Umeå University's logo

umu.sePublikasjoner
Endre søk
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternativa namn
Publikasjoner (10 av 12) Visa alla publikasjoner
Blom, B., Isaksson, C. & Nygren, L. (2020). Kuratorn: det sociala arbetets centrala aktör i skolan (1ed.). In: Cristine Isaksson, Björn Blom och Lennart Nygren (Ed.), Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar (pp. 19-26). Lund: Studentlitteratur AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Kuratorn: det sociala arbetets centrala aktör i skolan
2020 (svensk)Inngår i: Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar / [ed] Cristine Isaksson, Björn Blom och Lennart Nygren, Lund: Studentlitteratur AB, 2020, 1, s. 19-26Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur AB, 2020 Opplag: 1
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-174642 (URN)9789144109640 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2020-08-28 Laget: 2020-08-28 Sist oppdatert: 2021-06-15bibliografisk kontrollert
Isaksson, C. (2020). Socialt arbete i en politisk och pedagogisk kontext (1ed.). In: Cristine Isaksson, Björn Blom och Lennart Nygren (Ed.), Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar (pp. 41-53). Lund: Studentlitteratur AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Socialt arbete i en politisk och pedagogisk kontext
2020 (svensk)Inngår i: Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar / [ed] Cristine Isaksson, Björn Blom och Lennart Nygren, Lund: Studentlitteratur AB, 2020, 1, s. 41-53Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur AB, 2020 Opplag: 1
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-174645 (URN)9789144109640 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2020-08-28 Laget: 2020-08-28 Sist oppdatert: 2021-05-05bibliografisk kontrollert
Blom, B., Isaksson, C. & Nygren, L. (2020). Socialt arbete i skolan: utmaningar och utvecklingslinjer (1ed.). In: Cristine Isaksson, Björn Blom och Lennart Nygren (Ed.), Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar (pp. 241-256). Lund: Studentlitteratur AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Socialt arbete i skolan: utmaningar och utvecklingslinjer
2020 (svensk)Inngår i: Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar / [ed] Cristine Isaksson, Björn Blom och Lennart Nygren, Lund: Studentlitteratur AB, 2020, 1, s. 241-256Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur AB, 2020 Opplag: 1
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-174643 (URN)9789144109640 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2020-08-28 Laget: 2020-08-28 Sist oppdatert: 2021-05-05bibliografisk kontrollert
Isaksson, C., Blom, B. & Nygren, L. (Eds.). (2020). Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar
2020 (svensk)Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
Abstract [sv]

Socialt arbete utgör grunden för socionomens verksamhet i skolan – ett arbete som utförs i en perifer position i förhållande till skolorganisationens kärnverksamhet. Skolkuratorns professionsutövning och det sociala arbetets förutsättningar är därmed av stor vikt. I den här boken diskuteras och förmedlas kunskap om villkor, innehåll och utmaningar i den skolkurativa praktiken, vars grundläggande uppdrag är att företräda och bistå elever. I Socialt arbete i skolan ger yrkesverksamma praktiker och forskare grundläggande och fördjupande, konkreta och initierade beskrivningar av socialt arbete i skolan. Författarna beskriver historiskt hur arbetet har sett ut och med utgångspunkt i aktuell forskning diskuteras även hur framtidens uppdrag kan stärkas och utvecklas.

Boken riktar sig i första hand till studerande vid socionomprogram och andra professionsutbildningar inom det samhälls- och beteendevetenskapliga området. Författarna behandlar aspekter av socialt arbete i skolan som tidigare inte har publicerats i den här formen och boken kan därför läsas även av yrkesverksamma skolkuratorer och annan personal i människobehandlande organisationer. Den kan även vara intressant för beslutsfattare och forskare.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur AB, 2020. s. 262 Opplag: 1
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-174092 (URN)9789144109640 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2020-08-28 Laget: 2020-08-28 Sist oppdatert: 2021-05-05bibliografisk kontrollert
Isaksson, C. (2020). Teorier, metoder och legitimitet för socialt arbete i skolan (1ed.). In: Cristine Isaksson, Björn Blom och Lennart Nygren (Ed.), Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar (pp. 55-68). Lund: Studentlitteratur AB
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Teorier, metoder och legitimitet för socialt arbete i skolan
2020 (svensk)Inngår i: Socialt arbete i skolan: villkor, innehåll och utmaningar / [ed] Cristine Isaksson, Björn Blom och Lennart Nygren, Lund: Studentlitteratur AB, 2020, 1, s. 55-68Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
sted, utgiver, år, opplag, sider
Lund: Studentlitteratur AB, 2020 Opplag: 1
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-174647 (URN)9789144109640 (ISBN)
Tilgjengelig fra: 2020-08-28 Laget: 2020-08-28 Sist oppdatert: 2021-05-05bibliografisk kontrollert
Isaksson, C. & Larsson, A. (2017). Jurisdiction in school social workers’ and teachers’ work for pupils’ well-being. Education Inquiry, 8(3), 246-261
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Jurisdiction in school social workers’ and teachers’ work for pupils’ well-being
2017 (engelsk)Inngår i: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 8, nr 3, s. 246-261Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

This article describes how school social workers and teachers perceive their cooperation with each other with regard to pupils’ well-being in Swedish schools. A total of 23 qualitative interviews were conducted with a strategic sample of teachers and school social workers. The analysis of the interview data was based on Andrew Abbott’s theory of the system of professions, and the cooperation and boundary work of the two professional groups are discussed in terms of jurisdictional conflicts and “cultural machinery”. The analysis shows that on a general level both school social workers and teachers seem to agree about the need for school social work, but tensions and diverging views were uncovered when investigating the cultural machinery in their daily work. This study shows how both of these professional groups protect the boundaries of their own jurisdictions, but also how these boundaries are relaxed when social workers and teachers jointly try to solve everyday problems.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Routledge, 2017
Emneord
cultural machinery, school social work, workplace assimilation, pupil health care
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-118891 (URN)10.1080/20004508.2017.1318028 (DOI)2-s2.0-85057207836 (Scopus ID)
Tilgjengelig fra: 2016-04-06 Laget: 2016-04-06 Sist oppdatert: 2023-03-24bibliografisk kontrollert
Isaksson, C. & Sjöström, S. (2017). Looking for 'social work' in school social work. European Journal of Social Work, 20(2), 191-202
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Looking for 'social work' in school social work
2017 (engelsk)Inngår i: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 20, nr 2, s. 191-202Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [en]

School social workers can be seen as a professional group operating on the margin of an educational logic that dominates schools as institutions. This conditions what tasks they are assigned and what aspects of social work knowledge they will find relevant. On the other hand, the role as a sole professional and relative outsider in the organization provides a potential for school social workers to transcend established theories of social work practice. This article aims to investigate how social work theory is applied in school social work. Twelve semi-structured interviews with school social workers were analysed in terms of how they relate to four knowledge approaches derived from the literature: task-centred, systems theory, strengths and anti-oppressive. Contrary to claims within the sociology of professions that social work practice is formed largely by organizational context rather than a discipline-specific knowledge base, the interviewees seemed to lean on a robust professional foundation within social work theory. Interviewees strongly emphasised their role as working for the individual pupil and positioned themselves as somewhat in opposition to a somewhat oppressive school environment.

Abstract [sv]

Skolkuratorer är en professionell grupp som har en perifer position i förhållande till skolan, som domineras av en pedagogisk logik. Detta påverkar vilka specifika arbetsuppgifter och aspekter av socialt arbete som blir relevanta för den skolkurativa praktiken. Samtidigt erbjuds denna grupp av socialarbetare genom sin perifera roll möjligheter att överskrida och utveckla etablerade former och teorier för vad som utgör det sociala arbetets praktik. Syftet med artikeln är att undersöka hur teorier i socialt arbete tillämpas i den skolkurativa praktiken. Tolv semistrukturerade intervjuer med skolkuratorer analyserades med utgångspunkt i fyra centrala perspektiv inom socialt arbete: uppgiftscentrerat, systemteoretiskt, empowerment och antiförtryckande. I motsats till vad som framförts i professionssociologiska studier, där det hävdas att det sociala arbetets praktik formas av den organisatoriska kontexten snarare än av en disciplinspecifik kunskapsbas, föreföll intervjupersonerna i sin praktik primärt förhålla sig till en robust kunskapsbas hämtad från teoribildning i socialt arbete. Intervjupersonerna framhöll vidare hur deras arbete präglades av ett barnperspektiv, vilket gjorde att de i viss utsträckning positionerade sig i opposition till en skola som delvis uppfattades som förtryckande. Dock var de inte benägna att kritiskt reflektera över sin egen potentiella roll i denna förtryckande kontext.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Taylor & Francis, 2017
Emneord
social work, school social work, counselling, practice theory, knowledge use, Socialt arbete, skolkuratorer, skola, elevhälsoarbete, kunskapsanvändning, praktikteori, evidensbaserad praktik
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-118888 (URN)10.1080/13691457.2016.1188775 (DOI)000395162500005 ()2-s2.0-84976262179 (Scopus ID)
Merknad

Title in swedish: Skolkuratorers användande av teorier i socialt arbete

Tilgjengelig fra: 2016-04-06 Laget: 2016-04-06 Sist oppdatert: 2023-03-24bibliografisk kontrollert
Isaksson, C. (2016). Den kritiska gästen: en professionsstudie om skolkuratorer. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå universitet
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Den kritiska gästen: en professionsstudie om skolkuratorer
2016 (svensk)Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
Alternativ tittel[en]
The Critical Guest. School social wokers as professionals
Abstract [en]

The aim of this thesis is to examine the professional role of school social workers in Sweden from the perspective of profession theory, with particular focus on legitimacy, jurisdiction and discretion. The aim has been divided into four research questions, which are examined in four separate studies:

  1. How has the school social work profession emerged and developed?
  2. How do school social workers experience boundaries to their professional discretion?
  3. How are theories of social work practice applied in school social work?
  4. How do school social workers and teachers perceive their cooperation with regard to the wellbeing of pupils?

The general area of interest concerns professionals operating in organizations where they are the sole representatives of their profession. In addition, these professionals typically have a peripheral position in relation to the core professions in the organization.

The four different studies build on empirical material from qualitative interviews with school social workers and teachers, and also from policy and regulatory documents. The theoretical framework guiding the analysis draws on theories from the sociology of professions (Abbott, 1988) and about human service organizations (Hasenfeld, 1983, 2010).

A key finding is that school social worker has a specific technology based on well-established practice theories in social work, where a systems approach appears as the most prominent. Although, it was possible to discern such practice theories from the interviews, the school social workers did not explicitly give reference to them and generally struggled to describe their practice in a professional language.

A second key finding result is the lack of clarity with regards to the school social worker’s role. This is evidenced in regulatory documents, as well as among social workers themselves and teachers. In theory, this provides school social workers with a high degree of discretion. However, due to legitimacy problems they feel limited in performing their work unless they can rely on support from other sources such strong support from headmasters.

A third key finding is that the cooperation with teachers is all-important to school social workers. They spend a considerable proportion of their time working with teachers rather than pupils, not the least by providing informal consultations to teachers.  On a rhetoric level, teachers agree with social workers about the value and need of school social work. However, they tend to disagree about the role of school social work when they talk about concrete practice.

As an overall conclusion the school social worker appears as a critical guest, drawing on a professional foundation in social work theory that contributes uniquely to pupil health care. This distinguishes the school social workers’ role from other professionals in the school setting.

The findings in this thesis indicate the need for both education and research in the discipline of social work to start paying attention to social work in schools and other settings where social workers represents a minority occupation peripheral to the host organisation.

sted, utgiver, år, opplag, sider
Umeå: Umeå universitet, 2016. s. 83
Serie
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, ISSN 0283-300X ; 82
Serie
Umeå Studies in the Educational Sciences ; 8
Emneord
social work, school social work, legitimacy, jurisdiction, discretion, practice theory
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-118900 (URN)978-91-7601-341-0 (ISBN)
Disputas
2016-04-29, Hörsal C, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet, UMEÅ, 10:00 (svensk)
Opponent
Veileder
Tilgjengelig fra: 2016-04-08 Laget: 2016-04-06 Sist oppdatert: 2018-06-07bibliografisk kontrollert
Isaksson, C. (2014). Skolkuratorers handlingsutrymme: gränser, legitimitet och jurisdiktion. Socialvetenskaplig tidskrift, 21(1), 47-66
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Skolkuratorers handlingsutrymme: gränser, legitimitet och jurisdiktion
2014 (svensk)Inngår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, E-ISSN 2003-5624, Vol. 21, nr 1, s. 47-66Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
Abstract [sv]

Skolkuratorers handlingsutrymme förhandlas fram på en arena som domineras av utbildningsverksamhet och där skolkuratorn ofta ensam företräder sin yrkesgrupp och sitt uppdrag. Artikeln visar att skolkuratorernas uppdrag är vagt formulerat och hur handlingsutrymmet är beroende av både formella och informella resurser. 

Emneord
professioner, socialt arbete, samarbete
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-118887 (URN)
Tilgjengelig fra: 2016-04-06 Laget: 2016-04-06 Sist oppdatert: 2022-05-10bibliografisk kontrollert
Isaksson, C. & Larsson, A. (2012). Skolkuratorsyrkets framväxt och utveckling i Sverige. Socionomen, 32(6), 24-33
Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Skolkuratorsyrkets framväxt och utveckling i Sverige
2012 (svensk)Inngår i: Socionomen, ISSN 0283-1929, Vol. 32, nr 6, s. 24-33Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
sted, utgiver, år, opplag, sider
Akademikerförbundet SSR, 2012
HSV kategori
Identifikatorer
urn:nbn:se:umu:diva-67705 (URN)
Tilgjengelig fra: 2013-03-27 Laget: 2013-03-27 Sist oppdatert: 2018-06-08bibliografisk kontrollert
Organisasjoner
Identifikatorer
ORCID-id: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8474-5821