Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Title [sv]
Nätverk: Svenskt Forskarnätverk för Ekonomisk Analys av Folkhälsa (F-EKAFH)
Title [en]
Network: Swedish Research Network on Economic Analysis of Public Health
Abstract [sv]
Det övergripande målet för svensk folkhälsopolitik är att skapa förutsättningar för en god hälsa i hela befolkningen och särskilt uppmärksamma de befolkningsgrupper som har den sämsta hälsan. Trots den målsättningen ökra social skillnader i hälsa. En nyligen genomförd inventering av forskningsområdet ekonomiska aspekter på folkhälsofrågor visar att det pågår relevant forskning i Sverige, men att den är fragmentiserad och knappast något lärosäte har en kritisk massa av forskare. Vi tror att en mer intensiv ekononomisk forskning skulle vara av värde för folkhälsopolitik och praktik.Mot den bakgrunden söker vi stöd för att bilda ett nätverk. Initiativtagare är Lars Lindholm, Umeå universitet, Pia Johansson, KI och Björn Ekman, Lunds universitet. Ytterligare ett tiotal forskare blir gärna medlemmare av nätverket.Vi har i ansökan valt att ge tre exempel på forskningfrågor som ligger i nätverkets fokus: a)ekonomiska utvärderingar av folkhälsoarbete,b) kostnad-jämlikhets analys och c) hälso- och sjukvårdssys
Principal InvestigatorLindholm, Lars
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2012-01-01 - 2014-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:677Project, id: 2012-01452_Forte

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar