Umeå University's logo

umu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 1439
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdulhussein, Saba
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Cell- och molekylärbiologi i läromedlen - En läromedelsanalys av två läromedel i biologiämnet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie innefattar en läromedelsanalys av två läromedel i biologiämnet. Syftet med studien är att undersöka huruvida läromedlen följer det centrala innehållet i kunskapsområdet cell- och molekylärbiologi. Därutöver ämnar studien undersöka om läromedlen bidrar till att utveckla elevers kunskaper och förmågor som återfinns ämnesplanen. Studien omfattar en innehållsanalys enligt Blooms reviderade taxonomi och diskuterar frågeställningarna I vilken utsträckning följer läromedlen det centrala innehållet i kunskapsområdet cell- och molekylärbiologi? samt I vilken utsträckning bidrar läromedlen till att utveckla? diskuteras. Resultaten visar att de två läromedlen följer det centrala innehållet och bidrar till att utveckla kunskaper och förmågor i varierande grad. Ett läromedel är kopplat till det centrala innehållet i hög grad då det fokuserar på att förmedla cell- och molekylärbiologi samt bidrar till att eleverna utvecklar relevanta kunskaper och förmågor. Det andra läromedlet är endast delvis kopplat till ämnesplanen. Studien påvisar att läromedel som påstår att de uppfyller läroplanen inte alltid gör det. Således diskuterar studien vikten av att läromedel kvalitetsgranskas.

 • 2.
  Adelhult, Sara
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Är det fria ordet fritt i läromedlen?: En studie av synen på argumenterande texter.2023Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Based on the democratic goals and mission in the Swedish curriculum and the rapidly changing media landscape, this study examines how textbooks, for pupils aged 13-15, present the writing of argumentative texts. Using content analysis and Ivanić's six discourses of writing and learning to write as a framework, fundamental aspects are reviewed: the writer, the reader, the media, the function attributed to the argumentative texts, and the writing discourse. The results show that the genre discourse dominates, closely followed by the skills discourse. If the same pattern also can be found in the practice it can be interpreted as a problem in relation to the democratic goals and mission. Furthermore the result depict the writer as a person with simple skills who write about ordinary issues (in contrast to the professional writer who can change major issues). In the textbook the reader is highlighted as important, but the pupil is not provided with any guidance to understand and find the reader. The textbooks also suggest that argumentative writing mainly has a dialogic function. However, this might be an issue in the classroom as writers will encounter difficulties conducting a dialogue with an unknown reader.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Adolfsson, Karin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Läraktivitet om bestämning av klorofyll-koncentration i gröna växter med smarttelefon som laborativt instrument2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utveckla och pröva en läraktivitet i gymnasiekurs Naturkunskap 2 som handlar om undersökningen av klorofyllens koncentration i olika växtmaterial relaterad till fotosyntesen. I läraktiviteten undersöker elever i gymnasieskolan koncentrationen av klorofyll i växter med hjälp av smarttelefoner som laborativt instrument. Läraraktiviteten bygger på ett så kallat undersökandearbetssätt vars grund är ett naturvetenskapligt arbetssätt med upprättande av hypotes, prövning och analys. För att öka relevansen i ämnet hämtades växterna från närmiljön. Utvärderingen av prövningen av läraktiviteten visar bland annat att det gick bra för gymnasieelever att undersöka klorofyll-koncentration i olika växter med hjälp av smarttelefoner. Sammantaget var läraktiviteten enligt det undersökandearbetssättet rimlig med tanke på relativt kort tidsåtgång.

 • 4.
  Adolfsson, Lena
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Attityder till naturvetenskap: Förändringar av flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 20072011Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I den här avhandlingen beskrivs hur hög- och lågpresterande flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi har förändrats från 1995 till 2007. Data från den svenska delen av TIMSS-studierna för årskurs 8 i Sverige används. För att definiera hög- och lågpresterande används resultatet på matematikprovet från TIMSS och attityderna undersöks med hjälp av fyra frågor från elevenkäterna. Resultatet diskuteras utifrån olika perspektiv som kan bidra till förståelsen av den komplexa bilden av olika faktorers betydelse för elevers attityder till naturvetenskap.

  Det första resultatet, pojkar är mer positiva till fysik och kemi och flickor till biologi, diskuteras utifrån ämnenas genuskodning. På ett symboliskt plan är fysik och kemi mer förknippade med maskulinitet än biologi.

  Det andra resultatet, högpresterande elever och särskilt pojkar, är mindre positiva till de tre ämnena 2007 än 1995. Det resultatet diskuteras mot bakgrund av ungdomars identitet och identitetskonstruktion. Det verkar som om unga människor i dag inte tycker att utbildningar och arbeten inom det naturvetenskapliga och tekniska området ger dem möjligheter att använda sina talanger, kreativitet och självförverkligande. Resultatet diskuteras också utifrån de förändringar av arbetsmetoder som har skett i svensk skola där det individuella arbetet har ökat och lärarledda genomgångar har minskat. Kan det ha påverkat de högpresterande eleverna så att de har blivit mindre stimulerade och fått färre utmaningar och på så sätt blivit mindre positiva till de naturvetenskapliga ämnena?

  Det tredje resultatet, en större andel hög- och lågpresterande pojkar tycker att de tre ämnena är tråkiga 2007 jämfört med 1995, diskuteras utifrån begreppen "antipluggkultur" och att vara "cool". Kan resultatet från denna studie indikera att det är viktigare för pojkar 2007 att ha en attityd att visa sig ”cool” och att inte plugga. Kan detta ha påverkat attityderna till de naturvetenskapliga ämnena negativt?

  Slutligen visar resultaten att lågpresterande flickor och pojkar tycker att de presterar bättre 2007 än 1995 och det diskuteras mot bakgrund av förändringarna av arbetsmetoder i den svenska skolan. Mer tid ägnas åt individuellt arbete vilket kan innebära att de lågpresterande eleverna väljer att inte arbeta med svårare uppgifter och att de därför upplever att de presterar bättre.

  Avhandlingen avslutas med mina egna reflektioner kring undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan, kring förändringarna av flickors och pojkars attityder till naturvetenskap utifrån resultaten från denna studie och kring mina erfarenheter som lärare i dessa ämnen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 5.
  Agustyani, Anggit
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Säfström, Anna Ida
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Bergqvist, Tomas
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Template and representation: fraction in Indonesian and Swedish textbooks2022Inngår i: Proceedings of the 45th conference of the international group for the psychology of mathematics education / [ed] Ceneida Fernández; Salvador Llinares; Ángel Gutiérrez; Núria Planas, Alicante: Psychology of Mathematics Education (PME) , 2022, Vol. 4, s. 329-Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 6.
  Ahlberg, Helena
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Matematik och matematisk statistik.
  Grönlund, Maria
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Matematik och matematisk statistik.
  Lekande lätt: att lära matematik utomhus på ett sociokulturellt sätt.2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Tanken bakom detta examensarbete var att framställa ett laborativt läromedel i matematik för utomhusmiljö som ska upplevas som motivationshöjande och lustfyllt för eleverna. Läromedlet är upplagt i lektionsplaneringar som är förankrade i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (1994), i kursplanen för matematik samt i de sex aspekterna på lärande ur sociokulturellt perspektiv som Dysthe (2003) skriver om. Vi har arbetat fram ett material som innefattar rumsuppfattning och mätning eftersom dessa passar utmärkt att genomföra i utemiljö. Idéerna till lektionsplaneringarna är utifrån oss själva men inspiration från tidigare kurser, kurslitteratur och VFU-platser går inte att frånse. Upplägget på lektionerna är utifrån Lindström och Pennlerts (2003) modell, där flera didaktiska frågeställningar tas i beaktning. Resultatet på detta examensarbete är de tio lektionsplaneringar som vi arbetat fram samt de kopplingar som vi har sett till de sex aspekterna och utomhusmiljön. Slutsatsen är en bekräftelse för oss och våra teorier om att undervisning utomhus ur ett sociokulturellt perspektiv går att förverkliga i lektionsplaneringar. Vi hoppas att flera lärare kommer att utnyttja vårt material för att få variation i sin undervisning.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Ahlroos, Hanna
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  "Det är vårt ursprungsfolk men inget vi underivisar ordentligt om": Representationen av samer och samiska som minoritetsspråk i läromedel för högstadiet och lärares tankar om den2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This essay aims to understand in which degree the Sami people as a minority andtheir language are represented in textbooks aimed towards secondary school andteachers’ thoughts about said representation. The methods used in this study aretextbook analysis and a questionnaire survey. The result of the textbook analysisshowed that the older textbooks gave the Sami people and their language lesserspace than the newer textbook did, and that the contents of the newer books weremore detailed than the older books. The answers to the questionnaire surveyshowed that many teachers found the content regarding the Sami people and theirlanguage in the textbooks they use to be lacking and many of them felt the need touse additional teaching material to cover the subject properly. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ahlstedt, Linda
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Forsner, Susanne
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Inkludering av elever i särskilda utbildningsbehov i matematik - Hur arbetar speciallärare för att bidra till inkludering?2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för denna studie har varit att synliggöra hur speciallärare kan arbeta med och ge stöd till elever i Särskilt Utbildningsbehov i Matematik, elever i SUM, och hur arbetet verkar främjande för deras inkludering i matematikundervisningen. Studien har med hjälp av en kvalitativ webbenkät undersökt hur elva speciallärare med inriktning matematikutveckling beskriver att de bidrar till en inkluderande undervisning för SUM-elever på organisations-, grupp- ochindividnivå, samt vilka möjligheter och hinder, gällande detta, som de beskriver. Till grund för studien ligger alla elevers rätt till en likvärdig undervisning och de inkluderande intentioner som genomsyrar skolans styrdokument, men även det faktum att matematik trots nationella insatser är det ämne där det jämförelsevis är flest elever som inte når upp till godkänd kravnivå på de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9, samt går ut grundskolan med ej godkända slutbetyg. Studiens resultat har analyserats utifrån Roos (2015) tre perspektiv på inkludering i matematik, dynamisk inkludering, innehållsinkludering och deltagande inkludering. I resultatet framkom flertalet goda exempel och möjligheter för hur speciallärarnas arbete på organisations-, grupp- och individnivå kan bidra till SUM-elevens inkludering. Framträdande resultat var vikten av samsyn på och godorganisation av det specialpedagogiska arbetet, möjligheten att driva skolutveckling, att på olika sätt bidra till en matematikundervisning som är tillgänglig för alla elever samt lyhördhet för elevens behov och känsla av inkludering. De mest framträdande identifierade hindren visade sig vara ett kompensatoriskt perspektiv som lever kvar på skolan, tidsbrist, bristfällig samverkan, bristande matematikdidaktisk kompetens hos lärare samt dålig självkänsla och självförtroende hos SUM-elever.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Airey, John
  et al.
  Department of Physics and Astronomy, Uppsala University.
  Berge, Maria
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Music and physics don't mix!: What the humorous misuse of disciplinary-specific semiotic resources can tell us about disciplinary boundaries2014Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Becoming part of an academic discipline has been described both in terms of becoming fluent in a disciplinary discourse (Airey 2009; Airey & Linder 2009; Northedge 2002) and achieving disciplinary literacy (Airey 2011, 2013; Geisler 1994). In this paper we investigate disciplinary boundaries by documenting the responses of academics to a semiotic disciplinary hybrid. The hybrid we use is the Physikalisches Lied, a bogus piece of sheet music into which disciplinary-specific semiotic resources from the realm of physics have been incorporated to humorous effect.

  The piece is presented to three distinct disciplinary focus groups: physicists, musicians and a group of academics who have had little contact with either discipline. In order to elicit disciplinary responses that are free from researcher prompts, each focus group is first asked the simple, open-ended question What do you see here? Once discussion of this question is exhausted the focus groups are asked to identify as many puns as they can - essentially all the disciplinary items that they feel have been misappropriated - and to attempt to explain what this means from a disciplinary standpoint. The differences in the responses of the three groups are presented and analysed.

  We argue that the semiotic resources focused on by each of the three groups and the nature of the explanation offered provide evidence of the degree of integration into the disciplines of physics and music. Our findings shed light on the process of becoming a disciplinary insider and the semiotic work involved in this process.

 • 10.
  Ajdinovic, Dzejla
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Resonemang och problemlösning i Matematik 1b: En uppgiftsanalys av två läroböcker2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien undersökte möjligheten att utveckla problemlösnings- och resonemangsförmåga i svenska läroböcker. Under studiens gång genomfördes en läromedelsanalys av två läroböcker för gymnasiekursen Matematik 1b, Matematik 5000 och Matematik Origo. Analysen tog hänsyn till olika aspekter av förmågorna, olika svårighetsgrader på uppgifterna samt olika centralt innehåll i ämnesplanen. Av 2223 uppgifter i Matematik 5000 kunde problemlösningsförmågan utvecklas i 5% och resonemangsförmågan i 6%. Motsvarande andelar i 1747 uppgifter i Matematik Origo var 7% respektive 10%. Analysen visade också att större andel av uppgifterna på de två högre svårighetsnivåerna gav möjlighet att utveckla förmågorna än de på den lägsta nivån i båda böckerna. Det framkom även att inte alla aspekter av förmågorna fick lika stort utrymme att utvecklas. I båda böckerna var det geometri-kapitlet som fokuserade på dessa förmågor i störst andel av uppgifterna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Alatalo, Frida
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Voy a escuchar el silencio: Att välja låtttexter till undervisningen genom läsbarhetsmetoden2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  In a classroom context, the readability of a text can be measured in many ways; one of them is to study the set of words and grammar in the text, and decide if they are a part of a student´s linguistic knowledge. This study concentrates on investigating the method for measuring readability when it comes to choosing a text for students learning advanced Spanish. This study also argues for the use of songs and lyrics as a part of the study material in the classroom. Therefore, the readability method will be tested on parts of lyrics from two songs in Spanish. The study will show some factors that can affect the readability of the texts. The study will, based on these factors, discuss semantics, head verbs and syntax.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12. Aldrin, Viktor
  et al.
  Holmgren, Anders
  Religionskunskap 1 för gymnasiet: ett digitalt läromedel2016Annet (Fagfellevurdert)
 • 13.
  Allberg, Linnea
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Kan undervisning i nordiska språk vara mer än ”røvkedelig dansk” och ”þungur hnífur”?: En komparativ studie av nordisk språkpolitik som norm och praktik i Sverige och på Island.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study was to investigate the Nordic Councils’ language policy as norm and practice in Sweden and Iceland. The study covers how the policy is represented in governing documents, how teachers  relate to the policy in attitudes and in teaching, and what differences and similarities can be seen in both countries. The study consists of qualitative interviews with Icelandic and Swedish teachers. The material was analysed by a theoretical framework set up by earlier studies done in the relevant field of research. The findings show that the aims of the Nordic language policy are not entirely met for various reasons.  There are discrepancies between teachers’ praxis and school curriculums in Iceland. Nordic languages are peripheral and vague subjects in the Swedish teacher’s praxis. Both countries have similar attitudes towards Nordic languages and the purpose of teaching coincide between the countries and the Nordic Council.

  Fulltekst (pdf)
  Allberg Linnea Examensarbete
 • 14.
  Almlund, Johanna
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Demokrati i klassrummet - Samhällskunskapslärares syn på det demokratiska fostransuppdraget2020Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studiens syfte är att få fördjupad kunskap i hur gymnasielärare i samhällskunskapförhåller sig till förutsättningarna att fostra demokratiska medborgare inom skolan. Denteoretiska utgångspunkten är deliberativ undervisning. Studien har genomförts med hjälp avsemistrukturerade intervjuer och en fenomenografisk analys.Resultatet presenteras i kategorier som besvarar studiens två frågeställningar, den ena ärsynen på det demokratiska fostransuppdraget och det andra är det demokratiskafostransuppdraget i klassrummet. Slutsatsen blir att lärarna är samstämmiga kringuppfattningen att samtal är en viktig ingrediens för en bra undervisning men tycker olikakring medvetenheten om varför samtalet är viktigt. Vissa är trygga i rollen att hanterakonflikter och planera in samtal i undervisningen medan andra upplever rädsla som ett storthinder och ett argument för att minska ned andelen samtal i undervisningen. Det finns intenågra tydliga tecken på att deliberativa samtal finns med i nuvarande undervisning.

 • 15.
  Alshehaby, Ghazal
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Graden av konventionalisering i andraspråkselevers användning av bildliga uttryck2021Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I den här studien undersöks andraspråkselevers användning av bildspråk i den egna produktionen. Studien bygger på elevtextanalyser där texterna som analyseras är skrivna av arabisktalande andraspråkselever i kurs 1 och kurs 2 i svenska som andraspråk på gymnasiet. Syftet med studien är att undersöka i vilken mån andraspråkselever använder bildliga uttryck i sina texter och vad de uttrycken som används har för konventionaliseringsgrad, det vill säga graden av idiomatik i användning. Studien syftar även till att undersöka om de bildliga uttrycken som används kan vara lån från förstaspråket. Resultatet visar att bildliga uttryck förekommer i andraspråkselevers texter och utgör 7,65% av textmaterialet. Den vanligaste typen av bildspråk i materialet är metaforer; idiom förekommer däremot i en väldigt liten utsträckning och utgörs alltid av modifieringar som oftast beror på fel användning av preposition. Detta ger en bild av att prepositioner utgör en svårighet vid inlärning av relativt fasta fraser som idiom. Utifrån resultatet har jag även funnit att helfrasinlärning kan vara en bra utgångspunkt vid inlärning av idiom särskilt i de tidiga stadierna av språkinlärningen, dels för att det kan vara svårt för inlärare att förstå de nyansskillnader som finns mellan vissa prepositioner, dels för att idiom ibland kan uppvisa ogrammatiska drag vilket gör dem mer komplicerade att analysera. Resultatet har även visat att elevernas kulturella och språkliga/litterära bakgrund fungerar som inspirationskälla vid användning av nybildade bildliga uttryck. 

  Fulltekst (pdf)
  Graden av konventionalisering i andraspråkselevers användning av bildliga uttryck
 • 16.
  Alzin, Samir
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Språkets effekt på nyanlända elevers resultat vid skriftliga matematikprov2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete är att öka förståelsen för hur den språkliga faktorn kan påverka nyanlända elevers resultat av skriftliga matematikprov. Frågan är om resultaten för dessa elever kommer att förbättras om de har möjlighet att utföra matteprovet på sitt modersmål. Målgruppen var nyanlända elever som studerar vid språkintroduktionsprogrammet i gymnasieskolan och deras modersmål var arabiska. Alla elever i undersökningen har bott mindre än ett år i Sverige. Eleverna gjorde ett matematikprov på svenska först och efter ett tag gjorde eleverna samma prov men på arabiska. Det fanns en tydlig förbättring i elevernas resultat när de utförde provet på sitt modersmål.

 • 17.
  Anderhag, Per
  et al.
  Stockholms Universitet.
  Berge, Maria
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Konsekvenser av humor och skämtande för elevers lärande i naturvetenskap2021Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Naturvetenskap beskrivs vanligtvis som en rationell och faktaorienterad verksamhet med liten koppling till estetik, normer och värden. I våra respektive datainsamlingar, som inte har haft humor som fokus, har vi oberoende av varandra dock sett inslag av humor när grundskolelever respektive universitetsstudenter lär sig fysik. Även om detta också har uppmärksammats av tidigare forskning är kunskapen begränsad om vilken roll skämtande kan ha för elevernas lärande i naturvetenskap. Transkriberat ljud-och videomaterial har analyserats med Praktisk Epistemologisk Analys. De inledande analyserna, som är grundade i en pragmatisk och handlingsorienterad teoribildning, visar att elever och lärare använder humor för att klargöra hur resonemang och handlingar är i linje med vad de förväntas göra och uppnå i klassrummet. I seminariet vill vi pröva huruvida sådana och andra humoristiska situationer påverkar elevernas möjlighet att mer självständigt och målinriktat agera mot lärandesituationens naturvetenskapliga syften och innehåll. 

 • 18.
  Andersson, Amanda
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Stenqvist, Matilda
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Kan läromedel vara diskriminerande?: En studie om intersektionalitet och dess framställning i digitala läromedel inom svenskämnet2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study investigates whether two Swedish digital educational materials for the subject Swedish in secondary school can be associated with any form of discrimination or not. The study has examined the parts of the educational material that contains fiction. To achieve this goal the study has followed three research questions. The first question investigates how the educational material represents the intersectional terms gender, ethnicity, sexuality and social class. The second question investigates whether any discrimination related to the terms can be found or not. The third question investigates if and how a connection to the Swedish curriculum and its value-system can be perceived in the educational material. The results show that different forms of discrimination can be found in the analysed material. The presence of discrimination in the educational material weakens the connection to the Swedish curriculum’s value system. The study’s conclusion is that there should be a sterner outlook upon the educational material teachers use in the classroom to avoid the possibility of teaching with discriminatory material.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 19.
  Andersson, Beatrice
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Choong, Jessica
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Är du bra på engelska? - Ja, no flex!: En studie om talängslan och elevers språkliga självförtroende2024Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study explores the realm of foreign language speaking anxiety (FLSA) among Swedish upper secondary school students studying English through a mixed-method approach combining surveys and qualitative interviews. By analyzing responses from a questionnaire distributed to a sample of 99 students and conducting in-depth interviews with four participants, this research aims to explore the extent of speech anxiety among the students, its contributing factors, and viable strategies for teachers to mitigate it. Findings reveal multifaceted sources of speech anxiety, ranging from fear of judgment to lack of self-confidence. Additionally, participants provide valuable insights into the role of teachers in addressing this issue, emphasizing the importance of fostering a safe and encouraging learning environment and working with students' self-confidence. This research contributes insights into understanding and addressing speech anxiety in educational settings, offering practical implications for educators to help students.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 20.
  Andersson, Camilla
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Häggström, Monica
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Läroboksbaserad eller lärobokslös matematikundervisning?: En inblick i hur lärare i grundskolans tidigare år resonerar vid val av undervisningssätt2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att få en inblick i hur lärare i grundskolans tidigare år resonerar vid valet att undervisa läroboksbaserat eller lärobokslöst i matematik. Undersökningen riktar sig till lärarstudenter och verksamma lärare som arbetar med matematikämnet. Matematik är ett aktuellt ämne i dagens utbildningsdebatt, framförallt angående lärobokens vara eller icke vara i undervisningen. Frågeställningarna i denna undersökning berör vilka faktorer, och hur dessa faktorer, påverkar lärarnas val att undervisa läroboksbaserat eller lärobokslöst. Hur påverkar nämnda faktorer arbetssättet, samt vilka likheter och skillnader finns det mellan läroboksbaserad och lärobokslös matematikundervisning. Kvalitativa intervjuer genomfördes med sex olika lärare varav tre arbetar läroboksbaserat och tre lärobokslöst. Resultatet visar att likheterna är större än skillnaderna mellan dessa två arbetssätt då alla sex lärarna använder sig av läroböcker och laborativa material. Den stora skillnaden är användandets utgångspunkt.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 21.
  Andersson, Catarina
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Granberg, Carina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  From Passenger to Pilot – Using Formative Assessment to Support Students With Intellectual Disabilities to Become Self-Regulated Learners2022Inngår i: Frontiers in Education, E-ISSN 2504-284X, Vol. 7, artikkel-id 845208Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Students with intellectual disabilities (ID) risk leaving school without having the opportunity to develop their independence to become less reliant on others. This study aims to gain insights into how formative assessment as a teaching design can support self-regulated learning (SRL) among students with ID. Two experienced Swedish special school teachers, using formative assessment to support students’ SRL competence, participated in this study. Data consisted of the teachers’ written teaching descriptions, classroom observations, and teacher interviews. The analysis showed that the teachers managed to implement a formative classroom practice aiming to support the students to develop subject-matter knowledge as well as SRL skills. Three themes of challenges were identified: Low expectations and caretaking, Experiences of shortcomings, and Learning difficulties. Overcoming such challenges is discussed. The study shows promising examples of the use of theories and principles of formative assessment to promote SRL competence among students with ID and also incentives for doing so.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Andersson, Catarina
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Vingsle, Charlotta
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Palm, Torulf
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  The impact of a teacher professional development program in formative assessment on teachers’ practice2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  poster
 • 23.
  Andersson, Linnéa
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Furskog, Sanna
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Högläsning av skönlitteratur – En studie av hur lärare på mellanstadiet arbetar med högläsning2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Forskning har visat att högläsning för barn ger goda effekter. Trots detta finns en syn om att högläsning främst passar yngre barn. Denna studies syfte är att undersöka hur lärare på mellanstadiet använder högläsning av skönlitteratur i klassrummet. Studien beskriver både varför lärare på mellanstadiet arbetar med högläsning samt hur de gör detta. För att uppnå syftet genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem svensklärare verksamma i årskurs 4-6. Teorin som ligger till grund för detta arbete är den sociokulturella teorin och den har använts vid utformning av intervjufrågor och vid analysering av datamaterialet. Studien visar att de tillfrågade lärarna ser högläsning som något viktigt och att anledningarna till att läsa högt är många. Det är det tilltänkta syftet som avgör hur lärarna väljer att arbeta med högläsningsboken. Arbetssätten kan variera mycket men genom studien har vi funnit återkommande arbetssätt bland alla lärare både före, under och efter högläsningen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Andersson, Linnéa
  et al.
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Lindmark, Lindmark
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Ingen grammatik är en ö: – En läroboksanalys om grammatikens omfattning och framställning2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  This study investigates how grammar is represented in four textbooks for Swedish 2 in upper secondary school. The research questions to be answered are “To what extent is grammar represented in the textbooks for Swedish 2” and “What conceptions of grammar are reflected in the textbooks for Swedish 2?”. Conceptions are operationalised with the ideas of grammar as product and process. The study has a mixed method approach, which means that the study uses both a quantitative and a qualitative method. The results show that the representation of grammar is varied in the four textbooks. Two of the texbooks include grammatical content in more than a third of the analyzed pages. Moreover, the results show that all of the textbooks reflect a high amount of grammar as product. Grammar as process is included to a high degree in three out of four textbooks as they continually incorporate grammar in other subjects.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 25.
  Andersson, Linus
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Bodin, Leo
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Utomhuspedagogik i matematikundervisningen - En kvalitativ studie utifrån lärares perspektiv2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utomhuspedagogik har blivit en allt större del i dagens undervisning och det har forskats mycket om detta på senare år. Utomhuspedagogiken sägs ha en stor påverkan på elevers lärande där många faktorer påverkas positivt av denna sorts undervisning. Denna studies syfte är att ta reda på vad lärare har för förhållningssätt till utomhusmatematik och hur de anser att utomhuspedagogiken bidrar till elevernas lärande. För att besvara studiens frågeställningar användes Deweys tre principer: Frihetens natur, Erfarenhetens kontinuitet och Social kontroll som tillhör Deweys lärandeteorier. De som intervjuades var lågstadielärare runt om i landet som var oberoende av varandra. Resultatet för studien visade att lärarna tycker det är bra med utomhusmatematik då det bland annat ökar elevernas motivation. Alla använde sig däremot inte av detta vilket sades bero på olika yttre faktorer. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Holmgren, Julia
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Bedömningsstöd i taluppfattning - för inkludering av alla elever i matematikundervisningen2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utgångspunkt för denna studie har varit att synliggöra hur lärares och speciallärares analysarbete med obligatoriskt Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1 kanförstås ur ett inkluderingsperspektiv. Studien har med hjälp av kvalitativa intervjuer undersökt hur fyra lärare i årskurs 1 och fyra speciallärare med inriktning matematik, beskriver att de arbetar för en inkluderande matematikundervisning. Det har även undersökts vilka möjligheter, svårigheter och behov av stöd, gällande detta, som de identifierar. Till grund för studien ligger elevers rätt till en likvärdig undervisning, där syftet med garantin i skollagen är att säkerställa att alla elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt för att nå en fullständig utbildning. Matematik är eftersatt i jämförelse med språk. Resultat från läsåret 2021/22 visar att 8,8% av eleverna i årskurs 9 fått betyget F i matematik. Studiens resultat har analyserats utifrån tre perspektiv på inkludering i matematik; dynamisk inkludering, innehållsinkludering och deltagande inkludering. I resultatet framkom det goda exempel på samråd gällande analysarbetet som visar att många skolor är igång med bedömningsstödet i olika omfattning. Framträdande resultat var behov av samsyn kring inkludering för att kunna skapa en differentierad undervisning, lärares behov av samtalsstöd och riktat stöd till elever i SUM av en speciallärare, samt stöd under analysarbetet. Det mest framträdande identifierade hindret visade sig vara avsaknaden av en speciallärare med spetskompetens inom matematikdidaktik. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Andersson, Malin
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  "Det blir inte naturligt": Lärares uppfattningar om att undervisa på målspråket i ämnet moderna språk2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This phenomenographic study investigate teachers’ beliefs regarding the use of target language in the foreign language classroom in Sweden. Through semi-structured interviews with three primary school teachers of Spanish and French, the study aims to find out to what extent and in what way the teachers use target language. It also explores the challenges they experience and the opportunities they see with teaching in the target language. The results show that the teachers are positive towards a high amount of target language in the classroom as it offers the pupils important input,and they use strategies such as pictures and body language to facilitate the comprehension. However, they do not teach in the target language as much as they would like. Some of the challenges they mention are negative reactions received by pupils, their own linguistic constraints, and external circumstances, such as lack of time, mood, and tiredness. The present study indicates that tools, knowledge, and collaboration are required to make target language use easier for foreign language teachers.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Andersson, Maria
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Likhetstecknet: Hur verksamma lärare introducerar och arbetar med förståelsen för likhetstecknet2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med mitt examensarbete är att utifrån de didaktiska frågorna, vad, hur och varför, undersöka hur verksamma lärare introducerar och arbetar med förståelsen för likhetstecknet i skolår 1. I litteraturgenomgången går jag igenom abstrakta symboler, styrdokument, Malmers inlärningsnivåer, Vygotsky och likhetstecknet. Undersökningen är gjord på två mellanstora skolor med ca 60 elever och en liten skola med endast 10 elever, samtliga skolor ligger i mellersta Sverige.

  Jag har använt mig av en kvalitativ metod för min studie där jag gjort intervjuer med sammanlagt fem lärare. Grundfrågorna för intervjun är hur lärarna introducerar likhetstecknet i matematikundervisningen, vad de använder för material och uppgifter, hur de kontrollerar elevernas förståelse samt hur arbetet förändrats med tiden. Alla de intervjuade lärarna introducerar likhetstecknet i matematikundervisningen i början av höstterminen när eleverna just börjat skolan. De material och uppgifter som lärarna använder vid introduktion av likhetstecknet varierar mellan klossar, counters, pengar och vatten i samband med olika praktiska uppgifter och samtal. Ett material som samtliga lärare använder är balansvågen som visar praktiskt på ett tydligt sätt hur det ska vara lika mycket på båda sidor. Samtliga av de intervjuade lärarna använder matematikbok men det varierar mellan vilken bok som används.

  Flera av lärarna berättar om att de får en känsla av om eleverna fått förståelse för likhetstecknet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 29.
  Andersson, Mikaela
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Science centers, nyckeln till att skapa intresse för astronomi? En kvalitativ intervjustudie om hur science centers arbetar med intresse i sina skolprogram.2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Årskurs nio elever ser inte fysik som lika tillfredsställande jämfört med andra naturvetenskapliga ämnen. Någonting som fortfarande är intressant för eleverna är området astronomi. Science centers utformar flera olika didaktiska moment riktat mot denna åldersgrupp. Tillsammans med sina lärare får elever besöka och utforska verksamheten och göra aktiviteter i syfte att väcka nyfikenhet. Denna studie baseras på nio intervjuer av anställda på sammanlagt sju science centers. Syftet är att öka förståelsen för hur verksamheterna arbetar med intresse för astronomi. Från intervjuerna är det tydligt att elevens olika intressen och koppling till styrdokument är ett fokus vid planering av skolprogrammen. Vidare presenterar denna studie de metoder som verksamheterna tillämpar för att väcka och underhålla intresse. Metoderna som användas handlar dels om att integrera hands on aktiviteter, konkretisera svåra begrepp och en samverkan mellan verksamhet och skola.  

 • 30.
  Andersson, Moa
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Nilsson, Mathilda
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Läsförståelse hos andraspråkselever - En undersökning om hur mellanstadielärare         arbetar för att främja läsförståelse2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studier inriktade på andraspråkselever visar att bristande ordförråd påverkar läsförståelsen. Andraspråksforskare framhåller att det krävs att elever interagerar med text på olika sätt för att skapa en djupare förståelse. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur mellanstadielärare arbetar för att främja läsförståelse hos andraspråkselever. Det sociokulturella perspektivet ligger till grund för undersökningen. Datainsamling är av kvalitativ karaktär och har skett genom semistrukturerade intervjuer med sex grundskollärare utifrån kriterier att de undervisar i årskurs 4-6 samt undervisar i ämnet svenska och/eller svenska som andraspråk. Intervjuer har transkriberats och analyserats utifrån tematisk analysmetod. Resultatet visar att lärarna anser att lässtrategier som textsamtal och läsfixarna stöttar andraspråkselevers läsförståelse. Lärarna anser att medvetenhet om lässtrategier och ge tid till förståelse och repetition stärker läsförståelsen. Lärarna använder kooperativa arbetssätt, bildstöd och åldersadekvata texter samt samarbete med olika yrkesroller för att främja andraspråkselevers läsförståelse. Studiens resultat jämförs med aktuell forskning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 31.
  Andersson Munter, Marlene
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Söderström, Jenny
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  "Jag vet detta men kan inte förklara": En studie av gymnasieelevers förmåga att kommunicera  innebörden av grundläggande matematiska begrepp2009Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I skolans styrdokument står det tydligt att eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera matematik samt använda lämpliga och korrekta begrepp. Syftet med examensarbetet är att undersöka om gymnasieskolans elever har förståelse gällande matematiska grundbegrepp med avseende på kommunikativ och funktionell förståelse samt se om det finns några skillnader mellan dessa. Med kommunikativ förståelse menas om eleverna kan förklara begrepp med egna ord och/eller med hjälp av figurer. Med funktionell förståelse menas om eleverna kan lösa uppgifter där olika begrepp står i fokus. För att undersöka detta valdes nio olika klasser ut och de fick vid olika tillfällen genomföra två prov som testade 12 grundläggande begrepp. På det första provet skulle eleverna med egna ord eller figurer förklara de 12 begreppen. På det andra provet skulle eleverna lösa 12 olika uppgifter som var och en innehöll ett specifikt begrepp. Undersökningen tyder på att eleverna har problem med den kommunikativa förståelsen då de endast gav en korrekt förklaring på ungefär hälften av begreppen. Däremot kan elever lösa uppgifter med begreppet i fokus vilket visar att eleverna har en större funktionell förståelse än de har kommunikativ förståelse.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 32.
  Andersson, Nina
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Matematik och matematisk statistik.
  Åkesson, Elin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Matematik och matematisk statistik.
  ”Jag räknar lite med huvudet och lite med händerna”: en studie om barns tankar kring fenomenet addition2007Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vårt examensarbete är att genom barnsamtal samt observationer, studera vilka räknestrategier barn i år ett använder sig av i mötet med fenomenet addition. Det är dock inte endast fenomenet addition som är det intressanta, utan även vägen fram till en bättre förståelse för barnens tankar, detta för att vi ska vara bättre rustade i vår framtida undervisning. Då alla ser världen på skilda sätt, kommer barnen till skolan med olika förförståelse. Av den anledningen är det viktigt att pedagogen besitter verktyg, vilka kan hjälpa det enskilda barnet att utveckla sina kunskaper på bästa sätt. Frågeställningen vi avsett att undersöka är: vilka räknestrategier använder sig elever i år ett av i mötet med additionsuppgifter inom talområdet 1- 10? En viktig slutsats vi kom fram till under vårt arbete är att eleverna använder sig av olika räknestrategier samt att de har olika förkunskaper. Av denna anledning är det betydelsefullt att undervisningen individanpassas. En annan slutsats är att barnsamtal och observationer kan vara bra sätt för pedagogen att uppmärksamma och följa elevernas utveckling. Med hjälp av dessa metoder kan elevernas kunskaper kartläggas och eleven blir medveten om sitt eget lärande.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 33.
  Andersson, Novalie
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Sund, Amanda
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Läsning och matematik - en studie om lågstadielärares uppfattningar gällande elevers svårigheter med textuppgifter i matematik2020Independent thesis Basic level (university diploma), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen var att ta reda på lågstadielärares uppfattningar och strategier gentemot lässvaga elever i matematikundervisningen, närmare bestämt textuppgifter. Vidare undersöktes lärarnas erfarenheter kring andraspråkselever och huruvida textuppgifter påverkade deras utveckling i just matematiken. För att förstå lärares handlingar och uttalanden skapades ett teoretiskt ramverk utifrån kunskapsöversikten. Ramverket bröts sedan ner i mindre delar så att analys och placering av uttalanden kunde ske. Undersökningen verkställdes genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer med nio lärare som förmedlat sina uppfattningar och strategier kring lässvaga elever i matematikundervisningen. 

  Resultatet visade att lärare använder liknande strategier för att underlätta lässvaga elevers utveckling och att det ger positiva resultat. Strategierna som lärarna använde i sin undervisning var både på grupp- och individnivå.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Andersson, Per
  et al.
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  Wester, Maria
  Umeå universitet, Umeå universitetsbibliotek (UB), Universitetspedagogik och lärandestöd (UPL).
  “One day, one problem”: applying SOTL on a course about teaching in higher education2015Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  At the Centre for Teaching and Learning at Umeå University, we are responsible for the development of university teachers’ pedagogical competence. One of the main purposes of our courses is to help teachers develop an array of teaching methods – including a sound basis for their decisions about which method to use. We work with teaching methods for student active learning that develop sustainable knowledge (Hattie, 2009), for example Problem Based Learning, PBL. Our problem is that this usually takes a lot of time on our short courses. So we asked ourselves: How can we use SoTL to describe, develop and evaluate a method that gives key transitions in the university teachers’ journey towards pedagogical competence, both theoretically and practically (Dietz-Uhler and Bishop-Clark, 2012)? We wanted a group of teachers on one of our courses to learn more about PBL and to be active while doing this. We also wanted a meta-didactic discussion about it afterwards. We found a method called “One day, one problem” (O’Grady, 2012) that we wanted to try. We had to redesign the method slightly to fit our context, by writing a relevant scenario in line with our expected learning outcomes. Apart from this we followed the suggested process in the article. We carried out formative and summative evaluations, and we as teachers documented the activity. Our preliminary analysis shows that this method gave us what we wanted since the learners were positive towards working this way, and the self- evaluated learning process and product was given high grades. Our preliminary results and conclusion is that this method is a useful way to both teach about the PBL process and to work with course content. We also saw that SoTL, systematically searching, finding, developing and evaluating a new teaching method is a good way to develop both our own and our students’ pedagogical competence. 

 • 35.
  Andersson, Rickard
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för kultur- och medievetenskaper.
  Litteraturkanons förändring i läromedel: Hur litteraturkanon har förändrats över loppet av 30 år i läromedlen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  The history of western literature has always been centered by a few specific pieces of literature works. This research aims to find which of these canon-listed works that has survived over 30 years in six different textbooks in the Swedish subject. This essay is primarily based on quantative research made on three different curriculums from the upper secondary school and six different textbook that aims to display how the canon of authorships in textbooks has changed over the course of 30 years and how it reflects in the school curriculum and textbooks.

  The study found that over the course of 30 years only 25 authorships have been reoccurring in all of the textbooks. The cause of this shortcoming of authorships is, from a curriculum perspective, because of the discourse of literature in the different curriculums over the years. Technological advances and the purpose of the different textbooks were also shown to affect the outcome of the canon-lists that this essay presents.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Andersson, Therese
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  NV-LÄRARES SYN PÅ INDIVIDANPASSNING - Inkluderas de särskilt begåvade elevernas behov?2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skolans och lärarens uppgift är att möta varje elev utifrån elevens individuella förutsättningar och kunskapsnivå. Det är dock ont om specialpedagogisk forskning som visar hur man arbetar ämnesdidaktiskt i naturvetenskapliga ämnen för att differentiera undervisningen på ett fungerande sätt inom de ramar en lärare har. Särskilt begåvade elever, som inte är högpresterande, glöms ofta bort i klassrummet. Skolverket har utarbetat stödmaterial som kan användas för att utforma en organisation som identifierar och bemöter särskilt begåvade elever bättre, men det ämnesdidaktiska materialet är begränsat till språk och matematik. Genom internetbaserad intervju undersöktes därför naturlärares perspektiv på individanpassning. Resultatet indikerar att lärare individanpassar sin undervisning för att passa så många som möjligt, men även att få har det bredare perspektivet som fångar alla elever. Bara en av fjorton nämner de elever som har den kognitiva förmågan för att lätt klara det högsta betyget men som inte presterar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Andersson, Ulrika
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Matematik och matematisk statistik.
  Matematikindividualisering: - hur två lärare ser på det2005Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I mitt examensarbete har jag valt att undersöka matematikindividualisering lite närmare. Mitt syfte var att ta reda på hur två lärare ser på detta och om individualiseringen kommer till uttryck i deras undervisning och i så fall hur. Jag har använt mig av en kvalitativ metod, i det här fallet observationer och intervjuer. Observationerna utfördes i två klasser och intervjuerna gjordes med lärarna för dessa klasser. Genom att använda mig av de här metoderna så hoppades jag få en lite djupare kunskap om hur lärarna i min undersökning tänkte och arbetade. I min bakgrund har jag tagit upp sådan information som jag anser att man bör känna till som läsare, framför allt om man inte känner till så mycket om individualisering sedan tidigare. De slutsatser jag har dragit är att de båda lärarna individualiserar till en viss del, men att de tycker att det är svårt. Vidare har jag kommit fram till att man för att kunna arbeta individualiserat måste ha både ämneskunskaper och didaktiska kunskaper för att få det att fungera tillfredsställande.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 38.
  Andreasson, Eva
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Matematik och matematisk statistik.
  Fairness and Flexibility in Oral Examination2005Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  This is a descriptive ethnographical study with the purpose of examining teachers’ and students’ experiences of oral examination at a State Pedagogical University in western Russia. The study also focused on finding the characteristics of oral examination and the contextual factors influencing its implementation. The research was done using participatory observations and interviews. The results show that interviewees experience oral assessment in general as positive. Their descriptions are summarised and analysed using a number of key concepts, of which flexibility, subjectivity, individualisation, and fairness are the most important. The study also shows that contextual factors such as culture, traditions, and organisational framework have large impact on how the examination is done. The conclusion is that oral examination has both gins and losses, since the teacher’s active participation creates possibilities for individualisation and deep probing of the students’ knowledge, but is also a source of bias because of its subjectivity.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 39.
  Andrée, Maria
  et al.
  Stockholms universitet.
  Arvola-Orlander, Auli
  Stockholms universitet.
  Berge, Maria
  Umeå universitet.
  Caiman, Cecilia
  Stockholms universitet.
  Danielsson, Anna
  Uppsala universitet.
  Grande, Virginia
  Uppsala universitet.
  Günter, Katerina
  Uppsala universitet.
  Günther-Hanssen, Anna
  Uppsala universitet.
  von Hausswolff, Kristina
  Uppsala universitet.
  Jobér, Anna
  Malmö universitet.
  Johansson, Anders
  Nyström, Anne-Sofie
  Uppsala universitet.
  Ottemo, Andreas
  Göteborgs universitet.
  Palmer, Anna
  Stockhlms universitet.
  Peters, Anne-Kathrine
  Uppsala universitet.
  Planting-Bergloo, Sara
  Stockholms universitet.
  Silfver, Eva
  Umeå universitet.
  Ståhl, Marie
  Göteborgs universitet.
  Sumpter, Lovisa
  Stockholms universitet.
  Social justice in science, technology, engineering and mathematics education: Establishing a platform for conversation2019Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 40.
  Angervall, Petra
  et al.
  Inst. i pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
  Gustafsson, Jan
  Inst. i pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet.
  Silfver, Eva
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UFM).
  Policy and governance in academic networks2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 41.
  Arab, Julia
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Läromedelsanalys - En studie om vilka metoder läromedel förmedlar för ökad läsförståelse i svenska för årskurs 3.2022Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att ge en fördjupad kunskap kring vilka metoder läromedel förespråkar för ökad läsförståelse i ämnet svenska för årskurs 3. Studien omfattar en innehållsanalys av två läromedel i svenska som används i årskurs 3. Resultatet har diskuterats utifrån tidigare forskning och den sociokulturell teoribildningen. Utgångspunkt utifrån innehållsanalysen kunde fyra beskrivningskategorier identifieras dessa är nivå frågor, läsförståelsestrategier, sociokulturellt perspektiv och kunskapskraven i årskurs 3 i svenska. Resultatet visar att läromedlen följer läroplanens kunskapskrav till viss utsträckning och att båda läromedlen är ensidig i spridningen angående nivå frågor och läsförståelsestrategier. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Areljung, Sofie
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Science-Arts as Verbs: New Figurations in Early Childhood2019Inngår i: Why Science and Art Creativities Matter: (Re-)Configuring STEAM for Future-making Education / [ed] Pamela Burnard & Laura Colucci-Gray, Brill | Sense , 2019, s. 148-165Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This chapter examines how STEAM education may transform education in the STEM subjects towards education for a sustainable future. Particularly, it examines the potential of combining science and arts in preschool practice (children aged 1–5 years) for the sake of fostering sustainable knowing and being in the world. Here, it pursues the idea that everyday science verbs (e.g., rolling, bouncing and sticking) may be referents for children–matter relations in which science learning and creativity emerge. The chapter includes two stories from a collaboration with preschool teachers who have implemented verb-based science-arts education in practice. In one story, the verbs “sprout and grow” were combined with painting and drama, and in the other story, the verb “shade” (to cast a shadow) was combined with music, dancing and painting. Grounded in Edvin Østergaard’s plea to make more room for aesthetic experience in science education, in Barbara McClintock’s scientific creativity and “feeling for the organism”, and in Karen Barad’s agential realism, the chapter portrays examples of science-arts education that allow children to be intensely involved in the world. It concludes that the arts may help children not only to communicate and explore science phenomena, but also to sympathise with nature’s goings on from within; from their own multifaceted experiences of what it is like to cast a shadow, sprout and grow.

 • 43.
  Areljung, Sofie
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Due, Karin
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Ottander, Christina
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Skoog, Marianne
  Sundberg, Bodil
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. School of Science and Technology, Örebro University, Örebro, Sweden.
  Why and how teachers make use of drawing activities in early childhood science education2021Inngår i: International Journal of Science Education, ISSN 0950-0693, E-ISSN 1464-5289, Vol. 43, nr 13, s. 2127-2147Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Researchers have provided many arguments for why drawing may contribute to science learning. However, little is known about how teachers in early childhood education (ECE) make use of drawing for science learning purposes. This article examines how teachers’ views and framing of drawing activities influence the science learning opportunities afforded to children in the activities. We use activity theory to analyse teacher interviews and observation data from ten science classrooms (children aged 3–8 years) where drawing activities occurred. The interviews reveal that few of the teachers relate drawing to science learning specifically. Rather, they portray drawing as a component of variation in teaching and learning in general. Looking at what happens in the classrooms, we conclude that drawing has a relatively weak position as means of communicating and learning science. Instead, the teaching emphasis is on writing or on ‘making a product’. However, there are examples where teachers explicitly use drawing for science learning purposes. These teachers are the same few who, in interviews, relate drawing to science learning specifically. Based on these findings, we encourage school teachers, teacher educators, and researchers to identify, and overcome,obstacles to realising the pedagogical potentials of drawing in ECE science classrooms.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 44.
  Areljung, Sofie
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.
  Leden, Lotta
  Department of Mathematics and Science Education, Kristianstad University, Kristianstad, Sweden.
  Wiblom, Lotta
  Department of Mathematics and Science Education, Stockholm University, Stockholm, Sweden.
  Expanding the notion of 'ownership' in participatory research involving teachers and researchers2021Inngår i: International Journal of Research and Method in Education, ISSN 1743-727X, E-ISSN 1743-7288, Vol. 44, nr 5, s. 463-473Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This article provides a conceptual discussion of 'ownership' in various forms of participatory research. The discussion is grounded in our experiences from three research projects in science education. We seek to understand how and why ownership may be distributed between teachers and researchers at different stages in the research process. Looking at our projects in retrospect, we see that ownership was differently distributed at the initial stages. Then ownership distribution followed a similar pathway, as teachers gained ownership of implementation, whereas researchers reclaimed ownership of analyzing and disseminating the work. Our discussion departs from the idea that ownership relates to both 'risks' and 'benefits' as well as to both 'rights' and 'obligations'. Thereby, we can make visible some of the circumstances that steer ownership towards the teachers or researchers. For example, we highlight that ownership distribution may be influenced by guidelines for research ethics and inequalities in terms of administrative support structures available to researchers and teachers. Based on our discussion, we suggest a number of questions to initiate and support a continuous dialogue between teachers and researchers who plan to engage in participatory research.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 45.
  Arenander, Per
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Silfverdal, Kajsa
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för matematik och matematisk statistik.
  Formativ Bedömning: Återkoppling: Hur lärarens frågor, uppmaningar och undervisning användsformativt i gymnasieskolans matematikundervisning2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Aretorn, Lena
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Mathematics in the Swedish Upper Secondary School Electricity Program: A study of teacher knowledge2012Licentiatavhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Mathematical knowledge is often a prerequisite for students at Swedish upper secondary vocational programs to be able to study vocational courses, for example electricity courses in the Electricity Program. Electricity Program students study mathematics in their electricity courses as well as in their mathematics course. The mathematics in those two settings has a different character. A goal of this thesis is to investigate what constitutes that character. In this study three mathematics and five electricity teachers have been interviewed about how they would explain three mathematical electricity tasks to students on the Electricity Program. Teacher knowledge in both electricity and mathematics has been used in the analyses and has been compared between the different teacher groups. In addition to providing an overview analysis of all the teachers’ explanations, detailed analyses have been carried out, comparing pairs of teachers’ explanations. The teachers’ choices of explanations and their use of specific and general mathematical knowledge have been studied.

  Mathematics contains a wide range of subject areas but also a wide range of representations and methods that highlight different aspects of mathematics. This study shows that different teachers emphasize different aspects of mathematics in their explanations of the same tasks, even though intended to the same students, both in the their choices of explanation and in their use of mathematics. The electricity teachers drew upon their practical electrical knowledge when they connected their explanations of mathematics to vocational work. The electrical knowledge they used not only grounded the tasks in a, for them, well-known real-world environment. The electrical knowledge actually helped them to solve the tasks, albeit in a more concrete/specific way than the mathematics teachers. The electricity teachers drew upon more specific mathematical knowledge in their explanations of the interview tasks, whereas the mathematics teachers drew upon more general mathematical knowledge in their explanations.  The different explanations of mathematics from the two kinds of teachers are markedly different, depending on whether they have a more practical/vocational or a more general/algebraic approach. The solutions to the interview tasks turned out to be the same but the character of the solutions paths are substantially different. This raises questions regarding the students’ abilities to reconcile the different approaches.

  Fulltekst (pdf)
  Aretorn 2012
 • 47.
  Arnberg, Alice
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Lärargjorda prov i matematik - Hur fördelningen av förmågorna ser ut i relation till de nationella proven2023Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I matematikundervisning görs betygssättningen främst utifrån delprov skapade av lärarna själva och utifrån det Nationella provet. Det är viktigt att dessa bedömningssituationer ger information om elevens kunskap utifrån kursplanernas betygskriterier, vilka utgår från sex matematiska förmågor. Syftet med denna studie är att jämföra hur förmågorna är fördelade på lärargjorda prov med hur de är fördelade på Nationella prov. Detta ska bidra till ökad kunskap om hur lärare prioriterar i skapandet av egna prov och hur prov sedan används i betygssättning. För att besvara syftet har lärargjorda prov och Nationella prov analyserats och kvalitativa intervjuer med sju lärare som undervisar matematik på gymnasiet har genomförts. Resultatet visar att procedurförmågan testas i högre grad på lärargjorda prov, samt att lärarna prioriterar ämnesinnehåll och nivåfördelning före förmågorna på proven de skapar. Elevers slutbetyg baseras enligt lärarna i första hand på resultatet på det Nationella provet, som har en större fördelning av förmågorna. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 48.
  Aronsson, Berit
  Umeå universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för språkstudier.
  Patterns of Prominence in Swedish Second Language (L2) Speakers and Native (L1) Speakers of Spanish: Spontaneous Dialogue versus Read Text2013Inngår i: Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, ISSN 1939-0238, Vol. 6, nr 2, s. 203-246Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This study aims to describe and analyze prosodic differences in prominence realization in both spontaneous and read speech produced by Swedish second language speakers (L2 speakers) in comparison with native speakers (L1 speakers) of Spanish. A further aim of the study is to provide concrete descriptions of the differences between L2 and L1 prominence realization that may serve as tools for language teachers. Phonetic, phonological and to some extent pragmatic aspects will be considered. Results show that the F0 (fundamental frequency) rises in prominent words are steeper and faster in native speech than in L2 speech. Results also show that stressed vowels have longer duration in prominent words in L2 than in L1 Spanish. The number of boundary rises used by both groups differed significantly according to task and group. Pragmatic aspects, such as the use of different intersubjectivity seeking strategies, might explain differences found exclusively in the spontaneous task.

 • 49.
  Arousell, Madilene
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Tjernström, Sally
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Lärares val av undervisningsmetoder i matematik - En intrevjustudie med lärare i årskurs 32020Independent thesis Basic level (university diploma), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att öka kunskapen kring hur verksamma lärare väljer didaktiska arbetsverktyg för sin undervisning, vilka ramfaktorer som påverkar deras undervisning i ämnet matematik samt vilka fördelar och nackdelar lärare ser med läroboken som verktyg. Genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer studerades hur lärare bedriver sin undervisning och vilka faktorer som de själva anser påverkar deras undervisning mest. Genom studien framkom att nästan alla lärare använder sig av läroboken som huvudsakligt läromedel i undervisningen, men att de ändå plockar in andra arbetssätt och verktyg. Studien visade också att de ramfaktorer som påverkar lärarnas val mest var skolans resurser, tid och eleverna. En fördel som lärarna såg med användandet av läroboken är att den är ett bra stöd för både nya och erfarna lärare, men de anser däremot även att läroboken behöver kompletteras med andra läromedel för att täcka alla förmågor i läroplanen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 50.
  Arvidsson, Jonatan
  et al.
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  Bergstedt, Tim
  Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.
  ”Det vore ju som att kasta ut dem i rymden”: en kvalitativ fallstudie om kamratbedömning svenska ur ett lärarperspektiv2021Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I arbetet med kamratbedömning medföljer en återkommande problematik – elever saknar förmåga att ge kamrater användbar feedback. Vi har därför intresserat oss för hur lärare faktiskt stöttar elever i arbete med kamratbedömning och vilka faktorer de anser vara betydelsefulla vid arbetet med kamratbedömning. Genom kvalitativa intervjuer och tematisk analys besvaras dessa centrala forskningsfrågor. Resultatet visar att kriterier och modellering används för att stötta elever vid kamratbedömning. Trygghet i klassgruppen och progression av arbetssättet visar sig vara betydelsefulla faktorer. Studiens slutsatser påvisar nya perspektiv som utökar den befintliga kunskapsbasen inom fältet. Respondenterna argumenterar exempelvis för att det går stötta elever vid kamratbedömning av text genom att låta elever ge feedback vid andra elevnära situationer. Lärare som deltagit i studien menar också att klassgruppens trygghet kan vara direkt avgörande för att kamratbedömning ska utgöra den lärprocess som arbetssättet potentiellt kan vara.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 1439
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf