Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Storm Mienna, ChristinaORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2365-4598
Publications (10 of 18) Show all publications
Balabanski, A. H., Dos Santos, A., Woods, J. A., Mutimer, C. A., Thrift, A. G., Kleinig, T. J., . . . Katzenellenbogen, J. M. (2024). Incidence of stroke in indigenous populations of countries with a very high human development index: a systematic review. Neurology, 102(5), Article ID e209138.
Open this publication in new window or tab >>Incidence of stroke in indigenous populations of countries with a very high human development index: a systematic review
Show others...
2024 (English)In: Neurology, ISSN 0028-3878, E-ISSN 1526-632X, Vol. 102, no 5, article id e209138Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

Background and objectives: Cardiovascular disease contributes significantly to disease burden among many Indigenous populations. However, data on stroke incidence in Indigenous populations are sparse. We aimed to investigate what is known of stroke incidence in Indigenous populations of countries with a very high Human Development Index (HDI), locating the research in the broader context of Indigenous health.

Methods: We identified population-based stroke incidence studies published between 1990 and 2022 among Indigenous adult populations of developed countries using PubMed, Embase, and Global Health databases, without language restriction. We excluded non-peer-reviewed sources, studies with fewer than 10 Indigenous people, or not covering a 35- to 64-year minimum age range. Two reviewers independently screened titles, abstracts, and full-text articles and extracted data. We assessed quality using "gold standard" criteria for population-based stroke incidence studies, the Newcastle-Ottawa Scale for risk of bias, and CONSIDER criteria for reporting of Indigenous health research. An Indigenous Advisory Board provided oversight for the study.

Results: From 13,041 publications screened, 24 studies (19 full-text articles, 5 abstracts) from 7 countries met the inclusion criteria. Age-standardized stroke incidence rate ratios were greater in Aboriginal and Torres Strait Islander Australians (1.7-3.2), American Indians (1.2), Sámi of Sweden/Norway (1.08-2.14), and Singaporean Malay (1.7-1.9), compared with respective non-Indigenous populations. Studies had substantial heterogeneity in design and risk of bias. Attack rates, male-female rate ratios, and time trends are reported where available. Few investigators reported Indigenous stakeholder involvement, with few studies meeting any of the CONSIDER criteria for research among Indigenous populations.

Discussion: In countries with a very high HDI, there are notable, albeit varying, disparities in stroke incidence between Indigenous and non-Indigenous populations, although there are gaps in data availability and quality. A greater understanding of stroke incidence is imperative for informing effective societal responses to socioeconomic and health disparities in these populations. Future studies into stroke incidence in Indigenous populations should be designed and conducted with Indigenous oversight and governance to facilitate improved outcomes and capacity building.

Place, publisher, year, edition, pages
American Academy of Neurology, 2024
National Category
Neurology Cardiac and Cardiovascular Systems
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-221329 (URN)10.1212/wnl.0000000000209138 (DOI)38354325 (PubMedID)
Available from: 2024-02-20 Created: 2024-02-20 Last updated: 2024-02-21Bibliographically approved
Yekkalam, N., Storm Mienna, C., Stoor, J. P. & San Sebastian, M. (2023). Social determinants of self-reported oral health among Sámi in Sweden. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 51(6), 1258-1265
Open this publication in new window or tab >>Social determinants of self-reported oral health among Sámi in Sweden
2023 (English)In: Community Dentistry and Oral Epidemiology, ISSN 0301-5661, E-ISSN 1600-0528, Vol. 51, no 6, p. 1258-1265Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objectives: To investigate the prevalence of poor self-reported oral health and to identify socio-demographic, socio-economic and cultural-related risk factors associated with poor oral health among Sámi in Sweden.

Methods: A Sámi sample frame was constructed drawing from three pre-existing registers. All identified persons aged 18–84 were invited to participate in the study during February–May 2021. Among the 9249 invitations, 3779 answered the survey. The frequencies of the independent variables in terms of socio-economic, socio-demographic and cultural-related factors as well as the outcome, self-reported oral health, were calculated first. Prevalence ratios (PRs) and their 95% confidence interval (95% CI) were estimated to assess the relationship between the independent variables and the outcome.

Results: Overall, 32.5% of the participants reported a poor oral health with a higher prevalence among men compared to women. Among the socio-demographic factors, being old (PR: 1.99; 95% CI: 1.59–2.51), unmarried (PR: 1.17; 95% CI: 1.03–1.33) and divorced or widow-er (PR: 1.27; 95% CI: 1.09–1.46) were statistically associated to poor self-reported oral health. Among the socio-economic factors, a low education level (PR: 1.56; 95% CI: 1.29–1.89), belonging to the poorest quintile (PR: 1.63; 95% CI: 1.35–1.96), and experiencing difficulties to make ends meet several times during the last 12 months (PR: 1.74; 95% CI: 1.51–1.99) were statistically significant related to poor oral health.

Conclusions: The self-reported oral health among Sámi in Sweden appears to be worse than that of the general Swedish population. Several socio-economic and socio-demographic factors were found to be strongly associated with poor self-reported oral health. Targeted interventions addressing these social determinants are needed to reduce inequalities in oral health among the Sámi population.

Place, publisher, year, edition, pages
John Wiley & Sons, 2023
Keywords
indigenous, oral health, risk factors, social, Sámi, Sápmi
National Category
Dentistry Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-212500 (URN)10.1111/cdoe.12894 (DOI)001032472000001 ()37489613 (PubMedID)2-s2.0-85165576994 (Scopus ID)
Funder
Public Health Agency of Sweden
Available from: 2023-08-01 Created: 2023-08-01 Last updated: 2024-01-08Bibliographically approved
Storm Mienna, C., Omma, L. & Axelsson, P. (2021). Fokus på hälsa och hälsoforskning i Sápmi: resultat från elva samiska fokusgrupper. Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Fokus på hälsa och hälsoforskning i Sápmi: resultat från elva samiska fokusgrupper
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

En sammanfattning av rapporten finns på svenska, nord- och lulesamiska. En sydsamisk översättning utgår på grund av återbud med kort varsel där ingen ersättare kunnat hittas inom tidsfristen. 

Syfte: Fokusgruppstudiens syfte var att möjliggöra för samer att delta i öppna samtal om hälsotillstånd och hur levnadsvillkor och livsstil kan påverka hälsan och att låta denna kunskap berika utformningen av en enkät och en klinisk studie om hälsotillstånd som nästa steg av HALDI-studien.

Metod: Elva fokusgrupper med samiska deltagare geografiskt fördelade från södra delarna till norra delarna av Sápmi genomfördes under hösten 2018-våren 2019. Deltagarnas ålder sträcker sig från 23-77 år, med en medelålder på 53 år. Två över-gripande frågeområden avhandlades vid fokusgruppdiskussionerna; samisk hälsa och hälsoforskning med fokus på samernas hälsa. Samtalen ljudinspelades och transkriberades till text. Texterna analyserades av tre oberoende forskare med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

Resultat: Deltagarna beskriver en holistisk syn på hälsa, det vill säga att allt hänger samman. De lägger stor vikt vid upplevelser/tillstånd av andlighet, vistelsei naturen, fysisk aktivitet och harmoni för att uppnå en god hälsa. Andligheten kopplas inte samman med religion utan förknippas starkt med naturen. Det framkom att en kulturell norm ”ieš birget” kan påverka benägenheten att söka vård. Denna norm innebär en strävan efter att klara sig själv, att vara stark, inte visa sig svag och att inte belasta andra med problem. I fokusgruppdiskussionerna framkom även att det både är svårt och ovanligt att öppet prata om psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Detta kan på sikt påverka hälsan och benägenhet att söka vård negativt. Deltagarna har negativa erfarenheter av bristfällig kulturförståelse och okunskap om samiska livsvillkor i mötet med hälso- och sjukvården. Utsatthet i form av diskriminering, rasism och okunskap om samisk historia och samiska livsvillkor framkommer som vanligt förekommande och beskrevs vara en risk för ohälsa och ansågs ha en negativ inverkan på hälsotillståndet. Det uttrycktes skepsis och misstroende mot forskning generellt. Detta grundades på upplevelse av brist på delaktighet, bristfällig information och utebliven återkoppling av resultat men även på historiska erfarenheter kopplade till bland annat rasbiologi. Samtidigt påtalades att ökad kunskap avseende samernas hälsa behövs och därför ansåg deltagarna att det ändå var viktigt att delta i forskningsstudier. Vikten av att tydliggöra forskningens syfte och dess nytta betonades särskilt.

Slutsatser: Fokusgruppstudien har gett värdefulla bidrag om viktiga forskningsområden och hur kommande hälsostudier som involverar samisk befolkning bör utformas och genomföras. Det går att konstatera att inom samisk hälsoforskning i Sverige finns många områden som går att förbättra och tydlig-göra exempelvis kring etik, information, återkoppling, datahantering och utformning av studier 

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå universitet, 2021. p. 35
Series
Skrifter från Centrum för samisk forskning, ISSN 1651-5455 ; 29
Keywords
Samisk hälsa, fokusgruppstudie
National Category
Medical and Health Sciences
Research subject
Public health
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-188745 (URN)978-91-7855-662-5 (ISBN)
Projects
Haldi - hälsa och levnadsvillkor i Sápmi, Sverige
Funder
Knut and Alice Wallenberg Foundation, 2017.0297
Available from: 2021-10-22 Created: 2021-10-22 Last updated: 2021-10-22Bibliographically approved
Storm Mienna, C. & Axelsson, P. (Eds.). (2021). Hälsa i Sápmi. Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift
Open this publication in new window or tab >>Hälsa i Sápmi
2021 (Swedish)Collection (editor) (Refereed)
Abstract [sv]

Forskningen rörande samisk hälsa har de senaste två decennierna ökat avsevärt och bit för bit börjat förbättra ett fragmentariskt kunskapsläge. Det kan också sägas om det internationella forskningsområdet urfolkshälsa (Indigenous Health), där samisk hälsoforskning ofta hämtar jämförelser och inspiration. Vi önskar med detta temanummer väcka intresse för den samiska befolkningens hälsa och sätta ljus på den pågående samiska hälsoforskningen. Temanummret innehåller sammanlagt fem peer-review granskade originalartiklar, två översiktsartiklar och tre recensioner. Välkomna till det första temanumret om samisk hälsoforskning!

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Socialmedicinsk tidskrift, 2021
Series
Socialmedicinsk tidskrift, ISSN 0037-833X, E-ISSN 2000-4192 ; 5-6
Keywords
samisk hälsa
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-212903 (URN)
Available from: 2023-08-15 Created: 2023-08-15 Last updated: 2023-08-15Bibliographically approved
Storm Mienna, C. & Axelsson, P. (2021). Samisk hälsoforskning - framsteg och utmaningar. Socialmedicinsk Tidskrift, 98(5-6), 751-757
Open this publication in new window or tab >>Samisk hälsoforskning - framsteg och utmaningar
2021 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 98, no 5-6, p. 751-757Article, review/survey (Other academic) Published
Abstract [sv]

Forskningen rörande samisk hälsa har de senaste två decennierna ökat avsevärt och bit för bit börjat förbättra ett fragmentariskt kunskapsläge. Det kan också sägas om det internationella forskningsområdet urfolkshälsa (Indigenous Health), där samisk hälsoforskning ofta hämtar jämförelser och inspiration. Vi önskar med detta temanummer väcka intresse för den samiska befolkningens hälsa och sätta ljus på den pågående samiska hälsoforskningen. Temanumret innehåller sammanlagt fem peer-review granskade originalartiklar, två översiktsartiklar och tre recensioner. Välkomna till det första temanumret om samisk hälsoforskning!

Place, publisher, year, edition, pages
Socialmedicinsk tidskrift, 2021
Keywords
samisk hälsa, urfolkshälsa
National Category
Medical and Health Sciences Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Research subject
Public health; Social Medicine
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-190187 (URN)
Funder
Wallenberg Foundations, 2018-0100
Note

Tema: Hälsa i Sápmi

Available from: 2021-12-08 Created: 2021-12-08 Last updated: 2021-12-09Bibliographically approved
Axelsson, P. & Storm Mienna, C. (2021). The challenge of Indigenous data in Sweden. In: Maggie Walter, Tahu Kukutai, Stephanie Russo Carroll, Desi Rodriguez-Lonebear (Ed.), Indigenous Data Sovereignty and Policy: (pp. 99-111). New York & Abingdon: Routledge
Open this publication in new window or tab >>The challenge of Indigenous data in Sweden
2021 (English)In: Indigenous Data Sovereignty and Policy / [ed] Maggie Walter, Tahu Kukutai, Stephanie Russo Carroll, Desi Rodriguez-Lonebear, New York & Abingdon: Routledge, 2021, p. 99-111Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Indigenous Data Sovereignty is increasingly discussed in CANZUS countries but not as much in the Nordic countries, mostly due to Nordic prohibitions of the collection of ethnicity data. This chapter reports the first study on how the Sami people in Sweden perceive Indigenous control and ownership of Sami health research data. Results show that data and data management are important with preference for Sami authorities, preferably the Sami Parliament to take responsibility of data. However, doubts were expressed on the capacity of the Sami Parliament to undertake a data repository role. The study also shows that the legacy of the Nazi regime, of racial biology and of colonization is still present in discussions on Indigenous data and adds to the lack of trust between the Sami and the Swedish nation state.

Place, publisher, year, edition, pages
New York & Abingdon: Routledge, 2021
Series
Routledge Studies in Indigenous Peoples and Policy
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-176614 (URN)10.4324/9780429273957-7 (DOI)978-0-367-22236-9 (ISBN)978-0-429-27395-7 (ISBN)
Available from: 2020-11-10 Created: 2020-11-10 Last updated: 2021-04-15Bibliographically approved
Balabanski, A. H., Dos Santos, A., Woods, J. A., Thrift, A. G., Kleinig, T. J., Suchy-Dicey, A., . . . Katzenellenbogen, J. M. (2021). The Incidence of Stroke in Indigenous Populations of Countries With a Very High Human Development Index: A Systematic Review Protocol. Frontiers in Neurology, 12, Article ID 661570.
Open this publication in new window or tab >>The Incidence of Stroke in Indigenous Populations of Countries With a Very High Human Development Index: A Systematic Review Protocol
Show others...
2021 (English)In: Frontiers in Neurology, E-ISSN 1664-2295, Vol. 12, article id 661570Article, review/survey (Refereed) Published
Abstract [en]

Background and Aims: Despite known Indigenous health and socioeconomic disadvantage in countries with a Very High Human Development Index, data on the incidence of stroke in these populations are sparse. With oversight from an Indigenous Advisory Board, we will undertake a systematic review of the incidence of stroke in Indigenous populations of developed countries or regions, with comparisons between Indigenous and non-Indigenous populations of the same region, though not between different Indigenous populations.

Methods: Using PubMed, OVID-EMBASE, and Global Health databases, we will examine population-based incidence studies of stroke in Indigenous adult populations of developed countries published 1990-current, without language restriction. Non-peer-reviewed sources, studies including <10 Indigenous People, or with insufficient data to determine incidence, will be excluded. Two reviewers will independently validate the search strategies, screen titles and abstracts, and record reasons for rejection. Relevant articles will undergo full-text screening, with standard data extracted for all studies included. Quality assessment will include Sudlow and Warlow's criteria for population-based stroke incidence studies, the Newcastle-Ottawa Scale for risk of bias, and the CONSIDER checklist for Indigenous research.

Results: Primary outcomes include crude, age-specific and/or age-standardized incidence of stroke. Secondary outcomes include overall stroke rates, incidence rate ratio and case-fatality. Results will be synthesized in figures and tables, describing data sources, populations, methodology, and findings. Within-population meta-analysis will be performed if, and where, methodologically sound and comparable studies allow this.

Conclusion: We will undertake the first systematic review assessing disparities in stroke incidence in Indigenous populations of developed countries. Data outputs will be disseminated to relevant Indigenous stakeholders to inform public health and policy research.

Place, publisher, year, edition, pages
Frontiers Media S.A., 2021
Keywords
epidemiology, incidence, population, stroke, health, aboriginal, indigenous
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology Cardiac and Cardiovascular Systems Neurology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-182536 (URN)10.3389/fneur.2021.661570 (DOI)000647451400001 ()33967945 (PubMedID)2-s2.0-85105373183 (Scopus ID)
Available from: 2021-04-25 Created: 2021-04-25 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Marklund, S., Storm Mienna, C., Wahlström, J., Englund, E. & Wiesinger, B. (2020). Work ability and productivity among dentists: associations with musculoskeletal pain, stress, and sleep. International Archives of Occupational and Environmental Health, 93(2), 271-278
Open this publication in new window or tab >>Work ability and productivity among dentists: associations with musculoskeletal pain, stress, and sleep
Show others...
2020 (English)In: International Archives of Occupational and Environmental Health, ISSN 0340-0131, E-ISSN 1432-1246, Vol. 93, no 2, p. 271-278Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Purpose: Work ability can be measured by the work ability index (WAI), and work-related questions measuring productivity loss in terms of quality and quantity of work. Dentists have high occupational risk of musculoskeletal pain and the exposure of ergonomic strain is already high during dental education. The aim was to evaluate work ability and productivity among dentists, and to identify gender differences and associations with sleep, stress, and reported frequent pain.

Methods: The study population comprised 187 dentists (123 women and 64 men) who had been working as dentists between 5 and 12 years. Participants completed a questionnaire regarding sleep, stress, presence of pain at different sites, work ability assessed by WAI, and productivity in terms of quality and quantity of work.

Results: Poor sleep quality and high level of stress were reported by 31% and 48.1% of participants, respectively, with no gender differences and no association with age. The prevalence of frequent pain ranged 6.4–46.5% with shoulders being the most prevalent site. Thirty-three percent reported reduced work ability. Poor sleep, high amount of stress, and multi-site pain were associated with decreased work ability.

Conclusions: A high prevalence of pain was shown among dentists. Decreased work ability in terms of productivity loss was associated with poor sleep quality, high amount of stress, and multi-site pain. Preventive actions at the workplace should promote good musculoskeletal health, and measures taken, both individual and organizational, to minimize the risk of high, persistent stress and work-related pain.

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2020
Keywords
Dentist, Pain, Productivity, Sleep, Stress, Work ability
National Category
Occupational Health and Environmental Health
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-164959 (URN)10.1007/s00420-019-01478-5 (DOI)000492568400001 ()31654126 (PubMedID)2-s2.0-85074580439 (Scopus ID)
Funder
Västerbotten County Council
Available from: 2019-11-06 Created: 2019-11-06 Last updated: 2023-03-24Bibliographically approved
Axelsson, P. & Storm Mienna, C. (2019). Health and physical wellbeing of the Sámi people. In: Christopher Fleming and Matthew Manning (Ed.), Routledge handbook of indigenous wellbeing: (pp. 13-22). Routledge
Open this publication in new window or tab >>Health and physical wellbeing of the Sámi people
2019 (English)In: Routledge handbook of indigenous wellbeing / [ed] Christopher Fleming and Matthew Manning, Routledge, 2019, p. 13-22Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

This chapter describes the health and physical wellbeing of the Sámi people living in Norway, Sweden, Finland and on the Kola Peninsula in Russia. Drawing on a review of the literature, we note that cancer and cardiovascular diseases are examples of conditions that, hitherto, have been thoroughly studied in the Sámi population in relation to physical wellbeing. Generally, studies conclude that the health and living conditions of the Sámi people are good and close to the level of the non-Indigenous benchmark population. However, it is also obvious that knowledge of the Sámi health situation differs between countries, partly due to national laws and policies that circumscribe opportunities to conduct relevant research involving Sámi communities. To understand the current wellbeing of the Sámi people, it is crucial to understand the effects of colonization. As such, this chapter provides a historical background to the present situation. Finally, the chapter aims to identify future challenges that may affect the wellbeing of the Sámi people of northern Europe.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
National Category
Health Sciences Cultural Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158396 (URN)9781351051262 (ISBN)9781138909175 (ISBN)
Available from: 2019-04-26 Created: 2019-04-26 Last updated: 2021-06-10Bibliographically approved
Storm Mienna, C., Glas, L., Magnusson, M., Ilgunas, A., Häggman-Henrikson, B. & Wänman, A. (2019). Patients' experiences of supervised jaw-neck exercise among patients with localized TMD pain or TMD pain associated with generalized pain. Acta Odontologica Scandinavica, 77(7), 495-501
Open this publication in new window or tab >>Patients' experiences of supervised jaw-neck exercise among patients with localized TMD pain or TMD pain associated with generalized pain
Show others...
2019 (English)In: Acta Odontologica Scandinavica, ISSN 0001-6357, E-ISSN 1502-3850, Vol. 77, no 7, p. 495-501Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Objective: To evaluate temporomandibular disorder (TMD) patients’ experiences of a supervised jaw-neck exercise programme.

Materials and methods: The study used a mixed method design. All patients were diagnosed with myalgia according to the Research Diagnostic Criteria for TMD and divided into local myalgia (n = 50; 38 women, mean age 43 yrs, SD 14), and myalgia with generalized pain (n = 28; 27 women, mean age 43 yrs, SD 13). Patients participated in a ten-session supervised exercise programme that included relaxation, coordination and resistance training of the jaw, neck and shoulders. After the 10 sessions an evaluation form was filled out including both open- and closed-ended questions. The quantitative analysis was based on closed-ended questions concerned experience, adaptation and side-effects from the exercise programme. The qualitative analysis was employing inductive content analysis of open-ended questions.

Results: Patients reported similar positive overall experiences of exercise regardless of diagnosis, although more individuals in the general pain group experienced pain during training (57%) compared to the local pain group (26%; p = .015). Patients in both groups shared similar experiences and acknowledged the possibility to participate in an individualized and demanding exercise programme. They expressed feelings of being noticed, taken seriously and respectful care management to be key factors for successful treatment outcome. The exercise programme was acknowledged as a valuable part of treatment.

Conclusion: The hypothesis generated was that individualized and gradually demanding exercise in the rehabilitation process of TMD stimulates self-efficacy and confidence in chronic TMD patients regardless of whether the pain was localized or combined with wide-spread pain.

Place, publisher, year, edition, pages
Abingdon: Taylor & Francis, 2019
Keywords
Exercise therapy, orofacial pain, pain, qualitative, temporomandibular disorders
National Category
Dentistry
Research subject
Odontology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-157932 (URN)10.1080/00016357.2019.1598573 (DOI)000465814900001 ()30957601 (PubMedID)2-s2.0-85063993451 (Scopus ID)
Available from: 2019-04-08 Created: 2019-04-08 Last updated: 2022-11-29Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2365-4598

Search in DiVA

Show all publications