Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Holst, Susanne
Alternative names
Publications (10 of 18) Show all publications
Nilsson, B., Lundgren, A. S. & Holst, S. (Eds.). (2022). Formbundet, formbart!: Vänbok till Alf Arvidsson. Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Formbundet, formbart!: Vänbok till Alf Arvidsson
2022 (Swedish)Collection (editor) (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2022. p. 128
Series
Etnologiska skrifter, ISSN 1103-6516 ; 76
National Category
Ethnology
Research subject
Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-196224 (URN)9789178558292 (ISBN)9789178558308 (ISBN)
Available from: 2022-06-09 Created: 2022-06-09 Last updated: 2022-06-13Bibliographically approved
Nilsson, B., Lundgren, A. S. & Holst, S. (2022). Inledning. In: Bo Nilsson; Anna Sofia Lundgren; Susanne Holst (Ed.), Formbundet, formbart!: Vänbok till Alf Arvidsson (pp. 5-11). Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Inledning
2022 (Swedish)In: Formbundet, formbart!: Vänbok till Alf Arvidsson / [ed] Bo Nilsson; Anna Sofia Lundgren; Susanne Holst, Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet , 2022, p. 5-11Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, 2022
Series
Etnologiska skrifter, ISSN 1103-6516 ; 76
National Category
Ethnology
Research subject
Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-196228 (URN)9789178558292 (ISBN)9789178558308 (ISBN)
Available from: 2022-06-09 Created: 2022-06-09 Last updated: 2022-06-27Bibliographically approved
Grape, O. & Holst, S. (2017). Maktens ansikte i malmens rike - den perifera staten: om avveckling och utveckling i spåren av gruvornas expansion i Malmfälten. In: Anders Öhman & Bo Nilsson (Ed.), Brännpunkt Norrland: perspektiv på en region i förändring (pp. 180-208). Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur
Open this publication in new window or tab >>Maktens ansikte i malmens rike - den perifera staten: om avveckling och utveckling i spåren av gruvornas expansion i Malmfälten
2017 (Swedish)In: Brännpunkt Norrland: perspektiv på en region i förändring / [ed] Anders Öhman & Bo Nilsson, Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2017, p. 180-208Chapter in book (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Bokförlaget h:ström - Text & Kultur, 2017
Series
Serie Akademi, ISSN 1653-9575
Keywords
mining, social consequenses, makt, gruvnäring, sociala konsekvenser
National Category
Sociology Ethnology History Human Geography
Research subject
Ethnology; Sociology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-141881 (URN)978-91-7327-223-0 (ISBN)
Available from: 2017-11-14 Created: 2017-11-14 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Holst, S. (2013). Folk and world music festivals as interactive and participatory performance. In: Ian Russell & Catherine Ingram (Ed.), Taking part in music: case studies in ethnomusicology (pp. 282-287). Aberdeen: Aberdeen University Press
Open this publication in new window or tab >>Folk and world music festivals as interactive and participatory performance
2013 (English)In: Taking part in music: case studies in ethnomusicology / [ed] Ian Russell & Catherine Ingram, Aberdeen: Aberdeen University Press , 2013, p. 282-287Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Aberdeen: Aberdeen University Press, 2013
Series
The Elphinstone Institute, Occasional Publications ; 9
National Category
Ethnology Musicology
Research subject
Ethnology; Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-86923 (URN)978-1-85752-001-9 (ISBN)
Projects
Musikskapandets villkor
Funder
Swedish Research Council, 2009-2516
Available from: 2014-03-13 Created: 2014-03-13 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Arvidsson, A., Holst, S., Lundberg, D., Nordström, M. & Åkesson, I. (2013). Introduction: The conditions of music-making: between cultural policy, economics, and aesthetics. In: Ian Russell & Catherine Ingram (Ed.), Taking part in music: case studies in ethnomusicology (pp. 269-272). Aberdeen: Aberdeen University Press
Open this publication in new window or tab >>Introduction: The conditions of music-making: between cultural policy, economics, and aesthetics
Show others...
2013 (English)In: Taking part in music: case studies in ethnomusicology / [ed] Ian Russell & Catherine Ingram, Aberdeen: Aberdeen University Press , 2013, p. 269-272Chapter in book (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Aberdeen: Aberdeen University Press, 2013
Series
The Elphinstone Institute, Occasional Publications ; 9
National Category
Musicology Ethnology
Research subject
Ethnology; Musicology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-84641 (URN)978-1-85752-001-9 (ISBN)
Projects
Musikskapandets villkor
Funder
Swedish Research Council, 2009-2516
Available from: 2014-01-13 Created: 2014-01-13 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Holst, S. (2011). Mitt liv som (med) hund: En autoetnografisk projektidé. Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift (3-4), 32-34
Open this publication in new window or tab >>Mitt liv som (med) hund: En autoetnografisk projektidé
2011 (Swedish)In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, no 3-4, p. 32-34Article in journal (Refereed) Published
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Föreningen Kulturella Perspektiv, 2011
National Category
Humanities
Research subject
Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-86924 (URN)
Available from: 2014-03-13 Created: 2014-03-13 Last updated: 2019-02-26Bibliographically approved
Susanne, L., Jochheim, C. & Sundberg, J. (2009). Rapport från pilotprojektet: Att undersöka utbildning ur ett likabehandlingsperspektiv. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Rapport från pilotprojektet: Att undersöka utbildning ur ett likabehandlingsperspektiv
2009 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2009. p. 12
Keywords
genus, etnicitet, funktionsnedsättning, heteronormativitet
National Category
Ethnology
Research subject
Ethnology
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-46669 (URN)
Available from: 2011-09-09 Created: 2011-09-09 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Gisselberg, K., Lindström, S. & Mårald, G. (2008). Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald: Delrapport 3. Umeå: Umeå universitet
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald: Delrapport 3
2008 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå universitet, 2008
Series
UCER - Arbetsrapporter
Keywords
Etnicitet, mångfald, skola, förskola, modersmål, svenska som andraspråk
National Category
Ethnology Human Geography Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-9213 (URN)
Available from: 2008-09-24 Created: 2008-09-24 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Gisselberg, K., Lindström, S. & Mårald, G. (2008). Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald: Slutrapport. Umeå: Umeå Centre for Evaluation Research, Umeå
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald: Slutrapport
2008 (Swedish)Report (Other (popular science, discussion, etc.))
Abstract [sv]

Regeringen gav år 2003 Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att arbeta för en förbättrad förskole- och skolsituation i segregerade områden. I uppdraget ingick bland annat att kartlägga, samla in och analysera framgångsfaktorer samt att sprida lärande exempel. Projektet Idéskolor för mångfald ingår som ett led i detta arbete och syftar till att sprida lärande exempel. I ett första skede utsågs, efter ansökan, ca 20 idéskolor årligen under tre år. Ett senare regeringsuppdrag innebar att myndigheten skulle planera för fortsatta insatser. Ytterligare en omgång idéskolor utsågs och dessutom erbjöds alla idéskolor att efter idéskoleperioden på 2 år fortsätta som nav i lokala nätverk under 2 år.

Utvärderingen har fokuserat på projektets relevans för att utveckla och stärka ett uthålligt mångfaldsarbete i skolorna, projektets konsekvenser för medverkande skolors eget mångfalds- och utvecklingsarbete samt hur spridning och erfarenhetsutbyte med besöksskolor fungerat och vilka effekter det haft.

Deltagandet i projektet har stärkt idéskolorna i deras utvecklingsarbete. De har framför allt fått ett ökat självförtroende och blivit bättre på att ta emot studiebesök samt förmedla och diskutera sina erfarenheter. Besökande skolor har fått inspiration och nya tankar i sitt utvecklingsarbete. Då skolutveckling är en långsam process som påverkas av många faktorer går det inte att utifrån utvärderingens resultat se vilken betydelse ett enstaka studiebesök på en idéskola får för det långsiktiga utvecklingsarbetet i besöksskolorna.

Utvärderingen har redovisats i tre delrapporter, vars innehåll sammanfattas och analyseras i denna slutrapport. Arbetet har utförts av två forskare vid Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet samt en forskare vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå Centre for Evaluation Research, Umeå, 2008. p. 62
Series
Evaluation reports, ISSN 1403-8056 ; 26
Keywords
Mångfald, skola, förskola, idéskola, etnicitet, segregation, integration, värdegrund, svenska som andraspråk, modersmål, skolutveckling
National Category
Pedagogy
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-10517 (URN)978-91-7264-653-7 (ISBN)
Available from: 2008-09-24 Created: 2008-09-24 Last updated: 2018-06-09Bibliographically approved
Gisselberg, K. & Lindström, S. (2007). Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald: Delrapport 1. Umeå: Umeå Universitet
Open this publication in new window or tab >>Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald: Delrapport 1
2007 (Swedish)Report (Other academic)
Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå Universitet, 2007. p. 17
Series
UCER - Arbetsrapporter
Keywords
skola, etnicitet, mångfald, normativitet
National Category
Educational Sciences
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-43761 (URN)
Available from: 2011-05-09 Created: 2011-05-09 Last updated: 2018-06-08Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications