Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Informativa genetiska markörer för träd
Title [en]
INFORMATIVE GENETICS MARKERS FOR TREES
Abstract [sv]
Egenskaper hos såväl människor som träd styr av både arv och miljö, och att vi sedan snart 10 år haft tillgång till sekvensen av människans arvsmassa har gjort att vi idag har gentester för en lång rad sjukdomar och egenskaper, du kan själv skicka in ditt DNA till analys till företag som sedan - mot betalning förstås - talar om t ex om du har en förhöjd risk att drabbas av t ex bröst- eller tjocktarmscancer. Detta är i förlängningen tänkt att kunna användas i s k *personalized medicine* där behandlingen baseras på vilken genetisk faktor som ger upphov till sjukdomen i en viss individ. Forskningen på träd ligger ännu ganska långt efter i detta avseende men eftersom vi nu känner till arvsmassan hos ett träd, och ett antal andra snart kommer att publiceras, kan trädforskare nu använda samma tekniker som humangenetikerna använder för att hitta generna som styr olika egenskaper eller sjukdomar. Alltså går det nu att börja skapa gentester för träd, som ger upplysningar om t ex när ett träd sätter knopp på hösten, när det får gula löv och snart dess risk att drabbas av vissa insekter eller svampar. Än så länge går detta bara att göra på aspar och popplar - eftersom det är bara deras genomsekvens vi känner till - men eftersom vi nu startat att kartlägga även granens arvsmassa kommer det inom några år att göra detsamma för gran. Naturligtvis kommer det inte att vara lönsamt att göra gentester på alla träd ute i skogen, men det som är viktigt är att testa träd som används i t ex skogsfröplantager för att ta fram de frön som sedan sås i plantskolor och säljs till alla de skogsägare som planterar skog efter avverkningar. Målsättningen med detta projekt är att ta fram *genetiska markörer* som möjliggör gentester för träd.
Abstract [en]
Novel techniques are appreaing in plant and animal genetics, and *genomics assisted breeding* holds much promise for future efforts in providing farmers with better material. The same approaches may soon also be used in Eukalyptus breeding, while applications of the advances in genomics in pine and spruce breeding will probably take longer. However, when this time will come a critical step will be to identify genetic markers that informs about variation in key traits, and the goal of this project is to demonstrate how this is done in the most efficient way. The special challenges in tree breeding are the enormous genetic variation in tree populations and their long generation time, but we have demonstrated the potential of association mapping (AM) applied to tree populations to identify the genetic polymorphisms governing important traits. In a parallel project we aim at sequencing the genomes of all individuals of an aspen population, sampled throughout Sweden. In this project we focus on the traits, and by combination of these datasets we hope to identify genes that govern herbivore interactions and leaf metabolism, but also to some extent phenology, wood properties and growth. In the end of the project, we will also start applying the same approaches to study Norway spruce.
Principal InvestigatorJansson, Stefan
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2011-01-01 - 2014-12-31
Identifiers
DiVA, id: project:735Project, id: 2010-1450_Formas

Search in DiVA

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar