Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Framtidens storskaliga kunskapsprov och provmiljöer: Kvalitet, rättvisa och konsekvenser
Title [en]
The digital future of large-scale achievement testing: Quality, fairness, & consequences
Abstract [sv]
Inom området pedagogiska bedömningar riktas allt mer intresse mot datorisering av storskaliga kunskapsprov. Digitalisering ses av många som naturligt givet den digitala utvecklingen i samhället i stort, och kring några av Sveriges största kunskapsprov, Högskoleprovet och de nationella proven, pågår intensivt arbete med hur de ska kunna digitaliseras. En central fråga är dock vad en övergång till digitalt format kan ge för konsekvenser för nuvarande prov och provmiljöer, och hur man kan säkerställa att utvecklingen baseras på vetenskapligt underbyggda beslut, där provens kvalitet, mätsäkerhet och likvärdighet står i fokus. Här kommer den planerade konferensen att utgöra ett mycket viktigt bidrag då kunskapen om och forskningen inom detta område i dagsläget är ytterst begränsad i Sverige. Detta är högst problematiskt med tanke på de förestående förändringarna av prov som har stor betydelse för provtagarna och provens övriga avnämare. Konferensen syftar därför till att lyfta och diskutera frågor om datorbaserade prov i termer av varför, hur och med vilka möjliga konsekvenser. Konferensen kommer att samla internationell expertis inom områden som handlar om provkonstruktion för digitala miljöer, säkerhet, sociala och provteoretiska konsekvenser. Konferensen blir därmed ett unikt tillfälle att knyta forskare i Sverige till forskare i andra länder, för kompetensutveckling och för att möjliggöra nationella såväl som internationella tvärvetenskapliga forskningssamarbeten.
Abstract [en]
A global trend in the field of large-scale educational assessment is the development away from paper-based, and towards computer-based, tests and test environments. This could be viewed as a necessity in order to better reflect the general development of modern society, but also as a way of making test administration, scoring and reporting more effective and secure. Currently, some of the largest educational tests in Sweden, ?Högskoleprovet? and the national tests, are surrounded by intense discussions around how they could be digitalized. An important but sometimes neglected question is however what consequences a transition to a digital format might bring for current tests and test environments, and how we can ensure that the development is based on scientifically well-founded decisions, where the validity of tests is at focus. Here, the planned conference will make an important contribution as the research in this area is currently limited in Sweden, to say the least. The conference aims to discuss computer-based testing in terms of why, how, and with what consequences. The conference will gather international expertise in the area of test construction for digital environments, security issues, social and test-theoretical consequences. The conference will therefore be a unique opportunity to bring Swedish and international scholars together, for professional development and to enable national as well as international research collaboration around these issues.
Principal InvestigatorEklöf, Hanna
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2015-06-16 - 2015-06-17
National Category
PedagogyOther Social Sciences not elsewhere specifiedComputer Engineering
Identifiers
DiVA, id: project:497Project, id: F15-1408:1_RJ