Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Ett verktyg för att identifiera hållbara plastkemikalier
Title [en]
Environmental sustainability scoring of plastic additive chemicals
Abstract [sv]
Vi kommer att utveckla ett verktyg för att identifiera de mest hållbara plasttillsatserna med syftet att adressera ett av målen för grön kemi; *design av säkrare kemikalier*. Industrikemikalier avges från varor under hela sin livscykel från produktion till avfallshantering. Dessa kan utgöra en risk för människors hälsa och miljön. Substitution av industrikemikalier med oönskade miljöegenskaper är en kostsam och tidskrävande process. Typiska egenskaper som används för att kvantifiera en kemisk risk för människor och miljö är persistens, bioackumulering och toxicitet (gemensamt kallad PBT), samt långväga transportpotential (LRTP). Data för PBT och LRTP är dock begränsade och som ett sätt att fylla dessa luckor har beräkningsmetoder utvecklats. En viktig men ofta försummad faktor vid bedömning av risk för exponering av plasttillsatser är emissionsegenskaper. Tillgången till experimentella emissionsdata för plastadditiv är mycket begränsade och därför kommer vi i detta projekt vidareutveckla en emissionsmodell och integrera emissionspotential med typiska riskfaktorer såsom PBT och LRTP. Sammanfattningsvis behövs nya verktyg för att kunna identifiera och designa nya mer hållbara plastkemikalier med bibehållen materialfunktionalitet. Verktyget som skall utvecklas i detta projekt kombinerar olika typer av beräkningskemiska metodiker tillsammans med expertbedömningar med syftet att ranka och identifiera de mest hållbara plasttillsatserna.
Abstract [en]
We will develop a tool to identify the most sustainable plastic additives, addressing the green chemistry goal of *designing safer chemicals*. Industrial chemicals are diffusively emitted from consumer goods during their entire life cycle from production to waste handling. These can pose a risk to human health and the environment. The substitution of industrial chemicals with unwanted environmental properties is a tedious process. Typical properties used to quantify a chemical?s risk to humans and the environment, are persistency, bioaccumulation, and toxicity (referred to collectively as PBT), as well as long-range transport potential (LRTP). Data on PBT and LRTP are however limited and as a means to fill these data gaps computational methods have been developed. A key but often neglected factor in assessing risks and exposure of plastic additives is emission characteristics. Experimental data on the emission potential of additives from polymeric materials is lacking so here we propose development of an emission model and to integrate emission potential with typical hazard assessment factors (PBT, LRTP). Thus, new tools are warranted to identify and ultimately produce sustainable chemical replacements while maintaining material functionality. The tool presented here combines batteries of computational chemistry tools in combination with expert panel judgments aiming at scoring and identifying the most sustainable plastic additive chemicals.
Principal InvestigatorAndersson, Patrik
Co-InvestigatorHaglund, Peter
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2016-01-01 - 2018-12-31
National Category
Other Chemistry TopicsEnvironmental SciencesPolymer Chemistry
Identifiers
DiVA, id: project:767Project, id: 2015-672_Formas

Search in DiVA

Other Chemistry TopicsEnvironmental SciencesPolymer Chemistry

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar