Umeå University's logo

umu.sePublikasjoner
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • Academic dissertations at the department of Educational Measurement
   • Acta Universitatis Umensis
   • Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
   • Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet
   • Alphabeta Varia. Album Religionum Umense
   • Archaeology and environment
   • BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet
   • CEDAR Working Papers
   • CERUM rapport
   • DIABAS : skrifter från den dialektgeografiska databasen inom Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet
   • Didactica Umensis : rapporter från Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen
   • Digital Media Lab
   • DML Technical Report
   • Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics
   • Doctoral thesis / Umeå University, Department of Molecular Biology
   • Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete
   • Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete
   • Doktorsavhandlingar i ämnesdidaktik
   • Educational reports
   • Etnologiska skrifter
   • ETOUR Vetenskapliga bokserien
   • ETPC Report
   • Examinations / Umeå Academy of Fine Arts
   • FairTax: Policy Brief
   • FairTax: Working Paper Series
   • FE-publikationer: Handelshögskolan vid Umeå universitet
   • FOI-R
   • Forskningsrapporter: Institutionen för psykologi, Umeå universitet
   • Forskningsrapporter från Institutionen för historiska studier vid Umeå universitet
   • Forskningsrapporter i statsvetenskap vid Umeå universitet
   • Genusvetenskapliga publikationer - Dialoger
   • Genusvetenskapliga publikationer - Dokument
   • Geographical reports
   • GERUM
   • GERUM B - geografiska rapporter
   • Idéhistoriska skrifter
   • Informatik Student Paper Bachelor (INFSPB)
   • Informatik Student Paper Master (INFSPM)
   • Inforsk papers on communication studies
   • IRF Scientific Report
   • Kulturens frontlinjer : skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr
   • Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae
   • Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen: Umeå universitet
   • Medier & kommunikation
   • Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter
   • NetNotes on Krio
   • Nordliga studier
   • Nordsvenska
   • Nordsvenska: skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet (Opphørt 2008-09-02)
   • Northern studies monographs: Umeå University and the Royal Skyttean Society
   • Occasional Papers in Economic History
   • Papers in museology
   • Phonum : reports in phonetics
   • Policy Brief - Statsvetenskapliga institutionen
   • Polisutbildningens skriftserie
   • Post scriptum: skrifter utgivna av Umeå universitetsbibliotek
   • Publications from Arctic Centre at Umeå University
   • Publications from Arctic Research Centre (Opphørt 2023-03-24)
   • Rapport / Barn- och ungdomspsykiatri
   • Rapport / Institutionen för socialt arbete (Opphørt 2012-12-31)
   • Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet
   • Report / UMINF
   • Report from the Demographic Data Base
   • Research report in mathematical statistics
   • Research report in mathematics
   • Research report in mathematics education
   • Research reports in informatics
   • Research reports in social work
   • Resonance Sensor Lab
   • Robotics and control lab
   • Samiska studier
   • Scriptum: Rapportserie utgiven av Forskningsarkivet vid Umeå universitet (Opphørt 2013-12-31)
   • Serie Akademi
   • Skrifter från Centrum för samisk forskning
   • Skrifter från humanistiska fakulteten vid Umeå universitet
   • Skrifter från institutionen för historiska studier
   • Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet
   • Skrifter från moderna språk
   • Skrifter utgivna vid högskolan Kristianstad
   • Skrift från Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet
   • Skriftserie från Universitetsförvaltningen (Opphørt 2008-12-31)
   • Skriftserie från Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
   • Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum (Opphørt 2013-12-31)
   • Statistical studies
   • Statsvetenskapliga institutionens skriftserie
   • Studia archaeologica Universitatis Umensis
   • Studia Theologica Practica Umensia
   • Studier i företagsekonomi. Serie B
   • Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie
   • Studier i språk och litteratur från Umeå universitet
   • The obstructive lung disease in northern Sweden study: OLIN
   • Tilde: rapporter från Institutionen för estetiska ämnen
   • Tilde skriftserie
   • UMARK
   • Umeå Arbetspapper i statsvetenskap
   • Umeå economic studies
   • Umeå papers in economic history
   • Umeå psychology reports
   • Umeå Psychology Supplement Reports
   • Umeå studies in cognitive science
   • Umeå studies in economic history
   • Umeå studies in history and education
   • Umeå studies in history and theory of art
   • Umeå studies in language and literature
   • Umeå studies in linguistics
   • Umeå studies in philosophy
   • Umeå studies in sociology
   • Umeå studies in the humanities
   • Umeå University medical dissertations
   • Umeå University odontological dissertations
   • Umeå Working Papers in Crisis Management Studies
   • Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies
   • Umeå Working Papers in Political Science
   • UMNAME
   • Urkunden: källserie utgiven av Forskningsarkivet vid Umeå universitet (Opphørt 2018-12-31)
   • Värdegrund i teori och praktik: skrifter utgivna av Värdegrundscentrum, Umeå universitet
   • Working Papers in Informatics
  • And
   Forskningsprogram
   • -
   • administrative law
   • aesthetics
   • allmänmedicin
   • allmän rättslära
   • Anaesthesiology
   • Analytical Chemistry
   • analytisk farmaceutisk kemi
   • analytisk materialfysik
   • Animal Development
   • antikens kultur och samhällsliv
   • Archaeology
   • arkitektur
   • arkitekturteknik
   • astronomi
   • Automatic Control
   • bantu languages
   • barn- och ungdomslitteratur
   • beteendevetenskapliga mätningar
   • biblioteks- och informationsvetenskap
   • Biochemistry
   • biofarmaci
   • biokemisk farmakologi
   • biologi
   • Biological Research on Drug Dependence
   • biologisk kemi
   • biomechanics
   • Biomedical Radiation Science
   • biomedicinsk laboratorievetenskap
   • bioorganisk kemi
   • business data processing
   • business law
   • Business Studies
   • bysantinologi
   • Cancer Epidemiology
   • cardiovascular disease
   • caring sciences in social sciences
   • Cariology
   • cellforskning
   • Child and Youth Psychiatry
   • church history
   • civil and criminal procedural law
   • civilrätt
   • climate change
   • Clinical Bacteriology
   • Clinical Genetics
   • Clinical Immunology
   • Clinical Neurophysiology
   • Clinical Psychology
   • clinical sexology
   • comparative indo-european linguistics
   • computational linguistics
   • computer and systems sciences
   • Conservation Biology
   • constitutional law
   • consumer behavior
   • criminal law
   • cultural heritage
   • datalogi
   • data science
   • datavetenskapernas didaktik
   • datoriserad bildanalys
   • datorteknik
   • demography
   • demometri
   • dermatologi och venereologi
   • design
   • developmental biology
   • Diagnostic Radiology
   • didactics of biology
   • didactics of chemistry
   • didactics of history
   • didactics of natural science
   • didactics of physics
   • digital humaniora
   • Domestic Sciences
   • Drug Metabolism
   • Earth Sciences with Specialization Environmental Analysis
   • Ecological Botany
   • Economic History
   • Economics
   • education
   • educational leadership
   • Egyptology
   • ekonometri
   • ekotoxikologi
   • Electricity, Esp The Study Of Transients and Discharges
   • Electronics
   • engelska
   • engineering science with specialization in microsystems technology
   • Entomology
   • environmental law
   • Environmental Objectives, A Non-Toxic Environment
   • environmental science
   • Epidemiology
   • epidemiometry
   • Ethics
   • etnologi
   • europarätt
   • evolutionary genetics
   • familjerätt
   • farmaceutisk biokemi
   • farmaceutisk farmakologi
   • finansrätt
   • Fine arts
   • Finno-Ugric Languages
   • folkhälsa
   • folkrätt
   • Forensic Medicine
   • freds- och konfliktforskning
   • fysik
   • fysikalisk och oorganisk farmaceutisk kemi
   • fysiologi
   • fysioterapi
   • försöksdjursvetenskap
   • gamla testamentets exegetik
   • gender studies
   • genetik
   • geofysik, med inriktning mot fasta jordens fysik
   • Geophysics Specialized In Seismology
   • geriatrik
   • German
   • grekiska
   • hand surgery 
   • health services research
   • High Energy Physics
   • historia
   • Historical Demography
   • Historical Geology and Paleontology
   • history and history teaching
   • history of architecture
   • History Of Art
   • history of education
   • Human Anatomy
   • human-computer interaction
   • Hydrology
   • hållbar utveckling
   • hållfasthetslära
   • idé- och lärdomshistoria
   • Immunology
   • indology with classical sanscrit
   • industrial design
   • infektionssjukdomar
   • injury prevention
   • Inorganic Chemistry
   • Internal Medicine
   • internationell privaträtt
   • Iranian Languages
   • jonfysik
   • juridik
   • kardiologi
   • keltiska språk
   • kirurgi
   • kirurgi, särskilt thoraxkirurgi
   • klinisk farmakologi
   • klinisk fysiologi
   • klinisk kemi
   • Konstnärlig forskning
   • kostvetenskap
   • kulturantropologi
   • kvantkemi
   • kvartärgeologi
   • kyrkovetenskap
   • kärnfysik
   • kärnkemi
   • landscape architecture
   • Latin
   • legal history
   • limnologi
   • Linguistics
   • Literature
   • Lung Medicine
   • läkemedelsformulering
   • marketing
   • matematikdidaktik
   • matematisk logik
   • Materials Science
   • Mathematical Statistics
   • Mathematics
   • media and communication studies
   • Medical and Physiological Chemistry
   • medical behavioral science
   • Medical Biochemistry
   • Medical Cell Biology
   • Medical Genetics
   • Medical Humanities
   • medical informatics
   • medicin
   • medicin, ssk akuta infektionssjukdomar
   • medicinal chemistry
   • medicinsk farmakologi
   • medicinsk utvecklings- och neurobiologi
   • medicinsk virologi
   • meteorologi
   • mikrobiologi
   • miljöarkeologi
   • miljöförändringar
   • Miljöövervakning, Hälsorelaterad miljöövervakning
   • mineralogi, petrologi och tektonik
   • missionsvetenskap
   • Molecular Biology
   • molecular biotechnology (dept of cell- and molecular biology)
   • molecular biotechnology (dept of molecular biology)
   • molecular biotechnology (sect for ion physics)
   • molecular cell biology
   • molecular medicine (genetics and pathology)
   • molekylär bioteknik (inst f bioorg kemi)
   • molekylär bioteknik (inst f nat vet biokemi)
   • molekylär immunologi
   • molekylär medicin (medicinska vetenskaper)
   • morphological zoology with specialization in animal development
   • museologi
   • Musicology
   • nanomaterials
   • nanoparticles
   • nanosafety
   • nanotoxicology
   • neurokirurgi
   • Neurology
   • New Testament Exegesis
   • Numerical Analysis
   • näringslära
   • Obstetrics and Gynaecology
   • Occupational and Environmental Medicine
   • Occupational therapy
   • Odontology
   • oftalmiatrik
   • omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning
   • onkologi
   • Organic Pharmaceutical Chemistry
   • organisk kemi
   • Orthopaedics
   • Oto-Rhino-Laryngology
   • Pathology
   • pedagogiskt arbete
   • Pediatrics
   • Pediatric Surgery
   • Pharmaceutical Microbiology
   • Pharmaceutics
   • Pharmacognosy
   • Physical Biology
   • Physical Chemistry
   • Physical Geography
   • Physics Of Matter
   • Physiological Botany
   • Physiological Mycology
   • Physiotherapy
   • Plastic Surgery
   • police science
   • political science
   • politikvetenskap
   • Population Biology
   • Population studies
   • praktisk filosofi
   • professional development
   • Psychiatry
   • Psychology
   • public law
   • radiofysik
   • radiografi
   • Radiology
   • Rehabilitation Medicine
   • religionsfilosofi
   • religionshistoria
   • religionspsykologi
   • rheumatology
   • romanska språk
   • rymdfysik
   • Scandinavian Languages
   • Sedimentology
   • Semitic Languages
   • Signal Processing
   • slaviska språk
   • småföretagsforskning
   • Social and Economic Geography
   • Social Medicine
   • Social Pharmacy
   • sociologi
   • sociology of religion
   • Solid State Physics
   • Space and Plasma Physics
   • Sports Medicine
   • språkdidaktik
   • språkvetenskap
   • stadsbyggnad
   • stadsplanering
   • Statistics
   • Studies In Faiths and Ideologies
   • studies of churches and denominations
   • Subatomic Physics, Esp Neutron Physics
   • Surface Biotechnology
   • sustainability
   • systemanalys
   • Systematic Botany
   • systematic zoology
   • teoretisk fysik
   • Theoretical Astrophysics
   • Theoretical Electrotechnics
   • Theoretical Philosophy
   • theory of architecture
   • tillämpad kärnfysik
   • Toxicology
   • transfusion medicine
   • Turkish
   • urbanism
   • Urology
   • zooekologi
   • Zoophysiology
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Språk
   • -
   • albansk
   • amharisk
   • arabisk
   • aserbajdsjansk
   • balutsji
   • bengali
   • bosnisk
   • bulgarsk
   • dansk
   • engelsk
   • esperanto
   • estisk
   • finsk
   • fransk
   • færøysk
   • gammalgresk (fram til 1453)
   • grønlandsk
   • hebraisk
   • hindi
   • ikkje fastsett***
   • indonesisk
   • irsk
   • islandsk
   • italiensk
   • japansk
   • jiddisch
   • kannada
   • katalansk
   • kinesisk
   • koreansk
   • kurdisk
   • kviterussisk
   • latin
   • latvisk
   • litauisk
   • makedonsk
   • mongolsk
   • nederlandsk
   • norsk
   • norsk (bokmål)
   • norsk (nynorsk)
   • nygresk (etter 1453)
   • persisk
   • polsk
   • portugisisk
   • romani
   • rumensk
   • russisk
   • samisk (andre)
   • sanskrit
   • slovakisk
   • slovensk
   • somali
   • spansk
   • svensk
   • swahili
   • tigrinja
   • tsjekkisk
   • tyrkisk
   • tysk
   • ukrainsk
   • ungarsk
   • urdu
   • vestfrisisk
   • vietnamesisk
   • zulu
  • And
   Type publikasjon
  • And
   Status
   • -
   • Akseptert
   • Epub før print
   • I presse
   • Publisert
   • Innsendt
  • And
   Type innhold
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use