Umeå University's logo

umu.sePublikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternativa namn
Publikasjoner (10 av 15) Visa alla publikasjoner
Bäckström Olofsson, H. (2024). "Being a girl has become a public health problem!": Feminist organizations both resisting and reproducing postfeminist mental health discourses. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>"Being a girl has become a public health problem!": Feminist organizations both resisting and reproducing postfeminist mental health discourses
2024 (engelsk)Inngår i: NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, ISSN 0803-8740, E-ISSN 1502-394XArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Epub ahead of print
Abstract [en]

An apparent decline in youth mental health in the Nordic countries has received a lot of attention over the last decade, and young women have been described as a particularly vulnerable group. To combat the problem, political debate has centred on solutions at the individual level, despite significant evidence of the associations between structural factors and adverse mental health. In this article, I explore how two feminist support organizations working for young women in Sweden (tjejjourer) frame and address girls' mental health as a problem of feminist concern. Interviews with staff, organizational documents, websites, social media, and other communications were analysed following Snow and Benford's theory on collective action frames, to identify the organizations' problem diagnoses, solutions, and motivational frames for action. The results show that the organizations both reiterate and resist a postfeminist discourse on mental health. There is notable friction between structural problem diagnoses, based on intersectional analyses of power, and political demands and support oriented towards the individual. In conclusion, I argue that this friction may be a result of the organizations' adoption of discourses on risk, vulnerability, and mental health itself, but also that the complex relationship between structural critique and individual care is indispensable for feminist organizing.

sted, utgiver, år, opplag, sider
London: Routledge, 2024
Emneord
youth mental health, postfeminism, feminist organizations, young women, social movements, psykisk hälsa, postfeminism, tjejjourer, sociala rörelser, feministiska organisationer
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-224604 (URN)10.1080/08038740.2024.2354770 (DOI)001225270700001 ()2-s2.0-85193402550 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2024-05-21 Laget: 2024-05-21 Sist oppdatert: 2024-07-02
Bäckström, H. & Berg, L. (2024). Plats att mötas och växa: en kvalitativ studie av öppna mötesplatser i Umeå kommun. Umeå: Umeå University
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Plats att mötas och växa: en kvalitativ studie av öppna mötesplatser i Umeå kommun
2024 (svensk)Rapport (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

I Umeå kommun finns ett flertal öppna mötesplatser; träffpunkter där människor kan umgås, hålla möten, skapa och uppleva kultur, idrotta, lära sig saker etcetera. I denna rapport presenteras tre av dessa verksamheter: Ersboda Folkets Hus, Kulturhuset Klossen och Mötesplats Stöcke, som alla drivs av civilsamhällesorganisationer. Följande studie baseras primärt på intervjuer med verksamma från mötesplatserna, med syfte att undersöka betydelser för användare, närområdet och för Umeå kommun, vilken roll organisationerna förväntas spela samt vilka förutsättningar de har för att verka. 

Mötesplatserna beskrivs som mycket viktiga ur flera perspektiv. De bidrar till att främja lokal sammanhållning och en positiv bild av stadsdelen och de ger människor tillgång till samlingslokaler som annars skulle sakna det. Medan kärnverksamheterna kan sägas handla om kultur, nöje, bildning och fysisk aktivitet, så fyller mötesplatserna också viktiga sociala funktioner för många målgrupper. De bidrar till att motverka ensamhet och psykisk ohälsa för den enskilde, och de utgör centrala forum för individuell utveckling och lärande, inte minst för barn och unga. Som lokalt förankrade öppna verksamheter beskrivs mötesplatserna ha en unik potential att främja social hållbarhet i både närområdet och Umeå i stort. 

Deltagarna lyfter också ett antal utmaningar. Mötesplatserna måste finna en balans mellan öppenhet och trygghet, så att alla besökare känner sig välkomna och trygga i miljön. Det inkluderar en balansgång mellan planering och spontanitet. Deltagarna lyfter att vissa målgrupper behöver mycket låga trösklar, medan andra behöver förväntningar och att aktivt få delta i utformandet av verksamheten. Långsiktig ekonomisk hållbarhet beskrivs vidare som en utmaning för alla organisationer. De erhåller alla olika typer av ekonomiskt stöd från offentliga aktörer, men detta stöd är oftast villkorat och tidsbegränsat och räcker sällan till för vad organisationerna skulle vilja och behöver göra på sikt. Alternativa inkomstkällor är främst viss kommersiell verksamhet respektive sponsring från företag eller privatpersoner. För att fortsätta vara just öppna mötesplatser, till nytta för närområdet, är det dock viktigt att denna typ av finansiering inte gör huset mindre tillgängligt för vissa grupper. 

Vi vill avslutningsvis betona betydelsen av mötesplatsernas medborgardrivna karaktär. Företrädare från alla verksamheter menar att de skulle kunna bedriva ännu mer social verksamhet, särskilt för barn och unga, om de hade ekonomiska förutsättningar. I det fall mötesplatsernas sociala dimensioner ska utvecklas, vill vi dock framhålla vikten av inte betrakta dem som renodlade serviceproducenter som ska leverera något till de boende. Det är viktigt att värna om mötesplatsernas mervärde och särskilda förtroende, som framstår som nära knutet till deras gräsrotsbaserade verksamhet. 

sted, utgiver, år, opplag, sider
Umeå: Umeå University, 2024. s. 57
Emneord
Öppna mötesplatser, Umeå kommun, Civilsamhälle, Medborgardriven
HSV kategori
Forskningsprogram
genusvetenskap; etnologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-221703 (URN)978-91-8070-328-4 (ISBN)978-91-8070-329-1 (ISBN)
Forskningsfinansiär
Swedish Research Council Formas, 2021-010601
Merknad

Publikationens digitala ISBN saknas i fulltexten

Tilgjengelig fra: 2024-03-11 Laget: 2024-03-11 Sist oppdatert: 2024-07-02bibliografisk kontrollert
Bäckström Olofsson, H. & Goicolea, I. (2024). Sisterhood at a distance: doing feminist support work online. Affilia, 39(2), 214-228
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Sisterhood at a distance: doing feminist support work online
2024 (engelsk)Inngår i: Affilia, ISSN 0886-1099, E-ISSN 1552-3020, Vol. 39, nr 2, s. 214-228Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

The aim of this study is to analyze the characteristics of feminist peer support in the context of online chat counseling. Based on 15 interviews with female lay supporters associated with a branch of the Swedish women's shelter movement targeting young women, we explore how the digital setting—characterized by distance and anonymity—affects the meaning and doing of feminist support. Our results show that core principles of feminist support—striving for equality and trust, the crafting of safe spaces, and sharing experiences—are all renegotiated and/or accentuated by the digital setting. The chat is experienced as enabling a more equal relationship and a high level of safety. The meaning of safety has largely shifted, however, from being associated with a feminist community to safety associated with solitude and distance. We further show a tension in the respondents’ understanding of shared experiences, stressing both the importance of situated knowledges and the value of not knowing who is seeking or offering support. By combining research and material on feminist support and online youth counseling, the article offers novel perspectives on feminist counseling and social work, the power dimensions of online counseling, and the virtual space as an arena for feminist activism.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Sage Publications, 2024
Emneord
online youth counseling, feminist peer support, digital social work, safe space, digital feminism
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-211030 (URN)10.1177/08861099231181583 (DOI)001016332900001 ()2-s2.0-85163306997 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2023-06-28 Laget: 2023-06-28 Sist oppdatert: 2024-07-02bibliografisk kontrollert
Goicolea, I., Bäckström, H., Lauri, M., Carbin, M. & Linander, I. (2023). Daring to ask about violence?: a critical examination of social services’ policies on asking about gender-based violence. Journal of Gender-Based Violence, 7(3), 467-482
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Daring to ask about violence?: a critical examination of social services’ policies on asking about gender-based violence
Vise andre…
2023 (engelsk)Inngår i: Journal of Gender-Based Violence, ISSN 2398-6808, Vol. 7, nr 3, s. 467-482Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

This article critically analyses the assumptions and effects of the ‘daring to ask approach’ to gender based violence (GBV), as expressed in the policies that govern social services’ work in Sweden. We show how GBV is constituted as a sensitive issue connected with shame and as something that will not be brought up spontaneously; GBV is something that women who had experienced it carry with them as an ‘untouched truth’ waiting to be discovered by social workers while women’s worries about the consequences of telling are not made intelligible. The very speaking as such is seen as emancipatory, and the social worker is understood as a facilitator. With this approach follows standardised questions, aiming for neutrality and equity. However, these are so wide and unspecific, that the risk is that no one thinks the questions are directed to her. By making the assumptions and effects of a seemingly self-evident strategy visible, we demonstrate areas in need of further research and policy development, such as barriers to help-seeking (beyond stigmatisation) and effects of standardisation. This is an important undertaking since without critical scrutiny of the policies there is a risk that stakeholders assume that merely asking will resolve the problem of GBV.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Bristol University Press, 2023
Emneord
intimate partner violence, violence against women, violence in close relationships, social work, standardisation, problematisation
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-214789 (URN)10.1332/239868021x16903817520612 (DOI)001054983800001 ()2-s2.0-85174310009 (Scopus ID)
Forskningsfinansiär
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2021-01373
Tilgjengelig fra: 2023-09-29 Laget: 2023-09-29 Sist oppdatert: 2024-07-02bibliografisk kontrollert
Berg, L. & Bäckström, H. (2023). Solidaritet i samexistens: om ett begrepp värt att värna. In: Lena Martinsson; Diana Mulinari (Ed.), Feminism och konvivialitet: samexistens, oenighet, hopp (pp. 25-35). Malmö: Gleerups Utbildning AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Solidaritet i samexistens: om ett begrepp värt att värna
2023 (svensk)Inngår i: Feminism och konvivialitet: samexistens, oenighet, hopp / [ed] Lena Martinsson; Diana Mulinari, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023, s. 25-35Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

I följande kapitel står termen solidaritet i centrum för vår undersökning. Solidaritet är ett begrepp som ofta uppfattas som entydigt positivt, men det kan användas på många olika sätt. Det används av enskilda personer, av olika grupper och det kan få olika konsekvenser. Vi har tidigare studerat olika rörelser och grupper som använder sig av det och slagits av den bredd av betydelser som termen tillskrivs. I en samtid när ordet har blivit populärt att använda inom politiken och i vardagligt tal, ser vi det som angeläget att uppmärksamma risker med ett oreflekterat bruk och manar till att se solidaritet som ett begrepp att värna och omsätta i praktik. I antologin utgör denna del således ett bidrag till hur vi som forskare kan stanna upp och reda i till synes självklara ord. I kapitlet diskuterar vi därför dess mångtydiga innebörd i relation till bokens röda tråd: konvivialitet, att leva tillsammans. 

sted, utgiver, år, opplag, sider
Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2023
HSV kategori
Forskningsprogram
genusvetenskap; etnologi
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-201830 (URN)9789151108735 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2022-12-20 Laget: 2022-12-20 Sist oppdatert: 2024-07-02bibliografisk kontrollert
Bäckström Olofsson, H. & Mery Karlsson, M. (2022). Aktivisten i välfärdssamhället: bortom röst eller service. In: Anna Olovsdotter Lööv; Lovise Haj Brade; Angelika Sjöstedt (Ed.), Aktivism: en antologi om arbete för social och politisk förändring (pp. 40-54). Östersund/Sundsvall: Mittuniversitetet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Aktivisten i välfärdssamhället: bortom röst eller service
2022 (svensk)Inngår i: Aktivism: en antologi om arbete för social och politisk förändring / [ed] Anna Olovsdotter Lööv; Lovise Haj Brade; Angelika Sjöstedt, Östersund/Sundsvall: Mittuniversitetet , 2022, s. 40-54Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Östersund/Sundsvall: Mittuniversitetet, 2022
Serie
Forum för genusvetenskap på Mittuniversitetet, Working papers ; 16
Emneord
aktivism, ideellt arbete, funktionsrätt, sexuella rättigheter, utsatta eu-medborgare
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-198961 (URN)9789189341531 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2022-08-29 Laget: 2022-08-29 Sist oppdatert: 2024-07-02bibliografisk kontrollert
Mery Karlsson, M. & Bäckström Olofsson, H. (2022). Parallellsamhällets möjligheter. In: Niklas Altermark; Magnus Dahlstedt (Ed.), Bortom systemskiftet: mot en ny gemenskap (pp. 448-469). Stockholm: Verbal
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Parallellsamhällets möjligheter
2022 (svensk)Inngår i: Bortom systemskiftet: mot en ny gemenskap / [ed] Niklas Altermark; Magnus Dahlstedt, Stockholm: Verbal , 2022, s. 448-469Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

En del av det systemskifte Sverige genomgått senaste decennierna har inneburit att mer ansvar för social trygghet flyttats från det offentliga till civilsamhället. En rad forskare har menat att civilsamhället därmed riskerar att bli en svagare politisk röst. I detta kapitel diskuterar vi med avstamp i den ideella organisationen Helamalmö hur civilsamhället genom att skapa social trygghet också kan bli en arena där nya politiska systemskiften grundläggs.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Stockholm: Verbal, 2022
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-195643 (URN)9789189155916 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2022-06-02 Laget: 2022-06-02 Sist oppdatert: 2024-07-02bibliografisk kontrollert
Bäckström, H. & Örestig, J. (2021). På gränsen till vänskap: ojämlikhetens betydelse i mötet mellan etablerade svenskar och nyanlända. Fronesis (70-71), 167-180
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>På gränsen till vänskap: ojämlikhetens betydelse i mötet mellan etablerade svenskar och nyanlända
2021 (svensk)Inngår i: Fronesis, ISSN 1404-2614, nr 70-71, s. 167-180Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig) Published
Abstract [sv]

Denna text bygger på intervjuer med aktiva i föreningen Vän i Umeå, en förening som skapar mötesplatser för nyanlända och etablerade svenskar. Med utgångspunkt i ett antal teoretiska perspektiv diskuterar vi möjligheterna till och svårigheterna med att utveckla vänskapsband när förutsättningarna mellan personerna är så ojämlika med avseende på språk, sociala kontaktnät, familje- och arbetslivssituation osv.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis, 2021
Emneord
Integration, Vänskapsprogram
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-182444 (URN)
Merknad

ISBN 9789198556834

Tilgjengelig fra: 2021-06-23 Laget: 2021-06-23 Sist oppdatert: 2024-07-02bibliografisk kontrollert
Bäckström Olofsson, H. (2021). Vänskap och gränser: introduktion till avsnittets texter. Fronesis (70-71), 122-126
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Vänskap och gränser: introduktion till avsnittets texter
2021 (svensk)Inngår i: Fronesis, ISSN 1404-2614, nr 70-71, s. 122-126Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
Malmö: Tidskriftsföreningen Fronesis, 2021
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-190790 (URN)
Merknad

ISBN 9789198556834

Tilgjengelig fra: 2021-12-28 Laget: 2021-12-28 Sist oppdatert: 2024-07-02bibliografisk kontrollert
Bäckström, H. (2020). Att hjälpa andra: gåvans, rättvisans och medkänslans aporier i frivilligarbete. (Doctoral dissertation). Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Att hjälpa andra: gåvans, rättvisans och medkänslans aporier i frivilligarbete
2020 (svensk)Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[en]
Helping others : the aporias of gift-giving, justice, and compassion in voluntary work
Abstract [en]

The thesis addresses the issue of social work in Swedish civil society, focusing on the ambition and practice of helping others as an existential as well as a social, political and cultural phenomenon. The aim is to study the ambiguities and aporetic conflicts that imbue helping activities and the desire to help others, using ethnographic as well as philosophical method. An interview study comprising of 12 volunteers and activists, all working with begging EU-citizens in Sweden, was carried out between 2015 and 2016. The interviews aimed to gather context specific experiences of helping others from a vulnerable group, especially concerning questions of power asymmetry and moral and political dilemmas. Subsequently, a reading of the participants’ narratives informed by Jacques Derrida’s deconstruction was performed. Following Derrida’s understanding of deconstruction as a bipartite process, focusing on genealogy and representation as well as the logico-formal paradoxes, aporias or ‘undecidables’, that characterise certain phenomena, two strands of research questions guided the analysis: Firstly, how do the participants understand and create meaning regarding their helping activities? And secondly, what seemingly impossible paradoxes, aporias, emerge in the constituting ideas and practices of helping, as they are expressed in the participants' narratives?

Resulting from this reading and a parallel literature study, three main areas of conflict were identified: altruistic gift-giving vs. reciprocity and exchange, objective and structural justice vs. personal relations and exceptions, and lastly, the meaning of empathy as well as the difficulty of representing the suffering of others. The main theoretical sources are Derrida, Emmanuel Levinas, Hélène Cixous and Jessica Benjamin, whose writings on economy, gifts, responsibility, desire and intersubjectivity respectively, are employed to understand and theoretically develop the participants' experiences.

Connecting the difficulty of doing a good deed to feminist ethical elaborations on care and justice, I conclusively argue for a deconstructive ethics of care, that takes the aporetic character of helping others into account, while not relinquishing the responsibility towards the other and the possibility of solidarity.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2020. s. 381
Emneord
civil society, critical social work, empathy, ethics of care, feminist ethics, gifts, gift-giving, moral perception, poststructuralist ethics, solidarity, street-begging, voluntary social work, civilsamhälle, kritiskt socialt arbete, empati, omsorgsetik, feministisk etik, gåvor, moralisk perception, poststrukturalistisk etik, solidaritet, tiggeri, frivilligt socialt arbete
HSV kategori
Forskningsprogram
genusvetenskap
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-170304 (URN)978-91-7879-004-3 (ISBN)978-91-7327-273-5 (ISBN)
Disputas
2020-05-29, Hörsal E, Humanisthuset, Umeå, 13:15 (svensk)
Opponent
Veileder
Tilgjengelig fra: 2020-05-08 Laget: 2020-04-30 Sist oppdatert: 2021-10-21bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2098-871X