Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 36) Show all publications
Örtegren, H. & Jonsson Widén, A. (2020). Art Pedagogy: Contemporary Visual Art studies. IMAG (9), 133-144
Open this publication in new window or tab >>Art Pedagogy: Contemporary Visual Art studies
2020 (English)In: IMAG, ISSN 2414-3332, no 9, p. 133-144Article in journal (Refereed) [Artistic work] Published
Abstract [en]

This article describes a collaboration between a university and an art museum. The Contemporary Art Museum in Umeå in northern Sweden is one of Sweden’s largest art galleries for contemporary art. The collaboration involves a course called Art Pedagogy, where an art-pedagogical project is planned, conducted and presented. Two projects collected in the spring of 2018 were selected for analysis. The result show that a win-win situation may occur when actors with different competences and resources participate in a project. For this to happen the schools and teachers need to have an interest and be prepared for a project, with an initial understanding.

Place, publisher, year, edition, pages
InSEA Publications, 2020
Keywords
Art pedagogy, contemporary art, university students, art project, Konstpedagogik, samtidskonst, konstprojekt, studenter
National Category
Pedagogical Work Arts
Research subject
educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-174270 (URN)10.24981/2414-3332-7.2020-15 (DOI)
Available from: 2020-08-19 Created: 2020-08-19 Last updated: 2021-01-22Bibliographically approved
Jonsson Widén, A. & Örtegren, H. (2020). Kulturskoleklivet – ett kliv för lärarkåren (1ed.). In: Hans Örtegren & Anna Widén (Ed.), Kulturskoleklivet – ett kliv för lärarkåren: (pp. 9-18). Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Kulturskoleklivet – ett kliv för lärarkåren
2020 (Swedish)In: Kulturskoleklivet – ett kliv för lärarkåren / [ed] Hans Örtegren & Anna Widén, Umeå: Umeå universitet , 2020, 1, p. 9-18Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I följande nummer av Tilde presenteras olika aspekter av den satsning som sker nationellt inom svensk Kulturskola. Kulturskolan befinner sig i ett förändringsskede där verksamheter breddas och dörrar öppnas för nya verksamhetsområden. Vi ser en utveckling från en kommunal musikskola till en bred kulturskola där ämnen som dans, drama, digitalt skapande, slöjd, litteratur och cirkus bjuds in. Regeringen har definierat olika utmaningar som kulturskolorna står inför. I syfte att kvalitetssäkra framtidens verksamheter satsas därför både på verksamhetsutveckling och pedagogiska insatser för kulturskolans anställda och presumtiva lärare. I detta temanummer görs några nedslag som belyser hur Kulturskolan tagit plats i det akademiska sammanhanget.

Abstract [en]

The following issue of Tilde presents various aspects of the project that is taking place nationally within the Municipal Swedish Cultural School. The cultural school is in a phase of change where activities are broadened and doors are opened for new areas of activity. We can see a development from a municipal music school to a broad cultural school where subjects such as dance, drama, digital creation, handicraft, literature and circus are invited. The government has defined various challenges that cultural schools face. In order to ensure the quality of the activities of the future, investments are therefore made in both business development and pedagogical initiatives for the cultural school's employees and prospective teachers. In this thematic issue, some influences are made that shed light on how the School of Culture has taken its place in the academic context.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2020 Edition: 1
Series
Tilde: rapporter från Institutionen för estetiska ämnen ; 18
Keywords
Kulturskola, kompetensutveckling, lärare, estetiska ämnen
National Category
Other Humanities
Research subject
educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-181525 (URN)
Note

I publikationen felaktigt: ISSN 1103-8470.

I publikationen felaktigt: ISBN 978-91-7264-535-6.

Available from: 2021-03-17 Created: 2021-03-17 Last updated: 2021-03-17Bibliographically approved
Örtegren, H. & Jonsson Widén, A. (Eds.). (2020). Kulturskoleklivet: ett kliv för lärarkåren. Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Kulturskoleklivet: ett kliv för lärarkåren
2020 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

I följande nummer av Tilde presenteras olika aspekter av den satsning som sker nationellt inom svensk Kulturskola. Kulturskolan befinner sig i ett förändringsskede där verksamheter breddas och dörrar öppnas för nya verksamhetsområden. Vi ser en utveckling från en kommunal musikskola till en bred kulturskola där ämnen som dans, drama, digitalt skapande, slöjd, litteratur och cirkus bjuds in. Regeringen har definierat olika utmaningar som kulturskolorna står inför. I syfte att kvalitetssäkra framtidens verksamheter satsas därför både på verksamhetsutveckling och pedagogiska insatser för kulturskolans anställda och presumtiva lärare. I detta temanummer görs några nedslag som belyser hur Kulturskolan tagit plats i det akademiska sammanhanget.

Abstract [en]

The following issue of Tilde presents various aspects of the project that is taking place nationally within the Municipal Swedish Cultural School. The cultural school is in a phase of change where activities are broadened and doors are opened for new areas of activity. We can see a development from a municipal music school to a broad cultural school where subjects such as dance, drama, digital creation, handicraft, literature and circus are invited. The government has defined various challenges that cultural schools face. In order to ensure the quality of the activities of the future, investments are therefore made in both business development and pedagogical initiatives for the cultural school's employees and prospective teachers. In this thematic issue, some influences are made that shed light on how the School of Culture has taken its place in the academic context.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå universitet, 2020. p. 104
Series
Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen ; 18
Keywords
Cultural school, professional development, teacher, creative studies, Kulturskola, kompetensutveckling, lärare, estetiska ämnen
National Category
Arts Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-179745 (URN)
Note

I publikationen felaktigt: ISSN 1103-8470

I publikationen felaktigt: ISBN 978-91-7264-535-6

Available from: 2021-02-09 Created: 2021-02-09 Last updated: 2021-03-01Bibliographically approved
Örtegren, H. & Jonsson Widén, A. (Eds.). (2020). Lärarutbildning & konstpedagogik: några nordiska nedslag. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Lärarutbildning & konstpedagogik: några nordiska nedslag
2020 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2020. p. 105
Series
Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen ; 17
Keywords
Visual Art education, Art pedagogy, Visual Literacy, Konstpedagogik, Lärarutbildning, Samtidskonstmuseum, Visuell kunnighet
National Category
Pedagogical Work Arts
Research subject
educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-178359 (URN)
Note

I publikationen felaktigt: ISSN 1103-8470

I publikationen felaktigt: ISBN 978-91-7264-535-6

Available from: 2021-01-11 Created: 2021-01-11 Last updated: 2021-03-01Bibliographically approved
Jonsson Widén, A. & Örtegren, H. (2020). Utmana dig själv och utmana andra. In: Hans Örtegren, Anna Widén (Ed.), Lärarutbildning & konstpedagogik: några nordiska nedslag (pp. 77-89). Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Utmana dig själv och utmana andra
2020 (Swedish)In: Lärarutbildning & konstpedagogik: några nordiska nedslag / [ed] Hans Örtegren, Anna Widén, Umeå: Umeå universitet , 2020, p. 77-89Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Den här artikeln koncentreras kring två universitetskurser i konstpedagogikmed inriktning mot samtidskonst. Progressionen i de pedagogiska utbildningarna utgår ifrån det egna ledarskapet och förflyttas till specifika målgrupper.Detta knyter an till lärande genom projektarbeten där studenterna successivt utmanar sig själva i rollen som konstpedagog. Artikeln introduceras mednågra reflektioner över begreppet visuell kultur och dess relation till konst ochsamtidskonst. Vi kommer sedan att behandla erfarenheter av och utvecklingsarbete i två kurser i konstpedagogik. Två fallstudier presenteras och jämförs.Båda dessa exemplifierar en bredare syn på konstområdet, med fokus på dessfunktion inom vår visuella kultur. Därefter kommer vi att utifrån en tredjefallstudie med två studentintervjuer redogöra för utvecklingsarbetet i kurserna. Artikeln avslutas med en diskussion där vi belyser likheter och skillnadermellan bilddidaktik och konstpedagogik med fokus på begreppet progression. 

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2020
Series
Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen ; 17
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-178381 (URN)
Note

I publikationen felaktigt: ISSN 1103-8470

I publikationen felaktigt: ISBN 978-91-7264-535-6

Available from: 2021-01-11 Created: 2021-01-11 Last updated: 2021-02-08Bibliographically approved
Marner, A. & Örtegren, H. (2015). Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. Stockholm: Skolverket
Open this publication in new window or tab >>Bild i grundskolan: en nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Skolverket, 2015. p. 195
Series
Rapport / Skolverket, ISSN 1103-2421 ; 423
National Category
Pedagogical Work
Research subject
educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-111924 (URN)
Available from: 2015-11-26 Created: 2015-11-26 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Marner, A. & Örtegren, H. (2015). Kunskapsorientering i bildämnet 2003-2015. In: Slöjd & Bild: kunskapsorientering och digitalt bildarbete inom bildundervisningen (pp. 39-86). Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Kunskapsorientering i bildämnet 2003-2015
2015 (Swedish)In: Slöjd & Bild: kunskapsorientering och digitalt bildarbete inom bildundervisningen, Umeå: Umeå universitet , 2015, , p. 48p. 39-86Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2015. p. 48
Series
Tilde, ISSN 1103-8470 ; 15
National Category
Pedagogical Work
Research subject
educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-112497 (URN)978-91-7264-535-6 (ISBN)
Available from: 2015-12-09 Created: 2015-12-09 Last updated: 2018-06-07Bibliographically approved
Marner, A. & Örtegren, H. (2015). Skön konst och/eller tillämpad konst: i bild och form och estetik och media med särskilt avseende på digital bild. In: Slöjd & Bild: kunskapsorientering och digitalt bildarbete inom bildundervisningen (pp. 124-175). Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Skön konst och/eller tillämpad konst: i bild och form och estetik och media med särskilt avseende på digital bild
2015 (Swedish)In: Slöjd & Bild: kunskapsorientering och digitalt bildarbete inom bildundervisningen, Umeå: Umeå universitet , 2015, , p. 53p. 124-175Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2015. p. 53
Series
Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen ; 15
National Category
Pedagogical Work
Research subject
educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-112501 (URN)
Note

I publikationen felaktigt: ISSN 1103-8470

I publikationen felaktigt: ISBN 978-91-7264-535-6

Available from: 2015-12-09 Created: 2015-12-09 Last updated: 2021-02-09Bibliographically approved
Marner, A. & Örtegren, H. (2015). Synen på frihet i bildundervisning: bildkommunikation, intertextuell undervisning och digital bild. In: Eva Skåreus (Ed.), Slöjd & Bild: kunskapsorientering och digitalt bildarbete inom bildundervisningen (pp. 87-123). Umeå: Umeå universitet (15)
Open this publication in new window or tab >>Synen på frihet i bildundervisning: bildkommunikation, intertextuell undervisning och digital bild
2015 (Swedish)In: Slöjd & Bild: kunskapsorientering och digitalt bildarbete inom bildundervisningen / [ed] Eva Skåreus, Umeå: Umeå universitet , 2015, no 15, p. 37p. 87-123Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2015. p. 37
Series
Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen ; 15
National Category
Pedagogical Work
Research subject
educational work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-112499 (URN)
Note

I publikationen felaktigt: ISSN 1103-8470

I publikationen felaktigt: ISBN 978-91-7264-535-6

Available from: 2015-12-09 Created: 2015-12-09 Last updated: 2021-02-09Bibliographically approved
Örtegren, H. (2014). Digital media added on to the subject of art in secondary schools. Education Inquiry, 5(2), Article ID 23227.
Open this publication in new window or tab >>Digital media added on to the subject of art in secondary schools
2014 (English)In: Education Inquiry, E-ISSN 2000-4508, Vol. 5, no 2, article id 23227Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this article is to deepen the understanding of how different aspects of the implementation of digital media may be related to subject paradigms and practice in the subject of Art in secondary schools in Sweden. The article is based on observations and interviews with teachers and pupils at secondary schools about their conceptions of the school subject Art and its relation to digital media. The point of departure is a media ecological perspective. Media ecology studies and takes an interest in how different forms of communication media affect human beings’ perceptions, understandings, feelings and values. The results show that in four of nine teaching groups the teachers introduced digital media in small steps, adding on in a teaching environment otherwise completely dominated by analogue tools and traditional image production methods. The subject conception in Art is mainly aesthetic-practical, implying that manual production is given precedence and contributes to the limited use of new digital media in the subject of Art. It is also characterised by the conception of the subject as communicative, while frame factors also play a role in the limited use of new media in Art. The degree and type of digital media implemented are being negotiated through testing in environments chiefly outside the ordinary subject of Art. After that, they might gradually become elements of ordinary teaching.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2014
Keywords
add-on, art subject, digital media, paradigm
National Category
Arts Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-211924 (URN)10.3402/edui.v5.23227 (DOI)2-s2.0-85057301558 (Scopus ID)
Available from: 2023-07-12 Created: 2023-07-12 Last updated: 2023-07-12Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9217-8209

Search in DiVA

Show all publications