematics. This study explores one particular metaphor of beauty,that of beauty as fit, as a way to distinguish between proofs that areconsidered beautiful and those that are not. Several examples areexamined, supported by empirical data of mathematicians andmathematics educators who judged and ranked different proofs in aseminar on mathematical beauty.

 • 21.
  Rapp, Anders
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen.
  Musikens sammanhang och funktioner: Hur musiklärare planerar, genomför och organiserar musikens sammanhang och funktioner för elever på grundskolans senare år.2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syftet med denna studie är att få insikt hur musiklärare för grundskolans senare år planerar, genomför och organiserar “Musikens sammanhang och funktioner”, en del av musikämnets centrala innehåll. Det centrala innehållet är obligatoriskt och ska ingå i undervisningen. Musikens sammanhang och funktioner innebär att eleverna ska utveckla sin förmåga att analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Avsikten med detta examensarbete är att få kunskap om frågeställningar angående musiklärares förhållningssätt till att undervisa inom detta specifika område. Den metoden som valdes är den kvalitativa intervjun. De som deltog i dessa intervjuer var fyra musiklärare, två män och två kvinnor, med lång erfarenhet av musikundervisning riktad mot elever i grundskolans senare år. Resultaten visar på att det finns ett samband mellan informanternas utbildning, musikaliska bakgrund och hur de planerar, genomför och organiserar musikundervisningen. Resultaten pekar även på att undervisningen inom Musikens sammanhang och funktioner mest är inriktad på momentet musikhistoria och då i synnerhet pop- och rockmusik. Resultaten visar också att Musikens sammanhang och funktioner inte får något större utrymme av den totala undervisningstiden.

 • 22.
  Sabina, Bylund
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen. Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Fritidshemmet är mer än en lek under vuxnas uppsikt: En undersökning om lärandet som kan ske i det fria skapandet på fritidshemmet2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 23.
  Silfver, Eva
  et al.
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Danielsson, Anna
  Uppsala University and King's College London.
  Ingerman, Åke
  University of Gothenburg.
  Berge, Maria
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  The new engineer: Gender and social class in information about engineering educations2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 24.
  Stenberg, Rebecca
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Snödrottningar: En komparativ studie av snödrottningens karaktär i barn- och ungdomslitteratur.2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

     Snödrottningar

  - En komparativ studie av snödrottningens karaktär i barn- och ungdomslitteratur.

   

  Abstrakt.

  Syftet med uppsattsen är att undersöka snödrottningens karaktär i barn- och ungdomslitteratur. Den moral som lärs ut genom hennes existens i texten men även hur den förändrats med tiden. För detta har fem böcker granskats; Snödrottningen, Isjungfrun, Häxan och lejonet, Jarlens dom och Guldkompassen. I dessa böcker granskas religion, god och ond uppdelning, genus och snödrottningens roll. Resultatet av detta skildrar en kvinnosyn där snödrottningen utgör en symbol för kvinnokraft och makt. Resultatet visar även hur författarna valt att skildra detta som ondska. Jag har valt att vända min lektionsplanering mot elever upptill årskurs 9.

 • 25.
  Strandberg, Tommy
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Creative Music-Making and Changing Educational Traditions.2003Inngår i: Mit Spass dabei bleiben. Musikästhetische Erfarungen aus der Perspektive der Forschung / [ed] N. Petrat, R. Kafurke & K. Schöne, Essen: Die Blaue Eule , 2003, s. 127-139Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 26.
  Strandberg, Tommy
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Kreativitet och musik2000Inngår i: Fakultetsnämnden för lärarutbildning och forskning, ISSN 1404-7659, nr 2/3, s. 73-90Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 27.
  Strandberg, Tommy
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  ”Listen to my song please!”: Teachers’ and pupils’ Understanding of Composing in the Classroom.2004Inngår i: Teacher Education and International Collaboration; its strength and challenge: Monographs on Journal of Research in Teacher Education / [ed] Per-Olof Erixon, Umeå: Fakultetsnämnden för lärarutbildning , 2004, s. 163-166Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 28.
  Strandberg, Tommy
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Pedagogiskt arbete och en påbörjad studie om musikskapande och undervsning2002Inngår i: Tidskrift för lärarutbildning och forskning, ISSN 1404-7659, nr 1-2, s. 59-67Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 29.
  Strandberg, Tommy
  et al.
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Egerbladh, Thor
  Sundbaum, PA
  Musikpedagogisk forskning. En komparativ studie angående musikskapande1996Inngår i: lärarutbildning och forskning i Umeå, nr 1Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 30.
  Strandberg, Tommy
  et al.
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Scheid, Manfred
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Music Education and Identity in a New Media Landscape: A report on work in progress2012Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 31.
  Sörblom Groth, Mia
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Skolan som social arena?: En studie om den levande sociala gemenskapen på två skolor2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete syftar till att skapa en ökad förståelse för skolan som arena för att främja allsidiga kontakter och en levande social gemenskap samt att undersöka hur pedagoger och rektorer uppfattar och tolkar skollagens och läroplanens direktiv om detta uppdrag. Utgångspunkten i undersökningen ligger i kvalitativa intervjuer med pedagoger och rektorer från två högstadieskolor. Vid intervjuerna undersöks hur den levande sociala gemenskapen prioriteras och definieras, hur man arbetar med att utveckla den och vilka som är den sociala gemenskapens arenor på skolorna. De intervjuade är alla överens om att förutsättningarna för en levande social gemenskap börjar med goda relationer mellan lärare och elever och att den levande sociala gemenskapen är en förutsättning för att skolan ska vara en fungerande institution. I undersökningen framgår att alla informanter är på det klara med vad styrdokumenten beskriver rörande de sociala relationerna utan att de för den skull har en bild som överensstämmer med varandra. Olikheterna i tolkningen av begreppet kan bli ett problem om skolinspektionen beslutar sig för att göra en granskning av hur direktiven om den levande sociala gemenskapen på skolorna efterlevs. Frågan är vilken tolkning som är den rätta och hur den levande sociala gemenskapen ska se ut för att bli godkänd i en granskning?

 • 32.
  Vallin, Ida
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning (BUSV). Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  ” Berätta dina känslor, då går knutarna bort”: En studie av hur flickor beskriver sina inbördes konflikter2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flickors konflikter anses vara osynliga för vuxna och det talas även om att de inte skulle existera. Denna studie har som syfte att synliggöra flickors konflikter. Studien har även avsikten att undersöka flickors beskrivning av sina konflikter mellan varandra, samt skapa en djupare förståelse om hur flickor upplever sina konflikter. För att uppnå detta syfte har intervjuer använts som metod. Informanterna är sex flickor i nio års ålder. Valet av informanter syftar till att belysa ett barns perspektiv. Resultatet har analyserats och diskuterats utifrån de valda frågeställningarna. Intervjuerna med flickorna har resulterat i ny kunskap och förståelse kring deras konflikter. De slutsatser som jag konstaterat är att flickor är medvetna om sina konflikter. Uppfattningen är att flickors konflikter är mer psykiska än fysiska. Slag och sparkar är däremot förekommande. Jag har även kunnat konstatera att konflikterna delvis är dolda för de vuxna i skolan. Flickorna väljer ofta att lösa sina egna konflikter och genom detta lämna de vuxna utanför.

 • 33.
  Widell, Linn
  et al.
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH). Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Andersson, Gabriella
  Umeå universitet, Lärarhögskolan vid Umeå universitet (LH).
  Hon målar Hon målar en sol: En studie om hur läromedel med inriktning mot läroböcker används i undervisningen i svenska som andraspråk2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det huvudsakliga syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare arbetar med och använder sig av läromedel i undervisningen i svenska som andraspråk. Studien är kvalitativt utförd och fyra lärare, verksamma vid tre olika skolor i en mellanstor kommun i Sverige. De har intervjuats om läromedel samt hur de använder dem i undervisningen. Denna studie visar att läroboken är det läromedel som dominerar under lektionerna samt att alla lärare inte har ett basläromedel. I undersökningen har det även framkommit att lärarna har en stor tilltro till tryckta läromedel men en mer negativ inställning till internetbaserade tjänster. Läroboken Svenskbiten har analyserats utifrån lärarnas arbetssätt samt statens bedömningskriterier från 1974-1991 och kursplanen i svenska som andraspråk. Slutsatser som dragits är att skillnaderna i användandet av läromedel mellan lärarna är tämligen små.

1 - 33 of 33
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf