Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 21) Show all publications
Söderlund, H. (2024). Humor och makt i myndighetstexter – kul eller tabu?. Bulletinen Klarspråk (1)
Open this publication in new window or tab >>Humor och makt i myndighetstexter – kul eller tabu?
2024 (Swedish)In: Bulletinen Klarspråk, no 1, p. 1Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Abstract [sv]

Att använda humor kan ofta innebära att utöva makt. Det är både möjligt att utmana befintliga maktordningar och att försöka återskapa dem.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Institutet för språk och folkminnen, 2024. p. 1
Keywords
humor, makt, kommunikation, text
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-221368 (URN)
Available from: 2024-02-21 Created: 2024-02-21 Last updated: 2024-02-22Bibliographically approved
Söderlund, H. (2023). Humorn, makten och härligheten: språkvetenskapliga och kulturella perspektiv på humor och makt. HumaNetten (50), 187-212
Open this publication in new window or tab >>Humorn, makten och härligheten: språkvetenskapliga och kulturella perspektiv på humor och makt
2023 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 50, p. 187-212Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Linnaeus University Press, 2023
Keywords
humor, makt, språkvetenskap, medier, genus
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-209718 (URN)10.15626/hn.20235009 (DOI)
Available from: 2023-06-13 Created: 2023-06-13 Last updated: 2023-06-14Bibliographically approved
Söderlund, H. (2023). 'Joking aside': the power of rejections in humour. Discourse & Communication, 17(3), 336-353
Open this publication in new window or tab >>'Joking aside': the power of rejections in humour
2023 (English)In: Discourse & Communication, ISSN 1750-4813, E-ISSN 1750-4821, Vol. 17, no 3, p. 336-353Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Response is an effective tool for exercising power in humour, since it can make a person seem funny. In the same way, the lack of response can make a person seem unfunny. In this article I argue that failed jokes make a female skiing pundit on TV seem humourless and that this is due to the other interlocutors refraining from giving adequate responses. The material is from a sports programme about cross-country skiing on Swedish Television. The aim of the case study is to find out how power is exercised discursively in humour that fails and to discuss possible implications the rejections may have on notions of gender. The theoretical framework used is a feminist post-structuralist discourse analysis in combination with an analysis of internal and external control mechanisms. The discursive practice of repeated rejections of the female pundit may have consequences for her possibilities in seeming humorous.

Place, publisher, year, edition, pages
Sage Publications, 2023
Keywords
Applied linguistics, control mechanisms, conversation analysis, cross-country skiing, feminist poststructuralist discourse analysis, Foucault, gender, humour, media studies, power relations, rejections, sports, sports pundits, studio conversations, Sweden, TV
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-205423 (URN)10.1177/17504813231155740 (DOI)000943822500001 ()2-s2.0-85149955197 (Scopus ID)
Funder
Swedish National Centre for Research in Sports, D2017-0006
Available from: 2023-03-06 Created: 2023-03-06 Last updated: 2023-05-15Bibliographically approved
Söderlund, H., Wälivaara, J. & Ljuslinder, K. (2021). ”Handikapptoaletten hade de som förråd”: Humors potential att synliggöra och utmana funktionsnormativitet. Umeå
Open this publication in new window or tab >>”Handikapptoaletten hade de som förråd”: Humors potential att synliggöra och utmana funktionsnormativitet
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Alternative title[en]
“They used the accessible restroom for storage” : Challenging ableism with humour
Abstract [sv]

Humor har både potential att utmana och att upprätthålla normer, etablerade maktordningar, förgivettagna föreställningar och förtryckande strukturer, inte minst för marginaliserade grupper. I den här artikeln är syftet att undersöka humorns potential att synliggöra och utmana funktionsnormativa föreställningar. Frågan som ställs till materialet är: Hur används humor för att synliggöra och utmana funktionsnormativitet i intervjusamtal mellan personer med egna erfarenheter av funktionsnedsättningar? Materialet till undersökningen utgörs av en svensk podd, där personer med normbrytande funktionalitet intervjuas av poddmakare som också de är rullstolsburna. Podden är ett medium där förutsättningarna för samtal skiljer sig från exempelvis andra traditionella medier eftersom de inte styrs av sändningsregler som traditionella medier gör. I analysen undersöks hur samtalsdeltagarna använder absurditet, över- och underdrifter samt överraskningseffekter för att synliggöra funktionsnormativitet. De tre teman som undersöks är föreställningar om (o)möjliga subjektspositioner, narrativet om det tragiska livsödet samt funktionsfullkomlighet som ideal. En av slutsatserna som diskuteras är att humorn som används indikerar att det finns samidentifikation hos samtalsdeltagarna genom att den både visar på att deltagarna har gemensamma erfarenheter som lyfts fram som absurda, och ibland olika erfarenheter eller inställningar, vilka förhandlas fram genom att de använder humor som ett sätt hantera situationer som skulle kunna bli socialt besvärliga.

Abstract [en]

Humour has the potential to challenge or reproduce norms, established power relations, preconceived notions and oppressive structures, not least for marginalized groups. The purpose of this article is to explore humour as a potential tool to make visible and challenge normative notions about disability. The question posed to the material is: How is humour used to make visible and challenge ableism in interview conversations between people with experiences of disability? The material for this study consists of a Swedish podcast, where people with different disabilities are interviewed by podcasters who are also disabled. The podcast is a medium where the conditions for conversations differ from other traditional media because they are not governed by broadcasting rules as traditional media are. In the analysis it is examined how the participants use absurdity, exaggerations, and understatements as well as surprise effects which makes ableism visible. The three themes examined are the notions of (im)possible subject positions, the narrative of the tragic life and the able-bodied ideal. One of the conclusions discussed is that the humour used indicates that there is co-identification among the participants which both shows that the participants have common experiences that are joked about as absurd, and sometimes different experiences or attitudes, which are negotiated by using humour as a way of dealing with situations that could be socially difficult.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: , 2021. p. 22
Series
CEDAR Working Papers ; 2021:13
Keywords
Disability, functionality, disablism, podcast, social media, humour, Funktionsnedsättning, funktionalitet, funktionsmaktordning, podcast, sociala medier, humor
National Category
Cultural Studies
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-186380 (URN)
Funder
EU, Horizon 2020, 647125
Available from: 2021-07-26 Created: 2021-07-26 Last updated: 2021-07-26Bibliographically approved
Söderlund, H., Wälivaara, J. & Ljuslinder, K. (2021). ”Handikapptoaletten hade de som förråd”: humors potential att synliggöra och utmana funktionsnormativitet. HumaNetten (47), 143-168
Open this publication in new window or tab >>”Handikapptoaletten hade de som förråd”: humors potential att synliggöra och utmana funktionsnormativitet
2021 (Swedish)In: HumaNetten, E-ISSN 1403-2279, no 47, p. 143-168Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Humor har både potential att utmana och att upprätthålla normer, etablerade maktordningar, förgivettagna föreställningar och förtryckande strukturer, inte minst för marginaliserade grupper. I den här artikeln är syftet att undersöka humorns potential att synliggöra och utmana funktionsnormativa föreställningar. Frågan som ställs till materialet är: Hur används humor för att synliggöra och utmana funktionsnormativitet i intervjusamtal mellan personer med egna erfarenheter av funktionsnedsättningar? Materialet till undersökningen utgörs av en svensk podd, där personer med normbrytande funktionalitet intervjuas av poddmakare som också de är rullstolsburna. Podden är ett medium där förutsättningarna för samtal skiljer sig från exempelvis andra traditionella medier eftersom de inte styrs av sändningsregler som traditionella medier gör. I analysen undersöks hur samtalsdeltagarna använder absurditet, över- och underdrifter samt överraskningseffekter för att synliggöra funktionsnormativitet. De tre teman som undersöks är föreställningar om (o)möjliga subjektspositioner, narrativet om det tragiska livsödet samt funktionsfullkomlighet som ideal. En av slutsatserna som diskuteras är att humorn som används indikerar att det finns samidentifikation hos samtalsdeltagarna genom att den både visar på att deltagarna har gemensamma erfarenheter som lyfts fram som absurda, och ibland olika erfarenheter eller inställningar, vilka förhandlas fram genom att de använder humor som ett sätt hantera situationer som skulle kunna bli socialt besvärliga.

Abstract [en]

Humour has the potential to challenge or reproduce norms, established power relations, preconceived notions and oppressive structures, not least for marginalized groups. The purpose of this article is to explore humour as a potential tool to make visible and challenge normative notions about disability. The question posed to the material is: How is humour used to make visible and challenge ableism in interview conversations between people with experiences of disability? The material for this study consists of a Swedish podcast, where people with different disabilities are interviewed by podcasters who are also disabled. The podcast is a medium where the conditions for conversations differ from other traditional media because they are not governed by broadcasting rules as traditional media are. In the analysis it is examined how the participants use absurdity, exaggerations, and understatements as well as surprise effects which makes ableism visible. The three themes examined are the notions of (im)possible subject positions, the narrative of the tragic life and the able-bodied ideal. One of the conclusions discussed is that the humour used indicates that there is co-identification among the participants which both shows that the participants have common experiences that are joked about as absurd, and sometimes different experiences or attitudes, which are negotiated by using humour as a way of dealing with situations that could be socially difficult.

Place, publisher, year, edition, pages
Växjö: Linnaeus University Press, 2021
Keywords
Disability, functionality, disablism, podcast, social media, humour, power relations, Funktionsnedsättning, funktionalitet, funktionsnormativitet, podcast, sociala medier, humor, maktordningar
National Category
Cultural Studies
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-188006 (URN)10.15626/hn.20214706 (DOI)
Funder
EU, Horizon 2020, 647125
Available from: 2021-09-30 Created: 2021-09-30 Last updated: 2023-06-15Bibliographically approved
Söderlund, H. & Milles, K. (2021). Komik, kamp, kamratskap: Kvinnorörelsen och korsstygn. In: : . Paper presented at FemHum Symposium, Humor och makt, Online, 29–30 november, 2021.
Open this publication in new window or tab >>Komik, kamp, kamratskap: Kvinnorörelsen och korsstygn
2021 (Swedish)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [sv]

Internet är en viktig arena för feministisk mobilisering. En memegenre som vuxit under senare år är broderimemet, feministiska budskap som är traditionellt broderade.    

Vårt projekt undersöker därför denna genres politiska potential. Hur skapar den feministisk gemenskap, kunskap och handling? Ett centralt teoretiskt begrepp i vår studie är memer: idéer, stilar och handlingar som sprids via kopiering. Broderierna är del i en feministisk skriftkultur med gemensamma interaktionella, textuella och lexikala mönster. Hur byggs feministisk gemenskap och vilken typ av feministisk handling möjliggörs genom användningen av humor i broderierna?  

Keywords
humor, broderier, memer, feminism
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-199871 (URN)
Conference
FemHum Symposium, Humor och makt, Online, 29–30 november, 2021
Available from: 2022-09-30 Created: 2022-09-30 Last updated: 2022-10-03Bibliographically approved
Söderlund, H. (2020). Alpina pikar: humor och makt i Vinterstudion. In: Saara Haapamäki, Ludvig Forsman och Linda Huldén (Ed.), Svenskans beskrivning 37: förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten, Åbo 8-10 maj 2019. Paper presented at Svenskans beskrivning 37 (pp. 321-332). Paper presented at Svenskans beskrivning 37. Åbo: Svenska språket vid Åbo Akademi
Open this publication in new window or tab >>Alpina pikar: humor och makt i Vinterstudion
2020 (Swedish)In: Svenskans beskrivning 37: förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten, Åbo 8-10 maj 2019 / [ed] Saara Haapamäki, Ludvig Forsman och Linda Huldén, Åbo: Svenska språket vid Åbo Akademi , 2020, p. 321-332Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Åbo: Svenska språket vid Åbo Akademi, 2020
Series
Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi, ISSN 1237-8445 ; 8
Keywords
humor, makt, samtalsanalys, diskursanalys, skidsport
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-178150 (URN)978-952-12-4021-8 (ISBN)978-952-12-4022-5 (ISBN)
Conference
Svenskans beskrivning 37
Funder
Swedish National Centre for Research in Sports, FO2020-0002Swedish National Centre for Research in Sports, D2017-0006
Available from: 2021-01-04 Created: 2021-01-04 Last updated: 2023-03-07Bibliographically approved
Söderlund, H. (2020). "Nu blir ju alla pingisälskare arga.": humor, makt och kön i studiosamtal om längdskidor. Språk och stil (30), 205-234
Open this publication in new window or tab >>"Nu blir ju alla pingisälskare arga.": humor, makt och kön i studiosamtal om längdskidor
2020 (Swedish)In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010, no 30, p. 205-234Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Humour is a means of negotiating for power positions in conversations. In conversations on TV,these negotiations reach a large audience. The aim of this study is to investigate how power positionsand gender are negotiated for through the use of humour by female and male sport punditsand commentators. How does the host interact with the sport pundits in a comical discourse? Whatresponse do sport pundits receive when interacting in a comical discourse? In my analysis, I investigateto what extent social closeness and distance affect both the outcome of how humour isgenerated and which power positions are achieved. The method employed in this article is discourseanalysis in combination with conversation analysis, and the material comes from the WorldChampionship in cross-country skiing 2017, broadcast on Swedish public service TV (SVT). Theresults show that humour gives somewhat different outcomes between different interlocutorsdepending on gender. The male expert and commentators achieve powerful positions and socialcloseness in the comical discourse when interacting with the host. The female expert is not able toachieve powerful positions in the same way, due to the different responses she receives in thecomical discourse. This also creates a social distance between her and the others. The asymmetryin how different interlocutors are treated is also a part of how notions of gender are (re)producedin a comical discourse.

Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning, 2020
Keywords
power relations, gender, conversation analysis, television discourse, humour, discourse analysis, humor, makt, kön, samtalsanalys, diskursanalys, tv
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-178146 (URN)10.33063/diva-427680 (DOI)2-s2.0-85100241981 (Scopus ID)
Funder
Swedish National Centre for Research in Sports, FO2020-0002Swedish National Centre for Research in Sports, D2017-0006
Available from: 2021-01-04 Created: 2021-01-04 Last updated: 2023-03-07Bibliographically approved
Söderlund, H. (2019). "Det är väl historiskt": förhandlingar av expertpositioner och kön i studiosamtal om skidsport på SVT. In: Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman & Carin Östman (Ed.), Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman & Carin Östman (Ed.), Svenskans beskrivning 36: förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Paper presented at Svenskans beskrivning 36. Uppsala, 25–27 oktober 2017 (pp. 307-319). Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
Open this publication in new window or tab >>"Det är väl historiskt": förhandlingar av expertpositioner och kön i studiosamtal om skidsport på SVT
2019 (Swedish)In: Svenskans beskrivning 36: förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017 / [ed] Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman & Carin Östman, Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet , 2019, p. 307-319Conference paper, Published paper (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, 2019
Series
Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, ISSN 0083-4661 ; 102
Keywords
humor, feministisk diskursanalys, samtalsanalys, makt, idrott
National Category
Specific Languages
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158628 (URN)978-91-519-1037-6 (ISBN)
Conference
Svenskans beskrivning 36. Uppsala, 25–27 oktober 2017
Funder
Swedish National Centre for Research in Sports, FO2019-0002Swedish National Centre for Research in Sports, D2017-0006
Available from: 2019-05-03 Created: 2019-05-03 Last updated: 2023-03-07Bibliographically approved
Söderlund, H. (2018). "Ska ni hem och lägga er på sofflocket?": Förhandling av makt genom humor i studiosamtal om skidsport. In: Abstraactsamling OFTI 36: Tema: Tal – Interaktion – Multimodalitet. Paper presented at OFTI 36 - Området för tal och interaktion : Tal - Interaktion - Multimodalitet, Stockholm University, Sweden, September 20-21, 2018 (pp. 4-4). Stockholm: Stockholm universitet
Open this publication in new window or tab >>"Ska ni hem och lägga er på sofflocket?": Förhandling av makt genom humor i studiosamtal om skidsport
2018 (Swedish)In: Abstraactsamling OFTI 36: Tema: Tal – Interaktion – Multimodalitet, Stockholm: Stockholm universitet , 2018, p. 4-4Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Humor kan synliggöra maktstrukturer genom vem man skämtar med och hur. Föreställningar som finns på samhälleligt plan kan både brytas och reproduceras i humor och när det sker på tv får det större genomslag. I presentationen kommer jag att visa exempel på hur programledaren i SVT:s Vinterstudion skämtar med skidexperter och kommentatorer i sändningar från VM i längdskidor 2017. Exemplen kommer från en pågående studie som handlar om förhandlingar av maktpositioner och kön i samtal om skidsport på tv. Metodiken är samtalsanalytisk och multimodal med en feministisk poststrukturalistisk diskursanalytisk tolkningsram för att studera maktrelationer (Baxter 2003). Beroende på skämtteknik och humortopik förhandlas olika maktrelationer fram samtalsdeltagarna emellan. Programledaren tenderar att skämta kollegialt relationsbyggande med de manliga kommentatorerna, ansiktshotande med såväl den kvinnliga som den manliga skidexperten men riktar nedsättande skämt främst mot den manliga experten. Baxter, Judith. 2003. Positioning gender in discourse: a feminist methodology. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholm universitet, 2018
Keywords
humor, språk och kön, samtalsanalys, diskursanalys, språk, maktrelationer
National Category
Specific Languages
Research subject
language studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-152783 (URN)
Conference
OFTI 36 - Området för tal och interaktion : Tal - Interaktion - Multimodalitet, Stockholm University, Sweden, September 20-21, 2018
Funder
Swedish National Centre for Research in Sports
Available from: 2018-10-24 Created: 2018-10-24 Last updated: 2020-03-05Bibliographically approved
Projects
Negotiations of power and gender in studio conversations about cross-country skiing [D2017-0006]; Umeå University; Publications
Söderlund, H. (2023). 'Joking aside': the power of rejections in humour. Discourse & Communication, 17(3), 336-353Söderlund, H. (2020). Alpina pikar: humor och makt i Vinterstudion. In: Saara Haapamäki, Ludvig Forsman och Linda Huldén (Ed.), Svenskans beskrivning 37: förhandlingar vid trettiosjunde sammankomsten, Åbo 8-10 maj 2019. Paper presented at Svenskans beskrivning 37 (pp. 321-332). Paper presented at Svenskans beskrivning 37. Åbo: Svenska språket vid Åbo AkademiSöderlund, H. (2020). "Nu blir ju alla pingisälskare arga.": humor, makt och kön i studiosamtal om längdskidor. Språk och stil (30), 205-234Söderlund, H. (2019). "Det är väl historiskt": förhandlingar av expertpositioner och kön i studiosamtal om skidsport på SVT. In: Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman & Carin Östman (Ed.), Marco Bianchi, David Håkansson, Björn Melander, Linda Pfister, Maria Westman & Carin Östman (Ed.), Svenskans beskrivning 36: förhandlingar vid trettiosjätte sammankomsten. Uppsala 25–27 oktober 2017. Paper presented at Svenskans beskrivning 36. Uppsala, 25–27 oktober 2017 (pp. 307-319). Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9470-1403

Search in DiVA

Show all publications