Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Snellman, Marie-Louise
Publications (10 of 11) Show all publications
Snellman, M.-L., Blom, B. & Eriksson, M. (2023). Social hållbarhet och en hållbar socialtjänst – utmaningar och möjligheter (1ed.). In: Björn Blom; Malin Eriksson; Marie-Louise Snellman (Ed.), Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå (pp. 299-316). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Social hållbarhet och en hållbar socialtjänst – utmaningar och möjligheter
2023 (Swedish)In: Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå / [ed] Björn Blom; Malin Eriksson; Marie-Louise Snellman, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, 1, p. 299-316Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

I den här antologin beskriver ett antal författare socialtjänstens arbete med social hållbarhet utifrån olika nivåer och perspektiv. I det avslutande kapitlet sammanfattar vi de centrala aspekter som framkommer i bokens olika kapitel och som bidrar till ett klargörande av vad socialtjänstens arbete med social hållbarhet kan innebära. Vidare presenterar vi en sammanfattande tolkning av policylogiken bakom den planerade reformeringen av socialtjänsten och hur de olika insatser som diskuteras i boken kan förstås i relation till en sådan logik. Avslutningsvis diskuteras de behov, utmaningar och möjligheter, som mot bakgrund av bokens kapitel, är centrala för att kunna utveckla socialtjänstens arbete med social hållbarhet.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023 Edition: 1
Keywords
Socialtjänst, Social hållbarhet, Hållbar socialtjänst
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-212930 (URN)9789144153162 (ISBN)
Available from: 2023-08-16 Created: 2023-08-16 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Blom, B., Eriksson, M. & Snellman, M.-L. (2023). Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: en introduktion. In: Björn Blom; Malin Eriksson; Marie-Louise Snellman (Ed.), Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå (pp. 21-37). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: en introduktion
2023 (Swedish)In: Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå / [ed] Björn Blom; Malin Eriksson; Marie-Louise Snellman, Lund: Studentlitteratur AB, 2023, p. 21-37Chapter in book (Other academic)
Abstract [sv]

Den här antologin handlar om socialtjänstens arbete med social hållbarhet. Det är ett tema som per definition kan sägas vara betydelsefullt, men samtidigt är det oklart vad det innebär, både i teori och praktik. Vi förmodar att olika läsare närmar sig boken med skilda förväntningar och förkunskaper. Några frågor som antagligen kan infinna sig är: Vad är social hållbarhet? Vad finns det för koppling mellan social hållbarhet och socialtjänstens arbete? Är socialtjänstens arbete med social hållbarhet något nytt? Vilka behöver kunskap om socialtjänstens arbete med social hållbarhet och varför? I det här kapitlet för vi en introducerade diskussion i anslutning till dessa frågor. Därigenom läggs en grund för bokens övriga kapitel där olika aspekter av socialtjänstens arbete med social hållbarhet behandlas mer ingående.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023
Keywords
Socialtjänst, Social hållbarhet, Hållbar socialtjänst
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-212929 (URN)978-91-44-15316-2 (ISBN)
Available from: 2023-08-16 Created: 2023-08-16 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Blom, B., Eriksson, M. & Snellman, M.-L. (Eds.). (2023). Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå (1ed.). Lund: Studentlitteratur AB
Open this publication in new window or tab >>Socialtjänstens arbete med social hållbarhet: insatser på individ-, grupp- och samhällsnivå
2023 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Abstract [sv]

Att arbeta för social hållbarhet är nödvändigt då det i grund och botten handlar om vår gemensamma framtid. I Sverige är socialtjänsten en nyckelaktör i detta arbete. I den här boken diskuteras bland annat vad social hållbarhet är, kopplingen mellan social hållbarhet och socialtjänstens arbete, samt hur socialtjänsten arbetar med frågor som rör social hållbarhet. I boken ger forskare och yrkesverksamma praktiker initierade och konkreta exempel på socialtjänstens arbete med social hållbarhet på olika samhällsnivåer. Författarna beskriver även hur arbetet med social hållbarhet har sett ut över tid och med utgångspunkt i lagförslag och aktuell forskning diskuteras hur socialtjänstens framtida arbete med social hållbarhet kan utvecklas. Socialtjänstens arbete med social hållbarhet vänder sig framför allt till studenter på socionomprogrammet och till studerande på andra professionsutbildningar inom det samhälls- och beteendevetenskapliga området. Boken kan med fördel läsas även av yrkesverksamma socionomer och annan personal i människobehandlande organisationer. Den är också relevant för beslutsfattare, lärare och forskare.

Place, publisher, year, edition, pages
Lund: Studentlitteratur AB, 2023. p. 325 Edition: 1
Keywords
Socialtjänst, Social hållbarhet, Hållbar socialtjänst
National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-212933 (URN)9789144153162 (ISBN)
Available from: 2023-08-16 Created: 2023-08-16 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Snellman, M.-L., Svenlin, A.-R., Burén, L., Jägerving Isaksson, C., Snellman, F., Bergmark, M. & Blom, B. (2023). What needs must be met for older people to be able to stay at home longer?: A scoping review by multi-professional collaborators. In: : . Paper presented at FORSA 2023 Conference – Social work in changing times- challenges and new opportunities. Bodø, Norway, June 14-16, 2023.
Open this publication in new window or tab >>What needs must be met for older people to be able to stay at home longer?: A scoping review by multi-professional collaborators
Show others...
2023 (English)Conference paper, Oral presentation only (Other academic)
Abstract [en]

Background: In Sweden and in many other countries, the proportion of older people will increase dramatically over the next ten years. Resources such as residential care will not be sufficient for the needs within the target group to the same extent as today. Organizations responsible for care needs to initiate new solutions to promote older people’s independence, active participation to extend the age of onset for elderly care interventions. This societal challenge was investigated through a scoping review with an overarching research question: What needs must be met for older people to be able to stay at home longer?

Review: Sub-questions were designed informed by Maslow’s hierarchy of needs. Which conditions make it possible for older people to stay at home longer regarding: 1) the person her/himself?, 2) the housing?, 3) the social relations?, 4) the surroundings? Several databases and search engines were used to search for a range of literature published 2000-2021, in English and Scandinavian languages. The search resulted in approx. 2500 abstracts of which 386 publications were selected.

Results: A preliminary assessment indicates that:

- the research area is heterogeneous (many different disciplines, target groups, questions, designs and theories).

- the publications include person-related factors (73%), environment-related factors (19%) and housing factors (8%).

- person-related factors include physical conditions (35%), psychological conditions (24%) and social relationships (13%).

We will present a compilation of preconditions that enable older people to stay at home longer, as well as demonstrate a model of how these preconditions are interrelated.

National Category
Social Work
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-213011 (URN)
Conference
FORSA 2023 Conference – Social work in changing times- challenges and new opportunities. Bodø, Norway, June 14-16, 2023
Available from: 2023-08-18 Created: 2023-08-18 Last updated: 2023-08-18Bibliographically approved
Olsson, M. & Snellman, M.-L. (2021). Socionomstudenters akademiska skrivande och informationskompetens: ett samarbete mellan studieverkstaden och institutionen för socialt arbete. In: Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1. Paper presented at Universitetspedagogiska konferensen 2021, digitalt via Umeå universitet, 7-8 oktober, 2021 (pp. 16-17). Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Socionomstudenters akademiska skrivande och informationskompetens: ett samarbete mellan studieverkstaden och institutionen för socialt arbete
2021 (Swedish)In: Universitetspedagogiska konferensen 2021: den goda utbildningsmiljön 2.1, Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet , 2021, p. 16-17Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [sv]

Studenters svårigheter med att leva upp till krav inom högre utbildning gällande språkkunskaper och skrivande har under senare år uppmärksammats (Garberding, 2019; Börjesson et al, 2021; Grönvall, 2015). Studentgrupperna är idag mer heterogena som en följd av bl.a. utbyggnad av högskolan samt breddad rekrytering. Under senare år har lärare vid institutionen för socialt arbete uppmärksammat att studenter behöver allt mer stöd för att kunna uttrycka sig på en godtagbar och förståelig svenska, samt i att skriva akademiska texter. Utöver det akademiska skrivandet måste studenterna kunna läsa, söka, värdera och kritiskt tolka relevant information, i enlighet med de krav som ställs för en kandidatexamen (SFS 1993:100) Dessa akademiska färdigheter är nära sammanlänkade med det akademiska skrivandet och studenterna behöver träna sig parallellt i båda delarna (Eklund-Heinonen et al., 2018; Eklund Heinonen & Sköldvall, 2015).

Socialt arbete har sedan länge ett samarbete med Studieverkstaden vid Umeå UB gällande undervisning i informationssökning. Under senare år har diskussioner förts om hur samarbetet kan utökas, då vi ser bristande kunskaper bl.a. i hanteringen av vetenskapliga källor, referenshantering och parafrasering. Det medför merarbete både för studenter, lärare och Studieverkstaden, det leder till misslyckanden i studierna och ibland också misstankar om plagiat.

Att ämnesintegrera undervisning om akademiskt skrivande har lyfts fram under senare år, men forskning om hur det kan ske på bästa sätt är ännu sparsam (Eklund-Heinonen et al 2018). Studier visar även att studenters lärande i informationssökning fungerar bäst när det är integrerat i kurser (Lokse et al., 2017; Smith, 2003) och att undervisning i informationssökning måste ske vid flera tillfällen (Kim & Sin, 2008). Sedan höstterminen 2020 har vi infört fler undervisningstillfällen i informationssökning och referenshantering på tre olika terminer. Alla undervisningstillfällen, där även ämneslärare ofta deltar, knyts till en specifik uppgift med koppling till kursens innehåll och bygger på aktivt studentdeltagande.

Granruth och Pashkova-Balkenhols (2018) studie visar att socionomstudenter som utvecklar sin informationskompetens (information literacy) också utvecklar sitt skrivande. Som ett led i att stötta studenterna i det akademiska skrivandet har även ett samarbete med Studieverkstaden inletts, där inslagen sker parallellt med undervisning i informationssökning i termin 1 och 3 och oftast knutet till samma uppgift. Presentationen kommer att konkretisera arbetet med att stötta socionomstudenterna i att utveckla sina akademiska färdigheter.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL), Umeå universitet, 2021
Series
Skriftserie från Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) ; 2021:1
Keywords
Akademiskt skrivande, informationssökning, referenshantering, ämnesintegration
National Category
Didactics Social Work Information Studies
Research subject
education; library and information science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-188602 (URN)
Conference
Universitetspedagogiska konferensen 2021, digitalt via Umeå universitet, 7-8 oktober, 2021
Available from: 2021-10-19 Created: 2021-10-19 Last updated: 2022-05-05Bibliographically approved
Hanberger, A., Blom, B., Mårald, G. & Snellman, M.-L. (2015). Utvärdering av statens nya modell för fördelning av medel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare: Slutrapport. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av statens nya modell för fördelning av medel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare: Slutrapport
2015 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2015. p. 41
Series
Evaluation Report, ISSN 1403-8056
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-102411 (URN)978-91-7601-272-7 (ISBN)
Available from: 2015-04-24 Created: 2015-04-24 Last updated: 2022-06-13Bibliographically approved
Mårald, G., Snellman, M.-L., Hanberger, A. & Blom, B. (2014). Utvärdering av utvecklingsmedel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare: Delrapport 1. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av utvecklingsmedel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare: Delrapport 1
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2014. p. 119
Series
UCERs arbetsrapportserie
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-102408 (URN)
Available from: 2015-04-24 Created: 2015-04-24 Last updated: 2022-06-13Bibliographically approved
Snellman, M.-L., Blom, B., Mårald, G. & Hanberger, A. (2014). Utvärdering av utvecklingsmedel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare: Delrapport 2. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av utvecklingsmedel för kvalitetsutveckling av arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare: Delrapport 2
2014 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2014. p. 119
Series
UCERs arbetsrapportserie
National Category
Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-102409 (URN)
Available from: 2015-04-24 Created: 2015-04-24 Last updated: 2022-06-13Bibliographically approved
Snellman, M.-L. (2009). Conformity and resistance in older women´s life stories. In: : . Paper presented at 9th Conference of the European Sociological Association, ESA2009. European Society or European Societies? 2-5 September 2009, Lisboa, Portugal. Marie-Louise Snellman
Open this publication in new window or tab >>Conformity and resistance in older women´s life stories
2009 (English)Conference paper, Oral presentation with published abstract (Other academic)
Abstract [en]

The main obejctive of the presentation is to highlight aspects of conformity and resistance as described in older women's oral life stories. The life stories are part of an ongoing dissertation project, at the Department of social work, Umea university, Sweden. The data consists of ten women's life stories, aged 75 to 85, living in the rural countryside in the county of Vasterbotten in northern Sweden and the region of Ostrobothnia on the west coast of Finland. The meaning of old age cannot be separated from the rest of the course of a person's life, and by conducting life story interviews ageing as a process is emphasised. Life stories not only give us information about the individual, but also about cultural and societal conditions in two similar, but still different countries. Hence, the purpose of the presentation is to make visible women's diverse circumstances during life course, at both a structural and individual level, and how these are articulated through different strategies of adaptation and/or opposition.

 

The women taking part in the study are all born and raised in an agrarian community. During the women's life course the society has undergone many transformations. The Second World War, modernisation and the development of the welfare state are some of the changes that have taken place during their life course, as well as reassessment about women's work and family life. Despite many similarities between the two countries, there are also disparities that must be considered when trying to understand and interpret the life stories of these women. The national economical conditions after the Second World War were completely different, which has also influenced political and ideological attitudes and values about men's and women's responsibilities and positions. How such circumstances have shaped strategies of conformity and resistance used by women in different situations, concerning i.e education, work and relationships is therefore of interest to investigate. 

Place, publisher, year, edition, pages
Marie-Louise Snellman, 2009
Series
Marie-Louise Snellman
Keywords
life story, older women, conformity, resistance
National Category
Social Sciences
Research subject
gender studies; Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-103253 (URN)
Conference
9th Conference of the European Sociological Association, ESA2009. European Society or European Societies? 2-5 September 2009, Lisboa, Portugal
Available from: 2015-05-19 Created: 2015-05-19 Last updated: 2018-06-07
Snellman, M.-L. (2009). "Det är ju inte hela tiden bara lycka heller": äldre kvinnors berättade liv- om arbete, omsorg och åldrande i landsbygdsmiljö. (Doctoral dissertation). Umeå: Institiutionen för socialt arbete
Open this publication in new window or tab >>"Det är ju inte hela tiden bara lycka heller": äldre kvinnors berättade liv- om arbete, omsorg och åldrande i landsbygdsmiljö
2009 (Swedish)Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Abstract [en]

Even though ageing in Western society has been a major issue in research and politics in recent years, there is still a distinct lack of knowledge about elderly people and their experiences. As much of the ongoing research has focused mainly on the oldest of the old and elderly people in need of public care, research about elderly people in general is needed. Ageing in a rural environment is of interest, because research about the elderly and ageing generally concerns urban areas. The study of old women has grown during the last decades in the academic fields of social gerontology and feminist studies. Older women’s disadvantaged position has been highlighted from a structural perspective. This knowledge needs to be combined with knowledge from a micro level in order to make other experiences of being an older woman visible.

The importance of considering ageing as an integral part of life has been stressed by social gerontological research during the last decades. The focus of this thesis is the life stories of ten women aged between 75 and 85 years of age. The study has two main aims: firstly, to analyse the diverse meanings involved in being a woman who was born between 1920 and 1930, and lives in the Swedish or Finnish rural countryside. Secondly, the aim is to highlight and analyse how caring is reflected in the women’s stories about their lives. A broad understanding of caring as a fundamental condition for human existence is stressed in the thesis.

Life stories are never complete, nor do they cover the totality of a life lived. The life story is a story told from a certain perspective in a specific situation and the meaning in the life stories is produced through interaction with the researcher. The women who participated in the study have lived their lives through major societal transformations. Historical events that have affected women’s rights, possibilities and conditions, have served as a framework for understanding the women’s life stories in a wider context. Structural and individual conditions have been taken into account, and indicate that the enabling and limiting conditions are both multi-dimensional and vary from individual to individual. A contextual framing is needed to understand expressions of care in the life stories. The life stories make visible caring as changeable; caring is carried out differently in different contexts and situations. An extended understanding of caring makes it possible to gain additional insights into meaningful expressions of caring during the life course, and these insights reach beyond conventional definitions in theories on caring.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Institiutionen för socialt arbete, 2009. p. 278
Series
Studier i socialt arbete vid Umeå universitet : avhandlings- och skriftserie, ISSN 0283-300X ; 65
Keywords
old age, women, life stories, life course, rural environments, gender, work, caring
National Category
Social Work Gender Studies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-30298 (URN)978-91-7264-919-4 (ISBN)
Public defence
2010-01-22, S205h, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet, Umeå, 10:00 (Swedish)
Opponent
Supervisors
Available from: 2010-01-04 Created: 2009-12-16 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications