Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
ExportLink to record
Permanent link

Direct link
BETA

Project

Project type/Form of grant
Project grant
Title [sv]
Övervakning och förvaltning av Arktiska sjöar i ett föränderligt klimat
Title [en]
Monitoring and management of Arctic lakes in a changing climate
Abstract [sv]
Det är en brist av vetenskapligt baserade strategier för övervakning och skötsel av subarktiska, arktiska och alpina sjöar (hädanefter kallade arktiska sjöar) där effekter av klimatförändringar förväntas bli kraftiga. Syftet med studien är att förbättra kunskapen och övervakningen av klimatpåverkan på arktiska sjöar. Specifika mål inkluderar att kvantifiera tröskelvärden för regimskiften i fiskproduktion och resursutnyttjande inducerade av klimatförändringar, och att utveckla redskap och riktlinjer för användning i miljöövervakning. Genom experimentella och jämförande studier längs klimatgradienter testar vi prediktioner om snabba förändringar i fiskproduktion och resursutnyttjande med klimatförändringar, och genom att utveckla nya analytiska och statistiska verktyg testar vi prediktioner om att förändringar i sjöars funktion vid klimatförändringar kan snabbt detekteras med automatiserade och kostnadseffektiva metoder lämpliga för användning i miljöövervakning. Från resultaten kommer vi, tillsammans med personal som arbetar med miljöövervakning på myndigheterna, att utveckla metoder och riktlinjer för miljöövervakning av arktiska sjöar. Resultaten från projektet kommer vara av stor betydelse för samhället eftersom det kommer bidra med kunskap och redskap för hållbar förvaltning av en unik och attraktiv naturresurs som är känslig för miljöstörningar.
Abstract [en]
There is a lack of scientific based monitoring and management strategies of Subarctic, Arctic and alpine lakes (hereafter referred to as Arctic lakes) where climate change effects are expected to be especially pronounced. The purpose of this study is to improve knowledge and monitoring of climate impacts on Arctic lakes. Specific aims include to quantify and provide threshold variables for climate change induced regime shifts in fish resource use and production, and to develop tools and guidelines to be used in monitoring programs. By experimental and comparative studies across climate gradients we test predictions of rapid changes in fish production and resource use with climate change, and by developing new analytical and statistical tools we test predictions that changes in lake function following climate change could be rapidly detected using automatized and cost efficient methods suitable for use in monitoring. Based on the results we will develop methods and guidelines together with stakeholders for use in monitoring of Arctic lake ecosystems. The outcome of the project will be of fundamental importance for society as this will provide knowledge and tools for sustainable management of a unique and attractable resource sensitive to environmental perturbations.
Co-InvestigatorBergström, Ann-Kristin
Principal InvestigatorKarlsson, Jan
Co-InvestigatorByström, Pär
Coordinating organisation
Umeå University
Funder
Period
2016-01-01 - 2018-12-31
National Category
EcologyClimate ResearchEnvironmental Sciences
Identifiers
DiVA, id: project:778Project, id: 2015-723_Formas

Search in DiVA

EcologyClimate ResearchEnvironmental Sciences

Search outside of DiVA

GoogleGoogle Scholar