Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 69) Show all publications
Carson, D. B., Carson, D. A., Axelsson, P., Sköld, P. & Sköld, G. (2021). Disruptions and diversions: the demographic consequences of natural disasters in sparsely populated areas. In: Dávid Karácsonyi, Andrew Taylor & Deanne Bird (Ed.), The demography of disasters: impacts for population and place (pp. 81-99). Cham: Springer
Open this publication in new window or tab >>Disruptions and diversions: the demographic consequences of natural disasters in sparsely populated areas
Show others...
2021 (English)In: The demography of disasters: impacts for population and place / [ed] Dávid Karácsonyi, Andrew Taylor & Deanne Bird, Cham: Springer, 2021, p. 81-99Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

The Eight Ds model (Carson and Carson 2014) explains the unique characteristics of human and economic geography for sparsely populated areas (SPAs) as disconnected, discontinuous, diverse, detailed, dynamic, distant, dependent and delicate. According to the model, SPAs are subject to dramatic changes in demographic characteristics that result from both identifiable black swan events and less apparent tipping points in longer-term processes of demographic change (Carson et al. 2011). The conceptual foundations for this assertion are clear. Populations in SPAs can experience large and long-term impacts on the overall demographic structureas a result of decisions by a relatively small number of people. High levels of migration and mobility cause constant shifts in the demographic profile and prime SPAs to adapt to many different demographic states (Carson and Carson 2014). The Northern Territory of Australia, for example, experienced previously unseen waves of pre-retirement aged migrants in the past decade or so (Martel et al. 2013) as evidence of detailed but important changes to past trends. However, while dramatic demographic changes are conceptually possible and occasionally observable, there have been few attempts to examine the conditions under which such changes are likely to occur or not to occur. This is an important question particularly in relation to black swan events such as natural disasters because effective disaster management policy and planning is at least partially dependent on understanding who is affected and in what ways (Bird et al. 2013). 

The purpose of this chapter, therefore, is to begin the process of identifying the conditions under which dramatic demographic responses to natural disasters in SPAs might occur. In the process, we introduce two new 'Ds' with which to describe the nature of demographic change. We propose that natural disasters such as cyclones, floods, earthquakes, bushfires, landslides, avalanches and crop failures present the potential to disrupt or to divert demographic development.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Springer, 2021
Keywords
Flood, Cyclone, Famine, Sparsely populated, Eight Ds
National Category
Social and Economic Geography History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-175304 (URN)10.1007/978-3-030-49920-4_5 (DOI)2-s2.0-85144145452 (Scopus ID)9783030499198 (ISBN)9783030499204 (ISBN)
Available from: 2020-09-24 Created: 2020-09-24 Last updated: 2023-10-25Bibliographically approved
Storm Mienna, C., Omma, L. & Axelsson, P. (2021). Fokus på hälsa och hälsoforskning i Sápmi: resultat från elva samiska fokusgrupper. Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Fokus på hälsa och hälsoforskning i Sápmi: resultat från elva samiska fokusgrupper
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En sammanfattning av rapporten finns på svenska, nord- och lulesamiska. En sydsamisk översättning utgår på grund av återbud med kort varsel där ingen ersättare kunnat hittas inom tidsfristen. 

Syfte: Fokusgruppstudiens syfte var att möjliggöra för samer att delta i öppna samtal om hälsotillstånd och hur levnadsvillkor och livsstil kan påverka hälsan och att låta denna kunskap berika utformningen av en enkät och en klinisk studie om hälsotillstånd som nästa steg av HALDI-studien.

Metod: Elva fokusgrupper med samiska deltagare geografiskt fördelade från södra delarna till norra delarna av Sápmi genomfördes under hösten 2018-våren 2019. Deltagarnas ålder sträcker sig från 23-77 år, med en medelålder på 53 år. Två över-gripande frågeområden avhandlades vid fokusgruppdiskussionerna; samisk hälsa och hälsoforskning med fokus på samernas hälsa. Samtalen ljudinspelades och transkriberades till text. Texterna analyserades av tre oberoende forskare med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Deltagarna beskriver en holistisk syn på hälsa, det vill säga att allt hänger samman. De lägger stor vikt vid upplevelser/tillstånd av andlighet, vistelsei naturen, fysisk aktivitet och harmoni för att uppnå en god hälsa. Andligheten kopplas inte samman med religion utan förknippas starkt med naturen. Det framkom att en kulturell norm ”ieš birget” kan påverka benägenheten att söka vård. Denna norm innebär en strävan efter att klara sig själv, att vara stark, inte visa sig svag och att inte belasta andra med problem. I fokusgruppdiskussionerna framkom även att det både är svårt och ovanligt att öppet prata om psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Detta kan på sikt påverka hälsan och benägenhet att söka vård negativt. Deltagarna har negativa erfarenheter av bristfällig kulturförståelse och okunskap om samiska livsvillkor i mötet med hälso- och sjukvården. Utsatthet i form av diskriminering, rasism och okunskap om samisk historia och samiska livsvillkor framkommer som vanligt förekommande och beskrevs vara en risk för ohälsa och ansågs ha en negativ inverkan på hälsotillståndet. Det uttrycktes skepsis och misstroende mot forskning generellt. Detta grundades på upplevelse av brist på delaktighet, bristfällig information och utebliven återkoppling av resultat men även på historiska erfarenheter kopplade till bland annat rasbiologi. Samtidigt påtalades att ökad kunskap avseende samernas hälsa behövs och därför ansåg deltagarna att det ändå var viktigt att delta i forskningsstudier. Vikten av att tydliggöra forskningens syfte och dess nytta betonades särskilt.

Slutsatser: Fokusgruppstudien har gett värdefulla bidrag om viktiga forskningsområden och hur kommande hälsostudier som involverar samisk befolkning bör utformas och genomföras. Det går att konstatera att inom samisk hälsoforskning i Sverige finns många områden som går att förbättra och tydlig-göra exempelvis kring etik, information, återkoppling, datahantering och utformning av studier 

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå universitet, 2021. p. 35
Series
Skrifter från Centrum för samisk forskning, ISSN 1651-5455 ; 29
Keywords
Samisk hälsa, fokusgruppstudie
National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Public health
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-188745 (URN)978-91-7855-662-5 (ISBN)
Projects
Haldi - hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, Sverige
Funder
Knut and Alice Wallenberg Foundation, 2017.0297
Available from: 2021-10-22 Created: 2021-10-22 Last updated: 2021-10-22Bibliographically approved
Storm Mienna, C. & Axelsson, P. (Eds.). (2021). Hälsa i Sápmi. Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift
Open this publication in new window or tab >>Hälsa i Sápmi
2021 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Forskningen rörande samisk hälsa har de senaste två decennierna ökat avsevärt och bit för bit börjat förbättra ett fragmentariskt kunskapsläge. Det kan också sägas om det internationella forskningsområdet urfolkshälsa (Indigenous Health), där samisk hälsoforskning ofta hämtar jämförelser och inspiration. Vi önskar med detta temanummer väcka intresse för den samiska befolkningens hälsa och sätta ljus på den pågående samiska hälsoforskningen. Temanummret innehåller sammanlagt fem peer-review granskade originalartiklar, två översiktsartiklar och tre recensioner. Välkomna till det första temanumret om samisk hälsoforskning!

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift, 2021
Series
Socialmedicinsk tidskrift, ISSN 0037-833X, E-ISSN 2000-4192 ; 5-6
Keywords
samisk hälsa
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-212903 (URN)
Available from: 2023-08-15 Created: 2023-08-15 Last updated: 2023-08-15Bibliographically approved
Axelsson, P. (2021). Några trender inom urfolkshälsoforskningen, anno 2018 (1ed.). In: Åsa Össbo & Patrik Lantto (Ed.), Psykisk hälsa och välmående på svensk sida av Sápmi: en antologi (pp. 7-15). Umeå: Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Några trender inom urfolkshälsoforskningen, anno 2018
2021 (Swedish)In: Psykisk hälsa och välmående på svensk sida av Sápmi: en antologi / [ed] Åsa Össbo & Patrik Lantto, Umeå: Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet , 2021, 1, p. 7-15Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Föreliggande kapitel belyser internationella trender inom urfolkshälsoforskningen under 2010-talet såsom historiskt trauma. De studier som gjorts med fokus på samisk hälsa har hittills inte involverat diskussioner om historiskt trauma nämnvärt utan framförallt studerat exempelvis psykisk hälsa mot bakgrund av ackulturationsteorier. 

Abstract [en]

The chapter discusses a few international trends in indigenous health research until 2018, such as historical trauma. Studies conducted on Sami wellbeing have yet to include discussions on historical trauma. Until now they have mainly been based on theories of acculturation.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Várdduo-Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, 2021 Edition: 1
Series
Skrifter från Centrum för samisk forskning, ISSN 1651-5455 ; 28
Keywords
indigenous health, historical trauma, urfolkshälsa, historiskt trauma, samisk hälsa
National Category
Cultural Studies Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public health; Social Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-189337 (URN)9789178555291 (ISBN)
Funder
Knut and Alice Wallenberg Foundation, 2017.0297
Available from: 2021-11-09 Created: 2021-11-09 Last updated: 2022-01-19Bibliographically approved
Storm Mienna, C. & Axelsson, P. (2021). Samisk hälsoforskning - framsteg och utmaningar. Socialmedicinsk Tidskrift, 98(5-6), 751-757
Open this publication in new window or tab >>Samisk hälsoforskning - framsteg och utmaningar
2021 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 98, no 5-6, p. 751-757Article, review/survey (Other academic) Published
Abstract [sv]

Forskningen rörande samisk hälsa har de senaste två decennierna ökat avsevärt och bit för bit börjat förbättra ett fragmentariskt kunskapsläge. Det kan också sägas om det internationella forskningsområdet urfolkshälsa (Indigenous Health), där samisk hälsoforskning ofta hämtar jämförelser och inspiration. Vi önskar med detta temanummer väcka intresse för den samiska befolkningens hälsa och sätta ljus på den pågående samiska hälsoforskningen. Temanumret innehåller sammanlagt fem peer-review granskade originalartiklar, två översiktsartiklar och tre recensioner. Välkomna till det första temanumret om samisk hälsoforskning!

Place, publisher, year, edition, pages
Socialmedicinsk tidskrift, 2021
Keywords
samisk hälsa, urfolkshälsa
National Category
Medical and Health Sciences Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public health; Social Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-190187 (URN)
Funder
Wallenberg Foundations, 2018-0100
Note

Tema: Hälsa i Sápmi

Available from: 2021-12-08 Created: 2021-12-08 Last updated: 2021-12-09Bibliographically approved
Axelsson, P. & Storm Mienna, C. (2021). The challenge of Indigenous data in Sweden. In: Maggie Walter, Tahu Kukutai, Stephanie Russo Carroll, Desi Rodriguez-Lonebear (Ed.), Indigenous Data Sovereignty and Policy: (pp. 99-111). New York & Abingdon: Routledge
Open this publication in new window or tab >>The challenge of Indigenous data in Sweden
2021 (English)In: Indigenous Data Sovereignty and Policy / [ed] Maggie Walter, Tahu Kukutai, Stephanie Russo Carroll, Desi Rodriguez-Lonebear, New York & Abingdon: Routledge, 2021, p. 99-111Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Indigenous Data Sovereignty is increasingly discussed in CANZUS countries but not as much in the Nordic countries, mostly due to Nordic prohibitions of the collection of ethnicity data. This chapter reports the first study on how the Sami people in Sweden perceive Indigenous control and ownership of Sami health research data. Results show that data and data management are important with preference for Sami authorities, preferably the Sami Parliament to take responsibility of data. However, doubts were expressed on the capacity of the Sami Parliament to undertake a data repository role. The study also shows that the legacy of the Nazi regime, of racial biology and of colonization is still present in discussions on Indigenous data and adds to the lack of trust between the Sami and the Swedish nation state.

Place, publisher, year, edition, pages
New York & Abingdon: Routledge, 2021
Series
Routledge Studies in Indigenous Peoples and Policy
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-176614 (URN)10.4324/9780429273957-7 (DOI)978-0-367-22236-9 (ISBN)978-0-429-27395-7 (ISBN)
Available from: 2020-11-10 Created: 2020-11-10 Last updated: 2021-04-15Bibliographically approved
Axelsson, P., Sköld, P. & Röver, C. (2019). Ethnic identity and resource rights in Sweden. In: E. Carina H. Keskitalo (Ed.), The politics of Arctic resources: change and continuity in the "Old North" of Northern Europe (pp. 119-139). London: Routledge
Open this publication in new window or tab >>Ethnic identity and resource rights in Sweden
2019 (English)In: The politics of Arctic resources: change and continuity in the "Old North" of Northern Europe / [ed] E. Carina H. Keskitalo, London: Routledge, 2019, p. 119-139Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Chapter 7 differs from the previous chapters, focusing on Sami issues as both an area of policy and as having implications for the reindeer husbandry sector (in Sweden pre-eminently and by regulation Sami-based). The chapter illustrates how changes from early Swedish policy respecting Sami rights shifted with external influences (or discourse) that aimed to separate the indigenous population from others. Concurrent policy changes since then have placed large groups outside the defined Sami group at each point in time, made the Sami out to be a more unitary and profession-based (reindeer husbandry) group than they actually are, and even prohibited the general population from taking part in reindeer herding (although this prohibition continues to be disregarded in some places to this day). Thereby, the chapter illustrates how present conflicts can be seen as resulting from policy legacies instituted based on assumptions made in the 1800s.

Place, publisher, year, edition, pages
London: Routledge, 2019
Series
Transforming environmental politics and policy
National Category
History
Research subject
History
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-160229 (URN)10.4324/9781315174969-7 (DOI)9781138040601 (ISBN)9781351705349 (ISBN)
Projects
Knut och Alice Wallenberg MAW 2012.0222
Funder
Mistra - The Swedish Foundation for Strategic Environmental Research
Available from: 2019-06-15 Created: 2019-06-15 Last updated: 2021-06-10Bibliographically approved
Axelsson, P. & Storm Mienna, C. (2019). Health and physical wellbeing of the Sámi people. In: Christopher Fleming and Matthew Manning (Ed.), Routledge handbook of indigenous wellbeing: (pp. 13-22). Routledge
Open this publication in new window or tab >>Health and physical wellbeing of the Sámi people
2019 (English)In: Routledge handbook of indigenous wellbeing / [ed] Christopher Fleming and Matthew Manning, Routledge, 2019, p. 13-22Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This chapter describes the health and physical wellbeing of the Sámi people living in Norway, Sweden, Finland and on the Kola Peninsula in Russia. Drawing on a review of the literature, we note that cancer and cardiovascular diseases are examples of conditions that, hitherto, have been thoroughly studied in the Sámi population in relation to physical wellbeing. Generally, studies conclude that the health and living conditions of the Sámi people are good and close to the level of the non-Indigenous benchmark population. However, it is also obvious that knowledge of the Sámi health situation differs between countries, partly due to national laws and policies that circumscribe opportunities to conduct relevant research involving Sámi communities. To understand the current wellbeing of the Sámi people, it is crucial to understand the effects of colonization. As such, this chapter provides a historical background to the present situation. Finally, the chapter aims to identify future challenges that may affect the wellbeing of the Sámi people of northern Europe.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
National Category
Health Sciences Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158396 (URN)9781351051262 (ISBN)9781138909175 (ISBN)
Available from: 2019-04-26 Created: 2019-04-26 Last updated: 2024-07-02Bibliographically approved
Raine, S. C., Kukutai, T., Walter, M., Figueroa-Rodrigues, O. L., Walker, J. & Axelsson, P. (2019). Indigenous data sovereignty. In: Davies, T., Walker, S., Rubinstein, M., & Perini, F. (Ed.), The State of Open Data: Histories and Horizons (pp. 300-319). Cape Town: African Minds
Open this publication in new window or tab >>Indigenous data sovereignty
Show others...
2019 (English)In: The State of Open Data: Histories and Horizons / [ed] Davies, T., Walker, S., Rubinstein, M., & Perini, F., Cape Town: African Minds, 2019, p. 300-319Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Cape Town: African Minds, 2019
National Category
Other Humanities Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-160232 (URN)10.5281/zenodo.2677801 (DOI)978-1-928331-95-7 (ISBN)
Note

Section 2: Issues in Open Data

Available from: 2019-06-15 Created: 2019-06-15 Last updated: 2021-08-09Bibliographically approved
Storm Mienna, C. & Axelsson, P. (2019). Somatic health in the Indigenous Sami population - a systematic review. International Journal of Circumpolar Health, 78(1), Article ID 1638195.
Open this publication in new window or tab >>Somatic health in the Indigenous Sami population - a systematic review
2019 (English)In: International Journal of Circumpolar Health, ISSN 1239-9736, E-ISSN 2242-3982, Vol. 78, no 1, article id 1638195Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The objective of this systematic review was to survey the current scientific knowledge regarding the state of somatic health among situation of the Indigenous Sami people in Norway, Finland, Sweden and the Kola Peninsula in Russia; and assess the quality of the identified studies. A systematic search in the databases Pubmed, EBSCOhost (AMED, Medline, Cinahl) and Svemed was conducted from January 2000, through December 2017. This systematic search identified 399 articles. After screening abstracts, 93 articles were reviewed in full text, 32 of which met the inclusion criteria. The scientific quality of the evidence was rated according to the Newcastle–Ottawa scale. Based on the studies with moderate to high scientific quality, there is evidence for stating that the majority of the Sami included in this review experience good health. Mortality and life expectancy are similar, with only minor differences, to those of a non-Sami population. The cancer risk rate among Sami was lower than that of the general population of Norway, Sweden and Finland. Self-reported myocardial infarction prevalence was similar between Sami and non-Sami, but Angina pectoris was more prevalent among Sami. In Sweden, cardiovascular disease rates were similar between Sami and non-Sami. Musculoskeletal pain symptoms are common among the Sami population, as are obesity and overweight. To conclude, there are knowledge gaps in regard to the somatic health situation of the Indigenous Sami in the circumpolar area, especially in Russia, Finland and Sweden; as current knowledge is mainly based on publications from the SAMINOR study in Norway. No study obtained the highest quality score, suggesting a need to implement longitudinal prospective studies.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2019
Keywords
Indigenous, Sami, health, systematic review, Newcastle-Ottawa scale
National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Epidemiology; Public health; Population studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-161416 (URN)10.1080/22423982.2019.1638195 (DOI)000473525200001 ()3126224131262241 (PubMedID)2-s2.0-85068237716 (Scopus ID)
Funder
Wallenberg Foundations, 2012.0222
Available from: 2019-07-06 Created: 2019-07-06 Last updated: 2023-03-24Bibliographically approved
Projects
Encoding and Linking Swedish Censuses (SweCens) [2010-05921_VR]; Umeå UniversityIndigenous Health in Transition - a Longitudinal Study of Colonization, State and the Health of Indigenous Peoples in Sweden, Australia and New Zealand, 1850-2000. [2012-05490_VR]; Umeå University
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-3880-2135

Search in DiVA

Show all publications