Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 18) Show all publications
Bohman, M. (2024). Ett tidigt försök att styra landsbygden genom föreningsorganisationer: [An early attempt to govern the countryside through associations and organizations]. Stiftelsens Scandia
Open this publication in new window or tab >>Ett tidigt försök att styra landsbygden genom föreningsorganisationer: [An early attempt to govern the countryside through associations and organizations]
2024 (Swedish)Other (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, pages
Stiftelsens Scandia, 2024
National Category
Other Social Sciences
Research subject
Economic History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-219946 (URN)
Note

Publicerad 2024-01-24.

Available from: 2024-01-24 Created: 2024-01-24 Last updated: 2024-01-25Bibliographically approved
Bohman, M. (2023). Medlemsorganisation mellan majestät och medborgare? Representation och makt genom hushållningssällskapen under det tidiga 1800-talets samhällsomvandling: Membership organization between majesty and citizens? Representation and power through agricultural societies during the early 19th-century societal transformation. Scandia, 89(2), 177-200
Open this publication in new window or tab >>Medlemsorganisation mellan majestät och medborgare? Representation och makt genom hushållningssällskapen under det tidiga 1800-talets samhällsomvandling: Membership organization between majesty and citizens? Representation and power through agricultural societies during the early 19th-century societal transformation
2023 (Swedish)In: Scandia, ISSN 0036-5483, Vol. 89, no 2, p. 177-200Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Den här texten riktar fokus mot första hälften av det formativa 1800-talet då en äldre maktordning utmanades genom krav på decentralisering och breddat inflytande. I samband med det tillkom flera nya organisationer i gränslandet mellan offentligt och privat, och här studeras hushållningssällskapen som ett utmärkande exempel. Hushållningssällskapen betraktas i ett nytt ljus genom att betona deras funktion som ett medel för interaktiv styrning. Medlemssamansättningen analyseras för att utröna vilka socialgruppers makt och inflytande hushållningssällskapen utövade, och huruvida det skedde förändringar i tid och varierade mellan olika delar av landet. Genom resultaten framträder en bild av en organisation som kunde fylla en viktig funktion under en period av snabb samhällsomvandling då centrala ämbetsverk, kommunalt självstyre och landsting ännu saknades eller var i vardande. Medlemssammansättningen visar att en elitär karaktär bestod men att den ingalunda var oföränderlig. Gamla eliter såsom adel och prästerskap ersattes nämligen av förmögna jordbrukare och personer som genom yrke och ämbete representerade en ny framväxande samhällsordnings eliter. Studien bidrar till vår förståelse av det turbulenta 1800-talets ekonomiska och politiska historia, då olika former för förvaltning och breddat inflytande prövades innan mer beständiga och för nutiden mer bekanta former etablerades. Studien belyser också betydelsen av organisationer i gränslandet mellan offentligt och privat, och vad som kan påverka deras förmåga till inflytande och att attrahera medlemmar över tid.

Abstract [en]

This article investigates the functioning of organizations in the grey zone between the private and public sectors during a period of rapid societal change. The focus is on the first half of the nineteenth century, a formative period in Swedish history when an old order was challenged by demands regarding decentralization and democratization. The establishment of new organizations may be linked to these demands, and this article investigates hushållningssällskapen as a characteristic example of these. The paramount aim of hushållningssällskapen was to promote agriculture, while they actually covered many aspects of social and economic life. Hushållningssällskapen constituted, and still constitute, a nationwide organization with strong regional and local roots. They were linked to the government but relied on membership and election procedures. Thus, a new arena emerged for interactions between actors interested in rural spaces and activities.

This article presents a new theoretical and empirical approach with the aim of filling a knowledge gap regarding the importance and functioning of hushållningssällskapen in the process of societal change. Drawing on research concerning rural governance, hushållningssällskapen may be considered an example of a governance arrangement. The membership composition is investigated in relation to the activities of the organization with regard to geographical differences and changes over time. Two regional branches of the organization are compared: Malmöhus county and Västerbotten county.

The results show that the composition of members and activities varied geographically and changed over time in tandem with regional economic characteristics and societal transformation. The representation of old elites such as the nobility and clergy decreased in favour of the relative elites of a new societal order, namely bureaucrats, professionals, and wealthy farmers. Furthermore, the vitality of hushållningssällskapen appears to have benefitted from strong ties to the county administrative board, especially when hushållningssällskapen provided opportunities for having an impact on the implementation of state policies. In summary, hushållningssällskapen could play an important role as a governance arrangement. They bridged a gap during a period when a modern bureaucracy and democratic institutions did not exist or were in the making.

Place, publisher, year, edition, pages
Lunds universitet, 2023
Keywords
agricultural history, rural organizations, governance, associational organizations, 19th-century Sweden, agrarhistoria, landsbygdsorganisationer, styrning, föreningsorganisationer, 1800-talets Sverige
National Category
Economic History
Research subject
Economic History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-213036 (URN)10.47868/scandia.v89i2.25792 (DOI)
Funder
The Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation, P20-0052
Available from: 2023-08-21 Created: 2023-08-21 Last updated: 2024-03-05Bibliographically approved
Forsberg, H. & Bohman, M. (2023). Relieving famine: Northern Sweden (Västerbotten) between state, market, and civil society during the 1860s. Scandinavian Economic History Review
Open this publication in new window or tab >>Relieving famine: Northern Sweden (Västerbotten) between state, market, and civil society during the 1860s
2023 (English)In: Scandinavian Economic History Review, ISSN 0358-5522, E-ISSN 1750-2837Article in journal (Refereed) Epub ahead of print
Abstract [en]

In 1867–1868 northern Sweden suffered from a famine that has not gained much scholarly interest. Here we study how this famine was relieved in Västerbotten county. We use unique regional and local administrative sources alongside other contemporary reports. Our results show that the relief quantities coming into Västerbotten county were significant, in proportion to the size of the population, the depth of the harvest failure, and in relation to historical state aid. In addition, we reveal the complex interplay between the state, market, and civil society that, at least on the county level, contributed to a seemingly efficient administration for alleviating the effects of harvest failure. However, our results point to bottlenecks in the administration of relief at the local municipal level, which call for further investigations.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2023
Keywords
Famine, relief, harvest failure, Northern Sweden, 1860s
National Category
Economic History
Research subject
History; Economic History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-216779 (URN)10.1080/03585522.2023.2279215 (DOI)2-s2.0-85177447527 (Scopus ID)
Funder
The Jan Wallander and Tom Hedelius Foundation, W20-0024
Available from: 2023-11-16 Created: 2023-11-16 Last updated: 2023-12-01
Bohman, M. (2022). Britt Liljewall, Wilhelms dagbok: Anteckningar om människor, djur och jord vid 1800­talets mitt (Skara: Västergötlands museum 2021). 249 s. [Review]. Historisk Tidskrift, 142(4), 660-662
Open this publication in new window or tab >>Britt Liljewall, Wilhelms dagbok: Anteckningar om människor, djur och jord vid 1800­talets mitt (Skara: Västergötlands museum 2021). 249 s.
2022 (Swedish)In: Historisk Tidskrift, ISSN 0345-469X, E-ISSN 2002-4827, Vol. 142, no 4, p. 660-662Article, book review (Other academic) Published
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-201572 (URN)2-s2.0-85184508567 (Scopus ID)
Available from: 2022-12-09 Created: 2022-12-09 Last updated: 2024-02-19Bibliographically approved
Olausson, I. & Bohman, M. (2021). Från småskaligt och närodlat till en global handel: Hundra år av tillväxt och omvandling för svensk trädgårdsproduktion. Historisk Tidsskrift, 141(2), 235-259
Open this publication in new window or tab >>Från småskaligt och närodlat till en global handel: Hundra år av tillväxt och omvandling för svensk trädgårdsproduktion
2021 (Swedish)In: Historisk Tidsskrift, ISSN 0018-263X, E-ISSN 1504-2944, Vol. 141, no 2, p. 235-259Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

I denna uppsats beskrivs och förklaras huvuddragen av svensk trädgårdsproduktions utveckling i relief mot den svenska ekonomins utveckling, från sent 1800-taloch fram till 1970-talet. I industrialiseringens kölvatten skedde en omvandling ochkraftig tillväxt som fortgått sedan dess. Grönsaker, frukt och bär med mera tillfredsställde nya smakpreferenser. Handeln med trädgårdsprodukter ökade, bådeinom landet och genom import, och en ökande konkurrens drev på förändringar ibranschen.

Abstract [en]

This essay investigates the long-term development of Swedish horticulture from the industrial revolution to the 1970s. It calls for future research in the history of horticulture and provides a supportive analytical framework for this. With reference to international research, it argues that the nutritional transition was shaped by consumer preferences and by demand and supply capacity.

The breakthrough for the Swedish horticultural industry in the late 19th century can be explained by an increased demand capacity caused by rising incomes and new consumption patterns. The shortcomings of domestic supply capacity soon became evident as imports increased rapidly from around 1900. Global competition has remained tough and has shaped domestic production ever since. The World Wars changed competition in favour of domestic producers, who were still unable to keep up with demand, however. The interwar period brought increased state regulations of agriculture, but horticultural production remained unregulated. The rapid expansion of global trade after the Second World War brought back intense competition, but also a successful transformation and improved efficiency supported by state aid. The recession and rising energy prices caused by the oil crises of the 1970s hit Swedish producers hard, especially greenhouse production. However, it also brought a new wave of improved efficiency of, for instance, energy and surface use. New innovations spread worldwide. Increased efficiency also meant that visual appearance and sturdiness took precedence over taste and scent in production. Negative reports concerning consequences of using pesticides appeared already in the late 1960s. But the integration of chemical fertilizers, pesticides and fossil fuels into rationalized production systems made change difficult.

Since the industrial revolution Swedish horticulture has been unable to satisfy an ever-growing demand. With the exception of disruptions caused by the World Wars, growing imports have put pressure on Swedish producers who have responded with innovations and improved efficiency. However, part of the explanation why Swedish producers have persevered despite global competition lies in consumer preferences. Consumers have continued to favour domestic production.

Place, publisher, year, edition, pages
Svenska Historiska Föreningen, 2021
Keywords
history of horticulture, horticulture, nutritional transition, fruit, vegetables, consumer preferences, consumption patterns
National Category
History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-183617 (URN)000670005000004 ()
Note

Alternative title: "From small-scale and locally grown to a global trade: A century of growth and transformation of Swedish horticulture"

Available from: 2021-05-26 Created: 2021-05-26 Last updated: 2021-09-20Bibliographically approved
Bohman, M. (2019). Spänningsfält i brytningstid: svensk agrarhistoria under 1950-talet. In: : . Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Spänningsfält i brytningstid: svensk agrarhistoria under 1950-talet
2019 (Swedish)Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2019. p. 4
Series
Occasional Papers in Economic History, ISSN 1653-7475 ; 21
National Category
Economic History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-165190 (URN)
Available from: 2019-11-13 Created: 2019-11-13 Last updated: 2019-11-14Bibliographically approved
Bohman, M. (2018). The road to modern forestry: dealing with deforestation in nineteenth-century southern Sweden. Agricultural History Review, 66(2), 199-214
Open this publication in new window or tab >>The road to modern forestry: dealing with deforestation in nineteenth-century southern Sweden
2018 (English)In: Agricultural History Review, ISSN 0002-1490, Vol. 66, no 2, p. 199-214Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Previous research has connected progressive deforestation in the seventeenth and eighteenth centuries with an increase in the demand for timber for building and wood for fuel and a failure to replant. This paper investigates a southern Swedish region during the nineteenth century, where a tendency to deforestation and a low standard of forestry had prevailed for a long time despite restrictions on felling and attempts to promote replanting. We show that a new type of agricultural organization – the Hushållningssällskapet – encouraged the replanting of woodland and the improvement of forestry practice. It supported the enforcement of State policy, but also protected the interests of farmers, not all of whom were persuaded that replanting woodland was a good use of their land. The paper provides new evidence for the state of forestry and the active role of agricultural organizations during a crucial period of agricultural transformation. 

Place, publisher, year, edition, pages
The British Agricultural History Society, 2018
National Category
Economic History
Research subject
Economic History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-154399 (URN)000454120700002 ()881253 (Local ID)881253 (Archive number)881253 (OAI)
Available from: 2018-12-17 Created: 2018-12-17 Last updated: 2019-02-15Bibliographically approved
Bohman, M. (2017). Conditional crisis?: Ecological challenges and conditions of growth during the agricultural revolution in southern Sweden, c. 1700–1900. Economic history review, 70(1), 171-186
Open this publication in new window or tab >>Conditional crisis?: Ecological challenges and conditions of growth during the agricultural revolution in southern Sweden, c. 1700–1900
2017 (English)In: Economic history review, ISSN 0013-0117, E-ISSN 1468-0289, Vol. 70, no 1, p. 171-186Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Was there an agro-ecological crisis in Europe which preceded and contributed to pushing forward the agricultural revolution? This article presents a new theoretical and empirical approach to this controversial perspective on agricultural transformation and relates to an ongoing debate on conditions of growth in pre-industrial societies. The results demonstrate that there were indeed indicators of a crisis, which grew stronger during the eighteenth century and culminated in the early nineteenth century. The crisis was, however, not general, but was rather restricted to areas that stand out due to poor natural conditions for agriculture. In other words, the crisis was conditional. Furthermore, the findings show that the crisis could push forward changes that were important for enabling agricultural transformation and growth. However, both the emergence and reversal of the crisis were connected to new opportunities opened up by market development. Enough differences were found between different types of regions to suggest that there were many development paths within the agricultural transformation process, and that they were not necessarily linear.

National Category
Economic History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-126089 (URN)10.1111/ehr.12335 (DOI)000393407900008 ()2-s2.0-84977070543 (Scopus ID)881253 (Local ID)881253 (Archive number)881253 (OAI)
Available from: 2016-09-28 Created: 2016-09-28 Last updated: 2023-03-24Bibliographically approved
Bohman, M. (2017). Deal with it!: The emergence and reversal of an agro-ecological crisis, Southern Sweden in the eighteenth and nineteenth centuries. Scandinavian Economic History Review, 65(2), 206-220
Open this publication in new window or tab >>Deal with it!: The emergence and reversal of an agro-ecological crisis, Southern Sweden in the eighteenth and nineteenth centuries
2017 (English)In: Scandinavian Economic History Review, ISSN 0358-5522, E-ISSN 1750-2837, Vol. 65, no 2, p. 206-220Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The European Early Modern period provides examples of stagnating and even declining production and energy consumption per capita, which can be interpreted as indicators of an emerging crisis. With a focus on agriculture sector, some have suggested that the crisis was ‘conditional’ – meaning that a crisis can only be observed in some cases. This article investigates one such case, a village in Southern Sweden during the eighteenth and nineteenth centuries, and investigates the mechanisms that mediate population growth to deteriorating living standards and environmental degradation. It provides new insights into the conditions of pre-industrial agriculture, particularly as regards the consequences of intensified demand pressure in ecologically fragile areas, and argues that human societies must be studied in tandem with their natural surroundings.

Keywords
agricultural history, environmental history, land-use history, natural resource history
National Category
Economic History
Research subject
Economic History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-134411 (URN)10.1080/03585522.2017.1286257 (DOI)2-s2.0-85013035908 (Scopus ID)881253 (Local ID)881253 (Archive number)881253 (OAI)
Available from: 2017-05-05 Created: 2017-05-05 Last updated: 2023-03-24Bibliographically approved
Bohman, M. (2016). A matter of geography?: Agricultural specialization in Southern Sweden (Scania) 1732-1864 (1ed.). In: Annie Antoine (Ed.), Agricultural Specialization and Rural Patterns of Development: (pp. 99-118). Turnhout: Brepols Publishers
Open this publication in new window or tab >>A matter of geography?: Agricultural specialization in Southern Sweden (Scania) 1732-1864
2016 (English)In: Agricultural Specialization and Rural Patterns of Development / [ed] Annie Antoine, Turnhout: Brepols Publishers , 2016, 1, p. 99-118Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Turnhout: Brepols Publishers, 2016 Edition: 1
Series
Rural History in Europe ; 12
National Category
Economic History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-99310 (URN)9782503532288 (ISBN)
Available from: 2015-02-06 Created: 2015-02-06 Last updated: 2018-06-07
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7545-6991

Search in DiVA

Show all publications