Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Borglund, Erik A. M.ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2575-3653
Alternative names
Publications (6 of 6) Show all publications
Vossers, J., Brännström, A., Borglund, E., Hansson, J. & Nieves, J. C. (2024). Human-aware planning for situational awareness in indoor police interventions. Paper presented at HHAI 2024, The third International Conference on Hybrid Human-Artificial Intelligence, Malmö, Sweden, June 10-14, 2024. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications
Open this publication in new window or tab >>Human-aware planning for situational awareness in indoor police interventions
Show others...
2024 (English)In: Frontiers in Artificial Intelligence and Applications, ISSN 0922-6389, E-ISSN 1879-8314Article in journal (Refereed) Accepted
Abstract [en]

Indoor interventions are among the most dangerous situations police officers have to deal with, mostly due to a lack of situational awareness. This work describes a planner that determines when to provide information, implemented in DLV$^K$. It is based on the General Tactical Explanation Model, used by Swedish police during tactical interventions. The planner is envisioned to be integrated in an augmented reality tool to enhance officers' situational awareness.

Keywords
situational awareness, human-aware planning, augmented reality
National Category
Computer Systems
Research subject
Computer Science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-224476 (URN)
Conference
HHAI 2024, The third International Conference on Hybrid Human-Artificial Intelligence, Malmö, Sweden, June 10-14, 2024
Available from: 2024-05-17 Created: 2024-05-17 Last updated: 2024-05-20
Hansson, J. & Borglund, E. A. M. (2024). Situation awareness in tactical police interventions. Journal of Police and Criminal Psychology
Open this publication in new window or tab >>Situation awareness in tactical police interventions
2024 (English)In: Journal of Police and Criminal Psychology, ISSN 0882-0783, E-ISSN 1936-6469Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

In extreme situations, the police have limited time to react when a threat or a situation arises suddenly. Situation awareness has been identified as a key factor for success in how tactical decisions are made. This helps the police to perform secure and legally correct interventions and decisions. We collected the primary data from 21 interviews with police officers, supplemented by literature and documents. We analyzed the relationship between tactical methods and situation awareness. The purpose of the article is to explore the relationship between police tactics and police officers’ work with situation awareness. Situation awareness has been studied through the lens of the Swedish police general tactical explanation model. We discuss how the general tactical explanation model provides the conditions for the police officers’ explanations to achieve situation awareness. We conclude that if the general tactical explanation model is applied during tactical interventions there are better possibilities to achieve situation awareness.

Keywords
Decision-making, Police, Situation awareness, Sweden, Tactical intervention
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
police science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-223555 (URN)10.1007/s11896-024-09677-8 (DOI)2-s2.0-85190648797 (Scopus ID)
Available from: 2024-04-19 Created: 2024-04-19 Last updated: 2024-05-06
Borglund, E. A. M. & Hansson, J. (2023). Active shooter events, a challenge. In: J. Radianti; I. Dokas; N. LaLone; D. Khazanchi (Ed.), Proceedings of the 20th International ISCRAM Conference: . Paper presented at 20th Global Information Systems for Crisis Response and Management Conference (ISCRAM 2023) Omaha, Nebraska, USA, May 28–31, 2023 (pp. 1051-1058). Information Systems for Crisis Response and Management, ISCRAM
Open this publication in new window or tab >>Active shooter events, a challenge
2023 (English)In: Proceedings of the 20th International ISCRAM Conference / [ed] J. Radianti; I. Dokas; N. LaLone; D. Khazanchi, Information Systems for Crisis Response and Management, ISCRAM , 2023, p. 1051-1058Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

An active shooter event is one of the most complicated situations a police officer could face. Today the standard procedure for an active shooter event is to enter the scene and try to prevent casualties. This involves taking great risks and puts the police officers in a situation they have not been trained for. This is a work in progress paper where the long-term goal is to develop modern technology that could increase the chance of saving lives and decrease the risk of being injured or killed during an active shooter event. Six active shooter event exercises taking place in Sweden have been studied using an ethnographic field study approach. Four themes have been identified where we argue that technology could enhance the police mission: A) Situational awareness; B) Decision making/prioritization; C) Localization of both sound and people; D) Decreasing time of intervention.

Place, publisher, year, edition, pages
Information Systems for Crisis Response and Management, ISCRAM, 2023
Series
Proceedings of the International ISCRAM Conference, ISSN 2411-3387
Keywords
Active shooter event, police tactics, police interventions, lifesaving
National Category
Social Sciences Interdisciplinary
Research subject
police science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-213189 (URN)2-s2.0-85171742459 (Scopus ID)9798218217495 (ISBN)
Conference
20th Global Information Systems for Crisis Response and Management Conference (ISCRAM 2023) Omaha, Nebraska, USA, May 28–31, 2023
Available from: 2023-08-22 Created: 2023-08-22 Last updated: 2023-09-29Bibliographically approved
Hansson, J. & Borglund, E. A. M. (2023). Polisiär konflikthantering: Ett integrerat taktiskt förhållningssätt för god arbetsmiljö. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Polisiär konflikthantering: Ett integrerat taktiskt förhållningssätt för god arbetsmiljö
2023 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Det behövs en ökad förståelse för det integrerade taktiska förhållningssättet och dess helhet som härstammar tillbaka till den Nationella bastaktikens ändamål, det vill säga ”ett rättesnöre för alla poliser i deras förhållningssätt till och bedömningar av person eller grupp han/hon kommunicerar med eller ingriper mot, fysisk omgivning, samt egna förmågor och begränsningar.” Syftet med denna rapport är att på ett vetenskapligt och strukturerat sätt undersöka om POLKON som koncept med hänsyn till integreringen av kunskapsområdena skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö för enskilda poliser. Empirin i denna rapport är 28 intervjuer (19 män, nio kvinnor) med poliser från samtliga polisregioner i Sverige. Intervjuerna genomfördes under hösten 2022. 

Resultaten visar att erfarenhet ses som en tillgång när det gäller att tillämpa det integrerade taktiska förhållningssättet. Enligt POLKON:s utbildningsmaterial ska individens förståelse, förhållningssätt och förmåga bidra till att i ett integrerat taktiskt förhållningssätt sträva efter kontroll i situationen, det vill säga tid och egen förmåga till adekvat åtgärd. Resultaten visar att POLKON som koncept tillämpas men att det finns variationer i såväl förståelsen som tillämpningen. Resultaten visar vidare att kommunikation är grunden i ingripande polisarbete men att det skiljer sig åt mellan olika poliser. Kopplingen mellan de olika kunskapsområdena, det vill säga taktik, mentalt och kommunikativt är dock inte helt uttalad. Resultaten visar att POLKON som koncept är anpassat till det praktiska arbetet som polis. Det finns inget i resultaten som indikerar att det integrerade taktiska förhållningssättet inte är anpassat efter det som poliserna ställs inför i sitt vardagliga arbete. Det finns snarare de som menar att de har allt de behöver för alla typer av ingripanden i sin förståelse av de grundläggande principerna. 

Resultaten från vår studie visar att det finns goda förutsättningar för att det integrerade taktiska förhållningssättet och POLKON som koncept kan bidra till att svensk polis gör rättssäkra och säkra ingripanden för polisen, den de ingriper mot samt eventuell tredje part. Vi har inte funnit något i resultaten som visar att de grundläggande teorierna och principerna för ingripanden brister även om det kräver ständig utveckling utifrån hur samhället och därmed polisarbetet förändras och utvecklas. 

Det finns internationell forskning som ger stöd åt flera av de nationellt fastställda metoderna och den grundläggande taktiska förklaringsmodellen. Utbildningsmaterialet är i behov av en revidering särskilt med tanke på att det finns ett förhållandevis omfattande stöd i internationell befintlig forskning för många av de metoder som finns nationellt fastställda. Resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning och slutsatser och rekommendationer redovisas i sin helhet i slutet av rapporten. 

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2023. p. 28
Series
Polisutbildningens skriftserie ; 15
Keywords
kommunikation, mental förberedelse, polis, polkon, taktik, utbildning
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
police science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-214212 (URN)978-91-8070-166-2 (ISBN)978-91-8070-167-9 (ISBN)
Available from: 2023-09-08 Created: 2023-09-08 Last updated: 2023-09-08Bibliographically approved
Borglund, E. A. M. & Hansson, J. (2022). Tactical police interventions: design challenges for situational awareness. In: Rob Grace; Hossein Baharmand (Ed.), ISCRAM 2022 conference proceedings: 19th international conference on information systems for crisis response and management. Paper presented at ISCRAM 2022, 19th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, Tarbes, France, May 22-25, 2022 (pp. 1037-1047). Information Systems for Crisis Response and Management, ISCRAM
Open this publication in new window or tab >>Tactical police interventions: design challenges for situational awareness
2022 (English)In: ISCRAM 2022 conference proceedings: 19th international conference on information systems for crisis response and management / [ed] Rob Grace; Hossein Baharmand, Information Systems for Crisis Response and Management, ISCRAM , 2022, p. 1037-1047Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Police officers’ situational awareness during tactical intervention can be crucial for how they act and whether they use the correct level of force in extreme situations. This paper presents preliminary findings in ongoing research focusing on police tactical interventions and situational awareness. Twenty-one police officers were interviewed, and a video sequence of a shorter car chase was used to set the scene in the interviews. The interviewed police officers described their tactical decisions applying the standardized tactical approach applied in the Swedish police. In the analysis, a focus on how situational awareness is gained and how situational awareness is affected by tactical decisions is presented. The study indicates that the situational awareness process begins before the actual intervention (pre-intervention phase). During the actual intervention, situational awareness is very complex. Technology supporting police officers’ cognition, as well as management and control of one or many risk areas, is identified.

Place, publisher, year, edition, pages
Information Systems for Crisis Response and Management, ISCRAM, 2022
Series
Proceedings of the International ISCRAM Conference, E-ISSN 2411-3387
Keywords
Police, Police tactics, Situational Awareness, Tactical Intervention
National Category
Information Systems, Social aspects
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-205176 (URN)2-s2.0-85171757947 (Scopus ID)978-82-8427-099-9 (ISBN)
Conference
ISCRAM 2022, 19th International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, Tarbes, France, May 22-25, 2022
Available from: 2023-02-27 Created: 2023-02-27 Last updated: 2023-11-01Bibliographically approved
Hansson, J., Borglund, E. & Ander, M. (2021). Polisiär konflikthantering: polisers kunskap, lärande och förmåga kopplat till det taktiska kunskapsområdet. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Polisiär konflikthantering: polisers kunskap, lärande och förmåga kopplat till det taktiska kunskapsområdet
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Antalet dödliga polisskjutningar har under de senaste tio åren ökat i Sverige jämfört med de två föregående tioårsperioderna. De senaste åren har ett antal uppmärksammade polisiära skjutningar resulterat i utredningar genomförda av Polismyndighetens tillsynsenhet. Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet har fått i uppdrag att utifrån ett vetenskapligt perspektiv undersöka de identifierade bristerna som Tillsynsenheten/Internrevisionen påtalat. 

Syftet med denna studie har varit att bättre förstå vad som påverkar polisers agerande och användning av metoder och tekniker från det taktiska kunskapsområdet för att hantera olika situationer. Under våren 2021 genomfördes 21 intervjuer med IGV-poliser i Västernorrland och Västerbotten. Resultatet visar att poliserna upplever att den utbildning som ges i POLKON är bra och att det innehåll som utbildningen har är anpassat efter aktuella utmaningar och satsningar som svensk polis gör. I studien finns inget som tyder på att utbildningarna i POLKON har brister utan den upplevs snarare som väldigt angelägen och viktig. Behov och önskemål om mer utbildning finns bland samtliga som intervjuats, men samtidigt är alla medvetna om att allt mer områden inom polisen kräver utbildning vars tid skall tas från kärnverksamheten. 

Poliserna i denna studie ger en samlad bild av att ha en bra grundläggande utbildningsnivå. Däremot uppvisar majoriteten en sämre förmåga att med termer från det taktiska kunskapsområdet diskutera och redovisa sitt taktiska uppträdande och sina taktiska ställningstaganden. Det integrerade taktiska förhållningssättet och det taktiska kunskapsområdet kan vara en central förutsättning till att möjlig-göra att svensk polis kan hantera nuvarande och framtida utmanande arbetsuppgifter bra. Det är tydligt att det är svårt att skapa kunskapsspridning mellan lokalpolisområdena och mellan polisområdena, och förmodligen ännu svårare mellan polisregionerna. Däremot finns det ett strukturerat insamlande av erfarenheter som sker på nationellt plan och som hanteras nationellt, men enskilda poliser har svårt att få ta del av denna kunskap. Det skulle vara möjligt att bygga en mer lärande organisation som leder till att polisen i enlighet med POLKON ska kunna agera rättssäkert och rationellt, och med hög säkerhet för alla inblandade parter. 

Slutsatser som går att dra från resultatet kring vad som påverkar polisers agerande och användning av metoder och tekniker från det taktiska kunskapsområdet för att hantera olika situationer redovisas i sin helhet i rapporten tillsammans med rekommendationer. När det gäller förståelse om vad som påverkar har vi avgränsat oss till undersökningens frågeställningar, medvetna om att det naturligtvis kan finnas andra faktorer som påverkar utöver de som undersökts i denna studie.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2021. p. 22
Series
Polisutbildningens skriftserie ; 13
Keywords
konflikthantering, kunskap, lärande, polis, reflektion, taktik
National Category
Social Sciences Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-189851 (URN)978-91-7855-709-7 (ISBN)978-91-7855-710-3 (ISBN)
Available from: 2021-11-23 Created: 2021-11-23 Last updated: 2022-03-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2575-3653

Search in DiVA

Show all publications