Umeå University's logo

umu.sePublikasjoner
Endre søk
ExporteraLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Prosjekt

Prosjekttyp/Bidragsform
Project grant
Tittel [sv]
Effekter av skogsbruk på utsläpp av växthusgaser från boreala inlandsvatten
Tittel [en]
Effects of forestry on greenhouse gas emissions from boreal inland waters
Abstract [sv]
Skogsbruket är den dominerande typen av markanvändning i Sverige och har som sådan mycket stor betydelse för samhället. Betydande arbete pågår för att studera effekter av skogsbruk på kolomsättning och dess roll för att mildra avgången av växthusgaser såsom koldioxid och metan till atmosfären. Dessa studier bortser vanligtvis från att betydande mängder kol exporteras från land (terrestra miljön) till sjöar och vattendrag (akvatiska miljön). Exporten av landkol till inlandsvatten har visats vara av betydelse för att förstå landskapets kolbalans och utbyte av växthusgaser med atmosfären. Skogsavverkning medför en ökad uttransport av detta kol från land till inlandsvatten men inga försök har gjorts att utröna effekter av dessa förluster på kolbalanser och utbyte av växthusgaser. Betydelsen av dessa förluster beror på vad som händer med kolet som exporteras. I vattendrag och sjöar avgår (emitteras) en betydande del av kolet till atmosfären, främst som koldioxid men också som metan, och utgör därför en källa för växthusgaser till atmosfären. En annan del av kolet ackumuleras i sjösediment och fungerar därmed som en långsiktig lagring av kol som annars kunde ha brutits ner och släppts ut till atmosfären. Det är viktigt att studera både emission (från sjöar och vattendrag) och inlagring (i sjöar) av kol för att få en komplett bild av inlandsvattnens betydelse för omsättning av terrestart kol och effekterna på utbytet av växthusgaser med atmosfären. Målet med projektet är att bestämma konsekvenser av konventionellt skogsbruk på kolomsättning i boreala inlandsvatten, med speciellt fokus på kalavverkningar. Projektet kommer att kvantifiera effekten av kalavverkning på emission av CO2 och CH4 från sjöar och vattendrag samt inlagring i sjösediment. Genom att kombinera dessa data med data på utbredning av sjöar och vattendrag samt data på avverkningar kommer vi sedan kvantifiera betydelsen av dessa skogsbrukseffekter på landskapsnivå. Projektet inkluderar experiment där hela avrinningsområden avverkas och markbereds och en jämförande studie av avrinningsområden med varierande ålder på avverkningarna. Mätningar av kolfluxer (import, ackumulation, emission) genomförs på helårsbasis i sjöar och vattendrag. I slutet av projektet kommer resultaten och dess implikationer att diskuteras på ett seminarium med terrestra forskare och intressenter/avnämare i samhället. Projektet genomförs i nära samarbete med terrestra och akvatiska forskare och skogsförvaltare.
Abstract [en]
Substantial work has been carried out to study effects of forestry on C cycling and its role for mitigating the release of greenhouse gases to the atmosphere. However, current efforts largely neglects the fact that large amounts of C are lost to aquatic systems, that these losses change with forestry, and that different fates and effects of this C in aquatic systems have major implications for landscape C balances and associated feedback effects on the climate system. The aim of the project is to assess consequences of conventional forestry on C cycling in boreal aquatic ecosystems with a special focus on the role of clear-cut practices. The project will quantify the impact of clear-cuts on CO2 and CH4 emission and C-storage in lakes and streams, and, by using these data in combination with GIS data, quantify the importance of these forestry related effects at the landscape level. The project includes catchment scale clear-cutting experiments and a comparative study of catchments with different age of their harvested areas. Results produced from the project will allow a holistic assessment of the role of forestry for C cycling in the landscape, explicitly accounting for, not only effects related to changes in the terrestrial landscape, but also in the aquatic systems. The project will be carried out in close collaboration between terrestrial and aquatic researchers, forest managers and stakeholders.
Co-InvestigatorBergström, Ann-Kristin
Principal InvestigatorKarlsson, Jan
Co-InvestigatorLaudon, Hjalmar
Co-InvestigatorBastviken, David
Koordinerande organisasjon
Umeå universitet
Forskningsfinansiär
Tidsperiod
2013-01-01 - 2015-12-31
HSV kategori
EcologyGeosciences, MultidisciplinaryForest Science
Identifikatorer
DiVA, id: project:728Prosjekt id: 2012-1461_Formas