Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Järvholm, Bengt
Alternative names
Publications (10 of 135) Show all publications
Järvholm, B. & Burdorf, A. (2024). Asbestos and disease: a public health success story?. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 50(2), 53-60
Open this publication in new window or tab >>Asbestos and disease: a public health success story?
2024 (English)In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, ISSN 0355-3140, E-ISSN 1795-990X, Vol. 50, no 2, p. 53-60Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: This paper discusses the failure and success of society to decrease the adverse health effects of asbestos exposure on workers’ health in relation to scientific knowledge.

Methods: The findings are based on a narrative literature review.

Results: Early warnings of the adverse health effects of workplace exposure to asbestos were published already in the 1930s. Serious health effects, such as malignancies and fibrosis due to occupational asbestos exposure, were highlighted in major medical journals and textbooks in late 1960s. New technologies could detect also asbestos fibers in the lung of non-occupational exposed persons in the 1970s. The first bans for using asbestos came in the early 1970s, and more general bans by authorities came in the 1980s and continue until today.

Conclusions: The rather late recognition of adverse effects of asbestos exposure in the general population and measures to decrease the exposure through more general bans came rather late. However, the very strong measures such as general bans in many countries have been a success. A Swedish study showed that the general ban and other measures have decreased the risk of malignancies due to occupational exposure. The effect of the bans on adverse effects in the general population has yet to be studied. Analysis of fibers in the lungs of persons born after the bans could be an efficient method.

Place, publisher, year, edition, pages
Nordic Association of Occupational Safety and Health, 2024
Keywords
exposure assessment, occupational health, occupational health prevention success, prevention, prevention strategy
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-222810 (URN)10.5271/sjweh.4146 (DOI)1159308000001 ()38323897 (PubMedID)2-s2.0-85186292504 (Scopus ID)
Available from: 2024-04-11 Created: 2024-04-11 Last updated: 2024-04-11Bibliographically approved
Schott, K. D., Kriebel, D., Sama, S. R., Buchholz, B. O., Järvholm, B. & Wahlström, J. (2023). A cohort study of retinal detachment among Swedish construction workers. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 49(7), 518-525
Open this publication in new window or tab >>A cohort study of retinal detachment among Swedish construction workers
Show others...
2023 (English)In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, ISSN 0355-3140, E-ISSN 1795-990X, Vol. 49, no 7, p. 518-525Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: Retinal detachment (RD) has been associated with exposure to heavy lifting. Many occupations within the construction industry are likely to involve lifting tasks. We investigated the association between occupational heavy lifting and rhegmatogenous RD in a retrospective cohort study of Swedish construction workers.

Methods: We studied Swedish construction workers who participated in an industry-wide health and safety program from 1971 to 1993. Individual occupation codes were linked to a job exposure matrix, assigning intensity of exposure to heavy lifting to each worker. The Swedish National Patient Register was used to identify cases of RD that occurred during follow-up through the end of 2012. We used Poisson regression modeling to calculate incidence rates of RD associated with heavy lifting, age and other covariates. A subcohort of those age ≤25 years at enrollment was studied to reduce bias from missing exposure information from work prior to enrollment.

Results: Of 256 241 construction workers, 17% were classified with high exposure to heavy lifting in their occupation. Within the cohort, 1588 cases of RD were identified. Average exposure intensity of heavy lifting was not associated with risk of RD. However, RD risk increased with increasing cumulative exposure to heavy lifting, both in the full cohort and subcohort of those who were ≤25 years old at entry into the construction-worker cohort.

Conclusion: Construction workers' risk of RD appeared to increase with time spent exposed to heavy lifting.

Place, publisher, year, edition, pages
Nordic Association of Occupational Safety and Health, 2023
Keywords
exertion, eye disease, manual labor, occupational disease, occupational exposure, Sweden
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-215720 (URN)10.5271/sjweh.4100 (DOI)001050242700001 ()37530817 (PubMedID)2-s2.0-85173946440 (Scopus ID)
Available from: 2023-11-09 Created: 2023-11-09 Last updated: 2023-11-09Bibliographically approved
Järvholm, B. (2023). Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige: en uppdatering av arbetsmiljöverkets kunskapssammanställningar 2019:3/4. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Arbetsrelaterade dödsfall i Sverige: en uppdatering av arbetsmiljöverkets kunskapssammanställningar 2019:3/4
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport syftar till att uppdatera kunskapen om arbetsrelaterad dödlighet i Sverige utifrån två rapporter publicerade 2019 (Arbetsmiljöverket 2019a, 2019b). Där beräknades antalet dödsfall utgående från exponering för arbetsmiljöfaktorer i Sverige som hade betydelse för dödligheten under 2016. Genom en översiktlig analys av den vetenskapliga litteraturen har nu (fram till senhösten 2022) undersökts om sambanden mellan dödlighet och exponering förändrats. I uppdraget låg att särskilt fokusera på frågan om ett eventuellt samband mellan mobbning och självmord. I denna rapport beskrivs också översiktligt kunskap om hur man genom förebyggande åtgärder kan påverka den arbetsrelaterade dödligheten.

I den tidigare rapporten beskrevs att kunskapsläget var mer osäkert när det gäller sambanden mellan dödlighet och ihållande tungt fysiskt arbete respektive buller. De nyare studier som tillkommit gör inte att kunskapsläget påtagligt förändrats. Det har tillkommit välgjorda studier som indikerar ett samband mellan mobbning och självmord liksom ett samband mellan ohälsosam arbetsbelastning och självmord. Det är metodologiskt svårt att studera denna typ av samband och det behövs ytterligare studier innan sambanden kan anses etablerade. I den tidigare rapporten bedömdes antalet arbetsrelaterade dödsfall på grund av infektioner vara mycket lågt men under Covid-19 pandemin kan ett betydande antal arbetsrelaterade dödsfall ha inträffat. Ännu saknas tillförlitliga data för att beräkna antalet arbetsrelaterade dödsfall på grund av Covid-19 i Sverige. Studier från England och Wales tyder på att antalet arbetsrelaterade fall varierade ganska mycket över tid. Förutom personal inom hälso- och sjukvård var där särskilt buss- och taxiförare utsatta grupper liksom personal inom livsmedelsindustrin.

Studier av dödsolyckor visar att cirka 2 av 3 dödsolyckor under den senaste 10-årsperioden skett bland anställda i företag med mindre än 50 anställda. Metoder som utvecklades för att studera olyckor ur ett systemperspektiv, till exempel AcciMap eller STAMP förutsätter relativt stor kompetens och är tidskrävande. De bedöms huvudsakligen vara användbara för större organisationer. En svensk studie av exponering i arbetslivet för vissa kemiska faktorer talar för att personer som exponeras i allt högre utsträckning arbetar i mindre företag. För att påverka den arbetsrelaterade dödligheten på grund av dödsolyckor eller exponering för kemiska ämnen bör insatser riktas mot små- och medelstora företag där sådan exponering förekommer.

Idag bedrivs produktion ofta i värdekedjor, till exempel genom huvudentreprenör/underentreprenörer alternativt huvudleverantör/underleverantörer. Det finns kunskap som talar för att ett sätt att minska riskerna för arbetsrelaterad dödlighet är att lägga huvudansvaret för en god och säker arbetsmiljö på huvudentreprenör/huvudleverantör.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2023. p. 37
Series
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, ISSN 2003-3281 ; 2023:1
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-205745 (URN)
Available from: 2023-03-23 Created: 2023-03-16 Last updated: 2023-03-16Bibliographically approved
Öhlin, J., Liv, P., Andersson, M., Järvholm, B., Slunga-Järvholm, L., Stjernbrandt, A. & Wahlström, V. (2023). Occupational physical activity and resting blood pressure in male construction workers. International Archives of Occupational and Environmental Health, 96(9), 1283-1289
Open this publication in new window or tab >>Occupational physical activity and resting blood pressure in male construction workers
Show others...
2023 (English)In: International Archives of Occupational and Environmental Health, ISSN 0340-0131, E-ISSN 1432-1246, Vol. 96, no 9, p. 1283-1289Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: This study investigated the association between occupational physical activity (OPA) and resting blood pressure in a cohort of Swedish construction workers.

Methods: The final sample included 241,176 male construction workers. Occupations with low OPA were foremen and white-collar workers. The most frequent occupations in the medium OPA group were electricians, pipe workers, and machine operators, and in the high OPA group woodworkers, concrete workers, and painters.

Results: Mixed effects models showed higher systolic and lower diastolic blood pressure with higher OPA, but the associations varied depending on the year of participation and participant age as shown by significant interaction terms (OPA*age, OPA*calendar year, age*calendar year). Age-stratified linear regression analyses showed a pattern of slightly higher systolic (1.49, 95% confidence interval: 1.08-1.90 mmHg) and lower diastolic (0.89, 95% confidence interval: 0.65-1.13 mmHg) blood pressure when comparing low with high OPA, but not among the oldest age groups.

Conclusion: Despite a rather large contrast in OPA, the differences in systolic and diastolic blood pressure according to OPA were small.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer Nature, 2023
Keywords
Cardiovascular health, Construction workers, Diastolic blood pressure, Occupational physical activity, Systolic blood pressure
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-214720 (URN)10.1007/s00420-023-02006-2 (DOI)001067666600001 ()37725195 (PubMedID)2-s2.0-85171432604 (Scopus ID)
Projects
Strategier för ett hållbart arbetsliv ur ett arbetsgivar- och medarbetarperspektiv
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2021-01566
Available from: 2023-09-27 Created: 2023-09-27 Last updated: 2024-01-05Bibliographically approved
Jochems, S. H. .., Fritz, J., Häggström, C., Järvholm, B., Stattin, P. & Stocks, T. (2023). Smoking and risk of prostate cancer and prostate cancer death: a pooled study. European Urology, 83(5), 422-431
Open this publication in new window or tab >>Smoking and risk of prostate cancer and prostate cancer death: a pooled study
Show others...
2023 (English)In: European Urology, ISSN 0302-2838, E-ISSN 1873-7560, Vol. 83, no 5, p. 422-431Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Background: Prospective and detailed investigations of smoking and prostate cancer (PCa) risk and death are lacking.

Objective: To investigate prediagnosis smoking habit (status, intensity, duration, and cessation) as a risk factor, on its own and combined with body mass index (BMI), for PCa incidence and death.

Design, setting, and participants: We included 351 448 men with smoking information from five Swedish cohorts. Outcome measurements and statistical analysis: We used Cox regression to calculate hazard ratios (HRs) and confidence intervals (CIs) for PCa incidence (n = 24 731) and death (n = 4322).

Results and limitations: Smoking was associated with a lower risk of any PCa (HR 0.89, 95% CI 0.86–0.92), which was most pronounced for low-risk PCa (HR 0.74, 95% CI 0.69–0.79) and was restricted to PCa cases diagnosed in the prostate-specific antigen (PSA) era. Smoking was associated with a higher risk of PCa death in the full cohort (HR 1.10, 95% CI 1.02–1.18) and in case-only analysis adjusted for clinical characteristics (HR 1.20, 95% CI 1.11–1.31), which was a consistent finding across case groups (p = 0.8 for heterogeneity). Associations by smoking intensity and, to lesser degree, smoking duration and cessation, supported the associations for smoking status. Smoking in combination with obesity (BMI ≥30 kg/m2) further decreased the risk of low-risk PCa incidence (HR 0.40, 95% CI 0.30–0.53 compared to never smokers with BMI <25 kg/m2) and further increased the risk of PCa death (HR 1.49, 95% CI 1.21–1.84). A limitation of the study is that only a subgroup of men had information on smoking habit around the time of their PCa diagnosis.

Conclusions: The lower PCa risk for smokers in the PSA era, particularly for low-risk PCa, can probably be attributed to low uptake of PSA testing by smokers. Poor survival for smokers, particularly obese smokers, requires further study to clarify the underlying causes and the preventive potential of smoking intervention for PCa death.

Patient summary: Smokers have a higher risk of dying from prostate cancer, which further increases with obesity.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2023
Keywords
Prospective study, Prostate cancer, Smoking
National Category
Urology and Nephrology Cancer and Oncology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-194908 (URN)10.1016/j.eururo.2022.03.033 (DOI)000983056500001 ()35523620 (PubMedID)2-s2.0-85129543842 (Scopus ID)
Available from: 2022-06-01 Created: 2022-06-01 Last updated: 2023-07-14Bibliographically approved
Lewis, C. A., Wahlström, J., Mukka, S., Liv, P., Järvholm, B. & Jackson, J. (2023). Surgery for subacromial impingement syndrome and occupational biomechanical risk factors in a 16-year prospective study among male construction workers. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 49(2), 156-163
Open this publication in new window or tab >>Surgery for subacromial impingement syndrome and occupational biomechanical risk factors in a 16-year prospective study among male construction workers
Show others...
2023 (English)In: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, ISSN 0355-3140, E-ISSN 1795-990X, Vol. 49, no 2, p. 156-163Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

OBJECTIVE: The aim of this study was to assess the association between occupational biomechanical exposures and the occurrence of surgical treatment for subacromial impingement syndrome (SIS).

METHODS: A cohort of 220 295 male constructions workers who participated in a national occupational health surveillance program (1971-1993) were examined prospectively over a 16-year follow-up period (2001-2016) for surgically treated SIS. Worker job title, smoking status, height, weight, and age were registered on health examination. Job titles were mapped to 21 occupational groups based on tasks and training. A job exposure matrix (JEM) was developed with exposure estimates for each occupational group. Surgical cases were determined through linkage with the Swedish national in- and outpatient registers. Poisson regression was used to assess the relative risks (RR) for each biomechanical exposure.

RESULTS: The total incidence rate of surgically treated SIS over the 16-year observation period was 201.1 cases per 100 000 person-years. Increased risk was evident for workers exposed to upper-extremity loading (push/pull/lift) (RR 1.45-2.30), high hand grip force (RR 1.47-2.23), using handheld tools (RR 1.52-2.09), frequent work with hands above shoulders (RR 1.62-2.11), static work (RR 1.77-2.26), and hand-arm vibration (RR 1.78-2.13). There was an increased risk for SIS surgery for all occupational groups (construction trades) compared with white-collar workers (RR 1.56-2.61).

CONCLUSIONS: Occupational upper-extremity load and posture exposures were associated with increased risk for surgical treatment of SIS, which underlines the need for reducing workplace exposures and early symptom detection in highly exposed occupational groups.

Place, publisher, year, edition, pages
Helsinki: Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 2023
National Category
Orthopaedics
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-201658 (URN)10.5271/sjweh.4075 (DOI)000902100200001 ()36504288 (PubMedID)2-s2.0-85149053077 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2016-01016
Available from: 2022-12-13 Created: 2022-12-13 Last updated: 2023-05-25Bibliographically approved
Järvholm, B., Modig, L. & Pettersson, H. (2022). Arbetsolyckor vid användning av rullställningar i byggbranschen. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Arbetsolyckor vid användning av rullställningar i byggbranschen
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2022. p. 10
Series
Folkhälsa och klinisk medicin i Umeå rapporterar, ISSN 2003-3281 ; 2022:1
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-193902 (URN)
Available from: 2022-04-20 Created: 2022-04-20 Last updated: 2022-04-20Bibliographically approved
Jochems, S. H. J., Häggström, C., Stattin, P., Järvholm, B. & Stocks, T. (2022). Association of Blood Pressure with Prostate Cancer Risk by Disease Severity and Prostate Cancer Death. Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, 31(7), 1483-1491
Open this publication in new window or tab >>Association of Blood Pressure with Prostate Cancer Risk by Disease Severity and Prostate Cancer Death
Show others...
2022 (English)In: Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, ISSN 1055-9965, E-ISSN 1538-7755, Vol. 31, no 7, p. 1483-1491Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

BACKGROUND: The association of blood pressure (BP) with prostate cancer risk after accounting for asymptomatic prostate-specific antigen (PSA) testing, and with prostate cancer death, is unclear.

METHODS: We investigated BP, measured at a mean age of 38 years among 430,472 men from five Swedish cohorts, in association with incident prostate cancer (n = 32,720) and prostate cancer death (n = 6718). HRs were calculated from multivariable Cox regression models.

RESULTS: Increasing systolic and diastolic BP levels combined were associated with a slightly lower prostate cancer risk, with a HR of 0.98 (95% CI, 0.97-0.99) per standard deviation (SD) of mid-BP (average of systolic and diastolic BP). The association was restricted to the PSA era (1997 onwards, HR, 0.96; 95% CI, 0.95-0.98), to diagnoses initiated by a PSA test in asymptomatic men (HR, 0.95; 95% CI, 0.93-0.97), and to low-risk prostate cancer (HR, 0.95; 95% CI, 0.92-0.97). There was no clear association with more advanced disease at diagnosis. In cases, a slightly higher risk of prostate cancer death was observed for higher BP levels (HR, 1.05; 95% CI, 1.01-1.08) per SD of mid-BP; however, the association was restricted to distant metastatic disease (Pheterogeneity between case groups = 0.01), and there was no association for BP measured less than 10 years prior to diagnosis.

CONCLUSIONS: Prediagnostic BP is unlikely an important risk factor for prostate cancer development and death. Less asymptomatic PSA testing among men with higher BP levels may explain their lower risk of prostate cancer.

IMPACT: Elevated BP is unlikely to be an important risk factor for prostate cancer.

National Category
Cancer and Oncology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-198223 (URN)10.1158/1055-9965.EPI-22-0159 (DOI)000823311200001 ()35511742 (PubMedID)2-s2.0-85133980998 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council, 2017-00650Swedish Research Council, 2015-02332Swedish Research Council, 2018-02825Swedish Cancer Society, 2017/1019
Available from: 2022-07-21 Created: 2022-07-21 Last updated: 2023-05-24Bibliographically approved
Forsell, K., Björ, O., Eriksson, H., Järvholm, B., Nilsson, R. & Andersson, E. (2022). Cancer incidence in a cohort of Swedish merchant seafarers between 1985 and 2011. International Archives of Occupational and Environmental Health, 95(5), 1103-1111
Open this publication in new window or tab >>Cancer incidence in a cohort of Swedish merchant seafarers between 1985 and 2011
Show others...
2022 (English)In: International Archives of Occupational and Environmental Health, ISSN 0340-0131, E-ISSN 1432-1246, Vol. 95, no 5, p. 1103-1111Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

PURPOSE: Lung cancer, mesothelioma and several lifestyle-associated cancer forms have been reported more common in merchant seafarers. However, few studies reflect recent occupational settings and women seafarers are usually too scarce for meaningful analyses. We conducted a study on cancer incidence between 1985 and 2011 in a Swedish cohort consisting of male and female seafarers.

METHODS: All seafarers in the Swedish Seafarers' Register with at least one sea service between 1985 and 2011 and a cumulated sea service time of ≥ 30 days (N = 75,745; 64% men, 36% women; 1,245,691 person-years) were linked to the Swedish Cancer Register and followed-up until 31 December 2011. Standardized incidence ratios (SIR) were calculated with the general population as reference.

RESULTS: There were 4159 cancer cases in total, with 3221 among men and 938 among women. Male seafarers had an increased risk of total cancer (SIR 1.05; 95% CI 1.01-1.09), lung cancer (SIR 1.51; 95% CI 1.35-1.67) and urinary bladder cancer (SIR 1.17; 95% CI 1.02-1.33). Several lifestyle-associated cancer forms were more common in men. Previous work on tankers was associated with leukaemia (SIR 1.41; 95% CI 1.00-1.86). The risk of cancer decreased with a start as a male seafarer after 1985, with a significant trend for total cancer (P < 0.001), lung cancer (P = 0.001) and, for tanker seafarers, leukaemia (P = 0.045). Women seafarers had an increased risk of lung cancer (SIR 1.54; 95% CI 1.23-1.87) but the risk of total cancer was not increased (SIR 0.83; 95% CI 0.78-0.89).

CONCLUSIONS: In this cohort of merchant Swedish seafarers 1985-2011, the risk of total cancer was increased in men but not in women compared to the general population. Lung cancer was increased in both genders. The risk of cancer seems to decrease over the last decades, but better exposure assessments to occupational carcinogens and longer observation times are needed.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2022
Keywords
Cancer incidence, Cohort, Follow-up, Lifestyle, Neoplasm (epidemiology), Occupational disease (epidemiology), Occupational exposure, Record linkage, Risk factor, Seafarer, Sweden
National Category
Occupational Health and Environmental Health Cancer and Oncology
Research subject
Oncology; Occupational and Environmental Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-191181 (URN)10.1007/s00420-021-01828-2 (DOI)000740414300001 ()34997857 (PubMedID)2-s2.0-85122655954 (Scopus ID)
Funder
AFA Insurance, 100085
Available from: 2022-01-11 Created: 2022-01-11 Last updated: 2023-03-24Bibliographically approved
Ludvigsson, J. F., Appelros, P., Askling, J., Byberg, L., Carrero, J.-J., Ekström, A. M., . . . Sundström, J. (2021). Adaptation of the Charlson comorbidity index for register-based research in Sweden. Clinical Epidemiology, 13, 21-41
Open this publication in new window or tab >>Adaptation of the Charlson comorbidity index for register-based research in Sweden
Show others...
2021 (English)In: Clinical Epidemiology, ISSN 1179-1349, E-ISSN 1179-1349, Vol. 13, p. 21-41Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose: Comorbidity indices are often used to measure comorbidities in register-based research. We aimed to adapt the Charlson comorbidity index (CCI) to a Swedish setting.

Methods: Four versions of the CCI were compared and evaluated by disease-specific experts.

Results: We created a cohesive coding system for CCI to 1) harmonize the contentbetween different international classification of disease codes (ICD-7,8,9,10), 2) delete incorrect codes, 3) enhance the distinction between mild, moderate or severe disease (and between diabetes with and without end-organ damage), 4) minimize duplication of codes, and 5) briefly explain the meaning of individual codes in writing.

Conclusion: This work may provide an integrated and efficient coding algorithm for CCI to be used in medical register-based research in Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
Dove Medical Press Ltd, 2021
Keywords
Charlson comorbidity score, Comorbidity, Disease, Epidemiology, Public health, Sweden
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-186203 (URN)10.2147/CLEP.S282475 (DOI)000614055700001 ()33469380 (PubMedID)2-s2.0-85099720348 (Scopus ID)
Available from: 2021-07-19 Created: 2021-07-19 Last updated: 2023-03-24Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications