Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Sundqvist, Johanna
Publications (10 of 19) Show all publications
Sundqvist, J., Ghazinour, M. & Eriksson, M. (2024). Risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst. Gävle: Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Open this publication in new window or tab >>Risk- och friskfaktorer i arbetsmiljön för poliser i yttre tjänst
2024 (Swedish)Report (Refereed)
Abstract [sv]

Poliser i yttre tjänst har en avgörande roll i att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet, samt att bevaka den allmänna ordningen och säkerheten. Detta uppdrag är inte begränsat till en specifik plats utan spänner över hela samhället. Det innebär att hela samhället utgör polisernas arbetsmiljö. Denna arbetsmiljö är dock komplex och involverar risker såsom hot och våld. Det gör att poliser i yttre tjänst löper en särskilt hög risk för övergrepp, vilket kan leda till långvariga fysiska och psykiska påverkningar.

Poliser ställs inför ökande krav, särskilt med tanke på de samhällsutmaningar som finns idag med exempelvis den grova organiserade brottsligheten. En hög andel poliser överväger att lämna yrket och upplever känslor av otillräcklighet. Det indikerar att det finns utmaningar i arbetsmiljön. Det är därför nödvändigt att få en systematisk översikt över risk- och friskfaktorer på individ-, organisations och samhällsnivå för att utveckla effektiva arbetsmiljöstrategier för en hållbar polisorganisation.

Forskargruppens uppdrag av Myndigheten för arbetsmiljökunskap är att sammanställa befintlig forskning som genomförts i Sverige och Europa de senaste tio åren gällande arbetsmiljö för poliser i yttre tjänst. Resultatet kan vara ett stöd i den svenska polismyndighetens arbetsmiljöarbete.

Place, publisher, year, edition, pages
Gävle: Myndigheten för arbetsmiljökunskap, 2024. p. 79
Series
Kunskapssammanställning ; 2024:4
Keywords
Poliser i yttre tjänst
National Category
Social Work Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology Work Sciences
Research subject
police science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-221767 (URN)978-91-89747-53-1 (ISBN)
Available from: 2024-03-05 Created: 2024-03-05 Last updated: 2024-03-05Bibliographically approved
Padyab, M., Hansson, J., Sundqvist, J., Inzunza, M. & Ghazinour, M. (2023). A comparative study of stress experienced by Swedish and Norwegian police officers. Frontiers in Health Services, 3
Open this publication in new window or tab >>A comparative study of stress experienced by Swedish and Norwegian police officers
Show others...
2023 (English)In: Frontiers in Health Services, E-ISSN 2813-0146, Vol. 3Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Introduction: Police officers work in a variable environment under different circumstances and often involves stressful situations. This include working irregular hours, ongoing exposure to critical incidents, confrontations and violence. community police officers are mainly out in the society and have daily contact with the general public. critical incidents can also consist of being criticized and stigmatized as a police officer, both from the public but also lack of support from their own organization. There is evidence on negative impacts of stress on police officers. However, knowledge about the nature of police stress and its various types is insufficient. It is assumed that there are common stress factors which are universal among all police officers in different contexts but there is a lack of comparative studies to provide empirical evidence. The aim of this study is to compare different types of stress among police officers in Norway and Sweden and how the pattern of experiencing stress has changed over time in these countries.

Methods: The study population consisted of patrolling police officers from 20 local police districts or units in all seven regions in Sweden (n = 953) and patrolling police officers from four police districts in Norway (n = 678). A 42-item Police Stress Identification Questionnaire was used to measure the stress level.

Results: The findings show differences in types of stressful events as well as its severity among police officers in Sweden and Norway. The level of stress decreased over time among Swedish police officers whereas it showed no change or even an increase among the Norwegian participants.

Discussion: The results of this study are relevant for policy-makers, police authorities and lay police officers in each country to tailor their efforts to prevent stress among police officers.

Place, publisher, year, edition, pages
Frontiers Media S.A., 2023
Keywords
stress, police, comparative study, Sweden, Norway
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-208339 (URN)10.3389/frhs.2023.1072248 (DOI)001112632600001 ()36926512 (PubMedID)2-s2.0-85159670302 (Scopus ID)
Available from: 2023-05-20 Created: 2023-05-20 Last updated: 2024-02-21Bibliographically approved
Eriksson, M. & Sundqvist, J. (2022). Problembilden: medborgarnas kontra polisens perspektiv (1ed.). In: Mehdi Ghazinour; Malin Eriksson (Ed.), Polisiärt arbete i utsatta områden: utmaningar och möjligheter (pp. 75-102). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Problembilden: medborgarnas kontra polisens perspektiv
2022 (Swedish)In: Polisiärt arbete i utsatta områden: utmaningar och möjligheter / [ed] Mehdi Ghazinour; Malin Eriksson, Lund: Studentlitteratur AB, 2022, 1, p. 75-102Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2022 Edition: 1
National Category
Law and Society Social Work
Research subject
police science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-192926 (URN)978-91-44-14095-7 (ISBN)
Available from: 2022-03-03 Created: 2022-03-03 Last updated: 2022-03-28Bibliographically approved
Ghazinour, M., Padyab, M., Eriksson, M., Hansson, J. & Sundqvist, J. (2021). Den psykiska hälsan hos poliser som arbetar i yttre tjänst i särskilt utsatta områden. Socialmedicinsk Tidskrift, 98(2), 290-302
Open this publication in new window or tab >>Den psykiska hälsan hos poliser som arbetar i yttre tjänst i särskilt utsatta områden
Show others...
2021 (Swedish)In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 98, no 2, p. 290-302Article in journal (Refereed) Published
Abstract [sv]

Artikelns syfte är att belysa den psykiska hälsan hos svenska poliser som arbetar i yttre tjänst. Polisernas psykiska hälsa är ett viktigt forskningsområde med tanke på hur polisen arbetar i samhället. Att utföra enkla och svåra arbetsuppgifter ställer höga krav på polisens mentala processer. I den här artikeln uppmärksammar vi poliser i yttre tjänst som arbetar i särskilt utsatta områden i Stockholmregionen. Det självskattade frågeformuläret DSM-5 om psykisk hälsa har insamlats och analyserats med hjälp av beskrivande statistik. Resultatet visar att stigande ålder och att leva i en parrelation är skyddsfaktorer mot psykisk ohälsa hos dessa poliser.

Abstract [en]

The purpose of the article is to shed light on the Swedish patrolling police officers’ mental health. The mental health of the police is an important area of research since they act in society as a grant for safety and security. Performing simple and difficult tasks places high demands on the mental processes of the police. In this article we pay attention to patrolling police officers who works in particularly vulnerable areas in Stockholm region. Self-assessed DSM-5 questionnaire on mental health was collected and analyzed with descriptive statistics. The results show that rising age and living in relationships are protective factors against mental illness in these police officers.

Place, publisher, year, edition, pages
Stiftelsen Socialmedicinsk tidskrift, 2021
Keywords
DSM-5, enkät, skyddsfaktorer, ålder
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
police science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-184267 (URN)
Available from: 2021-06-11 Created: 2021-06-11 Last updated: 2022-04-06Bibliographically approved
Sundqvist, J., Eriksson, M., Ghazinour, M., Hansson, J., Hjertstedt, M. & Padyab, M. (2021). Initiativ Mareld: en studie om polisanställdas hälsa, arbetsmiljö och trygghetsskapande arbete i särskilt utsatta områden i polisregion Stockholm. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Initiativ Mareld: en studie om polisanställdas hälsa, arbetsmiljö och trygghetsskapande arbete i särskilt utsatta områden i polisregion Stockholm
Show others...
2021 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2021. p. 92
Series
Polisutbildningens skriftserie ; 10
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-184192 (URN)978-91-7855-572-7 (ISBN)978-91-7855-573-4 (ISBN)
Projects
Vetenskaplig belysning av Mareld
Note

2021-06-15: Uppdaterad version av fulltexten, med förteckning över skriftseriens publikationer (sid. 93-94). 

Available from: 2021-06-10 Created: 2021-06-10 Last updated: 2021-06-15Bibliographically approved
Eklund Wimelius, M., Strandh, V., Eriksson, M., Ghazinour, M., Kinsman, J. & Sundqvist, J. (2020). Lokal resiliens mot radikalisering och våldsbejakande extremism - från ett krisberedskapsperspektiv. Myndigheten för samhällskydd och beredskap; Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Lokal resiliens mot radikalisering och våldsbejakande extremism - från ett krisberedskapsperspektiv
Show others...
2020 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Place, publisher, year, edition, pages
Myndigheten för samhällskydd och beredskap; Umeå universitet, 2020. p. 24
National Category
Social Sciences
Research subject
political science; political science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-176115 (URN)978-91-7927-046-9 (ISBN)
Projects
Lokal resiliens mot radikalisering och våldsbejakande extremism – från ett krisberedskapsperspektiv
Funder
Swedish Civil Contingencies Agency, 2016-00486
Note

Forskningsprojekt: Lokal motståndskraft mot radikalisering : Hur samverkan mellan civilsamhälle och det offentliga kan stärkas och på så vis förbättra samhällsskydd och beredskap

Available from: 2020-10-20 Created: 2020-10-20 Last updated: 2020-10-23Bibliographically approved
Hjertstedt, M., Hansson, J. & Sundqvist, J. (2020). Sekretess mellan polis och socialtjänst: En rättslig undersökning av sekretessens styrka och utsträckning samt graden av fakultativitet. Förvaltningsrättslig Tidskrift (4), 613-647
Open this publication in new window or tab >>Sekretess mellan polis och socialtjänst: En rättslig undersökning av sekretessens styrka och utsträckning samt graden av fakultativitet
2020 (Swedish)In: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, no 4, p. 613-647Article in journal, Editorial material (Refereed) Published
Abstract [sv]

För att myndigheter som polis och socialtjänst skall kunna samverka krävs i viss utsträckning att de kan lämna uppgifter mellan varandra. Bestämmelser om sekretess kan dock lägga hinder i vägen för sådant uppgiftslämnande. I en genomförd intervjuundersökning har flera poliser givit uttryck för uppfattningen att polisen delar med sig av information till socialtjänsten, men att de inte får lika mycket information tillbaka. Denna artikel syftar till att undersöka om den svenska sekretesslagstiftningen är utformad så att det är lättare för socialtjänsten att få uppgifter från polisen än tvärtom. Frågan undersöks med hjälp av ett analysverktyg som beaktar sekretessens styrka, utsträckning och grad av fakultativitet. I begränsad mån diskuteras även vilka problem som finns med den gällande ordningen och hur dessa problem skulle kunna lösas.

National Category
Law (excluding Law and Society)
Research subject
administrative law; police science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-179309 (URN)
Available from: 2021-01-29 Created: 2021-01-29 Last updated: 2022-03-28Bibliographically approved
Emsing, M., Hansson, J. & Sundqvist, J. (2020). Swedish Police Officers’ Perceptions of Conflict Management Training in School and Probationary Training. Nordic Journal of Studies in Policing, 7(2), 80-98
Open this publication in new window or tab >>Swedish Police Officers’ Perceptions of Conflict Management Training in School and Probationary Training
2020 (English)In: Nordic Journal of Studies in Policing, E-ISSN 2703-7045, Vol. 7, no 2, p. 80-98Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The aim of this study is to increase knowledge of how police officers define conflict and conflict management as well as how they perceive their training in conflict management, in relation to previous experiences, in-school training and their probationary training. Swedish police officers (n = 20) who had recently finished their probationary training were interviewed focusing on conflict and conflict management. The study shows that the respondents had general descriptions of conflict, which focused almost solely on interpersonal conflict. Further, the development of adaptive conflict behaviors during probationary training was largely dependent on their instructors, whose role and tasks are very complex. In addition, respondents reported an accelerated maturation process of sorts, in which they described themselves as less naïve and more cynical, despite their short time at work. The findings in this study might provide valuable insights into how police officers perceive conflict and conflict management.

Place, publisher, year, edition, pages
Universitetsforlaget, 2020
Keywords
conflict management, law enforcement, police, professional training, Sweden
National Category
Other Social Sciences not elsewhere specified
Research subject
police science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-177403 (URN)10.18261/issn.1894-8693-2020-02-02 (DOI)2-s2.0-85106871641 (Scopus ID)
Available from: 2020-12-09 Created: 2020-12-09 Last updated: 2023-02-07Bibliographically approved
Strandh, V., Eklund Wimelius, M., Ghazinour, M., Kinsman, J. & Sundqvist, J. (2018). Lokal resiliens mot våldsbejakande islamistisk extremism i norra Sverige (1ed.). In: Anna Andersson, Sofie Alexandra Engli Høgestøl, Anne Christine Lie (Ed.), Fremmedkrigere: forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia (pp. 235-264). Gyldendal Juridisk
Open this publication in new window or tab >>Lokal resiliens mot våldsbejakande islamistisk extremism i norra Sverige
Show others...
2018 (Swedish)In: Fremmedkrigere: forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia / [ed] Anna Andersson, Sofie Alexandra Engli Høgestøl, Anne Christine Lie, Gyldendal Juridisk, 2018, 1, p. 235-264Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Gyldendal Juridisk, 2018 Edition: 1
National Category
Law and Society
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-141947 (URN)9788205502642 (ISBN)
Available from: 2017-11-16 Created: 2017-11-16 Last updated: 2023-06-01Bibliographically approved
Sundqvist, J., Padyab, M., Hurtig, A.-K. & Ghazinour, M. (2018). The association between social support and the mental health of social workers and police officers who work with unaccompanied asylum-seeking refugee children’s forced repatriation: a Swedish experience. International Journal of Mental Health, 47(1), 3-25
Open this publication in new window or tab >>The association between social support and the mental health of social workers and police officers who work with unaccompanied asylum-seeking refugee children’s forced repatriation: a Swedish experience
2018 (English)In: International Journal of Mental Health, ISSN 0020-7411, E-ISSN 1557-9328, Vol. 47, no 1, p. 3-25Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This study aims to contribute to the knowledge of social support and its association with mental health amongst social workers and police officers in forced repatriation work of unaccompanied asylum-seeking refugee children. Nationally distributed surveys to social workers and police officers with and without experience of forced repatriation were used, measured by an abbreviated version of the Interview Schedule for Social Interaction (ISSI), and analyzed by univariate and multivariable regression models. Social workers in forced repatriation showed significantly poorer mental health than other social workers, but simultaneously relatively high access to social support. Irrespective of working with forced repatriation, police officers reported relatively high access to social support, but no difference in mental health. Furthermore, low levels of satisfaction with social interaction and close emotional support increased the odds of psychological disturbances for police officers in forced repatriation. Findings are discussed with special regard to the complexity of forced repatriation, particularly when children are the focus.

Place, publisher, year, edition, pages
Routledge, 2018
Keywords
mental health, police officers, social support, social workers, unaccompanied asylum-seeking refugee children
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-140160 (URN)10.1080/00207411.2017.1400898 (DOI)000436347800002 ()2-s2.0-85037999676 (Scopus ID)
Note

Originally included in thesis in manuscript form

Available from: 2017-10-02 Created: 2017-10-02 Last updated: 2018-09-14Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications