Umeå University's logo

umu.sePublications
Change search
Refine search result
1 - 43 of 43
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Almqvist, Lisa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Sköllerhorn, Erland
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Vad granskas i kommunal revision?: En studie av revisionsrapporter i fyra kommuner 1995-20022004Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Vad granskas i kommunal revision? En studie av revisionsrapporter i fyra kommuner 1995-2002
 • 2.
  Almqvist, Lisa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Westerberg, Pernilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Fokusgruppsmetoden i nätmiljö2005Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Traditionella fokusgrupper (TFG) har länge använts som undersökningsmetod inom forskningen. Metoden innebär att en grupp individer samlas för att på forskarens/ samtalsledarens initiativ diskutera ett eller flera ämnen. Målet är att via gruppinteraktion och kommunikation kring ett ämne genera en rik mängd data. IT-stödda fokusgrupper (IFG) har dessutom gjort det enklare att kunna samla geografiskt spridda individer för att delta. IFG har använts inom marknadsundersökningsbranschen, men i mindre utsträckning som datainsamlingsmetod inom forskning. Det finns en begränsad mängd forskning och få empiriska studier om IFG. I uppsatsen redovisas erfarenheterna från sex IFG med studenter som var mycket geografiskt spridda och som hade valt en flexibel utbildningsform i tid och rum.

  Med hänsyn till studentgruppens förutsättningar utnyttjades ett diskussionsforum på Internet. Syftet med uppsatsen är att redogöra för erfarenheterna av att använda IFGmetoden, dess möjligheter och begränsningar. Det innebär att de innehållsmässiga resultaten av studien som genomfördes med IFG-metoden utelämnas. Uppsatsen inleds med en beskrivning av TFG och IFG, därefter redovisas på vilket sätt IFGmetoden anpassades till vår studie samt resultaten av genomförandet. Jämförelser görs med forskning på området och artikeln avslutas med att diskutera värdet av metoden.

  Download full text (pdf)
  Fokusgruppsmetoden i nätmiljö
 • 3.
  Almqvist, Lisa
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Westerberg, Pernilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Studenters upplevelser av distansutbildning inom Nätuniversitetet: en fördjupad studie med fokusgrupper på internet2005Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Studenters upplevelser av distansutbildning inom Nätuniversitetet - en fördjupad studie med fokusgrupper på internet
 • 4.
  Berglund, Elisabeth
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  LIP och lokalt miljöarbete: En jämförande studie mellan kommuner som fått och inte fått statligt investeringsstöd2003Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  LIP och lokalt miljöarbete_jämförande
 • 5.
  Dahlberg, Åke
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Statlig granskning av kommunerna2003Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Statlig granskning av kommunerna
 • 6.
  Dahlgren, Lena
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Kommunala avtryck: en utvärdering av Svenska Kommunförbundets FoU-råds forsknings- och utvecklingsverksamhet2003Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  Kommunala avtryck
 • 7.
  Framme, Gunilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Utvärdering av nätverk för personer med komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning och missbruk: Delrapport2008Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Utvärdering av nätverk för personer med komplexa vårdbehov på grund av psykisk störning och missbruk. Delrapport
 • 8.
  Frykholm, Clas-Uno
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Wikström, Joel
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Etzkowitz, Henry
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Centre for Regional Science (CERUM).
  Georghiou, Luke
  Orsenigo, Luigi
  Prestudy for the evaluation of the KK Foundation’s knowledge exchange programme: Literature review, Programme description, Evaluation proposal, Comments from IAG1998Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Förstudie inför utvärderingen av KK-stiftelsens program för kunskapsutbyte
 • 9.
  Ghazinour, Mehdi
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Mårald, Gunilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Stödinsatser för förövare – en utforskande undersökning: Delrapport 3 från den nationella utvärderingen av regeringens insatser mot hedersrelaterat våld2007Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Stödinsatser för förövare_delrapport 3
 • 10.
  Gisselberg, Kjel
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Lindström, Susanne
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Mårald, Gunilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald: Slutrapport2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Regeringen gav år 2003 Myndigheten för skolutveckling i uppdrag att arbeta för en förbättrad förskole- och skolsituation i segregerade områden. I uppdraget ingick bland annat att kartlägga, samla in och analysera framgångsfaktorer samt att sprida lärande exempel. Projektet Idéskolor för mångfald ingår som ett led i detta arbete och syftar till att sprida lärande exempel. I ett första skede utsågs, efter ansökan, ca 20 idéskolor årligen under tre år. Ett senare regeringsuppdrag innebar att myndigheten skulle planera för fortsatta insatser. Ytterligare en omgång idéskolor utsågs och dessutom erbjöds alla idéskolor att efter idéskoleperioden på 2 år fortsätta som nav i lokala nätverk under 2 år.

  Utvärderingen har fokuserat på projektets relevans för att utveckla och stärka ett uthålligt mångfaldsarbete i skolorna, projektets konsekvenser för medverkande skolors eget mångfalds- och utvecklingsarbete samt hur spridning och erfarenhetsutbyte med besöksskolor fungerat och vilka effekter det haft.

  Deltagandet i projektet har stärkt idéskolorna i deras utvecklingsarbete. De har framför allt fått ett ökat självförtroende och blivit bättre på att ta emot studiebesök samt förmedla och diskutera sina erfarenheter. Besökande skolor har fått inspiration och nya tankar i sitt utvecklingsarbete. Då skolutveckling är en långsam process som påverkas av många faktorer går det inte att utifrån utvärderingens resultat se vilken betydelse ett enstaka studiebesök på en idéskola får för det långsiktiga utvecklingsarbetet i besöksskolorna.

  Utvärderingen har redovisats i tre delrapporter, vars innehåll sammanfattas och analyseras i denna slutrapport. Arbetet har utförts av två forskare vid Centrum för utvärderingsforskning (UCER), Umeå universitet samt en forskare vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 11.
  Gisselberg, Kjell
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Lindström, Susanne
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald: Delrapport 12007Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald_delrapport 1
 • 12.
  Gisselberg, Kjell
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Lindström, Susanne
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Mårald, Gunilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald: Delrapport 22007Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Utvärdering av projektet idéskolor för mångfald_delrapport 2
 • 13.
  Gisselberg, Kjell
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Lindström, Susanne
  Umeå University, Faculty of Arts, Department of culture and media studies.
  Mårald, Gunilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Utvärdering av projektet Idéskolor för mångfald: Delrapport 32008Report (Other academic)
 • 14.
  Hamilton, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Bridge building and knowledge reconciliation: a working paper prepared for the evaluation of the KK Foundation's knowledge exchange programme1999Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Bridge Building and Knowledge Reconciliation
 • 15.
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Democratic accountability in decentralised governance2009In: Scandinavian Political Studies, ISSN 0080-6757, E-ISSN 1467-9477, Vol. 32, no 1, p. 1-22Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article develops a conceptual framework for studying democratic accountability in decentralized governance, and discusses critical issues about democratic accountability from a citizen’s perspective. First, the concept is discussed and adapted to make it useful for studying democratic accountability in different governance structures. Second, the article scrutinises conditions for democratic accountability in decentralised governance based on three models. Third, democratic accountability is discussed with reference to a case study of public reviewers operating in four municipalities in Sweden. The study indicates that municipal auditors and the local media have the greatest impact on municipal policy. On the whole, auditors improve local governments’ internal control and systems for steering and monitoring municipal policy, whereas the media sometimes alter the policy agenda without changing the policy. Auditors maintain and support an elitist democratic orientation of democratic accountability, and the media maintain this democratic orientation and in addition promote democratic dialogue. Viewed from a citizen’s perspective, the traditional accountability system does not work satisfactorily. State inspectors and municipal auditors – two important public reviewers in the current system – could improve their work to make it more useful to citizens’ democratic control. Another way discussed to develop democratic accountability is to promote participatory policy and concrete means of accountability (e.g. on-site visits, conducted tours and different forms of democratic dialogue). The formal way to improve democratic accountability implies more transparency, monitoring and control, which may also lead to distrust and scapegoat thinking (i.e. a surveillance society), whereas concrete modes of accountability, more associated with participatory and deliberative democracy, imply mutual responsibility and trust building. Strengthening participatory policy, active citizens, collective responsibility and democratic dialogue could be an alternative to the emerging audit society.

 • 16.
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Democratic implications of public organizations2003In: Public Organization Review, ISSN 1566-7170, E-ISSN 1573-7098, Vol. 3, no 1, p. 29-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The author suggests a Weberian methodology, based on theories of democracy and organization, for assessing normative implications of public organizations. How different organizational models contribute to (re)create democracy and legitimacy is scrutinized with reference to a Swedish IT program. The conclusion is that a system management organization will be an appropriate choice for dealing with "tame" problems, but it will at the same time promote an elitist democratization. In contrast, a development organization will be more appropriate in dealing with complex problems, and it will most likely promote discursive democratization.

 • 17.
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Den dolda utvärderingspolitiken2003In: Studies in Educational Policy and Educational Philosophy. E-tidskrift, ISSN 1652-2729, no 1, p. 1-14Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The main relations between evaluation and politics are, in this article, explored and discussed in relation to three ideal types. The types differ regarding the political-administrative functions of evaluations, the epistemology, and the implications for democracy. At present, Swedish evaluation policy is partly veiled because there is no open debate concerning the relation between evaluation and politics. The analysis suggests that the dominant evaluation policy is closest to the integrated ideal type, that is, the goal is to completely adjust evaluation to political needs.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 18.
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Evaluation of and for democracy2006In: Evaluation, ISSN 1356-3890, E-ISSN 1461-7153, Vol. 12, no 1, p. 17-37Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  There are many options for elaborating democratic evaluations. This article discusses evaluation of and for democracy, and in particular three broad democratic evaluation orientations: elitist democratic evaluation (EDE), participatory democratic evaluation (PDE) and discursive democratic evaluation (DDE). The archetypes differ regarding, for example, evaluation focus, inclusion of stakeholders, dialogue and the role of the evaluator. The three orientations promote certain democratic values and are linked to the elitist, participatory or discursive notions of democracy respectively. It is argued that there is a need to become more conscious of how evaluations not labelled democratic can influence democracy and what responsibility democratic evaluators have. If commissioners and evaluators become more aware of the different democratic orientations evaluations may have, they will be better able to decide which evaluation to commission and undertake.

 • 19.
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Omfattande kommungranskning – men ändå inte tillräckligt2005In: Kommunal ekonomi, ISSN 0282-0099, no 3, p. 28-32Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 20.
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Policy and program evaluation, civil society, and democracy2001In: American Journal of Evaluation, ISSN 1098-2140, E-ISSN 1557-0878, Vol. 22, no 2, p. 211-228Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The overall aim of this article is to develop conceptual tools and practical guidelines for evaluating the effects of public policy and program on civil society and democracy, and to analyze three broad ways of taking evaluation to the people. The terms “civil society” and “democracy” are ambiguous, referring to different notions in various discourses. The article demonstrates how different notions (ideal-types) of civil society and democracy can be useful in assessing the effects of public policies and programs. Finally, three broad approaches to evaluation are analyzed as tools for taking evaluation to the people. I argue that, in light of the legitimacy crisis, the “mediating evaluation approach” is the most promising approach today. However, the role of the evaluator and the notion of both civil society and democracy differ among the three approaches.

 • 21.
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Public policy and legitimacy: a historical policy analysis of the interplay of public policy and legitimacy2003In: Policy sciences, ISSN 0032-2687, E-ISSN 1573-0891, Vol. 36, no 3-4, p. 257-278Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article explores the interplay of local government policy and legitimacy from a broad postpositivist perspective where historical accounts and narratives are used in a complementary fashion. The basic assumption is that legitimacy is the product of satisfying felt needs and solving perceived problems. Health and social malaise problems and related policies of the past 120 years are analyzed in 50 Swedish municipalities. The analysis indicates that municipality policies respond to local problems only partly. Generally, local government policies responded dynamically to ''objective" and perceived problems before the 1970s, but did not resolve the problems. Today's legitimacy crisis could, to some extent, be explained by the discrepancy between high expectations created in the policy discourse and the central and local government's incapacity to offer sustainable solutions to ongoing problems. It is suggested that if history is considered more seriously in public policy making it could help policy makers and citizens readjust expectations, illuminate the limits and prospects for public policy, and identify ways to restore legitimacy. Moreover, legitimacy could be restored if more realistic policies are worked out and if a new division of power between the levels of government is introduced.

 • 22.
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  What is the policy problem?: Methodological challenges in policy evaluation2001In: Evaluation, ISSN 1356-3890, E-ISSN 1461-7153, Vol. 7, no 1, p. 45-62Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Because when a policy process starts, nobody knows what line of action will eventually be implemented, policy evaluation has to continuously examine the content of different policy components. In order to understand and explain public policy, different stakeholders’ perceptions of the policy problem need to be scrutinized. A policy evaluation should also facilitate the interpretation of policy in a broader context. What values and order does the policy or programme promote? Using an open evaluation framework and a mix of criteria can facilitate a broader interpretation of the policy process. In this article, problems undertaking policy evaluation are discussed in relation to a Swedish medical informatics programme.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 23.
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  www.infomedica.nu: Slutrapport från utvärderingen av det medicinska informationssystemet InfoMedica1999Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  www.infomedica.nu
 • 24.
  Hanberger, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Ghazinour, Mehdi
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Mårald, Gunilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld 2003-2007: Slutrapport från den nationella utvärderingen2008Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 25.
  Hanberger, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Khakee, Abdul
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Nygren, Lennart
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Segerholm, Christina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  De kommungranskande aktörernas betydelse: slutrapport från ett forskningsprojekt2005Report (Other academic)
 • 26.
  Hanberger, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Khakee, Abdul
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Nygren, Lennart
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Segerholm, Christina
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Kommungranskning: - utgångspunkter för ett forskningsprojekt2004Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Kommungranskning utgångspunkter för ett forskningsprojekt
 • 27.
  Hanberger, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Schild, Ingrid
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Strategies to evaluate a university–industry knowledge-exchange programme2004In: Evaluation, ISSN 1356-3890, E-ISSN 1461-7153, Vol. 10, no 4, p. 475-492Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses different approaches to evaluating a knowledgeexchange programme designed to foster closer university–industry interaction. It shows how the same policy or programme can be understood and thus evaluated in a number of ways. First, a particular knowledgeexchange programme evaluated by the authors is described. The article then outlines four different methodologies that can be used to evaluate the programme, and assesses it from the perspective of each, outlining the respective strengths and weaknesses of the approaches. The first two evaluation approaches, programme theory evaluation and outcome analysis, tend to be applied in ways that privilege the policy/programme makers’ worldview, and in this sense may be considered ‘management-oriented’ approaches; the second two approaches, policy discourse analysis and qualitative network analysis, are often applied in ways that incorporate a critical stance to this worldview, and may in this sense be considered ‘non-management-oriented’ approaches. The validity of a policy or programme evaluation can be enhanced by adopting a multi-methodological design incorporating both types of approach. Stakeholders are more likely to learn from a programme/policy evaluation and to be receptive to its conclusions if their differing perspectives and success criteria are incorporated into the evaluation.

 • 28.
  Hanberger, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Schild, Ingrid
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hamilton, David
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Academy-industry collaboration: Mid-term evaluation of the Knowledge Forundation's knowledge exchange program2001Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  Academy-Industry Collaboration
 • 29.
  Hanberger, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Wikström, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ghazinour, Mehdi
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Hur fungerar skyddat boende?: Delrapport 2 från den nationella utvärderingen av regeringens insatser mot hedersrelaterat våld2007Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Hur fungerar skyddat boende? Delrapport 2 HRV
 • 30.
  Hanberger, Anders
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER). Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Wikström, Eva
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Ghazinour, Mehdi
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld: en utvärdering om samverkansprojekt. Delrapport 12006Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Regeringens insatser mot hedersrelaterat våld_ delrapport 1
 • 31.
  Hansson, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Tillvägagångssätt för att höja svarsfrekvensen: en kartläggning av webbaserade enkätundersökningar2006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Vid enkätundersökningar riktade till studenter ställs man ofta i situationer där tilltänkta studenter inte kan eller vill delta i undersökningen, och i lägen där studenter utelämnat enstaka frågor. I rapporten diskuteras möjligheter att nå ut med webbaserade enkäter till olika studerandegrupper och vad som kan göras för att hantera och reducera bortfallsproblematiken. Rapporten granskar ett antal utvärderingar där webbaserade enkäter använts och respondenterna varit studenter. Resultat visar att det är svårt att uppnå en tillfredsställande svarsfrekvens och att svarsprocenten sjunker då studentpopulationen ökar. Olika sätt att reducera bortfall diskuteras och en rekommendation är att använda kompletterande tillvägagångssätt för att administrera webbaserade enkäter.

  Download full text (pdf)
  Tillvägagångssätt för att höja svarsfrekvensen
 • 32.
  Hansson, Johan
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Utvärdering av Jobba friskt: delrapport 20062006Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten behandlar arbetsmiljösatsningen Jobba friskts förutsättningar och relevans för att bidra till ett hållbart arbetsliv med bättre livskvalitet och hög produktivitet inom åtta myndigheter. Jobba friskts målsättning är att inom två år kunna redovisa resultat som visar att en positiv trendförskjutning har uppnåtts på de arbetsplatser som deltar i projektet. Inom ramen för tre utbildningsmoduler erbjuds deltagarna i Jobba friskt praktiska verktyg och konkreta åtgärdspaket för att åstadkomma förändringar på sina arbetsplatser. Två av utbildningsmodulerna kan beskrivas som inriktade mot förebyggande och hälsofrämjande insatser. Inom dessa prioriteras faktorer som ska inspirera till att utveckla ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Den tredje modulen kretsar kring efterhjälpande åtgärder genom rehabilitering av långtidssjukskrivna. I rapporten rekonstrueras projektets underliggande antaganden och satsningen relateras till aktuell forskning och erfarenhet inom området. Med utbildningsinsatser i projektform framstår satsningens förutsättningar som goda. Utbildningsinnehållets generella nedtoning av verksamheternas specifika mål och krav riskerar att försämra förutsättningarna för hur man vid respektive arbetsplats inom de olika myndigheterna ska lösa den grundläggande samordningsfrågan med exempelvis kvalitets- och ekonomifrågor på grupp- och organisationsnivå. Bland slutsatserna framhålls att resultatet kan medföra ett ökat behov av partsgemensamma insatser för att underlätta överföringen och anpassningen av deltagarnas kunskap till de ordinarie verksamheternas krav.

  Download full text (pdf)
  Utvärdering av Jobba friskt, delrapport 2006
 • 33.
  Jokela, Päivi
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Karlsudd, Peter
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Att lära säkert: IT-säkerhet i Nätuniversitetets distansutbildningar2005Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Att lära säkert - IT-säkerhet i Nätuniversitetets distansutbildningar
 • 34.
  Lindqvist, Rafael
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Jacobsson, Maritha
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Framme, Gunilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Samverkan och kunskapsstyrning genom tre psykiatrinätverk2008Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 35.
  Lindqvist, Rafael
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Nylén, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Business Administration.
  Samverkan i vård och omsorg: Delrapport 2 från utvärderingen av försöksverksamhet i Västerbottens län2000Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Samverkan i vård och omsorg
 • 36.
  Mårald, Gunilla
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Almqvist, Lisa
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  IT-stödd distansutbildning inom naturvetenskap och teknik, höstterminen 2004: ur studenternas perspektiv2006Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  IT-stödd distansutbildning inom naturvetenskap och teknik, höstterminen 2004
 • 37.
  Mårald, Gunilla
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Ghazinour, Mehdi
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Work.
  Hansberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Den nationella utvärderingen av regeringens insatser mot hedersrelaterat våld. Slutrapport.2008Report (Other academic)
 • 38.
  Mårald, Gunilla
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Westerberg, Pernilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Studenter och lärare på IT-stödda distanskurser inom Nätuniversitetet2006In: Tänk efter, tänk nytt, tänk om: universitetspedagogisk konferens i Umeå 2-3 mars 2005 : konferensrapport / [ed] Margareta Erhardsson; Katarina Winka, Umeå: Universitetspedagogiskt centrum, Umeå universitet , 2006, p. 265-271Conference paper (Other academic)
 • 39.
  Nylén, Ulrica
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Bassjukvårdsförsöket: slutrapport från utvärdering av försöksverksamhet med lokal vård, omsorg och social service i fem Västerbottenskommuner2002Book (Other academic)
 • 40.
  Ottander, Christina
  et al.
  Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Science and Mathematics Education.
  Gisselberg, Kjell
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  NOT-projektet 1999-2003: En utvärdering. Delrapport 20032003Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  NOT-projektet 1999-2003
 • 41.
  Sandberg, Ulrika
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Nätuniversitetets webb/kursinformation: vidare utvärdering2004Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Nätuniversitetets webb/kursinformation - vidare utvärdering
 • 42.
  Schild, Ingrid
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Hanberger, Anders
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Industrial research schools: a real-time evaluation of the Swedish Knowledge Forundation's research school programme2000Report (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  Industrial research schools
 • 43.
  Söderström, Tor
  et al.
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Westerberg, Pernilla
  Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Umeå Centre for Evaluation Research (UCER).
  Lärarerfarenheter av IT-stödd distansutbildning2005Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Lärarerfarenheter av IT-stödd distansutbildning
1 - 43 of 43
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf