Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 36) Show all publications
Hudson, C., Sandberg, L. & Sundström, K. (2023). Integrating the immigrant the Swedish way? Understandings of citizenship and integration in Swedish local civic integration projects. Journal of Intercultural Studies, 44(4), 553-569
Open this publication in new window or tab >>Integrating the immigrant the Swedish way? Understandings of citizenship and integration in Swedish local civic integration projects
2023 (English)In: Journal of Intercultural Studies, ISSN 0725-6868, E-ISSN 1469-9540, Vol. 44, no 4, p. 553-569Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In Sweden, integration is a pressing issue particularly following the large influx of immigrants in 2015. Swedish municipalities play an important role in civic integration, with responsibility for newly arrived immigrants receiving a basic understanding of Swedish society, their rights and obligations. We analyse data from 204 applications granted funding 2016/2017 for projects improving the integration of refugees into society by co-operation between municipalities and other actors. Using thematic analysis, we identify two broad themes. One concerning the ‘what’ of integration–the Swedish values, norms and behaviours that immigrants are expected to learn in order to become ‘good’ Swedish citizens, and the other concerning the means or the ‘how’ of integration. However, although these projects are well-meaning, they may have normalizing and disciplining effects whereby the immigrant is constructed as subordinate, as the Other. Swedish gender-equality is heavily emphasized and we see how, in relation to this, the immigrant is constructed as unmodern, bound by tradition and unequal. Particularly immigrant women are produced as passive objects rather than active subjects, in need of special women’s activities and lacking as parents in comparison with the Swedish ideal.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2023
Keywords
Civic integration, gender-equality, organized encounter, Sweden, the ‘good’ parent
National Category
International Migration and Ethnic Relations
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-198601 (URN)10.1080/07256868.2022.2107624 (DOI)000836562500001 ()2-s2.0-85135436135 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2016-00989
Available from: 2022-09-08 Created: 2022-09-08 Last updated: 2023-09-04Bibliographically approved
Hudson, C., Giritli-Nygren, K., Jarnkvist, K., Sandberg, L. & Schmauch, U. (2022). Ruralt flyktingmottagande – En (ny) strategi för mindre kommuners överlevnad?. Umeå: Umeå Universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Open this publication in new window or tab >>Ruralt flyktingmottagande – En (ny) strategi för mindre kommuners överlevnad?
Show others...
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna rapport är att belysa förutsättningarna, utmaningarna och möjligheterna för flyktingmottagande och integrationsarbete på mindre orter, med särskilt fokus på glesbygdskommuner i norra Sverige. Tills nyligen har Sverige haft en relativt generös migrationspolitik och de svenska kommunerna har haft en nyckelroll i mottagandet och integrationen av flyktingar. Många små, glesbefolkade landsbygdskommuner har tagit emot en hög andel individer i förhållande till sin befolkningsstorlek. Flyktingmottagande har setts som en möjlighet att utveckla kommunen. Många av de små kommuner i norra Sverige som står inför en minskande befolkning har sett mottagandet som en möjlighet till sysselsättning, genererad av de uppgifter som en tillströmning av flyktingar innebär, men också som en grund för att utveckla den kommunala verksamheten. Kommunernas flyktingmottagande är dock beroende av politiken på nationell nivå och förändringar i denna politik som påverkar antalet flyktingar som kommunerna kan ta emot. När politikerna beslutar att strama åt flyktingpolitiken och stänga ned verksamheter som kommit att utgöra ett hopp inför framtiden, utvecklas en känsla av maktlöshet. Besluten om antal och kvoter fattas någon annanstans, och detta bidrar till en process där små glesbygdskommuner hamnar ännu längre bort från maktens centrum. Att ta emot flyktingar har för dessa kommuner, åtminstone inledningsvis, varit en strategi som gett hopp för framtiden, inte bara för de flyktingar som tas emot i dessa små samhällen, utan också för de små kommunerna själva. Den lilla orten blir således perifer genom att den marginaliseras i såväl politiska som ekonomiska processer och alltså inte (enbart) på grund av sin rumsliga position.

Rapporten är organiserad utifrån forskningsprojektets tre delstudier. Delstudierna baseras på olika material och besvarar olika frågor. Den första handlar om hur integration som fenomen beskrivs i ansökningar om projektmedel från Länsstyrelserna och vilka problem som kommunerna beskriver som särskilt centrala att adressera. Den andra delstudien fokuserar på de sätt på vilka flyktingmottagande framställs i lokala och regionala nyhetsmedier i Västerbotten och Västernorrland. Den tredje och sista delstudien fokuserar på erfarenheter och vardagliga arbetsvillkor för flyktingmottagare och integrationsarbetare i två mindre orter. I en sammantagen analys av resultatet från de tre delstudierna identifieras fyra mer övergripande berättelser varigenom flyktingmottagande i glesbygd skildras 1) engagemang och frustration, 2) förutsättningarna för mottagandet och organiseringens betydelse, 3) integration och svenskhet och 4) periferiseringsprocesser.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå Universitet, Statsvetenskapliga institutionen, 2022. p. 45
Series
Umeå Working Papers in Political Science, ISSN 1654-238X ; 2022:1
Keywords
Flyktingmottagande, kommuner, rural, överlevnadsstrategi
National Category
Political Science
Research subject
political science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-192441 (URN)978-91-7855-742-4 (ISBN)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2016–00989
Available from: 2022-02-11 Created: 2022-02-11 Last updated: 2022-02-15Bibliographically approved
Hudson, C., Giritli-Nygren, K., Lidén, G. & Sandberg, L. (2021). Between Central Control and Local Autonomy: The Changing Role of Swedish Municipalities in the Implementation of Migration Policies (1ed.). In: Jochen Franzke & José M. Ruano de la Fuente (Ed.), Local Integration of Migrants Policy: European Experiences and Challenges (pp. 11-34). Cham: Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>Between Central Control and Local Autonomy: The Changing Role of Swedish Municipalities in the Implementation of Migration Policies
2021 (English)In: Local Integration of Migrants Policy: European Experiences and Challenges / [ed] Jochen Franzke & José M. Ruano de la Fuente, Cham: Palgrave Macmillan, 2021, 1, p. 11-34Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Swedish migration policy has undergone dramatic changes and has moved from being one of the most generous policies to the minimum EU level. Traditionally refugee reception has been a policy area with a strong tradition of collaboration between national and local government with decentralized decision-making. The role of local government has, however, altered in the face of greater centralization and harder national government steering. This chapter provides a broad picture of Swedish local government’s responsibilities, the changing nature of the role it has played and is playing with regard to refugee reception and integration policies and the challenges it currently faces.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Palgrave Macmillan, 2021 Edition: 1
Series
Palgrave Studies in Sub-National Governance, ISSN 2523-8248, E-ISSN 2523-8256
Keywords
Migration policy, Municipality, Sweden, Refugee reception, Integration
National Category
Political Science
Research subject
political science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-177203 (URN)10.1007/978-3-030-50979-8_2 (DOI)2-s2.0-85166657206 (Scopus ID)978-3-030-50978-1 (ISBN)978-3-030-50979-8 (ISBN)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2016-00989
Available from: 2020-12-01 Created: 2020-12-01 Last updated: 2023-08-14Bibliographically approved
Hudson, C. & Sandberg, L. (2021). Contested hope for the future: Rural refugee reception as municipal survival?. Journal of Rural Studies, 82, 121-129
Open this publication in new window or tab >>Contested hope for the future: Rural refugee reception as municipal survival?
2021 (English)In: Journal of Rural Studies, ISSN 0743-0167, E-ISSN 1873-1392, Vol. 82, p. 121-129Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Rural communities in the inland areas of Northern Sweden have long suffered from a steady population declineas young people, particularly women, have moved to the growing urban areas for education/employment.However, in recent years, alongside strategies for survival relating to tourism/hospitality industry, refugeereception has emerged as a strategy for survival whereby these rural municipalities seek to staunch the downwardspiral of decline by accepting refugees in the hope that this will provide not only job opportunities but alsosupport for local services. Using thematic analysis, we focus on media representations of rural refugee receptionin small municipalities Northern Sweden and aim to contribute to an understanding of how spatial and socialrelations are reproduced through these representations; to understand in how ‘the rural’ is constructed in relationto power relations such as race and gender and how these interact with a more explicit spatial power dimension.We are interested in understanding rural refugee reception as a contested hope for the future – a strategy forsurvival. Our analysis shows that the media highlight the stories of how the municipalities set their hopes onrefugee reception to ‘save’ the place not only by bringing in new, younger inhabitants, but also employmentopportunities. However, it also shows that refugee reception may become merely a short-term, temporary solutionand not something that challenges or changes the more general migratory patterns in Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
Amsterdam: Elsevier, 2021
Keywords
Refugee reception, Rural, Place survival, Hope, Sweden
National Category
Human Geography Political Science
Research subject
Social and Economic Geography; political science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-178868 (URN)10.1016/j.jrurstud.2021.01.005 (DOI)000631781400002 ()2-s2.0-85099386775 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2016-00989
Available from: 2021-01-19 Created: 2021-01-19 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Brandén, J. & Sandberg, L. (2021). Governing safety through the politics of community?: A governmentality analysis of the practice of 'safety walks' in three Swedish cities. Space & Polity, 25(1), 1-19
Open this publication in new window or tab >>Governing safety through the politics of community?: A governmentality analysis of the practice of 'safety walks' in three Swedish cities
2021 (English)In: Space & Polity, ISSN 1356-2576, E-ISSN 1470-1235, Vol. 25, no 1, p. 1-19Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In Sweden, 'safety walks' are a well-established planning practice for improving safety. They involve citizens and local authorities evaluating public spaces in terms of safety. Building on observations, interviews and policy materials, this paper examines safety walks from a governmentality perspective. Our analysis shows that, through the governing techniques employed in the walks, safety problems are rendered technical, auditable and governable, while becoming disconnected from the social and political. Furthermore, the participatory rationale of the walks serves to produce self-governing communities, who are responsible for managing their own safety, while risking the reinforcement of boundaries of inclusion and exclusion within the imagined 'safe community'.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2021
Keywords
safety walks, safety audits, governmentality, planning, trygghetsvandring, trygghet, styrning, planering
National Category
Political Science Human Geography
Research subject
political science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-181180 (URN)10.1080/13562576.2021.1894916 (DOI)000657686300001 ()2-s2.0-85107240359 (Scopus ID)
Projects
Rädsla och trygghet i ord och handling
Funder
Marianne and Marcus Wallenberg Foundation, MMW 2012.0211
Note

Projekt "Rädsla och trygghet i ord och handling": https://www.umu.se/forskning/projekt/radsla-och-trygghet-i-ord-och-handling---att-overkomma-paradoxer-i-planering/

Available from: 2021-03-08 Created: 2021-03-08 Last updated: 2022-04-05Bibliographically approved
Sandberg, L. (2020). "City in Fear": Media Representations of Single Repeat Perpetrators and Gendered and Racialized Fear of Violence in Public Space. ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 19(2), 519-544
Open this publication in new window or tab >>"City in Fear": Media Representations of Single Repeat Perpetrators and Gendered and Racialized Fear of Violence in Public Space
2020 (English)In: ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, E-ISSN 1492-9732, Vol. 19, no 2, p. 519-544Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In Sweden, several cases of single repeat perpetrators in public spaces have raised public concern. These cases all represent situations in which one individual perpetrator affects a larger group of people in a specific time and place. By analysing journalistic reporting of four cities/towns described as "in fear" based on the acts of three separate serial rapists/sexual offenders and one shooter, I intersectionally examine responses and reactions to such specific threat to be able to contribute to a better understanding of how fear of violence affects urban geographical imaginations. These four cases in Sweden (The Haga Man, the Örebro Man, the Hagfors Man, and the Malmö Shooter) involve a consideration of how one specific individual influences narratives of fear and crime as a generalized pattern of gendered and racialized fear of violence in public space. The analysis revealed two different but interdependent stories, one based upon the concern to keep women "safe,"and the other dependent upon racist threats and hate crimes.

Place, publisher, year, edition, pages
ACME Geography Editorial Collective, 2020
Keywords
Fear, single repeat perpetrators, gendered violence, racist threats, public space, Sweden
National Category
Human Geography
Research subject
Social and Economic Geography
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-176240 (URN)
Funder
Marianne and Marcus Wallenberg Foundation, MMW 2012.0211
Available from: 2020-10-23 Created: 2020-10-23 Last updated: 2024-02-02Bibliographically approved
Rönnblom, M., Linander, I. & Sandberg, L. (2020). Inledning: (o)tryggt. In: Malin Rönnblom, Ida Linander & Linda Sandberg (Ed.), (O)tryggt?: texter om makt, plats och motstånd (pp. 6-19). Premiss förlag
Open this publication in new window or tab >>Inledning: (o)tryggt
2020 (Swedish)In: (O)tryggt?: texter om makt, plats och motstånd / [ed] Malin Rönnblom, Ida Linander & Linda Sandberg, Premiss förlag, 2020, p. 6-19Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Premiss förlag, 2020
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-183545 (URN)9789189077157 (ISBN)
Available from: 2021-05-25 Created: 2021-05-25 Last updated: 2022-05-19Bibliographically approved
Linander, I. & Sandberg, L. (2020). När nazisterna stjäl ens plats: om NMR:s hotfulla närvaro i Almedalen och Ludvika. In: Malin Rönnblom, Ida Linander, Linda Sandberg (Ed.), (O)tryggt?: Texter om makt, plats och motstånd (pp. 297-322). Stockholm: Premiss förlag
Open this publication in new window or tab >>När nazisterna stjäl ens plats: om NMR:s hotfulla närvaro i Almedalen och Ludvika
2020 (Swedish)In: (O)tryggt?: Texter om makt, plats och motstånd / [ed] Malin Rönnblom, Ida Linander, Linda Sandberg, Stockholm: Premiss förlag, 2020, p. 297-322Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Premiss förlag, 2020
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-179529 (URN)9789189077157 (ISBN)
Available from: 2021-02-03 Created: 2021-02-03 Last updated: 2022-05-19Bibliographically approved
Rönnblom, M., Linander, I. & Sandberg, L. (Eds.). (2020). (O)tryggt?: texter om makt, plats och motstånd. Premiss förlag
Open this publication in new window or tab >>(O)tryggt?: texter om makt, plats och motstånd
2020 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Premiss förlag, 2020. p. 345
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-183544 (URN)9789189077157 (ISBN)
Available from: 2021-05-25 Created: 2021-05-25 Last updated: 2022-05-19Bibliographically approved
Brandén, J., Olsson, J. & Sandberg, L. (2020). Patrullering för trygghet: vakter, nattvandrare och medborgargarden. In: Malin Rönnblom, Ida Linander & Linda Sandberg (Ed.), (O)tryggt?: Texter om makt, plats och motstånd (pp. 75-98). Premiss förlag
Open this publication in new window or tab >>Patrullering för trygghet: vakter, nattvandrare och medborgargarden
2020 (Swedish)In: (O)tryggt?: Texter om makt, plats och motstånd / [ed] Malin Rönnblom, Ida Linander & Linda Sandberg, Premiss förlag, 2020, p. 75-98Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Under de senaste åren har frågor om trygghet tagit allt mer plats i det offentliga samtalet. Det kan handla om att otryggheten breder ut sig, att den måste bekämpas och att vi måste kunna vara trygga på gator och torg. Vissa grupper pekas ut som mer otrygga medan andra blir de som står för otryggheten. Vid en närmare granskning blir det dock tydligt att trygghet är mer komplicerat än så. Att det som är tryggt för vissa kan vara otryggt för andra. Att talet om trygghet kan betyda både hårdare straff och en längtan efter ett eget hem. Denna bok består av två delar som tillsammans tar sig an (o)trygghet från olika perspektiv samhälleliga föreställningar, politiska förändringar och ambitioner att arbeta för förändring. Bokens författare har sin hemvist i olika akademiska discipliner etnologi, folkhälsovetenskap, genusvetenskap, konstvetenskap, kulturgeografi, socialt arbete, statsvetenskap och urbana studier och ger därmed en mångfacetterad bild av vad (o)trygghet betyder i dagens Sverige. 

I kapitlet "Patrullering för trygghet - vakter, nattvandrare och medborgargarden" undersöks mediebeskrivningar och offentliga policydokument kopplat till tre olika former av patrullering för trygghet: privata trygghetsvakters patrullering i kommunal regi, ideella aktörers nattvandring samt högernationalistiska medborgargardens patrullering. Analysen utgår ifrån en förståelse av patrullering som ett görande, en praktik, som bidrar till att forma betydelsen av såväl trygghet som otrygghet. Syftet är att belysa frågor om vems trygghet som ska upprättas eller bevaras, hur detta ska göras, samt vad eller vilka som anses vara orsaker till otrygghet. 

Place, publisher, year, edition, pages
Premiss förlag, 2020
Keywords
trygghet, otrygghet, patrullering, ordningsvakter, nattvandring, medborgargarden
National Category
Gender Studies
Research subject
gender studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-179546 (URN)9789189077157 (ISBN)
Projects
Rädsla och trygghet i ord och handlinghttps://www.umu.se/forskning/projekt/radsla-och-trygghet-i-ord-och-handling---att-overkomma-paradoxer-i-planering/
Funder
Marianne and Marcus Wallenberg Foundation, MMW 2012.0211
Available from: 2021-02-03 Created: 2021-02-03 Last updated: 2021-05-25Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8531-3748

Search in DiVA

Show all publications