umu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Eriksson, Sven B
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Förord2013In: Reformation, revolution, evolution: Universitetslärandet ur ett tidsperspektiv / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Umeå universitet , 2013, p. 7-8Conference paper (Other academic)
 • 2.
  Eriksson, Sven B
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Towards a professionalization of pedagogical leadership at Umeå University2013In: Higher education – higher level learning? January 23th-25th, 2013 in Tallin, Estonia, 2013Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  The pedagogical leadership, often characterized as a middle management leadership, in higher education is more and more focused. It is underlined by the fact that several universities in Sweden in different types of plan of actions states both that pedagogical leaders should be found on different levels in the organization and what the leaders overall tasks are.

  The seminar presents the result of a case study at Umeå University, Sweden, where we have studied how the acquired knowledge and skills from a course in pedagogical leadership have contributed to the participants’ professionalization of pedagogical leadership.

  The course “Pedagogical leadership” is a course directed to pedagogical leaders (directors of studies or equivalent) at Umeå University arranged by the Centre of Teaching and Learning at the same university and is given once a year.

  The case study was conducted through group interviews with participants a year after the course ended. The respondents stated that they had a stronger confidence in the role as a pedagogical leader. They also said that the course contributed to the professionalization of the role of pedagogical leaders by a)  strengthening their identity as leaders, b) initiating an ethic for pedagogical leaders consisting of partially shared values ​​regarding the pedagogical responsibility and c) providing education and training in skills that are based on theoretical knowledge. The course ”Pedagogical leadership” thus can be said to support the process of professionalization of the pedagogical leadership at Umeå University.

 • 3.
  Eriksson, Sven B
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Ågren, Per Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Att leda pedagogisk utveckling: Reflektioner kring det pedagogiska ledarskapet2005In: Tänk efter, tänk nytt, tänk om: Den sjunde universitetspedagogiska konferensen 2-3 mars 2005 / [ed] Margareta Erhardsson och Katarina Winka, 2005, p. 317-330Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Med det pedagogiska handlingsprogrammet som Umeå universitet fastslog 2003 har vi fått ett begrepp och en arbetsfunktion som inte är självklar till innehållet: den pedagogiskt ansvarige. Benämningen pedagogiskt ansvarig är relativt ny. Ansvaret för en institutions grundutbildning har alltid funnits, men ansvaret för en institutions pedagogik? Vad betyder det? Utifrån den frågan beslöt Universitetspedagogiskt centrum att uppdra åt författarna att initiera en verksamhet som kan stödja pedagogiskt ansvariga i sitt arbete. Under 2004 arrangerades två seminarieserier för pedagogiskt ansvariga. Denna skrift utgör våra reflektioner från dessa seminarieserier. Reflektionerna rör främst pedagogiskt ansvarigas arbetsinnehåll, genomförande av pedagogiska utvecklingssamtal, hur man kan påverka lärare i en viss pedagogisk riktning och vilka möjligheter som finns för att utöva pedagogiskt ledarskap.

 • 4.
  Eriksson, Sven B
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Ågren, Per Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Den stärkande SPA-lunchen2008In: Utsikter, insikter, avsikter: universitetspedagogisk konferens i Umeå 27 – 28 februari 2007 / [ed] Mohammad Fazlhashemi och Thomas Fritz, Umeå: Universitetspedagogiskt Centrum, Umeå universitet , 2008, p. 81-93Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Våren 2004 tog Universitetspedagogiskt centrum initiativ till ett kollegium för pedagogiskt ansvariga som kallades för ”Seminarieserien för pedagogiskt ansvariga”, SPA. Personer med ett högt deltagande under de år som SPA arrangerats bjöds hösten 2006 in till en lunch och ett kollegialt samtal kring frågan om varför de deltar i SPA-seminarier och 12 personer kom att delta i dessa samtal. Resultatet av samtalen visar att SPA ger en social funktion som inte återfinns någon annanstans; SPA genererar nätverk över både institutions- och fakultetsgränser; SPA utvecklar den egna, något diffusa professionen genom erfarenhetsutbyte och identitetsförstärkning; SPA fungerar som inspiratör vid diskussioner kring pedagogisk utveckling vid hemmainstitutionen. Samtalen visar också att vissa villkor i organiseringen av SPA-seminarier är viktiga för att uppfylla ovanstående kvaliteter.

 • 5.
  Eriksson, Sven B
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Ågren, Per-Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Den professionella pedagogiska ledaren: erfarenheter från en kurs i pedagogiskt ledarskap2013In: Reformation, revolution, evolution: universitetslärandet ur ett tidsperspektiv / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Umeå universitet , 2013, p. 107-121Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Universitetspedagogiskt centrum (UPC) organiserade under vårterminen 2010 för första gången en kurs för pedagogiskt ansvariga som kallas Pedagogiskt ledarskap. Detta konferensbidrag formulerar ett antal erfarenheter från nämnda kurs. Kursdeltagarna beskrev sin uppgift som pedagogisk ledare som exempelvis att vara kvalitetsansvarig för grundutbildningen, att få med hela lärarkollegiet i det kollegiala samtalet kring pedagogik och pedagogisk utveckling, att organisera för pedagogiskt erfarenhetsutbyte, att arbeta med pedagogisk uppföljning av utbildning och att synliggöra och uppmärksamma pedagogiska framgångar. Deltagarna menar att pedagogiska utvecklingssamtal blir tillfällen att djupare lära känna lärarkollegiet på individnivå, bättre förstå vilka kompetenser och viljeyttringar som finns och att få bättre förutsättningar att stödja lärares pedagogiska utveckling, samt att läraren ges tillfälle att bli sedd i sin profession av någon annan. Deltagarna menar att en viktig förutsättning för att en pedagogisk handlingsplan på den egna institutionen ska kunna skapas och tillämpas är att arbetet med denna måste medvetandegöras och förankras tydligt i lärarkollegiet liksom tilldelas resurser. De individuella uppgifterna uttrycktes som en start på en process och de visade ett stort engagemang och en öppenhet att dela med sig av tankar, erfarenheter och känslor till varandra under kursen. Mötet över institutions- och fakultetsgränser för erfarenhetsutbyte går inte att överskatta.

 • 6.
  Eriksson, Sven B
  et al.
  Umeå University, Umeå University Library, Centre for teaching and learning (UPL).
  Ågren, Per-Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet2014Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under tio års tid har Universitetspedagogik och lärandestöd (tidigare Universitetspedagogiskt centrum) aktivt bidragit till att stödja studierektorer, programansvariga och motsvarande i deras utövande av uppdraget som pedagogiskt ansvariga. Detta har gjorts dels genom ett nätverk benämnt SPA (seminarieserien för pedagogiskt ansvariga), dels genom en kurs för pedagogiskt ansvariga. Båda aktiviteterna har också ambitionen att leda till en ökad professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitetet. På denna poster presenteras dessa båda aktiviteter. 

 • 7.
  Eriksson, Sven B
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Ågren, Per-Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet2013In: Högre Utbildning, ISSN 2000-7558, E-ISSN 2000-7558, Vol. 3, no 1, p. 23-35Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Det pedagogiska ledarskapet inom högre utbildning fokuseras allt mer. Det understryksgenom att flera lärosäten föreskriver såväl att pedagogiska ledare ska finnas på olika nivåersom vilka övergripande uppgifter dessa ska ha. Denna artikel är ett resultat av en fallstudieav hur de tillägnade kunskaperna och färdigheterna från kursen Pedagogiskt ledarskap, enkurs för målgruppen studierektorer/pedagogiskt ansvariga eller motsvarande arrangerad avUniversitetspedagogiskt centrum, har bidragit till deltagarnas professionalisering av det pedagogiskaledarskapet ett år efter kursens slut. Fallstudien genomfördes genom gruppintervjuer.Respondenterna uttryckte att de fått ett stärkt självförtroende i rollen som pedagogiska ledaresamt att kursen bidrog till en professionalisering av rollen som pedagogiska ledare genomatt stärka identiteten, att skapa en början till en handlingsetik bestående av delvis deladevärderingar kring det pedagogiska ansvaret samt ge utbildning och träning i färdighetersom har sin grund i teoretisk kunskap. Kursen Pedagogiskt ledarskap ger därmed ett stöd i en process mot en professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet.

 • 8.
  Eriksson, Sven B
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Ågren, Per-Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics.
  Professionalisering av det pedagogiska ledarskapet vid Umeå universitet2013In: Ett universitet i tiden: Universitetspedagogiska konferensen 2013, Umeå: Umeå universitet , 2013, p. 28-30Conference paper (Other academic)
 • 9.
  Eriksson, Sven
  et al.
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Ågren, Per-Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics. Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Henriksson, Ann-Sofie
  Uppsala universitet, Universitetsförvaltningen.
  Elmgren, Maja
  Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi, Fysikalisk kemi.
  Supporting pedagogical leaders2010Conference paper (Refereed)
 • 10.
  Henriksson, Ann-Sofie
  et al.
  Uppsala universitet, Universitetsförvaltningen.
  Elmgren, Maja
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi.
  Ågren, Per-Olof
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics. Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Eriksson, Sven
  Umeå University, Faculty of Arts, Centre for Teaching and Learning (UPC).
  Vilket stöd behövs i rollen som pedagogisk ledare?2010Conference paper (Other academic)
1 - 10 of 10
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf