Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Hur vet träden att det är höst?
Title [en]
HOW DO TREES KNOW IT IS AUTUMN?
Abstract [sv]
Vi vill studera regleringen av träds fenologi. Vi studerar i första hand asp (Populus tremula), med hjälp av tekniker och strategier vi redan utvecklat, för att bättre förstå mekanismerna bakom framför allt *senescence*, d v s när trädet får sina höstlöv, men även knoppsättning och lövsprickning på våren. Vi har redan lyckats förstå en hel del av processen, t ex att knoppsättning/tillväxtavslutning å ena sida, och senescence å andra sidan, styrs av kalendern som i sin tur styrs av dagsljuset, men att mekanismerna bakom är olika i de två fallen. Vi arbetar främst med analys av naturlig variation inom asp och större fältförsök, men även med riktade mutationer. Vi vill i detta projekt försöka besvara fyra frågor: 1) Vad är ?den andra dagsljussignalen? som reglerar senescence? 2) Hur regleras lövsprickning genetiskt? 3) Kan skillnader i markens kväveinnehåll påverka senescence? 4) Fungerar andra lövträdsarter på samma sätt som asp? Dessa frågor, d v s framför allt hur lång tillväxtperioden för trädet blir, är viktiga inte bara för att de kan ge viktig information om hur klimatförändringarna kommer att påverka våra skogar, men framför allt för att ge grundläggande information till förädlingsprogram i första hand för asp och hybridasp, i andra hand för andra träd.
Abstract [en]
We will study the regulation of tree phenology. We will focus on aspen (Populus tremula) aiming at, using techniques and approaches already developed, understanding more about the molecular details behind regulation of phenology (in particular autumn senescence, but also bud set and bud burst). We have already established a lot of basic knowledge about the process, for example that both bud set/growth arrest and onset of senescence are regulated by daylight cues, but through different mechanisms. We work primarily with analysis on natural variation in aspen in large field trials, but also with targeted mutations. We will in this project try to answer the four questions: 1) What is the nature of the ?second daylight signal? that triggers autumn senescence? 2) How is bud burst regulated genetically? 3) Can natural variations in soil nitrogen status affect senescence/abscission? and 4) Can our findings in aspen be generalized to all boreal broad-leaf species? These questions, mainly describing the length of the growing period, are important not just because they will generate important data on the effects of climate change on vegetation, but also to give basic information to support tree breeding programs, primarily on aspen and hybdid aspen but also on other trees.
Principal InvestigatorJansson, Stefan
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2015-08-01 - 2018-07-31
National Category
BotanyGeneticsAgricultural Science
Identifiers
DiVA, id: project:721Project, id: 2015-907_Formas

Search in DiVA

BotanyGeneticsAgricultural Science

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar