Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Azizi, Shoaib
Publications (10 of 13) Show all publications
Penaka, S. R., Feng, K., Rebbling, A., Azizi, S., Lu, W. & Olofsson, T. (2023). A data-driven framework for building energy benchmarking and renovation decision-making support in Sweden. In: SBE23-Thessaloniki: Sustainable built environments: Paving the way for achieving the targets of 2030 and beyond. Paper presented at 2023 Sustainable Built Environments: Paving the Way for Achieving the Targets of 2030 and Beyond, SBE23-Thessaloniki, Online, March 22-24, 2023. Institute of Physics (IOP), Article ID 012005.
Open this publication in new window or tab >>A data-driven framework for building energy benchmarking and renovation decision-making support in Sweden
Show others...
2023 (English)In: SBE23-Thessaloniki: Sustainable built environments: Paving the way for achieving the targets of 2030 and beyond, Institute of Physics (IOP), 2023, article id 012005Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

In Europe, the buildings sector is responsible for 40% of energy use and more than 30% of buildings are older than 50 years. Due to ageing, a large number of houses require energy-efficient renovation to meet building energy performance standards and the national energy efficiency target. Although Swedish house owners are willing to improve energy efficiency, there is a need for a dedicated platform providing decision-making knowledge for house owners to benchmark their buildings. This paper proposes a data-driven framework for building energy renovation benchmarking as part of an energy advisory service development for the Vasterbotten region, Sweden. This benchmark model facilitates regional homeowners to benchmark their building energy performance relative to the national target and similar neighbourhood buildings. Specifically, based on user input data such as energy use, location, construction year, floor area, etc., this model benchmarks the user's building performance using two benchmark references i.e., 1) Sweden's target to reduce buildings by 50% energy use intensity (EUI) by 50% by 2050 compared to the average EUI in 1995, 2) comparing user building with the most relevant peer group of buildings, using energy performance certificates (EPC) big data. Several building groups will be classified based on influential factors that affect building energy use. Hence, this benchmark provides decision-making supportive knowledge to homeowners e.g., whether they need to perform an energy-efficient renovation. In the future, this methodology will be extended and implemented in the digital platform to provide helpful insights to decide on suitable EEMs. This work is an integral part of project AURORAL aims to deliver an interoperable, open, and integrated digital platform, demonstrated by cross-domain applications through large-scale pilots in 8 regions in Europe, including Vasterbotten.

Place, publisher, year, edition, pages
Institute of Physics (IOP), 2023
Series
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, ISSN 1755-1307, E-ISSN 1755-1315 ; 1196
National Category
Energy Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-212813 (URN)10.1088/1755-1315/1196/1/012005 (DOI)2-s2.0-85166560520 (Scopus ID)
Conference
2023 Sustainable Built Environments: Paving the Way for Achieving the Targets of 2030 and Beyond, SBE23-Thessaloniki, Online, March 22-24, 2023
Funder
EU, Horizon 2020, 101016854Swedish Research Council Formas, 2020-02085
Available from: 2023-08-16 Created: 2023-08-16 Last updated: 2023-08-16Bibliographically approved
Azizi, S. (2021). A multi-method assessment to support energy efficiency decisions in existing residential and academic buildings. (Doctoral dissertation). Umeå: Umeå University
Open this publication in new window or tab >>A multi-method assessment to support energy efficiency decisions in existing residential and academic buildings
2021 (English)Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
Alternative title[sv]
Multimetodiska bedömningar för att främja hållbart beslutsfattande för bostäder och akademiska byggnader
Abstract [en]

Rapid decarbonization of building stock is essential for the energy transition required to mitigate climate change and limit the global temperature rise below 1.5 °C. The decision-making for the adoption of energy efficiency measures (EEMs) is often complex and involves lasting consequences and risks. The strategy to direct and support the decision makers can significantly increase the adoption rate of EEMs in buildings. This Ph.D. project focuses on facilitating sustainability improvement in buildings by supporting the decision makers who are accountable for the consequences of adopting the EEMs. Energy efficiency improvement is decided and managed differently in various types of buildings and contexts and encounters different challenges and opportunities. Accordingly, it is required to understand the needs to select adequate strategies and to devise effective supporting interventions for energy efficiency improvement.

The owners of single-family houses are often the occupants who are in charge of the most decisions to improve energy efficiency in their dwellings. The situation is rather different in multi-family buildings and academic buildings in which organizational management adds more complexity and the decisions affect various stakeholders. The studies in this project are based on qualitative and quantitative data collected from single-family houses, multi-family buildings, and university buildings in northern Sweden. Surveys were used to elicit the decision makers' perceptions of different types of buildings. Moreover, sensor data from university buildings were used in the case studies to develop informative metrics for space use efficiency and to analyze the effect of sensor positioning on monitored data.

The initial work involved understanding the opportunities and challenges of improving energy efficiency in buildings and the tradeoffs between the perceived benefits and barriers. This part of the thesis provided the foundation and inspiration for the rest of the project, including investigating how to bundle several measures and use information and communication technologies (ICT) for building sustainability. The findings show lack of information and evidence that could justify the beneficial outcomes of EEMs is a major barrier for effective decision-making. Clear information on potential improvements allows sharing the responsibilities among different stakeholders and increases the management capacity to handle projects and adopt EEMs. Using feedback tools (for example, space use and/or energy use visualizations) might be an effective strategy to influence decision makers.

Various studies incorporated in this multidisciplinary Ph.D. thesis develop and investigate strategies to support decision makers to improve energy efficiency in buildings. The findings provide insights to policymakers and businesses to devise intervention strategies for energy efficiency in buildings.

Abstract [sv]

En snabba minskning av koldioxidutsläppen från bebyggelsen är avgörande i den energiomställning som krävs för att minska takten på klimatförändringen och begränsa den globala temperaturökningen till 1,5° C. De beslut som behöver tas för att införa energieffektivitetsåtgärder (EEM) är till sin natur ofta komplicerade och förknippade med långtgående konsekvenser och risker. Strategier för att styra och stödja beslutsfattarna kan avsevärt öka införandet av EEM i byggnader. Denna doktorsavhandling är fokuserad på att främja förbättring av hållbarhet i bebyggelsen genom att stödja beslutsfattare som är ansvariga för de konsekvenserna som är förknippade med införandet av EEM.  Energieffektivisering beslutas och hanteras på olika sätt för olika typer av byggnader, i olika sammanhang, vilket i sin tur medför olika utmaningar och möjligheter. Följaktligen är det nödvändigt att förstå betydelsen av att välja lämpliga strategier och att utforma effektiva stödåtgärder för att uppnå ökad energieffektivitet.

Vanligen bebos småhus av ägaren, vilken samtidigt ofta har ansvar för att fatta nödvändiga beslut för att förbättra energieffektiviteten för bostaden. Situationen är ganska annorlunda för flerfamiljshus och offentliga byggnader, som universitetsbyggnader, där organisatoriska strukturer innebär ökad komplexitet och de beslut som fattas påverkar olika intressenter. De presenterade studierna baseras på kvalitativa och kvantitativa data som samlats in från enfamiljshus, flerfamiljshus och universitetsbyggnader i norra Sverige. De undersökningar som genomförts har utformats för att identifiera beslutsfattares uppfattningar för olika typer av byggnader. Dessutom har sensordata från universitetsbyggnader använts olika i fallstudier för att utveckla illustrative nyckeltal för lokalanvändningseffektivitet och för att analysera hur sensorpositionering kan påverka insamling av mätdata.

Den inledande delen av arbetet innefattade att förstå möjligheterna och utmaningarna som följer av att förbättra energieffektiviteten i byggnader, samt skillnaderna mellan de upplevda fördelarna och hindren. Den delen av arbete gav grunden och inspiration för resten av projektet, vilket inkluderade att undersöka hur flera åtgärder kan förenas och användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT) för hållbart byggande. Resultaten visar att brist på information och evidens för de positiva resultaten av EEM kan vara ett hinder för att motivera beslutsfattande. Tydlig information om potentiella förbättringar kan möjliggöra att ansvarsområden delas mellan olika intressenter och kapaciteten att genomföra projekt och införa EEM kan förbättras. Att använda metoder att återkoppling, med exempelvis visualisering av lokalanvändning och/eller energianvändning, kan vara en del i en effektiv strategi för att påverka beslutsfattare.

Olika studier är införlivade i detta tvärvetenskapliga avhandlingsarbete för att utveckla och undersöka strategier som kan vara till stöd till beslutsfattare att förbättra energieffektiviteten i byggnader. Resultaten delger insikter till företrädare för myndigheter och näringslivet till att utveckla och utforma strategier för energieffektivitet i bebyggelsen.

Place, publisher, year, edition, pages
Umeå: Umeå University, 2021. p. 80
Keywords
residential dwellings, institutional buildings, sustainability, energy renovation, adoption of technology, decision-making, smart solutions, ICT, IoT
National Category
Building Technologies Energy Systems
Research subject
sustainability
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-186657 (URN)978-91-7855-596-3 (ISBN)978-91-7855-597-0 (ISBN)
Public defence
2021-09-13, Triple Helix, Umeå University, Samverkanshuset, Umeå, 13:00 (English)
Opponent
Supervisors
Funder
EU, Horizon 2020, 731198European Regional Development Fund (ERDF), 303-5806-2015
Available from: 2021-08-23 Created: 2021-08-17 Last updated: 2021-08-19Bibliographically approved
Nair, G., Azizi, S. & Olofsson, T. (2021). A multi-stakeholder perspective on opportunities and challenges for energy efficiency improvement in university buildings. In: E3S Web of Conferences: . Paper presented at 2021 Cold Climate HVAC & Energy, Online, April 20-21, 2021. EDP Sciences, Article ID 05006.
Open this publication in new window or tab >>A multi-stakeholder perspective on opportunities and challenges for energy efficiency improvement in university buildings
2021 (English)In: E3S Web of Conferences, EDP Sciences, 2021, article id 05006Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

University buildings are relatively energy-intensive. In Sweden, universities usually operate in rented buildings. In this study, interviews were carried out among three categories of stakeholders in a Swedish university to understand their perceptions of energy use and challenges to improve energy efficiency. As per most interviewees, the university's top management and Akademiska Hus, which owns the buildings, have the main responsibility to reduce the buildings' energy and carbon footprint. The heads of departments raised the concern on the non-availability of energy data to take actions to reduce energy use. The use of sensors and information technologies to monitor space use, energy use, and indoor environment are attractive to different stakeholders. The implications of the interview results are discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
EDP Sciences, 2021
Series
Cold Climate HVAC and Energy, ISSN 2555-0403, E-ISSN 2267-1242 ; 246
National Category
Energy Systems Building Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-181943 (URN)10.1051/e3sconf/202124605006 (DOI)000668011100028 ()2-s2.0-85103588529 (Scopus ID)
Conference
2021 Cold Climate HVAC & Energy, Online, April 20-21, 2021
Available from: 2021-04-02 Created: 2021-04-02 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Azizi, S., Rabiee, R., Nair, G. & Olofsson, T. (2021). Effects of Positioning of Multi-Sensor Devices on Occupancy and Indoor Environmental Monitoring in Single-Occupant Offices. Energies, 14(19), Article ID 6296.
Open this publication in new window or tab >>Effects of Positioning of Multi-Sensor Devices on Occupancy and Indoor Environmental Monitoring in Single-Occupant Offices
2021 (English)In: Energies, E-ISSN 1996-1073, Vol. 14, no 19, article id 6296Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The advancements in sensor and communication technologies drive the rapid developments in the applications of occupancy and indoor environmental monitoring in buildings. Currently, the installation standards for sensors are scarce and the recommendations for sensor positionings are very general. However, inadequate sensor positioning might diminish the reliability of sensor data, which could have serious impacts on the intended applications such as the performance of demand-controlled HVAC systems and their energy use. Thus, there is a need to understand how sensor positioning may affect the sensor data, specifically when using multi-sensor devices in which several sensors are being bundled together. This study is based on the data collected from 18 multi-sensor devices installed in three single-occupant offices (six sensors in each office). Each multi-sensor device included sensors to measure passive infrared (PIR) radiation, temperature, CO2, humidity, and illuminance. The results show that the positions of PIR and CO2 sensors significantly affect the reliability of occupancy detection. The typical approach of positioning the sensors on the ceiling, in the middle of offices, may lead to relatively unreliable data. In this case, the PIR sensor in that position has only 60% accuracy of presence detection. Installing the sensors under office desks could increase the accuracy of presence detection to 84%. These two sensor positions are highlighted in sensor fusion analysis as they could reach the highest accuracy compared to other pairs of PIR sensors. Moreover, sensor positioning can affect various indoor environmental parameters, especially temperature and illuminance measurements.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI, 2021
Keywords
data reliability, sensor placement, IoT, sensor accuracy, PIR sensors, sensor fusion
National Category
Building Technologies Engineering and Technology Energy Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-188189 (URN)10.3390/en14196296 (DOI)000709425200001 ()2-s2.0-85117859642 (Scopus ID)
Funder
EU, Horizon 2020, 731198Swedish Energy Agency, 47878–1
Available from: 2021-10-04 Created: 2021-10-04 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Nair, G., Olofsson, T. & Azizi, S. (2021). Role of Online Information Sources in Energy Efficient Renovations: Perspectives of House Owners in Finland and Sweden. In: Xianli Zhu and Gabriela Prata Dias (Ed.), BEHAVE 2020-2021: the 6th European Conference on Behaviour Change for Energy Efficiency: Conference proceedings. Paper presented at BEHAVE 2020-2021 – 6th European Conference on Behaviour and Energy Efficiency, Virtual, April 21-23, 2021 (pp. 160-162). Copenhagen: Copenhagen Centre on Energy Efficiency
Open this publication in new window or tab >>Role of Online Information Sources in Energy Efficient Renovations: Perspectives of House Owners in Finland and Sweden
2021 (English)In: BEHAVE 2020-2021: the 6th European Conference on Behaviour Change for Energy Efficiency: Conference proceedings / [ed] Xianli Zhu and Gabriela Prata Dias, Copenhagen: Copenhagen Centre on Energy Efficiency , 2021, p. 160-162Conference paper, Oral presentation with published abstract (Refereed)
Place, publisher, year, edition, pages
Copenhagen: Copenhagen Centre on Energy Efficiency, 2021
Keywords
energy efficiency, communication, households, decision-makers
National Category
Energy Systems
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-186023 (URN)978-87-94094-01-6 (ISBN)
Conference
BEHAVE 2020-2021 – 6th European Conference on Behaviour and Energy Efficiency, Virtual, April 21-23, 2021
Available from: 2021-07-12 Created: 2021-07-12 Last updated: 2021-07-15Bibliographically approved
Azizi, S., Nair, G. & Olofsson, T. (2020). Adoption of Energy Efficiency Measures in Renovation of Single-Family Houses: A Comparative Approach. Energies, 13(22), Article ID 6042.
Open this publication in new window or tab >>Adoption of Energy Efficiency Measures in Renovation of Single-Family Houses: A Comparative Approach
2020 (English)In: Energies, E-ISSN 1996-1073, Vol. 13, no 22, article id 6042Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Inclusion of energy efficiency measures (EEMs) in the renovation of the single-family housing stock can unlock the potential for much-needed energy efficiency to tackle climate change. Energy renovation (ER) in single-family houses is often promoted as an aggregate process, and EEMs are treated homogenously without sufficient attention to their differences. This study applies a comparative analysis on common EEMs using chi-square test to investigate the influence of factors already found affecting the implementation of ER. This paper addresses the “personal” and “house-related” factors influencing the adoption of EEMs regardless of motives or barriers leading the adopters’ decisions. This strategy is useful to highlight the contexts leading to an increase in the adoption rate of different EEMs. The analysis is based on a questionnaire survey mailed in spring 2017 to 1550 single-family homeowners in the northern region of Sweden. Approximately 60% of respondents showed interest in adopting at least one EEM if they implement a major renovation. About 46% of respondents stated to have at least one indoor environmental problem (IEP) in their houses, and IEPs are found to have significant relations with homeowners’ interest to adopt several different EEMs. The policy implications related to different EEMs are discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
MDPI, 2020
Keywords
energy renovation, influential factors, implementation, homeowners’ perception, indoor environmental quality
National Category
Energy Systems
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-176886 (URN)10.3390/en13226042 (DOI)000594104500001 ()2-s2.0-85106560201 (Scopus ID)
Note

This paper is an extended and improved version of a study presented in ACEEE 2018 Conference, Pacific Groove, CA, USA, 12–17 August 2018.

Available from: 2020-11-19 Created: 2020-11-19 Last updated: 2023-08-28Bibliographically approved
Azizi, S., Nair, G., Rabiee, R. & Olofsson, T. (2020). Application of Internet of Things in academic buildings for space use efficiency using occupancy and booking data. Building and Environment, 186, Article ID 107355.
Open this publication in new window or tab >>Application of Internet of Things in academic buildings for space use efficiency using occupancy and booking data
2020 (English)In: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 186, article id 107355Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Environmental sustainability in academic buildings can be improved with management interventions such as improving space use efficiency supported by large data from the Internet of Things (IoT). Due to the potentials, the interest in the use of IoT tools for facility management is high among universities. However, empirical studies on this topic are scarce. To address the knowledge gap in this area, this study proposes and examines a process model with steps to measure space use and to improve space use efficiency by IoT tools in academic buildings. The applicability of the model is investigated in 8 lecture halls in a university building by using occupancy and booking data from IoT tools. Four space use indicators are developed to visualize the data and quantify space use, and based on them, the strategies and interventions for space use efficiency are proposed and discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2020
Keywords
Space use monitoring, Data-driven facility management, Smart campus, Occupancy detection, Energy saving
National Category
Energy Engineering
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-175779 (URN)10.1016/j.buildenv.2020.107355 (DOI)000600276900008 ()2-s2.0-85092196869 (Scopus ID)
Available from: 2020-10-08 Created: 2020-10-08 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Azizi, S., Rabiee, R., Nair, G. & Olofsson, T. (2020). Application of occupancy and booking information to optimize space and energy use in higher education institutions. Paper presented at NSB 2020,12th Nordic Symposium on Building Physics, 7-9 September 2020, Tallin, Estonia. E3S Web of Conferences, 172, Article ID 25010.
Open this publication in new window or tab >>Application of occupancy and booking information to optimize space and energy use in higher education institutions
2020 (English)In: E3S Web of Conferences, E-ISSN 2267-1242, Vol. 172, article id 25010Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Building in higher education institutions (HEIs) are characterized as energy intensive Experience from practice showing large discrepancies between predicted and actual energy performance. The deviation can sometimes reach 100%. Explanations often originate from occupant’s behaviour along with building operation. IoT-based smart tools can provide extensive information about building usage to improve the building management, often associates with opportunities, for significant energy saving. The analysis in this study investigate space use based on occupancy and booking information in eight different lecture rooms at Umeå University. The results suggest interventions for significant saving potentials, such as modification of access permission and closing down redundant lecture rooms.

Place, publisher, year, edition, pages
EDP Sciences, 2020
National Category
Building Technologies
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-173122 (URN)10.1051/e3sconf/202017225010 (DOI)000594033400253 ()2-s2.0-85088432051 (Scopus ID)
Conference
NSB 2020,12th Nordic Symposium on Building Physics, 7-9 September 2020, Tallin, Estonia
Available from: 2020-06-29 Created: 2020-06-29 Last updated: 2024-01-18Bibliographically approved
Azizi, S., Nair, G. & Olofsson, T. (2019). Analysing the house-owners’ perceptions on benefits and barriers of energy renovation in Swedish single-family houses. Energy and Buildings, 198, 187-196
Open this publication in new window or tab >>Analysing the house-owners’ perceptions on benefits and barriers of energy renovation in Swedish single-family houses
2019 (English)In: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Vol. 198, p. 187-196Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

Single-family houses offer a large potential for energy savings by energy renovation (ER). Homeowners’ motivation to implement ER derives from the benefits and barriers they perceive. Benefits are the positive consequences that can motivate homeowners to act and barriers are the challenges that demotivate them to undertake ER. Different benefits and barriers do not homogenously affect every homeowner. Identifying motivating benefits and demotivating barriers for each specific group among homeowners can shed lights on ER decision-making and enable policies that are more effective. The objective of this study is to contextualize the implementation of ER by understanding how the perceived benefits and barriers influence homeowners. This study links the expected consequences, which are benefits and barriers to the influential factors on ER, which are used to group the homeowners.

The analysis is based on a questionnaire survey mailed to 1550 owners of single-family houses in northern Sweden. The perceptions of homeowners on benefits and barriers of ER are significantly different between the groups that are motivated and unmotivated to implement ER. Despite the perceived importance of some of the benefits such as energy cost reduction, they may not be determinative for the homeowners’ decision to undertake ER. The homeowners are more likely to implement ER for reasons other than energy use reduction such as for improving the indoor environment. The barriers such as the difficulty of finding a low-interest loan and reliable information sources are found to impede the intention to implement ER among different groups. Policy implications to facilitate ER in single-family houses are discussed.

Place, publisher, year, edition, pages
Elsevier, 2019
Keywords
Energy efficient renovation, Investment decision, Perceptions, Implementation, House-owners, Sweden
National Category
Energy Systems
Research subject
environmental science
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-160337 (URN)10.1016/j.enbuild.2019.05.034 (DOI)000477091800015 ()2-s2.0-85066929243 (Scopus ID)
Projects
renovatin center
Available from: 2019-06-17 Created: 2019-06-17 Last updated: 2023-09-05Bibliographically approved
Azizi, S., Nair, G. & Olofsson, T. (2019). Demand-controlled energy systems in commercial and institutional buildings: a review of methods and potentials. In: eceee 2019 Summer Study on energy efficiency:: Is efficient sufficient?. Paper presented at eceee 2019 Summer Study, Belambra Presqu'île de Giens, France, 03–08 June, 2019 (pp. 1444-1450). European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE)
Open this publication in new window or tab >>Demand-controlled energy systems in commercial and institutional buildings: a review of methods and potentials
2019 (English)In: eceee 2019 Summer Study on energy efficiency:: Is efficient sufficient?, European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE), 2019, p. 1444-1450Conference paper, Published paper (Refereed)
Abstract [en]

Heating, ventilation and air-conditioning (HVAC) are by farthe most energy intensive systems in commercial and institutionalbuildings with office spaces. This makes HVAC systemsattractive targets for energy efficiency improvement. New technologicaladvancements can play significant role on improvingenergy efficiency. Such advancements have been also emergedin form of novel management and control strategies, whichmight lead to considerable energy savings with relatively minorinvestments. This paper evaluates demand control HVAC andlighting to assess the energy saving potential of upgrading theconventional building energy systems.

This paper provides a summary of different methods and occupancydetection technologies. A range of technologies andmethods are covered that vary in complexity, limitations andenergy saving potential. Additional benefits such as demandresponse are evaluated and other emerging applications arediscussed. Based on the review of methods and potentials, thepaper assesses the state of the art in demand controlled energysystems and suggests areas for further research.

Place, publisher, year, edition, pages
European Council for an Energy Efficient Economy (ECEEE), 2019
Series
eceee Summer Study proceedings, ISSN 1653-7025, E-ISSN 2001-7960
Keywords
occupancy detection, demand-side management
National Category
Energy Systems
Identifiers
urn:nbn:se:umu:diva-160341 (URN)978-91-983878-5-8 (ISBN)978-91-983878-4-1 (ISBN)
Conference
eceee 2019 Summer Study, Belambra Presqu'île de Giens, France, 03–08 June, 2019
Available from: 2019-06-17 Created: 2019-06-17 Last updated: 2021-08-17Bibliographically approved
Organisations

Search in DiVA

Show all publications