Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Från policy till praktik: Vad hindrar vården i Sverige och USA att arbeta förebyggande?
Title [en]
From policy to practice: Which factors explain the low priority given to disease prevention in primary care in Sweden and the US?
Abstract [sv]
I det offentliga hälsosamtalet kommer svårigheterna att bedriva förebyggande arbete ofta i skymundan för alla förhoppningar om nya framgångar. Genom att jämföra svensk och amerikansk primärvård är projektets avsikt att granska möjliga förklaringar till varför förebyggande insatser har så svårt att inta en tydligare plats på primärvårdens agenda. Vår avsikt är att problematisera dilemmat genom att bena ut vad som kan stå i vägen för att en tydligare hälsoorientering av hälso- och sjukvården. Granskningen görs från ett lokalt perspektiv, där vårdens professionella, chefer, patienter och lokala beslutsfattare får komma till tals.Även om det är stora skillnader mellan USA och Sverige vad gäller vårdorganisation och finansiering pågår också intressanta parallella processer. I bägge länderna tog 2011 nationella myndigheter initiativ i syfte att stärka primärvårdens preventionsarbetete genom att fokusera på ohälsosamma levnadsvanor: i Sverige genom Socialstyrelsen nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande m
Principal InvestigatorWeinehall, Lars
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2012-12-01 - 2015-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:596Project, id: 2012-00944_Forte

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar