Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 57) Show all publications
Lindholm, J., Derlén, M. & Naurin, D. (2022). The Ideal Justice: Who Are Selected to Serve and What Does It Say about Swedish High Courts?. Tidsskrift for rettsvitenskap, 135(4), 397-431
Open this publication in new window or tab >>The Ideal Justice: Who Are Selected to Serve and What Does It Say about Swedish High Courts?
2022 (English)In: Tidsskrift for rettsvitenskap, ISSN 0040-7143, E-ISSN 1504-3096, Vol. 135, no 4, p. 397-431Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The Swedish Supreme Court (‘Högsta domstolen’) has existed since 1789 and in 1909 it was joined by the Supreme Administrative Court (‘Högsta förvaltningsdomstolen’). The function and role of the high courts in Swedish society have indisputably varied over time, but the nature and extent of those shifts are underexplored. The paper seeks to describe the high courts’ role over time by studying the professional back- ground of appointed Justices. We argue that the background of those who are selected to serve reflect the prevailing understanding of the proper functioning of the high courts. To achieve this, we cluster all 453 Swedish Justices (1789–2021) based on professional background into six types and study their distribution over time, as well as measure pro- fessional diversity. We conclude that the high courts have become more diverse over time: the general mix of backgrounds on the courts have increased and all Justices tend to have a greater range of experiences. Furthermore, the changes in professional background of the Justices indicate greater importance being placed on high-level, technical legal reasoning rather than practical experience of deciding cases. Finally, and perhaps somewhat counterintuitively, the changes in background also indicate a more deferential attitude to the political institutions.

Place, publisher, year, edition, pages
Universitetsforlaget, 2022
Keywords
Swedish Supreme Court, Swedish Supreme Administrative Court, judi- cial appointments, professional background, sequence analysis, judicial diversity, judicial independence
National Category
Law (excluding Law and Society) Law and Society Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
Law; political science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-200054 (URN)10.18261/tfr.135.4.1 (DOI)
Funder
Swedish Research Council, 2018-01383
Available from: 2022-10-06 Created: 2022-10-06 Last updated: 2022-10-07Bibliographically approved
Derlén, M., Ingmanson, S. & Lindholm, J. (2021). Grundläggande EU-rätt (2ed.). Stockholm: Liber
Open this publication in new window or tab >>Grundläggande EU-rätt
2021 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

Grundläggande EU-rätt är en introduktionsbok till EU-rätten och förklarar EU:s rättsordning ur tre perspektiv: konstitutionellt, institutionellt och materielrättsligt. På ett tydligt och pedagogiskt sätt beskrivs EU-rättens innehåll, logik och systematik. Såväl individuella rättsregler som de institutioner som utvecklar och verkställer dessa regler behandlas.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Liber, 2021. p. 143 Edition: 2
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
european law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-180583 (URN)9789147141043 (ISBN)
Available from: 2021-02-19 Created: 2021-02-19 Last updated: 2021-02-19Bibliographically approved
Derlén, M. (2021). The Importance of the "Majority Meaning" in the Interpretation of Multilingual EU Law: Never? Well, Hardly Ever!. International Journal of Law, Language and Discourse, 9(1), 11-40
Open this publication in new window or tab >>The Importance of the "Majority Meaning" in the Interpretation of Multilingual EU Law: Never? Well, Hardly Ever!
2021 (English)In: International Journal of Law, Language and Discourse, ISSN 1839-8308, Vol. 9, no 1, p. 11-40Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The existence of 24 official languages in the European Union creates unique challenges, not least in situations when a divergence of wording between the language versions is discovered. One way to resolve such a divergence is to give priority to the meaning indicated by the majority of language versions, the so-called “majority meaning”. This approach is thoroughly rejected by leading scholars and Advocates General at the Court of Justice. However, other scholars demonstrate a clear tendency of the Court of Justice to favour the interpretation indicated by the majority of language versions. The author attempts to resolve this contradiction by advancing a new, pluralistic understanding of the “majority meaning”, breaking it down into different forms with examples of their application by the Court of Justice. Furthermore, the fixed expressions used by the Court of Justice in the context of multilingual interpretation are analysed to understand the underlying values supporting the use of the “majority meaning”. It is demonstrated that the need for a uniform interpretation and application of EU law, as well as the importance of legislative intent, support adopting the meaning indicated by the majority of language versions. Consequently, the “majority meaning” cannot be so easily rejected.

Keywords
EU multilingualism, multilingual interpretation, majority meaning, uniformity, legislative intent
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
european law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-185633 (URN)
Available from: 2021-07-01 Created: 2021-07-01 Last updated: 2021-07-01Bibliographically approved
Derlén, M., Leidö, J. & Lindholm, J. (2020). Att bli jurist: råd för att lyckas och trivas på juristutbildningen. In: Mattias Derlén, Lena Landström, Nina Nilsson Rådeström (Ed.), Vänbok till Ulf Israelsson: (pp. 25-41). Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Att bli jurist: råd för att lyckas och trivas på juristutbildningen
2020 (Swedish)In: Vänbok till Ulf Israelsson / [ed] Mattias Derlén, Lena Landström, Nina Nilsson Rådeström, Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet , 2020, p. 25-41Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Ulf Israelsson, mångårig studierektor, medarbetare och juridiska institutionens primus motor, vet vad som krävs för att bli en bra jurist. Ulf har, bland mycket annat, bidragit till juristutbildningens kvalitetsarbete genom att utföra enkäter med studenter som tagit examen. I enkäten som genomfördes 2018 kommenterade en tidigare student att "[d]et var 4,5 fantastiska år där jag lärde mig otroligt mycket". Det är naturligtvis tillfredställande för alla oss som undervisar på juristprogrammet när en student är nöjd med sin utbildning, men det viktiga är den senare delen av citatet. Att bli jurist kräver mycket arbete. Nio terminers hårt arbete kommer också att förändra de som börjar programmet. Vissa går så långt som att hävda att många juriststudenter upplever en intellektuell pånyttfödelse under första året på utbildningen. Det är inte möjligt att i detta sammanhang beskriva alla de utmaningar som studenter på juristprogrammet kommer att möta, men vi har identifierat tre centrala aspekter som alla juriststudenter måste förhålla sig till. Studenterna måste för det första lära sig att prata som en jurist, för det andra att arbeta som en jurist och för det tredje att hantera andra juriststudenter. Det kommer inte att vara enkelt, men vi lovar att det är värt det.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2020
Series
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, ISSN 1404-9198 ; 44
Keywords
juristutbildning, juridiskt språk, juridiska metoden, gruppdynamik
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-175510 (URN)9789178553174 (ISBN)
Available from: 2020-09-30 Created: 2020-09-30 Last updated: 2020-10-05Bibliographically approved
Derlén, M., Lindholm, J. & Naarttijärvi, M. (2020). Konstitutionell rätt (2ed.). Stockholm: Norstedts Juridik AB
Open this publication in new window or tab >>Konstitutionell rätt
2020 (Swedish)Book (Other academic)
Abstract [sv]

I turbulenta tider, då grundläggande rättigheter och begränsningar för maktutövning utmanas, ökar betydelsen av de gränser som den konstitutionella rätten ställer upp för utövandet av offentlig makt. Samtidigt blir det konstitutionellrättsliga läget allt mer komplext, inte minst på grund av europarättens inflytande.

Konstitutionell rätt behandlar den konstitutionella rättens tre centrala teman: maktdelning och andra förutsättningar för utövande av offentlig makt, skyddet för grundläggande rättigheter samt rättsligt genomdrivande av konstitutionellrättsliga normer. Utifrån dessa tre teman behandlar författarna konstitutionella bestämmelser med ursprung i svensk nationell rätt, EU-rätten och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Boken är anpassad för att kunna användas som lärobok på juristutbildningen, men riktar sig också till en bredare publik. Konstitutionell rätt är relevant läsning för såväl erfarna jurister som läsare som är intresserade av konstitutionella frågor mer allmänt. Denna andra upplaga är påtagligt omarbetad och utvidgad.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2020. p. 775 Edition: 2
Series
Institutet för Rättsvetenskaplig Forskning ; CCXI
Keywords
Konstitutionell rätt, Statsrätt, EU-rätt, Europakonventionen, Grundlagar, Mänskliga rättigheter, Europeiska unionen, Regeringsformen, EU-stadgan, Grundläggande rättigheter, Grundläggande friheter, Normgivning, Maktdelning, Genomdrivande
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
constitutional law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-173965 (URN)9789139209201 (ISBN)
Available from: 2020-08-11 Created: 2020-08-11 Last updated: 2024-07-02Bibliographically approved
Derlén, M., Landström, L. & Nilsson Rådeström, N. (Eds.). (2020). Vänbok till Ulf Israelsson. Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Vänbok till Ulf Israelsson
2020 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Juridiska institutionen, Umeå universitet, 2020. p. 295
Series
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, ISSN 1404-9198 ; 44
National Category
Law (excluding Law and Society)
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-175541 (URN)9789178553174 (ISBN)
Available from: 2020-10-02 Created: 2020-10-02 Last updated: 2020-10-05Bibliographically approved
Derlén, M. (2019). Multilingualism and the dynamic interpretation of European Union law. In: Georges Abi-Saab, Kenneth Keith, Gabrielle Marceau & Clément Marquet (Ed.), Evolutionary interpretation and international law: (pp. 329-338). Oxford: Hart Publishing Ltd
Open this publication in new window or tab >>Multilingualism and the dynamic interpretation of European Union law
2019 (English)In: Evolutionary interpretation and international law / [ed] Georges Abi-Saab, Kenneth Keith, Gabrielle Marceau & Clément Marquet, Oxford: Hart Publishing Ltd, 2019, p. 329-338Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Oxford: Hart Publishing Ltd, 2019
Keywords
EU law, multilingualism, interpretation, evolutionary interpretation, dynamic interpretation, European Court of Justice
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
european law; jurisprudence
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-162167 (URN)9781509929887 (ISBN)9781509929894 (ISBN)
Available from: 2019-08-15 Created: 2019-08-15 Last updated: 2019-09-23Bibliographically approved
Derlén, M. & Lindholm, J. (2019). Perspektiv på prejudikat: En empirisk undersökning av tingsrätternas bruk av Högsta domstolens rättspraxis i tvistemål. Svensk Juristtidning (8), 751-772
Open this publication in new window or tab >>Perspektiv på prejudikat: En empirisk undersökning av tingsrätternas bruk av Högsta domstolens rättspraxis i tvistemål
2019 (Swedish)In: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, no 8, p. 751-772Article in journal (Other academic) Published
Abstract [sv]

Betydelsen av HD:s avgöranden som prejudikat har rönt allt större uppmärksamhet, främst med fokus på hur HD själv ser på sin rättspraxis. Denna artikel kompletterar diskussionen genom att undersöka tingsrätternas bruk av prejudikat. Artikeln visar att endast en relativt liten andel av HD:s avgöranden används aktivt i tingsrätterna och att överlappningen mellan de avgöranden som används av tingsrätterna och de som används av HD själv är ytterst begränsad. En möjlig förklaring är att HD i hög grad prövar frågor som mycket sällan uppkommer i tingsrätterna. Detta är inte nödvändigtvis problematiskt, men motiverar en diskussion om hur HD bäst kan leda rättstillämpningen.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: , 2019
Keywords
Empirical Legal Studies, courts, judicial politics, precedent, empirisk rättsvetenskap, domstolar, domstolspolitik, prejudikat
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
Law; public law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-164309 (URN)
Available from: 2019-10-21 Created: 2019-10-21 Last updated: 2019-10-24Bibliographically approved
Derlén, M. & Lindholm, J. (2019). What happened to the revolution?: one decade with Trailers and MEQRs. In: Ruth Mannelqvist, Staffan Ingmanson, Carin Ulander-Wänman (Ed.), Festskrift till Örjan Edström: (pp. 91-108). Umeå: Department of Law, Umeå University
Open this publication in new window or tab >>What happened to the revolution?: one decade with Trailers and MEQRs
2019 (English)In: Festskrift till Örjan Edström / [ed] Ruth Mannelqvist, Staffan Ingmanson, Carin Ulander-Wänman, Umeå: Department of Law, Umeå University , 2019, p. 91-108Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

In 2009 the CJEU delivered its judgment in the so-called Trailers case, offering a new perspective on the enigmatic ban on measures having an equivalent effect to a quantitative restrictions (MEQRs). Trailers was a positive, even necessary, development in an area fraught with complications but it left many questions as to the future direction of the CJEU. One decade on, and after several notable judgments, we are now in a position to return to those questions. This contribution explores the impact of Trailers and the relevance today of seminal MEQR decisions like DassonvilleKeck and Cassis de Dijon.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Department of Law, Umeå University, 2019
Series
Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet, ISSN 1404-9198 ; 41
Keywords
EU law, internal market, free movement of goods, measures equivalent to quantitative restrictions, MEQR
National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
european law
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-160259 (URN)9789178550784 (ISBN)
Available from: 2019-06-17 Created: 2019-06-17 Last updated: 2019-07-01Bibliographically approved
Derlén, M., Lindholm, J. & Naurin, D. (2019). You’re Gonna Miss Me When I’m Gone!: The Impact of Brexit on Member States’ Contribution to the Case Law of the CJEU. Europarättslig tidskrift (3), 381-395
Open this publication in new window or tab >>You’re Gonna Miss Me When I’m Gone!: The Impact of Brexit on Member States’ Contribution to the Case Law of the CJEU
2019 (English)In: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, E-ISSN 2002-3561, no 3, p. 381-395Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Brexit is scheduled to happen on October 31, 2019, and researchers have previously studied the impact of Brexit on relationships in the EU’s political institutions. This paper studies how Brexit might affect Member States’ interactions with the Court of Justice of the European Union (CJEU) and, more specifically, when they seek to influence the Court by submitting observations. The Untied Kingdom has consistently been a comparatively active Member State, submitting many observations. The paper introduces and employs a novel approach, studying what we call "mentions" in CJEU decisions, to measure position similarity in Member States' observations and to identify the UK's "allies" before the CJEU. The paper concludes the loss of the UK will be felt in particular in Germany, the Netherlands, Ireland and in the Nordic countries. 

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Europarättslig Tidskrift, 2019
Keywords
EU law, CJEU, judicial politics, observations, position similarity
National Category
Law (excluding Law and Society) Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
european law; Law; political science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-163563 (URN)
Available from: 2019-09-26 Created: 2019-09-26 Last updated: 2023-03-28Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-8680-5525

Search in DiVA

Show all publications