Umeå universitets logga

umu.sePublikationer
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   Bläddra
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • Academic dissertations at the department of Educational Measurement
   • Acta Universitatis Umensis
   • Akademiska avhandlingar vid Pedagogiska institutionen, Umeå universitet
   • Akademiska avhandlingar vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet
   • Alphabeta Varia. Album Religionum Umense
   • Archaeology and environment
   • BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet
   • CEDAR Working Papers
   • CERUM rapport
   • DIABAS : skrifter från den dialektgeografiska databasen inom Institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet
   • Didactica Umensis : rapporter från Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen
   • Digital Media Lab
   • DML Technical Report
   • Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics
   • Doctoral thesis / Umeå University, Department of Molecular Biology
   • Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete
   • Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete
   • Doktorsavhandlingar i ämnesdidaktik
   • Educational reports
   • Etnologiska skrifter
   • ETOUR Vetenskapliga bokserien
   • ETPC Report
   • Examinations / Umeå Academy of Fine Arts
   • FairTax: Policy Brief
   • FairTax: Working Paper Series
   • FE-publikationer: Handelshögskolan vid Umeå universitet
   • FOI-R
   • Forskningsrapporter: Institutionen för psykologi, Umeå universitet
   • Forskningsrapporter från Institutionen för historiska studier vid Umeå universitet
   • Forskningsrapporter i statsvetenskap vid Umeå universitet
   • Genusvetenskapliga publikationer - Dialoger
   • Genusvetenskapliga publikationer - Dokument
   • Geographical reports
   • GERUM
   • GERUM B - geografiska rapporter
   • Idéhistoriska skrifter
   • Informatik Student Paper Bachelor (INFSPB)
   • Informatik Student Paper Master (INFSPM)
   • Inforsk papers on communication studies
   • IRF Scientific Report
   • Kulturens frontlinjer : skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns norr
   • Kungl. Skytteanska samfundets handlingar: Acta Regiae Societatis Skytteanae
   • Licentiatavhandlingar vid Pedagogiska institutionen: Umeå universitet
   • Medier & kommunikation
   • Miljöarkeologiska Laboratoriets Rapporter
   • NetNotes on Krio
   • Nordliga studier
   • Nordsvenska
   • Nordsvenska: skrifter utgivna av institutionen för nordiska språk vid Umeå universitet (Upphörd 2008-09-02)
   • Northern studies monographs: Umeå University and the Royal Skyttean Society
   • Occasional Papers in Economic History
   • Papers in museology
   • Phonum : reports in phonetics
   • Policy Brief - Statsvetenskapliga institutionen
   • Polisutbildningens skriftserie
   • Post scriptum: skrifter utgivna av Umeå universitetsbibliotek
   • Publications from Arctic Centre at Umeå University
   • Publications from Arctic Research Centre (Upphörd 2023-03-24)
   • Rapport / Barn- och ungdomspsykiatri
   • Rapport / Institutionen för socialt arbete (Upphörd 2012-12-31)
   • Rapporter och texter från juridiska institutionen vid Umeå universitet
   • Report / UMINF
   • Report from the Demographic Data Base
   • Research report in mathematical statistics
   • Research report in mathematics
   • Research report in mathematics education
   • Research reports in informatics
   • Research reports in social work
   • Resonance Sensor Lab
   • Robotics and control lab
   • Samiska studier
   • Scriptum: Rapportserie utgiven av Forskningsarkivet vid Umeå universitet (Upphörd 2013-12-31)
   • Serie Akademi
   • Skrifter från Centrum för samisk forskning
   • Skrifter från humanistiska fakulteten vid Umeå universitet
   • Skrifter från institutionen för historiska studier
   • Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet
   • Skrifter från moderna språk
   • Skrifter utgivna vid högskolan Kristianstad
   • Skrift från Jämställdhetsrådet vid Umeå universitet
   • Skriftserie från Universitetsförvaltningen (Upphörd 2008-12-31)
   • Skriftserie från Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL)
   • Skriftserie från Universitetspedagogiskt centrum (Upphörd 2013-12-31)
   • Statistical studies
   • Statsvetenskapliga institutionens skriftserie
   • Studia archaeologica Universitatis Umensis
   • Studia Theologica Practica Umensia
   • Studier i företagsekonomi. Serie B
   • Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie
   • Studier i språk och litteratur från Umeå universitet
   • The obstructive lung disease in northern Sweden study: OLIN
   • Tilde: rapporter från Institutionen för estetiska ämnen
   • Tilde skriftserie
   • UMARK
   • Umeå Arbetspapper i statsvetenskap
   • Umeå economic studies
   • Umeå papers in economic history
   • Umeå psychology reports
   • Umeå Psychology Supplement Reports
   • Umeå studies in cognitive science
   • Umeå studies in economic history
   • Umeå studies in history and education
   • Umeå studies in history and theory of art
   • Umeå studies in language and literature
   • Umeå studies in linguistics
   • Umeå studies in philosophy
   • Umeå studies in sociology
   • Umeå studies in the humanities
   • Umeå University medical dissertations
   • Umeå University odontological dissertations
   • Umeå Working Papers in Crisis Management Studies
   • Umeå Working Papers in Peace and Conflict Studies
   • Umeå Working Papers in Political Science
   • UMNAME
   • Urkunden: källserie utgiven av Forskningsarkivet vid Umeå universitet (Upphörd 2018-12-31)
   • Working Papers in Informatics
   • Värdegrund i teori och praktik: skrifter utgivna av Värdegrundscentrum, Umeå universitet
  • Och
   Forskningsämne
   • -
   • administrativ databehandling
   • allmänmedicin
   • allmän rättslära
   • analytisk farmaceutisk kemi
   • analytisk kemi
   • analytisk materialfysik
   • anatomi
   • anestesiologi
   • antikens kultur och samhällsliv
   • arbets- och miljömedicin
   • arbetsterapi
   • arkeologi
   • arkitektur
   • arkitekturhistoria
   • arkitekturteknik
   • arkitekturteori
   • astronomi
   • bantuistik
   • barn- och ungdomslitteratur
   • barn- och ungdomspsykiatri
   • befolkningsstudier
   • beteendevetenskapliga mätningar
   • biblioteks- och informationsvetenskap
   • biofarmaci
   • biokemi
   • biokemisk farmakologi
   • biologi
   • biologididaktik
   • biologisk beroendeforskning
   • biologisk kemi
   • biomedicinsk laboratorievetenskap
   • biomedicinsk strålningsvetenskap
   • biomekanik
   • bioorganisk kemi
   • bysantinologi
   • cancerepidemiologi
   • cellforskning
   • civilrätt
   • datalogi
   • data- och systemvetenskap
   • data science
   • datavetenskapernas didaktik
   • datoriserad bildanalys
   • datorlingvistik
   • datorteknik
   • demografi
   • demometri
   • dermatologi och venereologi
   • design
   • diagnostisk radiologi
   • digital humaniora
   • egyptologi
   • ekologisk botanik
   • ekonometri
   • ekonomisk historia
   • ekotoxikologi
   • elektricitetslära, ssk studiet av transienter och urladdning
   • elektronik
   • engelska
   • entomologi
   • epidemiologi
   • epidemiometri
   • estetik
   • etik
   • etnologi
   • europarätt
   • evolutionär genetik
   • familjerätt
   • farmaceutisk biokemi
   • farmaceutisk farmakologi
   • farmaceutisk mikrobiologi
   • farmakognosi
   • fasta tillståndets fysik
   • finansrätt
   • finsk-ugriska språk
   • folkhälsa
   • folkrätt
   • freds- och konfliktforskning
   • fri konst
   • fysik
   • fysikalisk biologi
   • fysikalisk kemi
   • fysikalisk och oorganisk farmaceutisk kemi
   • fysikdidaktik
   • fysiologi
   • fysiologisk botanik
   • fysiologisk mykologi
   • fysioterapi
   • företagsekonomi
   • företagsrätt
   • försöksdjursvetenskap
   • förvaltningsrätt
   • galenisk farmaci
   • gamla testamentets exegetik
   • genetik
   • genusvetenskap
   • geofysik, med inriktning mot fasta jordens fysik
   • geofysik, med inriktning mot seismologi
   • geovetenskap med inriktning mot miljöanalys
   • geriatrik
   • grekiska
   • handkirurgi
   • historia
   • historia med didaktisk inriktning
   • historia med utbildningsvetenskaplig inriktning
   • historiedidaktik
   • historisk demografi
   • historisk geologi och paleontologi
   • hjärt- och kärlforskning
   • hushållsvetenskap
   • hydrologi
   • hållbarhet
   • hållbar utveckling
   • hållfasthetslära
   • hälso- och sjukvårdsforskning
   • högenergifysik
   • idé- och lärdomshistoria
   • idrottsmedicin
   • immunologi
   • indologi särskilt sanskrit
   • industridesign
   • infektionssjukdomar
   • internationell privaträtt
   • invärtesmedicin
   • iranska språk
   • jonfysik
   • juridik
   • jämförande indoeuropeisk språkforskning
   • kardiologi
   • kariologi
   • keltiska språk
   • kemididaktik
   • kirurgi
   • kirurgi, särskilt barnkirurgi
   • kirurgi, särskilt thoraxkirurgi
   • kirurgi, särskilt urologi
   • klimatförändringar
   • klinisk bakteriologi
   • klinisk farmakologi
   • klinisk fysiologi
   • klinisk genetik
   • klinisk immunologi
   • klinisk kemi
   • klinisk neurofysiologi
   • klinisk psykologi
   • klinisk sexologi
   • konstitutionell rätt
   • Konstnärlig forskning
   • konstvetenskap
   • konsumentbeteende
   • kostvetenskap
   • kulturantropologi
   • kulturarv
   • kulturgeografi
   • kvantkemi
   • kvartärgeologi
   • kyrkohistoria
   • kyrko- och samfundsvetenskap
   • kyrkovetenskap
   • kärnfysik
   • kärnkemi
   • landskapsarkitektur
   • latin
   • limnologi
   • lingvistik
   • litteraturvetenskap
   • lungmedicin
   • läkemedelsformulering
   • läkemedelskemi
   • läkemedelsmetabolism
   • marknadsföring
   • matematik
   • matematikdidaktik
   • matematisk logik
   • matematisk statistik
   • materialvetenskap
   • materiefysik
   • medicin
   • medicin, ssk akuta infektionssjukdomar
   • medicinsk beteendevetenskap
   • medicinsk biokemi
   • medicinsk cellbiologi
   • medicinsk farmakologi
   • medicinsk genetik
   • medicinsk humaniora
   • medicinsk informatik
   • medicinsk och fysiologisk kemi
   • medicinsk utvecklings- och neurobiologi
   • medicinsk virologi
   • medie- och kommunikationsvetenskap
   • meteorologi
   • mikrobiologi
   • miljöarkeologi
   • miljöförändringar
   • miljömedicinsk utvecklingsbiologi
   • miljörätt
   • miljövetenskap
   • Miljöövervakning, Hälsorelaterad miljöövervakning
   • mineralogi, petrologi och tektonik
   • missionsvetenskap
   • molekylärbiologi
   • molekylär bioteknik (avd f jonfysik)
   • molekylär bioteknik (inst f bioorg kemi)
   • molekylär bioteknik (inst f cell- o molekylärbiologi)
   • molekylär bioteknik (inst f molekylärbiologi)
   • molekylär bioteknik (inst f nat vet biokemi)
   • molekylär cellbiologi
   • molekylär immunologi
   • molekylär medicin (genetik och patologi)
   • molekylär medicin (medicinska vetenskaper)
   • morfologisk zoologi med utvecklingsbiologisk inriktning
   • museologi
   • musikvetenskap
   • människa-datorinteraktion
   • nanomaterial
   • nanopartiklar
   • nanosäkerhet
   • nanotoxikologi
   • nationalekonomi
   • naturgeografi
   • naturvetenskapens didaktik
   • naturvårdsbiologi
   • neurokirurgi
   • neurologi
   • nordiska språk
   • numerisk analys
   • nya testamentets exegetik
   • näringslära
   • obstetrik och gynekologi
   • odontologi
   • offentlig rätt
   • oftalmiatrik
   • omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning
   • omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning
   • onkologi
   • oorganisk kemi
   • organisk farmaceutisk kemi
   • organisk kemi
   • ortopedi
   • oto-rhino-laryngologi
   • patologi
   • pedagogik
   • pedagogiskt arbete
   • pediatrik
   • plastikkirurgi
   • polisforskning
   • politikvetenskap
   • populationsbiologi
   • praktisk filosofi
   • processrätt
   • professionell utveckling
   • psykiatri
   • psykologi
   • radiofysik
   • radiografi
   • radiologi
   • reglerteknik
   • rehabiliteringsmedicin
   • religionsfilosofi
   • religionshistoria
   • religionspsykologi
   • religionssociologi
   • reumatologi
   • romanska språk
   • rymdfysik
   • rymd- och plasmafysik
   • rättshistoria
   • rättsmedicin
   • samhällsfarmaci
   • sedimentologi
   • semitiska språk
   • signalbehandling
   • sjukgymnastik
   • skadeförebyggande
   • slaviska språk
   • småföretagsforskning
   • socialmedicin
   • sociologi
   • språkdidaktik
   • språkvetenskap
   • stadsbyggnad
   • stadsplanering
   • statistik
   • statskunskap
   • straffrätt
   • subatomär fysik, ssk neutronfysik
   • Sveriges miljömål, Giftfri miljö
   • systemanalys
   • systematisk botanik
   • systematisk zoologi
   • teknisk fysik med inriktningen mikrosystemteknik
   • teoretisk astrofysik
   • teoretisk elektroteknik
   • teoretisk filosofi
   • teoretisk fysik
   • tillämpad kärnfysik
   • toxikologi
   • transfusionsmedicin
   • tros- och livsåskådningsvetenskap
   • turkiska språk
   • tyska
   • urbanism
   • utbildningsledarskap
   • ytbioteknik
   • zooekologi
   • zoofysiologi
   • zoologisk utvecklingsbiologi
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Språk
   • -
   • Albanska
   • Amhariska
   • Arabiska
   • Azerbajdzjanska
   • Baluchi
   • Bengali
   • Bokmål
   • Bosniska
   • Bulgariska
   • Danska
   • Engelska
   • Esperanto
   • Estniska
   • Finska
   • Franska
   • Frisiska
   • Färöiska
   • Grekiska, klassisk (-1453)
   • Grönländska (Kalaallit oqaasi)
   • Hebreiska
   • Hindi
   • Indonesiska
   • Iriska
   • Isländska
   • Italienska
   • Japanska
   • Jiddisch
   • Kanaresiska (Kannada)
   • Katalanska
   • Kinesiska
   • Koreanska
   • Kroatiska
   • Kurdiska
   • Ladino (judeo-spanska)
   • Latin
   • Lettiska
   • Litauiska
   • Madurese
   • Makedonska
   • Meänkieli
   • Mongoliskt språk
   • Nederländska
   • Norska
   • Nygrekiska (1453-)
   • Nynorsk
   • Odefinierat språk
   • Persiska
   • Polska
   • Portugisiska
   • Romani
   • Rumänska
   • Ryska
   • Samiskt språk
   • Sanskrit
   • Serbiska
   • Slovakiska
   • Slovenska
   • Somali
   • Spanska
   • Svenska
   • Swahili
   • Tigrinja
   • Tjeckiska
   • Turkiska
   • Turoyo
   • Tyska
   • Ukrainska
   • Ungerska
   • Urdu
   • Vietnamesiska
   • Vitryska
   • Zulu
  • Och
   Publikationstyp
  • Och
   Status
   • -
   • Accepterad
   • Epub före tryck
   • I tryck
   • Publicerad
   • Inskickad
  • Och
   Typ av innehåll
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram