Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (6 of 6) Show all publications
Harr, R., Hedlund, H. & Johansson, D. (2019). Att utbilda framtida kollegor. In: Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin. Paper presented at Universitetspedagogiska konferensen 2019: Helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå, Sweden, oktober 10-11, 2019 (pp. 38-38). Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Att utbilda framtida kollegor
2019 (Swedish)In: Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet , 2019, p. 38-38Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Vår presentation kommer att behandla två nyligen framtagna projektkursmoment vid Institutionen för informatik, där vi skapar förutsättningar för lärande så lika som möjligt de som framtidens systemvetare och beteendevetare inom IT-området ställs inför. Kursmomenten (som vi valt att se som en helhet) baseras på tre huvudsakliga pedagogiska idéer:

1. Integrera teori och praktik inom ramen för samma kurs, med ett moment som handlar om att planera ett projekt och ett moment som handlar om själva genomförandet av detta.

Vi anser det vara väldigt viktigt för en individs kunskapsutveckling att praktiskt få prova på något som man tidigare endast lärt sig på en teoretisk nivå. Genom att se kursmomenten som en helhet kunde studenterna först planera vad man skulle göra (teori), och sedan genomföra detta (praktik). Erfarenheten var att vissa saker fungerade precis som man tänkt, medan andra saker krävde förändring. Detta är en värdefull insikt inför ett kommande arbetsliv.

2. Skapa förutsättningar för lärande när det gäller gruppdynamik genom att samarbeta över programgränser och ställas inför föränderliga utmaningar.

Projektgrupperna sattes samman av projektdeltagare från lika delar det Systemvetenskapliga programmet liksom det Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer. Som yrkesverksam, med en utbildning från informatik, arbetar man med största sannolikhet ofta i projekt som relaterar till olika dimensioner av samhällets digitalisering. Något som utmärker projekt är att de består av deltagare med olika kompetenser, viljor och personligheter – omständigheter som ställer krav på förmågan att hantera gruppdynamik. Olika deltagare har olika egenskaper och karaktärer och det gäller för grupper att kunna hantera dessa på bästa möjliga sätt. Även för individen är detta en viktig process. Det handlar om att lära känns sig själv och sina egna styrkor och svagheter.

3. Skapa förutsättningar för lärande när det gäller att arbeta mot riktiga klienter som upplever verkliga behov och även ställer krav.

På kursen arbetar vi med riktiga beställare och skarpa case, vilket ger ett flertal fördelar. Dels skapar det en spänning som ofta leder till ökat engagemang och lärande hos studenterna. Dels får studenterna lära sig att hantera en extern klient, en klient som de inte känner, som inte besitter deras kunskap och som kan ha väldigt annorlunda förväntningar på samarbetet. Som yrkesverksamma är detta vanligt förekommande och vi hade svårligen kunnat uppnå samma effekt med fiktiva case. Ett skarpt case har dessutom alltid en överlägsen nivå av komplexitet, och därmed även överraskningar, i jämförelse med ett påhittat case.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet, 2019
Series
Skriftserie från Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) ; 2019:1
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-165306 (URN)
Conference
Universitetspedagogiska konferensen 2019: Helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå, Sweden, oktober 10-11, 2019
Available from: 2019-11-20 Created: 2019-11-20 Last updated: 2023-08-31Bibliographically approved
Johansson, D., Landgren, G. & Lund, A. (2019). Datasalen i vardagsrummet: distansundervisning på tekniska kurser via virtuella boxar. In: Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin. Paper presented at Universitetspedagogiska konferensen 2019: Helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå, Sweden, oktober 10-11, 2019 (pp. 14-14). Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Datasalen i vardagsrummet: distansundervisning på tekniska kurser via virtuella boxar
2019 (Swedish)In: Universitetspedagogiska konferensen 2019: helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet , 2019, p. 14-14Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Abstract [sv]

Hösten 2016 utvecklades två kurser vid Institutionen för informatik, vilka båda kännetecknades av en relativt hög grad av tekniskt djup gällande den kontext som undervisningen var tänkt att bedrivas i. Den ena kursen, Implementation av system- och användargränssnitt, skulle fungera som en campusförlagd kurs, medan den andra kursen, NoSQL-databaser hade en helt och hållet distansbaserad karaktär.

En förutsättning för att bedriva respektive kurs var upprättandet av en tekniskt utmanande miljö med flertalet samverkande programvaror: den ena kursen kombinerade en modern databasansats med ett webbramverk, ett front-end ramverk och en webbserver för att skapa fullskaliga applikationer; den andra kursen introducerade studenterna till den typ av databasansatser som går bortom den relationella databasmodell som varit förhärskande sedan 1970-talet. En annan utmaning var att kursmaterialet liksom de versioner och standarder som användes förväntades förändras i stor utsträckning inför varje nytt kurstillfälle, vilket också kom att besannas.

Distansbaserade kurser vars innehåll och tekniska förutsättningar ständigt förändras krävde ett kreativt synsätt på hur de skulle paketeras och tillgängliggöras för studenterna. Svaret blev en s k virtual box, en virtuell låda i vilken man kan packa ned ett operativsystem som kör en slags dator i datorn för studenten. Oavsett om studenten ägde en Windows-dator, en Mac, eller någon form av Linux-variant, kunde vi genom att förbereda och göra den virtuella lådan tillgänglig för nedladdning se till att alla studenter hade samma tekniska förutsättningar genom att köra operativsystemet Ubuntu. I den virtuella lådan lät vi sedan studenterna ladda hem och packa upp en s k Vagrant box, en låda i lådan, där vi hade möjlighet att förinstallera alla program som skulle användas på kursen, samtliga öppen programvara och fria att distribuera. På så sätt kunde vi lärare vara säkra på att alla studenter hade tillgång till samma uppsättning program, som samverkade på samma sätt och betjänades av samma operativsystem. Vår vision om att ta inte bara lärandet utan hela datasalen in i vardagsrummet hemma hos studenten hade lyckats.

Presentationen kommer att behandla det tekniska kursupplägget, de styrkor och svagheter vi kunnat identifiera under de fyra första kurstillfällena, både vad gäller undervisning med hjälp av VirtualBox och Vagrant i datorsalar på Campus, men även inom distansundervisning, på studenternas egna datorer. Tanken är att visa på undervisningsformens giltighet för att inspirera andra, men samtidigt dela med oss av erfarenheter runt dolda fallgropar.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet, 2019
Series
Skriftserie från Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) ; 2019:1
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-165307 (URN)
Conference
Universitetspedagogiska konferensen 2019: Helhetssyn på undervisning - kropp, känsla och kognition i akademin, Umeå, Sweden, oktober 10-11, 2019
Available from: 2019-11-20 Created: 2019-11-20 Last updated: 2021-12-02Bibliographically approved
Andersson, K., Rondeau, E., Kor, A.-L. & Johansson, D. (2017). Sustainable Mobile Computing and Communications. Mobile information systems, Article ID 1098264.
Open this publication in new window or tab >>Sustainable Mobile Computing and Communications
2017 (English)In: Mobile information systems, ISSN 1574-017X, , p. 2article id 1098264Article in journal, Editorial material (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Hindawi Publishing Corporation, 2017. p. 2
Keywords
Sustainable Mobile Computing
National Category
Interaction Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-140200 (URN)10.1155/2017/1098264 (DOI)000412148900001 ()2-s2.0-85031927656 (Scopus ID)
Available from: 2017-10-03 Created: 2017-10-03 Last updated: 2023-03-24Bibliographically approved
Johansson, D., Lassinantti, J. & Wiberg, M. (2015). Mobile e-Services and Open Data in e-Government Processes: concept and Design. In: Muhammad Younas, Irfan Awan, Massimo Mecella (Ed.), Mobile Web and Intelligent Information Systems: 12th International Conference, MobiWis 2015, Rome, Italy, August 24-26, 2015, Proceedings. Paper presented at The 12th International Conference on Mobile Web and Intelligent Information Systems (MOBIWIS) (pp. 149-160). Springer, 9228
Open this publication in new window or tab >>Mobile e-Services and Open Data in e-Government Processes: concept and Design
2015 (English)In: Mobile Web and Intelligent Information Systems: 12th International Conference, MobiWis 2015, Rome, Italy, August 24-26, 2015, Proceedings / [ed] Muhammad Younas, Irfan Awan, Massimo Mecella, Springer, 2015, Vol. 9228, p. 149-160Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The traditional service life cycle starts with the formulation of required needs and ends with the adoption and ownership of the service. In an e-government context, this takes the form of citizens consuming services provided by the public sector bodies. We examine how a combination of mobile e-services and open data can extend and allow possible citizen-driven continuation of the service life cycle. The chosen method is a concept-driven approach, manifesting our concept in a digital prototype, which allows citizens to generate and acquire open data, as well as develop and publish their own e-services. 

Place, publisher, year, edition, pages
Springer, 2015
Series
Lecture Notes in Computer Science, ISSN 0302-9743 ; 9228
Keywords
Mobile e-services, Open data, e-Government, Mobila e-tjänster, Öppen data, IT och myndigheter
National Category
Information Systems
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-109161 (URN)10.1007/978-3-319-23144-0_14 (DOI)000363684200014 ()2-s2.0-84943645934 (Scopus ID)978-3-319-23143-3 (ISBN)978-3-319-23144-0 (ISBN)
Conference
The 12th International Conference on Mobile Web and Intelligent Information Systems (MOBIWIS)
Available from: 2015-09-21 Created: 2015-09-21 Last updated: 2023-03-24Bibliographically approved
Johansson, D., Lassinantti, J. & Wiberg, M. (2015). Mobile e-Services and Open Data in e-Government Processes: Transforming Citizen Involvement. In: Maria Indrawan-Santiago, Matthias Steinbauer, Ismail Khalil, Gabriele Anderst-Kotsis (Ed.), Proceedings of the 17th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2015): . Paper presented at The 17th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2015) (pp. 58-67). New York: Association for Computing Machinery (ACM)
Open this publication in new window or tab >>Mobile e-Services and Open Data in e-Government Processes: Transforming Citizen Involvement
2015 (English)In: Proceedings of the 17th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2015) / [ed] Maria Indrawan-Santiago, Matthias Steinbauer, Ismail Khalil, Gabriele Anderst-Kotsis, New York: Association for Computing Machinery (ACM), 2015, p. 58-67Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Mobile computing is one of the most important paradigms to influence and enhance modern e-services, mainly due to its anytime and anywhere availability adding value to the delivered service. In a traditional e-government context, the service life cycle takes the form of citizens consuming services provided by public sector bodies. In this paper, we use a novel concept combining mobile e-services and open data to extend and allow possible citizen-driven continuation of the service life cycle. The concept is evaluated throughout the design process, and also becomes the subject of a focus group. Our most important conclusions are that the concept design extends the service life cycle within the public sector context, and also creates new entrances for citizens to participate in generating and acquiring open data, thus transforming citizens' involvement. The result is increased co-operation, as well as increased adoption and availability of data and e-services, enhancing citizen participation.

Place, publisher, year, edition, pages
New York: Association for Computing Machinery (ACM), 2015
Series
Informatik Student Paper Bachelor (INFSPB)
Series
International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services ; 17
Keywords
Mobile e-Services, Open Data, e-Government, Citizen Participation, Concept Evaluation
National Category
Interaction Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-114448 (URN)978-1-4503-3491-4 (ISBN)
Conference
The 17th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services (iiWAS2015)
Available from: 2016-01-19 Created: 2016-01-19 Last updated: 2021-05-25Bibliographically approved
Johansson, D. & Bränberg, A. (2010). Hur startar man ett heltnätbaserat utbildningsprogram?: Datoranvändning/e-learning som exempel på en första kurs på ett program : tankar bakom, hur kursen utvecklats och resultat från kursen. In: Erik Lindenius (Ed.), Undervisning på tvären: student- och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport. Paper presented at Den nionde universitetspedagogiska konferensen, Umeå, 25-26 feb 2009 (pp. 93-104). Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Hur startar man ett heltnätbaserat utbildningsprogram?: Datoranvändning/e-learning som exempel på en första kurs på ett program : tankar bakom, hur kursen utvecklats och resultat från kursen
2010 (Swedish)In: Undervisning på tvären: student- och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet , 2010, p. 93-104Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [sv]

Att starta en helt nätbaserad utbildning på ett bra sätt kräver ett visst mått av eftertanke. Man måste ha klart för sig vad man har för syfte, d v s vad studenterna förväntas ha för kunskaper och färdigheter när de har utexaminerats. Hur utbildningen kommer att vara utformad och vad studenterna förväntas möta under den i form av pedagogiska upplägg och IKT är nästa viktiga aspekt att ha tänkt igenom. Till sist bör man ha klart för sig vad man har för möjligheter att möta upp mot alla dessa krav; vad finns det för stöd i litteratur och forskning när det gäller pedagogiskt upplägg för den här typen av kursen och vad har man för stöd på högskolan när det gäller support av olika slag?

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Universitetspedagogiskt centrum (UPC), Umeå universitet, 2010
Series
Skriftserie från universitetspedagogiskt centrum, ISSN 1651-5692 ; 2010:1
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-25353 (URN)978-91-7459-064-7 (ISBN)
Conference
Den nionde universitetspedagogiska konferensen, Umeå, 25-26 feb 2009
Available from: 2011-03-30 Created: 2009-08-12 Last updated: 2021-10-20Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-4109-4803

Search in DiVA

Show all publications