Umeå University's logo

umu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
12345 1 - 50 of 238
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulkader, Ammar
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Förseningar i byggprojektering och hur de kan förebyggas2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag är förseningar inom byggbranschen vanliga och orsakar problem och konsekvenser i byggprojekt. När ett projekt blir försenat uppstår extra kostnader för projektägaren, entreprenören eller båda parter. Med andra ord innebär förseningar ekonomiska förluster och skapar en stressig arbetsmiljö för alla inblandade aktörer och projektmedlemmar. I detta examensarbete identifieras betydande risker som kan orsaka förseningar i projekteringsfasen av byggprocessen, samt presenteras lösningar för att förebygga dem.

  Byggprocessen består av fyra faser: förstudie, projektering, produktion och överlämning. Projekteringsfasen är ett av de viktigaste stegen i byggprocessen och har stor betydelse för att förebygga förseningar. I denna fas utformas och ritas byggnader, och bygghandlingar tas fram med konstruktionsritningar, tekniska lösningar och beskrivningar upprättas för att styra hela byggprocessen.

  Detta arbete fokuserar på förseningar i själva projekteringsfasen och dess påverkan på hela projektet, samt hur de kan förebyggas. Arbetet består av en teoretisk och en praktisk del. Syftet med arbetet är att undersöka orsakerna till förseningar inom projekteringsfasen och att hantera dem på bästa sätt genom att utveckla riskhanteringen. Orsakerna kan vara ofullständig information, förändringar i projektspecifikationer och tekniska problem. Teorin bygger på litteratur om projektering i byggprocessen för att ge en bred kunskapsbas om projektering innan den praktiska delen genomförs. Den praktiska delen baseras på intervjuer med erfarna projektledare inom projektering som har varit involverade i olika försenade projekteringsprocesser. Resultatet presenterar projektledarens svar angående orsakerna till förseningarna i de två projekten. I diskussionen jämförs och analyseras resultaten med teorin, vilket visar att sjukdomar och bristande kommunikation, tillsammans med andra risker, kan vara orsaker till förseningar i projekteringsfasen. Förbättringsförslag inkluderar att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö som en viktig faktor för projektets framgång, genom att anlita ytterligare konsulter från andra företag vid arbetsbelastning och erbjuda avkopplande aktiviteter som exempelvis spa-besök när det behövs. Andra förslag innefattar att lägga extra tid på riskanalys för att identifiera potentiella problem samt att etablera en kommunikationsmetod för grupper, såsom en grupp på Messenger eller en annan applikation, där all information om projektet regelbundet delas.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Abed, Ahmed Ghafel
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Energieffektivisering vid renovering av Lamellhus på Mariehemsvägen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I Sverige byggs det mer än någonsin och hustillverkningen går framåt. Samtidigt ökar medvetenheten kring byggnaders energianvändning och dess medföljande påverkan på klimat och hållbarhet. Därför höjer Boverket ständigt kraven på nyproducerade och renoverade byggnaders energiprestanda.

  Enligt nuvarande krav från Boverket (BBR, 2017) får primärenergitalet för flerbostadshus högst vara 85 kWh per kvadratmeter tempererad golvyta och år. Detta gäller även enligt kommande krav år 2021, men med skillnaden att U-värdet kommer att minska 0,4 till 0,35 W/m2 K vilket innebär att flerbostadshus måste byggas på ett mer effektivt sätt för att minska energianvändningen. En stor del av nybyggnationer och nyrenoverade flerbostadshus måste därefter genomföra energieffektiviserande åtgärder på sina byggnader för att uppfylla kommande krav.

  Detta examenarbete har genomförts i samarbete med Rikshem AB och undersöker vad för effekt olika energieffektiviserande åtgärder har för påverkan på deras Lamellhus. Syftet är att teoretiskt minska Lamellhusets specifika energianvändning från 187,4 till 70 kWh/m2 Atemp, år och därmed reducera primärenergitalet tillräckligt för att uppfylla kommande krav enligt BBR nära-nollenergibyggnad.

  För att teoretiskt sänka specifik energianvändning och därmed primärenergital kommer projektet genom manuella beräkningar och med hjälp av datorverktyg undersöka olika energieffektiviserande åtgärder på husets konstruktion och installationssystem.

  Resultaten visar att åtgärderna på fastigheten klimatskal är tillräckliga för att uppfylla kraven. Om alla åtgärder enligt paket 1 eller 2 på konstruktionen kombineras kommer att specifik energianvändning enligt BBR 16 (2010) ligga på 83-94 kWh/m2 Atemp, år och enligt primärenergital BBR 25 (2017) ligger på 68-77 kWh/m2 Atemp, år.

  Resultaten visar även på hur stor del av en byggnads energianvändning som ventileras ut. Att byta ut ventilationssystemet från F-system till FTX-system på referenshuset i grundfallet, är den åtgärd som ger en av de största effekterna, med en värmebesparing (25,5-26,7 %). I kombination FTX-systemet med fjärrvärme kan specifik energianvändningen minskas så långt som möjligt. Om åtgärden med FTX-system tillämpas tillsammans med befintlig fjärrvärme och alla åtgärder på konstruktion enligt paket 1 eller 2 ger detta en minskning på cirka (70-75 %) jämfört med grundfallhuset vilket motsvarar 42-51 kWh/m2 Atemp, år enligt BBR 16 och enligt BBR 25 är siffrorna ännu lägre. Om beräkningen tar hänsyn till köldbryggor och luftläckage i huset kommer resultatet att öka.

  Resultaten visar även på att en sådan investering återbetalar sig efter 15-16 år. Att ta hänsyn till kalkylränta på 5 % är det lönsamt över 30-31 år eller mer, men med en kalkylränta på 8 % förlorar man lönsamheten.

  Fulltekst (pdf)
  Energieffektivisering vid renovering av Lamellhus på Mariehemsvägen
 • 3.
  Agardh, Ella
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Jämförelse av kostnad och klimatpåverkan för olika typer av bjälklag och bärande innerväggar2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Byggnadsdelar av hållbara material är viktigt för att uppnå de miljömål som satts upp för Agenda 2030 samt för att skapa ett mer hållbart samhälle. För att bidra till detta analyserades och jämfördes olika uppbyggnader av bjälklag och innerväggar tillverkade av trä. Byggnadsdelarna ska uppnå de tekniska kraven som ställs och hur de olika skiljer sig i kostnad och CO2e-utsläpp vid olika spännvidder och laster. Bjälklagen och innerväggarnas olika materialskikt kontrollerades för att undersöka vilket skikt som bidrar med det högsta utsläppet, för att göra det möjligt att utveckla materialet i framtiden. En jämförelse utfördes för bjälklagen tillverkade av korslamminerat trä och betonghåldäckets kostnad och undersöka om användningen av träbjälklaget blir mer lönsamt. 

  Arbetet utgick ifrån fyra alternativa typer av bjälklag och två typer av bärande innerväggar till en skolbyggnad som Sweco ansåg intressanta att utvärdera. Utformningen på dessa bjälklag och väggar bestämdes i detalj genom val av materialskikt för att uppfylla de tekniska kraven och dimensionering av de bärande delarna i konstruktionerna. För bjälklagen dimensionerades stommen utifrån spännvidder mellan 4–12 meter och väggarna dimensionerades utifrån antagandet att skolbyggnaden bestod av fyra våningsplan. Efter att detaljutformningen bestämts beräknades materialvolymerna som sedan låg till grund för kostnadsberäkning och klimatpåverkan. Det fyra bjälklagstyperna var baserade på KL-trä, limträ, lättbalk och betonghåldäck som bärande konstruktion för skolbyggnaden medan de två väggtyperna konstruerades av KL-trä och reglar.

  Resultatet bidrar till att undersöka vilken stomme som är mest effektiv utifrån ett kostnads och klimatperspektiv samt ge ökad kunskap om trästommars egenskaper. Jämförelsen visar att bjälklagen tillverkade i trä är mer gynnsamt ur ett klimatperspektiv för alla träbjälklag medan kostnaden varierar beroende på vilket träbjälklag som kontrollerades. Genom att undersöka kostnaden utifrån ett framtidsperspektiv kan trästommar vara mer lönsamt. För bjälklagen var limträbalken fördelaktigast för kostnaden för alla spännvidder. KL-trät var dock mest gynnsam utifrån utsläppet för spännvidderna 4–8 meter medan lättbalken hade det högsta utsläppet. För innerväggarna var kostnaden högst för KL-trät men hade det lägsta utsläppet upp till tre våningar därefter hade regelstommen ett lägre utsläpp. 

  De slutsatser som kan dras utifrån arbetet är att trästommar är mer lönsamt ur ett hållbarhetsperspektiv dock har trä en relativt hög kostnad i dagsläget. Limträbjälklaget och regelväggen har en relativ låg kostnad i jämförelse med de andra och ett lågt utsläpp som skulle kunna användas för att bidra till de uppsatta klimatmålen. En minskad kostnad av trä skulle göra att respektive träbjälklag är mer lönsamma utifrån både kostnaden och klimatet i jämförelse med betong. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 4.
  Allard, Ingrid
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Achieving building energy performance: requirements and evaluation methods for residential buildings in Sweden, Norway, and Finland2015Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Building energy performance has always been important in the cold climate of Sweden, Norway and Finland. To meet the goal that all new buildings should be nearly zero-energy buildings by 2020, set in the EU directive 2010/31/EU [1] on the energy performance of buildings (EPBD recast), the building sector in Europe now faces a transition towards buildings with improved energy performance. In such a transition, a discussion is needed about the objective of the improvement – why, or to what end, the building energy performance should be improved. The objective of improving building energy performance is often a political decision, but scientific research can contribute with knowledge on how the objectives can be achieved.

  This thesis addresses how the indicators used in the requirements used to achieve building energy performance in Sweden, Norway, and Finland, and the methods used to evaluate these requirements, reflect building energy performance. It also addresses difficulties in achieving comparable and verifiable indicators in evaluations of building energy performance. The research objective has two parts: to review, compare, and discuss (i) requirements and (ii) evaluation methods used to achieve energy performance of residential buildings in Sweden, Norway and Finland. The work in this thesis includes reviews of the requirements used in national building codes and passive house criteria to achieve building energy performance, of methods used to evaluate compliance with such requirements, and of methods used specifically to evaluate the indicator Envelope Air Tightness.

  The results show that different sets of indicators are used to achieve building energy performance in the studied building codes and passive house criteria. The methods used to evaluate compliance with requirements used to achieve building energy performance are also different, but calculation methods are generally more often used than measurement methods. The calculation- and measurement methods used are often simple. A methodology to analyze the deviation between predictions- and measurements of building energy performance (the performance gap) was developed, to investigate the effects of different evaluation methods on different indicators used to achieve building energy performance. The methodology was tested in a case-study. This study indicated that the choice of method affects which parts of the performance gap reflected in the indicators Supplied Energy (see Terminology), Net Energy (see Terminology), and Overall U-value. Among the reviewed methods to evaluate air tightness, the Fan/Blower Door Pressurization is well known and preferred by professionals in the field. The results in this thesis may be useful when choosing indicators and evaluation methods to achieve different objectives of improving building energy performance and in the quest towards comparable and verifiable indicators used to achieve building energy performance.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Allard, Ingrid
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Olofsson, Thomas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Hassan, Osama
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Methods for air tightness analysis for residential buildings in Nordic countries2012Inngår i: Methods for air tightness analysis forresidential buildings in Nordic countries, Southampton: WIT Press, 2012, s. 311-322Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Envelope air tightness is one factor that has impact on the energy performance ofbuildings. The goals of the directive 2010/31/EU, on energy performance ofbuildings, raise the importance of building energy performance analysis in theprocess. Measurements of air tightness can be useful both when evaluatingbuilding energy performance and developing new building techniques. The aimof this paper is to review and evaluate methods to measure air tightness in bothnew and existing residential buildings in Sweden, Norway and Finland, based onan international literature study and a survey. The methods are categorized basedon a number of criteria to determine their suitability in different situations.Advantages and disadvantages of the methods are discussed, as well ascommonly used methods in the three countries. The review shows that thestandard ISO 9972 is used for verification in all three countries, but alternativesexist that might be more suitable in certain situations. Simpler methods are usedin the building process to increase air tightness. To achieve a comparablemeasurement, both common methods and commonly defined units are needed.

 • 6.
  Allard, Ingrid
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Olofsson, Thomas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Hassan, Osama A. B.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Methods for energy analysis of residential buildings in Nordic countries2013Inngår i: Renewable & sustainable energy reviews, ISSN 1364-0321, E-ISSN 1879-0690, Vol. 22, s. 306-318Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To meet the goals of the directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings, the building sector in Europe now faces a transition towards more energy efficient buildings. Research and development of new energy solutions and technology will be necessary for the transition and the importance of analyzing building energy performance increases. This paper aims to review and evaluate different methods that are commonly used to analyze energy performance in residential buildings in Nordic countries, primarily in Sweden, Norway and Finland. A short international review of regulations is also included. The goal is to find commonly used methods and possibilities for the future. The introduced methods are summarized, categorized and compared based on their advantages and disadvantages. Although the three Nordic countries have similar climate conditions and building traditions, the review shows relatively large variations in the definitions of energy performance for residential buildings, as well as variations in how measurements and calculations are used in the methods for energy performance analysis. In the conducted review, methods, or parts of methods, are also found to be used. The methods used to analyze energy performance are found to be more similar than the concepts of energy performance itself in the three countries. These aspects may be considered in further work to develop an international policy practice for energy performance of residential buildings in cold climate.

 • 7.
  Allard Stolterman, Ingrid
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Regulating energy performance of residential buildings in cold climate: a study of indicators, criteria, and evaluation methods2021Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Building energy performance has been important in Fennoscandia ever since the early vernacular houses, to combat the cold climate. Due to EU directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings (EPBD recast), building energy performance has become even more relevant in northern Europe the last decade. Objectives for improving building energy performance may include reducing cost and CO2-emissions, increasing energy independency, and improving the indoor climate. Different indicators, criteria, and evaluations methods may be used to reach these objectives. This dissertation addresses indicators, criteria, and evaluation methods used to regulate energy performance of residential buildings in Sweden, Norway, Finland, and Russia. Four research objectives are covered: (RO1) comparing criteria and evaluation methods used to regulate energy performance of residential buildings in Sweden, Norway, and Finland, (RO2) studying the perspective of professionals with experience in building energy performance evaluation on (a) methods for evaluating envelope air leakage of residential buildings in Sweden and Finland and (b) potential energy performance indicators in the Swedish procurement process of multi-family buildings, (RO3) developing an approach for analysing the performance gap between design predictions and measurements that can be used to verify compliance with requirements on building energy use in practice, and (RO4) comparing the stringency of the energy performance criteria for residential buildings between the Swedish, Norwegian, Finnish, and Russian national building code. Many differences were found between how energy performance of residential buildings was regulated in the four countries. In Sweden, measurements were used more for evaluating building energy performance than in the other countries. As of 1st January 2020, the Finnish building code was characterized by its focus on the building heat loss and stringent energy performance criteria compared to the other countries. The Norwegian building code was characterized by a relatively narrow system perspective on energy performance, with no regulation of the energy production efficiency or energy source. The Russian building code also had a narrow system perspective but was also characterized by its focus on the form factor – the relationship between building volume and enclosing area. The practitioners wanted to minimize the influence from building operation and user behaviour on energy performance evaluations in the Swedish building procurement process of multi-family buildings. Hence, they preferred component-focused indicators or indicators with a narrow system boundary. An approach has been developed for analyzing the performance gap between design phase predictions and measurements. The approach can be used to verify the finished building’s energy performance, with minimal influence from occupant behavior and building operation.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (png)
  presentationsbild
  Download (pdf)
  spikblad
 • 8.
  Ambertsson, Birger
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Stabilisering av lätta trähus2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [no]

  With Tommy Persson the quality- and productmanager at Masonite Beams AB in Rundvik the issue surrounding the attachment of wall elements with a high prefabrication level to the ground was discussed. It was agreed I should study the wall attachment in one- and two-family houses and only the phenomenon overturning would be considered.

  The load distribution was made as Klas Nyman writes in his essay ”Tredimensionella effekter vid horisontalstabilisering av volymbyggda trähus”. Calculations of lift force was made according to the plastic method of sole plate anchored to the lift while the front rule is not anchored against lifting as Bo Källsner and Ulf Arne Girhammar describes in their book ”Horisontalstabilisering av träregelstommar”. For the calculation of the screws load carrying capacity are made according to Eurocode 5. For calculation of caharactersic 5-percentil values from tests are made according to SS-EN 14358:2006 Träkonstruktioner.

  Results; the two studied fastning methods load carrying capacity is 1.61 kN and 1.23 kN, the lifting force in the sole plate is in the order of 3-19 kN/m.

  The report can be seen as an indication of how big lift forces that occurs in the sole plate when the wind blows and an option on how to calculate these lifting forces. With more time could a better fastening method be designed.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Christer
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Verifiering av objektsbaserade 3D-modeller.: En fallstudie av arkitektmodell upprättat av Link Arkitektur med avseende på kvalitetssäkring i Solibri Model Checker inför import i IDA ICE.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna rapport utgörs av en fallstudie som beskriver hur en IFC-kvalitetskontroll kan genomföras samt där kvalitén på en modell upprättad av Link arkitektur undersöks. Rapporten beskriver även vilka problem som kan uppstå till följd av felmodelleringar. De programvaror som projektet behandlar är Archicad, Solibri Model Checker och IDA ICE. IFC är i hög grad en viktig del i att möjliggöra olika BIM-tillämpningar. För att IFC ska fungera så måste dock modellerna ritas rätt. Detta projekt fastställer vikten av att kontrollera sin modell med jämna mellanrum under projekteringen för att upptäcka att felmodelleringar inte råkat ske. BIM är för Link Arkitektur en viktig strategisk satsning och företaget har ett antal dokument som ska användas i syfte att upprätta bra modeller, där möjligheten att skapa bra IFC-exporter är ett tydligt syfte. Denna rapport utgörs av en fallstudie på den 3D-modell tillhörande projektet Säkerhetshuset som ritats av Link arkitektur i Umeå under 2015. Fallstudien beskriver vilken kvalité Säkerhetshuset har med hänsyn till IFC-export för IDA ICE. Fallstudien beskriver även praktiskt hur denna kvalitetskontroll har gjorts med målet att ligga till grund för någon med ett liknande behov i framtiden. Resultatet av fallstudien visar att 3D modellen tillhörande säkerhetshuset har brister i hur den modellerats dels med hänsyn till de projekteringsriktinjer som är upprättade av Link, samt dels utifrån specifika krav från IDA ICE. Projektet fastställer även att Solibri Model Checker kan fungera som ett bra verktyg i Links kvalitetsarbete gällande BIM.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Andersson, Erik
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Kupolhuset: Laster och lasteffekter för en liten limträkupol2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete handlar om stomverifiering och materialeffektivisering av ett kupolhus med en stomme bestående av radiellt uppställda limträbågar. Analysen utgår från ett befintligt hus i form av en sfärisk kupol med en radie på drygt 6 meter och en höjd på omkring 7,5 meter. Stommen är uppbyggd av två lager limträbågar som bildar en inre och en yttre kupol, med isolering mellan de båda lagren för att förhindra köldbryggor. Bågarnas tvärsnitt är 90x160 mm och materialet är GL24h. Det totala antalet limträbågar i stommen är 72 stycken, med 36 i varje lager. Byggfirman är intresserade av att verifiera stommen för egentyngder, snölaster och vindlaster inom Umeå-regionen samt att få veta om det går att minska på materialmängden i deras framtida kupolhusprojekt.

  Sex olika lastfall analyseras med en metod för handberäkning med datorstöd, där upplagsreaktionerna och reaktionskrafterna i kupolens krön beräknas. Moment, normalkraft och tvärkraft i bågarna bestäms därefter med hjälp av friläggning och jämvikt. Bågarna kontrolleras för upplagstryck, skjuvspänningar, dragspänningar vinkelrätt fiberriktningen samt stabilitet i vek och styv riktning. Samverkan mellan de inre och de yttre bågarna uppskattas med hjälp av en modell i programvaran Frame Analysis.

   Bågarna uppfyllde kraven för upplagstryck, skjuvspänningar och dragspänningar vinkelrätt fiberriktningen. Bågarna klarade inte kraven för stabilitet, vare sig i vek eller styv riktning. Med utgångspunkt från dessa resultat föreslås att tvärsnittet ändras till 115x320 mm, att den inre raden med bågar slopas och att antalet bågar ändras till 24 stycken. Med dessa ändringar skulle bågarna uppfylla dimensioneringskraven i kontrollerna och mängden material i bågarna skulle samtidigt minska med omkring 15 %.

  Dessa resultat bygger på en förenklad geometrisk modell av kupolen och bör betraktas som en första uppskattning. Det rekommenderas att en mer ingående analys genomförs med FEM-metoden.

  Fulltekst (pdf)
  Kupolhuset
 • 11.
  Andersson, Pär
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Frakt-och paketritning för KL-trä i Tekla2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this project has been to set up a freight drawing with accompanying packages drawing for CLT-wood in the program Tekla. This is based on the requirements for freight according to the Transport Agency and what applies to handling of the CLT boards regarding the working environment hazards. Based on the problems and requests from Martinsons, this project resulted in a freight drawing with accompanying package drawing. The package drawing is going to be a helpful tool for the project manager in the manufacture of the CLT boards. The freight drawing is going to provide comprehensive information about how to load the packages on the loading platform.

  The project is based on a reference model called Tallbocken, which is the model that Martinsons have used before. The model is basically a building, four floors tall, made almost entirely of CLT wood. An instruction has been made, based on this model, for the establishment of freight- and package drawing. A study has been made to ensure the demands from the Transport Agency regarding the shipping of compound elements. By visiting the production line in Bygdsiljum it was clear that the staff wanted a change in how to handle the CLT boards. Information about how to handle this was also an important message on meetings with the project manager and the production staff at the fabric in Bygdsiljum. To make sure that the drawings keep in line with the recommendations, there is an explanation for the review of building documents 90’s.

  This working project has resulted in an instruction for how to manage the establishing of freight- and package drawing. The instruction is attached as a supplement to this essay. This instruction explains the procedure step by step for how to create a freight drawing for CLT wood in Tekla structures by using a complete project template. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Andersson, Tomas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Optimering av balkonglösning2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbetet beskriver den teori som ligger bakom en specifik lösning för balkonginspänning som Prefabmästarna har utformat. Syftet med arbetet är att få en djupare förståelse för dimensionering av betongkonstruktioner samt stålkonstruktioner med Eurokod samt EKS och att i förlängningen kunna optimera den nuvarande lösningen Prefabmästarna använder för balkonginspänningar, med hänsyn till minskad materialåtgång.

  Konstruktionen bygger på att en prefabricerad balkongplatta spänns fast i en kniv som är ett T-tvärsnitt vars flänsar är ingjutna i ett prefabricerat DFS-bjälklag. Inspänningen utgörs av två dragstag som fästs i balkongplattan samt med en bricka över livet på kniven. Efter inspänningen gjuts DFS-bjälklaget på vilket stabiliserar kniven från instabiliteter.

  Resultaten visar på att konstruktionen till stor del är mycket väl optimerad men att det på specifika ställen finns utrymme för förbättringar. Vid balkonger med längden 2,0 meter kan kniven (T-tvärsnitt ingjutet i DFS-bjälklag) minskas med 10 kg stål, vilket motsvarar drygt 50 % av knivens vikt jämtemot referenslösningen. Även vid 2,5 meters längd på balkonger kan kniven minskas ner med 7 kg stål vilket motsvarar en minskning av materialåtgången med 38 % jämtemot referenslösningen.

  En gemensam standard för kniven är möjlig för balkonger med längden 2,0 respektive 2,5 meter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Arljung, Jerry
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Byggfysik vid prefabricerade träväggar2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Arbetet handlar om prefabricerade hus med trästomme. Företaget som exjobbet görs hos heter Attacus Jämtlandshus AB vars verksamhet går ut på att tillverka trästommar till byggnadsindustrin. Arbetet visar på Jämtlandshus arbetsgång och vilka metoder som används för att komma fram till slutmålet. Dessa dokumenteras detaljerat för att eventuellt identifiera arbetsmoment som kan påverka slutproduktens kvalité negativt. Vidare redovisas ett stort antal beräkningar och andra värden som visar på vad för kvalité slutprodukten håller med hänsyn till värme-, fukt- och lufttäthet. Rapporten behandlar även hur industrier som denna jobbar med produktionssystem för att bli så effektiva som bara går och därigenom så konkurrenskraftiga som möjligt.

  För att komma fram till ovanstående har författaren använt sig mycket av sina tidigare erfarenheter som anställd hos detta företag, detta framförallt vid dokumentation av arbetsgång. För att kunna utföra de beräkningar som redovisas har författaren använt sig av tidigare kunskaper från kursen

  byggnadsfysik samt viss kontakt med utomstående personer.

  Arbetet har som mål att, om möjligt, identifiera några svaga punkter i produktionen samt att bedöma hur bra kvalité slutprodukten håller med hänsyn till täthet. Både författaren och Jämtlandshus anser att det är besynnerligt att denna byggteknik ändå inte är större och mer "erkänd" på marknaden än vad som idag är fallet. Genom att läsa denna rapport kan läsaren få upp intresset för prefabrikation i större utsträckning och börja väga fördelar och nackdelar jämfört med platsbyggnation.

  Arbetet visar på kvaliteten hos dessa hus, och en del fördelar som finns med att tillverka hus i trä genom prefabrikation. Författarens förhoppning genom detta arbete är att fler ska få upp ögonen för denna byggteknik och att det rent allmänt skall börja pratas mer om dessa typer av hus.

 • 14.
  Azizi, Shoaib
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  A multi-method assessment to support energy efficiency decisions in existing residential and academic buildings2021Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Rapid decarbonization of building stock is essential for the energy transition required to mitigate climate change and limit the global temperature rise below 1.5 °C. The decision-making for the adoption of energy efficiency measures (EEMs) is often complex and involves lasting consequences and risks. The strategy to direct and support the decision makers can significantly increase the adoption rate of EEMs in buildings. This Ph.D. project focuses on facilitating sustainability improvement in buildings by supporting the decision makers who are accountable for the consequences of adopting the EEMs. Energy efficiency improvement is decided and managed differently in various types of buildings and contexts and encounters different challenges and opportunities. Accordingly, it is required to understand the needs to select adequate strategies and to devise effective supporting interventions for energy efficiency improvement.

  The owners of single-family houses are often the occupants who are in charge of the most decisions to improve energy efficiency in their dwellings. The situation is rather different in multi-family buildings and academic buildings in which organizational management adds more complexity and the decisions affect various stakeholders. The studies in this project are based on qualitative and quantitative data collected from single-family houses, multi-family buildings, and university buildings in northern Sweden. Surveys were used to elicit the decision makers' perceptions of different types of buildings. Moreover, sensor data from university buildings were used in the case studies to develop informative metrics for space use efficiency and to analyze the effect of sensor positioning on monitored data.

  The initial work involved understanding the opportunities and challenges of improving energy efficiency in buildings and the tradeoffs between the perceived benefits and barriers. This part of the thesis provided the foundation and inspiration for the rest of the project, including investigating how to bundle several measures and use information and communication technologies (ICT) for building sustainability. The findings show lack of information and evidence that could justify the beneficial outcomes of EEMs is a major barrier for effective decision-making. Clear information on potential improvements allows sharing the responsibilities among different stakeholders and increases the management capacity to handle projects and adopt EEMs. Using feedback tools (for example, space use and/or energy use visualizations) might be an effective strategy to influence decision makers.

  Various studies incorporated in this multidisciplinary Ph.D. thesis develop and investigate strategies to support decision makers to improve energy efficiency in buildings. The findings provide insights to policymakers and businesses to devise intervention strategies for energy efficiency in buildings.

  Fulltekst (pdf)
  PhD Dissertation_Shoaib Azizi
  Download (pdf)
  Posting sheet
 • 15.
  Azizi, Shoaib
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Rabiee, Ramtin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Nair, Gireesh
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Olofsson, Thomas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Application of occupancy and booking information to optimize space and energy use in higher education institutions2020Inngår i: E3S Web of Conferences, E-ISSN 2267-1242, Vol. 172, artikkel-id 25010Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Building in higher education institutions (HEIs) are characterized as energy intensive Experience from practice showing large discrepancies between predicted and actual energy performance. The deviation can sometimes reach 100%. Explanations often originate from occupant’s behaviour along with building operation. IoT-based smart tools can provide extensive information about building usage to improve the building management, often associates with opportunities, for significant energy saving. The analysis in this study investigate space use based on occupancy and booking information in eight different lecture rooms at Umeå University. The results suggest interventions for significant saving potentials, such as modification of access permission and closing down redundant lecture rooms.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Azizi, Shoaib
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Rabiee, Ramtin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Nair, Gireesh
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Olofsson, Thomas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Effect of the positioning of multi-sensor devices on occupancy and indoor environmental monitoring in single-occupant officesManuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
 • 17.
  Azizi, Shoaib
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Rabiee, Ramtin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Nair, Gireesh
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Olofsson, Thomas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Effects of Positioning of Multi-Sensor Devices on Occupancy and Indoor Environmental Monitoring in Single-Occupant Offices2021Inngår i: Energies, E-ISSN 1996-1073, Vol. 14, nr 19, artikkel-id 6296Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The advancements in sensor and communication technologies drive the rapid developments in the applications of occupancy and indoor environmental monitoring in buildings. Currently, the installation standards for sensors are scarce and the recommendations for sensor positionings are very general. However, inadequate sensor positioning might diminish the reliability of sensor data, which could have serious impacts on the intended applications such as the performance of demand-controlled HVAC systems and their energy use. Thus, there is a need to understand how sensor positioning may affect the sensor data, specifically when using multi-sensor devices in which several sensors are being bundled together. This study is based on the data collected from 18 multi-sensor devices installed in three single-occupant offices (six sensors in each office). Each multi-sensor device included sensors to measure passive infrared (PIR) radiation, temperature, CO2, humidity, and illuminance. The results show that the positions of PIR and CO2 sensors significantly affect the reliability of occupancy detection. The typical approach of positioning the sensors on the ceiling, in the middle of offices, may lead to relatively unreliable data. In this case, the PIR sensor in that position has only 60% accuracy of presence detection. Installing the sensors under office desks could increase the accuracy of presence detection to 84%. These two sensor positions are highlighted in sensor fusion analysis as they could reach the highest accuracy compared to other pairs of PIR sensors. Moreover, sensor positioning can affect various indoor environmental parameters, especially temperature and illuminance measurements.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Babaahmadi, Arezou
  et al.
  Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden.
  Figueira, João
  Umeå universitet.
  Chloride binding in slag containing composite cements2023Inngår i: International RILEM conference on synergising expertise towards sustainability and robustness of cement-based materials and concrete structures: SynerCrete’23 - volume 1 / [ed] Agnieszka Jędrzejewska; Fragkoulis Kanavaris; Miguel Azenha; Farid Benboudjema; Dirk Schlicke, Cham: Springer, 2023, 1, , s. 13s. 645-657Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Higher availability of grand granulated blast furnace slag compared to coal fly ash has attributed lots of attention to this supplementary cementitious material in recent years, especially with respect to applications in infrastructure. Therefore, further research on long term performance of slag containing binders in chloride containing environments is promoted. In this article chloride binding in a high slag containing composite binder (70% substitution) with respect to the changes in structure of CSH gel prior and after exposure to chlorides and its effect on chemical and physical chloride binding is accounted for. The changes in the structure of CSH are accounted by NMR analysis and the effect of these changes on chloride binding is addressed through adsorption tests. The results are compared with a ternary binder of cement-silica fume-metakaolin, given the relatively similar chemical composition between these two composite binders, as well as a reference Portland cement binder. The results infer that the slag containing binder exhibits higher chloride binding capacity compared to the metakaolin-silica fume containing. Moreover, a higher share of chemically bound chloride (meaning a lower physical binding) in SCM containing binders is foreseen compared to pure Portland cement system, due to the increased C(-A)-S-H chain length and Al/Si molar ratio in these binders. Furthermore, it is shown that exposure to NaCl causes a higher share of chemically bound chlorides compared to the CaCl2 exposure while the total bound chloride content increases upon exposure to CaCl2.

 • 19.
  Bask, Rasmus
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Korslimmade träbjälklag i anslutning mot stålstomme: Inverkan av minskad egentyngd hos bjälklag samt utformning av förband för enklare montage2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta arbete undersöker KL-träbjälklag mot stålbalkar. Fokus i undersökningen riktar sig mot byggbarhet av KL-träbjälklag i förhållande till prefabricerade betongbjälklag där infästningsdetaljer samt inverkan av minskad egentyngd hos bjälklagen är huvudområdena. KL-trä är en relativt ny produkt och i takt med strängare miljökrav ett allt mer självklart val hos många beställare. Mycket erfarenhet finns otillgänglig för konstruktörer utanför de stora träbyggnadsbolagen, syftet till undersökningen är därför att ge en vägledning kring några av de problem/frågor som finns med att använda KL-trä mot stålbalkar.

  Monteringen av KL-träbjälklag mot stålbalkar har visat sig främst ske via underkant av bjälklaget, vilket är något som vid höga takhöjder blir problematiskt rent arbetsmiljömässigt.Infästningslösningar som underlättar monteringen är därför en av delarna som undersökts i detta arbete. Lösningarna har tillämpats på ett referensprojekt med betongbjälklag för att få enuppfattning om dess utformning är tillräcklig för kraftöverföringen vid ersättning mot betongbjälklag. Resultatet blev tre olika utformningar där monteringen sker från ovankant av bjälklaget.

  Vid utbyte av betongbjälklag till KL-träbjälklag har egenvikten en stor inverkan, vilket är enmotivation till att använda KL-träbjälklag då det kan vara avgörande vid dåliga markförhållanden. Hur stor inverkan egenvikten har är därför också något som undersöks i detta projekt. Samma referensprojekt som ovan har tillämpas för att kunna utforma ett KL-träbjälklag som klarar de krav som ställs på betongbjälklagen i referensprojektet. Resultatet gav att den minskade egenvikten av bjälklagen kan ha en betydande inverkan då minskning av upplagskrafterna i referensprojektet kunde uppnå 42 %. Dock innebar utformningen av KL-träbjälklaget en ökad tvärsnittshöjd av 213 mm per våningsplan. KL-träbjälklag kan alltså vara en bra ersättning mot betongbjälklag om tvärsnittshöjden på bjälklaget tillåts att öka.

  Fulltekst (pdf)
  Korslimmade träbjälklag i anslutning mot stålstomme
 • 20.
  Bengtsson, Gustav
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Dimensionering av träförband: En jämförelse mellan olika typer av förbindare2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I träkonstruktioner används olika förbindare av stål för att sammanfoga olika virkesdelar. För att kunna välja en lämplig förbindare måste konstruktören därför veta vilka skillnader som finns mellan dem och ha kunskap om vilka regler som gäller vid beräkning av förbandets bärförmåga.

  Rapportens syfte är att synliggöra skillnaderna i bärförmåga mellan olika förbindare. Det görs genom attjämföra bärförmågan för en given knutpunkt med olika förbindare. Fokus har legat på att jämföra bärförmågan i brottgränstillstånd, men även andra aspekter som monteringstid har berörts.

  Resultatet visar att om man vill maximera bärförmågan för ett förband är det bäst att använda skruvar ismå dimensioner. Det är dock sällan skruvar med en diameter under 10 mm används. I praktiskt arbeteblir därför ofta spik det bästa alternativet om bärförmågan ska maximeras. Träskruv har lägre bärförmåga än både spik och skruv för en knutpunkt med virkestjocklekar upp till 45 mm. Som tumregelkan nämnas att i karakteristiska värden håller en 90 mm lång 3,3 mm trådspik för drygt 1 kN, en 6 mm träskruv för 1,5 kN och en M10 för 4 kN.

  I eurokod 5 finns det vissa avsnitt som kan vara svåra att tolka, exempelvis effektiv diameter och axiell bärförmåga för träskruv. Efter att ha försökt ta reda på hur reglerna ska tolkas är min slutsats att tolkningarna varierar även bland auktoriteter på området. Det kan därför ofta vara enklare att användatabellerade värden för bärförmågan som tillverkaren redovisar än att försöka räkna på förbandet själv.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 21.
  Berggren, Oscar
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  COMSOL Multiphysics - Ett energitekniskt analysverktyg vid numerisk simulering av köldbryggor och analys av fukt i konstruktionesdetaljer2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 300 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Berggren, O. (2014) COMSOL Multiphysics – Ett energitekniskt analysverktyg vid numerisk simulering av köldbryggor och analys av fukt i konstruktionsdetaljer. Examensuppsats i ämnet energiteknik. Institutionen för tillämpad elektronik och fysik vid Umeå Universitet.

  Konsultföretaget Tyréns har vid sitt kontor i Umeå önskat att utvärdera tillämpningen av programvaran COMSOL Multiphysics. Arbetet bestod av att på nytt simulera och analysera en energiteknisk problemställning, som sedan tidigare ska ha genomförts vid Tyréns.

  Det valda projektet kallas i detta arbete för referensprojektet och är en del av projekteringen av kulturhuset Väven i Umeå. I referensprojektet behandlas analyserna av köldbryggor och fuktkondensation för flertalet konstruktionsdetaljer, där en av analyserna valdes ut för vidare utvärdering i detta arbete.

  Målet med utvärderingen var att undersöka om resultaten från arbetet var jämförbara med referensprojektets resultat. I detta ingick det även en presentation av en översiktlig kostnadskalkyl för programvaran COMSOL Multiphysics.

  Resultaten från analysen av köldbryggan och kondensationen av fukt i konstruktionsdetaljen var i jämförelse med resultaten från referensprojektet något förhöjda, i snitt 20 %.

  Det genomförda arbetet påvisar att det är möjligt att återskapa de tidigare utförda simuleringarna från referensprojektet i enlighet med det krav och standarder som ställs. De erhållna resultaten är, trots en viss skillnad, jämförbara med de från referensprojektet och är giltiga för att användas vid en verklig projektering.

  Det slutsatser som kan dras utifrån de erhållna resultaten är att utfall av kondens kan undvikas och att den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, , indikerar att entrétorgets energiprestanda ej kommer att nå upp till kraven i BBR. Detta trots att -värdet kan antas uppfylla kraven.

  Då simuleringarna har utförts utan problem i COMSOL Multiphysics och tillgodosett detta arbete med giltiga resultat, anses programvaran vara ett lämpligt simuleringsverktyg hos Tyréns. Kostnaden är dock för en flytande licens av Flixo, i jämförelse till COMSOL Multiphysics mycket lägre. COMSOL Multiphysics är vid utredningstillfället drygt fyra gånger så kostsamt. Fördelen med COMSOL Multiphysics är dock att det kan behandla flera olika typer av fysikaliska problemställningar i en-, två- och tredimensioner med endast grundprogrammet. För att användningen av COMSOL Multiphysics ska vara ekonomisk försvarbart, krävs det att programvaran också används vid tillämpningar utöver simuleringar kring köldbryggor och kondensation av fukt.

  Fulltekst (pdf)
  Slutversion examensrapport
 • 22.
  Berglund, Johan
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Projekterings- och granskningsförbättringar: Identifiering av brister och förbättringsförslag för dessa i projekterings- och granskningsprocessen av arkitekthandlingar2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fastec Sverige AB har specialiserat sig på totalentreprenader av idrottshallar, industribyggnader och kommersiella byggnader. Överlappet mellan projektering och produktion i totalentreprenader gör processen känslig för fel och brister i bygghandlingar. Därför vill Fastec utreda sina brister i projekterings- och granskningsprocessen av arkitekthandlingar och se vad som kan förbättras. Syftet med arbetet är således att identifiera eventuella brister och komma med organisationsanpassade förlagsrutiner och förbättringsförslag för dessa, för att effektivisera processerna inom projekteringen och minska felen i de handlingar som lämnar den.

  För identifieringen av eventuella brister har tre projekt genomgått granskning, de har varit projekterade av interna och externa A-projektörer och ledda av projekteringsledare hos Fastec i Skellefteå. Handlingar som legat till grund för och lämnat projekteringen har granskats, så även avvikelserapporter från arbetsplatserna. Intervjusamtal och diskussioner med medverkande inom projekten samt övriga erfarna och kunniga medarbetare ur organisationen har genomförts. Även tidigare projekts erfarenhetsåterföringsprotokoll och allmänna brister i projekteringsarbetet har diskuterats i intervjusamtalen.

  De resulterande mest frekvent förekommande bristerna som identifierats är dels avtalet och valet av externa konsulter, brister i målbilden som projekteringen skall arbeta efter. Dvs. vad produktionen förväntar sig av bygghandlingarna. Bestyckningen av dörrar med tillhörande uppställningsritningar och användandet av för många väggtyper. Ytterligare det låga nyttjandet av kapaciteten i de ritnings- och granskningsprogram organisationen har till sitt förfogande. Till sist en väldigt låg frekvensen av feedback och avvikelserapportering från arbetsplatserna inom projekten.

  Förslagsrutinerna och förbättringsförslagen som bygger på de identifierade bristerna och som detta arbete kommit fram till som mest frekvent är: att förändra är att tidigt i projekteringsprocessen tillsammans med övriga deltagare inom projekten på Fastec, speciellt produktionen, skapa en klar målbild för vilken detaljnivå som förväntas av bygghandlingarna. Rationalisera projekteringen med funktionsbeskrivningar till dörrleverantörer som får genomföra bestyckningen, samt utnyttja mer av kapaciteten i de CAD- och granskningsprogram man har till sitt förfogande inom organisationen än vad som görs idag.

 • 23.
  Bergsten, Mathias
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Behovsstyrdventilation för en befintlig kontorsfastighet: )  En LCC-jämförelse mellan DCV och CAV2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  Demand controlled ventilation has in this study been investigated in a life cycle cost (LCC) - perspective for an existing office property. The goal was to examine whether a complementary of the existing constant air volume (CAV)-system to a demand controlled ventilation (DCV) -system is profitable.

  This project has been executed on behalf of Fastpartner AB. The studied property is an office building of floor area 6000                          in Stockholm, Sweden.

  Two different types of DCV systems were analyzed: C controlled ventilation and C with temperature controlled ventilation. The software IDA ICE was used in order to examine the energy consumption for district heating, district cooling and electricity for the air handling unit.

  The building has been modelled as accuracy as possible in order to represent the real building. In order to see the effect of various loading rate, simulations with three different occupancy levels for CAV and the DCV-systems was made. The occupancy levels represented organizations with high, low and medium occupancy. In the end nine simulations was made.

  The net present value method was used for each system in the LCC analyses. Costs for installation, purchase and maintenance have been taken into account. The results from the study showed that both of the DCV-systems gives a lower LCC than the existing CAV- system. The most profitable DCV-system is C with temperature- controlled ventilation, that presents a theoretical cost saving up to 250 000 kr.

  The variation of occupancy levels didn’t affect the outcome of LCC for C and temperature controlled ventilation, however C controlled ventilation showed a significant difference depending on low versus high occupancy level. Low occupancy level results in a higher cost saving.

  The fans for the air handling unit had the largest energy saving based on energy sector. Where a reduction up to 75 % can be achieved for C controlled ventilation at low occupancy level.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Billmark, André
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Delreparationer av våtrum ur ett hållbart perspektiv2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Varje år anmäls det uppskattningsvis 80 000 vattenskador i fastigheter till en kostnad på nära fem miljarder kronor för de svenska försäkringbolagen. Folksam som är ett av de största försäkringsbolagen i Sverige står för cirka 26 % av de svenska villaförsäkringarna och beställer byggreparationer för uppskattningsvis 800 miljoner kronor årligen till dessa fastigheter. Som beställare av arbeten på 800 miljoner kronor finns det möjligheter att ställa krav på byggbranschen, vilket även görs.Det är inte bara Folksam som ställer krav, försäkringsbolagen sammarbetar ofta för att hjälpa till att effektivisera byggbranschen. I nuläget fokuserar försäkringsbolagen på hållbarhet, de sammarbetar med olika branschorganisationer för att möjliggöra delreparationer i våtutrymmen. Detta är något som tidigare inte varit möjligt då det inte funnits anvisningar till hur detta ska genomgöras och materialtillverkare har inte haft monteringsanvisningar för detta, delreparationer kan därför inte utföras på ett fack-mannamässigt sätt. Då det inte utförs fackmannamässigt följs inte de branschregler som idag finns i Sverige, behöriga företag utför enbart arbeten som följer branschreglerna de är certifierade inom. Exempel kan de vara certifierade inom Byggkeramikrådets branschregeler eller Säkra våtrumAv de 800 miljoner kronor som Folksam betalar ut i byggskador finns det ett mörkertal på en kostnad av skador som egentligen inte ska ersättas. Genom att öka försäkringstagares kunskaper angående fördelarna med delreparationer ska mörkertalet minskas. Det är inte bara utgifterna på 800 miljoner som kan minskas utan även en minskning av den negativa miljöbelastningen och den ohälsa som finns hos fastighetsbrukare. Uppskattningsvis kan upp till 90 % av materialet i ett våtrum sparas genom att utföra en delreparation. Utförandetiden och kostnaden av delreparationer kan minska till 1/5 genom att undvika heltäckande reparationer. Minskad utförandetid minskar perioden som de boende inte kan bruka våtrummet. Skadan åtgärdas i ett tidigt skede vilket bidrar till att motverka de boendes ohälsa som kan uppstå till följd av mögel eller liknande.Fastighetsägaren kan ta till sig denna information och se värdet i att kunna utföra delreparationer och samtidigt bidra till en hållbar utveckling.Genom djupgående studier ska information som ökar fastigetsägarnas vetskap om de framtida möjligheterna med delreparationer, samt för- och nackdelar med dessa metoder.

  Fulltekst (pdf)
  Delreparationer av våtrum ur ett hållbart perspektiv
 • 25.
  Bjurbo, Adina
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Flexibel byggnation: Förskola med potentiell verksamhetsförändring till ett gruppboende2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Borgenstam, Sebastian
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Livscykelanalys och ekonomisk kalkyl av två KL-bjälklag2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Inom husbyggnad sker en ständig utveckling i form av nya material och innovativa tekniska lösningar. Viljan att minska vårt koldioxidavtryck är påtaglig i världen. Trä är ett miljövänligt råmaterial och skog är en stor resurstillgång vi har i Sverige. Korslimmat trä är ett massivträ med goda hållfasthetsegenskaper som har gjort det möjligt att bygga större än någonsin tidigare i trä. Syftet med detta projekt var att optimera utformningen av byggnadsstommar i bostadshus med avseende på ekonomisk kostnad och miljöpåverkan uttryckt i koldioxidutsläpp. I denna studie jämfördes två olika bjälklagsutformningar båda med en bärande stomme i korslimmat trä. Jämförelsen skedde utifrån livscykelanalyser och ekonomiska kalkyler. Studien omfattade delen av livscykeln som kallas ”vagga till grind”.

  Tjockleken för den bärande KL-skivan i denna studie var 230 mm. Bortsett från den skiljde sig bjälklagen både på under- och översidan av skivan. Ena bjälklaget var uppbyggt med ett regelsystem tillverkat av Granab AB. Det andra bjälklaget var uppbyggt med makadam och ett tjockt lager spackel. Det var den väsentliga skillnaden i uppbyggnad av bjälklagen. Konstruktionen skiljde sig även vid anslutningen mellan vägg och bjälklag. För att uppnå Boverkets ljudkraven med Granab-bjälklaget tvingades det placeras en ljudlist längs alla väggar där det ansluter mot bjälklaget. För det bjälklaget med makadam var detta inte nödvändigt för att uppnå ljudkraven vilket enkelt kan förklaras med tyngden av makadam och spackel.

  I studien användes Östra Station Kvarter A i Umeå som referensobjekt. Detta kvarter ska uppföras av Balticgruppen AB och var under studien fortfarande i projekteringsstadiet.

  Resultatet av jämförelsen blev att Makadam-bjälklaget hade 22,9 procent lägre ekonomisk kostnad än Granab-bjälklaget. Däremot hade Granab-bjälklaget 9 procent lägre miljöpåverkan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Boussaa, Youcef
  et al.
  Department of Built Environment and Energy Technology, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Dodoo, Ambrose
  Department of Building Technology, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Nguyen, Truong
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Rupar-Gadd, Katarina
  Department of Built Environment and Energy Technology, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Comprehensive renovation of a multi-apartment building in Sweden: techno-economic analysis with respect to different economic scenarios2023Inngår i: Building Research & Information, ISSN 0961-3218, E-ISSN 1466-4321Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A wider deployment of nearly zero energy buildings (NZEBs) is expected to contribute to the transition to a decarbonized and energy-efficient building sector in Europe. This study proposed an integrated energy-economic analysis to exemplify the feasibility of NZEB renovation in temperate climate. A parametric analysis was performed to identify technical building system configurations that give minimum share of renewable energy systems contributing to NZEB level. Final energy savings, global costs and cost-effectiveness of renovating a building to NZEB level are analysed, considering active and passive energy efficiency measures (EEMs). The active EEMs included efficient water taps and heat recovery ventilation, and the passive EEMs encompassed insulations to roof, exterior walls and ground floor, and improvements of windows and doors. The building had initial final energy use of 133 kWh/m2 year for space heating, domestic hot water production (DHW) and facility electricity. The results show that NZEB level is achieved with active and passive EEMs, without renewable energy systems for scenarios with low discount rates and high future energy price escalations. The annual final energy use for space heating, DHW and facility electricity is reduced cost-effectively by 37-54%. Furthermore, increasing size of PV-system enhanced cost-effectiveness by lowering total global costs.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Boussaa, Youcef
  et al.
  Department of Built Environment and Energy Technology, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Dodoo, Ambrose
  Department of Building Technology, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Truong, Nguyen Le
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Rupar-Gadd, Katarina
  Department of Built Environment and Energy Technology, Linnaeus University, Växjö, Sweden.
  Integrating passive energy efficient measures to the building envelope of a multi-apartment building in Sweden: analysis of final energy savings and cost effectiveness2023Inngår i: Buildings, E-ISSN 2075-5309, Vol. 13, nr 10, artikkel-id 2654Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  A major challenge in building energy renovation is to cost effectively achieve notable energy savings. This paper investigates cost-effective passive energy-efficiency measures for thermal envelope retrofit of a typical Swedish multi-apartment building from the 1970s. Here, the use of different types of insulation materials for the retrofits of roof, exterior walls, and ground floor are analyzed along with changing windows and doors with varying thermal transmittance values. The cost-effectiveness analysis is based on the net present value of the investment costs of the energy-efficiently measures and the achieved energy cost saving. Different economic scenarios and renovation cases are considered in techno-economic analyses to determine the cost-effective energy-efficiency retrofit measures. The results indicate that improved windows reduce energy demand for space heating by up to 23% and yield the highest final energy savings. However, additional mineral wool roof insulation is the most cost-effective measure under all economic scenarios. This measure gave the lowest ratio of cost effectiveness of about 0.1, which was obtained under the stable scenario. The final energy savings that can be achieved in a cost-effective manner vary between 28% and 61%, depending on the economic scenario and renovation case. This analysis emphasizes the influence of different renovation cases and economic parameters on the cost effectiveness of passive energy-efficiency measures.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Brajerski, Thomas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Stability design of multi-storey timber structures2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Stability design of buildings is an extremely important discipline within the field of structural engineering.

   

  This report demonstrates, with help of a worked example, the theory behind the stabilisation of multi-storey timber structures. The worked example is an existing 6-storey building, primarily made with cross laminated timber (CLT). The construction project is located in central Umeå and is designed and managed by Martinsons Byggsystem. The building uses an array of CLT wall panels as a stabilising system.

   

  A number of key points that will be looked at in the worked example; firstly, analysing the loads acting on the building, specifically the calculation of lateral wind loads and their effect on stabilising CLT panels; secondly, a deeper look into the methods of stabilisation using CLT walls. This will include the stability checks for overturning, sliding and shear and counter measures taken against any potential instability. Finally, a look into how CLT walls can be designed by hand calculations according to Eurocodes. There is no particular predefined method to do this, so this report will show how to design a CLT wall by treating CLT as either a homogeneous material or a non-homogeneous/composite material.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Brembilla, Christian
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Efficiency factors for space heating system in buildings2018Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The thesis focuses on the efficiency of the space heating system. In particular, the efficiency factors measure the efficiency of thermal zone. The efficiency factors measures how the energy is used in a space heating. Efficiency factors relatively close to one mean that the energy is used "efficiently'', by contrast, efficiency factors close to the zero mean that the majority of the energy is lost to the outdoor environment. This method for the appraisal of space heating performance reads as if it is apparently simple and intuitive. In reality, the efficiency factor method has several pitfalls.

  The thesis provides tools, insights and remarks on how to apply the efficiency factor method to space heating systems equipped with hydronic panel radiator and floor heating respectively. Models of the latter heaters together with the multilayer wall were developed and validated to understand the reliability of their predictions. The hypothesis is that the heat stored in the building thermal mass and heaters plays a role in defining the building thermal performance and as a result in the appraisal of the efficiency factors. The validation is based on the sensitivity bands of the models' predictions. The heaters were tested in in a thermostatic booth simulator. Benefits and drawbacks of each model were highlighted to increase awareness of their use in the engineering fields. The results showed how the models accounting for the heat stored performed the charging phase. In addition, results of how the multilayer wall delayed and damped down the heat wave coming from the outdoor environment were presented with the appraisal of the decrement factor and time delay of the indoor temperature. The results of the efficiency factors analysis reveal how the weather affects the efficiency of each locality situated in cold climates. Lastly how different control strategies impact on the efficiency factors of space heating and its distribution system. To conclude, this study highlights the paradoxes around the efficiency factor method. The thesis proposes how such factors have to be interpreted by researchers and scientists tackling the lack of information around this topic.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  spikblad
 • 31.
  Brembilla, Christian
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Modelling and simulation of building components: thermal interaction between multilayer wall and hydronic radiator2016Licentiatavhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background and Scope: The scope of this thesis is to investigate the thermal behaviour of building components as hydronic radiator and multilayer walls subjected to dynamic conditions. The modelling and simulation of these building components provide information on how these components thermally interact among each other. The thermal interaction is fundamental to know how the energy is used in buildings. In particular, the thermal energy used in rooms can be expressed as the efficiencies for emission in a space heating system. This thesis analyzes the efficiencies for emission of a space heating system equipped with hydronic radiator for Swedish buildings by providing a comprehensive and detailed approach on this topic.

  Methodology: The methods used in this thesis are: experiment, modelling of multilayer wall and hydronic radiator, the dynamic simulation of the building and the efficiencies for emission of a space heating system. Here, the experiment, known as step response test, shows the heating up process of a hydronic radiator. The observation of the qualitative measurements suggests the most suitable technique of modelling the radiator known as transient modelling with multiple storage elements. The multilayer wall has been discretized both in space and time variable with a Finite Difference Method. Dynamic simulation of the building provides the efficiencies for emission of a space heating system.

  Findings: The experimental results show how the radiator performs the charging phase. The performance of the transient model is compared with lumped steady state models in terms of temperature of exhaust flow and total heat emitted. Results of the dynamic simulation show how buildings located in a Northern climate use the energy in a better way than Southern climates in Sweden. Heavy active thermal mass provides higher efficiencies for emission than light thermal mass. Radiators with connection pipes located on the same side react faster at the thermodynamic changing of the mass flow rate by providing higher efficiencies for emission than radiators with connection pipes located on the opposite side.

  Conclusion and Outlook: This thesis increases the knowledge about the modelling and simulation of hydronic radiators and multilayer walls. More research is needed on this topic to encompass modelling details of building components often ignored. The modelling and simulation of building components are the key to understand how building components thermally interact with each other. The thermal interaction among building components is a fundamental parameter for the assessment of efficiencies of emission of the space heating system. In the near future, the concept of efficiencies of emission can be implemented in National Building Code, therefore, this study provides guidelines on how to assess these efficiencies.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 32.
  Brembilla, Christian
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Olofsson, Thomas
  One dimensional model of transient heat conduction through multilayer walls/slabs: The functionality of insulation and brick materials in terms of decrement factor and time lag2016Manuskript (preprint) (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Multilayer wall is a common type of building envelope used in buildings located in cold climates. The building envelope is typically composed by internal and external masses made by bricks or concrete separated by a large thickness of insulation material. This paper investigates the thermal behavior of a multilayer wall subjected to temperature excitation on both wall sides. The analysis is conducted by discretizing the continuous space and time variables of the mathematical model identified in the heat equation. Euler backwards solves the numerical model of multilayer wall by providing an unconditionally stable solution. The step response test shows the correct working of the model which reaches the steady state solution. The results of this paper are expressed in terms of temperature of each wall layer against the time. In particular, (i) the large thickness of insulation material separates thermodynamically the outside external mass from the internal mass, (ii) 20 cm thickness of insulation material damps the heat wave with a decrement factor of 3.41 °ͦC and a time lag of 1 hour, (iii) the external brick layer damps the heat wave with a decrement factor of 1.97 °ͦC and a time lag of 5 hours.

 • 33.
  Brembilla, Christian
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Renman, Ronny
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Soleimani-Mohseni, Mohsen
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Östin, Ronny
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Olofsson, Thomas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  The impact of control strategies on space heating system efficiency in low-energy buildings2019Inngår i: Building Services Engineering Research & Technology, ISSN 0143-6244, E-ISSN 1477-0849, Vol. 40, nr 6, s. 714-731Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  In this study efficiency factors measures the thermal energy performance for space heating. This study deals with the influence of control strategies on the effriciency factors of space heating and its distribution system. An adaptive control is developed and applied to two types of heating curves (linear and non-linear) for a low-energy building equipped with renewable energy sources. The building is modelled with a hybrid approach (law driven + data driven model). The design of the floor heating is calibrated and validated by assessing the uncertainty bands for low temperatures and mass flow rate. advantages and disavantages of linear and non-linear heating curves are highlighted to illustrate their impact on space heating thermodynamic behaviour and on the efficiency factors of the space heating system.

  Practical application: The study reveals that applying commercial building energy simulation software  is worthwhile to determine reliable performance predictions. Oversimplified building models, in particular when considering building thermal mass, are not capable of simulating the thermodynamic response of a building subjected to different control strategies. The application of different heating cuirves (linear and non-linear) to massless building models leaves the amount of mass flow rate delivered to the space heating unchanged when the building is subjected to sharp variations of the outdoor temperature.

 • 34.
  Brembilla, Christian
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Vuolle, Mika
  EQUA simualtion.
  Östin, Ronny
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Olofsson, Thomas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Practical support for evaluating efficiency factors of a space heating system in cold climates: modelling and simulation of hydronic panel radiator with different location of connection pipes2017Inngår i: Energy Efficiency, ISSN 1570-646X, E-ISSN 1570-6478, Vol. 10, nr 5, s. 1253-1267Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Plenty of technical norms, included in the EPBD umbrella, assess the performance of buildings or its sub-systems in terms of efficiency. In particular, EN 15316 and its sub-sections, determine the system energy requirements and the system efficiencies of space heating system. This paper focuses on the estimation of efficiencies for emission of hydronic radiators. The assessment of efficiencies for emission occurs by evaluating the amount of heat emitted  from the heat emitter and the extra thermal losses towards building envelope. The heat emitted from radiators varies during the heating up/cooling down phases. A factor that influences the heat emitted during these phases is the location of connection pipes of the radiator. Connection pipes can be located on opposite side or at the same side of the radiator. To better estimate the heat emitted from radiators a transient model with multiple storage elements is used in a building simulation model. Sensitivity analysis encompasses all  the possible variations on extra thermal losses due to the building location in different climates, the heaviness of active thermal mass and the type of radiator local control. The final outcome of this paper is a practical support where the designer can easily assess the efficiencies for emission of hydronic radiators  for Swedish buildings. As main result, (i) the efficiency for control of space heating system is higher in Northern climates than in Southern climates, (ii) heavy active thermal masses allow higher efficiencies for emission than light active thermal masses, (iii) connection pipes located on the same side of the radiator enable higher efficiencies for emission than pipes located on opposite side.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Brembilla, Christian
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Östin, Ronny
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Olofsson, Thomas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Predictions' robustness of one-dimensional model of hydronic floor heating: novel validation methodology using a thermostatic booth simulator and uncertainty analysis2018Inngår i: Journal of Building Physics, ISSN 1744-2591, E-ISSN 1744-2583, Vol. 41, nr 5, s. 418-444Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Hydronic floor heating models provide predictions in estimating heat transfer rates and floor surface temperature. Information on the model performance and range of validity of its results are often lacking in literature. Researchers have to know the accuracy and robustness of the model outcomes for performing energy and climate comfort calculations. This article proposes a novel validation methodology based on the uncertainty analysis of input data/parameters of one-dimensional model of hydronic floor heating tested in a thermostatic booth simulator and compared with experimental measurements. The main results are: (1) prediction accuracy between 0.4% and 2.9% for Tf and between 0.7% and 7.8% for qup when the serpentine has tube spacing (p) of 0.30 m, (2) prediction accuracy between 0.5% and 1.4% for Tf and between 8.7% and 12.9% for qup with p = 0.15m and (3) Tfld mostly affects predictions with oscillations between 6.2% and 2.2% for qup. This model provides robust and reliable predictions exclusively for qup when p = 0.30m.

 • 36.
  Brembilla, Christian
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Östin, Ronny
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Soleimani-Mohseni, Mohsen
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Olofsson, Thomas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Paradoxes in understanding the Efficiency Factors of Space Heating2019Inngår i: Energy Efficiency, ISSN 1570-646X, E-ISSN 1570-6478, Vol. 12, nr 3, s. 777-786Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Efficiency factors are here defined as the thermal energy performance indicators of the space heating. Until recently, the efficiency factors were assumed as one value for space heating located in any climate. This study addresses the problem of how the outdoor climate affects the efficiency factors of a space heating equipped with 1D model of hydronic floor heating. The findings show how the efficiency factors, computed with two numerical methods, are correlated with the solar radiation. This study highlights the paradoxes in understanding the results of efficiency factors analysis. This work suggests how to interpret and use the efficiency factors as a benchmark performance indicator.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Bretting, Viktor
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Bärverk i passivhus: Utformning och dimensionering av en limträ stomme till en passivhus skola2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 38.
  Burwall, Anton
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Tvärkraft i betongbalkar med hänsyn till stora hål2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det är ofta nödvändigt att göra håltagningar i bärande konstruktionsdelar för exempelvis fönster, dörrar eller installationer. Om håltagningen är tillräckligt liten, behöver hålen nödvändigtvis inte beaktas vid dimensioneringen av konstruktionen. Däremot om hålet blir för stort kan kraftspelet i konstruktionen förändras och innebära rejäla reduktioner av bärförmågan. Om så är fallet måste hänsyn tas till det i dimensioneringen av konstruktionen.

  Syftet med detta arbete var att redovisa en dimensioneringsmetod för betongbalkar påverkade av stora hål. Detta gjordes genom att upprätta en dimensioneringsanvisning som beskriver beräkningsprocessen. Syftet var vidare att illustrera beräkningsmetoden och ge en bättre förståelse av teorin. Detta gjordes genom att tillämpa beräkningsmetoden i ett konkret beräkningsexempel.

  Resultatet av arbetet utgörs av en lathund (lättöverskådlig manual), som utvecklades utifrån befintligt underlag, samt ett reellt problem som löstes med hjälp av utvecklad dimensioneringsmetod. Lathunden redogör en lämplig beräkningsgång för dimensionering av betongbalkar med stort hål. Lösningen till problemet omfattar armeringsdimensionering för att möjliggöra kraftöverföring i en väggbalk med hänsyn till ett stort dörrhål.

  Efter genomfört arbete dras slutsatsen att arbetet uppfyller syftet att redovisa och illustrera en dimensioneringsmetod för betongbalkar påverkade av stora hål. Huruvida den dimensioneringsmetod som presenteras är den mest optimala är dock diskutabelt.

  Fulltekst (pdf)
  Tvärkraft i betongbalkar med hänsyn till stora hål
 • 39. Chen, Yuqing
  et al.
  Kang, Yuqiong
  Zhao, Yun
  Wang, Li
  Liu, Jilei
  Li, Yanxi
  Liang, Zheng
  He, Xiangming
  Li, Xing
  Tavajohi Hassan Kiadeh, Naser
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Kemiska institutionen.
  Li, Baohua
  A review of lithium-ion battery safety concerns: the issues, strategies, and testing standards2021Inngår i: Journal of Energy Chemistry, ISSN 2095-4956, E-ISSN 2096-885X, Vol. 59, s. 83-99Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Efficient and reliable energy storage systems are crucial for our modern society. Lithium-ion batteries (LIBs) with excellent performance are widely used in portable electronics and electric vehicles (EVs), but frequent fires and explosions limit their further and more widespread applications. This review summarizes aspects of LIB safety and discusses the related issues, strategies, and testing standards. Specifically, it begins with a brief introduction to LIB working principles and cell structures, and then provides an overview of the notorious thermal runaway, with an emphasis on the effects of mechanical, electrical, and thermal abuse. The following sections examine strategies for improving cell safety, including approaches through cell chemistry, cooling, and balancing, afterwards describing current safety standards and corresponding tests. The review concludes with insights into potential future developments and the prospects for safer LIBs.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Cheng, Xiaogang
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. College of Telecommunications and Information Engineering, Nanjing University of Posts and Telecommunications, Nanjing, China.
  Yang, Bin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Olofsson, Thomas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Liu, Guoqing
  Li, Haibo
  A pilot study of online non-invasive measuring technology based on video magnification to determine skin temperature2017Inngår i: Building and Environment, ISSN 0360-1323, E-ISSN 1873-684X, Vol. 121, s. 1-10Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Much attention was paid on human centered design strategies for environmental control systems of indoor built environments. The goal is to achieve thermally comfortable, healthy and safe working or living environments in energy efficient manners. Normally building Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC) systems have fixed operating settings, which can't satisfy human thermal comfort requirements under transient and non-uniform indoor thermal environments. Therefore, human thermal physiology signal such as skin temperature, which can reflect human body thermal sensation, has to be measured over time. Several trials have been performed by minimizing measuring sensors such as i-Button and mounting measuring sensors into wearable devices such as glasses. Infrared thermography technology has also been tried to achieve non-invasive measurements. However, it would be much more convenient and feasible if normal computer camera could record images, which could be used to obtain human thermal physiology signals. In this study, skin temperature of hand back, which has a high density of blood vessels and is normally not covered by clothing, was measured by i-button sensors. Images recorded by normal camera were amplified to analyzing skin temperature variation, which are impossible to see with naked eyes. The agreement between i-button sensor measuring results and image magnification results demonstrated the possibility of non-invasive measuring technology by image magnification. Partly personalized saturation-temperature model (T = 96.5 × S + bi) can be used to predict skin temperatures for young East Asia females.

 • 41. Cheng, Yuanda
  et al.
  Yang, Bin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. School of Environmental and Municipal Engineering, Xi’an University of Architecture and Technology, Xi’an 710055, China.
  Lin, Zhang
  Yang, Jinming
  Jia, Jie
  Du, Zhenyu
  Cooling load calculation methods in spaces with stratified air: a brief review and numerical investigation2018Inngår i: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Vol. 165, s. 47-55Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Due to vertically thermal stratification in indoor spaces, the cooling load calculation is always a challenge in the design of stratified air distribution systems (STRAD), which in turn is crucial to determine the supply air flow rate and the cooling load to be removed by the air conditioning system. In this paper, several cooling load calculation methods, developed in the past 20 years and focused on STRAD systems, were briefly reviewed. It attempts to clarify these methods in terms of their advantages, limitations and suitable ranges of applications. Furthermore, series of numerical simulations with a total number of 56 cases were conducted, and the applications of a novel cooling load calculation method in STRAD systems were investigated. The reliability of the method was validated for STRAD systems with separated locations of return and exhaust grilles, when adopted in three typical spaces with different building heights, namely a small office, a large terraced classroom and a terminal building. Databases of effective cooling load factors (ECLF;) for different heat sources distributed in the three spaces were obtained and presented, which can be conveniently used to calculate cooling loads. In addition, the influences of return grill height on the occupied zone cooling load as well as the energy saving potentials of STRAD systems were also clarified. The results presented in this paper are helpful for the design and optimization of STRAD systems.

 • 42.
  Daerga, Per-Anders
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Girhammar, Ulf Arne
  Kallsner, Bo
  A complete timber building system for multi-storey buildings2014Inngår i: Construction materials and structures, 2014, s. 1164-1171Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The Masonite Flexible Building (MFB) system is a complete timber building system for commercial and residential multi-storey houses. The system is for tall and large buildings with long floor spans. The MFB system uses prefabricated wall, floor and roof elements which are delivered in flat packages and erected on the construction site. The MFB system might be classified as a panel construction, where the load-carrying structure consists of composite lightweight timber I-beams mechanically integrated with a composite laminated wood panel called PlyBoard T. The I-beams and the panel form a strong and rigid carcass for wall and floor elements, making the system well suited for high rise construction. A key feature of the MFB system is the connection technique which enables swift erection of the system units on site. The PlyBoard T panels are provided with a continuous slot along the periphery. The slot is used as a general connection interface for the joining of the wall elements. The floor elements are suspended and hooked onto the bearing walls using sheet steel hangers, allowing swift assembling of the floor deck and enabling direct vertical wall-to-wall load transfer parallel to grain. The paper presents the construction principles, system components and units, erection technique, functional and architectural aspects of the Masonite Building System.

 • 43.
  Daerga, Per-Anders
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Girhammar, Ulf Arne
  Luleå University of Technology.
  Källsner, Bo
  Linnæus University.
  Masonite Flexible Building System for Multi-Storey Timber Buildings2012Inngår i: World Conference on Timber Engineering 2012 (WCTE 2012) / [ed] Pierre Quenneville, 2012Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  ABSTRACT: The Masonite Flexible Building (MFB) system is a complete timber building system for commercial and residential multi-storey houses. The system is subdivided into two market variants; XL and Light. The XL version is for tall and large buildings with long floor spans while the Light version is adapted for smaller buildings with lower loads. Though differing in technical performance, the functional criteria are the same for both variants. The MFB system uses prefabricated wall, floor and roof elements which are delivered in flat packages and erected on the construction site. The MFB system might be classified as a panel construction, where the load-carrying structure consists of composite light-weight timber I-beams mechanically integrated with a composite laminated wood panel called PlyBoard™. The I-beams and the panel form a strong and rigid carcass for wall and floor elements, making the system well suited for high rise construction. A key feature of the MFB system is the connection technique which enables swift erection of the system units on site. The plyboard panels are provided with a continuous slot along the periphery. The slot is used as a general connection interface for the joining of the wall elements. The floor elements are suspended and hooked onto the bearing walls using sheet steel hangers, allowing swift assembling of the floor deck and enabling direct vertical wall-to-wall load transfer parallel to grain. The paper presents the construction principles, system components and units, erection technique and functional and architectural aspects of the Masonite Building System.

  KEYWORDS: Masonite Flexible Building system, multi-storey timber buildings, slotted-in connections, suspended connections, functionality requirements.

 • 44.
  Daerga, Per-Anders
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Girhammar, Ulf Arne
  Luleå University of Technology.
  Källsner, Bo
  Linnæus University.
  Slotted-in Steel-Plate connections for Panel Wall Elements - Experimental and Analytical Study2012Inngår i: World Conference on Timber Engineering 2012 (WCTE 2012) / [ed] Pierre Quenneville, 2012, s. 451-460Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  ABSTRACT: This paper presents an experimental and analytical study of a steel plate connection for joining walls in the Masonite Flexible Building (MFB) system. These connections are used partly for splicing the wall elements and partly for tying down uplifting forces and resisting horizontal shear forces in stabilizing shear walls. The steel plates are inserted in a perimeter slot in the plyboard panel (a composite laminated wood panel) and fixed mechanically with screw fasteners. The load-bearing capacity of the slotted-in steel plate connections are determined experimentally and derived analytically for different failure modes. The test results show ductile post-peak load-slip characteristics, indicating that a plastic design method for shear walls can be applied to calculate the horizontal load-bearing capacity. The slotted-in steel plate connection concept can also be used for joining shear walls to transverse walls for tying down purposes in order to simplify the stabilization system of the building. The use of transverse walls for resisting uplifting forces introduces a three-dimensional behaviour of the wall junction and a more effective load transfer.

 • 45.
  Daerga, Per-Anders
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Girhammar, Ulf Arne
  Luleå University of Technology.
  Källsner, Bo
  Linnæus University.
  Suspended Floor Element Connections for the Masonite Flexible Building System2012Inngår i: World Conference on Timber Engineering 2012 (WCTE 2012) / [ed] Pierre Quenneville, 2012, s. 465-472Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The authors present an experimental study of a suspended floor element connection (sheet steel hangers) employed in the Masonite Flexible Building (MFB) system. The hangers are mounted with screws and are pre-attached to the floor elements at manufacturing. This arrangement makes the design of the hanger critical with respect to safety and load transfer redundancy, since the screws transfer all the loads, both withdrawal and shear forces can act simultaneously. Tests have been carried out to examine the structural behaviour of the hanger. The two most critical load cases, vertical floor load and horizontal wind suction load, and three different screw joint configurations were investigated. The results indicate that the vertical distance between the screw joint and the upper edge of the rim beam should be increased and that withdrawal forces on the screws should be kept as low as possible. Some suggestions for improving the present design are given and a modified design is proposed to enhance the load-bearing capacity and to improve the overall safety and redundancy.

 • 46.
  Diarte Almada, Julio
  The Pennsylvania State University, USA.
  Tapping into urban recycling for low-cost building alternatives: Experimenting with waste cardboard reuse in architecture2021Inngår i: Divergence in Architectural Research: Proceeding Book of ConCave Ph.D. Symposium, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, March 5-6, 2020 / [ed] Hayri Dortdivanlioglu; Marisabel Marratt, Atlanta: Georgia Institute of Technology , 2021, s. 125-135Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The work presented in this paper is part of a research that explores upcycling waste corrugated cardboard into building components. The research focuses on developing countries where there is a vast low- income population that needs housing but who find standard construction systems unaffordable. The research involves observational studies on the work of cardboard pickers in Paraguay seeking to understand the cycle of waste cardboard in the local context; development of digital tools to design building parts with waste cardboard and generate their fabrication instructions; hands-on work in an academic setting prototyping and testing building parts; and experimenting with the building system in the target context through workshops. This article summarizes several lessons learned during a workshop developed with a group of waste cardboard collectors and discusses the potential alternatives to the shortcomings.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Diarte Almada, Julio
  et al.
  The Pennsylvania State University, USA.
  Vazquez, Elena
  Universidad Nacional de Asunción, Paraguay.
  Exploring low-cost acoustic panels with origami patterns for classrooms2022Inngår i: ARCC-EAAE 2022 International conference: proceedings / [ed] Chris Jarret; Adil Sharag-Eldin, Architectural Research Centers Consortium , 2022, s. 423-430Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The goal of the work presented in this paper was to provide an alternative method to improve the acoustic conditions of classrooms in public schools in low-income contexts by designing, fabricating, and testing low-cost and modular acoustic panels. The panels used are shaped with Origami-patterns, and they were made of waste cardboard sheets collected from the urban waste stream. The exploratory work combined physical prototyping and simulation using Pachyderm, an acoustic simulation plugin for Rhinoceros-Grasshopper. While prototyping focused on assessing fabrication workflow, simulation focused on determining Reverberation time of three types of three-layered Origami-based panels. Fabrication results showed that all panels were easy to produce with simple tools. The simulation confirmed that panels with a denser pattern decreased Reverberation time between 27% to 48% for 125, 250, and 500 Hz frequencies. Further research will explore increasing panels layers and adding alternative and recycled materials to test sound absorption. The solution presents promising results for low-income contexts with a high need to improve the physical conditions of classrooms and other buildings.

 • 48.
  Diarte, Julio
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Penn State University, Pennsylvania, USA.
  Shaffer, Marcus
  Penn State University, Pennsylvania, USA.
  Cardboard architecture: eight decades of exploration in academic research and professional practice 1940-20192021Inngår i: Enquiry, E-ISSN 2329-9339, Vol. 18, nr 1, s. 17-40Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Explorations in the use of cardboard products in architecture appear in the field’s research literature since the 1940s. However, it was not until the early 1990s, when Shigeru Ban's work emerged, did cardboard products became a potential material for architecture. Since then, cardboard use in architecture has been continuously growing world- wide, and Ban's cardboard buildings have now achieved important recognition. This article is a review of cardboard architecture in academic research and professional architectural practice in the last eight decades. The article sum- marizes the fundamentals of cardboard architectural design and illustrates diverse strategies proposed by different authors to decrease cardboard strength degradation due to the material's weaknesses

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49. Dong, Jiankai
  et al.
  Zhang, Long
  Deng, Shiming
  Yang, Bin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Huang, Shun
  An experimental study on a novel radiant-convective heating system based on air source heat pump2018Inngår i: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Vol. 158, s. 812-821Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Air source heat pump (ASHP) has been widely applied to many parts of the world due to its simple structure and low initial cost. To save energy consumed for spacing heating and enhance the indoor thermal environment, improving the performances of ASHP has become one of the research focus in the relevant field. Currently, the most conventional heating terminal of ASHP system for spacing heating is finned tube heat exchanger coupled with air fan, which may cause strong draught sensation and dry eye problem and make users feel uncomfortable during convective heating. On the other hand, radiant heating is attracting more and more attention due to its comfortable indoor thermal environment. In this paper, a novel radiant-convective heating terminal was presented and coupled into an ASHP system. Both the operating characteristics and heating performances of the novel system were experimentally investigated. The experimental results showed that the novel system took about 28 min to enter a steady operating stage, during which the radiant panel surface temperature and outlet air temperature for the novel heating terminal, and COP of the novel system were 40.9 degrees C, 32.1 degrees C, and 3.11, respectively, under a standard heating condition. In addition, all parameters mentioned above saw a linear increase when the outdoor air temperature increased from -4.0 to 10.0 degrees C, and their respective rising rates were 0.41 degrees C, 0.28 degrees C and 0.04 per increased outdoor air temperature. Furthermore, the experimental results also demonstrated that adjusting the indoor air flow rate could effectively allocate the amount of heat generated by different heat transfer modes, which may have significant effects on the indoor thermal environment.

 • 50.
  Edlund, Olov
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.
  Svikt i bjälklag2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  För att träbjälklag med långa spännvidder ska klara av kraven för svikt krävs det att man utnyttjar samverkan, lastfördelning och om möjligt ramverkan. Lättelement AB använder dessa utformningar av elementen som de själva utvecklar och producerar.

  I det här examensarbetet beräknas svikten för Lättelement ABs element. Dessa kontrolleras sedan mot de krav som ställs på svikt i Sverige för att se om elementen är tillräckligt bra. För att Lättelement AB enkelt ska kunna utföra dessa beräkningar på element med andra spännvidder, material och geometrier har har jag gjort ett flexibelt program där användaren själv kan välja egna förutsättningar. Även en parameterstudie har gjorts där elementens kompontenter testats i olika riktningar samt hur stor skillnad svikten blir utan ramverkan.

  De flesta elementen klarade kraven för svikt eftersom man utnyttjar samverkan, lastfördelning och ramverkan i dessa.

12345 1 - 50 of 238
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf