Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Lauritz, Lars-Erik
Alternative names
Publications (10 of 16) Show all publications
Karp, S. & Lauritz, L.-E. (Eds.). (2021). Samverkan för framgång: 20 år med polisutbildningen i Umeå. Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Samverkan för framgång: 20 år med polisutbildningen i Umeå
2021 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

När polisutbildningen vid Umeå universitet startade år 2000 var den ny på flera sätt. Det var den första polisutbildningen  i Sverige utanför polisens egen regi, vilket även internationellt var ett ovanligt förhållande. Universitetspersonal och yrkesverk-samma poliser samarbetade nära och intensivt för att skapa en riktigt bra utbildning för den samhällsviktiga polisprofessionen. Polisuniformer och polisbilar fick en plats på campus. Även for-men och styrningen av utbildningen var ny. Det krävdes inten-siva diskussioner mellan de båda myndigheterna Rikspolis- styrelsen och Umeå universitet för att komma överens om vem som skulle ansvara för vad. Dessutom behövdes ett regerings-beslut om dispens från högskoleförordningen för att utbildning-en skulle bli av. 

I Samverkan för framgång – 20 år med polisutbildningen i Umeå finns personliga berättelser om hur det hela gick till och om utbildningen av idag. De som delar med sig av sina minnes- bilder är myndighetscheferna för både Rikspolisstyrelsen och Umeå universitet, ledare vid universitetet, universitetslärare, polislärare och de första studenterna. Deras berättelser ger till-sammans en god bild av ett spännande, roligt och händelserikt utvecklingsarbete. Det ger också en inblick i det intrikata och långdragna politiska spelet kring en akademisering av svensk polisutbildning.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Enheten för polisutbildning, Umeå universitet, 2021. p. 180
National Category
Other Social Sciences
Research subject
police science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-190545 (URN)9789178556892 (ISBN)9789178556908 (ISBN)
Available from: 2021-12-17 Created: 2021-12-17 Last updated: 2022-03-28Bibliographically approved
Ghazinour, M., Padyab, M., Lauritz, L.-E. & Richter, J. (2019). Personality and mental health changes throughout the course of university police training in Sweden. Nordisk Politiforskning, 6(1), 7-23
Open this publication in new window or tab >>Personality and mental health changes throughout the course of university police training in Sweden
2019 (English)In: Nordisk Politiforskning, E-ISSN 1894-8693, Vol. 6, no 1, p. 7-23Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Police trainees have to be prepared for future job demands and challenges. Personality plays an important role in stress management. The first assessment of a longitudinal investigation was conducted among 103 Swedish police trainees to study their personality changes and mental health responses in first two weeks after intake. Fifty-two of these trainees, who participated in the second assessment, were included in the analysis. The Temperament and Character Inventory (TCI) was used to measure personality, and the Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) was used to measure mental health. A multiple regression analysis was performed with personality scores from the first assessment as independent variables and SCL-90-R scores as dependent variables. Over two years, minor changes were found in the police trainees’ personality characteristics, which seemingly fit the demands of policing and are potentially valuable in the trainees’ future careers. Personality characteristics are predictors of mental health at the end of university training.

Place, publisher, year, edition, pages
Universitetsforlaget, 2019
Keywords
Personality, Stress management, Mental health, Police trainee
National Category
Applied Psychology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-164742 (URN)10.18261/issn.1894-8693-2019-01-03 (DOI)
Available from: 2019-10-30 Created: 2019-10-30 Last updated: 2020-08-11Bibliographically approved
Hansson, J., Hurtig, A.-K., Lauritz, L.-E. & Padyab, M. (2017). Swedish Police Officers' Job Strain, Work-Related Social Support and General Mental Health. Journal of Police and Criminal Psychology, 32(2), 128-137
Open this publication in new window or tab >>Swedish Police Officers' Job Strain, Work-Related Social Support and General Mental Health
2017 (English)In: Journal of Police and Criminal Psychology, ISSN 0882-0783, E-ISSN 1936-6469, Vol. 32, no 2, p. 128-137Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study investigated the association between psychosocial job characteristics and general mental health among police officers and the extent to which social support at work plays a role in this association. The findings are based on a cross-sectional survey. A written questionnaire was assessed by 714 police officers volunteered to participate in the study. The participants completed a series of validated instruments assessing job demand, control and social support at work (JDCS); general mental health (GHQ); and sociodemographic characteristics. High job strain was associated with low levels of work-related social support. Moreover, poor mental health was associated with low levels of work-related social support, active work and high job strain. The joint effect of high job strain and low levels of work-related social support had a significant effect on poor mental health. Work-related social support buffered job strain to some extent. Workforce health promotion policies should attempt to reduce job strain and emphasise the importance of work-related social support. Knowledge about police officers' general mental health and policymakers' support for police officers may have positive effects on the performance of the police force.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2017
Keywords
General mental health, Job strain, Police officers, Psychosocial job characteristics, Work-related social support
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-121387 (URN)10.1007/s11896-016-9202-0 (DOI)000410494700005 ()2-s2.0-85019176704 (Scopus ID)
Available from: 2016-06-01 Created: 2016-06-01 Last updated: 2024-03-28Bibliographically approved
Ghazinour, M., Hansson, J., Lauritz, L. E., Padyab, M., Sundqvist, J., Eklund Wimelius, M. & Ögren, K. (2015). En resa med tvång: erfarenheter av avvisningar och utvisningar av ensamkommande asylsökande flyktingbarn. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>En resa med tvång: erfarenheter av avvisningar och utvisningar av ensamkommande asylsökande flyktingbarn
Show others...
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2015. p. 68
Series
Polisutbildningens skriftserie ; 4
Keywords
flyktingungdomar, utvisningar, polisen, socialsekreterare, stress, socialt stöd
National Category
International Migration and Ethnic Relations
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-106809 (URN)9789176013014 (ISBN)
Projects
Vad är ett värdigt återvändande?
Funder
EU, European Research Council
Available from: 2015-08-07 Created: 2015-08-07 Last updated: 2023-06-01Bibliographically approved
Rantatalo, O., Karp, S., Ghazinour, S. & Lauritz, L.-E. (2015). Hur utvecklas nya polisers reflexiva förmågor under yrkessocialisation? En agenda för framtida forskning.. In: Granér, Rolf & Kronkvist, Ola (Ed.), The past, the present and the future of police research: proceedings from the fifth Nordic police research seminar. Paper presented at The 5th Nordic Police Research Seminar (pp. 171-184). Växjö: Linnæus University
Open this publication in new window or tab >>Hur utvecklas nya polisers reflexiva förmågor under yrkessocialisation? En agenda för framtida forskning.
2015 (Swedish)In: The past, the present and the future of police research: proceedings from the fifth Nordic police research seminar / [ed] Granér, Rolf & Kronkvist, Ola, Växjö: Linnæus University , 2015, p. 171-184Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Polisers förmåga att reflektera i och kring sin yrkespraktik blir en alltviktigare faktor i en snabbt föränderlig omvärld. För svensk polishandlar förändringen till exempel om metodförändringar som följerav ändrade tekniska möjligheter men också om den pågående organisationsförändringendär landets tidigare 21 polismyndigheter bliviten enda från 1 januari 2015. Organisationsförändringen är å enasidan en tydlig centralisering. Å andra sidan ska den, enligt både denutredning som föregått förändringen och enligt beslut som fattats igenomförandearbetet, leda till en decentralisering av beslutsfattandei polisers vardagsarbete. Med ett sådant förändrat mandat blir enskildapolisers förmåga att fatta egna beslut grundade på ett professionelltoch reflexivt förhållningssätt en allt viktigare framgångsfaktori polisverksamhet.I detta kapitel beskrivs ett projekt som undersöker polisstudentersutvecklande av reflexiva förmågor i utbildning och i tidig karriär.Huvudfrågan som behandlas är hur reflektion kan stödjas pedagogisktunder formell utbildning, i aspiranttjänstgöring samt i tidigyrkespraktik. I kapitlet presenterar vi en agenda för forskning omhur förutsättningarna för sådana processer kan förstås och främjas.

Reflexiv praktik är ett ofta förekommande begrepp inom en arbetslivspedagogiskkontext och reflektion är ett begrepp som oftaomgärdas av en stark positiv retorik. Förmåga till reflektion har visatsig vara av stor betydelse för lärande i både utbildning och arbetslivoch visar sig stödja både problemlösning, innovation och generell kreativitet. Förmåga till reflektion anses också viktig för ett professionelltförhållningssätt i yrkessammanhang som kräver diskretionoch hög grad av autonomitet. I sådana sammanhang indikerarforskning att reflexiv praktik bidrar till ett effektivt erfarenhetsbaseratlärande och ett professionellt yrkesutövande (Boud, Cressey, &Docherty, 2006; Knipfer, Kump, Wessel, & Cress, 2013; Schön,1987).

Trots att reflektion är ett vetenskapligt väl etablerat begrepp ärdet svårfångat på den praktiska nivån. Mycket uppmärksamhet harriktats mot individers och gruppers möjligheter till lärande och utvecklinggenom ett aktivt arbete med reflektion. Däremot finnsmindre kunskap om hur man på institutionell nivå kan organiseraverksamhet för att uppnå reflektion i olika sammanhang (Jordan,2010; Reynolds & Vince, 2004). Det finns en närmast total konsensusom att reflektion är något gott både i arbetslivet och i övrigalivet. Ändå vet vi inte mycket om hur en organisation ska formas föratt stödja den goda reflektionen. I detta kapitel visar vi på behovetav att undersöka organisatoriska förutsättningar för reflektion i polisiärgrundutbildning och tidig yrkeskarriär inom polisen.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnæus University, 2015
Series
Linneaus University Studies in policing ; 001-2015
National Category
Other Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-100199 (URN)
Conference
The 5th Nordic Police Research Seminar
Available from: 2015-02-25 Created: 2015-02-25 Last updated: 2020-10-13Bibliographically approved
Ghazinour, M., Hansson, J., Lauritz, L. E., Mojgan, P., Sundqvist, J., Wimelius, M. E. & Ögren, K. (2014). Avvisningar och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn: om effektivitet, värdighet och barnens bästa från tjänstemäns och gode mäns perspektiv. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Avvisningar och utvisningar av ensamkommande flyktingbarn: om effektivitet, värdighet och barnens bästa från tjänstemäns och gode mäns perspektiv
Show others...
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Denna rapport tar sin utgångspunkt i den svenska regeringens ställningstagande att barn som inte anses ha skyddsbehov eller andra skäl att stanna i Sverige ska kunna återvända hem på värdiga sätt. Samma regering har dock också tydligt uttalat att antalet av- och utvisningar väsentligen ska öka i förhållande till tidigare år. Det är den potentiella spänningen mellan skarpa krav på effektivitet i av- och utvisningsärenden å ena sidan och kraven på värdighet, respekt för mänskliga rättigheter och barnets bästa å den andra, som undersöks i den här rapporten. Fokus ligger på hur centrala aktörer förhåller sig till och tolkar dessa krav och på vad deras respektive förhållningssätt och tolkningar betyder för samverkan dem emellan.

Tre fallstudier i kommuner av varierande storlek belägna i de geografiskt åtskilda länen Västerbotten, Skåne och Värmland har genomförts. Fallstudierna bygger på totalt 49 intervjuer med handläggare på Migrationsverket, socialsekreterare, gode män, HVBpersonal och poliser – alla verksamma som centrala aktörer vid av- och utvisningar. I analysen av det insamlade materialet betraktas de professionella aktörerna (de gode männen undantagna) som gräsrotsbyråkrater med vida handlingsutrymmen. Det som undersöks är i vilken utsträckning de anser sig kunna omsätta de politiska målsättningarna om ökad effektivitet och bibehållen värdighet i praktiken. För att kunna analysera vad det är som utmärker samarbete och samverkan mellan aktörerna används teorier om interorganisatorisk samverkan.

De huvudsakliga slutsatser som framkommit i rapporten är att uppfattningar om och förhållningssätt till det effektiva och värdiga återvändandet skiljer sig åt bland de olika aktörerna i Västerbotten, Skåne och Värmland. Aktörerna gör egna tolkningar av begreppen effektivitet och värdighet, i vilka mening skapas utifrån professionella erfarenheter, roller och uppdrag. De största skillnaderna i uppfattning och tolkning har återfunnits mellan aktörskategorierna, inte mellan de tre fallstudierna. Polis och Migrationsverk anser generellt att effektivitet och värdighet går att förena. Poliserna och tjänstemännen på Migrationsverket har jämfört med de andra aktörerna oftare ett uttalat legalt perspektiv och ser både värdighet och respekt för barnens mänskliga rättigheter som inbäddade i det juridiska ramverket. Socialsekreterare, HVB-personal och gode män anser däremot generellt att ett återvändande mot ett barns vilja inte någonsin kan bli värdigt. De är också mer benägna att se det som att Barnkonventionen i relation till utlänningslagen hamnar i underordnad ställning. Vissa likheter mellan aktörerna har också kunnat identifieras. Samtliga betonar gott bemötande, god kommunikation och tydlig information i relation till de barn som fått av- eller utvisningsbeslut.

Aktörernas olika förhållningssätt får konsekvenser för deras samverkan. Överlag kan samverkan i samtliga undersökta kommuner beskrivas som begränsad, oklar, personberoende och utan gemensamma mål. Aktörerna uttrycker brist på tillit och många upplever en känsla av ensamhet i sina roller. Goda erfarenheter av samverkan finns visserligen men det är tydligt att skilda professionella normer, organisationskulturer, erfarenheter och perspektiv försvårar samverkan.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2014. p. 62
Series
Polisutbildningens skriftserie ; 3
National Category
International Migration and Ethnic Relations Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-94574 (URN)978-91-7601-142-3 (ISBN)
Projects
Vad är ett värdigt återvändande
Available from: 2014-10-13 Created: 2014-10-13 Last updated: 2023-06-01Bibliographically approved
Ghazinour, M., Hansson, J., Lauritz, L. E., Padyab, M., Sundqvist, J., Wimelius, M. E. & Ögren, K. (2014). Ensamkommande flyktingbarns återvändande: om förutsättningar samt centrala aktörers roller och ansvar. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Ensamkommande flyktingbarns återvändande: om förutsättningar samt centrala aktörers roller och ansvar
Show others...
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2014. p. 26
Series
Polisutbildningens skriftserie ; 2
Keywords
Ensamkommande flyktingbarn, återvändande
National Category
Social Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-84719 (URN)978-91-7459-792-9 (ISBN)
Projects
Vad är ett värdigt återvändande? En studie av hur polis, Migrationsverk, socialsekreterare, gode män och asylsökande ungdomar agerar vid återvändande
Note

Det projekt i vilket rapporten ingår medfinansieras av Europeiska återvändandefonden.

Available from: 2014-01-17 Created: 2014-01-17 Last updated: 2023-06-01Bibliographically approved
Rantatalo, O., Karp, S., Ghazinour, M. & Lauritz, L.-E. (2014). Future police?: A longitudinal project on police officers' development of reflective abilities in training and professional life. In: Nordic Police Research Seminar, Växjö 19th – 21st August 2014: 5 th Nordic Police Research Seminar, Seminars and Posters. Paper presented at Nordic Police Research Seminar, Växjö 19th – 21st August 2014. (pp. 28).
Open this publication in new window or tab >>Future police?: A longitudinal project on police officers' development of reflective abilities in training and professional life
2014 (English)In: Nordic Police Research Seminar, Växjö 19th – 21st August 2014: 5 th Nordic Police Research Seminar, Seminars and Posters, 2014, p. 28-Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [en]

Swedish police are currently undergoing major changes as a result of increased demand for efficiency and service. A central theme in the current reform debate is the importance of "future police" to hold reflective abilities. In relation to the positive rhetoric surrounding the idea of ​​these abilities there is little knowledge of how this ambition can be realized. The research we propose focuses on this very issue. The project is longitudinal and aims to investigate how police officers' reflexive abilities develop at different stages of socialization in education and occupational practice. Our research questions are 1) how reflective abilities develop in academic training; field training and occupational entry 2) the opportunities for reflection these contexts offer and 3) if and how female and male students' development of reflective abilities differ. The project will build knowledge on how police officers' reflexive abilities change and evolve through different phases of socialization and especially on how the development of reflective abilities can be enhanced in education and occupation. This is an issue which is justified from a scientific perspective as surprisingly little previous research has focused on how reflective practice can be achieved, but it is also a matter of practical relevance in the light of ongoing changes in the police.

National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-93428 (URN)
Conference
Nordic Police Research Seminar, Växjö 19th – 21st August 2014.
Available from: 2014-09-22 Created: 2014-09-22 Last updated: 2020-10-13Bibliographically approved
Lauritz, L. E. & Karp, S. (2013). Impact of selection and distrust in construction of professional police identity (1ed.). In: Melchor C. de Guzman; Aideo Mintie Das; Dilip K. Das (Ed.), The Evolution of Policing: Worldwide Innovations and Insights. Taylor & Francis
Open this publication in new window or tab >>Impact of selection and distrust in construction of professional police identity
2013 (English)In: The Evolution of Policing: Worldwide Innovations and Insights / [ed] Melchor C. de Guzman; Aideo Mintie Das; Dilip K. Das, Taylor & Francis, 2013, 1Chapter in book (Other academic)
Abstract [en]

Police culture is often described as strongly unifying, leading to a feeling of a strong professional identity. The main reasons for these descriptions, as suggested in police research are due to the profession’s shared risks and the role of authoritarianism. In this chapter, two complementary reasons are presented, both manifested in the image that police students and officers believe others have of them. The students’ images are formed from the feelings of being selected and that others distrust them. In conclusion, our results provide strong empirical support for the images as significant constructors in the formation of a professional police identity.

Place, publisher, year, edition, pages
Taylor & Francis, 2013 Edition: 1
Keywords
distrust, perceived image, police identity, selection
National Category
Social Sciences Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-81602 (URN)9781466567153 (ISBN)
Available from: 2013-10-18 Created: 2013-10-18 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Lauritz, L. E. & Hansson, J. (2013). Lära är livet: Att vara polis i en föränderlig värld (1ed.). In: Eklund, N., Landström, L. (Ed.), Polisen: Verksamhet och arbete (pp. 66-82). Malmö: Liber
Open this publication in new window or tab >>Lära är livet: Att vara polis i en föränderlig värld
2013 (Swedish)In: Polisen: Verksamhet och arbete / [ed] Eklund, N., Landström, L., Malmö: Liber, 2013, 1, p. 66-82Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Malmö: Liber, 2013 Edition: 1
Keywords
Polisutbildning, erfarenhetslärande, lärande
National Category
Learning
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-64481 (URN)978-91-47-09840-8 (ISBN)
Available from: 2013-01-29 Created: 2013-01-29 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications