Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Alternative names
Publications (10 of 63) Show all publications
Hudson, C., Sandberg, L. & Sundström, K. (2023). Integrating the immigrant the Swedish way? Understandings of citizenship and integration in Swedish local civic integration projects. Journal of Intercultural Studies, 44(4), 553-569
Open this publication in new window or tab >>Integrating the immigrant the Swedish way? Understandings of citizenship and integration in Swedish local civic integration projects
2023 (English)In: Journal of Intercultural Studies, ISSN 0725-6868, E-ISSN 1469-9540, Vol. 44, no 4, p. 553-569Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In Sweden, integration is a pressing issue particularly following the large influx of immigrants in 2015. Swedish municipalities play an important role in civic integration, with responsibility for newly arrived immigrants receiving a basic understanding of Swedish society, their rights and obligations. We analyse data from 204 applications granted funding 2016/2017 for projects improving the integration of refugees into society by co-operation between municipalities and other actors. Using thematic analysis, we identify two broad themes. One concerning the ‘what’ of integration–the Swedish values, norms and behaviours that immigrants are expected to learn in order to become ‘good’ Swedish citizens, and the other concerning the means or the ‘how’ of integration. However, although these projects are well-meaning, they may have normalizing and disciplining effects whereby the immigrant is constructed as subordinate, as the Other. Swedish gender-equality is heavily emphasized and we see how, in relation to this, the immigrant is constructed as unmodern, bound by tradition and unequal. Particularly immigrant women are produced as passive objects rather than active subjects, in need of special women’s activities and lacking as parents in comparison with the Swedish ideal.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2023
Keywords
Civic integration, gender-equality, organized encounter, Sweden, the ‘good’ parent
National Category
International Migration and Ethnic Relations
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-198601 (URN)10.1080/07256868.2022.2107624 (DOI)000836562500001 ()2-s2.0-85135436135 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2016-00989
Available from: 2022-09-08 Created: 2022-09-08 Last updated: 2023-09-04Bibliographically approved
Hudson, C., Giritli-Nygren, K., Jarnkvist, K., Sandberg, L. & Schmauch, U. (2022). Ruralt flyktingmottagande – En (ny) strategi för mindre kommuners överlevnad?. Umeå: Umeå Universitet, Statsvetenskapliga institutionen
Open this publication in new window or tab >>Ruralt flyktingmottagande – En (ny) strategi för mindre kommuners överlevnad?
Show others...
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Syftet med denna rapport är att belysa förutsättningarna, utmaningarna och möjligheterna för flyktingmottagande och integrationsarbete på mindre orter, med särskilt fokus på glesbygdskommuner i norra Sverige. Tills nyligen har Sverige haft en relativt generös migrationspolitik och de svenska kommunerna har haft en nyckelroll i mottagandet och integrationen av flyktingar. Många små, glesbefolkade landsbygdskommuner har tagit emot en hög andel individer i förhållande till sin befolkningsstorlek. Flyktingmottagande har setts som en möjlighet att utveckla kommunen. Många av de små kommuner i norra Sverige som står inför en minskande befolkning har sett mottagandet som en möjlighet till sysselsättning, genererad av de uppgifter som en tillströmning av flyktingar innebär, men också som en grund för att utveckla den kommunala verksamheten. Kommunernas flyktingmottagande är dock beroende av politiken på nationell nivå och förändringar i denna politik som påverkar antalet flyktingar som kommunerna kan ta emot. När politikerna beslutar att strama åt flyktingpolitiken och stänga ned verksamheter som kommit att utgöra ett hopp inför framtiden, utvecklas en känsla av maktlöshet. Besluten om antal och kvoter fattas någon annanstans, och detta bidrar till en process där små glesbygdskommuner hamnar ännu längre bort från maktens centrum. Att ta emot flyktingar har för dessa kommuner, åtminstone inledningsvis, varit en strategi som gett hopp för framtiden, inte bara för de flyktingar som tas emot i dessa små samhällen, utan också för de små kommunerna själva. Den lilla orten blir således perifer genom att den marginaliseras i såväl politiska som ekonomiska processer och alltså inte (enbart) på grund av sin rumsliga position.

Rapporten är organiserad utifrån forskningsprojektets tre delstudier. Delstudierna baseras på olika material och besvarar olika frågor. Den första handlar om hur integration som fenomen beskrivs i ansökningar om projektmedel från Länsstyrelserna och vilka problem som kommunerna beskriver som särskilt centrala att adressera. Den andra delstudien fokuserar på de sätt på vilka flyktingmottagande framställs i lokala och regionala nyhetsmedier i Västerbotten och Västernorrland. Den tredje och sista delstudien fokuserar på erfarenheter och vardagliga arbetsvillkor för flyktingmottagare och integrationsarbetare i två mindre orter. I en sammantagen analys av resultatet från de tre delstudierna identifieras fyra mer övergripande berättelser varigenom flyktingmottagande i glesbygd skildras 1) engagemang och frustration, 2) förutsättningarna för mottagandet och organiseringens betydelse, 3) integration och svenskhet och 4) periferiseringsprocesser.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå Universitet, Statsvetenskapliga institutionen, 2022. p. 45
Series
Umeå Working Papers in Political Science, ISSN 1654-238X ; 2022:1
Keywords
Flyktingmottagande, kommuner, rural, överlevnadsstrategi
National Category
Political Science
Research subject
political science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-192441 (URN)978-91-7855-742-4 (ISBN)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2016–00989
Available from: 2022-02-11 Created: 2022-02-11 Last updated: 2022-02-15Bibliographically approved
Hudson, C., Giritli-Nygren, K., Lidén, G. & Sandberg, L. (2021). Between Central Control and Local Autonomy: The Changing Role of Swedish Municipalities in the Implementation of Migration Policies (1ed.). In: Jochen Franzke & José M. Ruano de la Fuente (Ed.), Local Integration of Migrants Policy: European Experiences and Challenges (pp. 11-34). Cham: Palgrave Macmillan
Open this publication in new window or tab >>Between Central Control and Local Autonomy: The Changing Role of Swedish Municipalities in the Implementation of Migration Policies
2021 (English)In: Local Integration of Migrants Policy: European Experiences and Challenges / [ed] Jochen Franzke & José M. Ruano de la Fuente, Cham: Palgrave Macmillan, 2021, 1, p. 11-34Chapter in book (Refereed)
Abstract [en]

Swedish migration policy has undergone dramatic changes and has moved from being one of the most generous policies to the minimum EU level. Traditionally refugee reception has been a policy area with a strong tradition of collaboration between national and local government with decentralized decision-making. The role of local government has, however, altered in the face of greater centralization and harder national government steering. This chapter provides a broad picture of Swedish local government’s responsibilities, the changing nature of the role it has played and is playing with regard to refugee reception and integration policies and the challenges it currently faces.

Place, publisher, year, edition, pages
Cham: Palgrave Macmillan, 2021 Edition: 1
Series
Palgrave Studies in Sub-National Governance, ISSN 2523-8248, E-ISSN 2523-8256
Keywords
Migration policy, Municipality, Sweden, Refugee reception, Integration
National Category
Political Science
Research subject
political science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-177203 (URN)10.1007/978-3-030-50979-8_2 (DOI)2-s2.0-85166657206 (Scopus ID)978-3-030-50978-1 (ISBN)978-3-030-50979-8 (ISBN)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2016-00989
Available from: 2020-12-01 Created: 2020-12-01 Last updated: 2023-08-14Bibliographically approved
Hudson, C. & Sandberg, L. (2021). Contested hope for the future: Rural refugee reception as municipal survival?. Journal of Rural Studies, 82, 121-129
Open this publication in new window or tab >>Contested hope for the future: Rural refugee reception as municipal survival?
2021 (English)In: Journal of Rural Studies, ISSN 0743-0167, E-ISSN 1873-1392, Vol. 82, p. 121-129Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Rural communities in the inland areas of Northern Sweden have long suffered from a steady population declineas young people, particularly women, have moved to the growing urban areas for education/employment.However, in recent years, alongside strategies for survival relating to tourism/hospitality industry, refugeereception has emerged as a strategy for survival whereby these rural municipalities seek to staunch the downwardspiral of decline by accepting refugees in the hope that this will provide not only job opportunities but alsosupport for local services. Using thematic analysis, we focus on media representations of rural refugee receptionin small municipalities Northern Sweden and aim to contribute to an understanding of how spatial and socialrelations are reproduced through these representations; to understand in how ‘the rural’ is constructed in relationto power relations such as race and gender and how these interact with a more explicit spatial power dimension.We are interested in understanding rural refugee reception as a contested hope for the future – a strategy forsurvival. Our analysis shows that the media highlight the stories of how the municipalities set their hopes onrefugee reception to ‘save’ the place not only by bringing in new, younger inhabitants, but also employmentopportunities. However, it also shows that refugee reception may become merely a short-term, temporary solutionand not something that challenges or changes the more general migratory patterns in Sweden.

Place, publisher, year, edition, pages
Amsterdam: Elsevier, 2021
Keywords
Refugee reception, Rural, Place survival, Hope, Sweden
National Category
Human Geography Political Science
Research subject
Social and Economic Geography; political science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-178868 (URN)10.1016/j.jrurstud.2021.01.005 (DOI)000631781400002 ()2-s2.0-85099386775 (Scopus ID)
Funder
Forte, Swedish Research Council for Health, Working Life and Welfare, 2016-00989
Available from: 2021-01-19 Created: 2021-01-19 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Hudson, C. (2021). Hell's Grannies and Crazy Ladies: Challenging the Precarization of Older Women. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, 28(2), 314-334
Open this publication in new window or tab >>Hell's Grannies and Crazy Ladies: Challenging the Precarization of Older Women
2021 (English)In: Social Politics: International Studies in Gender, State and Society, ISSN 1072-4745, E-ISSN 1468-2893, Vol. 28, no 2, p. 314-334Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Older women are often portrayed as particularly vulnerable and in need of protection, producing processes of ageist “othering” that deny agency, foster “appropriate” behaviors, and work to exclude them from everyday life. While not denying many women face a precarious situation in later life, some older women resist their subjectivation as vulnerable. Drawing on a concept of precarity as governmentality, older women’s acceptance and resistance to being characterized as “vulnerable” and in need of protection are explored in relation to focus group interviews with female pensioners in four Swedish municipalities.

Place, publisher, year, edition, pages
Oxford University Press, 2021
Keywords
Precarity, governmentality, resistance, older women, Sweden
National Category
Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
Research subject
political science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-163622 (URN)10.1093/sp/jxz030 (DOI)000699357200003 ()2-s2.0-85144116548 (Scopus ID)
Projects
Rädsla och trygghet i handling och ord
Funder
Marianne and Marcus Wallenberg Foundation
Available from: 2019-09-30 Created: 2019-09-30 Last updated: 2022-12-29Bibliographically approved
Hudson, C. & Rönnblom, M. (2020). Is an 'other' city possible?: Using feminist utopias in creating a more inclusive vision of the future city. Futures: The journal of policy, planning and futures studies, 121, Article ID 102583.
Open this publication in new window or tab >>Is an 'other' city possible?: Using feminist utopias in creating a more inclusive vision of the future city
2020 (English)In: Futures: The journal of policy, planning and futures studies, ISSN 0016-3287, E-ISSN 1873-6378, Vol. 121, article id 102583Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Visions of the good future city are important in futures studies and urban planning. However, these visions have been criticised for reflecting Western, masculine, heteronormative values rather than diversity, and only allowing some voices to speak and be heard. This highlights the need to develop methods for bringing in 'other' voices and enabling alternative visions to be articulated that contest the 'straightjacket' of accepted meanings and ways of being in the city. Here, we present one such attempt using transgressing alternatives of imagining the city drawn from feminist science fiction and utopian writings. These were presented to focus groups of women from different backgrounds in two Swedish cities. The aim was to create a welcoming and safe space for meaning-making that encourage the women to re-imagine their subject positions, challenge the accepted ways of being in the city and picture an 'other' future city. This was partially successful in that, in their discussions, the women both accepted and contested the city's gendered norms and power relations. This reflects the difficulties involved in questioning the existing power relations and norms from a subordinate position, emphasizing the importance of further developing this type of approach in efforts to foster more inclusive cities.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2020
Keywords
Cities, Urban planning, Futures studies, Feminist utopias, Imagining alternatives, Focus groups
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-173290 (URN)10.1016/j.futures.2020.102583 (DOI)000540719200006 ()2-s2.0-85085594802 (Scopus ID)
Funder
Marianne and Marcus Wallenberg Foundation
Available from: 2020-07-06 Created: 2020-07-06 Last updated: 2023-03-23Bibliographically approved
Sandberg, L. & Hudson, C. (2020). Rädd och osynlig vs. orädd och protesterande: om Tantens plats i det offentliga rummet. In: Malin Rönnblom, Ida Linander & Linda Sandberg (Ed.), (O)tryggt?: texter om makt, plats och motstånd (pp. 278-296). Premiss förlag
Open this publication in new window or tab >>Rädd och osynlig vs. orädd och protesterande: om Tantens plats i det offentliga rummet
2020 (Swedish)In: (O)tryggt?: texter om makt, plats och motstånd / [ed] Malin Rönnblom, Ida Linander & Linda Sandberg, Premiss förlag, 2020, p. 278-296Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Premiss förlag, 2020
National Category
Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-183547 (URN)9789189077157 (ISBN)
Available from: 2021-05-25 Created: 2021-05-25 Last updated: 2021-05-25Bibliographically approved
Nair, G., Olofsson, T., Nordlund, A. & Hudson, C. (2019). Comparative evaluation of city dwellers' perspectives on household energy use based on housing tenure: survey results from Northern Sweden (1ed.). In: Johansson, Dennis, Bagge, Hans, Wahlström, Åsa (Ed.), Dennis Johansson, Hans Bagge, and Åsa Wahlström (Ed.), Cold climate HVAC 2018: sustainable buildings in cold climates. Paper presented at 9th International Cold Climate Conference, Sustainable new and renovated buildings in cold climates, Kiruna – Sweden 12-15, March 2018 (pp. 791-801). Switzerland: Springer Publishing Company
Open this publication in new window or tab >>Comparative evaluation of city dwellers' perspectives on household energy use based on housing tenure: survey results from Northern Sweden
2019 (English)In: Cold climate HVAC 2018: sustainable buildings in cold climates / [ed] Dennis Johansson, Hans Bagge, and Åsa Wahlström, Switzerland: Springer Publishing Company, 2019, 1, p. 791-801Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

The successful implementation of energy efficiency measures in the residential sector will depend to a large extent on the attitudes and perceptions of the end-users since they are the final decision maker. The tenure of the housing could influence the building occupants' perspectives on energy issues. In this study we conducted a comparative evaluation of perspectives on energy use of three categories of households: those living in single family houses, tenants and owners' of apartment. The analysis is based on responses to a mail-in questionnaire by approximately 650 residents in Umeå, Sweden. Majority of the respondents believed that their annual household energy use is less. Residents in single-family houses, as compared to the other two types of tenure of the housing, were more likely to believe their heat energy use as high and likely to take actions to reduce the energy use. Financial incentives such as subsidy or lower interest rate were preferred by most of single-family homeowners (45%) to motivate them to take actions to reduce energy use. While personalized information to reduce energy use and lower interest rate and reduced rent are preferred by more residents in the other two categories. The implications for promoting energy efficient measures based on housing tenure is discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
Switzerland: Springer Publishing Company, 2019 Edition: 1
Series
Springer Proceedings in Energy, ISSN 2352-2534, E-ISSN 2352-2542
Keywords
Perception, Occupants, Energy efficiency
National Category
Civil Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-152727 (URN)10.1007/978-3-030-00662-4_66 (DOI)000675599300066 ()978-3-030-00661-7 (ISBN)978-3-030-00662-4 (ISBN)
Conference
9th International Cold Climate Conference, Sustainable new and renovated buildings in cold climates, Kiruna – Sweden 12-15, March 2018
Available from: 2018-10-21 Created: 2018-10-21 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Hudson, C., Nyseth, T. & Pedersen, P. (2019). Dealing with difference: Contested place identities in two northern Scandinavian cities. City, 23(4-5), 564-579
Open this publication in new window or tab >>Dealing with difference: Contested place identities in two northern Scandinavian cities
2019 (English)In: City, ISSN 1360-4813, E-ISSN 1470-3629, Vol. 23, no 4-5, p. 564-579Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

In an era of culturally driven growth, urban identities are of central importance for the branding of cities. However, urban identities are under constant re-negotiation as cities’ populations become more diverse. In northern Scandinavia, some cities have developed on what were traditionally Indigenous lands but have failed to acknowledge the role these roots and histories have played in shaping the city’s identity. As the numbers of Indigenous people living in cities grow and they begin to assert their right to the city, the relationship between a city’s ‘majority population’ identity and its ‘Indigenous’ identity may become contested. Looking at the northern Scandinavian cities of Tromsø (Norway) and Umeå (Sweden), we study the conflicts that have arisen around the cities’ place identity. In Tromsø, the conflicts concerned joining the Sámi Administration Area. Whereas, in Umeå, the Sámi identity of the city was contested in relation to the inauguration of Umeå as European Capital of Culture 2014. Drawing on theories of place identity, social justice and the right to the city and analysing representations of place identity in the local media and public fora, we discuss the importance of change and reproduction of urban identities and power relations in the two cities. We conclude that contestation can open up space for change and challenge the city’s dominant power relations, encouraging a resurgent politics of recognition of Indigenous identities rather than a conciliatory form of settler-state recognition that (re)produces and maintains colonial relations.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2019
Keywords
Indigenous, Sámi, diversity, place identity, recognition, right to the city
National Category
Political Science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-165077 (URN)10.1080/13604813.2019.1684076 (DOI)2-s2.0-85076536744 (Scopus ID)
Funder
Swedish Research Council Formas, 942-2015-552
Available from: 2019-11-08 Created: 2019-11-08 Last updated: 2023-03-24Bibliographically approved
Hudson, C. & Sandberg, L. (2019). Narrating the gender-equal city: doing gender-equality in the swedish european capital of culture umeå2014. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, 11(1), 30-52
Open this publication in new window or tab >>Narrating the gender-equal city: doing gender-equality in the swedish european capital of culture umeå2014
2019 (English)In: Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research, E-ISSN 2000-1525, Vol. 11, no 1, p. 30-52Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

There is a powerful narrative of Umeå as a progressive, gender-equal, tolerant citywhich has been important in relation to the investments in culture that the cityhas made, including the European Capital of Culture Year 2014. Viewing the cityas process, as negotiated and contested representation, we study how narratives ofgender-equality figure throughout Capital of Culture year, Umeå2014, and in theprojects that were part of it. We examine how the talk about gender-equality interactswith notions of place and how they are interconnected with each other. Weare interested in what happens with a major cultural project when gender-equalityis emphasized as one of the key values, at the same time as the meaning andcontent of this concept is not specified. Studying official documents and municipalwebpages concerning Umeå as European Capital of Culture, applications forco-funding of cultural projects and news articles, we scrutinize how gender-equalityis used and given meaning by looking at the way it is operationalized bothby the city officials and by those engaging in cultural activities. Gender equalitybecame something that was highlighted in the bid to become European Capitalof Culture and in the making of the programme for the year, and stories aboutthe Umeå2014’s success in implementing a gender-equality perspective have beenrepeated and woven together into a yet another narrative of Umeå. They becamepart of an ongoing negotiation of the city’s identity.

Place, publisher, year, edition, pages
Linköping: Linköping University Electronic Press, 2019
Keywords
gender-equality, European Capital of Culture, narrative, city, place identity
National Category
Social Sciences
Research subject
political science; gender studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-158706 (URN)10.3384/cu.2000.1525.201911129 (DOI)2-s2.0-85065533861 (Scopus ID)
Projects
Co-creating Participation? Contradictory perspectives Of the European Capital of Culture, umeå2014
Funder
Swedish Research Council Formas, 942-2015-552
Available from: 2019-05-07 Created: 2019-05-07 Last updated: 2024-07-04Bibliographically approved
Projects
Gender, Intersectionality and Regional Development [2008-05982_VR]; Umeå UniversitySwedish city-regions: Democracy, local citizenship and political institutions [P2008-0058:1-E_RJ]; Umeå UniversityCO-CREATING PARTICIPATION? - Contradictory perspectives of the European Capital of Culture, Umeå 2014 [2015-552_Formas]; Umeå University; Publications
Hudson, C., Nyseth, T. & Pedersen, P. (2019). Dealing with difference: Contested place identities in two northern Scandinavian cities. City, 23(4-5), 564-579Hudson, C., Sandberg, L. & Schmauch, U. (2019). Respectable subjects in 'The Social Garden': processes of inclusion and exclusion in Umeå's planning and preparation to become ECOC 2014. In: Krzysztof Kowalski, Łucja Piekarska-Duraj, Barbara Törnquist-Plewa (Ed.), Narrating otherness in Poland and Sweden: European heritage as a discourse of inclusion and exclusion (pp. 77-97). Berlin: Peter Lang Publishing Group
Rural Refugee Reception ? a New Strategy for Municipal Survival? Managing Local Resistance While Working to Integrate Refugees in the Local Community [2016-00989_Forte]; Umeå University; Publications
Hudson, C., Giritli-Nygren, K., Jarnkvist, K., Sandberg, L. & Schmauch, U. (2022). Ruralt flyktingmottagande – En (ny) strategi för mindre kommuners överlevnad?. Umeå: Umeå Universitet, Statsvetenskapliga institutionenHudson, C., Giritli-Nygren, K., Lidén, G. & Sandberg, L. (2021). Between Central Control and Local Autonomy: The Changing Role of Swedish Municipalities in the Implementation of Migration Policies (1ed.). In: Jochen Franzke & José M. Ruano de la Fuente (Ed.), Local Integration of Migrants Policy: European Experiences and Challenges (pp. 11-34). Cham: Palgrave MacmillanHudson, C. & Sandberg, L. (2021). Contested hope for the future: Rural refugee reception as municipal survival?. Journal of Rural Studies, 82, 121-129
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-0213-0557

Search in DiVA

Show all publications