Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
International cooperation
Title [sv]
Effektiv användning av dagens data för att träna morgondagens forskare inom forskningsfältet åldrande och hälsa
Title [en]
Effective use of today?s data to train tomorrow?s researchers on ageing and health
Abstract [sv]
Dr Paul Kowal vid Världshälsoorganisationen (WHO) och University of Newcastle, Australien, är inbjuden till två månaders forskningsutbyte vid enheten för epidemiologi och global hälsa, institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå Universitet.Dr Kowal är biträdande forskningsledare för WHO Study on global AGEing and adult health (SAGE). Han är regelbundet engagerad i ett multidisciplinärt team som utvecklar och stödjer forskningssamarbete mellan SAGE länder. Vidare så har han en ledande roll i fortgående analyser från SAGE datasetet, för att utveckla nya vägar att sprida forskningsresultat och för att stödja arbetet med ytterligare finansiering för framtida datainsamling inom SAGE projektet. Tillsammans med Prof. Tollman och Prof. Chatterji tillhör han upphovsmännen för WHO-INDEPTH samarbetet. I detta samarbete har Umeå universitet varit en viktig part. Han är medförfattare till US Census Bureaus ?An Ageing World: 2015? ? vilken har en bred global syn på åldrandet. Samarbetet är en del av ramverket för ?Network for International Longitudinal Studies on Ageing? (NILSA), finansierat av Forte och det planerade centret WHO Collaborating Centre for Ageing Research in Low-and- Middle-Income Countries vid Umeå universitet. NILSA har som avsikt att fördela tillgängligt data via erfarna forskare genom träning av multi-disciplinära team till studenter och nydisputerade forskare. Prof. Ng leder NILSA. Dr Kowal är medlem av ursprungsteamet för NILSA.Detta anslag skulle möjliggöra för oss att studera socioekonomiska gradienten för hälsa och välmående i höginkomst- och låginkomstländer, kognitiv funktion i relation till psykisk hälsa, faktorer relaterat till glädje och välmående samt hälsofaktorer som är relaterade till deltagande i arbetsmarknaden vid högre åldrar. Anslaget ger NILSA resurser för att kunna genomföra de mål nätverket specificerat. Det möjliggör även att studenter inom NILSA kan få guidning och möjlighet att nätverka med SAGEs forskningsledare.
Abstract [en]
Dr Paul Kowal at the World Health Organization and University of Newcastle, Australia, is invited to a two-month exchange visit at the Unit of Epidemiology and Global Health, Department of Public Health and Clinical Medicine, Umeå University. Dr Kowal is co-PI of WHO?s Study on global AGEing and adult health (SAGE). He engages regularly with the multidisciplinary team across all SAGE countries; develops, facilitates and grows research collaborations; takes a leading role in on-going analysis of SAGE data; and, pursues many avenues for dissemination of research findings. With Stephen Tollman and Somnath Chatterji, he is one of the original instigators of the WHO-INDEPTH collaboration. This has included Umeå University as an integral partner in this collective endeavour. He is co-author of the US Census Bureau?s ?An Ageing World: 2015? ? taking a wide, global view of ageing. This collaboration will take place within the framework of the Network for International Longitudinal Studies on Ageing (NILSA), funded by Forte, and the proposed WHO Collaborating Centre for Ageing Research in Low-and Middle-Income Countries at Umeå University. NILSA intends to leverage available data through providing training from a multi-disciplinary team of experienced researchers to students and early career researchers. Prof Ng is leading NILSA and Dr Kowal is a member of the founding team behind NILSA. This grant would allow us to investigate the nature of socioeconomic gradients in health and well-being in higher vs lower income countries; cognitive function and physical health; multimorbidity; factors related to happiness and well-being; and health-related factors related to labour force participation into older ages. The funding will provide NILSA the time to fully realize the network?s stated objectives. It will also allow students in the NILSA to be mentored by and network with the SAGE PI.
Principal InvestigatorNg, Nawi
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2016-12-01 - 2017-11-30
National Category
Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology
Identifiers
DiVA, id: project:582Project, id: 2016-07276_Forte

Search in DiVA

Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar