Umeå University's logo

umu.sePublikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 1 - 50 of 2678
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Abdali Cabrera, Nadia
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Eriksson, Linn
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Socionomstudenters välbefinnande: En studie om studenternas psykosociala välbefinnande vid Umeå Universitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Studien syftade till att kartlägga och beskriva hur det psykosociala välbefinnandet såg ut bland socionomstudenterna vid Umeå universitet.  Tidigare forskning visar på att nedsatt välbefinnande är vanligt bland studenter.  Genom att undersöka studenternas psykosociala studiesituation i relation till deras subjektiva och objektiva välbefinnande kartlades en bild av hur det ser ut på socionomprogrammet. Studien omfattar alla campusstuderande terminer vid Umeå universitet. Krav-, kontroll- och stödmodellen har använts för att beskriva studenternas psykosociala arbetsmiljö och General Health Questionnaire 12 (GHQ-12) användes för att mäta studenternas välbefinnande. En enkät skickades ut till samtliga studenter, vilken innehöll kvantitativa och kvalitativa inslag. Resultaten visar att 47,2% av studenterna har ett nedsatt välbefinnande samt att 64,2 % upplevde lätta eller svåra upplevelser av ångest, oro eller ängslan. Majoriteten av studenterna hade besvär med sömnen och visade på trötthetstecken som huvudvärk samt upplevde stress i relation till sina studier. Ju högre stress studenten upplever desto sämre välbefinnande. Studenterna visade på högt eget inflytande över sina studier (94,6%) samt att de kan hantera de krav som ställs på dem (97,3%).

  Fulltekst (pdf)
  Studenters välbefinnande
 • 2.
  Abdullahi, Mohamed Bashe
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Alkoholberoende: En studie på alkoholbehandlares förklaringar till alkoholberoende.2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att, från behandlares perspektiv, undersöka vilka bakomliggandefaktorer som kan leda till alkoholberoende i arbetet med vuxna alkoholberoende. Studien hargenomförts med hjälp av en kvalitativ ansats genom att tre intervjuer gjorts med behandlareinom den privata öppenvården. Bakgrunden till studien är att det finns attityder ochgrupperingar i samhället som inte anser att alkoholberoende är en sjukdom, att det finns olikasynsätt på de bakomliggande faktorerna till beroendet. Studiens resultat stämmer i stor delöverens med det som finns i den tidigare forskningen inom ämnet. Tidigare forskning påvisaratt det finns två huvudsakliga faktorer som kan ligga bakom alkoholberoende, där den ena ärgenetik och den andra är miljö. Denna studies resultat stämmer i stor del överens med dentidigare forskningen eftersom behandlarna som intervjuats ser alkoholberoende som ensjukdom med flera symtom och de ser själva beroendet som en sjukdom. Enligtrespondenterna kan det även vara ett samspel mellan genetik och miljö, och att man ej skallutesluta det ena över det andra. Miljöfaktorer fokuserar mer på livshändelser och socialasituationer, medan genetiken fokuserar på ärftlighet och gener. Vid vändpunkten närklienterna söker behandling så finns det en rädsla för att förlora sin identitet när det måste taslivsviktiga beslut.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Abiib, Ahmed
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Skapandet av motståndskraftiga samhällen: En fallstudie om hur Jönköpings kommun arbetar för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien har varit att belysa hur samverkande lokala aktörer skildrar arbetet med att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering på lokal nivå. I ett försök att besvara studiens syfte har studien utgått från frågeställningarna vilka faktorer identifierarde lokala aktörerna som viktiga i arbetet för att motverka våldsbejakande extremism och radikalisering i Jönköping, samt vilka dilemman beskriver de lokala aktörerna i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering i Jönköping? För att besvara studiens syfte utfördes en fallstudie riktad mot Jönköpings kommun, där tolv semi-strukturerade intervjuer genomfördes med samverkande lokala aktörer. Intervjuerna gav respondenterna möjlighet att ge sina professionella utsagor om vilka faktorer och aktörer som bidrar till möjligheter eller dilemman. Som analysredskap användes tematisk analys för att identifiera centrala teman utifrån respondenternas utsagor.

  Studiens empiriska fynd visar att motverkandet av våldsbejakande extremism och radikalisering är komplext. Studiens respondenter beskriver b.la. att ett proaktivt områdesarbete samt en ökad kunskapsnivå hos första linjens aktörer avseende företeelserna som viktiga faktorer i skapandet av lokal motståndskraft. Dock belyser respondenterna en utmaning i att utvärdera effekten av det förebyggande arbetet i Jönköpings kommun och respondenterna uttrycker även att ovissheten avseende delgivning av känslig information mellan olika lokala aktörer som ett hinder för det förebyggande arbetet i Jönköpings kommun.

  Fulltekst (pdf)
  Skapandet av motståndskraftiga samhällen
 • 4.
  Abiib, Ahmed
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Johansson Garellick, Filip
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Haines Gärding, Mikael
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Pojkar och Mäns heder - Finns den?: En kvalitativ studie om mäns utsatthet i hedersrelaterade förhållanden.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  Pojkar och Mäns Heder - Finns den?
 • 5.
  Abraham, Mariam
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Lundström, Anna
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Socionomstudenters egna berättelser om det subjektiva välbefinnade: - En studie om socionomstudenters subjektiva välbefinnade vid Umeå Universitet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie är en kvalitativ studie om socionomstudenters subjektiva välbefinnande i dåtid, nutid och futurum. Studien undersöker socionomstudenter på Umeå Universitet från olika terminer på socionomprogrammet. För att ta reda på dessa socionomstudenters subjektiva välbefinnande och få en så bred kunskap om deras egna uppfattning om välbefinnandet genomfördes studien genom semistrukturerade intervjuer. Intervjupersonerna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Med bakgrund till tidigare forskning som visat att studenter kan uppleva stress och ett dåligt subjektivt välbefinnande samt att socialarbetare i arbetslivet har en stressig arbetssituation som i sin tur kan leda till utbrändhet, ämnar studien att få en fördjupad kunskap om hur socionomstudenters subjektiva välbefinnande kan se ut. Intresset ligger i att få en bild av deras syn på det egna subjektiva välbefinnandet innan utbildning, under utbildning samt deras syn på det subjektiva välbefinnandet i kommande yrkesliv. Resultatet av studien visade på att intervjupersonernas subjektiva välbefinnande var väldigt ambivalent. Det gick inte se något mönster gällande intervjupersonernas subjektiva välbefinnande utan det var en mängd olika faktorer som påverkade deras subjektiva välbefinnande. Resultatet visade också på att oavsett studenternas subjektiva välbefinnande hade alla intervjupersoner låga förväntningar på sitt subjektiva välbefinnande i kommande yrkesliv på grund av den negativa bild de fått av det sociala arbetet. Vissa intervjupersoner uttryckte att de trodde att det fanns risk för dem att bli utbrända i yrkeslivet som socionom.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6.
  Abramsson, Julia
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Lindmark, Lovisa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Dilemmat Samverkan: samverkan inom socialtjänsten i Norrbottens inland utifrån exemplet missbruksvård2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Inlandskommuner i Norrbotten står ständigt för utmaningar i form av långa avstånd och hög personalomsättning. Missbruksvården är komplex och kräver bred kompetens för att möta klienter med individuella och unika erfarenheter. Samverkan mellan de små inlandskommunerna och de större kustkommunerna blir då ett viktigt verktyg för att garantera en likvärdig vård och insatser skapade utifrån individuella behov. Därav är syftet med vår studie att undersöka hur socialsekreterare i inlandskommuner i Norrbotten ser på villkor för samverkan utifrån exemplet missbruksvård. Med hjälp av kvalitativa metoder har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med tre socialsekreterare som är eller har varit yrkesverksamma inom missbruksvården i inlandskommuner i Norrbotten. Även en forskare i socialt arbete, som forskat på fenomenet samverkan, har intervjuats för uppsatsen. Intervjuerna har analyserats med hjälp av tematisk analys ur ett kulturellt organisationsperspektiv.

  Resultaten visar på att samverkan inte bedrivs i den utsträckning som kan behövas. Intresset för samverkan med andra kommuner var lågt, och inställningen var ofta att samverkan leder till lika många problem som lösningar. Samtidigt sågs samverkan inom den egna kommunen som någonting som var enklare i en liten kommun jämfört med stora kommuner. Försvårande omständigheter som hög personalomsättning och stora avstånd var närvarande. Även avsaknaden av vissa behandlingsformer försvårade arbetet. Intresset av att förbättra villkoren för samverkan var också svagt, och det var svårt att bibehålla de samverkansgrupper som fanns. I slutsatsen framkom att samverkan mellan kommuner är mycket komplext, framförallt när stora avstånd försvårar. Ett behov av stärkt kunskap om samverkan framträdde. Det krävs också en stärkt organisatorisk struktur när det kommer till samverkan, som kan bidra till gemensamma förutsättningar och en mer positiv inställning till samverkan.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 7.
  Absuge, Faiza
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Abdissa, Hermella
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  ATT ARBETA MED HEDERSVÅLD OCH FÖRTRYCK: En kvalitativ studie om insatser, svårigheter och brister i arbetet mot hederskulturen2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Skyddade boendens arbete med kvinnor som är utsatta för hedersvåld och förtryck har under de senaste åren uppmärksammats allt mer. Fler skyddade boenden har öppnats och stödet som ges till hedersutsatta kvinnor inom dessa verksamheter har utvecklats över tid. Ett flertal undersökningar har dock visat att flera yrkesverksamma som jobbar med hedersutsatta saknar tillräckligt med kunskap om problematiken. Flertal rapporter påpekar också att det inte finns en enhetlig definition av fenomenet hedersvåld och därmed behövs mer kunskap och fakta om problematiken för att kunna möta behovet. Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare inom skyddade boenden i Stockholms län arbetar med hedersutsatta kvinnor samt vilka svårigheter de möter under arbetet med hänsyn till ovanstående problematik gällande kunskapsbristen inom området. Studien bygger på en i huvudsak kvalitativ metod, där vi intervjuat tre personal från tre olika skyddade boenden. Intervjuerna genomfördes utifrån den semistrukturerade metoden där vi hade förberett en intervjuguide med tema och frågeområde. En fenomenografisk ansats tillämpades och analysen av datamaterialet genererades i två kategorier. Resultatet visar att samtliga informanter på skyddade boenden arbetade främst med att skydda kvinnorna från hotbilden. Dessutom erbjöds det stödsamtal, krissamtal och motiverande samtal i samtliga skyddade boenden. Den stora utmaningen under arbetet enligt samtliga informanter är att stötta kvinnor som vill återvända hem trots alla risker. Den främsta svårigheten under arbetet med hänsyn till kunskapsbristen är yrkesverksammas olika uppfattningar om problematiken som skapar förvirring inom arbetsgruppen och försvårar arbetet. Informanterna berättade att vissa yrkesverksamma har en uppfattning om problematiken som inte bygger på fakta vilket ofta kan leda till felbedömning.  Trots alla ovan nämnda svårigheter ansåg inte samtliga informanter behovet av en generell riktlinje i arbetet med hedersutsatta. Samtliga informanter betonade vikten av att uppdatera sig med nya kunskap och vara vaksam på sig själv för att kunna utföra ett faktabaserat arbete. Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsats om att arbetet på skyddade boenden handlar främst om att skydda kvinnorna från hotbilden. En detaljerad och generell riktlinje i arbetet med hedersutsatta är inte nödvändig då hedersutsattas hjälpbehov varierar från individ till individ. Detta innebär då att handlingsutrymme ökar ytterligare när det kommer till individuella bedömningar.   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Ackermann, Alice
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Åström, Antonia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  "Vad är lagen till för då?": En kvalitativ studie om LSS-handläggares upplevelser av myndighetsutövningen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka och analysera hur LSS-handläggare inom välfärdssystemet anser att lagstiftningarna kan inverka på deras myndighetsutövning samt hur LSS-handläggarna anser att brukare får de sökta insatserna utifrån sina individuella behov. Studien är baserad på en semistrukturerad intervjumetod med sex LSS-handläggare som antingen arbetar i en medelstor kommun eller i en stor kommun. De teoretiska utgångspunkterna som använts har rötter i organisationsteorin där analysen av data gjorts utifrån ‘top-down’ och ‘bottom-up’ styre samt gräsrotsbyråkrati.

  Resultatet av vår studie visade att informanterna ansåg att gällande lagstiftning, rådande kommunpolitik och chefskapet var väsentliga delar som påverkade deras myndighetsutövning på olika sätt. LSS-lagstiftningen upplevs föråldrad och svårapplicerad i dagens samhälle utifrån brukarens individuella behov. Det i sin tur medför dilemman i myndighetsutövningen, att lagen inte kan tillämpas på ett sätt som är fördelaktigt för brukaren. Studien belyser hur brukarens rätt till delaktighet, självbestämmande och jämlikhet kommer i uttryck i det praktiska arbetet utifrån handläggarnas perspektiv.

  Vi har kunnat se ett genomgående tema av ett ‘top-down’ styre i samtliga verksamheter som informanterna var yrkesverksamma inom. Studien indikerar att kommunpolitiken och chefskapet har inflytande på handlingsutrymmet. Lagstiftningarna LSS och SoL ska kunna fungera som kompletterande lagar, men det visade sig att det inte alltid används i kombination med varandra. Det finns även risk för att personer med funktionsnedsättning kan hamna mellan stolarna om de inte uppfyller alla krav enligt LSS. Vi uppmärksammade även att det kan finnas ett tolkningsföreträde hos beslutsfattaren framför brukaren. Ett mått på hur “att leva som alla andra” ser ut i praktiken finns inte, vilket försvårar handläggningen av ärenden. I studien har vi inte kunnat se något som tyder på skillnader i informanternas upplevelser av arbetet i samband med kommunens storlek eller vart informanterna arbetat geografiskt. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Adeli, Sakhi
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete. Förvaltning; Försörjningsenheten.
  Ensamkommande barn på HVB-hem: En kvalitativ studie om ensamkommande barns upplevelser och erfarenheter av integrationsprocessen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka ensamkommande barns upplevelser och erfarenheterav integrationsprocessen bland ensamkommande som har erfarenhet av att bo på ett HVB-hem.Semistrukturerade intervjuer gjordes med fem unga vuxna män som kommit till Sverige somensamkommande barn från Afghanistan. Materialet utmynnade i sju teman: boende ochutslussverksamhet, relation, språk och utbildning, integration, känslan av ensamhet ochutanförskap, psykisk ohälsa under asylprocessen samt i väntan på uppehållstillstånd.Resultaten visar att respondenterna upplevde att språket var viktigt för att komma in i detsvenska samhället och att det blev lättare att få ett arbete. Andra faktorer som de upplevdeviktiga för en lyckad integration är bland annat att skaffa svenska vänner, lära sig regler, densvenska kulturen och ett bra mottagande. Resultatet visar även det att respondenterna uppleveratt det har varit svårt att få svenska vänner både i skolan och i samhället, vilket bidrar tillutanförskap och ensamhet. Vidare visar studien att respondenterna tycker att socialarbetarebehöver mer utbildning i arbetet med ensamkommande barn för att få en bättre förståelse förderas kultur och vad barnen bär med sig. Intervjupersonernas upplevelser ger en beskrivning avhur de har haft det som ensamkommande barn, men det går inte att dra generella slutsatser tillen större population av ensamkommande. Sammanfattningsvis kan denna studieförhoppningsvis bidra till att förbättra förståelsen för ensamkommande barns behov undervistelsen vid HVB-hem.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Adler, Simon
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Medling av interpersonella konflikter på Arbetsplatsen: – en litteraturstudie2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Litteraturstudien undersöker hur medling fungerar som verktyg för att lösa interpersonellakonflikter på arbetsplatser samt hur empowerment påverkar de berörda parterna. Medling innebär att en eller flera neutrala parter assisterar de tvistande parterna att nå en överenskommelse. Litteraturstudien omfattar forskning publicerad mellan 2003 och 2022.Syftet är att undersöka upplevelserna av professionell medling i interpersonella konflikter på arbetsplatser samt hur medling fungerar för att lösa dessa konflikter. Litteraturstudien byggerpå systematisk genomgång av vetenskapliga artiklar där relevanta artiklar har analyserats genom tematisk analys. Resultaten visar att medling har möjligheter att förebygga konflikter och hjälpa parterna att lösa dessa konflikter. Medlingsprocessen ger individen en känsla av handlingsutrymme och makt då de tvistande parterna gemensamt arbetar fram lösningar på konflikten. Kritiken mot medling tar upp dess svårigheter att hantera maktobalanser. Medling kan maskera organisatoriska problem på arbetsplatsen och riskerar att underminera formella rättsprocesser när sådana skulle behövas.Slutsatserna av litteraturstudien är att medling har potentialen att fungera som ett verktyg för empowerment i interpersonella konflikter på arbetsplatser, men måste användas medmedvetenhet om dess begränsningar och risker.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 11. Afshin, Ashkan
  et al.
  Sur, Patrick John
  Fay, Kairsten A.
  Cornaby, Leslie
  Ferrara, Giannina
  Salama, Joseph S.
  Mullany, Erin C.
  Abate, Kalkidan Hassen
  Abbafati, Cristiana
  Abebe, Zegeye
  Afarideh, Mohsen
  Aggarwal, Anju
  Agrawal, Sutapa
  Akinyemiju, Tomi
  Alahdab, Fares
  Bacha, Umar
  Bachman, Victoria F.
  Badali, Hamid
  Badawi, Alaa
  Bensenor, Isabela M.
  Bernabe, Eduardo
  Biryukov, Stan H.
  Biadgilign, Sibhatu Kassa K.
  Cahill, Leah E.
  Carrero, Juan J.
  Cercy, Kelly M.
  Dandona, Lalit
  Dandona, Rakhi
  Dang, Anh Kim
  Degefa, Meaza Girma
  Zaki, Maysaa El Sayed
  Esteghamati, Alireza
  Esteghamati, Sadaf
  Fanzo, Jessica
  Farinha, Carla Sofia E. Sa
  Farvid, Maryam S.
  Farzadfar, Farshad
  Feigin, Valery L.
  Fernandes, Joao C.
  Flor, Luisa Sorio
  Foigt, Nataliya A.
  Forouzanfar, Mohammad H.
  Ganji, Morsaleh
  Geleijnse, Johanna M.
  Gillum, Richard F.
  Goulart, Alessandra C.
  Grosso, Giuseppe
  Guessous, Idris
  Hamidi, Samer
  Hankey, Graeme J.
  Harikrishnan, Sivadasanpillai
  Hassen, Hamid Yimam
  Hay, Simon I.
  Hoang, Chi Linh
  Horino, Masako
  Islami, Farhad
  Jackson, Maria D.
  James, Spencer L.
  Johansson, Lars
  Jonas, Jost B.
  Kasaeian, Amir
  Khader, Yousef Saleh
  Khalil, Ibrahim A.
  Khang, Young-Ho
  Kimokoti, Ruth W.
  Kokubo, Yoshihiro
  Kumar, G. Anil
  Lallukka, Tea
  Lopez, Alan D.
  Lorkowski, Stefan
  Lotufo, Paulo A.
  Lozano, Rafael
  Malekzadeh, Reza
  Marz, Winfried
  Meier, Toni
  Melaku, Yohannes A.
  Mendoza, Walter
  Mensink, Gert B. M.
  Micha, Renata
  Miller, Ted R.
  Mirarefin, Mojde
  Mohan, Viswanathan
  Mokdad, Ali H.
  Mozaffarian, Dariush
  Nagel, Gabriele
  Naghavi, Mohsen
  Nguyen, Cuong Tat
  Nixon, Molly R.
  Ong, Kanyin L.
  Pereira, David M.
  Poustchi, Hossein
  Qorbani, Mostafa
  Rai, Rajesh Kumar
  Razo-Garcia, Christian
  Rehm, Colin D.
  Rivera, Juan A.
  Rodriguez-Ramirez, Sonia
  Roshandel, Gholamreza
  Roth, Gregory A.
  Sanabria, Juan
  Sanchez-Pimienta, Tania G.
  Sartorius, Benn
  Schmidhuber, Josef
  Schutte, Aletta Elisabeth
  Sepanlou, Sadaf G.
  Shin, Min-Jeong
  Sorensen, Reed J. D.
  Springmann, Marco
  Szponar, Lucjan
  Thorne-Lyman, Andrew L.
  Thrift, Amanda G.
  Touvier, Mathilde
  Tran, Bach Xuan
  Tyrovolas, Stefanos
  Ukwaja, Kingsley Nnanna
  Ullah, Irfan
  Uthman, Olalekan A.
  Vaezghasemi, Masoud
  Umeå universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Vasankari, Tommi Juhani
  Vollset, Stein Emil
  Vos, Theo
  Vu, Giang Thu
  Vu, Linh Gia
  Weiderpass, Elisabete
  Werdecker, Andrea
  Wijeratne, Tissa
  Willett, Walter C.
  Wu, Jason H.
  Xu, Gelin
  Yonemoto, Naohiro
  Yu, Chuanhua
  Murray, Christopher J. L.
  Health effects of dietary risks in 195 countries, 1990-2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 20172019Inngår i: The Lancet, ISSN 0140-6736, E-ISSN 1474-547X, Vol. 393, nr 10184, s. 1958-1972Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: Suboptimal diet is an important preventable risk factor for non-communicable diseases (NCDs); however, its impact on the burden of NCDs has not been systematically evaluated. This study aimed to evaluate the consumption of major foods and nutrients across 195 countries and to quantify the impact of their suboptimal intake on NCD mortality and morbidity.

  Methods: By use of a comparative risk assessment approach, we estimated the proportion of disease-specific burden attributable to each dietary risk factor (also referred to as population attributable fraction) among adults aged 25 years or older. The main inputs to this analysis included the intake of each dietary factor, the effect size of the dietary factor on disease endpoint, and the level of intake associated with the lowest risk of mortality. Then, by use of diseasespecific population attributable fractions, mortality, and disability-adjusted life-years (DALYs), we calculated the number of deaths and DALYs attributable to diet for each disease outcome.

  Findings: In 2017, 11 million (95% uncertainty interval [UI] 10-12) deaths and 255 million (234-274) DALYs were attributable to dietary risk factors. High intake of sodium (3 million [1-5] deaths and 70 million [34-118] DALYs), low intake of whole grains (3 million [2-4] deaths and 82 million [59-109] DALYs), and low intake of fruits (2 million [1-4] deaths and 65 million [41-92] DALYs) were the leading dietary risk factors for deaths and DALYs globally and in many countries. Dietary data were from mixed sources and were not available for all countries, increasing the statistical uncertainty of our estimates.

  Interpretation: This study provides a comprehensive picture of the potential impact of suboptimal diet on NCD mortality and morbidity, highlighting the need for improving diet across nations. Our findings will inform implementation of evidence-based dietary interventions and provide a platform for evaluation of their impact on human health annually.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 12.
  Aggestål, Felix
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Elander, Olle
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Samhällets samarbete för att främja barnens uppväxt och utveckling: En kvalitativ studie om förskolan och socialtjänstens upplevelser av den existerande samverkan gällande orosanmälningar2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Barn som befinner sig i förskoleåldern är en grupp i samhället som är särskilt utsatta och riskerar att fara illa i sina hem (Svensson, 2013). Syftet med studien var att undersöka upplevelsen hos förskolan och socialtjänsten angående dess samverkan gällande orosanmälningar hos barn som riskerar att fara illa. En ytterligare aspekt med studien syftade till att jämföra undersökningens resultat mellan två orter i Sverige; en större ort i norra Sverige och en mindre ort i södra Sverige. Den insamlade empirin som ligger till grund för studien har inhämtats genom kvalitativa intervjuer från yrkesverksamma inom förskola och socialtjänst i de två svenska orterna. Analyseringen av empirin har skett genom en tematisk analys där fyra teman skapades: återkoppling, vikten av en personlig kontakt, varför man inte anmäler och upplevelser av samverkan. I resultatet av det insamlade materialet visar det sig från båda orter att samverkan mellan verksamheterna är i en positiv utvecklingskurva, men att det existerar ett flertal faktorer som leder till brister i samverkansarbetet. Från samtliga informanter framhävs en stor vilja till förbättring gällande verksamheternas samarbete och ett engagemang som grundar sig i barnens bästa. Vi författare vill bidra med en bredare kunskap och öka förståelsen inom området av samverkan kring barn som far illa. Förhoppningsvis ser vi denna studie kunna resultera i en positiv utveckling av området och bidra med kunskap till framtida studier. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Ahlfeldt, Sanna
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Jamalde, Melissa
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Man måste tycka om att jobba med skitungar: En kvalitativ studie om implementation av nya riktlinjer på HVB2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det har sedan länge funnits en problematik kring att säkerställa barn och ungas välmående och rättssäkerhet i den sociala barnavården. År 2005 gjordes en dokumentär som fick namnet Stulen barndom. Dokumentären belyste hur vanvården i svenska barnhem sett ut historiskt samt hur det fortfarande kan se ut i dagens samhälle. Denna dokumentär kombinerat med olika utredningar och rapporter resulterade i att Socialstyrelsen år 2012 tillsatte nya riktlinjer för den sociala barnavården, med förhoppning att uppnå högre säkerhet för barn och ungdomar som är placerade i HVB (hem för vård eller boende).

  Syftet med studien är att undersöka i vilken omfattning de nya riktlinjerna implementerats i tre HVB-verksamheter inom Västerbottens län. Studien belyser hur föreståndare och personal upplever att det är att arbeta i en verksamhet efter de nya riktlinjernas tillkomst. Detta kommer att undersökas utifrån implementeringsteori och driftperspektiv.

  Studien är uppbyggd av kvalitativ metod och är genomförd med hjälp av intervjuer där tre olika HVB undersöks. Vår sammanfattande slutsats är att det är avsevärt lite som förändrats i verksamheterna som resultat av riktlinjernas tillkomst. En slutsats är också att implementationen av riktlinjerna har gått tillväga på skilda sätt i varje verksamhet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Ahlqvist, Emma
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Nerg Nordlander, Emilia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Äldres självbestämmanderätt i vårdnära arbete: En litteraturöversikt om svårigheter och strategier gällande omsorgspersonals förhållningssätt till äldres självbestämmanderätt avseende den personliga hygienen2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Allt fler människor kommer att leva längre och således även bli äldre vilket gör att ämnet kring äldre är aktuellt och viktigt. Att vara självständig kan för många vuxna ses som en naturlig del av livet. Det gör det intressant att undersöka hur självbestämmandet ser ut när äldre människor har kommit till det stadium att de är i behov av både stöd- och hjälp för att rå med sina vardagsuppgifter. Därför har den här undersökningen som utförts syftat till sammanställning och analys av redan tidigare utförd forskning gällande vilka svårigheter och strategier som finns för äldres självbestämmanderätt vid insatser som avser den personliga hygienen och hur personal förhåller sig till det. För att sammanställa den tidigare utförda forskningen så har en litteraturöversikt av främst kartläggande karaktär använts för att samla in 12 artiklar som sedan analyserats utifrån tematisk analys. Det resultat som framkom beskrev svårigheter som handlar om de känslor som kan uppstå i arbetet med personlig hygien, att det inte finns tillräckligt med resurser samt att det är en maktskillnad mellan personal och den äldre. I resultatet framkom även strategier som underlättar svårigheterna i form av metoder som lindrar utsatthet och bevarar värdighet för den äldre i dessa situationer, att stärka den äldre i dennes självbestämmande samt kompromisser. Däremot kan strategierna som framkommit vara svåra att applicera i praktiken med tanke på de svårigheter som identifierats. Förutom detta visar det sig att vård kring den personliga hygienen kring äldre involverar flera känslor i det praktiska arbetet som bidrar till en komplexitet. Dessutom bidrar den tid och tidsplanering som finns inom dagens arbete med äldre till svårigheter för personal gällande deras möjlighet att fullt ut beakta äldres självbestämmanderätt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Ahlstrand, Johannes
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Svedberg, Josefin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Kuratorers tankar om relationens betydelse i samtalsbehandling2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna kandidatuppsats är att utforska hur professionella hjälpare inom psykiatrin i Norrland etablerar och upprätthåller hjälpande relationer samt vilken syn de har på betydelsen av relationen för behandlingens utfall. I studien intervjuades fyra kuratorer som var anställda på psykiatriska kliniken i Norrland, varav två kvinnor och två män som representerade olika mottagningar. Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en hermeneutisk metod och strukturerades upp med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom det att intervjupersonerna såg relationen som väldigt viktig, både för att få till stånd en behandling men också för att upprätthålla en pågående behandling. Relationen i sig ansågs vara en bärare av hjälpen såväl som en hjälp i sig. Vi fann också att relationskompetens är en nödvändighet för att en behandling ska fungera. Begrepp som lyftes var autenticitet, att behandlaren är genuin, vågar visa känslor och reaktioner gentemot patienten. Ännu en faktor som särskilt påtalades var vikten av att som behandlare ha ett icke-dömande förhållningssätt gentemot patienten och se denne på ett realistiskt vis, vilket innebär att behandlaren ser patienten för den person den är.

  Fulltekst (pdf)
  Kuratorers tankar om relationens betydelse i samtalsbehandling
 • 16.
  Ahlström, Nathalie
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Häggström, Elin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Kvinnors levda erfarenheter av sexualiserat våld: En kvalitativ studie av texter från #metoo med fokus på utrymme, ansvar & motstånd2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker hur kvinnor i text skildrar sina levda erfarenheter av sexualiserat våld i samband med me too-rörelsen med inriktning på vilket utrymme det sexualiserade våldet får, hur ansvaret beskrivs för utövandet av det samt motstånd gentemot det. Valet av studieområde har uppkommit utifrån att vi uppfattat en stor kunskapslucka gällande forskning om kvinnors egna skriftliga återberättelser om levda erfarenheter av sexualiserat våld. Studiens fokus på utrymme, ansvar och motstånd grundar sig i att Isdal (2017) anser att synliggörande av sexualiserat våld är en av den viktigaste komponenten i bekämpandet av det. Coates och Wade (2007) menar att ansvar för våld i stor utsträckning beskrivs på ett tvetydigt sätt och att offrets motstånd ofta döljs.

   

  Genom riktad och summerande innehållsanalys samt abduktiv ansats har texterna studerats. Resultaten visar att det sexualiserade våldet i genomsnitt ges 50 % av utrymmet i texterna, och att det verbala sexualiserade våldet är mest förekommande. Två typer av berättarstilar avseende hur skribenterna beskriver sina levda erfarenheter har noterats. I den första berättarstilen innehåller texterna längre beskrivningar kring bakgrund och följder av det sexualiserade våldet, medan den andra berättarstilen ger den levda erfarenheten av sexualiserat våldet en stor plats i texten i förhållande till övrigt innehåll.

   

  Gällande ansvaret för det sexualiserade våldet förmedlar texterna direkt och indirekt att det både ligger på skribenterna, på personen som beskrivs som förövare samt på utomstående. Detta görs bland annat genom skribenternas sätta att beskriva det sexualiserade våldet på ett ensidigt eller ömsesidigt sätt. I regel tillskriver skribenterna personen som beskrivs som förövare subjektsposition, medan de själva ibland framställs som objekt och ibland som subjekt.

                                                                                            

  Motstånd mot det sexualiserade våldet skildras i 94 % av de analyserade texterna i form av fysiskt, psykiskt, intellektuellt och/eller spirituellt motstånd. De olika typerna av motstånd benämns 353 gånger, där det fysiska motståndet är mest förekommande. Trots detta innehåller många av texterna uttryck av att skribenten inte anser sig ha gjort motstånd.

   

  Samtliga texter synliggör mäns sexualiserade våld mot kvinnor. Skribenterna säger ifrån genom att dela med sig av sina levda erfarenheter och synliggör på så sätt sexualiserat våld.

  Fulltekst (pdf)
  Kvinnors levda erfarenheter av sexualiserat våld
 • 17.
  Ahmed, Derin
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Boström, Nicolina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Socialsekreterarens välbefinnande: En kvalitativ studie om socialsekreterares välbefinnande innanför socialtjänstens väggar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Socialsekreterarens välbefinnande är en kvalitativ studie vars empiriska material inhämtats genom en enkätundersökning. En arbetsgrupp av socialsekreterare blev utvald och har medverkat i undersökningen. Sammanlagt var det 14 personer som ställde upp och svarade på enkäten. Analysen på det inkomna materialet är gjord med inslag av Grounded Theory där vi författare gått in med ett öppet sinne och försökt att se helheten. Därefter har vi kopplat de resultat vi fått till redan befintliga teorier och kunskap.

   

  Studiens syfte är att ta reda på hur socialsekreterare som jobbar med myndighetsutövning inom socialtjänsten blir påverkade av de krav som ställs. Tidigare forskning visar att stressen är stor inom socialtjänsten och att socialsekreterare behöver ett stöd från sina medarbetare för att trivas bättre med sin position inom arbete med beslutsfattande. Resultatet visar att socialsekreterarna upplever mycket stress i sitt dagliga arbete även om det inte sker i det direkta klientmötet. Det vi sett är att de som jobbat kortare tid på arbetsplatsen har en större vilja till att byta arbete än de som jobbat många år på verksamheten. Det framkommer även olika faktorer som bidrar till dagens stora personalomsättning inom socialtjänsten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Ahnlund Bäckman, Evelina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  "Folk är väl tuffare bakom skärmen": En fokusgruppstudie om ungas tankar beträffande nätkränkningar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna kvalitativa fokusgruppstudie har författaren intervjuat 13 ungdomar i åldern 16-18 år på ett gymnasium i Göteborg. Idén till studien uppkom i och med att de uppmärksammade Instagramupploppen (nätkränkningar som ledde till upplopp i centrala Göteborg i december 2012) skedde och skapade en debatt bland ungdomarna på två skolor. Dessa skolor var författarens verksamhetsförlagda utbildningsplats.  Syftet med studien var således att undersöka hur nätkränkningar som fenomen förstås bland ungdomar på gymnasiet. Ett delsyfte blev att förstå hur kön var verksamt i dessa kränkningar genom att använda genus som analytiskt verktyg. Genom att veta hur unga talade om fenomenet, var förhoppningen att  en förståelse för varför nätkränkningar mellan ungdomar sker. Ungdomarna delades in i tre fokusgrupper, två tjejgrupper och en killgrupp och intervjuerna skedde på ungdomarnas skola under skoltid, den 19 mars 2013. De huvudresultat studien kom fram till var bland annat att ungdomar upplevde att tjejer var mer utsatta än killar, men att de också utsatte andra människor oftare än killar. Killar uppfattades oftast nätkränka i grupp, medans tjejer kränkte både i grupp och enskilt. Att själv lägga ut material, exempelvis en bild, som blev kritiserat var nära sammankopplat med skuld för tjejerna. Killarna misstroddes snarare om de hade utsatts. Vuxna ansågs ha ett ansvar endast om en ungdom hade berättat om nätkränkningen för denna. Polis och myndighetspersoner ansågs däremot behöva ta ett större ansvar än idag. Upploppet som skedde sågs som ett nödvändigt ont, då ungdomarna ansåg att detta var det enda sättet för att få vuxna, och då främst polisen att reagera. 

 • 19.
  Ahnlund, Petra
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Socialt arbete.
  Omsorg som arbete: Om utbildning, arbetsmiljö och relationer i äldre- och handikappomsorgen2008Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Background: At the central administrative level in Sweden, care work is presented as a complex task for which personnel require special qualifications. In elderly care, questions of training and qualifications form the highly topical theme noticed by central actors. According to The National Board of Health and Welfare, the supply of manpower and the educational levels of the workers are the most important factors in ensuring high quality care for the elderly. The question of educational levels is, however, with the exception of personal assistants, not given as much attention in care for people with disabilities.

  Aim: The aim of this dissertation is firstly to compare elderly care and care for persons with disabilities with the focus to describe and analyse education and work environment in these sectors. Secondly, the aim is to analyse if, and if so how, questions of education interacts with personnel’s view of the social work environment.

  Methods: The thesis is comprised of four studies and paper 1, 2 and 3 are based on the results of a qualitative interview study, which was comprised of 48 persons who worked in elderly care and the care for persons with disabilities. Of the 48 persons who took part in the study, 11 of them worked as middle managers and 37 worked as care workers in the every day care. Paper 4 consists of a research summary on how education for care workers is being studied in a Swedish and an international context.

  The personnel who participated in the interview study work in different care settings; in elderly care the personnel work in both sheltered housing and public home care services. In the care for disabled persons, the personnel work in residential housing with special services, in public daily activities for people with intellectual disabilities and as personal assistants.

  Result: Both managers and personnel find it important for care workers to have a degree of educational background as a basis for the learning process at the work place. The results also show that educational levels and the work environment are themes that are discussed differently by different actors. In previous research on education for care workers in both elderly care and the care for People with disabilities, academic education or education at a ground level has been seen as problematic due to the distance it is said to create between the worker and the care recipient. My results show that the discussion about education for care workers has become rather biased, and that highly educated personnel tend to be more aware of the power they possesses and that the relation to the care receiver is important. In elderly care the issue of education seems to be more a question of a general educational level. In the care for people with disabilities, the question of education for personnel is on a more individual basis, where the care workers learn together with the care recipient. Educational levels, the work environment and relations with colleagues and care recipients are connected and support from the managers is important for understanding the work and the relational perspective.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 20.
  Ahnlund, Petra
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Socialt arbete.
  To organise for care work: Work environment and relational aspects of care work in Sweden2008Inngår i: Care work in crisis:: Reclaiming the Nordic ethos of care, Studentlitteratur , 2008, s. 304-322Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 21.
  Ahnlund, Petra
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Utbildning och mångfald2010Inngår i: Omsorg och mångfald / [ed] Stina Johansson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2010, s. 179-192Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 22.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Andersson, Tommy
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Snellman, Fredrik
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Sundström, Madelene
  NCK.
  Heimer, Gun
  NCK.
  Prevalence and correlates of sexual, physical, and psychological violence against women and men of 60 to 74 years in Sweden2020Inngår i: Journal of Interpersonal Violence, ISSN 0886-2605, E-ISSN 1552-6518, Vol. 35, nr 5-6, s. 1539-1561Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Past-year sexual, physical, and psychological violence against women and men aged 60 to 74 years was studied. The data derived from a nationally representative survey on violence in which approximately 2,800 women and men aged 60 to 74 years in Sweden participated. Women were significantly more likely to have been subjected to at least one form of violence in the past year. The prevalence of sexual violence as well as systematic and repeated psychological violence was found to be significantly higher for women than for men. Sexual violence was the most common form of violence against women. Systematic and repeated psychological violence was the most common form of violence against men. Additional gender differences were found in relation to victim characteristics. While associations among women were found between violence victimization and sociodemographic characteristics, health as well as social capital, only health-related characteristics were found to be associated with past-year violence victimization among men. Among women, economic problems, posttraumatic stress disorder (PTSD) symptoms, lack of trust in other people, and not having anyone to talk to were associated with violence victimization. Poor psychological health and an at-risk consumption of alcohol were found to be associated with violence victimization among men. The results highlight the importance of research on violence victimization to assess gender differences also when inquiring into the situation among persons in older generations. The results also indicate practical implications for caring professions; the need to inquire into the experiences of violence among older persons and to pay particular attention to these characteristics when encountering women and men in this age interval.

 • 23.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Dufåker, Mona
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Kalman, Hildur
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete. Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå centrum för genusstudier (UCGS).
  På träningsläger inför C-uppsatsen2010Inngår i: Undervisning på tvären: student- och lärarerfarenheter : den nionde universitetspedagogiska konferensen 25-26 februari 2009 : konferensrapport / [ed] Erik Lindenius, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet , 2010, s. 29-46Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 24.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Johansson, Stina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Omvårdnadsprogrammet: genomströmning, etableringsgrad och utbildningens relevans2011Rapport (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I den offentliga omsorgen om äldre och personer med funktionshinder arbetar i dag personal som tillsammans utgör det största yrkesområdet i Sverige. I rapporten studeras hur intentionerna med att höja utbildningsnivån för äldreomsorgens personal genom att formalisera all kompetens kring en utbildning lyckats. Till grund för analysen ligger enkätdata samt statistik från SCB.

  Undersökningen visar att gymnasieskolans omvårdnadsprogram inte som enda aktör kan utbilda personal i en omfattning som motsvarar de framtida rekryteringsbehoven. Detta trots att omvårdnadsprogrammet har en god genomströmning och trots att en stor andel av eleverna arbetar inom avsedda målgruppsområden efter avslutade studier. Av de som avgick från omvårdnadsprogrammet 2000 och som finns i arbete 2008, arbetade 78 procent i ett målgruppsområde, de flesta som vård- och omsorgspersonal (SSYK 513) följt av sjukstöterskor (SSYK 223 och 323).

  Rapporten visar att utbildningen på omvårdnadsprogrammet har förberett eleverna för kommande arbetsliv på ett bra sätt, ett påstående som både de som arbetade och de som inte arbetade inom vård- och omsorg instämde i. Däremot råder det en stor variation bland de som arbetade inom vård- och omsorgsfältet vad gäller om kunskapen tas tillvara på den nuvarande arbetsplatsen.

 • 25.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Socialt arbete.
  Johansson, Stina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Socialt arbete.
  Omvårdnadsutbildning som mål eller medel?: Om legitimitetsproblem och kunskapssyn2006Inngår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 13, nr 3, s. 212-227Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 26.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Socialt arbete.
  Johansson, Stina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Socialt arbete.
  Upper secondare health care programme as means or measure?: On the problem of legitimacy and the view of knowledge2008Inngår i: Care work in crisis: Reclaiming the Nordic ethos of care, Lund: Studentlitteratur , 2008, s. 324-340Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 27.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Socialt arbete.
  Johansson, Stina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Socialt arbete.
  Utbildning och kompetensfrågor för äldre- och handikappomsorgens personal: En forskningsöversikt2008Inngår i: Tidskriften Socionomens forskningsöversikt, ISSN 0283-1929, nr 6, s. 70-82Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 28.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Kalman, Hildur
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Seminariets roll i forskarutbildningen2021Inngår i: Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder / [ed] Petra Ahnlund. Lennart Sauer, Lund: Studentlitteratur AB, 2021, 2, s. 213-224Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 29.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Lövgren, Veronica
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Andersson, Katarina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Kalman, Hildur
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Perceptions of intimacy and integrity in formal home care: [Föreställningar om intimitet och integritet i hemtjänst och personlig assistans]2023Inngår i: European Journal of Social Work, ISSN 1369-1457, E-ISSN 1468-2664, Vol. 26, nr 5, s. 828-839Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Sweden has a long tradition of providing social care and support to its citizens in their own homes through formal home care, delivered either by home care services or personal assistance. A majority of people given support by formal home care need assistance with personal and intimate care. The focus of this interview study was on exploring care recipients’, care workers’, personal assistants’ and care unit managers’ perceptions and experiences of intimate and personal care in the context of formal home care in Sweden. In total, 57 interviews were conducted with 42 persons. Three themes emerged in the analysis: Personal Hygiene, Personal Sphere, and The Contextual Variability of Intimacy. Interviewees described intimate care as being inseparable from a person’s service needs as a whole. Highlighted was how caring for and washing intimate body parts, intrusion into recipients’ personal spheres, and the need to preserve integrity vary depending on situational, temporal and relational aspects. To safeguard the care recipient’s influence, integrity and dignity in the reception/provision of care work, home care services and personal assistance, it is important to raise awareness of the variation in perceptions of intimate and personal care in education and inhouse training.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 30.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Perdahl, Anna-Lena
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Sauer, Lennart
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Social work education in northern rural sweden: Pedagogical challenges and possibilities2024Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 31.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Sauer, LennartUmeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Att forska i socialt arbete: utmaningar, förhållningssätt och metoder2021Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Det praktiska sociala arbetet bygger alltmer på vetenskaplig och empiriskt baserad kunskap. Samhället blir alltmer komplext vilket leder till att kunskapsutveckling och forskningsmetoder utgör en allt viktigare del inom såväl utbildningen av socionomer som i andra samhällsvetenskapliga utbildningar. 

  Att forska i socialt arbete behandlar forskningsmetodik i relation till empiriska studier av det sociala arbetet. Bokens kapitel speglar variationer i forskningsmetodik och olika metodologiska angrepps­­sätt diskuteras ur olika aspekter. Kapitelförfattarna disku­terar och beskriver allt från kunskapsteori och forskningsetik till forsknings­traditioner samt såväl kvalitativa som kvantitativa analysmetoder. 

  I denna andra omarbetade upplaga har alla kapitel reviderats och uppdaterats, vidare finns också några helt nyskrivna kapitel. 

  Att forska i socialt arbete vänder sig till studerande på socionom­programmen samt till studerande och yrkesverksamma inom välfärdsområdet.

 • 32.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Sauer, Lennart
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Influence in elderly and disability care2016Inngår i: 6th European Conference for Social Work Research. Reflective social work practices in contemporary societies:dialogues and new pathways between praxis and research: Book of Abstracts & Programme Book / [ed] Francisco Branco, Inês Amaro, Cristina Albuquerque, Maria Isabel Santos, Ana Oliveira and Inês Guerra, 2016, s. 321-321Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Care for elderly and care for persons with disabilities are two sectors in the welfare state, aiming to give support, care and service when needed. There are both similarities and differences between the two sectors, our interest is how the concept influence has been discussed and understood in this both sectors. Influence is regulated in the Swedish Social Service Act and in the act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments but is operationalized in different ways in care for elderly and care for persons with disabilities. It is for example much more concrete described for the care of persons with disabilities. In the care for elderly, influence is described in a more general way whit diffuse terminology.

  The aim with the presentation is to discus differences and similarities in relation to influence and its consequences for the every day life. Laws, policies and previous research are discussed as is interviews with personnel working in respectively sector focusing on their descriptions of what they do at work. Our results show that personnel in the care for persons with disabilities include their clients in their work, influence is more visible for that group, and it is something obvious to consider at work in relation to participation and influence in ones own life. For the personnel in the care for elderly, influence is not as visible as a concept and when they talk about their work, they talk about routines and organisational needs. Our conclusions are that organisational guidelines as well as laws and policy decisions creates different opportunities to make influence for clients possible. 

 • 33.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Sauer, Lennart
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Inflytande2016Inngår i: Förändringsperspektiv på äldreomsorg: att leva som andra / [ed] Stina Johansson & Annika Taghizadeh Larsson, Malmö: Gleerups Utbildning AB, 2016, 1, s. 119-128Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 34.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Socialt arbete.
  Sauer, Lennart
  Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Socialt arbete.
  Omsorg, pratik och retorik: Om skillnader i uttryckssätt bland personal i äldre- och handikappomsorgen2008Inngår i: Nordisk sosialt arbeid, ISSN 0333-1342, E-ISSN 1504-3037, Vol. 28, nr 1, s. 42-54Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this article is to analyse the stories told by care workers engaged in formal care of the elderly and persons with disabilities. The empirical material consists of qualitative interviews with 28 Swedish care workers. The analysis reveals that the personnel in both care settings are focusing on routines and support for their caretakers, but are doing so in different ways. Our interpretation focuses on the differences between the personnel engaged in elderly and disability care and on how the relations between care workers and caretakers are being revealed in the narratives. The conclusion is that the personnel are affected by structural conditions such as ideologies, laws and the design of the settings.

 • 35.
  Ahnlund, Petra
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Wikström, Eva
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Arbetslinjen i fokus: En analys av flykting- och etableringspolitiken2015Inngår i: FALF 2015 Conference: Book of Abstracts, 2015Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I december 2010 sjösattes en ny reform för flyktingmottagandet i Sverige: Lagen om etableringsinsatser förvissa nyanlända (2009/10:197). Ett övergripande syfte med flyktingpolitiken är att ingen ska hamna i utanförskap,och därför fokuseras i reformen snabb arbetsmarknadsetablering genom betoningen på aktivering. Denna aktiveringspolitik återfinns i stora dela av Europa och inbegriper ’Welfare to work’, ett skifte från enpassiv välfärdslogik till en aktiv sådan för att förhindra beroende och passivitet främst för grupper som anses stå långt ifrån arbetsmarknaden. Den svenska versionen av en aktiv arbetsmarknadspolitik brukar benämnassom ”arbetslinje” och har ett tydligt fokus på att genom olika strategier stimulera alla med arbetsförmåga till sysselsättning. Dessa strategier kan handla om att öka anställbarhet men kan också innefatta villkorade ersättningar eller olika slags prestationsbelönande system.

  Syftet med presentationen är att beskriva hur etableringsinsatser för nyanlända legitimerar en arbetslinje i integrationen av flyktingar och deras anhöriga och hur flyktingen som subjekt konstrueras som en aktiv arbetare. Två centrala dokument, SOU 2008:58 och Regeringens proposition 2009/10:60, i vilken den nya lagen ingår, har analyserats med inspiration av kritisk diskursanalys och Bacchis problemdefinition (1999). Genom att ställa frågor om vad som utgör problemet, vilka dess orsaker är och hur lösningar konstrueras, med fokus på flyktingen, framkommer argumenten för flyktingpolitiken och dess inramning. Resultat från diskursanalysen visar bl.a. att lagen vilar på en princip om att snabbt komma till någon form av sysselsättning ses som en överordnat mål för att förebygga ett möjligt utanförskap och bidragsberoende. Det finns idag en tydlig markering i dokumenten att individen måste anpassa sig till arbetsmarknadens krav ochefterfrågan, ta ansvar för sitt deltagande och sin försörjning. Våra analyser visar en tydlig förskjutning från att betrakta ”flyktingen” som kategori grundat i ett humanrättsligt erkännande med ett visst behov av särskildastödinsatser, till att ses som en arbetssökande där arbete är en rättighet såväl som en skyldighet.

 • 36.
  Aho, Nina
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bäck, Saga
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Galler eller systerskap?: vad kvinnojourer anser om nya regleringar av skyddade boenden2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  År 2022 presenterades nya lagförslag i syfte att införa kvalitetskontroller och tillståndsplikt för landets samtliga skyddade boenden. Nya kvalitetskrav och införandet av tillståndsplikt kan komma att innebära omfattande organisatoriska skillnader för ideella kvinnojourer som bedriver sin verksamhet självständigt och kvinnoseparatistiskt. Huvudsakligen studeras om kvinnojourer ser att tillståndspliktens eventuella konsekvenser i längden kan komma att hindra våldsutsatta kvinnors tillgång till hjälp och stöd. Studien syftar intervjua yrkesverksamma inom kvinnojourer i Sverige. Vi har genomfört fyra intervjuer med representanter från kvinnojourer som är medlemmar i Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige (ROKS). I syfte att bidra med en öppenhet och frihet i intervjuerna har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. Genom att använda oss av nyinstitutionell organisationsteori som teoretiskt ramverk har empirin analyserats utifrån begreppen legitimitet, handlingsutrymme och likriktning. I analysen skildras en omfattande oro bland kvinnojourerna över den stora påverkan implementering av lagförslagen skulle ha på organisationernas framtid. Resultatet lyfter viktiga aspekter så som systerskap, tillgänglighet och trygghet som grundläggande för verksamheten och kvinnojourerna ser stora risker med att behöva förlika sig med lagförslagens krav. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Akanga, Syntiche
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Socialarbetarens roll i att förhindra ungdomskriminalitet: En kvalitativ studie om hur socialarbetare kan stödja ungdomar som befinner sig i kriminalitet på vägen till ett bättre liv2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka och få en djupare förståelse av vilken hjälp ungdomar som hamnar i kriminella kretsar får av socialarbetare. Studien bygger på kvalitativa intervjuer, där jag har intervjuat en familjebehandlare som arbetar på SIG, tre socialsekreterare hos polisen - varav två också var SIG-samordnare - samt en socialsekreterare vid stadsdelsförvaltningen. Genom intervjuerna har studien funnit att ungdomar som hamnar i kriminella kretsar har tillgång till mycket hjälp från socialtjänsten och socialarbetare. Det framkommer också att socialarbetare ofta upplever hinder i sitt arbete, såsom brist på resurser och tidsbegränsningar, vilket påverkar deras möjlighet att hjälpa ungdomarna på ett adekvat sätt. En annan utmaning är när föräldrar till dessa barn väljer att inte samarbeta med socialtjänsten genom att neka eller tacka nej till den hjälp som erbjuds. Trots detta identifierades vissa insatser som visade sig vara framgångsrika, såsom att arbeta med familjen som helhet och att bygga upp förtroende och relationer med ungdomarna. Studiens resultat föreslår att det behövs ytterligare forskning för att utveckla och förbättra insatserna för ungdomar som hamnar i kriminella kretsar. Dessutom krävs det en större satsning på resurser och samarbete mellan olika aktörer inom socialtjänsten.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 38.
  Alalehto, Tage
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Fifflarens personlighet: en studie om personlighetsdragets betydelse vid ekonomisk brottslighet2002Rapport (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 39.
  Albertsson, Joakim
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Degerman, Christoffer
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Edberg, Jakob
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Hade han varit en kvinna, så hade vi ju räknat ut det fortare: En kvalitativ intervjustudie om mäns utsatthet för våld i nära relation ur professionellas perspektiv2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mäns utsatthet för våld i nära relation har varit ett problematiskt ämne att undersöka ur ett forskningssammanhang inom socialt arbete under en lång tid. Tidigare forskning inom ämnethar visat hur mäns utsatthet för våld i nära relation har varit känt men försummats sedan 1970-talet. Av tidigare forskning presenteras en korrelation mellan bristande professionell kunskap och verktyg för att bearbeta problemet ur ett manligt perspektiv. Mäns utsatthet inom våld i nära relation har accepterats som en minoritet inom ämnet och har därför inte prioriterats på strukturell nivå, där maskulinitetsnormer inte tillåter män att vara utsatta. Samhällets aktörer visar även en tendens att förminska och ifrågasätta variabler som får mannen att framstå som offer i stället för förövare. Syftet med vår studie är att med hjälp av semistrukturerade intervjuer med yrkesverksamma inom ämnet våld i nära relation identifiera den kunskapslucka som präglar mäns utsatthet idag. Det insamlade materialet har bearbetats ur ett fenomenologiskt perspektiv med hjälp av Giorgis analysmetod. Analysen identifierade tre distinkta teman i vår empiri, som var handlingsutrymme, könsnormer och våldets innebörd och former. Med hjälp av dessa teman kom studentgruppen fram till att de samhällsnormativa strukturer kring maskulinitet som råder har en direkt påverkan på hur yrkesverksamma uppfattar hjälpsökande män, mer specifikt har de svårt att identifiera män som lever i utsatthet. Detta för att den normativa bilden av män är den som förövare. Studienvisar att denna problematik kan motverkas genom att arbeta inkluderande. Att i stället för att definiera behov av stöd och insatser på variabler som kön, bör dessa bestämmas utifrån denenskilda våldssituationen. Studentgruppens slutsats är att det finns mer att göra inom utsatthet för våld i nära relation, och anser att det behövs mer forskning inom ämnet utifrån mäns problematik, för att fördjupa kunskapen och bredda förståelsen. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 40.
  Aldén, Julia
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Eckerdal, Caroline
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Från exkludering till inkludering: En kvalitativ studie om hur ett social kooperativ arbetar för att bryta social isolering och öka arbetsmöjligheter för individer med psykisk ohälsa2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie har till syfte att undersöka hur ett social kooperativ arbetar för att hjälpa individer med psykisk ohälsa som befinner sig i social isolering att öka sina arbetsmöjligheter. Fyra kvalitativa intervjuer har genomförts med socialarbetare inom ett social kooperativ inom den privata sektorn i en kommun i Norrland. Intervjuerna har bearbetats utifrån en innehållsanalys som sammanfattats i sex olika teman vilket ligger till grund för resultatdelen. Dessa sex teman är arbetssätt inom verksamheten, centrala aspekter för att bryta en social isolering, stigmatiseringens effekt, känsla av sammanhang, sysselsättningens effekt på individen och motsvarande metoder och verksamheter. Resultatet visar på att individer med psykisk ohälsa upplever en stigmatisering i samhället vilket i många fall kan leda till en social isolering. Stigmatiseringens effekt och den sociala isoleringen som konsekvens kan resultera i att individerna hamnar långt ifrån arbetsmarknaden och möjligheterna till arbete försämras. I resultatdelen framgår bemötande, känsla av sammanhang och kommunikation som viktiga delar i arbetet med dessa individer. Social kooperativet har också en strävan efter att minska stigmatiseringen kring målgruppen samt uppnå empowerment hos individerna, vilka tillsammans med social isolering utgör studiens teoretiska utgångspunkter.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 41.
  Aldén, Linnéa
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Svanberg, Ulrika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Där samverkan blir avgörande: En kvalitativ studie om skolkuratorers och sexologers erfarenhet av sex- och samlevandsundervisning2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka skolkuratorers och sexologers erfarenhet av undervisningen inom sex och samlevnad i grundskolan. Syftet besvaras genom frågeställningar som undersöker vad skolkuratorer och sexologer har för kunskap om och erfarenhet av sex- och samlevnadsundervisningen, på vilket sätt de medverkar i sex- och samlevnadsundervisningen samt hur sex- och samlevnadsundervisningen skulle kunna utvecklas med hjälp av skolkuratorernas kompetens. Kvalitativ metod har använts i denna studie och resultaten baseras på sju stycken intervjuer med skolkuratorer och sexologer. Det finns i dagsläget forskning som pekar på att svensk sex- och samlevnadsundervisning har flertalet brister. Resultaten i studien visar på att det inom området för sex och samlevnad finns utvecklingspotential till följd av en rad brister som framkom i intervjuerna, och att skolkuratorer i större utsträckning önskade medverka i planeringen och genomförandet av sex- och samlevnadsundervisningen. I studien skildras informanternas arbete, erfarenheter och kunskaper inom ämnet i fråga. Det framkom av studiens resultat att samverkan mellan skolkuratorer och annan skolpersonal kunde variera i sitt uttryck, men att skolkuratorns kompetens borde tas tillvara på för att främja en god undervisning. Slutsatsen i denna studie är att skolkuratorn kunde ha en betydande roll i arbetet med sex- och samlevnadsundervisning.  

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 42.
  Alenbro, Julia
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Åslin, Frida
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  En kvalitativ studie om socialarbetares upplevelser om samverkan mellan myndigheter vid arbete med klienter som har samsjuklighet2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Psykisk ohälsa och missbruksproblematik är två stora områden som många gånger kopplas samman där samsjuklighet blir ett faktum. Vid samsjuklighet krävs en samverkan som idag inte fullt ut fungerar som den bör. Syftet med denna studie är att undersöka hur socialarbetare i norra Sverige beskriver och arbetar med klienter med samsjuklighet samt hur samverkan med andra myndigheter ser ut. Till grund för studien återfinns tidigare forskning som belyser samsjuklighet, dess komplexitet och hur de krävs en samverkan som även den har sina för- och nackdelar. Vidare är studiens teoretiska utgångspunkt den biopsykosociala teorin. 

  För att samla in data har kvalitativa semistrukturerade intervjuer genomförts med fem socialarbetare i norra Sverige. Det insamlade materialet analyserades därefter genom en tematisk analys. Resultatet visar att socialarbetare träffar en stor mängd klienter som har en samsjuklighet, där arbetet blir komplext då det krävs en samverkan för att klienten ska få rätt stöd. Det synliggjordes stora hinder kring arbetet, både organisatorisk och individuellt. Vidare belystes att socialarbetarna har ett stort intresse för klienterna där de ska vara i fokus. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 43.
  Ali, Ahmed
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Woldu, Tekle
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Ungas röster: En kvalitativ studie om ensamkommande flyktingbarns upplevelser av insatser2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to assess how unaccompanied refugee children experience the efforts from different authorities, and how those efforts can be improved from the childrens own perspective to facialitate the integraion process. The emphasis is directed towards the services the children receive from social workers, accommodations, trustee/custodian and schools. To answer our question formulation, we´ve used a qualitative approach, and to process the data we utilized qualitative content analysis. The result indicates that the interviewees perceives the academic institution, living circumstances, trustee and social workers as the conterstones to establishing themserlves successfully, The interviewees are mostly satisfied with the efforts put forth by the trusteem social worker and accommodation, on the other hand, the result also show serveral shortcomings by the academic institutions. The result of this study was analyzed on the basis of prior research, and the discussion was powered by our point of views and conslusions of this study.

 • 44.
  Ali Elamiri, Faten
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Selda, Naghikhani Azar
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bethlehem, Terefe
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Vägen till ungdomskriminalitet: En kvalitativ undersökning om vilka förhållanden som bidrar till att unga män begår brott2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ungdomskriminalitet är ett ofta förekommande problem i dagens samhälle. Med anledning av detta har syftet med denna studie varit att få en djupare förståelse av de individuella och sociala förhållandena av ett kriminellt beteende bland unga män. Studien genomfördes genom kvalitativ innehållsanalys och det empiriska materialet insamlades genom narrativa intervjuer. Fokus lågiggerigger på fem unga mäns livsberättelser om barndomen, tonåren, kriminaliteten och framtiden. För att få en djupare förståelse av de riskfaktorer som ligger till grund för ungdomskriminalitet jämfördes det empiriska materialet med tidigare välkända riskfaktorer.

   

  Under intervjuerna har det lyfts fram olika riskfaktorer som kan ha bidragit till att ungdomarna i studien har utvecklat ett kriminellt beteende. Riskfaktorer som framkom under intervjuerna var att ungdomarna är födda i en familj där familjemedlemmar lider av psykiska funktionsnedsättningar eller i en familj där föräldrarna saknar effektiv föräldraförmåga, påverkan av grupptryck och/eller bosatta i ett område med låg socioekonomisk status. Även olika motiv som till exempel pengar, popularitet bland jämnåriga, makt och kontroll kan har varit bidragande till ett utvecklande av ett kriminellt beteende.

   

  Utifrån frågeställningarna kan man dock inte ange en entydig faktor till varför ungdomarna begår brott. Däremot kan ett samspel mellan olika faktorer utlösa ett kriminellt beteende hos en ung individ. Dessa faktorer kan vara uppväxtförhållanden, umgängeskretsen och resurssvaga bostadsområden. Informanterna har erhållit olika erfarenheter av livet under sin uppväxt. På så sätt fick forskarna ett brett perspektiv på olika faktorer som kan ha påverkat utvecklingen av ett kriminellt beteende.  

  Fulltekst (pdf)
  C-uppsats
 • 45.
  Al-khatib, Neda
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Axnander, Marika
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Goga Berlin, Olivia
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Bikulturell, separerad eller marginaliserad?Bicultural, separated or marginalized?: - En studie som undersöker hur andragenerationsinvandrare beskriver skapandet av sin identitet samt hur de beskriver tillhörighet i det svenska samhället- A study to investigate how second generation immigrants describes the creation of their identity and how they describe belonging in the Swedish society.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna undersökning är syftet att undersöka och analysera hur andragenerationsinvandrare beskriver skapandet av sin identitet samt hur de beskriver tillhörighet i samhället. Insamlingen av studiens data har skett via kvalitativa intervjuer genom ett bekvämlighetsurval. Studien har genomsyrats av ett hermeneutiskt synsätt. I empirin framkom det att andragenerationsinvandrare upplever svårigheter i sitt identitetsskapande samt att tillhörighet beskrivs som ett kontextuellt begrepp. Slutsatsen av studien resulterade i att majoriteten av respondenterna beskriver känslan av att vara bikulturell.   

  Fulltekst (pdf)
  Bikulturell, separerad eller marginaliserad?
 • 46.
  Allen, Mary Dallas
  et al.
  School of Social Work, University of Alaska, Anchorage, USA.
  Gonzales, Debbie
  Cal Poly Humboldt University, USA.
  Sauer, Lennart
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Special Issue on Social Work in the Time of COVID-19: Focus on Impacts on Clients and Consequences for Practice and Profession2022Inngår i: Journal of Comparative Social Work, E-ISSN 0809-9936, Vol. 17, nr 1, s. 1-6Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 47.
  Allen, Mary Dallas
  et al.
  University of Alaska Anchorage United States.
  Gonzalez, DebbieHumboldt State University United States.Sauer, LennartUmeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Journal of Comparative Social Work, vol. 16 No. 2 (2021): Special issue on social Work in the time of COVID-192021Collection/Antologi (Fagfellevurdert)
 • 48.
  Allen, Mary Dallas
  et al.
  University of Alaska Anchorage United States.
  Gonzalez, Debbie
  Humboldt State University United States.
  Sauer, Lennart
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Special Issue on Social Work in the Time of COVID-192021Inngår i: Journal of Comparative Social Work, E-ISSN 0809-9936, Vol. 16, nr 2, s. 1-8Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 49.
  Allgurin, Monika
  et al.
  Jönköping University, Jönköping, Sweden.
  Anand, Janet Carter
  University of Eastern Finland, Kuopio, Finland.
  Gubrium, Erika
  Olso Metropolitan University, Norway.
  Svenlin, Anu-Riina
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Thoresen, Stian H.
  NTNU Social Research, Trondheim, Norway.
  The 'social' in social work2023Inngår i: Nordic Social Work Research, ISSN 2156-857X, E-ISSN 2156-8588, Vol. 13, nr 1, s. 1-3Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
 • 50.
  Almgård, Annelie
  et al.
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Broadhall, Elin
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  Thyselius, Nils
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialt arbete.
  När kvantitet blir kvalitet: En sammanställning och utvärdering av det kvalitetsinriktade datamaterialet vid socialtjänstens vuxenenhet i Umeå2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte var att studera hur ingången till socialtjänstens arbete med vuxna kan se ut i en svensk kommun samt hur karaktäristiska, så som ålder, kön och ansöknings- eller anmälningsorsak, hos ärenden och målgruppen förändras över tid.Metoden som användes var kvantitativ, en så kallad fallstudie, och materialet som studien grundades på är data insamlad vid socialtjänstens vuxenenhet i Umeå. Dessa bestod av utskrivna Excel-ark som fyllts i av enhetschefen för hand och materialet täcker två tolvmånadersperioder (juli 2006 - juli 2007, juli 2010 - juni 2011).

  Resultatet visade att den vanligaste ålderskategorin för båda perioderna är 21-25 år med en medelålder för kvinnor på 39 år och män 37,5 år den första perioden (2006/2007). För den senare perioden (2010/2011) var medelåldern 39,5 för kvinnor och 38,6 för män. Männen utgjorde en större del av klientgruppen båda perioderna, och den vanligaste förekommande aktualiseringsorsaken för båda könen och perioderna var alkohol (lika vanligt förekommande som narkotika för män 2006/2007). Ärenden blev i hög utsträckning fördelade till ansvarig socialsekreterare samma vecka som ärendet inkommit till enheten. Den längsta tiden innan ett ärende fördelades var år (2006/2007). Ärenden blev i hög utsträckning fördelade till ansvarig socialsekreterare samma vecka som ärendet inkommit till enheten. Den längsta tiden innan ett ärende fördelades var år 2006/2007 144 dagar och år 2010/2011 127 dagar. Resultatet presenteras i tabeller och diagram.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
1234567 1 - 50 of 2678
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf