Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Genusvetenskapliga studier av skatter och offentlig budget
Title [en]
Feminist Studies on Taxation and Budgeting (FemTax)
Abstract [sv]
Denna miljöansökan avser att utveckla en internationell forskningsmiljö kring genus studier av skatter och den offentliga budgeten. Det övergripande syftet är att genom komparativt utbyte studera hur skattesystem i olika länder påverkar förutsättningarna för jämställdhet mellan män och kvinnor, samt hur skattesystemet kan reproducera och konservera men också förändra ojämställda socio-ekonomiska förhållanden i samhället. En viktig uppgift är att utmana dominerande skatteideologier utifrån perspektivet att jämställdhet också, enligt CEDAW, ska vara en grundläggande princip även för skattesystemet. I de kvantitativt och kvalitativt inriktade studier som kommer att göras av skattesystemens politik, juridik, ekonomi och institutioner kommer det internationella utbytet av nutida och historiska kontexter vara betydelsefullt för att bl a studera:-hur den nationella beskattningsmakten konstruerar en skattemedborgare med manligt genus och hur skattesystemet därför gynnar det ägande, företagande och förvärvsarbetande som följer ett manligt socialt och ekonomiskt mönster och-vilken typ av skattepolitik och skattedesign som gynnar jämställdhet mer än andra.Forskningsmiljön är flervetenskapliga och omfattar ämnen som sociologi, juridik, statsvetenskap, ekonomi, historia och ekonomisk historia. Miljön kommer också att producera grundforskning av bl. a. korrelationen mellan inkomstskatt, socialavgifter och socialförsäkringar, kapitalbeskattning i vid mening, samt företagande och skatter.
Abstract [en]
The overall objective is to fill a critical gap by focusing on the profound effects that gender norms and practices have had in shaping tax law and policy in different countries, and how taxation in turn affects the possibilities for equality along gender, race, class, sexuality and other lines. An important task is to transfer feminist tax expertise to reach richer quantitative and qualitative analysis rooted in lessons of many countries. Different projects in the research environment will explore, in an international frame, traversing countries and continents, questions about;- how the gendered fiscal state might be theorized, - how structural choices in tax policy design contribute to gender inequality,- how tax policy affects family configurations and perceptions of what constitutes family,- how fiscal systems impact on entrepreneurship, savings and wealth accumulation by women and men.
Co-InvestigatorGunnarsson, Åsa
Principal InvestigatorGunnarsson, Åsa
Co-InvestigatorKarlsson Sjögren, Åsa
Co-InvestigatorKvist, Elin
Co-InvestigatorAndersson-Skog, Lena
Co-InvestigatorStrömberg, Helén
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2011-04-01 - 2014-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:481Project, id: RS10-1294:1_RJ

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar